Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Genel Kartoğrafya I Prof. Dr. Turgut Bilgin

Genel Kartoğrafya I

Liste Fiyatı : 52,00
İndirimli Fiyat : 49,40
Kazancınız : 2,60
9789753681520
363720
Genel Kartoğrafya I
Genel Kartoğrafya I
Filiz Kitabevi
49.40

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BÖLÜM I. KARTOĞRAFYANIN TARİHÇESİ

A — ESKİ ÇAĞDA KARTOĞRAFYA

İLK MEDENİYETLERDE KARTOĞRAFYA

Mezopotamyahlar 3

Mısır Medeniyetinde Haritacılık 7

Eski Çin 7

Yunanlılar 8

Eratosthenes 11

Poseidoniııs 13

Hipparkhos 15

Strabo 16

Batlamyus 17

ROMALILARDA KARTOĞRAFYA 24

B — ORTA ÇAĞDA KARTOĞRAFYA

GİRİŞ 27

HIRİSTİYAN ÂLEMİ 27

Tekerlek (veya TO) Haritaları 27

Makrobius Haritaları 29

Cosmas Haritaları 29

Mabada Mozaik Haritası 29

Anglo-Sakson Haritası 31

Matthevv Paris 32

Hereford Haritası 32

Ebstrof Haritası 32

Gough Haritası 34

İSLÂM ÂLEMİNDE KARTOĞRAFYA 35

İdrisi 37

DOĞU ÂLEMİ 38

Cin 38

Japonya 39

PORTOLAN HARİTALARI 41

Katalonya Atlası 42

C — YENİ ÇAĞDA KARTOGRAFYA

Batlamyus''un Keşfedilmesi 43

Harita Baskısı Tekniğinin Gelişmesi 46

Büyük Keşiflerin Yapılması 46

Juan da la Cosa 48

Waldseemüller 48

Diego Ribero 48

Martin Behaim 50

Johannes Schöncr 51

Keşifler Devrinde Kozmografya 51

Pirî Reis 51

İTALYAN EKOLÜ 55

HOLLANDA EKOLÜ 57

De Jode 57

Merkator 59

Ortelius 63

Hondius 65

Blaetı 66

Hollanda Kartoğrafyasının Müteakip Devresi 66

Hollanda Rönesans Haritalarının Genel Karakteri 68

FRANSİZ EKOLÜ 68

Nicolas Sanson 68

Jaillot 70

İNGİLİZ EKOLÜ 70

Christopher Saxson 71

John Norden 71

John Speed 71

John Ogilvie 73

DİĞER ÜLKELERDE KARTOĞRAFYA 79

D — KARTOĞRAFYADA REFORM

Boylara Ölçmeleri 77

De l'isle 77

D'Anville 78

İngiliz Kartoğrafyası (18. Yüzyıl) 79

18. Yüzyıl Alman Kartoğrafyası 79

İtalyan Kartoğrafyası 81

MİLLÎ ARAZİ TETKİKLERİ

Fransa 83

İngltere'de Millî Haritacılık Çalışmaları 84

Diğer Milletlerde Haritacılık 84

Uluslararası Haritaların Doğuşu 84

19. YÜZYIL ve KARTOĞRAFYANIN GELİŞMESİ 85

BÖLÜM II. YERKÜRE ve KOORDİNATLAR SİSTEMİ

GİRİŞ 87

A — YERİN ŞEKLİ VE BOYUTLARI

İlk Fikirler ve Yerin Küre Şekli 88

Yerküre'ye Ait Ölçmeler 89

Yerin Elipsoid Şekli 91

Yerin Basıklığı 97

Yerin Geoid Şekli

B — PARALEL VE MERİDYENLER SİSTEMİ

Yerin Boyutları 101

Yerin Grid Sistemi 103

Enlem ve Enlem Derecesinin Uzunluğu 106

Boylam ve Boylam Derecesinin Uzunluğu 107

Başlangıç Meridyeni 109

Mesafe Birmleri ve Metrik Sistem 110

C — COĞRAFİ MEVKİ TAYİNİ VE ZAMAN

Enlem Tesbiti 114

Boylam Tesbiti 116

Boylam ve Zaman 118

Enternasyonal Tarih Çizgisi 120

Yönelme 121

Yarımküreler 122

BÖLÜM III. PROJEKSİYONLAR A — GİRİŞ

Projeksiyonların Mahiyeti 123

HARİTA PROJEKSİYONLARINDA BOZULMALAR 125

Açılara Ait Bozulma 126

Saha Değişmesi 127

Projeksiyonlar Üzerinde Mesafe Değişikliği 128

İstikamet Bozulması 128

PROJEKSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASINDA PRENSİPLER 129

B — GENEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE PROJEKSİYON TİPLERİ

1 — ZENİTAL veya AZIMUTAL PROJEKSİYONLAR 134

Gnomonik (Merkezî) Projeksiyonlar 134

Stereografik Projeksiyonlar 139

Ortografik Projeksiyonlar 145

DİĞER ZENİTAL PROJEKSİYONLAR 150

Azimutal (Zenital) Eküldistant Projeksiyon 150

Ekuidistant Projeksiyon Ekvatoral Tipi 152

Lambert'iıı Azimutal-Eşitalanlı Projeksiyonu - 153

Azimutal Projeksiyonların Mukayesesi 158

2 — SİLİNDİRİK PROJEKSİYONLAR 161

Basit Perspektif Silindirik Projeksiyon 163

Lambert'in Eşitalanlı Silindirik Projeksiyonu 163

Gall'ın Kesici Silindirik Projeksiyonu 165

Eşdikdörtgenli Silindirik Projeksiyon 169

Kareli Basit Silindirik Projeksiyon 169

Cassini Projeksiyonu 170

Merkator Projeksiyonu 171

Loksodromik Yol ve Ortodromik Yol 176

Transversal Merkator Projeksiyonu 181

Eğik (Oblik) Merkator Sistemi 181

3 — KONİK PROJEKSİYONLAR

Basit (Bir Standart Paralelli) Konik Projeksiyon 186

İki Standart Paralelli Konik Projeksiyon 190

Eşit Alanlı Lambert Konik Projeksiyonu 192

Albers'in Eşit Alanlı Konik Projeksiyonu 192

Lambert Konformal Konik Projeksiyonu 195

Polikonik Projeksiyon 200

Bonne Projeksiyonu 202

3 — DİĞER İTİBARİ PROJEKSİYONLAR

Globular Projeksiyon 205

Hammer Projeksiyonu 205

Mollweidc Projeksiyonu 206

Sınusoidal Projeksiyon (Merkator-Sanson-Flamsteed) 208

Eckert Projeksiyonu 210

Orthoapsidal Projeksiyonlar 213

Van der Grinten Projeksiyonu 214

Poliedrik Projeksiyon 214

Parabolik Projeksiyon 214

4 — PARÇALI PROJEKSİYONLAR 215

Goode Homolografık Projeksiyonu 215

Goode Homolosine Projeksiyonu 216

Oxford Projeksiyonu 217

Açılmış Kübik Gnomonik Projeksiyonu 218

Kesik Düz Kutuplu Projeksiyon 219

Yıldız Şekilli Projeksiyonlar 229

C — PROJEKSİYON SEÇİMİ

Dünya Dağılış Haritaları 221

Enlemler Boyunca Uzanan Bölgeler 223

Meridyenler Boyunca Uzanan Dar Sahalar 223

Avrupa Haritaları 224

Küçük Bölge ve Memleketler 224

Asya 225

Afrika 225

Avustralya 225

Kuzey Amerika 226

Güney Amerika 226

Kutup Bölgeleri 226

İstikamet Gösterilmesi 226

BÖLÜM IV. HARİTA ALMA ve YAPMANIN ESASLARI

GİRİŞ

A — GEODEZİ

5 — TRİANGÜLASYON (NİRENGİ) 232

Birinci ve Jkinci Derecede Triangülasyoıı 233

Triangiilasyon (Nirengi) Noktalan 235

Baz (Esas Kenar) Ölçülmesi 236

Açıların, Ölçülmesi 237

Mesafe âlçülmesi 241

Kontrol Bazının ölçülmesi 245

Nirengi Noktalarının Astronomik Mevkileri ve Azimut 246

Gıavite noktaları 247

6 — NİVELMAN

Nivelman Şebekeleri 248

Ortalama Deniz Seviyesi 248

Kat'i İrtifa Ölçmeleri (Kesin Nivelman) 249

Hidrostatik Seviye Ölçmeleri 252

7 — PLÂNÇETE .METODU

Plânçete Aletleri

Plânçete ile Harita Çıkarılışı 258

Plânçete ile Çizimde Metodlar 260

B — FOTOGRAMETRÎ

GİRİŞ 263

TARİHÇE 264

I — HAVA FOTOLARI 265

Hava Fotolarının Tipleri 266

Uçaklar ve Kameralar 268

Fotoğraf Uçuşu 270

Hava Fotolarında Ölçek 274

Hava Fotolarının Düzeltilmesi 276

Mozaikler 278

2 — STEREOSKOP1 279

Stereoskopik Görüş. 279

Streoskopik Görünümde Derinlik 282

Stereoskoplar 282

Üç Boyutlu Fotolar 283

C — HAVA FOTOLARINDAN HARİTA YAPILIŞI

1— HAVA TRİANGÜLASYONU 285

Üç Boyutlu Triangülasyon 286

İki Boyutlu Triangülasyon 287

Radyal Hatlar Trangülasyonu 288

Hava Triangülasyonunun Sınırları 291

2 — PLÂNİMETRİK METOTLARLA HARİTA YAPILISI 291

Tek Fotodan Harita Yapılışı 292

Radyal Plânimetrik Plotter 294

Multiskop 294

3 — HAVA FOTOLARINDAN TOPOGRAFİK HARİTALAMA 294

Stereometer Tipi Âletler 297

Projeksîyonlu Fotogrametik Aletler 298

Optik-Mekanik Fotogrametri Âletleri 302

BİBLİOGRAFYA 305

EKLER 307

İNDEKS 312

 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ

   BÖLÜM I. KARTOĞRAFYANIN TARİHÇESİ

   A — ESKİ ÇAĞDA KARTOĞRAFYA

   İLK MEDENİYETLERDE KARTOĞRAFYA

   Mezopotamyahlar 3

   Mısır Medeniyetinde Haritacılık 7

   Eski Çin 7

   Yunanlılar 8

   Eratosthenes 11

   Poseidoniııs 13

   Hipparkhos 15

   Strabo 16

   Batlamyus 17

   ROMALILARDA KARTOĞRAFYA 24

   B — ORTA ÇAĞDA KARTOĞRAFYA

   GİRİŞ 27

   HIRİSTİYAN ÂLEMİ 27

   Tekerlek (veya TO) Haritaları 27

   Makrobius Haritaları 29

   Cosmas Haritaları 29

   Mabada Mozaik Haritası 29

   Anglo-Sakson Haritası 31

   Matthevv Paris 32

   Hereford Haritası 32

   Ebstrof Haritası 32

   Gough Haritası 34

   İSLÂM ÂLEMİNDE KARTOĞRAFYA 35

   İdrisi 37

   DOĞU ÂLEMİ 38

   Cin 38

   Japonya 39

   PORTOLAN HARİTALARI 41

   Katalonya Atlası 42

   C — YENİ ÇAĞDA KARTOGRAFYA

   Batlamyus''un Keşfedilmesi 43

   Harita Baskısı Tekniğinin Gelişmesi 46

   Büyük Keşiflerin Yapılması 46

   Juan da la Cosa 48

   Waldseemüller 48

   Diego Ribero 48

   Martin Behaim 50

   Johannes Schöncr 51

   Keşifler Devrinde Kozmografya 51

   Pirî Reis 51

   İTALYAN EKOLÜ 55

   HOLLANDA EKOLÜ 57

   De Jode 57

   Merkator 59

   Ortelius 63

   Hondius 65

   Blaetı 66

   Hollanda Kartoğrafyasının Müteakip Devresi 66

   Hollanda Rönesans Haritalarının Genel Karakteri 68

   FRANSİZ EKOLÜ 68

   Nicolas Sanson 68

   Jaillot 70

   İNGİLİZ EKOLÜ 70

   Christopher Saxson 71

   John Norden 71

   John Speed 71

   John Ogilvie 73

   DİĞER ÜLKELERDE KARTOĞRAFYA 79

   D — KARTOĞRAFYADA REFORM

   Boylara Ölçmeleri 77

   De l'isle 77

   D'Anville 78

   İngiliz Kartoğrafyası (18. Yüzyıl) 79

   18. Yüzyıl Alman Kartoğrafyası 79

   İtalyan Kartoğrafyası 81

   MİLLÎ ARAZİ TETKİKLERİ

   Fransa 83

   İngltere'de Millî Haritacılık Çalışmaları 84

   Diğer Milletlerde Haritacılık 84

   Uluslararası Haritaların Doğuşu 84

   19. YÜZYIL ve KARTOĞRAFYANIN GELİŞMESİ 85

   BÖLÜM II. YERKÜRE ve KOORDİNATLAR SİSTEMİ

   GİRİŞ 87

   A — YERİN ŞEKLİ VE BOYUTLARI

   İlk Fikirler ve Yerin Küre Şekli 88

   Yerküre'ye Ait Ölçmeler 89

   Yerin Elipsoid Şekli 91

   Yerin Basıklığı 97

   Yerin Geoid Şekli

   B — PARALEL VE MERİDYENLER SİSTEMİ

   Yerin Boyutları 101

   Yerin Grid Sistemi 103

   Enlem ve Enlem Derecesinin Uzunluğu 106

   Boylam ve Boylam Derecesinin Uzunluğu 107

   Başlangıç Meridyeni 109

   Mesafe Birmleri ve Metrik Sistem 110

   C — COĞRAFİ MEVKİ TAYİNİ VE ZAMAN

   Enlem Tesbiti 114

   Boylam Tesbiti 116

   Boylam ve Zaman 118

   Enternasyonal Tarih Çizgisi 120

   Yönelme 121

   Yarımküreler 122

   BÖLÜM III. PROJEKSİYONLAR A — GİRİŞ

   Projeksiyonların Mahiyeti 123

   HARİTA PROJEKSİYONLARINDA BOZULMALAR 125

   Açılara Ait Bozulma 126

   Saha Değişmesi 127

   Projeksiyonlar Üzerinde Mesafe Değişikliği 128

   İstikamet Bozulması 128

   PROJEKSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASINDA PRENSİPLER 129

   B — GENEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE PROJEKSİYON TİPLERİ

   1 — ZENİTAL veya AZIMUTAL PROJEKSİYONLAR 134

   Gnomonik (Merkezî) Projeksiyonlar 134

   Stereografik Projeksiyonlar 139

   Ortografik Projeksiyonlar 145

   DİĞER ZENİTAL PROJEKSİYONLAR 150

   Azimutal (Zenital) Eküldistant Projeksiyon 150

   Ekuidistant Projeksiyon Ekvatoral Tipi 152

   Lambert'iıı Azimutal-Eşitalanlı Projeksiyonu - 153

   Azimutal Projeksiyonların Mukayesesi 158

   2 — SİLİNDİRİK PROJEKSİYONLAR 161

   Basit Perspektif Silindirik Projeksiyon 163

   Lambert'in Eşitalanlı Silindirik Projeksiyonu 163

   Gall'ın Kesici Silindirik Projeksiyonu 165

   Eşdikdörtgenli Silindirik Projeksiyon 169

   Kareli Basit Silindirik Projeksiyon 169

   Cassini Projeksiyonu 170

   Merkator Projeksiyonu 171

   Loksodromik Yol ve Ortodromik Yol 176

   Transversal Merkator Projeksiyonu 181

   Eğik (Oblik) Merkator Sistemi 181

   3 — KONİK PROJEKSİYONLAR

   Basit (Bir Standart Paralelli) Konik Projeksiyon 186

   İki Standart Paralelli Konik Projeksiyon 190

   Eşit Alanlı Lambert Konik Projeksiyonu 192

   Albers'in Eşit Alanlı Konik Projeksiyonu 192

   Lambert Konformal Konik Projeksiyonu 195

   Polikonik Projeksiyon 200

   Bonne Projeksiyonu 202

   3 — DİĞER İTİBARİ PROJEKSİYONLAR

   Globular Projeksiyon 205

   Hammer Projeksiyonu 205

   Mollweidc Projeksiyonu 206

   Sınusoidal Projeksiyon (Merkator-Sanson-Flamsteed) 208

   Eckert Projeksiyonu 210

   Orthoapsidal Projeksiyonlar 213

   Van der Grinten Projeksiyonu 214

   Poliedrik Projeksiyon 214

   Parabolik Projeksiyon 214

   4 — PARÇALI PROJEKSİYONLAR 215

   Goode Homolografık Projeksiyonu 215

   Goode Homolosine Projeksiyonu 216

   Oxford Projeksiyonu 217

   Açılmış Kübik Gnomonik Projeksiyonu 218

   Kesik Düz Kutuplu Projeksiyon 219

   Yıldız Şekilli Projeksiyonlar 229

   C — PROJEKSİYON SEÇİMİ

   Dünya Dağılış Haritaları 221

   Enlemler Boyunca Uzanan Bölgeler 223

   Meridyenler Boyunca Uzanan Dar Sahalar 223

   Avrupa Haritaları 224

   Küçük Bölge ve Memleketler 224

   Asya 225

   Afrika 225

   Avustralya 225

   Kuzey Amerika 226

   Güney Amerika 226

   Kutup Bölgeleri 226

   İstikamet Gösterilmesi 226

   BÖLÜM IV. HARİTA ALMA ve YAPMANIN ESASLARI

   GİRİŞ

   A — GEODEZİ

   5 — TRİANGÜLASYON (NİRENGİ) 232

   Birinci ve Jkinci Derecede Triangülasyoıı 233

   Triangiilasyon (Nirengi) Noktalan 235

   Baz (Esas Kenar) Ölçülmesi 236

   Açıların, Ölçülmesi 237

   Mesafe âlçülmesi 241

   Kontrol Bazının ölçülmesi 245

   Nirengi Noktalarının Astronomik Mevkileri ve Azimut 246

   Gıavite noktaları 247

   6 — NİVELMAN

   Nivelman Şebekeleri 248

   Ortalama Deniz Seviyesi 248

   Kat'i İrtifa Ölçmeleri (Kesin Nivelman) 249

   Hidrostatik Seviye Ölçmeleri 252

   7 — PLÂNÇETE .METODU

   Plânçete Aletleri

   Plânçete ile Harita Çıkarılışı 258

   Plânçete ile Çizimde Metodlar 260

   B — FOTOGRAMETRÎ

   GİRİŞ 263

   TARİHÇE 264

   I — HAVA FOTOLARI 265

   Hava Fotolarının Tipleri 266

   Uçaklar ve Kameralar 268

   Fotoğraf Uçuşu 270

   Hava Fotolarında Ölçek 274

   Hava Fotolarının Düzeltilmesi 276

   Mozaikler 278

   2 — STEREOSKOP1 279

   Stereoskopik Görüş. 279

   Streoskopik Görünümde Derinlik 282

   Stereoskoplar 282

   Üç Boyutlu Fotolar 283

   C — HAVA FOTOLARINDAN HARİTA YAPILIŞI

   1— HAVA TRİANGÜLASYONU 285

   Üç Boyutlu Triangülasyon 286

   İki Boyutlu Triangülasyon 287

   Radyal Hatlar Trangülasyonu 288

   Hava Triangülasyonunun Sınırları 291

   2 — PLÂNİMETRİK METOTLARLA HARİTA YAPILISI 291

   Tek Fotodan Harita Yapılışı 292

   Radyal Plânimetrik Plotter 294

   Multiskop 294

   3 — HAVA FOTOLARINDAN TOPOGRAFİK HARİTALAMA 294

   Stereometer Tipi Âletler 297

   Projeksîyonlu Fotogrametik Aletler 298

   Optik-Mekanik Fotogrametri Âletleri 302

   BİBLİOGRAFYA 305

   EKLER 307

   İNDEKS 312

    

   Stok Kodu
   :
   9789753681520
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   323
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   8
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat