Sepetim (0) Toplam: 0,00
ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
Filiz Kitabevi
35.00
<p><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">ÖNSÖZ</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">Akademik yazında şirket birleşmeleri ve devralmalar denilince finans alanı akla gelmektedir. Finans ve strateji odaklı çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu konuyu insan ve kültür öğeleriyle de incelemek gerekmektedir. Elinizdeki kitabın temel amacı şirket birleşmeleri ve devralmaları konusunu teorik altyapısıyla birlikte ele almak ve Türkiye’de faaliyet gösteren özel şirketlerden 2010-2015 yılları arasında gerçekleşen 990 birleşme ve devralma faaliyetiyle ilgili şirketlerde stratejik yönetim – örgütsel davranış – finans olmak üzere üç boyuttan oluşan bir araştırma modeli geliştirilerek şirket birleşmelerinin ve satın almalarının başarı ve başarısızlıklarına katkıda bulunan nitelikleri tanımlamak ve anlamaktır.</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">Kitabı yazmadan önce ve yazım sırasında teşviklerini ve yardımlarını esirgemeyen tüm hocalarıma, dostlarıma ve başta Oğuzhan ORUÇ olmak üzere Filiz Kitabevi ailesine teşekkürü bir borç biliyorum. Son olarak tüm hayatım boyunca bana her konuda destek olan annem, babam ve kardeşime teşekkür ediyorum.</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">İstanbul, Aralık 2019</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">Dr. Yunus ADIGÜZEL</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">İÇİNDEKİLER</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">SAYFA NO</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">İÇİNDEKİLER ........................................................................................................VII</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">ÖNSÖZ ........................................................................................................................V</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">BÖLÜM 1. GİRİŞ VE AMAÇ ...................................................................................1</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">BÖLÜM 2. BİRLEŞME VE SATIN ALMALARA AİT KAVRAMSAL</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">TEMELLER................................................................................................................3</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.1. Şirketlerin Büyüme Stratejileri ................................................................3</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2. Birleşme ve Satın Almalara Ait Temel Kavramlar ..................................4</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.1. Birleşme Türleri ....................................................................11</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.1.1 Yatay Birleşmeler .................................................11</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.1.2. Dikey Birleşmeler ................................................11</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.1.3. Karma Birleşmeler ...............................................12</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.1.4. Aynı Merkezli Birleşmeler ..................................13</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2. Birleşme ve Satınalma Nedenleri..........................................14</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.1. Sinerji Yaratmak..................................................15</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.2. Yönetim Deneyimini Yeni İşletmelere Taşımak .16</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.3. Ölçek ve Faaliyet Ekonomileri ............................16</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.4. Çeşitlendirme .......................................................17</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.5. Ekonomik Teşvikler.............................................18</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.6. Yatay ve Dikey Bütünleşmenin Sağlanması ........19</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.7. Serbest Nakit Akımları ........................................20</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.8. Ürün veya Girdi Pazarında Güçlenmek ...............20</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.9. Teknoloji..............................................................21</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.10. Psikolojik Nedenler ...........................................21</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.2.11. Aşırı Rekabeti Önlemek.....................................22</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.3. Birleşme ve Satın alma Süreci ..............................................22</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.3.1. Rekabet Ortamının Analiz Edilmesi ....................23</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.3.2. Birleşme ve Satın almaları Yürütecek Uzman</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">Grubun Oluşturulması ......................................................23</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.3.3. Hedef Şirketlerin Belirlenmesi ............................24</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.3.4. Hedef Şirketin Finansal Analizlerinin Yapılması 25</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.2.3.5. Müzakere Süreci ..................................................25</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.3. Yeniden Yapılanma Sürecinde Diğer Yöntemler ..................................26</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.3.1. Teklif Verme.........................................................................26</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.3.2. Ortak Girişim ........................................................................27</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.3.3. Stratejik İşbirlikleri ...............................................................30</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.3.4. Borçlanarak Satın alma ve Yönetimin Satın Alması.............30</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.3.5. Bölünme................................................................................31</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.4. Birleşme ve Satın Almaların Gelişim Süreci .........................................32</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.5. Hedef Şirketlerin Satın Alma Faaliyetlerine Karşı Korunma</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">Yöntemleri.............................................................................................44</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.5.1. Altın Paraşüt .........................................................................45</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.5.2. Zehir Hapları.........................................................................45</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.5.3. Ana Sözleşme Değişiklikleri ................................................46</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.5.4. Yeşil Mektup ........................................................................46</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.5.5. Diğer Yöntemler ...................................................................27</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">2.6. Rekabet Kurumu ve İşlevi .....................................................................48</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">BÖLÜM 3. BİRLEŞME VE SATIN ALMALARLA İLGİLİ KAPSAMLI</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">MODEL .....................................................................................................................50</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.1. Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalarla İlgili Önceki Araştırmalar ........50</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.1.1. Finansal Okul........................................................................52</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.1.2. Stratejik Yönetim Bakışı.......................................................55</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.1.3. Örgütsel Davranış Okulu ......................................................56</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2. Geleneksel Yaklaşımların Eleştirisi .......................................................57</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1. Kapsamlı Model İhtiyacı ......................................................57</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.1.Stratejik Faktörler .................................................60</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.1.1. Faaliyet Ekonomileri ..........................63</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.1.2. Ölçek Ekonomileri..............................64</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.1.3. Pazar Gücü..........................................64</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.2. Örgütsel Davranış Faktörleri ...............................64</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.2.1. Nisbi Büyüklük ...................................65</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.2.2. Kültürel Uyum ....................................66</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.2.3. Satın Alma Tecrübesi .........................71</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.3. Finansal Faktörler ................................................77</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.3.1. Satın Alma Primi ve Şerefiye .............82</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.3.2. Teklif Süreci .......................................84</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.3.3. Durum Tespiti .....................................85</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.2.1.4. Performans Ölçüleri .............................................86</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">3.3. Şirket Birleşmeleri ve Devralmalarla İlgili Güncel Örnekler ................86</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">BÖLÜM 4. ŞİRKETLERDE BİRLEŞMELERİN STRATEJİK YÖNETİM</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN MODELLENMESİNE</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ................................................................................90</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">4.1.Teorik Öngörü ve Kavramsal Model ......................................................91</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">4.2.Uygulama Süreçleri ................................................................................95</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">4.3. Dışsal Model Analizi ............................................................................105</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">4.4. İçsel Model Analizi...............................................................................108</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">4.5. Bulgular ve Hipotez Testi Sonuçları .....................................................109</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERİLER.....................................................................111</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">KAYNAKLAR.........................................................................................................113</span><br /><span style="font-size: 0.9em; font-family: 'times new roman', times;">EKLER .....................................................................................................................131</span></p>
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ
   Akademik yazında şirket birleşmeleri ve devralmalar denilince finans alanı akla gelmektedir. Finans ve strateji odaklı çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu konuyu insan ve kültür öğeleriyle de incelemek gerekmektedir. Elinizdeki kitabın temel amacı şirket birleşmeleri ve devralmaları konusunu teorik altyapısıyla birlikte ele almak ve Türkiye’de faaliyet gösteren özel şirketlerden 2010-2015 yılları arasında gerçekleşen 990 birleşme ve devralma faaliyetiyle ilgili şirketlerde stratejik yönetim – örgütsel davranış – finans olmak üzere üç boyuttan oluşan bir araştırma modeli geliştirilerek şirket birleşmelerinin ve satın almalarının başarı ve başarısızlıklarına katkıda bulunan nitelikleri tanımlamak ve anlamaktır.
   Kitabı yazmadan önce ve yazım sırasında teşviklerini ve yardımlarını esirgemeyen tüm hocalarıma, dostlarıma ve başta Oğuzhan ORUÇ olmak üzere Filiz Kitabevi ailesine teşekkürü bir borç biliyorum. Son olarak tüm hayatım boyunca bana her konuda destek olan annem, babam ve kardeşime teşekkür ediyorum.
   İstanbul, Aralık 2019
   Dr. Yunus ADIGÜZEL

   İÇİNDEKİLER
   SAYFA NO
   İÇİNDEKİLER ........................................................................................................VII
   ÖNSÖZ ........................................................................................................................V
   BÖLÜM 1. GİRİŞ VE AMAÇ ...................................................................................1
   BÖLÜM 2. BİRLEŞME VE SATIN ALMALARA AİT KAVRAMSAL
   TEMELLER................................................................................................................3
   2.1. Şirketlerin Büyüme Stratejileri ................................................................3
   2.2. Birleşme ve Satın Almalara Ait Temel Kavramlar ..................................4
   2.2.1. Birleşme Türleri ....................................................................11
   2.2.1.1 Yatay Birleşmeler .................................................11
   2.2.1.2. Dikey Birleşmeler ................................................11
   2.2.1.3. Karma Birleşmeler ...............................................12
   2.2.1.4. Aynı Merkezli Birleşmeler ..................................13
   2.2.2. Birleşme ve Satınalma Nedenleri..........................................14
   2.2.2.1. Sinerji Yaratmak..................................................15
   2.2.2.2. Yönetim Deneyimini Yeni İşletmelere Taşımak .16
   2.2.2.3. Ölçek ve Faaliyet Ekonomileri ............................16
   2.2.2.4. Çeşitlendirme .......................................................17
   2.2.2.5. Ekonomik Teşvikler.............................................18
   2.2.2.6. Yatay ve Dikey Bütünleşmenin Sağlanması ........19
   2.2.2.7. Serbest Nakit Akımları ........................................20
   2.2.2.8. Ürün veya Girdi Pazarında Güçlenmek ...............20
   2.2.2.9. Teknoloji..............................................................21
   2.2.2.10. Psikolojik Nedenler ...........................................21
   2.2.2.11. Aşırı Rekabeti Önlemek.....................................22
   2.2.3. Birleşme ve Satın alma Süreci ..............................................22
   2.2.3.1. Rekabet Ortamının Analiz Edilmesi ....................23
   2.2.3.2. Birleşme ve Satın almaları Yürütecek Uzman
   Grubun Oluşturulması ......................................................23
   2.2.3.3. Hedef Şirketlerin Belirlenmesi ............................24
   2.2.3.4. Hedef Şirketin Finansal Analizlerinin Yapılması 25
   2.2.3.5. Müzakere Süreci ..................................................25
   2.3. Yeniden Yapılanma Sürecinde Diğer Yöntemler ..................................26
   2.3.1. Teklif Verme.........................................................................26
   2.3.2. Ortak Girişim ........................................................................27
   2.3.3. Stratejik İşbirlikleri ...............................................................30
   2.3.4. Borçlanarak Satın alma ve Yönetimin Satın Alması.............30
   2.3.5. Bölünme................................................................................31
   2.4. Birleşme ve Satın Almaların Gelişim Süreci .........................................32
   2.5. Hedef Şirketlerin Satın Alma Faaliyetlerine Karşı Korunma
   Yöntemleri.............................................................................................44
   2.5.1. Altın Paraşüt .........................................................................45
   2.5.2. Zehir Hapları.........................................................................45
   2.5.3. Ana Sözleşme Değişiklikleri ................................................46
   2.5.4. Yeşil Mektup ........................................................................46
   2.5.5. Diğer Yöntemler ...................................................................27
   2.6. Rekabet Kurumu ve İşlevi .....................................................................48
   BÖLÜM 3. BİRLEŞME VE SATIN ALMALARLA İLGİLİ KAPSAMLI
   MODEL .....................................................................................................................50
   3.1. Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalarla İlgili Önceki Araştırmalar ........50
   3.1.1. Finansal Okul........................................................................52
   3.1.2. Stratejik Yönetim Bakışı.......................................................55
   3.1.3. Örgütsel Davranış Okulu ......................................................56
   3.2. Geleneksel Yaklaşımların Eleştirisi .......................................................57
   3.2.1. Kapsamlı Model İhtiyacı ......................................................57
   3.2.1.1.Stratejik Faktörler .................................................60
   3.2.1.1.1. Faaliyet Ekonomileri ..........................63
   3.2.1.1.2. Ölçek Ekonomileri..............................64
   3.2.1.1.3. Pazar Gücü..........................................64
   3.2.1.2. Örgütsel Davranış Faktörleri ...............................64
   3.2.1.2.1. Nisbi Büyüklük ...................................65
   3.2.1.2.2. Kültürel Uyum ....................................66
   3.2.1.2.3. Satın Alma Tecrübesi .........................71
   3.2.1.3. Finansal Faktörler ................................................77
   3.2.1.3.1. Satın Alma Primi ve Şerefiye .............82
   3.2.1.3.2. Teklif Süreci .......................................84
   3.2.1.3.3. Durum Tespiti .....................................85
   3.2.1.4. Performans Ölçüleri .............................................86
   3.3. Şirket Birleşmeleri ve Devralmalarla İlgili Güncel Örnekler ................86
   BÖLÜM 4. ŞİRKETLERDE BİRLEŞMELERİN STRATEJİK YÖNETİM
   VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN MODELLENMESİNE
   YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ................................................................................90
   4.1.Teorik Öngörü ve Kavramsal Model ......................................................91
   4.2.Uygulama Süreçleri ................................................................................95
   4.3. Dışsal Model Analizi ............................................................................105
   4.4. İçsel Model Analizi...............................................................................108
   4.5. Bulgular ve Hipotez Testi Sonuçları .....................................................109
   BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERİLER.....................................................................111
   KAYNAKLAR.........................................................................................................113
   EKLER .....................................................................................................................131

   Stok Kodu
   :
   9789753685542
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   170
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat