Sepetim (0) Toplam: 0,00

Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu

Liste Fiyatı : 60,00
İndirimli Fiyat : 57,00
%5 İndirimli
Stokta var
KARGO BEDAVA
Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu
Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu
Filiz Kitabevi
57.00
<p>İÇİNDEKİLER<br />İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ V<br />ÖNSÖZ VII<br />İÇİNDEKİLER IX<br />KISALTMALAR CETVELİ XIII<br />GİRİŞ 1<br />§ 1. MEDENÎ KANUNDA ÖNGÖRÜLMÜŞ TAŞINIR REHNİ TÜRLERİNİN KURULMA<br />ŞEKİLLERİ<br />I. TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ (TESLİMİ MEŞRUT REHİN) 5<br />II. HAYVAN REHNİ 5<br />III. HAPİS HAKKI 11<br />1. Genel Olarak Hapis Hakkı 11<br />2. Hapis Hakkının Doğumu İçin Gerekli Olan Şartlar 15<br />a. Alacaklının, Borçlunun Taşınırına veya Kıymetli Evrakına,<br />Onun Rızasıyla Zilyet Olması 15<br />b. Alacağın Muaccel Olması 22<br />c. Alacak ile Alacaklının Zilyetliğindeki Taşınır veya Kıymetli Evrak<br />Arasında Bağlantı Bulunması 24<br />d. Hapis Hakkının, Alacaklının Yüklendiği Borç veya Borçlunun Verdiği<br />Talimatla Bağdaşıyor Olması 28<br />e. Hapis Hakkının Kullanılmasının, Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil<br />Etmiyor Olması 31<br />IV. HAK VE ALACAKLAR ÜZERİNDE REHİN 32<br />1. Genel Olarak 32<br />2. Rehnin Kurulması 38<br />a. Borçlandırıcı İşlem (Rehin Sözleşmesi) 38<br />b. Tasarruf İşlemi 39<br />aa. Alacakların Rehni 39<br />(1) Kıymetli Evraka Bağlanmamış (Adi) Alacakların Rehni 39<br />(2) Kıymetli Evraka Bağlanmış Alacakların Rehni 42<br />bb. Emtia Senetlerinin Rehni 48<br />cc. Diğer Hakların Rehni 53<br />dd. Hak veya Alacaklar Üzerinde Art Rehin Hakkı Kurulması 54<br />V. REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİYLE UĞRAŞANLA</p> <p>YAPILAN REHİN 55<br />1. Taşınır Rehninin Kurulması 55<br />2. Geri Alım Hakkı Tanıyarak Satış 58<br />VI. REHİNLİ TAHVİL 61<br />§ 2. MEDENÎ KANUN DIŞINDAKİ DİĞER KANUNLARDA ÖNGÖRÜLMÜŞ<br />TAŞINIR REHNİ TÜRLERİNİN KURULMASI<br />I. TESLİMSİZ SİCİLLİ TAŞINIR REHNİ TÜRLERİ 65<br />1. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 69<br />2. Ticari İşletme Rehni (Mülga) 86<br />3. Gemi İpoteği 105<br />4. Maden İşletme Hakkının ve Maden Cevherinin Rehni 111<br />a. Maden İşletme Hakkının Rehni (Maden İpoteği) 111<br />b. Maden Cevherinin Rehni 115<br />5. Hava Aracı İpoteği 118<br />6. Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Kaynaklarını İşletme Hakkının Rehni 126<br />II. TESLİMSİZ VE SİCİLSİZ TAŞINIR REHNİ TÜRLERİ 127<br />1. Kamuya Açık Yerlerin İşletilmesinden Doğan Kamu Borçları İçin Bu<br />Yerlerdeki Eşya Üzerindeki Rehin Hakkı 127<br />2. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ortaklarına Verdikleri Krediler Sebebiyle<br />Sahip Olduğu Rehin Hakkı 128<br />3. Gemi Alacağının Verdiği Kanuni Rehin Hakkı 129<br />§ 3. TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİNİN KURULMASI<br />I. GENEL OLARAK TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ 131<br />II. TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİNİN KURULMASINI SAĞLAYAN<br />HUKUKİ İŞLEMLER 134<br />1. Rehin Sözleşmesi 134<br />a. Rehin Sözleşmesinin Gerekliliği 134<br />b. Rehin Sözleşmesinin Tarafları ve Şekli 136<br />c. Rehin Sözleşmesinin Kuruluşu 142<br />d. Rehin Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 155<br />2. Tasarruf İşlemi 160<br />a. Genel olarak 160<br />b. Aynî sözleşme (Dinglicher Vertrag) 160<br />c. Aynî Sözleşmenin Soyutluğu 162</p> <p>d. Zilyetliğin Devrinin Amacı 166<br />e. Zilyetliğin Devrinin Gerçekleşmesi 172<br />aa. Rehinli Alacaklının Dolaysız (Doğrudan Doğruya) Zilyet<br />Kılınması 175<br />(1) Taşınırın Teslimi 175<br />(2) Araçların Teslimi 179<br />(3) Zilyetlik Sözleşmesi 183<br />(4) Kısa Elden Teslim 185<br />(5) Elbirliğiyle veya Müşterek Zilyetliğin Sağlanması 186<br />bb. Rehinli Alacaklının Dolaylı (Vasıtalı) Zilyet Kılınması 188<br />(1) Zilyetliğin Havalesi 188<br />(2) Temsilci, Özellikle Yediemin-Rehin Muhafızı Aracılığıyla<br />Rehin Zilyetliğin Kazanılması 192<br />(3) Hükmen Teslim 200<br />f. Art Rehin Hakkının Kurulması 205<br />g. Teslime Bağlı Taşınır Rehninin İyiniyetle Kazanılması 211<br />h. Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması 217<br />III. BİR SİCİLE TESCİLİ ZORUNLU TAŞINIRLARIN (ÖZELLİKLE<br />MOTORLU ARAÇ) REHNİ 218<br />IV. REHİN KONUSU TAŞINIRA VE REHİNLE TEMİNAT ALTINA<br />ALINAN ALACAĞA İLİŞKİN ÖZELLİKLER 226<br />1. Rehin Konusu Taşınıra İlişkin Özellikler 226<br />a. Genel Olarak 226<br />b. Rehin Konusu Taşınırın Belirlenmesi Gereği 238<br />c. Birlikte Mülkiyet Rejimine Tabi Taşınırlar Üzerinde Rehin Hakkının<br />Kurulması 243<br />aa. Paylı Mülkiyet Rejimine Tabi Taşınırların Rehnedilmesi 243<br />bb. Elbirliği Mülkiyeti Rejimine Tabi Taşınırların Rehnedilmesi 247<br />2. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağa İlişkin Özellikler 248<br />a. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağın Zamanaşımına Uğraması 248<br />b. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağa İlişkin Olarak Yapılan<br />Tasarruf İşlemlerinin Rehin Hakkına Etkisi 249<br />c. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağın Şarta veya Vadeye Bağlı<br />Olması 251<br />d. İleride Doğacak Alacakların Teminat Altına Alınmasının Rehin<br />Hukukuna Hâkim Olan Belirlilik İlkesi Karşısındaki Durumu 253<br />SONUÇ 257<br />KAYNAKÇA 261</p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ V
   ÖNSÖZ VII
   İÇİNDEKİLER IX
   KISALTMALAR CETVELİ XIII
   GİRİŞ 1
   § 1. MEDENÎ KANUNDA ÖNGÖRÜLMÜŞ TAŞINIR REHNİ TÜRLERİNİN KURULMA
   ŞEKİLLERİ
   I. TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ (TESLİMİ MEŞRUT REHİN) 5
   II. HAYVAN REHNİ 5
   III. HAPİS HAKKI 11
   1. Genel Olarak Hapis Hakkı 11
   2. Hapis Hakkının Doğumu İçin Gerekli Olan Şartlar 15
   a. Alacaklının, Borçlunun Taşınırına veya Kıymetli Evrakına,
   Onun Rızasıyla Zilyet Olması 15
   b. Alacağın Muaccel Olması 22
   c. Alacak ile Alacaklının Zilyetliğindeki Taşınır veya Kıymetli Evrak
   Arasında Bağlantı Bulunması 24
   d. Hapis Hakkının, Alacaklının Yüklendiği Borç veya Borçlunun Verdiği
   Talimatla Bağdaşıyor Olması 28
   e. Hapis Hakkının Kullanılmasının, Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil
   Etmiyor Olması 31
   IV. HAK VE ALACAKLAR ÜZERİNDE REHİN 32
   1. Genel Olarak 32
   2. Rehnin Kurulması 38
   a. Borçlandırıcı İşlem (Rehin Sözleşmesi) 38
   b. Tasarruf İşlemi 39
   aa. Alacakların Rehni 39
   (1) Kıymetli Evraka Bağlanmamış (Adi) Alacakların Rehni 39
   (2) Kıymetli Evraka Bağlanmış Alacakların Rehni 42
   bb. Emtia Senetlerinin Rehni 48
   cc. Diğer Hakların Rehni 53
   dd. Hak veya Alacaklar Üzerinde Art Rehin Hakkı Kurulması 54
   V. REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİYLE UĞRAŞANLA

   YAPILAN REHİN 55
   1. Taşınır Rehninin Kurulması 55
   2. Geri Alım Hakkı Tanıyarak Satış 58
   VI. REHİNLİ TAHVİL 61
   § 2. MEDENÎ KANUN DIŞINDAKİ DİĞER KANUNLARDA ÖNGÖRÜLMÜŞ
   TAŞINIR REHNİ TÜRLERİNİN KURULMASI
   I. TESLİMSİZ SİCİLLİ TAŞINIR REHNİ TÜRLERİ 65
   1. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 69
   2. Ticari İşletme Rehni (Mülga) 86
   3. Gemi İpoteği 105
   4. Maden İşletme Hakkının ve Maden Cevherinin Rehni 111
   a. Maden İşletme Hakkının Rehni (Maden İpoteği) 111
   b. Maden Cevherinin Rehni 115
   5. Hava Aracı İpoteği 118
   6. Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Kaynaklarını İşletme Hakkının Rehni 126
   II. TESLİMSİZ VE SİCİLSİZ TAŞINIR REHNİ TÜRLERİ 127
   1. Kamuya Açık Yerlerin İşletilmesinden Doğan Kamu Borçları İçin Bu
   Yerlerdeki Eşya Üzerindeki Rehin Hakkı 127
   2. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ortaklarına Verdikleri Krediler Sebebiyle
   Sahip Olduğu Rehin Hakkı 128
   3. Gemi Alacağının Verdiği Kanuni Rehin Hakkı 129
   § 3. TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİNİN KURULMASI
   I. GENEL OLARAK TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ 131
   II. TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİNİN KURULMASINI SAĞLAYAN
   HUKUKİ İŞLEMLER 134
   1. Rehin Sözleşmesi 134
   a. Rehin Sözleşmesinin Gerekliliği 134
   b. Rehin Sözleşmesinin Tarafları ve Şekli 136
   c. Rehin Sözleşmesinin Kuruluşu 142
   d. Rehin Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 155
   2. Tasarruf İşlemi 160
   a. Genel olarak 160
   b. Aynî sözleşme (Dinglicher Vertrag) 160
   c. Aynî Sözleşmenin Soyutluğu 162

   d. Zilyetliğin Devrinin Amacı 166
   e. Zilyetliğin Devrinin Gerçekleşmesi 172
   aa. Rehinli Alacaklının Dolaysız (Doğrudan Doğruya) Zilyet
   Kılınması 175
   (1) Taşınırın Teslimi 175
   (2) Araçların Teslimi 179
   (3) Zilyetlik Sözleşmesi 183
   (4) Kısa Elden Teslim 185
   (5) Elbirliğiyle veya Müşterek Zilyetliğin Sağlanması 186
   bb. Rehinli Alacaklının Dolaylı (Vasıtalı) Zilyet Kılınması 188
   (1) Zilyetliğin Havalesi 188
   (2) Temsilci, Özellikle Yediemin-Rehin Muhafızı Aracılığıyla
   Rehin Zilyetliğin Kazanılması 192
   (3) Hükmen Teslim 200
   f. Art Rehin Hakkının Kurulması 205
   g. Teslime Bağlı Taşınır Rehninin İyiniyetle Kazanılması 211
   h. Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması 217
   III. BİR SİCİLE TESCİLİ ZORUNLU TAŞINIRLARIN (ÖZELLİKLE
   MOTORLU ARAÇ) REHNİ 218
   IV. REHİN KONUSU TAŞINIRA VE REHİNLE TEMİNAT ALTINA
   ALINAN ALACAĞA İLİŞKİN ÖZELLİKLER 226
   1. Rehin Konusu Taşınıra İlişkin Özellikler 226
   a. Genel Olarak 226
   b. Rehin Konusu Taşınırın Belirlenmesi Gereği 238
   c. Birlikte Mülkiyet Rejimine Tabi Taşınırlar Üzerinde Rehin Hakkının
   Kurulması 243
   aa. Paylı Mülkiyet Rejimine Tabi Taşınırların Rehnedilmesi 243
   bb. Elbirliği Mülkiyeti Rejimine Tabi Taşınırların Rehnedilmesi 247
   2. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağa İlişkin Özellikler 248
   a. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağın Zamanaşımına Uğraması 248
   b. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağa İlişkin Olarak Yapılan
   Tasarruf İşlemlerinin Rehin Hakkına Etkisi 249
   c. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağın Şarta veya Vadeye Bağlı
   Olması 251
   d. İleride Doğacak Alacakların Teminat Altına Alınmasının Rehin
   Hukukuna Hâkim Olan Belirlilik İlkesi Karşısındaki Durumu 253
   SONUÇ 257
   KAYNAKÇA 261

   Stok Kodu
   :
   AAY3-9789753685573
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   287
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat