Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Soybağının Tespitine Yönelik Tıbbi Araştırmalar ve İncelemeler Bakımın

Soybağının Tespitine Yönelik Tıbbi Araştırmalar ve İncelemeler Bakımından Rıza

Liste Fiyatı : 350,00
İndirimli Fiyat : 332,50
Kazancınız : 17,50
Taksitli fiyat : 1 x 332,50
9789753688741
602735
Soybağının Tespitine Yönelik Tıbbi Araştırmalar ve İncelemeler Bakımından Rıza
Soybağının Tespitine Yönelik Tıbbi Araştırmalar ve İncelemeler Bakımından Rıza
332.50

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz III

İçindekiler . V

Kısaltmalar IX

Giriş 1

BİRİNCİ BÖLÜM

SOYBAĞI KAVRAMI, SOYBAĞININ ÇEŞİTLERİ VE KURULMASI

I. SOYBAĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ . 5

A. Genel Olarak 5

B. Hısımlık ve Soybağı İlişkisi. 7

C. Soybağı Hukukunda TMK’nin Getirdiği Yenilikler 8

D.EMK Döneminde Geçerli Olan Sahih Nesep ve Sahih Olmayan

Nesep Kavramı 15

1. Doğal Soybağı-Hukuki Soybağı Kavramı 17

a) Doğal Soybağı . 19

b) Hukuki Soybağı 20

2. Gerçek Soybağı-Yapay Soybağı Kavramı . 25

a) Gerçek Soybağı . 25

b) Yapay Soybağı 25

II. SOYBAĞININ KURULMASI . 26

A. Genel Olarak 26

B. Soybağının Çocuk ile Ana Arasında Kurulması 28

C. Soybağının Çocuk ile Baba Arasında Kurulması 31

1. Soybağının Ana ile Evlilik Yoluyla Kurulması . 31

2. Tanıma . 33

3. Babalık Davası . 36

4. Soybağının Evlat Edinme Yolu ile Kurulmasi. 40

İKİNCİ BÖLÜM

SOYBAĞI İNCELEMELERİ VE TIBBİ ARAŞTIRMA METOTLARI

I. SOYBAĞI DAVALARINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ . 43

A. Genel Olarak 43

B. Bilirkişi İncelemesi 44

1. Soybağı Davaları Açısından Bilirkişi İncelemesi 50

2. Bilirkişi İncelemelerinin Soybağı Davalarına Etkisi 52

II. SOYBAĞINI ARAŞTIRMA METOTLARI 53

A. Kan Gruplarının İncelenmesi Metodu . 53

B. Antropobiyolojik Ve Kalıtımsal İnceleme Metodu . 58

C. DNA Analizi Yoluyla İnceleme Metodu . 60

1. DNA Hakkında Genel Bilgiler. 60

2. DNA Analizinin Gelişimi 62

3. Adli Bilimlerde DNA Analizi 63

4. Soybağı Davalarında DNA Analizi 64

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SOYBAĞININ TESPİTİ BAKIMINDAN TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI, TIBBİ MÜDAHALEDE RIZA VE BEYANIN HUKUKA UYGUNLUK KOŞULLARI

I. TIBBİ MÜDAHALE . 69

A. Genel Olarak 69

B. Tıbbi Müdahale Kavramı. 70

C. Tıbbi Müdahalenin Unsurları ve Hukuka Uygunluk Koşulları 72

1. Amaç ve Zorunluluk 73

2. Bilimsel Değişim ve Gelişmelere Uyumlu Olması 74

3. Yetkili Ve Görevli Kişilerce Yapılması. 75

4.Müdahaleyi Gerçekleştirecek Olan Kişide Faaliyete Engel Bir

Durum Bulunmaması 76

5. Rıza Veya Varsayılan Rızanın Bulunması. 76

6. Hukuki Bir Nedene Dayanması . 78

7. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Teşkil Etmemesi 81

8. Ceza Normları Bakımından Suç Teşkil Etmemesi. 82

II.SOYBAĞI TESPİTİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI VE SOYBAĞI

TESPİTİNDE RIZA. 84

A. Soybağı Tespitinin Hukuka Aykırılığı 84

1. Genel Olarak 84

2. Kişilik Hakları Bakımından . 85

3. Hukuka Aykırılığın Giderilmesi 88

B. Soybağı Tespitinde Rıza 89

1. Genel Olarak 89

2. Rıza Kavramı . 91

3. Rızanın Hukuki Niteliği . 94

4. Rızanın Konusu . 96

5. Rızanın Kapsami 97

6. Rızanın Şekli 98

C. Rızanın Hukuka Uygunluk Şartları 104

1. Genel Olarak 104

2. Soybağı İncelenecek Kişinin Ehil Olmasi . 106

a) Tam Ehliyetlilerde Rıza 108

b) Sınırlı Ehliyetlilerde Riza 110

c) Sınırlı Ehliyetsizlerde Rıza 111

aa) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Sınırlı Ehliyetsizler . 112

(i)Yasal Temsilcinin Rızasının Yanında Sınırlı Ehliyetsizin

Görüşüne Başvurulması 115

(ii)Yasal Temsilcinin ve Sınırlı Ehliyetsizin Rızasının

Birlikte Aranması . 117

(iii)Sınırlı Ehliyetsizin Rızasının Tek Başına Yeterli Olması 119

(iv) Sınırlı Ehliyetsizin Belirli Bir Yaş Sınırına Ulaşması 123

ba) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Sınırlı Ehliyetsizler 126

d) Tam Ehliyetsizlerde Rıza 127

3. Rızanın Hukuka ve Ahlak Kurallarına Uygun Olması. 133

a) Genel Olarak . 133

b) Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık . 135

c) Genel Ahlaka Aykırılık . 135

d) Kişilik Haklarına Aykırılık . 137

4.Rızanın Serbest İradeye ve Aydınlatmaya Dayalı Olarak

Açıklanması. 142

a) Rıza İradesinin Sağlıklı Olması. 142

aa) Yanılma (Hata) 143

ba) Aldatma (Hile) 144

ca) Korkutma (İkrah) 145

b) Rızanın Aydınlatma Neticesinde Verilmesi 146

5. Soybağı İncelemesini Yapacak Kişinin Yetkili Olması . 152

D. Rızanın Aranmadığı Durumlar 153

1. Genel Olarak 153

2. Üstün Nitelikte Özel Yararın Bulunması . 154

3. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması . 158

III.CMK’NIN 75 VE 80. MADDELERI ARASINDA DÜZENLENEN

BEDEN MUAYENESI, VÜCUTTAN ÖRNEK ALIMI VE

MOLEKÜLER GENETIK İNCELEMELER BAKIMINDAN RIZA 161

A. Genel Olarak 161

B. İlgili Düzenlemelerdeki Rıza Kavramının İncelenmesi. 162

1. CMK’nın 75. Maddesi Açısından İnceleme. 162

2. CMK’nın 76. Maddesi Açısından İnceleme. 166

a) Tanıklıktan Çekinme Açısından İnceleme 168

b)CMK’nın 76. Maddesinde Belirtilen Mağdur ve Diğer Kişilerin

Muayene ve Örnek Alımına Rıza Göstermemesi Durumu 169

3. CMK’nın 78. Maddesi Açısından İnceleme. 170

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SOYBAĞININ TESPİTİNE YÖNELİK TIBBİ ARAŞTIRMALAR VE İNCELEMELERE RIZA KAPSAMINDA TMK’NIN 284 VE HMK’NIN 292. MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I.SOYBAĞININ TESPITINE YÖNELIK İNCELEME KARARININ

KOŞULLARI 173

A. Genel Olarak 173

B. Derdest Bir Soybağı Davası Olması 174

C.Soybağının Kesin Olarak Tespit Edilebilmesi Bakımından Zorunlu Olması 174

D. Bilimsel Yöntem ve Verilere Uygun Nitelikte Olması 176

E.Soybağı İncelemesi Yapılacak Kişilerin Sağlıkları Yönünden Herhangi

Bir Tehlike Oluşturmaması 176

II. TMK’NIN 284. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME . 178

A. Genel Olarak 178

B.TMK’nın 284. Maddesi ile ZGB’nin Mülga 254. Maddesinin

İncelenmesi 181

C. TMK’nın 284. Maddesinin Uygulanma Koşullarının İncelenmesi 185

1. Rıza Gösterme Yükümlülüğü Kapsamına Giren Kişiler 189

2.Soybağının Tespitine Yönelik Ölülerden Biyolojik Materyal Alınması 191

3. Rıza Gösterme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi . 192

D.7136 Sayılı Kanunla Birlikte Düzenlenen Zor Kullanma Hakkının İncelenmesi 195

III. HMK’NIN 292. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME 198

A. Genel Olarak 198

B.Karşılaştırmalı Hukukta Soybağının Tespitine Yönelik Kişilerden Kan

Veya Doku Örneği Alınması . 199

1. İsviçre Hukukunda . 199

2. Alman Hukukunda. 201

C. HMK’nin 292. Maddesinin Uygulanma Koşullarının İncelenmesi . 205

D.İncelemenin Zor Kullanılarak Yapılması Düzenlemesinin Kişilik

Haklarına Aykırılık Teşkil Edip Etmediği Sorunu. 213

IV.TMK’NIN 284. MADDESİ İLE HMK’NIN 292. MADDESİ

ARASINDAKI İLİŞKİ VE ÖNCELİK SORUNU. 220

A. Genel Olarak 220

B. Doktrinde Savunulan Görüşler 221

C.İki Düzenleme Arasındaki İlişkinin İçtihatlar Bakımından Değerlendirilmesi 225

SONUÇ 236

KAYNAKÇA . 241

 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER

   Önsöz III

   İçindekiler . V

   Kısaltmalar IX

   Giriş 1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   SOYBAĞI KAVRAMI, SOYBAĞININ ÇEŞİTLERİ VE KURULMASI

   I. SOYBAĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ . 5

   A. Genel Olarak 5

   B. Hısımlık ve Soybağı İlişkisi. 7

   C. Soybağı Hukukunda TMK’nin Getirdiği Yenilikler 8

   D.EMK Döneminde Geçerli Olan Sahih Nesep ve Sahih Olmayan

   Nesep Kavramı 15

   1. Doğal Soybağı-Hukuki Soybağı Kavramı 17

   a) Doğal Soybağı . 19

   b) Hukuki Soybağı 20

   2. Gerçek Soybağı-Yapay Soybağı Kavramı . 25

   a) Gerçek Soybağı . 25

   b) Yapay Soybağı 25

   II. SOYBAĞININ KURULMASI . 26

   A. Genel Olarak 26

   B. Soybağının Çocuk ile Ana Arasında Kurulması 28

   C. Soybağının Çocuk ile Baba Arasında Kurulması 31

   1. Soybağının Ana ile Evlilik Yoluyla Kurulması . 31

   2. Tanıma . 33

   3. Babalık Davası . 36

   4. Soybağının Evlat Edinme Yolu ile Kurulmasi. 40

   İKİNCİ BÖLÜM

   SOYBAĞI İNCELEMELERİ VE TIBBİ ARAŞTIRMA METOTLARI

   I. SOYBAĞI DAVALARINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ . 43

   A. Genel Olarak 43

   B. Bilirkişi İncelemesi 44

   1. Soybağı Davaları Açısından Bilirkişi İncelemesi 50

   2. Bilirkişi İncelemelerinin Soybağı Davalarına Etkisi 52

   II. SOYBAĞINI ARAŞTIRMA METOTLARI 53

   A. Kan Gruplarının İncelenmesi Metodu . 53

   B. Antropobiyolojik Ve Kalıtımsal İnceleme Metodu . 58

   C. DNA Analizi Yoluyla İnceleme Metodu . 60

   1. DNA Hakkında Genel Bilgiler. 60

   2. DNA Analizinin Gelişimi 62

   3. Adli Bilimlerde DNA Analizi 63

   4. Soybağı Davalarında DNA Analizi 64

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   SOYBAĞININ TESPİTİ BAKIMINDAN TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI, TIBBİ MÜDAHALEDE RIZA VE BEYANIN HUKUKA UYGUNLUK KOŞULLARI

   I. TIBBİ MÜDAHALE . 69

   A. Genel Olarak 69

   B. Tıbbi Müdahale Kavramı. 70

   C. Tıbbi Müdahalenin Unsurları ve Hukuka Uygunluk Koşulları 72

   1. Amaç ve Zorunluluk 73

   2. Bilimsel Değişim ve Gelişmelere Uyumlu Olması 74

   3. Yetkili Ve Görevli Kişilerce Yapılması. 75

   4.Müdahaleyi Gerçekleştirecek Olan Kişide Faaliyete Engel Bir

   Durum Bulunmaması 76

   5. Rıza Veya Varsayılan Rızanın Bulunması. 76

   6. Hukuki Bir Nedene Dayanması . 78

   7. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Teşkil Etmemesi 81

   8. Ceza Normları Bakımından Suç Teşkil Etmemesi. 82

   II.SOYBAĞI TESPİTİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI VE SOYBAĞI

   TESPİTİNDE RIZA. 84

   A. Soybağı Tespitinin Hukuka Aykırılığı 84

   1. Genel Olarak 84

   2. Kişilik Hakları Bakımından . 85

   3. Hukuka Aykırılığın Giderilmesi 88

   B. Soybağı Tespitinde Rıza 89

   1. Genel Olarak 89

   2. Rıza Kavramı . 91

   3. Rızanın Hukuki Niteliği . 94

   4. Rızanın Konusu . 96

   5. Rızanın Kapsami 97

   6. Rızanın Şekli 98

   C. Rızanın Hukuka Uygunluk Şartları 104

   1. Genel Olarak 104

   2. Soybağı İncelenecek Kişinin Ehil Olmasi . 106

   a) Tam Ehliyetlilerde Rıza 108

   b) Sınırlı Ehliyetlilerde Riza 110

   c) Sınırlı Ehliyetsizlerde Rıza 111

   aa) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Sınırlı Ehliyetsizler . 112

   (i)Yasal Temsilcinin Rızasının Yanında Sınırlı Ehliyetsizin

   Görüşüne Başvurulması 115

   (ii)Yasal Temsilcinin ve Sınırlı Ehliyetsizin Rızasının

   Birlikte Aranması . 117

   (iii)Sınırlı Ehliyetsizin Rızasının Tek Başına Yeterli Olması 119

   (iv) Sınırlı Ehliyetsizin Belirli Bir Yaş Sınırına Ulaşması 123

   ba) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Sınırlı Ehliyetsizler 126

   d) Tam Ehliyetsizlerde Rıza 127

   3. Rızanın Hukuka ve Ahlak Kurallarına Uygun Olması. 133

   a) Genel Olarak . 133

   b) Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık . 135

   c) Genel Ahlaka Aykırılık . 135

   d) Kişilik Haklarına Aykırılık . 137

   4.Rızanın Serbest İradeye ve Aydınlatmaya Dayalı Olarak

   Açıklanması. 142

   a) Rıza İradesinin Sağlıklı Olması. 142

   aa) Yanılma (Hata) 143

   ba) Aldatma (Hile) 144

   ca) Korkutma (İkrah) 145

   b) Rızanın Aydınlatma Neticesinde Verilmesi 146

   5. Soybağı İncelemesini Yapacak Kişinin Yetkili Olması . 152

   D. Rızanın Aranmadığı Durumlar 153

   1. Genel Olarak 153

   2. Üstün Nitelikte Özel Yararın Bulunması . 154

   3. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması . 158

   III.CMK’NIN 75 VE 80. MADDELERI ARASINDA DÜZENLENEN

   BEDEN MUAYENESI, VÜCUTTAN ÖRNEK ALIMI VE

   MOLEKÜLER GENETIK İNCELEMELER BAKIMINDAN RIZA 161

   A. Genel Olarak 161

   B. İlgili Düzenlemelerdeki Rıza Kavramının İncelenmesi. 162

   1. CMK’nın 75. Maddesi Açısından İnceleme. 162

   2. CMK’nın 76. Maddesi Açısından İnceleme. 166

   a) Tanıklıktan Çekinme Açısından İnceleme 168

   b)CMK’nın 76. Maddesinde Belirtilen Mağdur ve Diğer Kişilerin

   Muayene ve Örnek Alımına Rıza Göstermemesi Durumu 169

   3. CMK’nın 78. Maddesi Açısından İnceleme. 170

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   SOYBAĞININ TESPİTİNE YÖNELİK TIBBİ ARAŞTIRMALAR VE İNCELEMELERE RIZA KAPSAMINDA TMK’NIN 284 VE HMK’NIN 292. MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

   I.SOYBAĞININ TESPITINE YÖNELIK İNCELEME KARARININ

   KOŞULLARI 173

   A. Genel Olarak 173

   B. Derdest Bir Soybağı Davası Olması 174

   C.Soybağının Kesin Olarak Tespit Edilebilmesi Bakımından Zorunlu Olması 174

   D. Bilimsel Yöntem ve Verilere Uygun Nitelikte Olması 176

   E.Soybağı İncelemesi Yapılacak Kişilerin Sağlıkları Yönünden Herhangi

   Bir Tehlike Oluşturmaması 176

   II. TMK’NIN 284. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME . 178

   A. Genel Olarak 178

   B.TMK’nın 284. Maddesi ile ZGB’nin Mülga 254. Maddesinin

   İncelenmesi 181

   C. TMK’nın 284. Maddesinin Uygulanma Koşullarının İncelenmesi 185

   1. Rıza Gösterme Yükümlülüğü Kapsamına Giren Kişiler 189

   2.Soybağının Tespitine Yönelik Ölülerden Biyolojik Materyal Alınması 191

   3. Rıza Gösterme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi . 192

   D.7136 Sayılı Kanunla Birlikte Düzenlenen Zor Kullanma Hakkının İncelenmesi 195

   III. HMK’NIN 292. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME 198

   A. Genel Olarak 198

   B.Karşılaştırmalı Hukukta Soybağının Tespitine Yönelik Kişilerden Kan

   Veya Doku Örneği Alınması . 199

   1. İsviçre Hukukunda . 199

   2. Alman Hukukunda. 201

   C. HMK’nin 292. Maddesinin Uygulanma Koşullarının İncelenmesi . 205

   D.İncelemenin Zor Kullanılarak Yapılması Düzenlemesinin Kişilik

   Haklarına Aykırılık Teşkil Edip Etmediği Sorunu. 213

   IV.TMK’NIN 284. MADDESİ İLE HMK’NIN 292. MADDESİ

   ARASINDAKI İLİŞKİ VE ÖNCELİK SORUNU. 220

   A. Genel Olarak 220

   B. Doktrinde Savunulan Görüşler 221

   C.İki Düzenleme Arasındaki İlişkinin İçtihatlar Bakımından Değerlendirilmesi 225

   SONUÇ 236

   KAYNAKÇA . 241

   Stok Kodu
   :
   9789753688741
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   262
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   332,50   
   332,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat