Sepetim (0) Toplam: 0,00
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Bandrol Ceza Ve Usul Hükümleri Asım

Yargıtay Ve İstinaf Kararları IşığındaFikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Bandrol Ceza Ve Usul HükümleriBandrol Sahteciliği Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçları İnternetteki İhlallere Karşı Mücadele Tereddütler-Cevaplar

Liste Fiyatı : 250,00
Taksitli fiyat : 1 x 250,00
9789753688277
601859
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Bandrol Ceza Ve Usul Hükümleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Bandrol Ceza Ve Usul Hükümleri Yargıtay Ve İstinaf Kararları Işığında Bandrol Sahteciliği Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçları İnternetteki İhlallere Karşı Mücadele Tereddütler-Cevaplar
250.00

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ .III

KISALTMALAR XV

I- GİRİŞ . 1

II- ÖZET 2

III- İLGİLİ MEVZUAT . 4

IV- İLGİLİ TANIMLAR VE UNSURLARI 6

V- YASANIN AMACI, KORUNAN HAKLAR VE ESERLER. 14

1- Eser 6

2- Eser Sahibi . 8

Eser sahipliği karinesi . 10

Eser hak sahipliği süresi . 10

3- Bakanlık. 10

4- Bandrol 10

5- Genel Müdürlük. 11

6- Süreli Olmayan Yayın . 11

7- Meslek Birliği 12

8- Korsan Yayın . 13

9- Bağlantılı Haklar 13

1- Yasanın Amacı. 14

2- Yasada Korunan Haklar 15

Yasada belirtilen manevi haklar 15

VI- KAYIT, TESCİL VE HAK SAHİPLİĞİNİN 21

KANITLANMASI. 21

VII- BANDROL UYGULAMASININ AMACI . 24

VIII- BANDROLE TABİ ESERLER 26

IX- BANDROLDE (TEMİNDE-SATIŞTA) YETKİLİ MAKAM 33

X- BANDROL DENETİM MAKAMI 35

XI-BANDROL TALEBİNDE UYULMASI GEREKEN

HUSUSLAR 38

XII-SUÇLAR, GÜVENLİK TEDBİRLERİ, ETKİN PİŞMANLIK . 41

Yasada belirtilen mali haklar 16

3- Yasada Korunan Eserler . 17

a- İlim ve edebiyat eserleri 17

b- Musiki eserleri 18

c- Güzel sanat eserleri. 18

d- Sinema eserleri . 19

e- İşlenmeler ve derlemeler. 19

f- Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler 20

1- Kayıt ve Tescil . 22

2- Kayıt ve Tescil Belgesi 22

3- Hak Sahipliğini Kanıtlayan Belgeler . 22

1- Bandrolun Zorunlu Olduğu Eserler . 27

2- Bandrolun Talep Üzerine Zorunlu Olduğu Eserler 28

Kolay kopyalanmaya müsait diğer eserler 28

1- Fiil . 45

2- Suçların faili 46

3- Suçların mağduru. 47

1-Teşebbüs . 48

2- İştirak. 49

3- İçtima. 50

1 - Fiil 53

2 - Suçun faili. 54

3- Suçun mağduru 54

1- Yasadaki Suçlar . 41

a-Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüze ilişkin suçlar . 42

- Bandrol yükümlülüğüne aykırılık . 43

- Başka esere kendi adını koymak . 43

- Kaynak göstermeksizin iktibas etmek. 43

-Alenileşmemiş eserin muhtevası hakkında açıklamayapmak. 43

- Yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak göstermek 43

- Tanınmış bir başkasının adını kullanmak . 43

- İnternet ortamında hak ihlali yapmak . 44

aa- Suçların maddi konusu 44

bb- Korunan ve yaptırıma bağlanan eylemler . 45

cc- Suçların maddi unsurları . 45

dd- Suçların manevi unsuru. 47

gg- Suçların özel görünüş biçimleri: . 48

b- Teknolojik önlemleri etkisiz kılma suçu. 51

aa- Maddenin kapsamı 52

bb- Teknolojik önlemler 52

cc- Suçun maddi unsurları: 53

1-Teşebbüs . 55

2- İştirak. 55

3- İçtima. 56

XIII- BANDROL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK SUÇLARI 59

dd- Suçların manevi unsuru. 55

ee- Suçun özel görünüş biçimleri: . 55

c- Bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçları . 56

2- Yasadaki Güvenlik Tedbirleri 56

3- Yasadaki Etkin Pişmanlık Hükmü . 57

Bu suçlarla korunan hukuki yarar: . 60

1- Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık . 62

a- Genel olarak 62

b- Suçun maddi unsurları 64

aa- Fiil . 64

bb- Suçun faili . 66

cc- Suçun mağduru 68

dd- Netice:. 70

ee-Suçun konusu . 72

c- Suçun manevi unsuru 72

d. Hukuka aykırılık . 73

e- Suçun özel görünüş biçimleri . 74

aa- Teşebbüs 74

bb- İştirak 75

cc- İçtima. 75

f- Uygulamada sıklıkla karşılaşılan durum. 81

g- Fiili uygulama örnekleri . 85

* Aynı fiil ile birden fazla suç işleme 85

* Kısa aralıklarla suç işleme 86

* Davaların birleştirilmesi . 86

* İddianame ve kesinti. 89

* Takdir ve teşdit. 91

* İhlale konu eser sayısının fazlalığı . 93

* 71/1 ile (iptal) 81/13. Maddeleri arasında içtima . 94

* Talep üzerine bandrole tabi eserin çoğaltılması . 97

*Zorunlu ile talep üzerine bandrole tabi eserinçoğaltılması 99

h- Bandrolu bozmak, yok etmek veya gizlemek. 102

2- Bazı Umumi Yerlerde Satış Yasağına Aykırılık 103

3- Bandrol Sahteciliği 106

a- Genel olarak 106

b- Suçun maddi unsurları 109

aa- Fiil . 109

bb- Suçun faili . 112

cc- Suçun Mağduru . 113

ee. Suçun konusu. 115

c- Suçun manevi unsuru 116

d. Hukuka aykırılık . 116

e- Suçun özel görünüş biçimleri . 116

aa- Teşebbüs 116

bb- İştirak 117

cc- İçtima. 117

4- Bandrolün Başka Eserde Tatbik Edilmesi . 118

a- Genel olarak 118

b- Suçun maddi unsurları 119

aa- Fiil . 119

bb- Suçun faili . 120

cc- Suçun mağduru 121

dd- Netice 121

ee- Suçun konusu 122

c- Suçun manevi unsuru 123

d- Hukuka aykırılık . 123

e- Suçun özel görünüş biçimleri . 124

aa- Teşebbüs 124

bb- İştirak 124

cc- İçtima . 124

5- Hileli Davranışlarla Bandrol Temin Etmek . 125

a- Genel olarak 125

b- Suçun maddi unsurları 125

aa- Fiil . 125

bb- Suçun faili . 127

cc- Suçun mağduru 127

dd- Netice 128

ee- Suçun konusu 128

c. Suçun manevi unsuru 128

d. Hukuka aykırılık . 129

e- Suçun özel görünüş biçimleri . 129

aa- Teşebbüs 129

XIV- AYKIRI BANDROLLERİN İMHASI 137

XV- ŞİKAYET VE USUL HÜKÜMLERİ 138

bb- İştirak 130

cc- İçtima . 130

6- Yetkisi Olmayan Kişilere Bandrol Temin Etmek 131

a- Genel olarak 132

b- Suçun maddi unsurları 132

aa- Fiil . 132

bb- Suçun faili . 133

dd- Suçun mağduru . 133

dd- Netice 134

ee- Suçun konusu 134

c- Suçun manevi unsuru 135

d. Hukuka aykırılık . 135

e- Suçun özel görünüş biçimleri . 135

aa- Teşebbüs 135

bb- İştirak 136

cc- İçtima . 136

Bir sorun . 138

1) Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçları 140

a- Şikayet 140

b- Kamu davasına katılma 143

c- Uzlaşma 144

d- Erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 145

e- Müsadere 146

XVI- İNTERNETTEKİ İHLAL VE BAŞVURU YOLLARI 169

2) Diğer Suçlar: 148

a- Şikayet 148

b- Şikayet hakkına sahip olanlar . 150

c- Kamu davasına katılma . 150

d- Şikayetle ilgili yasa maddeleri . 151

e- Şikayet hakkının kullanılması için haberdar etmek 153

f- Şikayet süresi ve bunun tespiti 153

g- Fiil ve failin birlikte veya ayrı olarak öğrenilmesi . 155

h- Şikayet ve zamanaşımı . 156

ı- Şikayette hak sahipliğini kanıtlayan belgeler 156

i- Erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması . 159

k- Uzlaşma 160

l- Müsadere . 160

m- Şikayetlerde dikkat edilmesi gereken hususlar . 160

3) Şikayet ve Usulde Sair Hususlar 161

4) CMK Hükümlerinin Uygulanması . 165

1- Hangi Hallerde Başvurulabilir? . 170

2- Kimler Başvurabilir? . 170

3- Hangi Yayınlara Karşı Başvurulabilir? 170

4- Hangi Süre İçerisinde Başvurulabilir? . 170

5- Kime Başvuru Yapılmalıdır? . 171

6- Başvuru Hangi Yöntemle Yapılabilir? . 171

7- Taleplerde İtiraz Mercii ve Süresi 172

XVII- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME . 177

XVIII- SONUÇ 182

KAYNAKÇA. 185

 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   ÖN SÖZ .III

   KISALTMALAR XV

   I- GİRİŞ . 1

   II- ÖZET 2

   III- İLGİLİ MEVZUAT . 4

   IV- İLGİLİ TANIMLAR VE UNSURLARI 6

   V- YASANIN AMACI, KORUNAN HAKLAR VE ESERLER. 14

   1- Eser 6

   2- Eser Sahibi . 8

   Eser sahipliği karinesi . 10

   Eser hak sahipliği süresi . 10

   3- Bakanlık. 10

   4- Bandrol 10

   5- Genel Müdürlük. 11

   6- Süreli Olmayan Yayın . 11

   7- Meslek Birliği 12

   8- Korsan Yayın . 13

   9- Bağlantılı Haklar 13

   1- Yasanın Amacı. 14

   2- Yasada Korunan Haklar 15

   Yasada belirtilen manevi haklar 15

   VI- KAYIT, TESCİL VE HAK SAHİPLİĞİNİN 21

   KANITLANMASI. 21

   VII- BANDROL UYGULAMASININ AMACI . 24

   VIII- BANDROLE TABİ ESERLER 26

   IX- BANDROLDE (TEMİNDE-SATIŞTA) YETKİLİ MAKAM 33

   X- BANDROL DENETİM MAKAMI 35

   XI-BANDROL TALEBİNDE UYULMASI GEREKEN

   HUSUSLAR 38

   XII-SUÇLAR, GÜVENLİK TEDBİRLERİ, ETKİN PİŞMANLIK . 41

   Yasada belirtilen mali haklar 16

   3- Yasada Korunan Eserler . 17

   a- İlim ve edebiyat eserleri 17

   b- Musiki eserleri 18

   c- Güzel sanat eserleri. 18

   d- Sinema eserleri . 19

   e- İşlenmeler ve derlemeler. 19

   f- Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler 20

   1- Kayıt ve Tescil . 22

   2- Kayıt ve Tescil Belgesi 22

   3- Hak Sahipliğini Kanıtlayan Belgeler . 22

   1- Bandrolun Zorunlu Olduğu Eserler . 27

   2- Bandrolun Talep Üzerine Zorunlu Olduğu Eserler 28

   Kolay kopyalanmaya müsait diğer eserler 28

   1- Fiil . 45

   2- Suçların faili 46

   3- Suçların mağduru. 47

   1-Teşebbüs . 48

   2- İştirak. 49

   3- İçtima. 50

   1 - Fiil 53

   2 - Suçun faili. 54

   3- Suçun mağduru 54

   1- Yasadaki Suçlar . 41

   a-Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüze ilişkin suçlar . 42

   - Bandrol yükümlülüğüne aykırılık . 43

   - Başka esere kendi adını koymak . 43

   - Kaynak göstermeksizin iktibas etmek. 43

   -Alenileşmemiş eserin muhtevası hakkında açıklamayapmak. 43

   - Yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak göstermek 43

   - Tanınmış bir başkasının adını kullanmak . 43

   - İnternet ortamında hak ihlali yapmak . 44

   aa- Suçların maddi konusu 44

   bb- Korunan ve yaptırıma bağlanan eylemler . 45

   cc- Suçların maddi unsurları . 45

   dd- Suçların manevi unsuru. 47

   gg- Suçların özel görünüş biçimleri: . 48

   b- Teknolojik önlemleri etkisiz kılma suçu. 51

   aa- Maddenin kapsamı 52

   bb- Teknolojik önlemler 52

   cc- Suçun maddi unsurları: 53

   1-Teşebbüs . 55

   2- İştirak. 55

   3- İçtima. 56

   XIII- BANDROL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK SUÇLARI 59

   dd- Suçların manevi unsuru. 55

   ee- Suçun özel görünüş biçimleri: . 55

   c- Bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçları . 56

   2- Yasadaki Güvenlik Tedbirleri 56

   3- Yasadaki Etkin Pişmanlık Hükmü . 57

   Bu suçlarla korunan hukuki yarar: . 60

   1- Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık . 62

   a- Genel olarak 62

   b- Suçun maddi unsurları 64

   aa- Fiil . 64

   bb- Suçun faili . 66

   cc- Suçun mağduru 68

   dd- Netice:. 70

   ee-Suçun konusu . 72

   c- Suçun manevi unsuru 72

   d. Hukuka aykırılık . 73

   e- Suçun özel görünüş biçimleri . 74

   aa- Teşebbüs 74

   bb- İştirak 75

   cc- İçtima. 75

   f- Uygulamada sıklıkla karşılaşılan durum. 81

   g- Fiili uygulama örnekleri . 85

   * Aynı fiil ile birden fazla suç işleme 85

   * Kısa aralıklarla suç işleme 86

   * Davaların birleştirilmesi . 86

   * İddianame ve kesinti. 89

   * Takdir ve teşdit. 91

   * İhlale konu eser sayısının fazlalığı . 93

   * 71/1 ile (iptal) 81/13. Maddeleri arasında içtima . 94

   * Talep üzerine bandrole tabi eserin çoğaltılması . 97

   *Zorunlu ile talep üzerine bandrole tabi eserinçoğaltılması 99

   h- Bandrolu bozmak, yok etmek veya gizlemek. 102

   2- Bazı Umumi Yerlerde Satış Yasağına Aykırılık 103

   3- Bandrol Sahteciliği 106

   a- Genel olarak 106

   b- Suçun maddi unsurları 109

   aa- Fiil . 109

   bb- Suçun faili . 112

   cc- Suçun Mağduru . 113

   ee. Suçun konusu. 115

   c- Suçun manevi unsuru 116

   d. Hukuka aykırılık . 116

   e- Suçun özel görünüş biçimleri . 116

   aa- Teşebbüs 116

   bb- İştirak 117

   cc- İçtima. 117

   4- Bandrolün Başka Eserde Tatbik Edilmesi . 118

   a- Genel olarak 118

   b- Suçun maddi unsurları 119

   aa- Fiil . 119

   bb- Suçun faili . 120

   cc- Suçun mağduru 121

   dd- Netice 121

   ee- Suçun konusu 122

   c- Suçun manevi unsuru 123

   d- Hukuka aykırılık . 123

   e- Suçun özel görünüş biçimleri . 124

   aa- Teşebbüs 124

   bb- İştirak 124

   cc- İçtima . 124

   5- Hileli Davranışlarla Bandrol Temin Etmek . 125

   a- Genel olarak 125

   b- Suçun maddi unsurları 125

   aa- Fiil . 125

   bb- Suçun faili . 127

   cc- Suçun mağduru 127

   dd- Netice 128

   ee- Suçun konusu 128

   c. Suçun manevi unsuru 128

   d. Hukuka aykırılık . 129

   e- Suçun özel görünüş biçimleri . 129

   aa- Teşebbüs 129

   XIV- AYKIRI BANDROLLERİN İMHASI 137

   XV- ŞİKAYET VE USUL HÜKÜMLERİ 138

   bb- İştirak 130

   cc- İçtima . 130

   6- Yetkisi Olmayan Kişilere Bandrol Temin Etmek 131

   a- Genel olarak 132

   b- Suçun maddi unsurları 132

   aa- Fiil . 132

   bb- Suçun faili . 133

   dd- Suçun mağduru . 133

   dd- Netice 134

   ee- Suçun konusu 134

   c- Suçun manevi unsuru 135

   d. Hukuka aykırılık . 135

   e- Suçun özel görünüş biçimleri . 135

   aa- Teşebbüs 135

   bb- İştirak 136

   cc- İçtima . 136

   Bir sorun . 138

   1) Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçları 140

   a- Şikayet 140

   b- Kamu davasına katılma 143

   c- Uzlaşma 144

   d- Erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 145

   e- Müsadere 146

   XVI- İNTERNETTEKİ İHLAL VE BAŞVURU YOLLARI 169

   2) Diğer Suçlar: 148

   a- Şikayet 148

   b- Şikayet hakkına sahip olanlar . 150

   c- Kamu davasına katılma . 150

   d- Şikayetle ilgili yasa maddeleri . 151

   e- Şikayet hakkının kullanılması için haberdar etmek 153

   f- Şikayet süresi ve bunun tespiti 153

   g- Fiil ve failin birlikte veya ayrı olarak öğrenilmesi . 155

   h- Şikayet ve zamanaşımı . 156

   ı- Şikayette hak sahipliğini kanıtlayan belgeler 156

   i- Erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması . 159

   k- Uzlaşma 160

   l- Müsadere . 160

   m- Şikayetlerde dikkat edilmesi gereken hususlar . 160

   3) Şikayet ve Usulde Sair Hususlar 161

   4) CMK Hükümlerinin Uygulanması . 165

   1- Hangi Hallerde Başvurulabilir? . 170

   2- Kimler Başvurabilir? . 170

   3- Hangi Yayınlara Karşı Başvurulabilir? 170

   4- Hangi Süre İçerisinde Başvurulabilir? . 170

   5- Kime Başvuru Yapılmalıdır? . 171

   6- Başvuru Hangi Yöntemle Yapılabilir? . 171

   7- Taleplerde İtiraz Mercii ve Süresi 172

   XVII- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME . 177

   XVIII- SONUÇ 182

   KAYNAKÇA. 185

    

   Stok Kodu
   :
   9789753688277
   Boyut
   :
   13.5X19.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   202
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   250,00   
   250,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat