Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Spor Hukuku Özer Alişan EKREN

Spor HukukuSPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİK YASA DIŞI BAHİS KORSAN YAYIN

Liste Fiyatı : 87,00
İndirimli Fiyat : 82,65
Kazancınız : 4,35
9789753686464
598882
Spor Hukuku
Spor Hukuku SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİK YASA DIŞI BAHİS KORSAN YAYIN
Filiz Kitabevi
82.65

I. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİK 1

A. GENEL OLARAK 3

B. 6222 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  5

1. 6222 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Konması 5

2. Kanunda 10.12.2011 Tarihinde Gerçekleştirilen Düzenlemeler 5

3. Kanunda 12.07.2019 Tarihinde Gerçekleştirilen Düzenlemeler 7

C. 6222 SAYILI KANUNUN AMACI VE KAPSAMI 10

1. Yasanın Amacı 10

2. Yasanın Kapsamı 11

II. SPOR SUÇLARI 13

A. GENEL OLARAK 15

Tablo 1: SPOR SUÇLARI TABLOSU 16

B. TEDBİRLER 17

Tablo 2: SPOR SUÇLARI TEDBİRLER TABLOSU 19

C. ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ 21

1. Genel olarak 21

2. Suçun Unsurları 22

3. Suçun Failleri 27

4. Suçun Tamamlanması 29

5. Suçun Cezai Yaptırımları 30

Tablo 3: ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇLARI TABLOSU 50

6. Yüksek Yargı Kararları 51

D. YASAK MADDELER 52

1. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Spor Alanlarına Girmek  52

2. Ateşli Silahlar ile Taşınması, Bulundurulması Yasak Olan Diğer Silahların Spor Alanlarına Sokulması 54

3. Bulundurulması Yasak ya da Suç Olmamakla Beraber Kesici, Ezici, Delici Aletler ile Patlayıcı, Parlayıcı, Yanıcı veya Yakıcı Maddelerin Spor Alanına Sokulması 58

4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin ve İlgili Spor Federasyonlarının Belirlediği Usul ve Esaslara Aykırı Olarak Alkollü İçeceklerin Spor Alanına Sokulması 60

5. Müsabaka veya Antrenman Düzeninin Bozulması 61

Tablo 4: SPOR ALANLARINA YASAK MADDE SOKULMASI VE MÜSABAKA DÜZENİNİN BOZULMASI SUÇLARI TABLOSU 66

6. Yüksek Yargı Kararları 66

E. TEHDİT VEYA HAKARET İÇEREN TEZAHÜRA 68

1. Genel Olarak 68

2. Suçun Unsurları 69

3. Suçun Failleri ve Suçun Tamamlanması 72

4. Suçun Cezası 75

a) Genel olarak 75

b) Toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunmak  76

c) Pankart taşınması, asılması ve duvarlara yazı yazılması suretiyle tehdit veya hakaret 78

d) Müsabaka görevlilerine karşı görevlerinden dolayı tehdit veya hakaret 80

e) İnternet veya sosyal medya yoluyla tehdit veya hakaret 82

Tablo 5: TEHDİT VEYA HAKARET İÇEREN TEZAHÜRAT SUÇU TABLOSU  86

5. Yüksek Yargı Kararları 86

F. MÜSABAKA VE SEYİR ALANLARINA USÜLSÜZ SEYİRCİ GİRİŞİ 88

1. Seyircilerin Usulsüz Girişi 88

2. Müsabaka Görevlilerinin ya da Spor Kulübü Yetkililerinin Usulüz Olarak Seyirci Kabul Etmeleri 93

3. Seyircinin Kendisine Ait Elektronik Kartı ya da Bileti Bir Başkasına Vermesi Suretiyle Usulsüz Giriş Yapılması 96

4. Spor Müsabakalarına Seyirci Olarak Girişi Sağlamak Amacıyla Elektronik Kartı Yetkisiz Bir Şekilde Oluşturmak  98

5. Spor Müsabakası Biletlerinin Usulsüz Satışı ve Değerinin Üzerinde Bilet Satmak  99

6. Usulsüz Seyirci Girişi Sayılmayan Haller 100

7. Başkasına Tahsisli Yere Oturmak 101

Tablo 6: MÜSABAKA VE SEYİR ALANLARINA USULSÜZ SEYİRCİ GİRİŞİ YAPMA SUÇLARI TABLOSU 103

8. Yüksek Yargı Kararları 104

G. YASAK ALANLARA GİRMEK 106

Tablo 7: YASAK ALANLARA GİRME SUÇLARI TABLOSU 111

1. Yüksek Yargı Kararları 111

H. SPOR ALANLARINDA TAŞKINLIK YAPMA VE TESİSLERE ZARAR VERİLMESİ 113

1. Genel Olarak 113

2. Spor Alanlarında Kasten Yaralama. 114

3. Spor Alanlarında Mala Zarar Verme 115

Tablo 8: SPOR ALANLARINDA TAŞKINLIK YAPMA VE TESİSLERE ZARAR VERİLMESİ SUÇLARI TABLOSU   117

4. Yüksek Yargı Kararları 117

III. SEYİRDEN YASAKLANMA 121

A. GENEL OLARAK 123

B. YER VE ZAMAN 130

C. TEDBİR TÜRLERİ 132

1. Genel olarak 132

2. Koruma Tedbiri 134

a) Sona erme 136

3. Önleyici İdari Tedbir 138

4. Güvenlik Tedbiri 141

a) Sona erme 143

b) Sürenin uzatılması 144

c) Belirli görevleri yapmaktan yasaklanma 145

d) Şike yapmak veya teşvik primi vermek sonucunda belirli görevleri yapmaktan yasaklanma  146

D. YÜKÜMLÜLÜKLER 151

1. Genel Olarak 151

2. Yükümlülüğün İhlali 152

3. Mazeret 155

E. İTİRAZ 158

1. Genel Olarak 158

2. İtiraz Talebinin Reddedilmesi 159

F. YÜKSEK YARGI KARARLARI 162

IV.  HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE SAHA KOMİSERİ 171

A. GENEL OLARAK 173

1. Hakem 173

2. Gözlemci 174

3. Temsilci 175

4. Saha Komiseri 176

B. HUKUKİ KONUM 177

C. SUÇLAR 183

1. Şike ve Teşvik Primi 183

2. Tehdit veya Hakaret İçeren Tezahürat 185

3. Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi 186

4. Yasak Alanlara Girme Suçu 187

5. Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar Verilmesi Suçu  187

D. DİSİPLİN HUKUKU VE CEZA HUKUKU AYRIMI 189

E. SEYİRDEN YASAKLANMA 192

F. ŞİKÂYET 194

G. YÜKSEK YARGI KARARLARI 195

V. ÖN ÖDEME 199

A. GENEL OLARAK 201

B. ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇLAR 203

1. Genel olarak 203

2. Şike ve Teşvik Primi 203

3. Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması 204

4. Tehdit veya Hakaret İçeren Tezahürat 205

5. Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi 205

6. Seyirden Yasaklanma 206

7. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 207

8. Şiddete Neden Olabilecek Açıklamalar 208

C. ÖN ÖDEME ÖNERİSİNE UYMAK 209

1. Genel olarak 209

2. Ön Ödeme Önerisine Uymanın Avantajları 210

3. Ön Ödeme Önerisine Uymamanın Dezavantajları 211

Tablo  9: ÖN ÖDEME ÖNERİSİ TABLOSU 212

VI.  YASA DIŞI BAHİS 215

A. GENEL OLARAK 217

Tablo 10: FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA YASA DIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNLARI TABLOSU 220

B. YASAL MEVZUAT 221

1. 7258 Sayılı Kanun 221

2. 5738 Sayılı Kanun 222

3. 5894 Sayılı Kanun 224

4. 5602 Sayılı Kanun 225

C. ADLİ CEZAİ YAPTIRIM 226

1. Genel Olarak 226

2. Yurt İçi Bahis veya Şans Oyunu 226

3. Yurt Dışı Bahis veya Şans Oyunu 227

Tablo 11: YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA OYNATILAN SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARININ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU  229

4. Para Nakline Aracılık Etmek 229

5. Oynamaya Teşvik Etmek 230

D. İDARİ CEZA VE TEDBİRLER 232

1. Genel Olarak 232

2. Bahis veya Şans Oyunlarını Oynayanlar 232

3. İşyeri Mühürleme ve Ruhsat İptali 233

E. MÜSADERE VE TEDBİRLER 235

1. Genel Olarak 235

2. Müsadere 235

3. Tüzel Kişiler Hakkında Tedbirler 236

F. CEZA USUL HÜKÜMLERİ 238

G. HUKUK DAVASI 244

H. BİLETLERİN SAKLANMASI 245

I. YASA YOLLARI 246

1. Genel Olarak 246

2. Yasadışı Bahis Ve Şans Oyunları Oynatmak 246

3. Müsadere ve Tedbirler 247

4. İdari Para Cezaları 248

İ. YÜKSEK YARGI KARARLARI IŞIĞINDA YASA DIŞI BAHİS  249

1. Suçun Unsurları Yönünden 249

a. Yurt içi bahis veya şans oyunu 249

b. Yurt dışı bahis veya şans oyunu 252

c. Para nakline aracılık etmek 256

2. Araştırılması Gereken / Eksik Hususlar Yönünden 258

a. Yurt içi bahis veya şans oyunu 258

b. Yurt dışı bahis veya şans oyunu 260

c. Para nakline aracılık etmek 262

3. Kamu Davasına Katılma Yönünden 265

4. Suç Eşyasının Müsaderesi / Güvenlik Tedbiri Yönünden. 266

VII. SPOR MÜSABAKALARININ İZLENMESİ : KORSAN YAYIN  269

A. GENEL OLARAK 271

B. YASAL MEVZUAT 273

1. 5237 Sayılı Kanun 273

2. 5894 Sayılı Kanun 274

C. FUTBOL MÜSABAKALARI ABONELİĞİ YÖNÜNDEN KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU  276

D. YÜKSEK YARGI KARARLARI IŞINDA KORSAN YAYIN 279

1. Suçun Unsuru ve Niteliği 279

2. Suçun Unsuru ve Hukuki İlişki 280

3. Soruşturmadan Sonra Abonelik Tesisinin Etkisi 285

 

 • Açıklama
  • I. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİK 1

   A. GENEL OLARAK 3

   B. 6222 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  5

   1. 6222 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Konması 5

   2. Kanunda 10.12.2011 Tarihinde Gerçekleştirilen Düzenlemeler 5

   3. Kanunda 12.07.2019 Tarihinde Gerçekleştirilen Düzenlemeler 7

   C. 6222 SAYILI KANUNUN AMACI VE KAPSAMI 10

   1. Yasanın Amacı 10

   2. Yasanın Kapsamı 11

   II. SPOR SUÇLARI 13

   A. GENEL OLARAK 15

   Tablo 1: SPOR SUÇLARI TABLOSU 16

   B. TEDBİRLER 17

   Tablo 2: SPOR SUÇLARI TEDBİRLER TABLOSU 19

   C. ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ 21

   1. Genel olarak 21

   2. Suçun Unsurları 22

   3. Suçun Failleri 27

   4. Suçun Tamamlanması 29

   5. Suçun Cezai Yaptırımları 30

   Tablo 3: ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇLARI TABLOSU 50

   6. Yüksek Yargı Kararları 51

   D. YASAK MADDELER 52

   1. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Spor Alanlarına Girmek  52

   2. Ateşli Silahlar ile Taşınması, Bulundurulması Yasak Olan Diğer Silahların Spor Alanlarına Sokulması 54

   3. Bulundurulması Yasak ya da Suç Olmamakla Beraber Kesici, Ezici, Delici Aletler ile Patlayıcı, Parlayıcı, Yanıcı veya Yakıcı Maddelerin Spor Alanına Sokulması 58

   4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin ve İlgili Spor Federasyonlarının Belirlediği Usul ve Esaslara Aykırı Olarak Alkollü İçeceklerin Spor Alanına Sokulması 60

   5. Müsabaka veya Antrenman Düzeninin Bozulması 61

   Tablo 4: SPOR ALANLARINA YASAK MADDE SOKULMASI VE MÜSABAKA DÜZENİNİN BOZULMASI SUÇLARI TABLOSU 66

   6. Yüksek Yargı Kararları 66

   E. TEHDİT VEYA HAKARET İÇEREN TEZAHÜRA 68

   1. Genel Olarak 68

   2. Suçun Unsurları 69

   3. Suçun Failleri ve Suçun Tamamlanması 72

   4. Suçun Cezası 75

   a) Genel olarak 75

   b) Toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunmak  76

   c) Pankart taşınması, asılması ve duvarlara yazı yazılması suretiyle tehdit veya hakaret 78

   d) Müsabaka görevlilerine karşı görevlerinden dolayı tehdit veya hakaret 80

   e) İnternet veya sosyal medya yoluyla tehdit veya hakaret 82

   Tablo 5: TEHDİT VEYA HAKARET İÇEREN TEZAHÜRAT SUÇU TABLOSU  86

   5. Yüksek Yargı Kararları 86

   F. MÜSABAKA VE SEYİR ALANLARINA USÜLSÜZ SEYİRCİ GİRİŞİ 88

   1. Seyircilerin Usulsüz Girişi 88

   2. Müsabaka Görevlilerinin ya da Spor Kulübü Yetkililerinin Usulüz Olarak Seyirci Kabul Etmeleri 93

   3. Seyircinin Kendisine Ait Elektronik Kartı ya da Bileti Bir Başkasına Vermesi Suretiyle Usulsüz Giriş Yapılması 96

   4. Spor Müsabakalarına Seyirci Olarak Girişi Sağlamak Amacıyla Elektronik Kartı Yetkisiz Bir Şekilde Oluşturmak  98

   5. Spor Müsabakası Biletlerinin Usulsüz Satışı ve Değerinin Üzerinde Bilet Satmak  99

   6. Usulsüz Seyirci Girişi Sayılmayan Haller 100

   7. Başkasına Tahsisli Yere Oturmak 101

   Tablo 6: MÜSABAKA VE SEYİR ALANLARINA USULSÜZ SEYİRCİ GİRİŞİ YAPMA SUÇLARI TABLOSU 103

   8. Yüksek Yargı Kararları 104

   G. YASAK ALANLARA GİRMEK 106

   Tablo 7: YASAK ALANLARA GİRME SUÇLARI TABLOSU 111

   1. Yüksek Yargı Kararları 111

   H. SPOR ALANLARINDA TAŞKINLIK YAPMA VE TESİSLERE ZARAR VERİLMESİ 113

   1. Genel Olarak 113

   2. Spor Alanlarında Kasten Yaralama. 114

   3. Spor Alanlarında Mala Zarar Verme 115

   Tablo 8: SPOR ALANLARINDA TAŞKINLIK YAPMA VE TESİSLERE ZARAR VERİLMESİ SUÇLARI TABLOSU   117

   4. Yüksek Yargı Kararları 117

   III. SEYİRDEN YASAKLANMA 121

   A. GENEL OLARAK 123

   B. YER VE ZAMAN 130

   C. TEDBİR TÜRLERİ 132

   1. Genel olarak 132

   2. Koruma Tedbiri 134

   a) Sona erme 136

   3. Önleyici İdari Tedbir 138

   4. Güvenlik Tedbiri 141

   a) Sona erme 143

   b) Sürenin uzatılması 144

   c) Belirli görevleri yapmaktan yasaklanma 145

   d) Şike yapmak veya teşvik primi vermek sonucunda belirli görevleri yapmaktan yasaklanma  146

   D. YÜKÜMLÜLÜKLER 151

   1. Genel Olarak 151

   2. Yükümlülüğün İhlali 152

   3. Mazeret 155

   E. İTİRAZ 158

   1. Genel Olarak 158

   2. İtiraz Talebinin Reddedilmesi 159

   F. YÜKSEK YARGI KARARLARI 162

   IV.  HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE SAHA KOMİSERİ 171

   A. GENEL OLARAK 173

   1. Hakem 173

   2. Gözlemci 174

   3. Temsilci 175

   4. Saha Komiseri 176

   B. HUKUKİ KONUM 177

   C. SUÇLAR 183

   1. Şike ve Teşvik Primi 183

   2. Tehdit veya Hakaret İçeren Tezahürat 185

   3. Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi 186

   4. Yasak Alanlara Girme Suçu 187

   5. Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar Verilmesi Suçu  187

   D. DİSİPLİN HUKUKU VE CEZA HUKUKU AYRIMI 189

   E. SEYİRDEN YASAKLANMA 192

   F. ŞİKÂYET 194

   G. YÜKSEK YARGI KARARLARI 195

   V. ÖN ÖDEME 199

   A. GENEL OLARAK 201

   B. ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇLAR 203

   1. Genel olarak 203

   2. Şike ve Teşvik Primi 203

   3. Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması 204

   4. Tehdit veya Hakaret İçeren Tezahürat 205

   5. Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi 205

   6. Seyirden Yasaklanma 206

   7. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 207

   8. Şiddete Neden Olabilecek Açıklamalar 208

   C. ÖN ÖDEME ÖNERİSİNE UYMAK 209

   1. Genel olarak 209

   2. Ön Ödeme Önerisine Uymanın Avantajları 210

   3. Ön Ödeme Önerisine Uymamanın Dezavantajları 211

   Tablo  9: ÖN ÖDEME ÖNERİSİ TABLOSU 212

   VI.  YASA DIŞI BAHİS 215

   A. GENEL OLARAK 217

   Tablo 10: FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA YASA DIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNLARI TABLOSU 220

   B. YASAL MEVZUAT 221

   1. 7258 Sayılı Kanun 221

   2. 5738 Sayılı Kanun 222

   3. 5894 Sayılı Kanun 224

   4. 5602 Sayılı Kanun 225

   C. ADLİ CEZAİ YAPTIRIM 226

   1. Genel Olarak 226

   2. Yurt İçi Bahis veya Şans Oyunu 226

   3. Yurt Dışı Bahis veya Şans Oyunu 227

   Tablo 11: YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA OYNATILAN SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARININ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU  229

   4. Para Nakline Aracılık Etmek 229

   5. Oynamaya Teşvik Etmek 230

   D. İDARİ CEZA VE TEDBİRLER 232

   1. Genel Olarak 232

   2. Bahis veya Şans Oyunlarını Oynayanlar 232

   3. İşyeri Mühürleme ve Ruhsat İptali 233

   E. MÜSADERE VE TEDBİRLER 235

   1. Genel Olarak 235

   2. Müsadere 235

   3. Tüzel Kişiler Hakkında Tedbirler 236

   F. CEZA USUL HÜKÜMLERİ 238

   G. HUKUK DAVASI 244

   H. BİLETLERİN SAKLANMASI 245

   I. YASA YOLLARI 246

   1. Genel Olarak 246

   2. Yasadışı Bahis Ve Şans Oyunları Oynatmak 246

   3. Müsadere ve Tedbirler 247

   4. İdari Para Cezaları 248

   İ. YÜKSEK YARGI KARARLARI IŞIĞINDA YASA DIŞI BAHİS  249

   1. Suçun Unsurları Yönünden 249

   a. Yurt içi bahis veya şans oyunu 249

   b. Yurt dışı bahis veya şans oyunu 252

   c. Para nakline aracılık etmek 256

   2. Araştırılması Gereken / Eksik Hususlar Yönünden 258

   a. Yurt içi bahis veya şans oyunu 258

   b. Yurt dışı bahis veya şans oyunu 260

   c. Para nakline aracılık etmek 262

   3. Kamu Davasına Katılma Yönünden 265

   4. Suç Eşyasının Müsaderesi / Güvenlik Tedbiri Yönünden. 266

   VII. SPOR MÜSABAKALARININ İZLENMESİ : KORSAN YAYIN  269

   A. GENEL OLARAK 271

   B. YASAL MEVZUAT 273

   1. 5237 Sayılı Kanun 273

   2. 5894 Sayılı Kanun 274

   C. FUTBOL MÜSABAKALARI ABONELİĞİ YÖNÜNDEN KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU  276

   D. YÜKSEK YARGI KARARLARI IŞINDA KORSAN YAYIN 279

   1. Suçun Unsuru ve Niteliği 279

   2. Suçun Unsuru ve Hukuki İlişki 280

   3. Soruşturmadan Sonra Abonelik Tesisinin Etkisi 285

    

   Stok Kodu
   :
   9789753686464
   Boyut
   :
   13x19
   Sayfa Sayısı
   :
   302
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2021
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat