Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Tacir Olmayan Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulü (TÜKETİCİ İFLASI ) P

Tacir Olmayan Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulü (TÜKETİCİ İFLASI )

Liste Fiyatı : 140,00
İndirimli Fiyat : 133,00
Kazancınız : 7,00
Taksitli fiyat : 1 x 133,00
9789753686426
598804
Tacir Olmayan Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulü (TÜKETİCİ İFLASI )
Tacir Olmayan Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulü (TÜKETİCİ İFLASI )
Filiz Kitabevi
133.00

İÇİNDEKİLER

Giriş              1

BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLERİN BORÇ TASFİYE USULÜNÜN

GEREKÇELERİ

 1. Problem Tespiti 5
 2. Kavram 10

III. Borç Tasfiye Usulünün Tarihçesi    15

 1. Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulünün Amaçları 20

İKİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLERİN BORÇ TASFİYESİ KONUSUNDA

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ SİSTEMLER

 1. Fransız Hukuku 23
 2. Genel Olarak 23
 3. Ödeme Planı Usulü 25
 4. Kişisel İyileştirme Usulü 29
 5. Alman Hukuku 31
 6. Alman Hukukunda Tüketici İflâsı Usulünün Kısa Tarihçesi 31
 7. Alman İflâs Kanunu’nun 2014 Yılında Yürürlüğe Giren (2020 Yılında

Kısmen Değişikliğe Tâbi Tutulan) Tüketici İflâsı ve Gerçek Kişilerin

Borçtan Kurtulmalarına İlişkin Yeni Hükümleri     35

 1. Tüketici İflâsı Usulü 37
 2. Tüketici İflâsına Başvurabilecek Kişiler 37
 3. Mahkeme Dışı Uzlaşma Girişimi 40
 4. Borç Tasfiye Planı Usulü 45
 5. Borç Tasfiye Planının Tebliği ve Kesinleşmesi 46

 

 1. Mahkeme Tarafından Bir Kısım Alacaklıların Borç Tasfiye

Planına Muvafakat Etmiş Sayılmalarına Karar Verilmesi      47

aaa. Alacaklıya Diğer Alacaklılara Göre Uygun Bir Muamelede

Bulunulmuş Olması 49

bbb. Yapılacak Ödemenin Alacaklıyı Tüketici İflâsı Usulüne

Göre Daha Kötü Duruma Sokması    50

 1. Borç Tasfiye Planının Hukukî Sonuçları 52
 2. Bakiye Borçtan Kurtulma Usulü 55
 3. Bakiye Borçtan Kurtulma Talebi 55
 4. Borçlunun Uygun Bir İş Edinme Yükümlülüğü 58
 5. Yedieminin Belirlenmesi ve Hukukî Durumu 60
 6. Bakiye Borçtan Kurtulma Talebinin Reddini Gerektiren Durumlar 62
 7. Alacaklılara Eşit Muamelede Bulunulması 65
 8. İcra Takip Yasağı 65
 9. Alacaklılara İmtiyaz Sağlayan Tasarrufların Hükümsüzlüğü 67
 10. Alacaklıların Takas Hakkının Sınırlandırılması 68
 11. Borçlunun Yükümlülükleri 68
 12. Sonradan Ortaya Çıkan Sebepler 73
 13. Yediemine Yapılacak Ödemeler 74

ı. Malvarlığının Devri Süresinin Vaktinden Evvel Sona Ermesi       75

 1. Bakiye Borçtan Kurtulma Kararı 75
 2. Bakiye Borçtan Kurtulma Kararının Sonuçları 78
 3. Bakiye Borçtan Kurtulma Kararının İptali 79

III. Avusturya Hukuku             81

 1. Genel Olarak 81
 2. Ödeme Planı Usulü 83
 3. Kişisel İyileştirme Usulü 85
 4. Hollanda Hukuku 90
 5. İsviçre Hukuku 96
 6. Genel Olarak 96
 7. Yargılama Usulü 98
 8. Komiserin Görevi 103
 9. Borç Tasfiye Sözleşmesi 105
 10. İsviçre Hukukundaki Değişiklik Önerileri 108
 11. İskandinav Hukukundan Bir Örnek: İsveç Hukuku 114

VII. ABD Hukuku      120

 1. Genel Olarak 120
 2. 7. Bölüm Usulü 121
 3. Bölüm Usulü 127
 4. ABD Hukukundaki Değişiklik Önerileri 132

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN ÖNERİLEN GERÇEK KİŞİLERİN

BORÇ TASFİYE USULÜ

 1. Borç Tasfiye Usulünün Mülkiyet Hakkı ve Sözleşme Hürriyetiyle

İlişkisi     134

 1. Borç Tasfiye Usulünün Mülkiyet Hakkı Karşısındaki Durumu 134
 2. Borç Tasfiye Usulüyle Sözleşme Hürriyeti ve Ahde Vefa İlkesi

Arasındaki İlişki            141

 1. İncelenen Hukuk Sistemlerinin Analizi ve Türk Hukuku Bakımından

Önerilen Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulü            144

 1. Borç Tasfiye Usulüne Başvurabilecek Kişiler 146
 2. Borçlunun Yükümlülükleri 148
 3. Borç Tasfiye Usulünde Görevli Merci 150
 4. Borçlu ile Alacaklılar Arasında (Zorunlu) Uzlaşma Girişimi

Olmalı mı?     153

 1. Alacakların Bildirilmesi 157
 2. Borç Tasfiye (Ödeme) Planı 160
 3. Borçlunun Malvarlığının Ne Ölçüde Paraya Çevrileceği 165
 4. Borçlunun Maaş ve Ücreti ile Borçların Ödenmesi 166
 5. Borçtan Kurtulma Kararının Dışında Kalacak Borçlar 168

İ. Borçtan Kurtulma Kararından Sonra Bakiye Borçların Hukukî

Mahiyeti ile Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlar ve Kefillerin Durumu 174

Sonuç            177

Gerçek Kişi Borçluların Borçlarının Tasfiyesi Usulü Kanun Teklifi Taslağı 187

Kaynakça     201

Yararlanılan Materyaller           208

İnternet Kaynakları    209

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Giriş              1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   GERÇEK KİŞİLERİN BORÇ TASFİYE USULÜNÜN

   GEREKÇELERİ

   1. Problem Tespiti 5
   2. Kavram 10

   III. Borç Tasfiye Usulünün Tarihçesi    15

   1. Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulünün Amaçları 20

   İKİNCİ BÖLÜM

   GERÇEK KİŞİLERİN BORÇ TASFİYESİ KONUSUNDA

   ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ SİSTEMLER

   1. Fransız Hukuku 23
   2. Genel Olarak 23
   3. Ödeme Planı Usulü 25
   4. Kişisel İyileştirme Usulü 29
   5. Alman Hukuku 31
   6. Alman Hukukunda Tüketici İflâsı Usulünün Kısa Tarihçesi 31
   7. Alman İflâs Kanunu’nun 2014 Yılında Yürürlüğe Giren (2020 Yılında

   Kısmen Değişikliğe Tâbi Tutulan) Tüketici İflâsı ve Gerçek Kişilerin

   Borçtan Kurtulmalarına İlişkin Yeni Hükümleri     35

   1. Tüketici İflâsı Usulü 37
   2. Tüketici İflâsına Başvurabilecek Kişiler 37
   3. Mahkeme Dışı Uzlaşma Girişimi 40
   4. Borç Tasfiye Planı Usulü 45
   5. Borç Tasfiye Planının Tebliği ve Kesinleşmesi 46

    

   1. Mahkeme Tarafından Bir Kısım Alacaklıların Borç Tasfiye

   Planına Muvafakat Etmiş Sayılmalarına Karar Verilmesi      47

   aaa. Alacaklıya Diğer Alacaklılara Göre Uygun Bir Muamelede

   Bulunulmuş Olması 49

   bbb. Yapılacak Ödemenin Alacaklıyı Tüketici İflâsı Usulüne

   Göre Daha Kötü Duruma Sokması    50

   1. Borç Tasfiye Planının Hukukî Sonuçları 52
   2. Bakiye Borçtan Kurtulma Usulü 55
   3. Bakiye Borçtan Kurtulma Talebi 55
   4. Borçlunun Uygun Bir İş Edinme Yükümlülüğü 58
   5. Yedieminin Belirlenmesi ve Hukukî Durumu 60
   6. Bakiye Borçtan Kurtulma Talebinin Reddini Gerektiren Durumlar 62
   7. Alacaklılara Eşit Muamelede Bulunulması 65
   8. İcra Takip Yasağı 65
   9. Alacaklılara İmtiyaz Sağlayan Tasarrufların Hükümsüzlüğü 67
   10. Alacaklıların Takas Hakkının Sınırlandırılması 68
   11. Borçlunun Yükümlülükleri 68
   12. Sonradan Ortaya Çıkan Sebepler 73
   13. Yediemine Yapılacak Ödemeler 74

   ı. Malvarlığının Devri Süresinin Vaktinden Evvel Sona Ermesi       75

   1. Bakiye Borçtan Kurtulma Kararı 75
   2. Bakiye Borçtan Kurtulma Kararının Sonuçları 78
   3. Bakiye Borçtan Kurtulma Kararının İptali 79

   III. Avusturya Hukuku             81

   1. Genel Olarak 81
   2. Ödeme Planı Usulü 83
   3. Kişisel İyileştirme Usulü 85
   4. Hollanda Hukuku 90
   5. İsviçre Hukuku 96
   6. Genel Olarak 96
   7. Yargılama Usulü 98
   8. Komiserin Görevi 103
   9. Borç Tasfiye Sözleşmesi 105
   10. İsviçre Hukukundaki Değişiklik Önerileri 108
   11. İskandinav Hukukundan Bir Örnek: İsveç Hukuku 114

   VII. ABD Hukuku      120

   1. Genel Olarak 120
   2. 7. Bölüm Usulü 121
   3. Bölüm Usulü 127
   4. ABD Hukukundaki Değişiklik Önerileri 132

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN ÖNERİLEN GERÇEK KİŞİLERİN

   BORÇ TASFİYE USULÜ

   1. Borç Tasfiye Usulünün Mülkiyet Hakkı ve Sözleşme Hürriyetiyle

   İlişkisi     134

   1. Borç Tasfiye Usulünün Mülkiyet Hakkı Karşısındaki Durumu 134
   2. Borç Tasfiye Usulüyle Sözleşme Hürriyeti ve Ahde Vefa İlkesi

   Arasındaki İlişki            141

   1. İncelenen Hukuk Sistemlerinin Analizi ve Türk Hukuku Bakımından

   Önerilen Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulü            144

   1. Borç Tasfiye Usulüne Başvurabilecek Kişiler 146
   2. Borçlunun Yükümlülükleri 148
   3. Borç Tasfiye Usulünde Görevli Merci 150
   4. Borçlu ile Alacaklılar Arasında (Zorunlu) Uzlaşma Girişimi

   Olmalı mı?     153

   1. Alacakların Bildirilmesi 157
   2. Borç Tasfiye (Ödeme) Planı 160
   3. Borçlunun Malvarlığının Ne Ölçüde Paraya Çevrileceği 165
   4. Borçlunun Maaş ve Ücreti ile Borçların Ödenmesi 166
   5. Borçtan Kurtulma Kararının Dışında Kalacak Borçlar 168

   İ. Borçtan Kurtulma Kararından Sonra Bakiye Borçların Hukukî

   Mahiyeti ile Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlar ve Kefillerin Durumu 174

   Sonuç            177

   Gerçek Kişi Borçluların Borçlarının Tasfiyesi Usulü Kanun Teklifi Taslağı 187

   Kaynakça     201

   Yararlanılan Materyaller           208

   İnternet Kaynakları    209

   Stok Kodu
   :
   9789753686426
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   224
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   133,00   
   133,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat