Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
ADLÎ GENETİK VE TIBBÎ BİYOLOJİ BİLİMLERİNİN SOYBAĞI HUKUKUNA ETKİLERİ

ADLÎ GENETİK VE TIBBÎ BİYOLOJİ BİLİMLERİNİN SOYBAĞI HUKUKUNA ETKİLERİ

Liste Fiyatı : 50,00
Stokta var
KARGO BEDAVA
ADLÎ GENETİK VE TIBBÎ BİYOLOJİ BİLİMLERİNİN SOYBAĞI HUKUKUNA ETKİLERİ
ADLÎ GENETİK VE TIBBÎ BİYOLOJİ BİLİMLERİNİN SOYBAĞI HUKUKUNA ETKİLERİ
Filiz Kitabevi
50.00
<div>I- GENETİK ANALİZE KATILMAYA DAİR MAHKEME KARARININ ZORLA</div> <div>YERİNE GETİRİLMESİ ...................................................................................... 11</div> <div>A- KONUYA İLİŞKİN KANUN MADDELERİ VE İÇTİHATLAR ................... 11</div> <div>1- Türk Hukuku ................................................................................................ 11</div> <div>2- Mukayeseli Hukuk ....................................................................................... 14</div> <div>a- Fransız Hukuku ........................................................................................ 14</div> <div>b- İsviçre Hukuku......................................................................................... 15</div> <div>c- Alman Hukuku ......................................................................................... 17</div> <div>B- GEN ANALİZİNE KATILMAYA ZORLAMA ÜZERİNE DOKTRİNDEN</div> <div>GÖRÜŞLER ..................................................................................................... 18</div> <div>1- Türk Medenî Hukuku Öğretisi ..................................................................... 18</div> <div>2- Mukayeseli Medenî Hukuk Doktrini ............................................................ 21</div> <div>a- Fransa ....................................................................................................... 22</div> <div>b- Almanya ................................................................................................... 25</div> <div>c- İsviçre....................................................................................................... 27</div> <div>C- ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................. 28</div> <div>II- CİNSİYET DEĞİŞTİREN KİŞİNİN ORİJİN CİNSİYETİNDEN ÜREYEREK</div> <div>EDİNDİĞİ SOYBAĞI .......................................................................................... 32</div> <div>A- GENEL BİLGİLER.......................................................................................... 34</div> <div>1- Kişiler Hukuku'nda Transseksüellik ............................................................ 35</div> <div>2- Anne veya Baba Yönünden Soybağını Haiz Kişinin Cinsiyet Değiştirmesi . 38</div> <div>B- DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER VE ÖNEMLİ İÇTİHATLAR ......................... 41</div> <div>1- Türk Medenî Hukuku Doktrini..................................................................... 42</div> <div>2- Sosyal Bilimler ve Medenî Hukuk Çerçevesinde Mukayeseli Araştırma ..... 43</div> <div>a- Sosyal Bilimlerden Elde Edilen Kalitatif ve Kantitatif Veriler ................ 44</div> <div>b- Fransız Hukuku........................................................................................ 46</div> <div>c- Belçika Hukuku........................................................................................ 51</div> <div>d- Avrupa Birliği'ne Üye Diğer Ülkelerin Ulusal Hukukları ....................... 53</div> <div>C- TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER............................................................. 56</div> <div>1- Orijin Cinsiyetten Sadır Soybağının Sabit Kalması...................................... 56</div> <div>2- Transseksüelin Velâyet Ve Kişisel Görüşme Hakkına İlişkin</div> <div>Değerlendirmeler.......................................................................................... 59</div> <div>III- MÜTEVEFFA KOCANIN DONDURULMUŞ SPERMASIYLA SAĞ KALAN</div> <div>EŞİN SUNÎ DÖLLENMESİ VE BÖYLECE SAĞ KALAN EŞ TARAFINDAN</div> <div>DOĞURULAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ........................... 63</div> <div>A- HUKUKÎ MESELENİN TARİF VE SINIRLARI ........................................... 65</div> <div>B- TÜRK MEDENÎ HUKUKU'NDA SAĞ KALAN EŞİN MÜTEVEFFA</div> <div>KOCASININ SPERMASIYLA YAPAY DÖLLENMESİ VE BABA</div> <div>YÖNÜNDEN SOYBAĞI SORUNU............................................................... 67</div> <div>C- MUKAYESELİ HUKUKTA POST MORTEM SUNÎ DÖLLENMEYLE</div> <div>DOĞAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ................................. 69</div> <div>1- Amerika Birleşik Devleri Hukuku................................................................ 70</div> <div>2- Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerin Ulusal Hukuklarına Genel Bakış.............. 73</div> <div>3- Özel Olarak Almanya, Fransa, İsviçre ve Belçika Hukukları ....................... 78</div> <div>a- Alman Hukuku ......................................................................................... 78</div> <div>b- Fransız Hukuku ........................................................................................ 79</div> <div>c- İsviçre Hukuku ......................................................................................... 83</div> <div>d- Belçika Hukuku ....................................................................................... 84</div> <div>D- DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER ............................................................. 85</div> <div>IV- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI .......................................................... 91</div> <div>A- TÜRK HUKUKU'NDA ENSEST ALGISININ DİSİPLİNLER ARASI</div> <div>KISA ELEŞTİRİSİ ........................................................................................... 92</div> <div>B- HUKUK TARİHİNDE FÜCUR ÜRÜNÜ ÇOCUĞU TANIMA YASAĞI...... 98</div> <div>C- ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE</div> <div>ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN KORUNMASI .............................................. 106</div> <div>1- Ensest Ürünü Çocuğu Tanıma Yasağının İlgili Uluslararası Sözleşmeler</div> <div>Yönünden Değerlendirilmesi....................................................................... 106</div> <div>2- Mezkûr Tanıma Yasağıyla Korunan Hukukî Menfaatlerin Analizi ............. 108</div> <div>D- KARŞILAŞTIRMALI MEDENÎ HUKUKTA ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI ........ 112</div> <div>1- İsviçre Hukuku ............................................................................................ 112</div> <div>2- Belçika Hukuku .......................................................................................... 115</div> <div>3- Fransız Hukuku .......................................................................................... 117</div> <div>E- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞININ KANUNLA YENİDEN</div> <div>DÜZENLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİ...................................................... 122</div> <div>V- ADLÎ GENETİK BİLİMİNDE HATA PAYININ SOYBAĞI KONULU</div> <div>DAVALARA ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ............................................... 128</div> <div>A- SOYBAĞI KONUSUNDA YARGITAY VE ADLÎ TIP KURUMU</div> <div>ARASINDAKİ İLİŞKİ ................................................................................... 130</div> <div>B- YARGITAY'IN BELİRLEDİĞİ YÜZDE ORANININ GELİŞMELERİ</div> <div>TAKİP ETMESİ VE ADLÎ GENETİKTE HATA PAYI ................................ 133</div> <div>C- GEN ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU</div> <div>VE ASGARÎ STANDARTLARA TÂBİ KILINMASI ................................... 139</div> <div>D- HATA PAYININ AZALMASI AMACIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ............ 144</div> <div>Sonuç .................................................................................................................... 148</div> <div>Kaynakça .............................................................................................................. 159</div>
 • Açıklama
  • I- GENETİK ANALİZE KATILMAYA DAİR MAHKEME KARARININ ZORLA
   YERİNE GETİRİLMESİ ...................................................................................... 11
   A- KONUYA İLİŞKİN KANUN MADDELERİ VE İÇTİHATLAR ................... 11
   1- Türk Hukuku ................................................................................................ 11
   2- Mukayeseli Hukuk ....................................................................................... 14
   a- Fransız Hukuku ........................................................................................ 14
   b- İsviçre Hukuku......................................................................................... 15
   c- Alman Hukuku ......................................................................................... 17
   B- GEN ANALİZİNE KATILMAYA ZORLAMA ÜZERİNE DOKTRİNDEN
   GÖRÜŞLER ..................................................................................................... 18
   1- Türk Medenî Hukuku Öğretisi ..................................................................... 18
   2- Mukayeseli Medenî Hukuk Doktrini ............................................................ 21
   a- Fransa ....................................................................................................... 22
   b- Almanya ................................................................................................... 25
   c- İsviçre....................................................................................................... 27
   C- ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................. 28
   II- CİNSİYET DEĞİŞTİREN KİŞİNİN ORİJİN CİNSİYETİNDEN ÜREYEREK
   EDİNDİĞİ SOYBAĞI .......................................................................................... 32
   A- GENEL BİLGİLER.......................................................................................... 34
   1- Kişiler Hukuku'nda Transseksüellik ............................................................ 35
   2- Anne veya Baba Yönünden Soybağını Haiz Kişinin Cinsiyet Değiştirmesi . 38
   B- DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER VE ÖNEMLİ İÇTİHATLAR ......................... 41
   1- Türk Medenî Hukuku Doktrini..................................................................... 42
   2- Sosyal Bilimler ve Medenî Hukuk Çerçevesinde Mukayeseli Araştırma ..... 43
   a- Sosyal Bilimlerden Elde Edilen Kalitatif ve Kantitatif Veriler ................ 44
   b- Fransız Hukuku........................................................................................ 46
   c- Belçika Hukuku........................................................................................ 51
   d- Avrupa Birliği'ne Üye Diğer Ülkelerin Ulusal Hukukları ....................... 53
   C- TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER............................................................. 56
   1- Orijin Cinsiyetten Sadır Soybağının Sabit Kalması...................................... 56
   2- Transseksüelin Velâyet Ve Kişisel Görüşme Hakkına İlişkin
   Değerlendirmeler.......................................................................................... 59
   III- MÜTEVEFFA KOCANIN DONDURULMUŞ SPERMASIYLA SAĞ KALAN
   EŞİN SUNÎ DÖLLENMESİ VE BÖYLECE SAĞ KALAN EŞ TARAFINDAN
   DOĞURULAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ........................... 63
   A- HUKUKÎ MESELENİN TARİF VE SINIRLARI ........................................... 65
   B- TÜRK MEDENÎ HUKUKU'NDA SAĞ KALAN EŞİN MÜTEVEFFA
   KOCASININ SPERMASIYLA YAPAY DÖLLENMESİ VE BABA
   YÖNÜNDEN SOYBAĞI SORUNU............................................................... 67
   C- MUKAYESELİ HUKUKTA POST MORTEM SUNÎ DÖLLENMEYLE
   DOĞAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ................................. 69
   1- Amerika Birleşik Devleri Hukuku................................................................ 70
   2- Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerin Ulusal Hukuklarına Genel Bakış.............. 73
   3- Özel Olarak Almanya, Fransa, İsviçre ve Belçika Hukukları ....................... 78
   a- Alman Hukuku ......................................................................................... 78
   b- Fransız Hukuku ........................................................................................ 79
   c- İsviçre Hukuku ......................................................................................... 83
   d- Belçika Hukuku ....................................................................................... 84
   D- DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER ............................................................. 85
   IV- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI .......................................................... 91
   A- TÜRK HUKUKU'NDA ENSEST ALGISININ DİSİPLİNLER ARASI
   KISA ELEŞTİRİSİ ........................................................................................... 92
   B- HUKUK TARİHİNDE FÜCUR ÜRÜNÜ ÇOCUĞU TANIMA YASAĞI...... 98
   C- ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE
   ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN KORUNMASI .............................................. 106
   1- Ensest Ürünü Çocuğu Tanıma Yasağının İlgili Uluslararası Sözleşmeler
   Yönünden Değerlendirilmesi....................................................................... 106
   2- Mezkûr Tanıma Yasağıyla Korunan Hukukî Menfaatlerin Analizi ............. 108
   D- KARŞILAŞTIRMALI MEDENÎ HUKUKTA ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI ........ 112
   1- İsviçre Hukuku ............................................................................................ 112
   2- Belçika Hukuku .......................................................................................... 115
   3- Fransız Hukuku .......................................................................................... 117
   E- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞININ KANUNLA YENİDEN
   DÜZENLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİ...................................................... 122
   V- ADLÎ GENETİK BİLİMİNDE HATA PAYININ SOYBAĞI KONULU
   DAVALARA ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ............................................... 128
   A- SOYBAĞI KONUSUNDA YARGITAY VE ADLÎ TIP KURUMU
   ARASINDAKİ İLİŞKİ ................................................................................... 130
   B- YARGITAY'IN BELİRLEDİĞİ YÜZDE ORANININ GELİŞMELERİ
   TAKİP ETMESİ VE ADLÎ GENETİKTE HATA PAYI ................................ 133
   C- GEN ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU
   VE ASGARÎ STANDARTLARA TÂBİ KILINMASI ................................... 139
   D- HATA PAYININ AZALMASI AMACIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ............ 144
   Sonuç .................................................................................................................... 148
   Kaynakça .............................................................................................................. 159
   Stok Kodu
   :
   AAY7-753684446
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   195
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2016
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat