Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
ADLÎ GENETİK VE TIBBÎ BİYOLOJİ BİLİMLERİNİN SOYBAĞI HUKUKUNA ETKİLERİ

ADLÎ GENETİK VE TIBBÎ BİYOLOJİ BİLİMLERİNİN SOYBAĞI HUKUKUNA ETKİLERİ

Liste Fiyatı : 250,00
İndirimli Fiyat : 237,50
Kazancınız : 12,50
Taksitli fiyat : 1 x 237,50
9789753684446
363664
ADLÎ GENETİK VE TIBBÎ BİYOLOJİ BİLİMLERİNİN SOYBAĞI HUKUKUNA ETKİLERİ
ADLÎ GENETİK VE TIBBÎ BİYOLOJİ BİLİMLERİNİN SOYBAĞI HUKUKUNA ETKİLERİ
237.50
I- GENETİK ANALİZE KATILMAYA DAİR MAHKEME KARARININ ZORLA
YERİNE GETİRİLMESİ ...................................................................................... 11
A- KONUYA İLİŞKİN KANUN MADDELERİ VE İÇTİHATLAR ................... 11
1- Türk Hukuku ................................................................................................ 11
2- Mukayeseli Hukuk ....................................................................................... 14
a- Fransız Hukuku ........................................................................................ 14
b- İsviçre Hukuku......................................................................................... 15
c- Alman Hukuku ......................................................................................... 17
B- GEN ANALİZİNE KATILMAYA ZORLAMA ÜZERİNE DOKTRİNDEN
GÖRÜŞLER ..................................................................................................... 18
1- Türk Medenî Hukuku Öğretisi ..................................................................... 18
2- Mukayeseli Medenî Hukuk Doktrini ............................................................ 21
a- Fransa ....................................................................................................... 22
b- Almanya ................................................................................................... 25
c- İsviçre....................................................................................................... 27
C- ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................. 28
II- CİNSİYET DEĞİŞTİREN KİŞİNİN ORİJİN CİNSİYETİNDEN ÜREYEREK
EDİNDİĞİ SOYBAĞI .......................................................................................... 32
A- GENEL BİLGİLER.......................................................................................... 34
1- Kişiler Hukuku'nda Transseksüellik ............................................................ 35
2- Anne veya Baba Yönünden Soybağını Haiz Kişinin Cinsiyet Değiştirmesi . 38
B- DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER VE ÖNEMLİ İÇTİHATLAR ......................... 41
1- Türk Medenî Hukuku Doktrini..................................................................... 42
2- Sosyal Bilimler ve Medenî Hukuk Çerçevesinde Mukayeseli Araştırma ..... 43
a- Sosyal Bilimlerden Elde Edilen Kalitatif ve Kantitatif Veriler ................ 44
b- Fransız Hukuku........................................................................................ 46
c- Belçika Hukuku........................................................................................ 51
d- Avrupa Birliği'ne Üye Diğer Ülkelerin Ulusal Hukukları ....................... 53
C- TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER............................................................. 56
1- Orijin Cinsiyetten Sadır Soybağının Sabit Kalması...................................... 56
2- Transseksüelin Velâyet Ve Kişisel Görüşme Hakkına İlişkin
Değerlendirmeler.......................................................................................... 59
III- MÜTEVEFFA KOCANIN DONDURULMUŞ SPERMASIYLA SAĞ KALAN
EŞİN SUNÎ DÖLLENMESİ VE BÖYLECE SAĞ KALAN EŞ TARAFINDAN
DOĞURULAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ........................... 63
A- HUKUKÎ MESELENİN TARİF VE SINIRLARI ........................................... 65
B- TÜRK MEDENÎ HUKUKU'NDA SAĞ KALAN EŞİN MÜTEVEFFA
KOCASININ SPERMASIYLA YAPAY DÖLLENMESİ VE BABA
YÖNÜNDEN SOYBAĞI SORUNU............................................................... 67
C- MUKAYESELİ HUKUKTA POST MORTEM SUNÎ DÖLLENMEYLE
DOĞAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ................................. 69
1- Amerika Birleşik Devleri Hukuku................................................................ 70
2- Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerin Ulusal Hukuklarına Genel Bakış.............. 73
3- Özel Olarak Almanya, Fransa, İsviçre ve Belçika Hukukları ....................... 78
a- Alman Hukuku ......................................................................................... 78
b- Fransız Hukuku ........................................................................................ 79
c- İsviçre Hukuku ......................................................................................... 83
d- Belçika Hukuku ....................................................................................... 84
D- DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER ............................................................. 85
IV- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI .......................................................... 91
A- TÜRK HUKUKU'NDA ENSEST ALGISININ DİSİPLİNLER ARASI
KISA ELEŞTİRİSİ ........................................................................................... 92
B- HUKUK TARİHİNDE FÜCUR ÜRÜNÜ ÇOCUĞU TANIMA YASAĞI...... 98
C- ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE
ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN KORUNMASI .............................................. 106
1- Ensest Ürünü Çocuğu Tanıma Yasağının İlgili Uluslararası Sözleşmeler
Yönünden Değerlendirilmesi....................................................................... 106
2- Mezkûr Tanıma Yasağıyla Korunan Hukukî Menfaatlerin Analizi ............. 108
D- KARŞILAŞTIRMALI MEDENÎ HUKUKTA ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI ........ 112
1- İsviçre Hukuku ............................................................................................ 112
2- Belçika Hukuku .......................................................................................... 115
3- Fransız Hukuku .......................................................................................... 117
E- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞININ KANUNLA YENİDEN
DÜZENLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİ...................................................... 122
V- ADLÎ GENETİK BİLİMİNDE HATA PAYININ SOYBAĞI KONULU
DAVALARA ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ............................................... 128
A- SOYBAĞI KONUSUNDA YARGITAY VE ADLÎ TIP KURUMU
ARASINDAKİ İLİŞKİ ................................................................................... 130
B- YARGITAY'IN BELİRLEDİĞİ YÜZDE ORANININ GELİŞMELERİ
TAKİP ETMESİ VE ADLÎ GENETİKTE HATA PAYI ................................ 133
C- GEN ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU
VE ASGARÎ STANDARTLARA TÂBİ KILINMASI ................................... 139
D- HATA PAYININ AZALMASI AMACIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ............ 144
Sonuç .................................................................................................................... 148
Kaynakça .............................................................................................................. 159
 • Açıklama
  • I- GENETİK ANALİZE KATILMAYA DAİR MAHKEME KARARININ ZORLA
   YERİNE GETİRİLMESİ ...................................................................................... 11
   A- KONUYA İLİŞKİN KANUN MADDELERİ VE İÇTİHATLAR ................... 11
   1- Türk Hukuku ................................................................................................ 11
   2- Mukayeseli Hukuk ....................................................................................... 14
   a- Fransız Hukuku ........................................................................................ 14
   b- İsviçre Hukuku......................................................................................... 15
   c- Alman Hukuku ......................................................................................... 17
   B- GEN ANALİZİNE KATILMAYA ZORLAMA ÜZERİNE DOKTRİNDEN
   GÖRÜŞLER ..................................................................................................... 18
   1- Türk Medenî Hukuku Öğretisi ..................................................................... 18
   2- Mukayeseli Medenî Hukuk Doktrini ............................................................ 21
   a- Fransa ....................................................................................................... 22
   b- Almanya ................................................................................................... 25
   c- İsviçre....................................................................................................... 27
   C- ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................. 28
   II- CİNSİYET DEĞİŞTİREN KİŞİNİN ORİJİN CİNSİYETİNDEN ÜREYEREK
   EDİNDİĞİ SOYBAĞI .......................................................................................... 32
   A- GENEL BİLGİLER.......................................................................................... 34
   1- Kişiler Hukuku'nda Transseksüellik ............................................................ 35
   2- Anne veya Baba Yönünden Soybağını Haiz Kişinin Cinsiyet Değiştirmesi . 38
   B- DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER VE ÖNEMLİ İÇTİHATLAR ......................... 41
   1- Türk Medenî Hukuku Doktrini..................................................................... 42
   2- Sosyal Bilimler ve Medenî Hukuk Çerçevesinde Mukayeseli Araştırma ..... 43
   a- Sosyal Bilimlerden Elde Edilen Kalitatif ve Kantitatif Veriler ................ 44
   b- Fransız Hukuku........................................................................................ 46
   c- Belçika Hukuku........................................................................................ 51
   d- Avrupa Birliği'ne Üye Diğer Ülkelerin Ulusal Hukukları ....................... 53
   C- TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER............................................................. 56
   1- Orijin Cinsiyetten Sadır Soybağının Sabit Kalması...................................... 56
   2- Transseksüelin Velâyet Ve Kişisel Görüşme Hakkına İlişkin
   Değerlendirmeler.......................................................................................... 59
   III- MÜTEVEFFA KOCANIN DONDURULMUŞ SPERMASIYLA SAĞ KALAN
   EŞİN SUNÎ DÖLLENMESİ VE BÖYLECE SAĞ KALAN EŞ TARAFINDAN
   DOĞURULAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ........................... 63
   A- HUKUKÎ MESELENİN TARİF VE SINIRLARI ........................................... 65
   B- TÜRK MEDENÎ HUKUKU'NDA SAĞ KALAN EŞİN MÜTEVEFFA
   KOCASININ SPERMASIYLA YAPAY DÖLLENMESİ VE BABA
   YÖNÜNDEN SOYBAĞI SORUNU............................................................... 67
   C- MUKAYESELİ HUKUKTA POST MORTEM SUNÎ DÖLLENMEYLE
   DOĞAN ÇOCUĞUN BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI ................................. 69
   1- Amerika Birleşik Devleri Hukuku................................................................ 70
   2- Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerin Ulusal Hukuklarına Genel Bakış.............. 73
   3- Özel Olarak Almanya, Fransa, İsviçre ve Belçika Hukukları ....................... 78
   a- Alman Hukuku ......................................................................................... 78
   b- Fransız Hukuku ........................................................................................ 79
   c- İsviçre Hukuku ......................................................................................... 83
   d- Belçika Hukuku ....................................................................................... 84
   D- DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER ............................................................. 85
   IV- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI .......................................................... 91
   A- TÜRK HUKUKU'NDA ENSEST ALGISININ DİSİPLİNLER ARASI
   KISA ELEŞTİRİSİ ........................................................................................... 92
   B- HUKUK TARİHİNDE FÜCUR ÜRÜNÜ ÇOCUĞU TANIMA YASAĞI...... 98
   C- ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE
   ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN KORUNMASI .............................................. 106
   1- Ensest Ürünü Çocuğu Tanıma Yasağının İlgili Uluslararası Sözleşmeler
   Yönünden Değerlendirilmesi....................................................................... 106
   2- Mezkûr Tanıma Yasağıyla Korunan Hukukî Menfaatlerin Analizi ............. 108
   D- KARŞILAŞTIRMALI MEDENÎ HUKUKTA ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞI ........ 112
   1- İsviçre Hukuku ............................................................................................ 112
   2- Belçika Hukuku .......................................................................................... 115
   3- Fransız Hukuku .......................................................................................... 117
   E- ENSEST ÜRÜNÜ ÇOCUĞUN SOYBAĞININ KANUNLA YENİDEN
   DÜZENLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİ...................................................... 122
   V- ADLÎ GENETİK BİLİMİNDE HATA PAYININ SOYBAĞI KONULU
   DAVALARA ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ............................................... 128
   A- SOYBAĞI KONUSUNDA YARGITAY VE ADLÎ TIP KURUMU
   ARASINDAKİ İLİŞKİ ................................................................................... 130
   B- YARGITAY'IN BELİRLEDİĞİ YÜZDE ORANININ GELİŞMELERİ
   TAKİP ETMESİ VE ADLÎ GENETİKTE HATA PAYI ................................ 133
   C- GEN ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU
   VE ASGARÎ STANDARTLARA TÂBİ KILINMASI ................................... 139
   D- HATA PAYININ AZALMASI AMACIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ............ 144
   Sonuç .................................................................................................................... 148
   Kaynakça .............................................................................................................. 159
   Stok Kodu
   :
   9789753684446
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   195
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2016
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   237,50   
   237,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat