Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Incoterms (Uluslararası Ticari Terimler) Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan SEVİNÇ

Incoterms (Uluslararası Ticari Terimler)

Liste Fiyatı : 40,00
İndirimli Fiyat : 38,00
%5 İndirimli
Stokta var
Incoterms (Uluslararası Ticari Terimler)
Incoterms (Uluslararası Ticari Terimler)
Filiz Kitabevi
38.00
<p>İÇİNDEKİLER</p> <p>ÖNSÖZ V</p> <p>İÇİNDEKİLER VII</p> <p>KISALTMALAR XVI</p> <p>GİRİŞ 1</p> <p>§ 1. ULUSLARARASI TİCARET 4</p> <p>I. Genel Olarak 4</p> <p>II. Uluslararası Ticaretin Yeknesaklaşma İhtiyacı 4</p> <p>III. Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Uluslararası Ticari Satımlar ve</p> <p>Uluslararası Ticari Terimler 7</p> <p>A. Uluslararası Ticari Sözleşmeler 7</p> <p>B. Uluslararası Ticari Satımlar 10</p> <p>C. Uluslararası Ticari Terimler 11</p> <p>§ 2. INCOTERMS 13</p> <p>I. Genel Olarak 13</p> <p>A. Incoterms'in Hukuki Niteliği 13</p> <p>1. Incoterms'in Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler 14</p> <p>a. Örf Adet Kuralı Olduğu Görüşü 15</p> <p>b. Ticari Teamül Olduğu Görüşü 16</p> <p>c. Uluslararası Nitelikli Özel Hukuk Hükümleri Olduğu</p> <p>Görüşü 17</p> <p>d. Lex Marcatoria Olduğu Görüşü 17</p> <p>e. Genel İşlem Şartları Olduğu Görüşü 18</p> <p>f. Yorum Aracı Olduğu Görüşü 18</p> <p>g. Görüşümüz 19</p> <p>B. Incoterms'in Gelişimi 19</p> <p>C. Incoterms'in Uygulanma Kabiliyeti 21</p> <p>D. Incoterms'in Uygulama Alanı 22</p> <p>E. Incoterms'in Terminolojisi 27</p> <p>1. Yükleten Kavramı 27</p> <p>2. Teslim Kavramı 28</p> <p>3. Harçlar Kavramı 28</p> <p>4. Limanlar, Yerler, Noktalar, Mahaller Kavramları 29</p> <p>5. Kontrol ve Muayene Kavramları 29</p> <p>F. Incoterms'in Uygulanmasında Pratikte Karşılaşılan Sorunlar 29</p> <p>II. Incoterms'in Gruplandırılması ve Gruplar Arasındaki Temel</p> <p>Farklar 32</p> <p>A. "E Grubu” Terimler 32</p> <p>B. "F Grubu” Terimler 32</p> <p>C. "C Grubu” Terimler 33</p> <p>D. "D Grubu” Terimler 34</p> <p>§ 3. TERİMLERDE DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER 35</p> <p>I. Genel Olarak 35</p> <p>A. Satıcının Malları Sağlama ve Malların Sözleşmeye</p> <p>Uygunluğunu Kanıtlama Yükümlülüğü 35</p> <p>B. Alıcının Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 38</p> <p>C. Satılan Malların İhracat ve İthalat Formalitelerini</p> <p>Yerine Getirme Yükümlülüğü 40</p> <p>D. Taraflar Arasında Ücret ve Risklere İlişkin Görev Paylaşımı 42</p> <p>E. Satıcının Malları Teslim Etme ve Alıcının</p> <p>Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 43</p> <p>F. Satıcının Malları Paketleme Yükümlülüğü 44</p> <p>G. Malların Denetlenmesi Yükümlülüğü 45</p> <p>H. Tarafların Bildirim Yükümlülüğü 46</p> <p>I. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 48</p> <p>J. Taraflar Arasında Masrafların Paylaşımı 49</p> <p>K. Satıcının Teslimi Belgelendirme Yükümlülüğü 50</p> <p>§ 4. TERİMLERİN İNCELENMESİ 54</p> <p>I. "E Grubu” Terimler 54</p> <p>A. EXW (EX WORK) İşyerinde Teslim 54</p> <p>1. Genel Olarak 54</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 55</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 55</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili</p> <p>Formalitelerin Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 58</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 59</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 60</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 61</p> <p>f. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 61</p> <p>g. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 62</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 62</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 62</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 63</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 64</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 64</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 65</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 67</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcıya Kanıt Sunma</p> <p>Yükümlülüğü 67</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 68</p> <p>ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 68</p> <p>II. F Grubu Terimler 68</p> <p>A. FCA (Free Carrier) Taşıyıcıya Masrafsız 68</p> <p>1. Genel Olarak 68</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 69</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslimi Yükümlülüğü 69</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 71</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 72</p> <p>d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 72</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 73</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 74</p> <p>g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 74</p> <p>h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 75</p> <p>ı. Satıcının Diğer Yükümlükleri 76</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 77</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 77</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 77</p> <p>c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 77</p> <p>d. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 77</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 78</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 78</p> <p>g. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 79</p> <p>h. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan</p> <p>Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 79</p> <p>ı. Malları Denetleme Yükümlülüğü 80</p> <p>i. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 80</p> <p>B. FAS (Free Alongside Side) Gemi Doğrultusunda Teslim 81</p> <p>1. Genel Olarak 81</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 81</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 81</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 82</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 83</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 84</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 84</p> <p>f.Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 85</p> <p>g. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 86</p> <p>h. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 87</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 88</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 88</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 88</p> <p>c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 89</p> <p>d. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 89</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Sorumluluğu 89</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 91</p> <p>g. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 92</p> <p>h. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcıya Kanıt Sunma</p> <p>Yükümlülüğü 92</p> <p>ı. Malları Denetleme Yükümlülüğü 93</p> <p>i. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 94</p> <p>C. FOB (Free On Board) Gemide Masrafsız 94</p> <p>1. Genel Olarak 94</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 96</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 96</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 99</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 100</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 100</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 102</p> <p>f. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 103</p> <p>g. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 104</p> <p>h. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 105</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 106</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 106</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 106</p> <p>c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 107</p> <p>d. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 108</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 108</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 110</p> <p>g. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 111</p> <p>h. Satıcıya Teslimin Gerçekleştiğine Dair Kanıt Sunma</p> <p>Yükümlülüğü 113</p> <p>ı. Malları Denetleme Yükümlülüğü 113</p> <p>i. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 114</p> <p>III. C Grubu Terimler 114</p> <p>A. CFR (Cost and Freight) Mal Bedeli ve Navlun 115</p> <p>1. Genel Olarak 115</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 115</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 115</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 116</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 117</p> <p>d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 117</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 117</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 118</p> <p>g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 118</p> <p>h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 119</p> <p>ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri…………………………122</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri……………………………………..122</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 122</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 123</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 123</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 124</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 125</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 125</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından</p> <p>Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 126</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 126</p> <p>ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 127</p> <p>B. CIF (Cost, Insurance, Freight) Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun 127</p> <p>1. Genel Olarak 127</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 130</p> <p>a.Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 130</p> <p>b.Sigorta Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 132</p> <p>3. AlıcınınYükümlülükleri 136</p> <p>a. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 136</p> <p>C. CPT (Carriage Paid To) Taşıma Ödenmiş Olarak 136</p> <p>1. Genel Olarak 136</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 136</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslimi Yükümlülüğü 136</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 137</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 137</p> <p>d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 137</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 138</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 138</p> <p>g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 139</p> <p>h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 139</p> <p>ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 139</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 140</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 140</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 140</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 140</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 140</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 141</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 141</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından</p> <p>Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 141</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 141</p> <p>ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 142</p> <p>D. CIP (Carriage and Insurance Paid To) Taşıma ve Sigorta</p> <p>Ödenmiş Olarak 142</p> <p>1. Genel Olarak 142</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 142</p> <p>a. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 142</p> <p>b. Sigorta Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 143</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 143</p> <p>a. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 143</p> <p>IV. D Grubu Terimler 144</p> <p>A. DAF (Delivered at Frontier) Sınırda Teslim 144</p> <p>1. Genel Olarak 144</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 144</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 144</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 145</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 146</p> <p>d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 146</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 147</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 147</p> <p>g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 147</p> <p>h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 148</p> <p>ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 148</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 149</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 149</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 149</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 149</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 149</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 150</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 151</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından</p> <p>Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 151</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 152</p> <p>ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 152</p> <p>B. DES (Delivered Ex Ship) Gemide Teslim 153</p> <p>1. Genel Olarak 153</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 153</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 153</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 153</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 154</p> <p>d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 154</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 154</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 155</p> <p>g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 155</p> <p>h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 155</p> <p>ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 156</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 156</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 156</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 156</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 157</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 157</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 157</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 158</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan</p> <p>Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 158</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 158</p> <p>ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 158</p> <p>C. DEQ (Named Port of Destination) Rıhtımda Teslim 159</p> <p>1. Genel Olarak 159</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 159</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 159</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 159</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 160</p> <p>d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 160</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 161</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 161</p> <p>g. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 161</p> <p>h.Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 162</p> <p>ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 162</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 162</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 162</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 162</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 163</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 163</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 163</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 164</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan</p> <p>Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 164</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 164</p> <p>ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 164</p> <p>D. DDU (Delivered Duty Unpaid) Rıhtımda Teslim 164</p> <p>1. Genel Olarak 164</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 165</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 165</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 165</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 166</p> <p>d.Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 166</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 166</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 166</p> <p>g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 167</p> <p>h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 167</p> <p>ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 168</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 168</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 168</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 168</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 169</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 169</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 169</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 170</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan</p> <p>Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 170</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 170</p> <p>ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 170</p> <p>E. DDP (Delivered Duty Paid) Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak</p> <p>Teslim 170</p> <p>1. Genel Olarak 170</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 171</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 171</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 171</p> <p>c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 172</p> <p>d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 172</p> <p>e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 172</p> <p>f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 172</p> <p>g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 172</p> <p>h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer</p> <p>Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 173</p> <p>ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 173</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 173</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 173</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 173</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 174</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 174</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 174</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 174</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından</p> <p>Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 174</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 175</p> <p>ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 175</p> <p>V. Incoterms 2010'da Düzenlenen Terimler 175</p> <p>A. DAT (Delivered at Terminal) Terminalde Teslim 175</p> <p>1. Genel Olarak 175</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 175</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 175</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 176</p> <p>c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 176</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 176</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 176</p> <p>f. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 177</p> <p>g. Teslim Belgesi Sunma Yükümlülüğü 177</p> <p>h. Kontrol- Ambalajlama ve İşaretleme Yükümlülüğü 177</p> <p>ı. Bilgilendirme Yardımı ve İlgili Masrafları Karşılama</p> <p>Yükümlülüğü 177</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 178</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 178</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 178</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 178</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 178</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 178</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 179</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından</p> <p>Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 179</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 179</p> <p>ı. Bilgilendirme Yardımı ve İlgili Masrafları Karşılama</p> <p>Yükümlülüğü 179</p> <p>B. DAP (Delivered At Place) Belirlenen Yerde Teslim 179</p> <p>1. Genel Olarak 179</p> <p>2. Satıcının Yükümlülükleri 180</p> <p>a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 180</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 180</p> <p>c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 180</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 181</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 181</p> <p>f. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 181</p> <p>g. Teslim Belgesi Sunma Yükümlülüğü 181</p> <p>h. Kontrol- Ambalajlama ve İşaretleme Yükümlülüğü 181</p> <p>ı. Bilgilendirme Yardımı ve İlgili Masrafları Karşılama</p> <p>Yükümlülüğü 182</p> <p>3. Alıcının Yükümlülükleri 182</p> <p>a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 182</p> <p>b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin</p> <p>Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 182</p> <p>c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 182</p> <p>d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 183</p> <p>e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 183</p> <p>f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 183</p> <p>g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından</p> <p>Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 183</p> <p>h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 183</p> <p>ı. Bilgilendirme Yardımı ve İlgili Masrafları Karşılama</p> <p>Yükümlülüğü 184</p> <p>SONUÇ 185</p> <p>KAYNAKÇA 187</p> <p> </p> <p> </p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ V

   İÇİNDEKİLER VII

   KISALTMALAR XVI

   GİRİŞ 1

   § 1. ULUSLARARASI TİCARET 4

   I. Genel Olarak 4

   II. Uluslararası Ticaretin Yeknesaklaşma İhtiyacı 4

   III. Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Uluslararası Ticari Satımlar ve

   Uluslararası Ticari Terimler 7

   A. Uluslararası Ticari Sözleşmeler 7

   B. Uluslararası Ticari Satımlar 10

   C. Uluslararası Ticari Terimler 11

   § 2. INCOTERMS 13

   I. Genel Olarak 13

   A. Incoterms'in Hukuki Niteliği 13

   1. Incoterms'in Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler 14

   a. Örf Adet Kuralı Olduğu Görüşü 15

   b. Ticari Teamül Olduğu Görüşü 16

   c. Uluslararası Nitelikli Özel Hukuk Hükümleri Olduğu

   Görüşü 17

   d. Lex Marcatoria Olduğu Görüşü 17

   e. Genel İşlem Şartları Olduğu Görüşü 18

   f. Yorum Aracı Olduğu Görüşü 18

   g. Görüşümüz 19

   B. Incoterms'in Gelişimi 19

   C. Incoterms'in Uygulanma Kabiliyeti 21

   D. Incoterms'in Uygulama Alanı 22

   E. Incoterms'in Terminolojisi 27

   1. Yükleten Kavramı 27

   2. Teslim Kavramı 28

   3. Harçlar Kavramı 28

   4. Limanlar, Yerler, Noktalar, Mahaller Kavramları 29

   5. Kontrol ve Muayene Kavramları 29

   F. Incoterms'in Uygulanmasında Pratikte Karşılaşılan Sorunlar 29

   II. Incoterms'in Gruplandırılması ve Gruplar Arasındaki Temel

   Farklar 32

   A. "E Grubu” Terimler 32

   B. "F Grubu” Terimler 32

   C. "C Grubu” Terimler 33

   D. "D Grubu” Terimler 34

   § 3. TERİMLERDE DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER 35

   I. Genel Olarak 35

   A. Satıcının Malları Sağlama ve Malların Sözleşmeye

   Uygunluğunu Kanıtlama Yükümlülüğü 35

   B. Alıcının Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 38

   C. Satılan Malların İhracat ve İthalat Formalitelerini

   Yerine Getirme Yükümlülüğü 40

   D. Taraflar Arasında Ücret ve Risklere İlişkin Görev Paylaşımı 42

   E. Satıcının Malları Teslim Etme ve Alıcının

   Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 43

   F. Satıcının Malları Paketleme Yükümlülüğü 44

   G. Malların Denetlenmesi Yükümlülüğü 45

   H. Tarafların Bildirim Yükümlülüğü 46

   I. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 48

   J. Taraflar Arasında Masrafların Paylaşımı 49

   K. Satıcının Teslimi Belgelendirme Yükümlülüğü 50

   § 4. TERİMLERİN İNCELENMESİ 54

   I. "E Grubu” Terimler 54

   A. EXW (EX WORK) İşyerinde Teslim 54

   1. Genel Olarak 54

   2. Satıcının Yükümlülükleri 55

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 55

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili

   Formalitelerin Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 58

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 59

   d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 60

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 61

   f. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 61

   g. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 62

   3. Alıcının Yükümlülükleri 62

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 62

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 63

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 64

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 64

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 65

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 67

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcıya Kanıt Sunma

   Yükümlülüğü 67

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 68

   ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 68

   II. F Grubu Terimler 68

   A. FCA (Free Carrier) Taşıyıcıya Masrafsız 68

   1. Genel Olarak 68

   2. Satıcının Yükümlülükleri 69

   a. Malların Sağlanması ve Teslimi Yükümlülüğü 69

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 71

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 72

   d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 72

   e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 73

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 74

   g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 74

   h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 75

   ı. Satıcının Diğer Yükümlükleri 76

   3. Alıcının Yükümlülükleri 77

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 77

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 77

   c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 77

   d. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 77

   e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 78

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 78

   g. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 79

   h. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan

   Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 79

   ı. Malları Denetleme Yükümlülüğü 80

   i. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 80

   B. FAS (Free Alongside Side) Gemi Doğrultusunda Teslim 81

   1. Genel Olarak 81

   2. Satıcının Yükümlülükleri 81

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 81

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 82

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 83

   d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 84

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 84

   f.Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 85

   g. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 86

   h. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 87

   3. Alıcının Yükümlülükleri 88

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 88

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 88

   c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 89

   d. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 89

   e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Sorumluluğu 89

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 91

   g. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 92

   h. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcıya Kanıt Sunma

   Yükümlülüğü 92

   ı. Malları Denetleme Yükümlülüğü 93

   i. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 94

   C. FOB (Free On Board) Gemide Masrafsız 94

   1. Genel Olarak 94

   2. Satıcının Yükümlülükleri 96

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 96

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 99

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 100

   d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 100

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 102

   f. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 103

   g. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 104

   h. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 105

   3. Alıcının Yükümlülükleri 106

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 106

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 106

   c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 107

   d. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 108

   e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 108

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 110

   g. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 111

   h. Satıcıya Teslimin Gerçekleştiğine Dair Kanıt Sunma

   Yükümlülüğü 113

   ı. Malları Denetleme Yükümlülüğü 113

   i. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 114

   III. C Grubu Terimler 114

   A. CFR (Cost and Freight) Mal Bedeli ve Navlun 115

   1. Genel Olarak 115

   2. Satıcının Yükümlülükleri 115

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 115

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 116

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 117

   d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 117

   e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 117

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 118

   g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 118

   h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 119

   ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri…………………………122

   3. Alıcının Yükümlülükleri……………………………………..122

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 122

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 123

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 123

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 124

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 125

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 125

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından

   Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 126

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 126

   ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 127

   B. CIF (Cost, Insurance, Freight) Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun 127

   1. Genel Olarak 127

   2. Satıcının Yükümlülükleri 130

   a.Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 130

   b.Sigorta Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 132

   3. AlıcınınYükümlülükleri 136

   a. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 136

   C. CPT (Carriage Paid To) Taşıma Ödenmiş Olarak 136

   1. Genel Olarak 136

   2. Satıcının Yükümlülükleri 136

   a. Malların Sağlanması ve Teslimi Yükümlülüğü 136

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 137

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 137

   d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 137

   e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 138

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 138

   g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 139

   h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 139

   ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 139

   3. Alıcının Yükümlülükleri 140

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 140

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 140

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 140

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 140

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 141

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 141

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından

   Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 141

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 141

   ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 142

   D. CIP (Carriage and Insurance Paid To) Taşıma ve Sigorta

   Ödenmiş Olarak 142

   1. Genel Olarak 142

   2. Satıcının Yükümlülükleri 142

   a. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 142

   b. Sigorta Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 143

   3. Alıcının Yükümlülükleri 143

   a. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 143

   IV. D Grubu Terimler 144

   A. DAF (Delivered at Frontier) Sınırda Teslim 144

   1. Genel Olarak 144

   2. Satıcının Yükümlülükleri 144

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 144

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 145

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 146

   d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 146

   e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 147

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 147

   g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 147

   h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 148

   ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 148

   3. Alıcının Yükümlülükleri 149

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 149

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 149

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 149

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 149

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 150

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 151

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından

   Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 151

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 152

   ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 152

   B. DES (Delivered Ex Ship) Gemide Teslim 153

   1. Genel Olarak 153

   2. Satıcının Yükümlülükleri 153

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 153

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 153

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 154

   d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 154

   e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 154

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 155

   g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 155

   h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 155

   ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 156

   3. Alıcının Yükümlülükleri 156

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 156

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 156

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 157

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 157

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 157

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 158

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan

   Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 158

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 158

   ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 158

   C. DEQ (Named Port of Destination) Rıhtımda Teslim 159

   1. Genel Olarak 159

   2. Satıcının Yükümlülükleri 159

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 159

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 159

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 160

   d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 160

   e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 161

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 161

   g. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 161

   h.Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 162

   ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 162

   3. Alıcının Yükümlülükleri 162

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 162

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 162

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 163

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 163

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 163

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 164

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan

   Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 164

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 164

   ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 164

   D. DDU (Delivered Duty Unpaid) Rıhtımda Teslim 164

   1. Genel Olarak 164

   2. Satıcının Yükümlülükleri 165

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 165

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 165

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 166

   d.Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 166

   e. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 166

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 166

   g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 167

   h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 167

   ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 168

   3. Alıcının Yükümlülükleri 168

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 168

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 168

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 169

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 169

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 169

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 170

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan

   Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 170

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 170

   ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 170

   E. DDP (Delivered Duty Paid) Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak

   Teslim 170

   1. Genel Olarak 170

   2. Satıcının Yükümlülükleri 171

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 171

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 171

   c. Kontrol Etme, Paketleme ve İşaretleme Yükümlülüğü 172

   d. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 172

   e. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 172

   f. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 172

   g. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 172

   h. Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer

   Elektronik Mesaj Sunma Yükümlülüğü 173

   ı. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 173

   3. Alıcının Yükümlülükleri 173

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 173

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 173

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 174

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 174

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 174

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 174

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından

   Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 174

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 175

   ı. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 175

   V. Incoterms 2010'da Düzenlenen Terimler 175

   A. DAT (Delivered at Terminal) Terminalde Teslim 175

   1. Genel Olarak 175

   2. Satıcının Yükümlülükleri 175

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 175

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 176

   c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 176

   d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 176

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 176

   f. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 177

   g. Teslim Belgesi Sunma Yükümlülüğü 177

   h. Kontrol- Ambalajlama ve İşaretleme Yükümlülüğü 177

   ı. Bilgilendirme Yardımı ve İlgili Masrafları Karşılama

   Yükümlülüğü 177

   3. Alıcının Yükümlülükleri 178

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 178

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 178

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 178

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 178

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 178

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 179

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından

   Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 179

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 179

   ı. Bilgilendirme Yardımı ve İlgili Masrafları Karşılama

   Yükümlülüğü 179

   B. DAP (Delivered At Place) Belirlenen Yerde Teslim 179

   1. Genel Olarak 179

   2. Satıcının Yükümlülükleri 180

   a. Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 180

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 180

   c. Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 180

   d. Mallara İlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 181

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 181

   f. Alıcıya İhbar Yükümlülüğü 181

   g. Teslim Belgesi Sunma Yükümlülüğü 181

   h. Kontrol- Ambalajlama ve İşaretleme Yükümlülüğü 181

   ı. Bilgilendirme Yardımı ve İlgili Masrafları Karşılama

   Yükümlülüğü 182

   3. Alıcının Yükümlülükleri 182

   a. Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 182

   b. Lisansların, Yetkilerin Alınması ve İlgili Formalitelerin

   Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 182

   c. Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 182

   d. Mallara İlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 183

   e. Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 183

   f. Satıcıya İhbar Yükümlülüğü 183

   g. Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından

   Sunulan Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 183

   h. Malları Denetleme Yükümlülüğü 183

   ı. Bilgilendirme Yardımı ve İlgili Masrafları Karşılama

   Yükümlülüğü 184

   SONUÇ 185

   KAYNAKÇA 187

    

    

   Stok Kodu
   :
   AAJ7753683463
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   189
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2011
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat