Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Prof. Dr. İlhan Helvacı

Notlu, İçtihatlı ve AçıklamalıTÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNUYürürlük Kanunları 294 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

Liste Fiyatı : 75,00
Stokta var
TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU
TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Notlu, İçtihatlı ve Açıklamalı Yürürlük Kanunları 294 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
Filiz Kitabevi
75.00
<div>TÜRK MEDENÎ KANUNU</div> <div>BAŞLANGIÇ</div> <div>A. Hukukun uygulanması ve kaynakları ........................................................... m. 1</div> <div>B. Hukukî ilişkilerin kapsamı</div> <div>I. Dürüst davranma .................................................................................. m. 2</div> <div>II.İyiniyet ................................................................................................. m. 3</div> <div>III.Hâkimin takdir yetkisi.......................................................................... m. 4</div> <div>C. Genel nitelikli hükümler ............................................................................... m. 5</div> <div>D. İspat kuralları</div> <div>I. İspat yükü............................................................................................ m. 6</div> <div>II.Resmî belgelerle ispat .......................................................................... m. 7</div> <div>BİRİNCİ KİTAP</div> <div>KİŞİLER HUKUKU</div> <div>BİRİNCİ KISIM</div> <div>GERÇEK KİŞİLER</div> <div>BİRİNCİ BÖLÜM</div> <div>KİŞİLİK</div> <div>A. Genel olarak</div> <div>I. Hak ehliyeti .......................................................................................... m. 8</div> <div>II.Fiil ehliyeti</div> <div>1.Kapsamı ........................................................................................... m. 9</div> <div>2.Koşulları</div> <div>a.Genel olarak ................................................................................ m. 10</div> <div>b.Erginlik ....................................................................................... m. 11</div> <div>c.Ergin kılınma .............................................................................. m. 12</div> <div>d.Ayırt etme gücü .......................................................................... m. 13</div> <div>III.Fiil ehliyetsizliği</div> <div>1.Genel olarak ................................................................................... m. 14</div> <div>4 İçindekiler</div> <div>2.Ayırt etme gücünün bulunmaması.................................................. m. 15</div> <div>3.Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ............................... m. 16</div> <div>IV.Hısımlık</div> <div>1.Kan hısımlığı .................................................................................. m. 17</div> <div>2.Kayın hısımlığı ............................................................................... m. 18</div> <div>V. Yerleşim yeri</div> <div>1.Tanım ............................................................................................. m. 19</div> <div>2.Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri .............................. m. 20</div> <div>3.Yasal yerleşim yeri ......................................................................... m. 21</div> <div>4.Kurumlarda bulunma ...................................................................... m. 22</div> <div>B. Kişiliğin korunması</div> <div>I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı .................................................. m. 23</div> <div>II.Saldırıya karşı</div> <div>1.İlke ................................................................................................. m. 24</div> <div>2.Davalar ........................................................................................... m. 25</div> <div>III.Ad üzerindeki hak</div> <div>1.Adın korunması .............................................................................. m. 26</div> <div>2.Adın değiştirilmesi ......................................................................... m. 27</div> <div>C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu</div> <div>I. Doğum ve ölüm.................................................................................. m. 28</div> <div>II.Sağ olmanın ve ölümün ispatı</div> <div>1.İspat yükü ....................................................................................... m. 29</div> <div>2.İspat araçları</div> <div>a.Genel olarak ................................................................................ m. 30</div> <div>b.Ölüm karinesi ............................................................................. m. 31</div> <div>III.Gaiplik kararı</div> <div>1.Genel olarak ................................................................................... m. 32</div> <div>2.Yargılama usulü ............................................................................. m. 33</div> <div>3.İstemin düşmesi.............................................................................. m. 34</div> <div>4.Hükmü............................................................................................ m. 35</div> <div>İKİNCİ BÖLÜM</div> <div>KİŞİSEL DURUM SİCİLİ</div> <div>A. Genel olarak</div> <div>İçindekiler 5</div> <div>I. Sicil ...................................................................................................... m. 36</div> <div>II.Görevliler ............................................................................................ m. 37</div> <div>III.Sorumluluk ........................................................................................ m. 38</div> <div>IV.Düzeltme</div> <div>1.Genel olarak ................................................................................... m. 39</div> <div>2.Cinsiyet değişikliğinde ................................................................... m. 40</div> <div>B. Doğum kütüğü</div> <div>I. Bildirme ............................................................................................. m. 41</div> <div>II.Doğum kütüğünde değişiklikler ......................................................... m. 42</div> <div>C. Ölüm kütüğü</div> <div>I. Ölümün bildirilmesi ........................................................................... m. 43</div> <div>II.Cesedi bulunamayan kişi ................................................................... m. 44</div> <div>III.Gaiplik kararı ..................................................................................... m. 45</div> <div>IV.Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi ..................................................... m. 46</div> <div>İKİNCİ KISIM</div> <div>TÜZEL KİŞİLER</div> <div>BİRİNCİ BÖLÜM</div> <div>GENEL HÜKÜMLER</div> <div>A. Tüzel kişilik................................................................................................ m. 47</div> <div>B. Hak ehliyeti ................................................................................................ m. 48</div> <div>C. Fiil ehliyeti</div> <div>I. Koşulu................................................................................................ m. 49</div> <div>II.Kullanılması....................................................................................... m. 50</div> <div>D. Yerleşim yeri .............................................................................................. m. 51</div> <div>E. Kişiliğin sona ermesi</div> <div>I. Sınırlı devam etme ............................................................................. m. 52</div> <div>II.Malvarlığının tasfiyesi ....................................................................... m. 53</div> <div>III.Malvarlığının özgülenmesi ................................................................ m. 54</div> <div>F. Saklı hükümler ............................................................................................ m. 55</div> <div>6 İçindekiler</div> <div>İKİNCİ BÖLÜM</div> <div>DERNEKLER</div> <div>A. Kuruluşu</div> <div>I. Tanımı ................................................................................................ m. 56</div> <div>II.Dernek kurma hakkı ........................................................................... m. 57</div> <div>III.Tüzük ................................................................................................. m. 58</div> <div>IV.Tüzel kişiliğin kazanılması</div> <div>1.Kazanma anı................................................................................... m. 59</div> <div>2.İnceleme ......................................................................................... m. 60</div> <div>3.Dernek tüzüğünün ilânı .................................................................. m. 61</div> <div>4.İlk genel kurul toplantısı................................................................. m. 62</div> <div>B. Üyelik</div> <div>I. Kazanılması</div> <div>1.Kural .............................................................................................. m. 63</div> <div>2.Koşulları......................................................................................... m. 64</div> <div>II.Sona ermesi</div> <div>1.Kendiliğinden ................................................................................. m. 65</div> <div>2.Çıkma ile ........................................................................................ m. 66</div> <div>3.Çıkarılma ile................................................................................... m. 67</div> <div>III.Kapsamı</div> <div>1.Üyelerin hakları</div> <div>a.Eşitlik ilkesi ................................................................................ m. 68</div> <div>b.Oy hakkı ..................................................................................... m. 69</div> <div>2.Üyelerin yükümlülükleri</div> <div>a.Ödenti verme borcu .................................................................... m. 70</div> <div>b.Diğer yükümlülükler................................................................... m. 71</div> <div>C. Organlar</div> <div>I. Genel olarak ....................................................................................... m. 72</div> <div>II.Genel Kurul</div> <div>1.Niteliği ve oluşumu ........................................................................ m. 73</div> <div>2.Toplanması</div> <div>a.Olağan toplantı............................................................................ m. 74</div> <div>b.Olağanüstü toplantı..................................................................... m. 75</div> <div>İçindekiler 7</div> <div>c.Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar..................................... m. 76</div> <div>3.Toplantıya çağrı ............................................................................. m. 77</div> <div>4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı .............................................. m. 78</div> <div>5.Toplantı usulü................................................................................. m. 79</div> <div>6.Genel kurulun görev ve yetkileri .................................................... m. 80</div> <div>7.Genel kurul kararları</div> <div>a.Karar yeter sayısı ........................................................................ m. 81</div> <div>b.Oy hakkından yoksunluk ............................................................ m. 82</div> <div>c.Kararın iptali............................................................................... m. 83</div> <div>III.Yönetim kurulu</div> <div>1.Oluşumu ......................................................................................... m. 84</div> <div>2.Görevleri ........................................................................................ m. 85</div> <div>IV.Denetim kurulu .................................................................................. m. 86</div> <div>D. Sona erme</div> <div>I. Kendiliğinden..................................................................................... m. 87</div> <div>II.Genel kurul kararı ile ......................................................................... m. 88</div> <div>III.Mahkeme kararı ile ............................................................................ m. 89</div> <div>E. Derneklerin faaliyetleri</div> <div>I. Genel olarak ....................................................................................... m. 90</div> <div>II.Uluslararası faaliyet</div> <div>1.Faaliyet serbestliği ......................................................................... m. 91</div> <div>2.Yabancı dernekler .......................................................................... m. 92</div> <div>III.Yabancıların dernek kurma hakkı ...................................................... m. 93</div> <div>F. Derneklerin örgütlenmesi</div> <div>I. Şube açmaları</div> <div>1.Kuruluşu......................................................................................... m. 94</div> <div>2.Şubenin organları ve uygulanacak hükümler ................................. m. 95</div> <div>II.Üst kuruluşlar kurmaları</div> <div>1.Federasyon ..................................................................................... m. 96</div> <div>2.Konfederasyon ............................................................................... m. 97</div> <div>3.Ortak hükümler .............................................................................. m. 98</div> <div>G. Dernek gelirleri .......................................................................................... m. 99</div> <div>H. Saklı hükümler ......................................................................................... m. 100</div> <div>8 İçindekiler</div> <div>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</div> <div>VAKIFLAR</div> <div>A. Kuruluşu</div> <div>I. Tanımı .............................................................................................. m. 101</div> <div>II.Kuruluş şekli .................................................................................... m. 102</div> <div>III.Temyiz ve iptal ................................................................................ m. 103</div> <div>IV.Tescil ve ilân.................................................................................... m. 104</div> <div>V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk .................................... m. 105</div> <div>B. Vakıf senedi</div> <div>I. İçeriği ............................................................................................... m. 106</div> <div>II.Noksanlıklar ...................................................................................... m. 107</div> <div>C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı ................................................... m. 108</div> <div>D. Vakfın örgütü</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 109</div> <div>II.Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ........................................... m. 110</div> <div>E. Denetim .................................................................................................... m. 111</div> <div>F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi</div> <div>I. Yönetimin değiştirilmesi .................................................................. m. 112</div> <div>II.Amacın ve malların değiştirilmesi ................................................... m. 113</div> <div>G. Yıllık rapor ............................................................................................... m. 114</div> <div>H. Faaliyetten geçici alıkoyma ...................................................................... m. 115</div> <div>İ. Vakfın sona ermesi .................................................................................... m. 116</div> <div>J. Diğer hükümler .......................................................................................... m. 117</div> <div>İçindekiler 9</div> <div>İKİNCİ KİTAP</div> <div>AİLE HUKUKU</div> <div>BİRİNCİ KISIM</div> <div>EVLİLİK HUKUKU</div> <div>BİRİNCİ BÖLÜM</div> <div>EVLENME</div> <div>BİRİNCİ AYIRIM</div> <div>NİŞANLILIK</div> <div>A. Nişanlanma............................................................................................... m. 118</div> <div>B. Nişanlılığın hükümleri</div> <div>I. Dava hakkının bulunmaması ............................................................ m. 119</div> <div>II.Nişanın bozulmasının sonuçları</div> <div>1.Maddî tazminat............................................................................. m. 120</div> <div>2.Manevî tazminat........................................................................... m. 121</div> <div>III.Hediyelerin geri verilmesi ................................................................ m. 122</div> <div>IV.Zamanaşımı ..................................................................................... m. 123</div> <div>İKİNCİ AYIRIM</div> <div>EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ</div> <div>A. Ehliyetin koşulları</div> <div>I. Yaş ................................................................................................... m. 124</div> <div>II.Ayırt etme gücü ............................................................................... m. 125</div> <div>III.Yasal temsilcinin izni</div> <div>1.Küçükler hakkında ....................................................................... m. 126</div> <div>2.Kısıtlılar hakkında ........................................................................ m. 127</div> <div>3.Mahkemeye başvurma.................................................................. m. 128</div> <div>B. Evlenme engelleri</div> <div>I. Hısımlık ........................................................................................... m. 129</div> <div>II.Önceki evlilik</div> <div>1.Sona erdiğinin ispatı</div> <div>a.Genel olarak .............................................................................. m. 130</div> <div>b.Gaiplik durumunda ................................................................... m. 131</div> <div>10 İçindekiler</div> <div>2.Kadın için bekleme süresi ............................................................ m. 132</div> <div>III.Akıl hastalığı.................................................................................... m. 133</div> <div>ÜÇÜNCÜ AYIRIM</div> <div>EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ</div> <div>A. Başvuru</div> <div>I. Başvuru makamı .............................................................................. m. 134</div> <div>II.Şekli ................................................................................................. m. 135</div> <div>III.Belgeler ............................................................................................ m. 136</div> <div>IV.Başvurunun incelenmesi ve reddi .................................................... m. 137</div> <div>V. Redde itiraz ve yargılama usulü ....................................................... m. 138</div> <div>B. Evlenme töreni ve tescil</div> <div>I. Koşulları</div> <div>1.Evlenme izni................................................................................. m. 139</div> <div>2.Evlenmenin yapılamaması ........................................................... m. 140</div> <div>II.Yapılışı</div> <div>l.Tören yeri ...................................................................................... m. 141</div> <div>2.Törenin şekli................................................................................. m. 142</div> <div>3.Aile cüzdanı ve dinî tören ............................................................ m. 143</div> <div>C. Yönetmelik ............................................................................................... m. 144</div> <div>DÖRDÜNCÜ AYIRIM</div> <div>BATIL OLAN EVLENMELER</div> <div>A. Mutlak butlan</div> <div>I. Sebepleri .......................................................................................... m. 145</div> <div>II.Dava açma görevi ve hakkı .............................................................. m. 146</div> <div>III.Dava hakkının sınırlanması veya kalkması ...................................... m. 147</div> <div>B. Nisbî butlan</div> <div>I. Eşlerin dava hakkı</div> <div>1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk ........................................ m. 148</div> <div>2.Yanılma ........................................................................................ m. 149</div> <div>3.Aldatma ........................................................................................ m. 150</div> <div>4.Korkutma ..................................................................................... m. 151</div> <div>İçindekiler 11</div> <div>5.Hak düşürücü süre........................................................................ m. 152</div> <div>II.Yasal temsilcinin dava hakkı ........................................................... m. 153</div> <div>C. Butlanı gerektirmeyen sebepler</div> <div>I. Bekleme süresine uymama............................................................... m. 154</div> <div>II.Şekil kurallarına uymama ................................................................ m. 155</div> <div>D. Butlan kararı</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 156</div> <div>II.Sonuçları</div> <div>1.Çocuklar yönünden ...................................................................... m. 157</div> <div>2.Eşler yönünden............................................................................. m. 158</div> <div>E. Mirasçıların dava hakkı............................................................................. m. 159</div> <div>F. Yetki ve yargılama usulü .......................................................................... m. 160</div> <div>İKİNCİ BÖLÜM</div> <div>BOŞANMA</div> <div>A. Boşanma sebepleri</div> <div>I. Zina .................................................................................................. m. 161</div> <div>II.Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış............................... m. 162</div> <div>III.Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ............................................ m. 163</div> <div>IV.Terk ................................................................................................. m. 164</div> <div>V. Akıl hastalığı.................................................................................... m. 165</div> <div>VI.Evlilik birliğinin sarsılması.............................................................. m. 166</div> <div>B. Dava</div> <div>I. Konusu ............................................................................................. m. 167</div> <div>II.Yetki ................................................................................................ m. 168</div> <div>III.Geçici önlemler................................................................................ m. 169</div> <div>C. Karar</div> <div>I. Boşanma veya ayrılık....................................................................... m. 170</div> <div>II.Ayrılık süresi.................................................................................... m. 171</div> <div>III.Ayrılık süresinin bitimi .................................................................... m. 172</div> <div>IV.Boşanan kadının kişisel durumu ...................................................... m. 173</div> <div>V. Boşanmada tazminat ve nafaka</div> <div>12 İçindekiler</div> <div>1.Maddî ve manevî tazminat ........................................................... m. 174</div> <div>2.Yoksulluk nafakası ....................................................................... m. 175</div> <div>3.Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi ......................................... m. 176</div> <div>4.Yetki ............................................................................................. m. 177</div> <div>5.Zamanaşımı .................................................................................. m. 178</div> <div>VI.Mal rejiminin tasfiyesi</div> <div>1.Boşanma hâlinde .......................................................................... m. 179</div> <div>2.Ayrılık hâlinde ............................................................................. m. 180</div> <div>VII.Miras hakları.................................................................................... m. 181</div> <div>VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları</div> <div>1.Hâkimin takdir yetkisi ................................................................. m. 182</div> <div>2.Durumun değişmesi ..................................................................... m. 183</div> <div>D. Boşanmada yargılama usulü ..................................................................... m. 184</div> <div>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</div> <div>EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ</div> <div>A. Haklar ve yükümlülükler</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 185</div> <div>II.Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma ................... m. 186</div> <div>III.Kadının soyadı ................................................................................. m. 187</div> <div>B. Birliğin temsili</div> <div>I. Eşlerin temsil yetkisi ........................................................................ m. 188</div> <div>II.Sorumluluk....................................................................................... m. 189</div> <div>III.Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması ............................. m. 190</div> <div>IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi....................................................... m. 191</div> <div>C. Eşlerin meslek ve işi ................................................................................. m. 192</div> <div>D. Eşlerin hukukî işlemleri</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 193</div> <div>II.Aile konutu ...................................................................................... m. 194</div> <div>E. Birliğin korunması</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 195</div> <div>II.Eşler birlikte yaşarken...................................................................... m. 196</div> <div>İçindekiler 13</div> <div>III.Birlikte yaşamaya ara verilmesi ....................................................... m. 197</div> <div>IV.Borçlulara ait önlemler .................................................................... m. 198</div> <div>V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması....................................................... m. 199</div> <div>VI.Durumun değişmesi ......................................................................... m. 200</div> <div>VII.Yetki ................................................................................................ m. 201</div> <div>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</div> <div>EŞLER ARASINDAKİMAL REJİMİ</div> <div>BİRİNCİ AYIRIM</div> <div>GENEL HÜKÜMLER</div> <div>A. Yasal mal rejimi ....................................................................................... m. 202</div> <div>B. Mal rejimi sözleşmesi</div> <div>I. Sözleşmenin içeriği .......................................................................... m. 203</div> <div>II.Sözleşme ehliyeti ............................................................................. m. 204</div> <div>III.Sözleşmenin şekli ............................................................................ m. 205</div> <div>C. Olağanüstü mal rejimi</div> <div>I. Eşlerden birinin istemi ile</div> <div>1.Karar ............................................................................................ m. 206</div> <div>2.Yetki ............................................................................................. m. 207</div> <div>3.Mal ayrılığına geçişten dönme ..................................................... m. 208</div> <div>II.Cebrî icra hâlinde</div> <div>1.İflâsta............................................................................................ m. 209</div> <div>2.Hacizde ........................................................................................ m. 210</div> <div>3.Eski rejime dönme........................................................................ m. 211</div> <div>III.Önceki rejimin tasfiyesi ................................................................... m. 212</div> <div>D. Alacaklıların korunması ........................................................................... m. 213</div> <div>E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki .................................................. m. 214</div> <div>F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi .......................................... m. 215</div> <div>G. Envanter ................................................................................................... m. 216</div> <div>H. Eşler arasındaki borçlar ............................................................................ m. 217</div> <div>14 İçindekiler</div> <div>İKİNCİ AYIRIM</div> <div>EDİNİLMİŞMALLARAKATILMA</div> <div>A. Mülkiyet</div> <div>I. Kapsamı ........................................................................................... m. 218</div> <div>II.Edinilmiş mallar............................................................................... m. 219</div> <div>III.Kişisel mallar</div> <div>1.Kanuna göre ................................................................................. m. 220</div> <div>2.Sözleşmeye göre........................................................................... m. 221</div> <div>IV.İspat ................................................................................................. m. 222</div> <div>B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf............................................................... m. 223</div> <div>C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk ............................................................. m. 224</div> <div>D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye</div> <div>I. Sona erme anı................................................................................... m. 225</div> <div>II.Malların geri alınması ve borçlar</div> <div>1.Genel olarak ................................................................................. m. 226</div> <div>2.Değer artış payı ............................................................................ m. 227</div> <div>III.Eşlerin paylarının hesaplanması</div> <div>1.Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması .......................... m. 228</div> <div>2.Eklenecek değerler ....................................................................... m. 229</div> <div>3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme ............ m. 230</div> <div>4.Artık değer ................................................................................... m. 231</div> <div>IV.Değerin belirlenmesi</div> <div>1.Sürüm değeri ................................................................................ m. 232</div> <div>2.Gelir değeri</div> <div>a.Genel olarak .............................................................................. m. 233</div> <div>b.Özel hâller ................................................................................ m. 234</div> <div>3.Değerlendirme anı ........................................................................ m. 235</div> <div>V. Artık değere katılma</div> <div>1.Kanuna göre ................................................................................. m. 236</div> <div>2.Sözleşmeye göre</div> <div>a.Genel olarak .............................................................................. m. 237</div> <div>b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında.......... m. 238</div> <div>VI.Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi</div> <div>İçindekiler 15</div> <div>1.Ödeme ve ertelenmesi .................................................................. m. 239</div> <div>2.Aile konutu ve ev eşyası............................................................... m. 240</div> <div>3.Üçüncü kişilere karşı dava ........................................................... m. 241</div> <div>ÜÇÜNCÜ AYIRIM</div> <div>MAL AYRILIĞI</div> <div>A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf .............................................................. m. 242</div> <div>B. Diğer hükümler......................................................................................... m. 243</div> <div>DÖRDÜNCÜ AYIRIM</div> <div>PAYLAŞMALIMAL AYRILIĞI</div> <div>A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 244</div> <div>II.İspat ................................................................................................. m. 245</div> <div>B. Borçlardan sorumluluk ............................................................................. m. 246</div> <div>C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye</div> <div>I. Sona erme anı................................................................................... m. 247</div> <div>II.Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi</div> <div>1.Genel olarak ................................................................................. m. 248</div> <div>2.Katkıdan doğan hak...................................................................... m. 249</div> <div>III.Aileye özgülenen mallar</div> <div>1.Kural ............................................................................................ m. 250</div> <div>2.Paylaşmaya aykırı davranışlar ...................................................... m. 251</div> <div>3.Paylaştırma isteminin reddi .......................................................... m. 252</div> <div>4.Paylaştırma yöntemi ..................................................................... m. 253</div> <div>IV.Aile konutu ve ev eşyası</div> <div>1.İptal veya boşanma hâlinde .......................................................... m. 254</div> <div>2.Ölüm hâlinde................................................................................ m. 255</div> <div>BEŞİNCİ AYIRIM</div> <div>MAL ORTAKLIĞI</div> <div>A. Mülkiyet</div> <div>I. Kapsamı ........................................................................................... m. 256</div> <div>16 İçindekiler</div> <div>II.Ortaklık malları</div> <div>1.Genel mal ortaklığı ....................................................................... m. 257</div> <div>2.Sınırlı mal ortaklığı</div> <div>a.Edinilmiş mallarda ortaklık....................................................... m. 258</div> <div>b.Diğer mal ortaklıkları ............................................................... m. 259</div> <div>III.Kişisel mallar ................................................................................... m. 260</div> <div>IV.İspat ................................................................................................. m. 261</div> <div>B. Yönetim ve tasarruf</div> <div>I. Ortaklık mallarında</div> <div>1.Olağan yönetim ............................................................................ m. 262</div> <div>2.Olağanüstü yönetim...................................................................... m. 263</div> <div>3.Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası ................................ m. 264</div> <div>4.Mirasın kabulü veya reddi ............................................................ m. 265</div> <div>5.Sorumluluk ve yönetim giderleri .................................................. m. 266</div> <div>II.Kişisel mallar ................................................................................... m. 267</div> <div>C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk</div> <div>I. Ortaklık borçları............................................................................... m. 268</div> <div>II.Kişisel borçlar .................................................................................. m. 269</div> <div>D. Eşler arasındaki borçlar ............................................................................ m. 270</div> <div>E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye</div> <div>I. Sona erme anı................................................................................... m. 271</div> <div>II.Kişisel mala ekleme ......................................................................... m. 272</div> <div>III.Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme ...................... m. 273</div> <div>IV.Değer artış payı................................................................................ m. 274</div> <div>V. Değer belirlenmesi ........................................................................... m. 275</div> <div>VI.Paylaşma</div> <div>1.Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde ....................... m. 276</div> <div>2.Diğer hâllerde............................................................................... m. 277</div> <div>VII.Paylaşma usulü</div> <div>1.Kişisel mallar ............................................................................... m. 278</div> <div>2.Aile konutu ve ev eşyası............................................................... m. 279</div> <div>3.Diğer malvarlığı değerleri ............................................................ m. 280</div> <div>4.Diğer paylaşma kuralları .............................................................. m. 281</div> <div>İçindekiler 17</div> <div>İKİNCİ KISIM</div> <div>HISIMLIK</div> <div>BİRİNCİ BÖLÜM</div> <div>SOYBAĞININ KURULMASI</div> <div>BİRİNCİ AYIRIM</div> <div>GENEL HÜKÜMLER</div> <div>A. Genel olarak soybağının kurulması .......................................................... m. 282</div> <div>B. Davada yetki ve yargılama usulü</div> <div>I. Yetki ................................................................................................ m. 283</div> <div>II.Yargılama usulü ............................................................................... m. 284</div> <div>İKİNCİ AYIRIM</div> <div>KOCANIN BABALIĞI</div> <div>A. Babalık karinesi ........................................................................................ m. 285</div> <div>B. Soybağının reddi</div> <div>I. Dava hakkı ....................................................................................... m. 286</div> <div>II.İspat</div> <div>1.Evlilik içinde ana rahmine düşme ................................................ m. 287</div> <div>2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahminedüşme........................................................................................... m. 288</div> <div>III.Hak düşürücü süreler ....................................................................... m. 289</div> <div>C. Karinelerin çakışması ............................................................................... m. 290</div> <div>D. Diğer ilgililerin dava hakkı....................................................................... m. 291</div> <div>E. Sonradan evlenme</div> <div>I. Koşulu.............................................................................................. m. 292</div> <div>II.Bildirim ............................................................................................ m. 293</div> <div>III.İtiraz ve iptal .................................................................................... m. 294</div> <div>ÜÇÜNCÜ AYIRIM</div> <div>TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ</div> <div>A. Tanıma</div> <div>I. Koşulları ve şekli ............................................................................. m. 295</div> <div>II.Bildirim ............................................................................................ m. 296</div> <div>18 İçindekiler</div> <div>III.İptal davası</div> <div>1.Tanıyanın dava hakkı ................................................................... m. 297</div> <div>2.İlgililerin dava hakkı</div> <div>a.Genel olarak .............................................................................. m. 298</div> <div>b.İspat yükü ................................................................................. m. 299</div> <div>3.Hak düşürücü süreler.................................................................... m. 300</div> <div>B. Babalık hükmü</div> <div>I. Dava hakkı ....................................................................................... m. 301</div> <div>II.Karine .............................................................................................. m. 302</div> <div>III.Hak düşürücü süreler ....................................................................... m. 303</div> <div>IV.Ananın malî hakları ......................................................................... m. 304</div> <div>DÖRDÜNCÜ AYIRIM</div> <div>EVLÂT EDİNME</div> <div>A. Küçüklerin evlât edinilmesi</div> <div>I. Genel koşulları ................................................................................. m. 305</div> <div>II.Birlikte evlât edinme ........................................................................ m. 306</div> <div>III.Tek başına evlât edinme................................................................... m. 307</div> <div>IV.Küçüğün rızası ve yaşı ..................................................................... m. 308</div> <div>V. Ana ve babanın rızası</div> <div>1.Şekil ............................................................................................. m. 309</div> <div>2.Zamanı ......................................................................................... m. 310</div> <div>3.Rızanın aranmaması</div> <div>a.Koşulları ................................................................................... m. 311</div> <div>b.Karar ......................................................................................... m. 312</div> <div>B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi .................................................. m. 313</div> <div>C. Hükümleri................................................................................................. m. 314</div> <div>D. Şekil ve usul</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 315</div> <div>II.Araştırma ......................................................................................... m. 316</div> <div>E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması</div> <div>I. Sebepleri</div> <div>1.Rızanın bulunmaması ................................................................... m. 317</div> <div>İçindekiler 19</div> <div>2.Diğer noksanlıklar ........................................................................ m. 318</div> <div>II.Hak düşürücü süre............................................................................ m. 319</div> <div>F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık .................................................................... m. 320</div> <div>BEŞİNCİ AYIRIM</div> <div>SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ</div> <div>A. Soyadı....................................................................................................... m. 321</div> <div>B. Karşılıklı yükümlülükler........................................................................... m. 322</div> <div>C. Çocuk ile kişisel ilişki</div> <div>I. Ana ve baba ile</div> <div>1.Kural ............................................................................................ m. 323</div> <div>2.Sınırları ........................................................................................ m. 324</div> <div>II.Üçüncü kişiler ile ............................................................................. m. 325</div> <div>III.Yetki ................................................................................................ m. 326</div> <div>D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama</div> <div>I. Kapsamı ........................................................................................... m. 327</div> <div>II.Süresi ............................................................................................... m. 328</div> <div>III.Dava hakkı ....................................................................................... m. 329</div> <div>IV.Nafaka miktarının takdiri................................................................. m. 330</div> <div>V. Durumun değişmesi ......................................................................... m. 331</div> <div>VI.Geçici önlemler</div> <div>1.Genel olarak ................................................................................. m. 332</div> <div>2.Babalığın tespitinden önce ........................................................... m. 333</div> <div>VII.Güvence verilmesi ........................................................................... m. 334</div> <div>ALTINCI AYIRIM</div> <div>VELÂYET</div> <div>A. Genel olarak</div> <div>I. Koşullar............................................................................................ m. 335</div> <div>II.Ana ve baba evli ise ......................................................................... m. 336</div> <div>III.Ana ve baba evli değilse .................................................................. m. 337</div> <div>IV.Üvey çocuklar.................................................................................. m. 338</div> <div>20 İçindekiler</div> <div>B. Velâyetin kapsamı</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 339</div> <div>II.Eğitim .............................................................................................. m. 340</div> <div>III.Dinî eğitim ....................................................................................... m. 341</div> <div>IV.Çocuğun temsil edilmesi.................................................................. m. 342</div> <div>V. Çocuğun fiil ehliyeti ........................................................................ m. 343</div> <div>VI.Çocuğun aileyi temsil etmesi ........................................................... m. 344</div> <div>VII.Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler ........................... m. 345</div> <div>C. Çocuğun korunması</div> <div>I. Koruma önlemleri ............................................................................ m. 346</div> <div>II.Çocukların yerleştirilmesi ................................................................ m. 347</div> <div>III.Velâyetin kaldırılması</div> <div>1.Genel olarak ................................................................................. m. 348</div> <div>2.Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde .............................. m. 349</div> <div>3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri.... m. 350</div> <div>IV.Durumun değişmesi ................................................................................ m. 351</div> <div>YEDİNCİ AYIRIM</div> <div>ÇOCUKMALLARI</div> <div>A. Yönetim</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 352</div> <div>II.Evlilik sona erince ............................................................................ m. 353</div> <div>B. Kullanma hakkı......................................................................................... m. 354</div> <div>C. Gelirlerin sarfı........................................................................................... m. 355</div> <div>D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .................................................................. m. 356</div> <div>E. Çocuğun serbest malları</div> <div>I. Kazandırmalar .................................................................................. m. 357</div> <div>II.Saklı pay .......................................................................................... m. 358</div> <div>III.Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç ...................... m. 359</div> <div>F. Çocuk mallarının korunması</div> <div>I. Önlemler .......................................................................................... m. 360</div> <div>II.Yönetimin ana ve babadan alınması................................................. m. 361</div> <div>İçindekiler 21</div> <div>G. Yönetimin sona ermesi</div> <div>I. Malların devri .................................................................................. m. 362</div> <div>II.Ana ve babanın sorumluluğu ........................................................... m. 363</div> <div>İKİNCİ BÖLÜM</div> <div>AİLE</div> <div>BİRİNCİ AYIRIM</div> <div>NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ</div> <div>A. Nafaka yükümlüleri .................................................................................. m. 364</div> <div>B. Dava hakkı................................................................................................ m. 365</div> <div>C. Korunmaya muhtaç kişiler........................................................................ m. 366</div> <div>İKİNCİ AYIRIM</div> <div>EV DÜZENİ</div> <div>A. Koşulları ................................................................................................... m. 367</div> <div>B. Hükümleri</div> <div>I. Ev düzeni ve gözetim....................................................................... m. 368</div> <div>II.Sorumluluk ...................................................................................... m. 369</div> <div>III.Altsoyun denkleştirme alacağı</div> <div>1.Koşulları....................................................................................... m. 370</div> <div>2.İstenmesi ...................................................................................... m. 371</div> <div>ÜÇÜNCÜ AYIRIM</div> <div>AİLEMALLARI</div> <div>A. Aile vakfı.................................................................................................. m. 372</div> <div>B. Aile malları ortaklığı</div> <div>I. Oluşumu</div> <div>1.Koşulları....................................................................................... m. 373</div> <div>2.Şekil ............................................................................................. m. 374</div> <div>II.Süre .................................................................................................. m. 375</div> <div>III.Hükmü</div> <div>1.Elbirliği ile işletme ....................................................................... m. 376</div> <div>2.Yönetim ve temsil</div> <div>22 İçindekiler</div> <div>a.Genel olarak .............................................................................. m. 377</div> <div>b.Yöneticinin yetkisi.................................................................... m. 378</div> <div>3.Ortak mallar ve kişisel mallar....................................................... m. 379</div> <div>IV.Ortaklığın sona ermesi</div> <div>1.Sebepleri ....................................................................................... m. 380</div> <div>2.Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme ..................................... m. 381</div> <div>3.Ölüm ............................................................................................ m. 382</div> <div>4.Paylaşma kuralları ........................................................................m. 383</div> <div>V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı</div> <div>1.Konusu ......................................................................................... m. 384</div> <div>2.Özel sona erdirme sebepleri ......................................................... m. 385</div> <div>C. Aile yurdu</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 386</div> <div>II.Kurulması</div> <div>1.Koşulları....................................................................................... m. 387</div> <div>2.Usul ve şekil</div> <div>a.İlân............................................................................................ m. 388</div> <div>b.Üçüncü kişilerin haklarının korunması ..................................... m. 389</div> <div>c.Tapu kütüğüne şerh verilmesi ................................................... m. 390</div> <div>III.Sonuçları</div> <div>1.Tasarruf hakkının sınırlanması ..................................................... m. 391</div> <div>2.Kan hısımlarının aile yurduna alınması ........................................ m. 392</div> <div>3.Malikin ödemede acze düşmesi .................................................... m. 393</div> <div>IV.Sona ermesi</div> <div>1.Malikin ölümü hâlinde ................................................................. m. 394</div> <div>2.Malikin sağlığında........................................................................ m. 395</div> <div>ÜÇÜNCÜ KISIM</div> <div>VESAYET</div> <div>BİRİNCİ BÖLÜM</div> <div>VESAYET DÜZENİ</div> <div>BİRİNCİ AYIRIM</div> <div>VESAYET ORGANLARI</div> <div>A. Genel olarak ............................................................................................. m. 396</div> <div>İçindekiler 23</div> <div>B. Vesayet daireleri</div> <div>I. Kamu vesayeti .................................................................................. m. 397</div> <div>II.Özel vesayet</div> <div>1.Koşulları....................................................................................... m. 398</div> <div>2.Kurulması..................................................................................... m. 399</div> <div>3.Aile meclisi .................................................................................. m. 400</div> <div>4.Güvence ....................................................................................... m. 401</div> <div>5.Sona ermesi .................................................................................. m. 402</div> <div>C. Vasi ve kayyım ......................................................................................... m. 403</div> <div>İKİNCİ AYIRIM</div> <div>VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER</div> <div>A. Küçüklük .................................................................................................. m. 404</div> <div>B. Kısıtlama</div> <div>I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ...................................................... m. 405</div> <div>II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü</div> <div>yaşama tarzı, kötü yönetim .............................................................. m. 406</div> <div>III.Özgürlüğü bağlayıcı ceza................................................................. m. 407</div> <div>IV.İstek üzerine..................................................................................... m. 408</div> <div>C. Usul</div> <div>I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu........................................... m. 409</div> <div>II.İlân .................................................................................................. m. 410</div> <div>ÜÇÜNCÜ AYIRIM</div> <div>YETKİ</div> <div>A. Vesayet işlerinde yetki ............................................................................. m. 411</div> <div>B. Yerleşim yerinin değişmesi ...................................................................... m. 412</div> <div>DÖRDÜNCÜ AYIRIM</div> <div>VASİNİN ATANMASI</div> <div>A. Koşulları</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 413</div> <div>II.Eşin ve hısımların önceliği............................................................... m. 414</div> <div>III.İlgililerin isteği................................................................................. m. 415</div> <div>24 İçindekiler</div> <div>IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü............................................................. m. 416</div> <div>V. Vasilikten kaçınma sebepleri ........................................................... m. 417</div> <div>VI.Vasiliğe engel olan sebepler ............................................................ m. 418</div> <div>B. Atama usulü</div> <div>I. Vasinin atanması .............................................................................. m. 419</div> <div>II.Geçici önlemler ................................................................................ m. 420</div> <div>III.Tebliğ ve ilân ................................................................................... m. 421</div> <div>IV.Kaçınma ve itiraz</div> <div>1.Usul .............................................................................................. m. 422</div> <div>2.Geçici görev ................................................................................. m. 423</div> <div>3.Karar ............................................................................................ m. 424</div> <div>V. Görevin verilmesi ............................................................................ m. 425</div> <div>BEŞİNCİ AYIRIM</div> <div>KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK</div> <div>A. Kayyımlığı gerektiren hâller</div> <div>I. Temsil .............................................................................................. m. 426</div> <div>II.Yönetim</div> <div>1.Kanun gereği ................................................................................ m. 427</div> <div>2.İstek üzerine ................................................................................. m. 428</div> <div>B. Yasal danışmanlık..................................................................................... m. 429</div> <div>C. Yetki ......................................................................................................... m. 430</div> <div>D. Usul .......................................................................................................... m. 431</div> <div>ALTINCI AYIRIM</div> <div>KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI</div> <div>A. Koşulları ................................................................................................... m. 432</div> <div>B. Yetki ......................................................................................................... m. 433</div> <div>C. Bildirim yükümlülüğü .............................................................................. m. 434</div> <div>D. İtiraz ......................................................................................................... m. 435</div> <div>E. Usul</div> <div>I. Genel olarak ..................................................................................... m. 436</div> <div>II.Yargılama usulü ............................................................................... m. 437</div> <div>İçindekiler 25</div> <div>İKİNCİ BÖLÜM</div> <div>VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ</div> <div>BİRİNCİ AYIRIM</div> <div>VASİNİN GÖREVLERİ</div> <div>A. Göreve başlama</div> <div>I. Defter tutma ..................................................................................... m. 438</div> <div>II.Değerli şeylerin saklanması ............................................................. m. 439</div> <div>III.Taşınırların satılması........................................................................ m. 440</div> <div>IV.Paraların yatırılması</div> <div>1.Yatırma zorunluluğu .................................................................... m. 441</div> <div>2.Yatırımların dönüştürülmesi......................................................... m. 442</div> <div>V. Ticarî ve sınaî işletmeler .................................................................. m. 443</div> <div>VI.Taşınmazların satılması ................................................................... m. 444</div> <div>B. Özen ve temsil</div> <div>I. Kişiye özen</div> <div>1.Küçüklerde</div> <div>a.Genel olarak .............................................................................. m. 445</div> <div>b.Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması .............................. m. 446</div> <div>2.Kısıtlılarda.................................................................................... m. 447</div> <div>II.Temsil</div> <div>1.Genel olarak ................................................................................. m. 448</div> <div>2.Yasak işlemler .............................................................................. m. 449</div> <div>3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması .............................. m. 450</div> <div>4.Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler</div> <div>a.Vasinin rızası ............................................................................ m. 451</div> <div>b.Onamamanın sonucu ................................................................ m. 452</div> <div>5.Meslek veya sanat ........................................................................ m. 453</div> <div>C. Malvarlığının yönetilmesi</div> <div>I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü............................................. m. 454</div> <div>II.Serbest mallar .................................................................................. m. 455</div> <div>D. Görevin süresi .......................................................................................... m. 456</div> <div>E. Vasinin ücreti............................................................................................ m. 457</div> <div>26 İçindekiler</div> <div>İKİNCİ AYIRIM</div> <div>KAYYIMIN GÖREVLERİ</div> <div>A. Kayyımın konumu .................................................................................... m. 458</div> <div>B. Kayyımlığın kapsamı</div> <div>I. Belli bir iş......................................................................................... m. 459</div> <div>II.Malvarlığının yönetimi .................................................................... m. 460</div> <div>ÜÇÜNCÜ AYIRIM</div> <div>VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ</div> <div>A. Şikâyet ve itiraz ........................................................................................ m. 461</div> <div>B. İzin</div> <div>I. Vesayet makamından ....................................................................... m. 462</div> <div>II.Denetim makamından ...................................................................... m. 463</div> <div>C. Rapor ve hesapların incelenmesi .............................................................. m. 464</div> <div>D. İznin bulunmaması ................................................................................... m. 465</div> <div>DÖRDÜNCÜ AYIRIM</div> <div>VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU</div> <div>A. Özen yükümü ........................................................................................... m. 466</div> <div>B. Vasinin sorumluluğu................................................................................. m. 467</div> <div>C. Devletin sorumluluğu ............................................................................... m. 468</div> <div>D. Görev ve yetki .......................................................................................... m. 469</div> <div>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</div> <div>VESAYETİN SONA ERMESİ</div> <div>BİRİNCİ AYIRIM</div> <div>VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN</div> <div>SONA ERMESİ</div> <div>A. Küçüklerde ............................................................................................... m. 470</div> <div>B. Hükümlülerde ........................................................................................... m. 471</d
 • Açıklama
  • TÜRK MEDENÎ KANUNU
   BAŞLANGIÇ
   A. Hukukun uygulanması ve kaynakları ........................................................... m. 1
   B. Hukukî ilişkilerin kapsamı
   I. Dürüst davranma .................................................................................. m. 2
   II.İyiniyet ................................................................................................. m. 3
   III.Hâkimin takdir yetkisi.......................................................................... m. 4
   C. Genel nitelikli hükümler ............................................................................... m. 5
   D. İspat kuralları
   I. İspat yükü............................................................................................ m. 6
   II.Resmî belgelerle ispat .......................................................................... m. 7
   BİRİNCİ KİTAP
   KİŞİLER HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM
   GERÇEK KİŞİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KİŞİLİK
   A. Genel olarak
   I. Hak ehliyeti .......................................................................................... m. 8
   II.Fiil ehliyeti
   1.Kapsamı ........................................................................................... m. 9
   2.Koşulları
   a.Genel olarak ................................................................................ m. 10
   b.Erginlik ....................................................................................... m. 11
   c.Ergin kılınma .............................................................................. m. 12
   d.Ayırt etme gücü .......................................................................... m. 13
   III.Fiil ehliyetsizliği
   1.Genel olarak ................................................................................... m. 14
   4 İçindekiler
   2.Ayırt etme gücünün bulunmaması.................................................. m. 15
   3.Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ............................... m. 16
   IV.Hısımlık
   1.Kan hısımlığı .................................................................................. m. 17
   2.Kayın hısımlığı ............................................................................... m. 18
   V. Yerleşim yeri
   1.Tanım ............................................................................................. m. 19
   2.Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri .............................. m. 20
   3.Yasal yerleşim yeri ......................................................................... m. 21
   4.Kurumlarda bulunma ...................................................................... m. 22
   B. Kişiliğin korunması
   I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı .................................................. m. 23
   II.Saldırıya karşı
   1.İlke ................................................................................................. m. 24
   2.Davalar ........................................................................................... m. 25
   III.Ad üzerindeki hak
   1.Adın korunması .............................................................................. m. 26
   2.Adın değiştirilmesi ......................................................................... m. 27
   C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
   I. Doğum ve ölüm.................................................................................. m. 28
   II.Sağ olmanın ve ölümün ispatı
   1.İspat yükü ....................................................................................... m. 29
   2.İspat araçları
   a.Genel olarak ................................................................................ m. 30
   b.Ölüm karinesi ............................................................................. m. 31
   III.Gaiplik kararı
   1.Genel olarak ................................................................................... m. 32
   2.Yargılama usulü ............................................................................. m. 33
   3.İstemin düşmesi.............................................................................. m. 34
   4.Hükmü............................................................................................ m. 35
   İKİNCİ BÖLÜM
   KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
   A. Genel olarak
   İçindekiler 5
   I. Sicil ...................................................................................................... m. 36
   II.Görevliler ............................................................................................ m. 37
   III.Sorumluluk ........................................................................................ m. 38
   IV.Düzeltme
   1.Genel olarak ................................................................................... m. 39
   2.Cinsiyet değişikliğinde ................................................................... m. 40
   B. Doğum kütüğü
   I. Bildirme ............................................................................................. m. 41
   II.Doğum kütüğünde değişiklikler ......................................................... m. 42
   C. Ölüm kütüğü
   I. Ölümün bildirilmesi ........................................................................... m. 43
   II.Cesedi bulunamayan kişi ................................................................... m. 44
   III.Gaiplik kararı ..................................................................................... m. 45
   IV.Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi ..................................................... m. 46
   İKİNCİ KISIM
   TÜZEL KİŞİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   GENEL HÜKÜMLER
   A. Tüzel kişilik................................................................................................ m. 47
   B. Hak ehliyeti ................................................................................................ m. 48
   C. Fiil ehliyeti
   I. Koşulu................................................................................................ m. 49
   II.Kullanılması....................................................................................... m. 50
   D. Yerleşim yeri .............................................................................................. m. 51
   E. Kişiliğin sona ermesi
   I. Sınırlı devam etme ............................................................................. m. 52
   II.Malvarlığının tasfiyesi ....................................................................... m. 53
   III.Malvarlığının özgülenmesi ................................................................ m. 54
   F. Saklı hükümler ............................................................................................ m. 55
   6 İçindekiler
   İKİNCİ BÖLÜM
   DERNEKLER
   A. Kuruluşu
   I. Tanımı ................................................................................................ m. 56
   II.Dernek kurma hakkı ........................................................................... m. 57
   III.Tüzük ................................................................................................. m. 58
   IV.Tüzel kişiliğin kazanılması
   1.Kazanma anı................................................................................... m. 59
   2.İnceleme ......................................................................................... m. 60
   3.Dernek tüzüğünün ilânı .................................................................. m. 61
   4.İlk genel kurul toplantısı................................................................. m. 62
   B. Üyelik
   I. Kazanılması
   1.Kural .............................................................................................. m. 63
   2.Koşulları......................................................................................... m. 64
   II.Sona ermesi
   1.Kendiliğinden ................................................................................. m. 65
   2.Çıkma ile ........................................................................................ m. 66
   3.Çıkarılma ile................................................................................... m. 67
   III.Kapsamı
   1.Üyelerin hakları
   a.Eşitlik ilkesi ................................................................................ m. 68
   b.Oy hakkı ..................................................................................... m. 69
   2.Üyelerin yükümlülükleri
   a.Ödenti verme borcu .................................................................... m. 70
   b.Diğer yükümlülükler................................................................... m. 71
   C. Organlar
   I. Genel olarak ....................................................................................... m. 72
   II.Genel Kurul
   1.Niteliği ve oluşumu ........................................................................ m. 73
   2.Toplanması
   a.Olağan toplantı............................................................................ m. 74
   b.Olağanüstü toplantı..................................................................... m. 75
   İçindekiler 7
   c.Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar..................................... m. 76
   3.Toplantıya çağrı ............................................................................. m. 77
   4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı .............................................. m. 78
   5.Toplantı usulü................................................................................. m. 79
   6.Genel kurulun görev ve yetkileri .................................................... m. 80
   7.Genel kurul kararları
   a.Karar yeter sayısı ........................................................................ m. 81
   b.Oy hakkından yoksunluk ............................................................ m. 82
   c.Kararın iptali............................................................................... m. 83
   III.Yönetim kurulu
   1.Oluşumu ......................................................................................... m. 84
   2.Görevleri ........................................................................................ m. 85
   IV.Denetim kurulu .................................................................................. m. 86
   D. Sona erme
   I. Kendiliğinden..................................................................................... m. 87
   II.Genel kurul kararı ile ......................................................................... m. 88
   III.Mahkeme kararı ile ............................................................................ m. 89
   E. Derneklerin faaliyetleri
   I. Genel olarak ....................................................................................... m. 90
   II.Uluslararası faaliyet
   1.Faaliyet serbestliği ......................................................................... m. 91
   2.Yabancı dernekler .......................................................................... m. 92
   III.Yabancıların dernek kurma hakkı ...................................................... m. 93
   F. Derneklerin örgütlenmesi
   I. Şube açmaları
   1.Kuruluşu......................................................................................... m. 94
   2.Şubenin organları ve uygulanacak hükümler ................................. m. 95
   II.Üst kuruluşlar kurmaları
   1.Federasyon ..................................................................................... m. 96
   2.Konfederasyon ............................................................................... m. 97
   3.Ortak hükümler .............................................................................. m. 98
   G. Dernek gelirleri .......................................................................................... m. 99
   H. Saklı hükümler ......................................................................................... m. 100
   8 İçindekiler
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   VAKIFLAR
   A. Kuruluşu
   I. Tanımı .............................................................................................. m. 101
   II.Kuruluş şekli .................................................................................... m. 102
   III.Temyiz ve iptal ................................................................................ m. 103
   IV.Tescil ve ilân.................................................................................... m. 104
   V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk .................................... m. 105
   B. Vakıf senedi
   I. İçeriği ............................................................................................... m. 106
   II.Noksanlıklar ...................................................................................... m. 107
   C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı ................................................... m. 108
   D. Vakfın örgütü
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 109
   II.Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ........................................... m. 110
   E. Denetim .................................................................................................... m. 111
   F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi
   I. Yönetimin değiştirilmesi .................................................................. m. 112
   II.Amacın ve malların değiştirilmesi ................................................... m. 113
   G. Yıllık rapor ............................................................................................... m. 114
   H. Faaliyetten geçici alıkoyma ...................................................................... m. 115
   İ. Vakfın sona ermesi .................................................................................... m. 116
   J. Diğer hükümler .......................................................................................... m. 117
   İçindekiler 9
   İKİNCİ KİTAP
   AİLE HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM
   EVLİLİK HUKUKU
   BİRİNCİ BÖLÜM
   EVLENME
   BİRİNCİ AYIRIM
   NİŞANLILIK
   A. Nişanlanma............................................................................................... m. 118
   B. Nişanlılığın hükümleri
   I. Dava hakkının bulunmaması ............................................................ m. 119
   II.Nişanın bozulmasının sonuçları
   1.Maddî tazminat............................................................................. m. 120
   2.Manevî tazminat........................................................................... m. 121
   III.Hediyelerin geri verilmesi ................................................................ m. 122
   IV.Zamanaşımı ..................................................................................... m. 123
   İKİNCİ AYIRIM
   EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
   A. Ehliyetin koşulları
   I. Yaş ................................................................................................... m. 124
   II.Ayırt etme gücü ............................................................................... m. 125
   III.Yasal temsilcinin izni
   1.Küçükler hakkında ....................................................................... m. 126
   2.Kısıtlılar hakkında ........................................................................ m. 127
   3.Mahkemeye başvurma.................................................................. m. 128
   B. Evlenme engelleri
   I. Hısımlık ........................................................................................... m. 129
   II.Önceki evlilik
   1.Sona erdiğinin ispatı
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 130
   b.Gaiplik durumunda ................................................................... m. 131
   10 İçindekiler
   2.Kadın için bekleme süresi ............................................................ m. 132
   III.Akıl hastalığı.................................................................................... m. 133
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
   A. Başvuru
   I. Başvuru makamı .............................................................................. m. 134
   II.Şekli ................................................................................................. m. 135
   III.Belgeler ............................................................................................ m. 136
   IV.Başvurunun incelenmesi ve reddi .................................................... m. 137
   V. Redde itiraz ve yargılama usulü ....................................................... m. 138
   B. Evlenme töreni ve tescil
   I. Koşulları
   1.Evlenme izni................................................................................. m. 139
   2.Evlenmenin yapılamaması ........................................................... m. 140
   II.Yapılışı
   l.Tören yeri ...................................................................................... m. 141
   2.Törenin şekli................................................................................. m. 142
   3.Aile cüzdanı ve dinî tören ............................................................ m. 143
   C. Yönetmelik ............................................................................................... m. 144
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   BATIL OLAN EVLENMELER
   A. Mutlak butlan
   I. Sebepleri .......................................................................................... m. 145
   II.Dava açma görevi ve hakkı .............................................................. m. 146
   III.Dava hakkının sınırlanması veya kalkması ...................................... m. 147
   B. Nisbî butlan
   I. Eşlerin dava hakkı
   1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk ........................................ m. 148
   2.Yanılma ........................................................................................ m. 149
   3.Aldatma ........................................................................................ m. 150
   4.Korkutma ..................................................................................... m. 151
   İçindekiler 11
   5.Hak düşürücü süre........................................................................ m. 152
   II.Yasal temsilcinin dava hakkı ........................................................... m. 153
   C. Butlanı gerektirmeyen sebepler
   I. Bekleme süresine uymama............................................................... m. 154
   II.Şekil kurallarına uymama ................................................................ m. 155
   D. Butlan kararı
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 156
   II.Sonuçları
   1.Çocuklar yönünden ...................................................................... m. 157
   2.Eşler yönünden............................................................................. m. 158
   E. Mirasçıların dava hakkı............................................................................. m. 159
   F. Yetki ve yargılama usulü .......................................................................... m. 160
   İKİNCİ BÖLÜM
   BOŞANMA
   A. Boşanma sebepleri
   I. Zina .................................................................................................. m. 161
   II.Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış............................... m. 162
   III.Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ............................................ m. 163
   IV.Terk ................................................................................................. m. 164
   V. Akıl hastalığı.................................................................................... m. 165
   VI.Evlilik birliğinin sarsılması.............................................................. m. 166
   B. Dava
   I. Konusu ............................................................................................. m. 167
   II.Yetki ................................................................................................ m. 168
   III.Geçici önlemler................................................................................ m. 169
   C. Karar
   I. Boşanma veya ayrılık....................................................................... m. 170
   II.Ayrılık süresi.................................................................................... m. 171
   III.Ayrılık süresinin bitimi .................................................................... m. 172
   IV.Boşanan kadının kişisel durumu ...................................................... m. 173
   V. Boşanmada tazminat ve nafaka
   12 İçindekiler
   1.Maddî ve manevî tazminat ........................................................... m. 174
   2.Yoksulluk nafakası ....................................................................... m. 175
   3.Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi ......................................... m. 176
   4.Yetki ............................................................................................. m. 177
   5.Zamanaşımı .................................................................................. m. 178
   VI.Mal rejiminin tasfiyesi
   1.Boşanma hâlinde .......................................................................... m. 179
   2.Ayrılık hâlinde ............................................................................. m. 180
   VII.Miras hakları.................................................................................... m. 181
   VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları
   1.Hâkimin takdir yetkisi ................................................................. m. 182
   2.Durumun değişmesi ..................................................................... m. 183
   D. Boşanmada yargılama usulü ..................................................................... m. 184
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
   A. Haklar ve yükümlülükler
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 185
   II.Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma ................... m. 186
   III.Kadının soyadı ................................................................................. m. 187
   B. Birliğin temsili
   I. Eşlerin temsil yetkisi ........................................................................ m. 188
   II.Sorumluluk....................................................................................... m. 189
   III.Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması ............................. m. 190
   IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi....................................................... m. 191
   C. Eşlerin meslek ve işi ................................................................................. m. 192
   D. Eşlerin hukukî işlemleri
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 193
   II.Aile konutu ...................................................................................... m. 194
   E. Birliğin korunması
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 195
   II.Eşler birlikte yaşarken...................................................................... m. 196
   İçindekiler 13
   III.Birlikte yaşamaya ara verilmesi ....................................................... m. 197
   IV.Borçlulara ait önlemler .................................................................... m. 198
   V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması....................................................... m. 199
   VI.Durumun değişmesi ......................................................................... m. 200
   VII.Yetki ................................................................................................ m. 201
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   EŞLER ARASINDAKİMAL REJİMİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   GENEL HÜKÜMLER
   A. Yasal mal rejimi ....................................................................................... m. 202
   B. Mal rejimi sözleşmesi
   I. Sözleşmenin içeriği .......................................................................... m. 203
   II.Sözleşme ehliyeti ............................................................................. m. 204
   III.Sözleşmenin şekli ............................................................................ m. 205
   C. Olağanüstü mal rejimi
   I. Eşlerden birinin istemi ile
   1.Karar ............................................................................................ m. 206
   2.Yetki ............................................................................................. m. 207
   3.Mal ayrılığına geçişten dönme ..................................................... m. 208
   II.Cebrî icra hâlinde
   1.İflâsta............................................................................................ m. 209
   2.Hacizde ........................................................................................ m. 210
   3.Eski rejime dönme........................................................................ m. 211
   III.Önceki rejimin tasfiyesi ................................................................... m. 212
   D. Alacaklıların korunması ........................................................................... m. 213
   E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki .................................................. m. 214
   F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi .......................................... m. 215
   G. Envanter ................................................................................................... m. 216
   H. Eşler arasındaki borçlar ............................................................................ m. 217
   14 İçindekiler
   İKİNCİ AYIRIM
   EDİNİLMİŞMALLARAKATILMA
   A. Mülkiyet
   I. Kapsamı ........................................................................................... m. 218
   II.Edinilmiş mallar............................................................................... m. 219
   III.Kişisel mallar
   1.Kanuna göre ................................................................................. m. 220
   2.Sözleşmeye göre........................................................................... m. 221
   IV.İspat ................................................................................................. m. 222
   B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf............................................................... m. 223
   C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk ............................................................. m. 224
   D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
   I. Sona erme anı................................................................................... m. 225
   II.Malların geri alınması ve borçlar
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 226
   2.Değer artış payı ............................................................................ m. 227
   III.Eşlerin paylarının hesaplanması
   1.Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması .......................... m. 228
   2.Eklenecek değerler ....................................................................... m. 229
   3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme ............ m. 230
   4.Artık değer ................................................................................... m. 231
   IV.Değerin belirlenmesi
   1.Sürüm değeri ................................................................................ m. 232
   2.Gelir değeri
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 233
   b.Özel hâller ................................................................................ m. 234
   3.Değerlendirme anı ........................................................................ m. 235
   V. Artık değere katılma
   1.Kanuna göre ................................................................................. m. 236
   2.Sözleşmeye göre
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 237
   b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında.......... m. 238
   VI.Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi
   İçindekiler 15
   1.Ödeme ve ertelenmesi .................................................................. m. 239
   2.Aile konutu ve ev eşyası............................................................... m. 240
   3.Üçüncü kişilere karşı dava ........................................................... m. 241
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   MAL AYRILIĞI
   A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf .............................................................. m. 242
   B. Diğer hükümler......................................................................................... m. 243
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   PAYLAŞMALIMAL AYRILIĞI
   A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 244
   II.İspat ................................................................................................. m. 245
   B. Borçlardan sorumluluk ............................................................................. m. 246
   C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
   I. Sona erme anı................................................................................... m. 247
   II.Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 248
   2.Katkıdan doğan hak...................................................................... m. 249
   III.Aileye özgülenen mallar
   1.Kural ............................................................................................ m. 250
   2.Paylaşmaya aykırı davranışlar ...................................................... m. 251
   3.Paylaştırma isteminin reddi .......................................................... m. 252
   4.Paylaştırma yöntemi ..................................................................... m. 253
   IV.Aile konutu ve ev eşyası
   1.İptal veya boşanma hâlinde .......................................................... m. 254
   2.Ölüm hâlinde................................................................................ m. 255
   BEŞİNCİ AYIRIM
   MAL ORTAKLIĞI
   A. Mülkiyet
   I. Kapsamı ........................................................................................... m. 256
   16 İçindekiler
   II.Ortaklık malları
   1.Genel mal ortaklığı ....................................................................... m. 257
   2.Sınırlı mal ortaklığı
   a.Edinilmiş mallarda ortaklık....................................................... m. 258
   b.Diğer mal ortaklıkları ............................................................... m. 259
   III.Kişisel mallar ................................................................................... m. 260
   IV.İspat ................................................................................................. m. 261
   B. Yönetim ve tasarruf
   I. Ortaklık mallarında
   1.Olağan yönetim ............................................................................ m. 262
   2.Olağanüstü yönetim...................................................................... m. 263
   3.Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası ................................ m. 264
   4.Mirasın kabulü veya reddi ............................................................ m. 265
   5.Sorumluluk ve yönetim giderleri .................................................. m. 266
   II.Kişisel mallar ................................................................................... m. 267
   C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
   I. Ortaklık borçları............................................................................... m. 268
   II.Kişisel borçlar .................................................................................. m. 269
   D. Eşler arasındaki borçlar ............................................................................ m. 270
   E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
   I. Sona erme anı................................................................................... m. 271
   II.Kişisel mala ekleme ......................................................................... m. 272
   III.Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme ...................... m. 273
   IV.Değer artış payı................................................................................ m. 274
   V. Değer belirlenmesi ........................................................................... m. 275
   VI.Paylaşma
   1.Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde ....................... m. 276
   2.Diğer hâllerde............................................................................... m. 277
   VII.Paylaşma usulü
   1.Kişisel mallar ............................................................................... m. 278
   2.Aile konutu ve ev eşyası............................................................... m. 279
   3.Diğer malvarlığı değerleri ............................................................ m. 280
   4.Diğer paylaşma kuralları .............................................................. m. 281
   İçindekiler 17
   İKİNCİ KISIM
   HISIMLIK
   BİRİNCİ BÖLÜM
   SOYBAĞININ KURULMASI
   BİRİNCİ AYIRIM
   GENEL HÜKÜMLER
   A. Genel olarak soybağının kurulması .......................................................... m. 282
   B. Davada yetki ve yargılama usulü
   I. Yetki ................................................................................................ m. 283
   II.Yargılama usulü ............................................................................... m. 284
   İKİNCİ AYIRIM
   KOCANIN BABALIĞI
   A. Babalık karinesi ........................................................................................ m. 285
   B. Soybağının reddi
   I. Dava hakkı ....................................................................................... m. 286
   II.İspat
   1.Evlilik içinde ana rahmine düşme ................................................ m. 287
   2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahminedüşme........................................................................................... m. 288
   III.Hak düşürücü süreler ....................................................................... m. 289
   C. Karinelerin çakışması ............................................................................... m. 290
   D. Diğer ilgililerin dava hakkı....................................................................... m. 291
   E. Sonradan evlenme
   I. Koşulu.............................................................................................. m. 292
   II.Bildirim ............................................................................................ m. 293
   III.İtiraz ve iptal .................................................................................... m. 294
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
   A. Tanıma
   I. Koşulları ve şekli ............................................................................. m. 295
   II.Bildirim ............................................................................................ m. 296
   18 İçindekiler
   III.İptal davası
   1.Tanıyanın dava hakkı ................................................................... m. 297
   2.İlgililerin dava hakkı
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 298
   b.İspat yükü ................................................................................. m. 299
   3.Hak düşürücü süreler.................................................................... m. 300
   B. Babalık hükmü
   I. Dava hakkı ....................................................................................... m. 301
   II.Karine .............................................................................................. m. 302
   III.Hak düşürücü süreler ....................................................................... m. 303
   IV.Ananın malî hakları ......................................................................... m. 304
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   EVLÂT EDİNME
   A. Küçüklerin evlât edinilmesi
   I. Genel koşulları ................................................................................. m. 305
   II.Birlikte evlât edinme ........................................................................ m. 306
   III.Tek başına evlât edinme................................................................... m. 307
   IV.Küçüğün rızası ve yaşı ..................................................................... m. 308
   V. Ana ve babanın rızası
   1.Şekil ............................................................................................. m. 309
   2.Zamanı ......................................................................................... m. 310
   3.Rızanın aranmaması
   a.Koşulları ................................................................................... m. 311
   b.Karar ......................................................................................... m. 312
   B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi .................................................. m. 313
   C. Hükümleri................................................................................................. m. 314
   D. Şekil ve usul
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 315
   II.Araştırma ......................................................................................... m. 316
   E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması
   I. Sebepleri
   1.Rızanın bulunmaması ................................................................... m. 317
   İçindekiler 19
   2.Diğer noksanlıklar ........................................................................ m. 318
   II.Hak düşürücü süre............................................................................ m. 319
   F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık .................................................................... m. 320
   BEŞİNCİ AYIRIM
   SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
   A. Soyadı....................................................................................................... m. 321
   B. Karşılıklı yükümlülükler........................................................................... m. 322
   C. Çocuk ile kişisel ilişki
   I. Ana ve baba ile
   1.Kural ............................................................................................ m. 323
   2.Sınırları ........................................................................................ m. 324
   II.Üçüncü kişiler ile ............................................................................. m. 325
   III.Yetki ................................................................................................ m. 326
   D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama
   I. Kapsamı ........................................................................................... m. 327
   II.Süresi ............................................................................................... m. 328
   III.Dava hakkı ....................................................................................... m. 329
   IV.Nafaka miktarının takdiri................................................................. m. 330
   V. Durumun değişmesi ......................................................................... m. 331
   VI.Geçici önlemler
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 332
   2.Babalığın tespitinden önce ........................................................... m. 333
   VII.Güvence verilmesi ........................................................................... m. 334
   ALTINCI AYIRIM
   VELÂYET
   A. Genel olarak
   I. Koşullar............................................................................................ m. 335
   II.Ana ve baba evli ise ......................................................................... m. 336
   III.Ana ve baba evli değilse .................................................................. m. 337
   IV.Üvey çocuklar.................................................................................. m. 338
   20 İçindekiler
   B. Velâyetin kapsamı
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 339
   II.Eğitim .............................................................................................. m. 340
   III.Dinî eğitim ....................................................................................... m. 341
   IV.Çocuğun temsil edilmesi.................................................................. m. 342
   V. Çocuğun fiil ehliyeti ........................................................................ m. 343
   VI.Çocuğun aileyi temsil etmesi ........................................................... m. 344
   VII.Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler ........................... m. 345
   C. Çocuğun korunması
   I. Koruma önlemleri ............................................................................ m. 346
   II.Çocukların yerleştirilmesi ................................................................ m. 347
   III.Velâyetin kaldırılması
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 348
   2.Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde .............................. m. 349
   3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri.... m. 350
   IV.Durumun değişmesi ................................................................................ m. 351
   YEDİNCİ AYIRIM
   ÇOCUKMALLARI
   A. Yönetim
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 352
   II.Evlilik sona erince ............................................................................ m. 353
   B. Kullanma hakkı......................................................................................... m. 354
   C. Gelirlerin sarfı........................................................................................... m. 355
   D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .................................................................. m. 356
   E. Çocuğun serbest malları
   I. Kazandırmalar .................................................................................. m. 357
   II.Saklı pay .......................................................................................... m. 358
   III.Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç ...................... m. 359
   F. Çocuk mallarının korunması
   I. Önlemler .......................................................................................... m. 360
   II.Yönetimin ana ve babadan alınması................................................. m. 361
   İçindekiler 21
   G. Yönetimin sona ermesi
   I. Malların devri .................................................................................. m. 362
   II.Ana ve babanın sorumluluğu ........................................................... m. 363
   İKİNCİ BÖLÜM
   AİLE
   BİRİNCİ AYIRIM
   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   A. Nafaka yükümlüleri .................................................................................. m. 364
   B. Dava hakkı................................................................................................ m. 365
   C. Korunmaya muhtaç kişiler........................................................................ m. 366
   İKİNCİ AYIRIM
   EV DÜZENİ
   A. Koşulları ................................................................................................... m. 367
   B. Hükümleri
   I. Ev düzeni ve gözetim....................................................................... m. 368
   II.Sorumluluk ...................................................................................... m. 369
   III.Altsoyun denkleştirme alacağı
   1.Koşulları....................................................................................... m. 370
   2.İstenmesi ...................................................................................... m. 371
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   AİLEMALLARI
   A. Aile vakfı.................................................................................................. m. 372
   B. Aile malları ortaklığı
   I. Oluşumu
   1.Koşulları....................................................................................... m. 373
   2.Şekil ............................................................................................. m. 374
   II.Süre .................................................................................................. m. 375
   III.Hükmü
   1.Elbirliği ile işletme ....................................................................... m. 376
   2.Yönetim ve temsil
   22 İçindekiler
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 377
   b.Yöneticinin yetkisi.................................................................... m. 378
   3.Ortak mallar ve kişisel mallar....................................................... m. 379
   IV.Ortaklığın sona ermesi
   1.Sebepleri ....................................................................................... m. 380
   2.Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme ..................................... m. 381
   3.Ölüm ............................................................................................ m. 382
   4.Paylaşma kuralları ........................................................................m. 383
   V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı
   1.Konusu ......................................................................................... m. 384
   2.Özel sona erdirme sebepleri ......................................................... m. 385
   C. Aile yurdu
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 386
   II.Kurulması
   1.Koşulları....................................................................................... m. 387
   2.Usul ve şekil
   a.İlân............................................................................................ m. 388
   b.Üçüncü kişilerin haklarının korunması ..................................... m. 389
   c.Tapu kütüğüne şerh verilmesi ................................................... m. 390
   III.Sonuçları
   1.Tasarruf hakkının sınırlanması ..................................................... m. 391
   2.Kan hısımlarının aile yurduna alınması ........................................ m. 392
   3.Malikin ödemede acze düşmesi .................................................... m. 393
   IV.Sona ermesi
   1.Malikin ölümü hâlinde ................................................................. m. 394
   2.Malikin sağlığında........................................................................ m. 395
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   VESAYET
   BİRİNCİ BÖLÜM
   VESAYET DÜZENİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VESAYET ORGANLARI
   A. Genel olarak ............................................................................................. m. 396
   İçindekiler 23
   B. Vesayet daireleri
   I. Kamu vesayeti .................................................................................. m. 397
   II.Özel vesayet
   1.Koşulları....................................................................................... m. 398
   2.Kurulması..................................................................................... m. 399
   3.Aile meclisi .................................................................................. m. 400
   4.Güvence ....................................................................................... m. 401
   5.Sona ermesi .................................................................................. m. 402
   C. Vasi ve kayyım ......................................................................................... m. 403
   İKİNCİ AYIRIM
   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
   A. Küçüklük .................................................................................................. m. 404
   B. Kısıtlama
   I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ...................................................... m. 405
   II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
   yaşama tarzı, kötü yönetim .............................................................. m. 406
   III.Özgürlüğü bağlayıcı ceza................................................................. m. 407
   IV.İstek üzerine..................................................................................... m. 408
   C. Usul
   I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu........................................... m. 409
   II.İlân .................................................................................................. m. 410
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   YETKİ
   A. Vesayet işlerinde yetki ............................................................................. m. 411
   B. Yerleşim yerinin değişmesi ...................................................................... m. 412
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   VASİNİN ATANMASI
   A. Koşulları
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 413
   II.Eşin ve hısımların önceliği............................................................... m. 414
   III.İlgililerin isteği................................................................................. m. 415
   24 İçindekiler
   IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü............................................................. m. 416
   V. Vasilikten kaçınma sebepleri ........................................................... m. 417
   VI.Vasiliğe engel olan sebepler ............................................................ m. 418
   B. Atama usulü
   I. Vasinin atanması .............................................................................. m. 419
   II.Geçici önlemler ................................................................................ m. 420
   III.Tebliğ ve ilân ................................................................................... m. 421
   IV.Kaçınma ve itiraz
   1.Usul .............................................................................................. m. 422
   2.Geçici görev ................................................................................. m. 423
   3.Karar ............................................................................................ m. 424
   V. Görevin verilmesi ............................................................................ m. 425
   BEŞİNCİ AYIRIM
   KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
   A. Kayyımlığı gerektiren hâller
   I. Temsil .............................................................................................. m. 426
   II.Yönetim
   1.Kanun gereği ................................................................................ m. 427
   2.İstek üzerine ................................................................................. m. 428
   B. Yasal danışmanlık..................................................................................... m. 429
   C. Yetki ......................................................................................................... m. 430
   D. Usul .......................................................................................................... m. 431
   ALTINCI AYIRIM
   KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
   A. Koşulları ................................................................................................... m. 432
   B. Yetki ......................................................................................................... m. 433
   C. Bildirim yükümlülüğü .............................................................................. m. 434
   D. İtiraz ......................................................................................................... m. 435
   E. Usul
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 436
   II.Yargılama usulü ............................................................................... m. 437
   İçindekiler 25
   İKİNCİ BÖLÜM
   VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VASİNİN GÖREVLERİ
   A. Göreve başlama
   I. Defter tutma ..................................................................................... m. 438
   II.Değerli şeylerin saklanması ............................................................. m. 439
   III.Taşınırların satılması........................................................................ m. 440
   IV.Paraların yatırılması
   1.Yatırma zorunluluğu .................................................................... m. 441
   2.Yatırımların dönüştürülmesi......................................................... m. 442
   V. Ticarî ve sınaî işletmeler .................................................................. m. 443
   VI.Taşınmazların satılması ................................................................... m. 444
   B. Özen ve temsil
   I. Kişiye özen
   1.Küçüklerde
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 445
   b.Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması .............................. m. 446
   2.Kısıtlılarda.................................................................................... m. 447
   II.Temsil
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 448
   2.Yasak işlemler .............................................................................. m. 449
   3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması .............................. m. 450
   4.Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler
   a.Vasinin rızası ............................................................................ m. 451
   b.Onamamanın sonucu ................................................................ m. 452
   5.Meslek veya sanat ........................................................................ m. 453
   C. Malvarlığının yönetilmesi
   I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü............................................. m. 454
   II.Serbest mallar .................................................................................. m. 455
   D. Görevin süresi .......................................................................................... m. 456
   E. Vasinin ücreti............................................................................................ m. 457
   26 İçindekiler
   İKİNCİ AYIRIM
   KAYYIMIN GÖREVLERİ
   A. Kayyımın konumu .................................................................................... m. 458
   B. Kayyımlığın kapsamı
   I. Belli bir iş......................................................................................... m. 459
   II.Malvarlığının yönetimi .................................................................... m. 460
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
   A. Şikâyet ve itiraz ........................................................................................ m. 461
   B. İzin
   I. Vesayet makamından ....................................................................... m. 462
   II.Denetim makamından ...................................................................... m. 463
   C. Rapor ve hesapların incelenmesi .............................................................. m. 464
   D. İznin bulunmaması ................................................................................... m. 465
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU
   A. Özen yükümü ........................................................................................... m. 466
   B. Vasinin sorumluluğu................................................................................. m. 467
   C. Devletin sorumluluğu ............................................................................... m. 468
   D. Görev ve yetki .......................................................................................... m. 469
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   VESAYETİN SONA ERMESİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN
   SONA ERMESİ
   A. Küçüklerde ............................................................................................... m. 470
   B. Hükümlülerde ........................................................................................... m. 471
   Stok Kodu
   :
   9789753685627
   Boyut
   :
   13X16
   Sayfa Sayısı
   :
   784
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat