Sepetim (0) Toplam: 0,00

İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu (Isalaj 2024)

Liste Fiyatı : 350,00
İndirimli Fiyat : 332,50
Kazancınız : 17,50
Taksitli fiyat : 1 x 332,50
9789753689786
603956
İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu (Isalaj 2024)
İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu (Isalaj 2024)
332.50

İÇİNDEKİLER

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ . 1

Абулкаирова Ботагоз ТЕМИРБУЛАТОВНА

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS NEW TREND IN INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS . 4

Akbar ALIYEV

THE CONTROVERSIAL ELEMENTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONTEMPORARY UZBEKISTAN . 6

Assoc. Prof. Dr. Akhmedova Mehrinigor BAHODIROVNA - Khaydaralieva MEKHRANGIZ

ÖNLEYİCİ İDARİ KOLLUK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM . 8

Dr. Öğr. Üyesi Akın KARATAY

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİM KAMU HİZMETİNDE KULLANILMASI . 11

Arş. Gör. Ali Fuat GEYİK

INTERNET ACCESS: PRINCIPLE OR DIGITAL RIGHT 14

Prof. Dr. Aliyev Amir IBRAHIM -

Prof. Dr. Huseynov Turqay IMANGULU -

Prof. Dr. Rzayeva Gulnaz AYDIN

THE CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE RIGHT TO FREE LEGAL AID IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND IN FOREIGN COUNTRIES: QUALITY AND EFFICIENCY ASPECTS 16

Dr. Anar BAGHIROV

PROBLEMS AND RELEVANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION 18

Madina Shoinzhanova -

Altyn Zhexenbina

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ – САЯСИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ . 21

Проф.Др. Ауелгазина Толқын -

Докторант Мамырбеков Нурмухамед

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN VERGİ HUKUKU DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ İLE BU BAĞLAMDA VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİNE ETKİLERİ 24

Dr. Öğr. Üyesi Arzu LALOĞLU

İDARENİN TELETIP UYGULAMALARININ PANDEMİ BOYUTUYLA İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Aynur HASOĞLU -

Av. Zeynep ŞEKER

İDARİ İŞLEMİN UNSURLARININ İŞLEVSEL SONUÇLARININ YAPAY ZEKÂ UYGULAMASI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 30

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ALMILA TANRIVERDİ -

Avukat Necmiye Merve ŞAHİN

YAPAY ZEKÂ KULLANIMINDA ŞEFFAFLIK İLKESİNİ SAĞLAMAK: VERGİ YÖNETİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME . 34

Arş. Gör. Ayşegül YÜCEL -

Prof. Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU

DEPREMDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI VE İDARENİN SORUMLULUĞU 37

Dr. Öğr. Üyesi Azer Ebru MUTLU

ЦИФРЛAНДЫРY ЖAҒДAЙЫНДA AЗAМAТТAРДЫҢ ҚҰҚЫҚТAРЫН ҚОРҒAY: ЖAСAНДЫ ИНТEЛЛEКТТI ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚТA ҚОЛДAНY ПEРСПEКТИВAЛAРЫ 40

Aжинyринa Динaрa AЖИНYРҚЫЗЫ

İDARENİN KOLLUK FAALİYETLERİNDE YAPAY ZEKÂNIN KULLANILMASI: YAPAY ZEKÂLI KAMERALAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME . 43

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır APAYDIN

İDARİ YARGIDA İSPAT ARACI OLARAK ELEKTRONİK DELİLLERİN KULLANIMI 46

Dr. Öğr. Üyesi Cemal BAŞAR

ÇEVRESEL BİLGİYE ERİŞİMİ ETKİN KILMA ARACI OLARAK İFŞA (WHISTLEBLOWING) 49

Arş. Gör. Cihan YAYLAK -

Öğr. Gör. Aykut PURDE

REFLECTION OF LEGAL NORMS OF LANGUAGE IN ADMINISTRATIVE LAW, IN THE LEGISLATIVE SYSTEM 52

Dauyrzhan TULEBAYEV

THE PROCESS OF DIGITALIZATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 55

Assoc. Prof. Dr. Dilfuza Kakhramonovna Sayfillaeva

TAMAMEN OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ İDARİ İŞLEMLER . 57

Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇELİK

E-PAZARYERLERİNDE VERİ TOPLAMA UYGULAMALARININ REKABET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEKLERİ 60

Dr. Öğr. Üyesi Elif Banu VARLI

YAPAY ZEKÂNIN TÜRK İDARE TEŞKİLATINA ETKİSİ: KURUMSAL DÖNÜŞÜM . 63

Arş. Gör. Elif BAYDEMİR

THE PROBLEM OF NOMOPHOBIA, NETLESSPHOBIA AND FOMO IN THE DIGITAL AGE AND THEIR SOLUTIONS . 66

Prof. Dr. Elnur Akif HUMBATOV

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ:ПЕРСПЕКТИВЫ, ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ . 68

Кумарбек АЙЗАДА

DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION OPERATIONS - AN EXAMPLE OF ELECTRONIC APPLICATION AND PROCESSING OF INDIRECT TAXES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 72

Assoc. Prof. Dr. Emir MEHMEDOVİĆ -

Faris GODİNJAK

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMCILARIN DESTEKLEMESİ . 74

Arş. Gör. Emre SOYER -

Öğr. Görevlisi Aykut PURDE

YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ KULLANAN İDARELERİN BU SİSTEMLERİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . 77

Dr. Öğr. Üyesi Ergün DİLAVEROĞLU

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA OTOMATİK İDARİ KARARLARA İLİŞKİN İDARİ USUL İLKELERİ 80

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AVCIOĞLU AKSOY

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA DİJİTAL YÖNTEMLER: UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU 83

Arş. Gör. Dr. Ezgi PALAS DAĞLI

INFORMATION SECURITY OF KAZAKHSTAN MODERN REALES 86

Galym MALIK -

Assoc. Prof. Dr. Abilkassymov YEGEMBERDI

TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNE DAİR BİR SENARYO: ARŞİV ARAŞTIRMASI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASININ YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ İLE YAPILMASI . 87

Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ

GÖMRÜK FӘALİYYӘTİ SAHӘSİNDӘ SÜNİ İNTELLEKT VӘ KİBERTӘHLÜKӘSİZLİYİN ROLU . 90

Dr. Hakim ƏZİZOV

İNZİBATİ MÜBAHİSӘLӘRİN HӘLLİNDӘ SÜNİ İNTELLEKTİN ROLU 93

Dr. Hakim AZİZOV -

Mammadli Lala FİRDOVSİ

«Ақ Жол» Газетіндегі Құқық Тақырыбының Жазылу Ерекшелігі 95

Койгельдиева З. - Жиенбай А.

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІҢ ҚОЛДАНЫС САЛАЛАРЫ . 99

Доц. Проф., Док. Мақпал ДЖЕКЕБАЕВА -

Аяжан Құдайберген

TAM YARGI DAVALARININ YAPAY ZEKA KULLANIMI . 103

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YAPAY ZEKÂ REGÜLASYONUNUN İDARE HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ 106

Arş. Gör. Dr. Mehpare ÇAPTUĞ DİLEK

BİLGİ TOPLUMU KOŞULLARINDA YAPAY ZEKA KULLANIMININ HUKUKİ YÖNLERİ 109

Dr. Meiramkul ISSAYEVA

SINIR ÖTESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK MÜMKÜN MÜ? 113

Arş. Gör. Melike Sevim AYNURAL

KAZAKİSTAN VATANDAŞLARI VE PARLAMENTOSU ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRMEK: DEMOKRATİK SÜREÇTE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN ROLÜ . 116

Dr. Merey MURATOVA

ÇEVRİMİÇİ TİCARETTE REKABET HUKUKUNA AYKIRI ALGORİTMA VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI İLE FİYATLANDIRMALARI 119

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali AYDIN

DİJİTAL MEYDAN OKUMALARLA MÜCADELEDE HUKUKİ POPÜLİZME DÜŞMEK: AB DİJİTAL PİYASA KANUNU (DMA) ÖRNEĞİ 123

Arş. Gör. Muhammedali AKTAŞ

“DEEPFAKE” UYGULAMASI KULLANILARAK GİRİLEN KAMU GÖREVİNİN AKIBETİ 126

Doç. Dr. Murat Buğra TAHTALI

KAMU HİZMETİNİN DEĞİŞKENLİK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE BELEDİYELERİN YENİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI . 129

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan YAPRAK

LAW ASPECTS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS KAZAKHSTAN 132

Assoc. Prof. Dr. Nurlan BAİGABYLOV -

Lect. Issakhova GULAZİYA -

Lect. Dinara DOSMURZAYEVA

VERİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN E-DEVLET UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . 136

Nursena ŞAHİN -

Arş. Gör. Bedriye BİLKAY ÖZBEK

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN İDARİ REGÜLASYONU İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ . 139

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR -

Dr. Öğr. Üyesi Serkan SEYHAN

İDARİ KOLLUK FAALİYETLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ VE SINIRLARI: İKİ ARTI İKİ BEŞ EDER Mİ? 142

Dr. Öğr. Üyesi Onur KAPLAN

İDARENİN İRADESİNİN TEŞEKKÜLÜNE YAPAY ZEKÂNIN ETKİSİ: ALGORİTMİK İDARİ İŞLEM 145

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk EROL

AVRUPA VE TÜRKİYE’DE İDARENİN KULLANACAĞI YÜZ TANIMA TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ SORUNLAR . 148

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEMİZ

5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE YETKİLENDİRME USULÜ 151

Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZTABAN

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 155

Гүлнұр Қойшынқызы РАШЕВА -

Гүлнар Төлеухадирқызы АЙГАРИНОВА

‘SOSYAL KREDİ SİSTEMİ’NE ENFORMATİK BOYUTLARIYLA VE İDARENİN FAALİYETLERİ AÇISINDAN BAKMAK 159

Dr. Öğr. Üyesi S. Abdullah AKKOYUNLU -

Arş. Gör. Ahmet Töresin ODLUYURT

KAMU HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 162

Av. Sena KARADUMAN İŞLEK

KOLLUĞUN YAPAY ZEKA KULLANIMI: GERÇEK ZAMANLI UZAKTAN BİYOMETRİK TANIMA SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME . 165

Arş. Gör. Sena KONTOĞLU -

Arş. Gör. Sümeyye ŞİMŞEK

İDARENİN KOLLUK ALANINDA YAPAY ZEKA ARAÇLARINI KULLANARAK TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE MÜDAHALESİNİN MEŞRU SINIRLARI 169

Dr. Öğr. Üyesi Seyithan KAYA

ӘКIМШIЛIК-ҚҰҚЫҚ СAЛAСЫНA ЖAСAНДЫ ИНТEЛЛEКТ ӘСEРI: ҚAYIП-ҚAТEРЛEРI МEН ПEРСПEКТИВAЛAРЫ . 172

Сүндeт Зeйнeп ҚAЙРAТҚЫЗЫ -

Саурукова Айнура КАНАЛБАЕВНА

YAPAY ZEKANIN JEOPOLİTİK BAĞLAMDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUKUKUNA ETKİLERİ 176

Arş. Gör. Tevfik Can İNAN

LEGAL BASES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN . 179

Assoc. Prof. Dr. Turdiyev Bexruz SOBIROVICH

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İDARENİN SORUMLULUĞU . 181

Uğur Cem TÜRKER

DÜNYADAN ÖRNEKLERİYLE MAHKEMELERDE YAPAY ZEKÂ HÂKİM UYGULAMALARI: HEDEFLER VE MEVCUT DURUMA DAİR DEĞERLENDİRME 184

Prof. Dr. Yücel OĞURLU

AZӘRBAYCANDA İNZİBATİ MӘHKӘMӘ İCRAATININ ELEKTRON QAYDADA APARILMASI XÜSUSİYYӘTLӘRİ: MÜQAYİSӘLİ BAXIŞ . 187

Dr. Zeynab QƏNBƏROVA

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІ: ТЕНДЕНЦИЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР 190

Ж.Б.Шаяхметова - Б.К.Тажгарина

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ . 1

   Абулкаирова Ботагоз ТЕМИРБУЛАТОВНА

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS NEW TREND IN INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS . 4

   Akbar ALIYEV

   THE CONTROVERSIAL ELEMENTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONTEMPORARY UZBEKISTAN . 6

   Assoc. Prof. Dr. Akhmedova Mehrinigor BAHODIROVNA - Khaydaralieva MEKHRANGIZ

   ÖNLEYİCİ İDARİ KOLLUK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM . 8

   Dr. Öğr. Üyesi Akın KARATAY

   BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİM KAMU HİZMETİNDE KULLANILMASI . 11

   Arş. Gör. Ali Fuat GEYİK

   INTERNET ACCESS: PRINCIPLE OR DIGITAL RIGHT 14

   Prof. Dr. Aliyev Amir IBRAHIM -

   Prof. Dr. Huseynov Turqay IMANGULU -

   Prof. Dr. Rzayeva Gulnaz AYDIN

   THE CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE RIGHT TO FREE LEGAL AID IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND IN FOREIGN COUNTRIES: QUALITY AND EFFICIENCY ASPECTS 16

   Dr. Anar BAGHIROV

   PROBLEMS AND RELEVANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION 18

   Madina Shoinzhanova -

   Altyn Zhexenbina

   ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ – САЯСИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ . 21

   Проф.Др. Ауелгазина Толқын -

   Докторант Мамырбеков Нурмухамед

   BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN VERGİ HUKUKU DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ İLE BU BAĞLAMDA VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİNE ETKİLERİ 24

   Dr. Öğr. Üyesi Arzu LALOĞLU

   İDARENİN TELETIP UYGULAMALARININ PANDEMİ BOYUTUYLA İNCELENMESİ

   Dr. Öğr. Üyesi Aynur HASOĞLU -

   Av. Zeynep ŞEKER

   İDARİ İŞLEMİN UNSURLARININ İŞLEVSEL SONUÇLARININ YAPAY ZEKÂ UYGULAMASI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 30

   Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ALMILA TANRIVERDİ -

   Avukat Necmiye Merve ŞAHİN

   YAPAY ZEKÂ KULLANIMINDA ŞEFFAFLIK İLKESİNİ SAĞLAMAK: VERGİ YÖNETİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME . 34

   Arş. Gör. Ayşegül YÜCEL -

   Prof. Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU

   DEPREMDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI VE İDARENİN SORUMLULUĞU 37

   Dr. Öğr. Üyesi Azer Ebru MUTLU

   ЦИФРЛAНДЫРY ЖAҒДAЙЫНДA AЗAМAТТAРДЫҢ ҚҰҚЫҚТAРЫН ҚОРҒAY: ЖAСAНДЫ ИНТEЛЛEКТТI ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚТA ҚОЛДAНY ПEРСПEКТИВAЛAРЫ 40

   Aжинyринa Динaрa AЖИНYРҚЫЗЫ

   İDARENİN KOLLUK FAALİYETLERİNDE YAPAY ZEKÂNIN KULLANILMASI: YAPAY ZEKÂLI KAMERALAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME . 43

   Dr. Öğr. Üyesi Bahadır APAYDIN

   İDARİ YARGIDA İSPAT ARACI OLARAK ELEKTRONİK DELİLLERİN KULLANIMI 46

   Dr. Öğr. Üyesi Cemal BAŞAR

   ÇEVRESEL BİLGİYE ERİŞİMİ ETKİN KILMA ARACI OLARAK İFŞA (WHISTLEBLOWING) 49

   Arş. Gör. Cihan YAYLAK -

   Öğr. Gör. Aykut PURDE

   REFLECTION OF LEGAL NORMS OF LANGUAGE IN ADMINISTRATIVE LAW, IN THE LEGISLATIVE SYSTEM 52

   Dauyrzhan TULEBAYEV

   THE PROCESS OF DIGITALIZATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 55

   Assoc. Prof. Dr. Dilfuza Kakhramonovna Sayfillaeva

   TAMAMEN OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ İDARİ İŞLEMLER . 57

   Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇELİK

   E-PAZARYERLERİNDE VERİ TOPLAMA UYGULAMALARININ REKABET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEKLERİ 60

   Dr. Öğr. Üyesi Elif Banu VARLI

   YAPAY ZEKÂNIN TÜRK İDARE TEŞKİLATINA ETKİSİ: KURUMSAL DÖNÜŞÜM . 63

   Arş. Gör. Elif BAYDEMİR

   THE PROBLEM OF NOMOPHOBIA, NETLESSPHOBIA AND FOMO IN THE DIGITAL AGE AND THEIR SOLUTIONS . 66

   Prof. Dr. Elnur Akif HUMBATOV

   ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ:ПЕРСПЕКТИВЫ, ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ . 68

   Кумарбек АЙЗАДА

   DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION OPERATIONS - AN EXAMPLE OF ELECTRONIC APPLICATION AND PROCESSING OF INDIRECT TAXES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 72

   Assoc. Prof. Dr. Emir MEHMEDOVİĆ -

   Faris GODİNJAK

   TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMCILARIN DESTEKLEMESİ . 74

   Arş. Gör. Emre SOYER -

   Öğr. Görevlisi Aykut PURDE

   YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ KULLANAN İDARELERİN BU SİSTEMLERİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . 77

   Dr. Öğr. Üyesi Ergün DİLAVEROĞLU

   KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA OTOMATİK İDARİ KARARLARA İLİŞKİN İDARİ USUL İLKELERİ 80

   Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AVCIOĞLU AKSOY

   SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA DİJİTAL YÖNTEMLER: UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU 83

   Arş. Gör. Dr. Ezgi PALAS DAĞLI

   INFORMATION SECURITY OF KAZAKHSTAN MODERN REALES 86

   Galym MALIK -

   Assoc. Prof. Dr. Abilkassymov YEGEMBERDI

   TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNE DAİR BİR SENARYO: ARŞİV ARAŞTIRMASI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASININ YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ İLE YAPILMASI . 87

   Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ

   GÖMRÜK FӘALİYYӘTİ SAHӘSİNDӘ SÜNİ İNTELLEKT VӘ KİBERTӘHLÜKӘSİZLİYİN ROLU . 90

   Dr. Hakim ƏZİZOV

   İNZİBATİ MÜBAHİSӘLӘRİN HӘLLİNDӘ SÜNİ İNTELLEKTİN ROLU 93

   Dr. Hakim AZİZOV -

   Mammadli Lala FİRDOVSİ

   «Ақ Жол» Газетіндегі Құқық Тақырыбының Жазылу Ерекшелігі 95

   Койгельдиева З. - Жиенбай А.

   ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІҢ ҚОЛДАНЫС САЛАЛАРЫ . 99

   Доц. Проф., Док. Мақпал ДЖЕКЕБАЕВА -

   Аяжан Құдайберген

   TAM YARGI DAVALARININ YAPAY ZEKA KULLANIMI . 103

   Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

   AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YAPAY ZEKÂ REGÜLASYONUNUN İDARE HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ 106

   Arş. Gör. Dr. Mehpare ÇAPTUĞ DİLEK

   BİLGİ TOPLUMU KOŞULLARINDA YAPAY ZEKA KULLANIMININ HUKUKİ YÖNLERİ 109

   Dr. Meiramkul ISSAYEVA

   SINIR ÖTESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK MÜMKÜN MÜ? 113

   Arş. Gör. Melike Sevim AYNURAL

   KAZAKİSTAN VATANDAŞLARI VE PARLAMENTOSU ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRMEK: DEMOKRATİK SÜREÇTE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN ROLÜ . 116

   Dr. Merey MURATOVA

   ÇEVRİMİÇİ TİCARETTE REKABET HUKUKUNA AYKIRI ALGORİTMA VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI İLE FİYATLANDIRMALARI 119

   Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali AYDIN

   DİJİTAL MEYDAN OKUMALARLA MÜCADELEDE HUKUKİ POPÜLİZME DÜŞMEK: AB DİJİTAL PİYASA KANUNU (DMA) ÖRNEĞİ 123

   Arş. Gör. Muhammedali AKTAŞ

   “DEEPFAKE” UYGULAMASI KULLANILARAK GİRİLEN KAMU GÖREVİNİN AKIBETİ 126

   Doç. Dr. Murat Buğra TAHTALI

   KAMU HİZMETİNİN DEĞİŞKENLİK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE BELEDİYELERİN YENİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI . 129

   Dr. Öğr. Üyesi Nurhan YAPRAK

   LAW ASPECTS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS KAZAKHSTAN 132

   Assoc. Prof. Dr. Nurlan BAİGABYLOV -

   Lect. Issakhova GULAZİYA -

   Lect. Dinara DOSMURZAYEVA

   VERİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN E-DEVLET UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . 136

   Nursena ŞAHİN -

   Arş. Gör. Bedriye BİLKAY ÖZBEK

   YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN İDARİ REGÜLASYONU İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ . 139

   Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR -

   Dr. Öğr. Üyesi Serkan SEYHAN

   İDARİ KOLLUK FAALİYETLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ VE SINIRLARI: İKİ ARTI İKİ BEŞ EDER Mİ? 142

   Dr. Öğr. Üyesi Onur KAPLAN

   İDARENİN İRADESİNİN TEŞEKKÜLÜNE YAPAY ZEKÂNIN ETKİSİ: ALGORİTMİK İDARİ İŞLEM 145

   Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk EROL

   AVRUPA VE TÜRKİYE’DE İDARENİN KULLANACAĞI YÜZ TANIMA TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ SORUNLAR . 148

   Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEMİZ

   5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE YETKİLENDİRME USULÜ 151

   Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZTABAN

   ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 155

   Гүлнұр Қойшынқызы РАШЕВА -

   Гүлнар Төлеухадирқызы АЙГАРИНОВА

   ‘SOSYAL KREDİ SİSTEMİ’NE ENFORMATİK BOYUTLARIYLA VE İDARENİN FAALİYETLERİ AÇISINDAN BAKMAK 159

   Dr. Öğr. Üyesi S. Abdullah AKKOYUNLU -

   Arş. Gör. Ahmet Töresin ODLUYURT

   KAMU HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 162

   Av. Sena KARADUMAN İŞLEK

   KOLLUĞUN YAPAY ZEKA KULLANIMI: GERÇEK ZAMANLI UZAKTAN BİYOMETRİK TANIMA SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME . 165

   Arş. Gör. Sena KONTOĞLU -

   Arş. Gör. Sümeyye ŞİMŞEK

   İDARENİN KOLLUK ALANINDA YAPAY ZEKA ARAÇLARINI KULLANARAK TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE MÜDAHALESİNİN MEŞRU SINIRLARI 169

   Dr. Öğr. Üyesi Seyithan KAYA

   ӘКIМШIЛIК-ҚҰҚЫҚ СAЛAСЫНA ЖAСAНДЫ ИНТEЛЛEКТ ӘСEРI: ҚAYIП-ҚAТEРЛEРI МEН ПEРСПEКТИВAЛAРЫ . 172

   Сүндeт Зeйнeп ҚAЙРAТҚЫЗЫ -

   Саурукова Айнура КАНАЛБАЕВНА

   YAPAY ZEKANIN JEOPOLİTİK BAĞLAMDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUKUKUNA ETKİLERİ 176

   Arş. Gör. Tevfik Can İNAN

   LEGAL BASES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN . 179

   Assoc. Prof. Dr. Turdiyev Bexruz SOBIROVICH

   BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İDARENİN SORUMLULUĞU . 181

   Uğur Cem TÜRKER

   DÜNYADAN ÖRNEKLERİYLE MAHKEMELERDE YAPAY ZEKÂ HÂKİM UYGULAMALARI: HEDEFLER VE MEVCUT DURUMA DAİR DEĞERLENDİRME 184

   Prof. Dr. Yücel OĞURLU

   AZӘRBAYCANDA İNZİBATİ MӘHKӘMӘ İCRAATININ ELEKTRON QAYDADA APARILMASI XÜSUSİYYӘTLӘRİ: MÜQAYİSӘLİ BAXIŞ . 187

   Dr. Zeynab QƏNBƏROVA

   ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІ: ТЕНДЕНЦИЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР 190

   Ж.Б.Шаяхметова - Б.К.Тажгарина

   Stok Kodu
   :
   9789753689786
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   225
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   332,50   
   332,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat