Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Ecrimisil Ceren YAVUZASLAN

Ecrimisil

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 47,50
%5 İndirimli
Stokta var
9789753686235
363401
Ecrimisil
Ecrimisil
Filiz Kitabevi
47.50

 

ÖNSÖZ......................................................................................................................... III
İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. V
KISALTMALAR .......................................................................................................... IX
ÖZET ............................................................................................................................ XI
ABSTRACT ............................................................................................................. XVII
GİRİŞ.............................................................................................................................. 1
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ECRİMİSİLİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
1.ECRİMİSİLİN TANIMI ............................................................................................ 4
2.ECRİMİSİLİN HUKUKİ NİTELİĞİ.......................................................................... 8
2.1. Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Görüşü ................................................... 8
2.2. Haksız Zilyedin Elde Edilen Semerelerden Sorumluluğu Görüşü ..................... 13
2.2.1. Semere Kavramı ...................................................................................... 15
2.2.2. Elde Edilen Semereler Kavramı ve Elde Edilen Semerelerden Dolayı Haksız Zilyedin Sorumluluğu ...................................................... 16
2.3. Haksız Zilyedin Elde Edilmesi İhmal Edilen Semerelerden Sorumluluğu Görüşü .......................................................................................... 22
2.3.1. Elde Edilmesi İhmal Edilen Semereler Kavramı ..................................... 24
2.3.2. Elde Edilmesi İhmal Edilen Semere Miktarının Belirlenmesi Bakımından Doktrinde Yer Alan Görüşler .............................................. 25
2.3.3. Haksız Zilyedin Elde Edilmesi İhmal Edilen Semerelerden Sorumluluğu Görüşüne İlişkin Değerlendirme ....................................... 26
2.4. Sebepsiz Zenginleşme Görüşü ........................................................................... 27
2.5. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme Görüşü.................................................. 33
2.6. Kanun Boşluğu Görüşü ..................................................................................... 38
2.7. MK m. 995 Kapsamında Kötüniyetli Zilyedin Sorumluluğu Görüşü ................ 39
2.8. Kira Bedeli Görüşü............................................................................................ 40
2.9. Yargıtay'ın Görüşü ............................................................................................ 41
2.10. Değerlendirme ve Sonuç ................................................................................... 45
VI
İKİNCİ BÖLÜM
ECRİMİSİLİN TARİHİ KÖKENİ VE ANGLO – SAKSON HUKUKU
UYGULAMASINDAKİ DURUM
1.MECELLE DÖNEMİNDE ECRİMİSİL .................................................................. 50
1.1. Geçersiz Kira Sözleşmelerinde Ecrimisil .......................................................... 51
1.1.1. Fasid İcareler ........................................................................................... 53
1.1.1.1. Ücretin Belirlenmemesi Nedeniyle Geçersiz Olan Kira
Sözleşmelerinde Ecrimisil ........................................................... 55
1.1.1.2. Diğer Geçerlilik Unsurların Bulunmaması Nedeniyle
Geçersiz Olan Kira Sözleşmelerinde Ecrimisil ........................... 56
1.1.2. Batıl İcareler ............................................................................................ 56
1.2. Gasp Halinde Ecrimisil ...................................................................................... 57
1.2.1. Vakıf ve Yetim Malları Bakımından Ecrimisil ........................................ 59
1.2.2. Kiraya Verilmek Üzere Hazırlanan Şeyler Bakımından Ecrimisil ........... 59
2.ANGLO – SAKSON HUKUK SİSTEMİ YÖNÜNDEN ECRİMİSİL ..................... 62
2.1. Ecrimisilin Tanımı ve Ecrimisil İçin Aranan Şartlar ......................................... 62
2.2. Ecrimisil Davasının Davacısı............................................................................. 65
2.3. Ecrimisil Davasının Davalısı ............................................................................. 66
2.4. Ecrimisil Miktarının Belirlenmesi ve Bu Talep Bakımından Uygulanacak Faiz 67
2.5. Ecrimisil Davasında Savunmalar ....................................................................... 70
2.5.1. Davacının İddiaları .................................................................................. 70
2.5.2. Davalının Savunmaları ............................................................................ 70
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ECRİMİSİLİN MEVZUATIMIZ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ
1.ECRİMİSİLİN MEVZUATIMIZDAKİ YERİ ......................................................... 72
2.YARGITAY TARAFINDAN ECRİMİSİL TALEBİ BAKIMINDAN ARANAN
ŞARTLAR................................................................................................................ 79
2.1. Kötüniyetli Haksız Kullanma ............................................................................ 85
2.1.1. Haksız Kullanma ..................................................................................... 87
2.1.1.1.Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesinden Sonra Ecrimisil............... 89
2.1.1.2. Sözleşme İlişkisi Bulunmayan Hallerde Ecrimisil ..................... 97
2.1.2. Kötüniyetli Haksız Zilyed........................................................................ 98
2.1.2.1. Haksız Zilyedlik ......................................................................... 99
2.1.2.1.1. İyiniyetli Zilyedlik ve Kötüniyetli Zilyedlik Ayrımı 100
2.1.2.1.1.1. İyiniyetli Zilyed..................................... 100
2.1.2.1.1.2. Kötüniyetli Zilyed ................................. 102
2.1.2.1.1.3. Zilyedlik Döneminde İyiniyet ve
Kötüniyet Halindeki Değişimler............ 103
VII
2.1.2.1.2. Birden Çok ve Birlikte Zilyedin Sorumluluğu ......... 110
2.1.2.1.2.1. Aynı Anda Birden Fazla Haksız Zilyed 110
2.1.2.1.2.1.1. Birlikte Zilyedlerin
Sorumluluğu ................... 110
2.1.2.1.2.1.2. Dereceli Zilyedlikte
Sorumluluk ..................... 113
2.1.2.1.2.1.3. Arka Arkaya Birden
Fazla Haksız Zilyedlik .... 114
2.1.2.2. İyiniyetli ve Kötüniyetli Zilyedin Ecrimisil
Sorumluluklarının Belirlenmesi .............................................. 115
2.1.2.2.1. Kötüniyetli Zilyedin Ecrimisil Sorumluluğu............. 115
2.1.2.2.1.1. Eşyanın İade Edileceği Hak Sahibini Bilen
Kötüniyetli Zilyedin Sorumluluğu ........ 116
2.1.2.2.1.2. Eşyanın İade Edileceği Hak Sahibini
Bilmeyen Kötüniyetli Zilyedin
Sorumluluğu.......................................... 117
2.1.2.2.2. İyiniyetli Zilyedin Ecrimisil Sorumluluğu ................ 119
2.2. Zarar ................................................................................................................ 121
2.2.1 Kural ....................................................................................................... 121
2.2.2 Devlete Ait Özel Mallar ile Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlar
Bakımından Zarar Şartı İstisnası ............................................................ 132
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ECRİMİSİL BAKIMINDAN UYGULAMADA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
1.ECRİMİSİL TALEBİ BAKIMINDAN FAİZ İŞLETİLMESİ................................ 138
2.ECRİMİSİL TALEBİ BAKIMINDAN UYGULANACAK OLAN
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ....................................................................................... 140
2.1. Haksız Fiil Zamanaşımı................................................................................... 141
2.2. Sebepsiz Zenginleşme Zamanaşımı................................................................. 143
2.3. Kira Bedeli Zamanaşımı .................................................................................. 145
2.4. Vekaletsiz İş Görme Zamanaşımı.................................................................... 146
2.5. Haksız Zilyedin Elde Edilen ve Elde Edilmesi İhmal Edilen Semereler
Sorumluluğu Yönünden Zamanaşımı Süresi ................................................... 148
2.6. Doktrin ve Yargıtay Uygulamasında Ecrimisil Zamanaşımı Süresi ................ 149
3.KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ECRİMİSİL................................................. 162
4.BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ECRİMİSİL ................................................. 171
4.1. Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisil Talebi Bakımından İntifadan Men
Şartının İstisnaları........................................................................................... .173
4.1.1. Doğal ve Hukuki Semereler................................................................... 174
4.1.2. Hazine veya Vakıflar Gibi Bazı Kurumların Paydaş Olduğu
Taşınmazlar........................................................................................... 177
VIII
4.2. Paylı Mülkiyet Halinde Ecrimisil .................................................................... 178
4.3. Elbirliği Mülkiyeti Halinde Ecrimisil .............................................................. 183
5.ECRİMİSİL MİKTARININ BELİRLENMESİ ...................................................... 185
BEŞİNCİ BÖLÜM
ECRİMİSİL TALEBİNİN USUL HUKUKU BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1.DAVACI ................................................................................................................. 193
2.DAVALI ................................................................................................................. 195
3.GÖREVLİ MAHKEME ......................................................................................... 196
4.YETKİLİ MAHKEME ........................................................................................... 198
5.DAVANIN AÇILMASI.......................................................................................... 200
6.İSPAT YÜKÜ......................................................................................................... 202
SONUÇ....................................................................................................................... 205

KAYNAKÇA ............................................................................................................. 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Açıklama
  •  

   ÖNSÖZ......................................................................................................................... III
   İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. V
   KISALTMALAR .......................................................................................................... IX
   ÖZET ............................................................................................................................ XI
   ABSTRACT ............................................................................................................. XVII
   GİRİŞ.............................................................................................................................. 1
   BİRİNCİ BÖLÜM
   GENEL OLARAK ECRİMİSİLİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
   1.ECRİMİSİLİN TANIMI ............................................................................................ 4
   2.ECRİMİSİLİN HUKUKİ NİTELİĞİ.......................................................................... 8
   2.1. Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Görüşü ................................................... 8
   2.2. Haksız Zilyedin Elde Edilen Semerelerden Sorumluluğu Görüşü ..................... 13
   2.2.1. Semere Kavramı ...................................................................................... 15
   2.2.2. Elde Edilen Semereler Kavramı ve Elde Edilen Semerelerden Dolayı Haksız Zilyedin Sorumluluğu ...................................................... 16
   2.3. Haksız Zilyedin Elde Edilmesi İhmal Edilen Semerelerden Sorumluluğu Görüşü .......................................................................................... 22
   2.3.1. Elde Edilmesi İhmal Edilen Semereler Kavramı ..................................... 24
   2.3.2. Elde Edilmesi İhmal Edilen Semere Miktarının Belirlenmesi Bakımından Doktrinde Yer Alan Görüşler .............................................. 25
   2.3.3. Haksız Zilyedin Elde Edilmesi İhmal Edilen Semerelerden Sorumluluğu Görüşüne İlişkin Değerlendirme ....................................... 26
   2.4. Sebepsiz Zenginleşme Görüşü ........................................................................... 27
   2.5. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme Görüşü.................................................. 33
   2.6. Kanun Boşluğu Görüşü ..................................................................................... 38
   2.7. MK m. 995 Kapsamında Kötüniyetli Zilyedin Sorumluluğu Görüşü ................ 39
   2.8. Kira Bedeli Görüşü............................................................................................ 40
   2.9. Yargıtay'ın Görüşü ............................................................................................ 41
   2.10. Değerlendirme ve Sonuç ................................................................................... 45
   VI
   İKİNCİ BÖLÜM
   ECRİMİSİLİN TARİHİ KÖKENİ VE ANGLO – SAKSON HUKUKU
   UYGULAMASINDAKİ DURUM
   1.MECELLE DÖNEMİNDE ECRİMİSİL .................................................................. 50
   1.1. Geçersiz Kira Sözleşmelerinde Ecrimisil .......................................................... 51
   1.1.1. Fasid İcareler ........................................................................................... 53
   1.1.1.1. Ücretin Belirlenmemesi Nedeniyle Geçersiz Olan Kira
   Sözleşmelerinde Ecrimisil ........................................................... 55
   1.1.1.2. Diğer Geçerlilik Unsurların Bulunmaması Nedeniyle
   Geçersiz Olan Kira Sözleşmelerinde Ecrimisil ........................... 56
   1.1.2. Batıl İcareler ............................................................................................ 56
   1.2. Gasp Halinde Ecrimisil ...................................................................................... 57
   1.2.1. Vakıf ve Yetim Malları Bakımından Ecrimisil ........................................ 59
   1.2.2. Kiraya Verilmek Üzere Hazırlanan Şeyler Bakımından Ecrimisil ........... 59
   2.ANGLO – SAKSON HUKUK SİSTEMİ YÖNÜNDEN ECRİMİSİL ..................... 62
   2.1. Ecrimisilin Tanımı ve Ecrimisil İçin Aranan Şartlar ......................................... 62
   2.2. Ecrimisil Davasının Davacısı............................................................................. 65
   2.3. Ecrimisil Davasının Davalısı ............................................................................. 66
   2.4. Ecrimisil Miktarının Belirlenmesi ve Bu Talep Bakımından Uygulanacak Faiz 67
   2.5. Ecrimisil Davasında Savunmalar ....................................................................... 70
   2.5.1. Davacının İddiaları .................................................................................. 70
   2.5.2. Davalının Savunmaları ............................................................................ 70
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   ECRİMİSİLİN MEVZUATIMIZ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ
   1.ECRİMİSİLİN MEVZUATIMIZDAKİ YERİ ......................................................... 72
   2.YARGITAY TARAFINDAN ECRİMİSİL TALEBİ BAKIMINDAN ARANAN
   ŞARTLAR................................................................................................................ 79
   2.1. Kötüniyetli Haksız Kullanma ............................................................................ 85
   2.1.1. Haksız Kullanma ..................................................................................... 87
   2.1.1.1.Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesinden Sonra Ecrimisil............... 89
   2.1.1.2. Sözleşme İlişkisi Bulunmayan Hallerde Ecrimisil ..................... 97
   2.1.2. Kötüniyetli Haksız Zilyed........................................................................ 98
   2.1.2.1. Haksız Zilyedlik ......................................................................... 99
   2.1.2.1.1. İyiniyetli Zilyedlik ve Kötüniyetli Zilyedlik Ayrımı 100
   2.1.2.1.1.1. İyiniyetli Zilyed..................................... 100
   2.1.2.1.1.2. Kötüniyetli Zilyed ................................. 102
   2.1.2.1.1.3. Zilyedlik Döneminde İyiniyet ve
   Kötüniyet Halindeki Değişimler............ 103
   VII
   2.1.2.1.2. Birden Çok ve Birlikte Zilyedin Sorumluluğu ......... 110
   2.1.2.1.2.1. Aynı Anda Birden Fazla Haksız Zilyed 110
   2.1.2.1.2.1.1. Birlikte Zilyedlerin
   Sorumluluğu ................... 110
   2.1.2.1.2.1.2. Dereceli Zilyedlikte
   Sorumluluk ..................... 113
   2.1.2.1.2.1.3. Arka Arkaya Birden
   Fazla Haksız Zilyedlik .... 114
   2.1.2.2. İyiniyetli ve Kötüniyetli Zilyedin Ecrimisil
   Sorumluluklarının Belirlenmesi .............................................. 115
   2.1.2.2.1. Kötüniyetli Zilyedin Ecrimisil Sorumluluğu............. 115
   2.1.2.2.1.1. Eşyanın İade Edileceği Hak Sahibini Bilen
   Kötüniyetli Zilyedin Sorumluluğu ........ 116
   2.1.2.2.1.2. Eşyanın İade Edileceği Hak Sahibini
   Bilmeyen Kötüniyetli Zilyedin
   Sorumluluğu.......................................... 117
   2.1.2.2.2. İyiniyetli Zilyedin Ecrimisil Sorumluluğu ................ 119
   2.2. Zarar ................................................................................................................ 121
   2.2.1 Kural ....................................................................................................... 121
   2.2.2 Devlete Ait Özel Mallar ile Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlar
   Bakımından Zarar Şartı İstisnası ............................................................ 132
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   ECRİMİSİL BAKIMINDAN UYGULAMADA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
   1.ECRİMİSİL TALEBİ BAKIMINDAN FAİZ İŞLETİLMESİ................................ 138
   2.ECRİMİSİL TALEBİ BAKIMINDAN UYGULANACAK OLAN
   ZAMANAŞIMI SÜRESİ ....................................................................................... 140
   2.1. Haksız Fiil Zamanaşımı................................................................................... 141
   2.2. Sebepsiz Zenginleşme Zamanaşımı................................................................. 143
   2.3. Kira Bedeli Zamanaşımı .................................................................................. 145
   2.4. Vekaletsiz İş Görme Zamanaşımı.................................................................... 146
   2.5. Haksız Zilyedin Elde Edilen ve Elde Edilmesi İhmal Edilen Semereler
   Sorumluluğu Yönünden Zamanaşımı Süresi ................................................... 148
   2.6. Doktrin ve Yargıtay Uygulamasında Ecrimisil Zamanaşımı Süresi ................ 149
   3.KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ECRİMİSİL................................................. 162
   4.BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ECRİMİSİL ................................................. 171
   4.1. Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisil Talebi Bakımından İntifadan Men
   Şartının İstisnaları........................................................................................... .173
   4.1.1. Doğal ve Hukuki Semereler................................................................... 174
   4.1.2. Hazine veya Vakıflar Gibi Bazı Kurumların Paydaş Olduğu
   Taşınmazlar........................................................................................... 177
   VIII
   4.2. Paylı Mülkiyet Halinde Ecrimisil .................................................................... 178
   4.3. Elbirliği Mülkiyeti Halinde Ecrimisil .............................................................. 183
   5.ECRİMİSİL MİKTARININ BELİRLENMESİ ...................................................... 185
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   ECRİMİSİL TALEBİNİN USUL HUKUKU BAKIMINDAN
   DEĞERLENDİRİLMESİ
   1.DAVACI ................................................................................................................. 193
   2.DAVALI ................................................................................................................. 195
   3.GÖREVLİ MAHKEME ......................................................................................... 196
   4.YETKİLİ MAHKEME ........................................................................................... 198
   5.DAVANIN AÇILMASI.......................................................................................... 200
   6.İSPAT YÜKÜ......................................................................................................... 202
   SONUÇ....................................................................................................................... 205

   KAYNAKÇA ............................................................................................................. 211 

    
    
    
    
    
    
    
    
   Stok Kodu
   :
   9789753686235
   Boyut
   :
   15X20
   Sayfa Sayısı
   :
   240
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat