Sepetim (0) Toplam: 0,00
Siyasal Sosyoloji
Siyasal Sosyoloji
Filiz Kitabevi
20.00
<p><span lang="tr">GİRİŞ.......................................................................................................... 1</span></p> <div> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">YİRMİNCİ YÜZYILA KADAR SİYASAL SOSYOLOJİ.................... 1</span></p> <p><span lang="tr">1.1. Aristo (M.Ö.384-322)........................................................................ 2</span></p> <p><span lang="tr">1.2 Makyavel (1469-1527)........................................................................ 5</span></p> <p><span lang="tr">1.3. </span><span lang="tr">Montesquieu (1689-1755).................................................................. 9</span></p> <p><span lang="tr">1.4. </span><span lang="tr">Diğerleri............................................................................................ 13</span></p> <p><span lang="tr">1.4.1. </span><span lang="tr">Auguste Comte (1798-1S5"<sup>7</sup>)................................................ 13</span></p> <p><span lang="tr">1.4.2. </span><span lang="tr">Tocqueville (1805-1859)........................................................ 17</span></p> <p><span lang="tr">1.4.3. </span><span lang="tr">Marx (1818-1883).................................................................. 20</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">YİRMİNCİ YÜZYİLDA SİYASAL SOSYOLOJİ.............................. 24</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">SİYASAL SOSYOLOJİNİN KONUSU............................................. 26</span></p> <p><span lang="tr">BÖLÜM I. DEVLET</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">DEVLET SÖZCÜĞÜ............................................. ,.............................. 28</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">DEVLET OLGUSU............................................................................... 29</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">KLASİK DEVLET GÖRÜŞÜ............................................................... 30</span></p> <p><span lang="tr">3.1. </span><span lang="tr">Siyasal toplum olarak devlet............................................................. 32</span></p> <p><span lang="tr">3.1.1. </span><span lang="tr">Nüfus..................................................................................... 32</span></p> <p><span lang="tr">3.1.2. </span><span lang="tr">Ülke....................................................................................... 33</span></p> <p><span lang="tr">3.1.3. </span><span lang="tr">Ulusal dayanışma................................................................... 34</span></p> <p><span lang="tr">3.2. </span><span lang="tr">Siyasal otorite olarak devlet.............................................................. 35</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">MARKSİST DEVLET GÖRÜŞÜ......................................................... 39</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">DEVLET İÇİNDE POLİTİKANIN AMACI......................................... 40</span></p> <p><span lang="tr">BÖLÜM II. SİYASAL TOPLUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER</span></p> <p><span lang="tr">1. COĞRAFİ FAKTÖRLER...................................................................... 43</span></p> <p><span lang="tr">1.1. Jeopolitik.......................................................................................... 46</span></p> <p><span lang="tr">Sınır (die Grenze)............................................................................ 46</span></p> <p><span lang="tr">Konum (die Lage)....... :................................................................... 48</span></p> </div> <div> <p><span lang="tr">Alan (der Raum).................................................... ......................... 49</span></p> <p><span lang="tr">1.2. Coğrafya faktörünün eleştirisi.......................................................... 53</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">DEMOGRAFİK FAKTÖR.................................................................... 51</span></p> <p><span lang="tr">Aşın nüfusun siyasal tehlikeleri.............................................................. 54</span></p> <p><span lang="tr">Yaş grupları ve siyasal davranışlar......................................................... 55</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">ETNİK FAKTÖRLER............................................................................ 57</span></p> <p><span lang="tr">Renkli ırklara karşı ırkçılık...................................................................... 57</span></p> <p><span lang="tr">Yahudilere karşı ırkçılık..................................... .i................................. 59</span></p> <p><span lang="tr">İrkçı teorilerin eleştirisi........................................................................... 61</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">İDEOLOJİLER VE İNANÇLAR.......................................................... 63</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">EFSANELER......................................................................................... 65</span></p> <p><span lang="tr">Geleneksel efsaneler............................................................................... 65</span></p> <p><span lang="tr">Eylemsel efsaneler.................................................................................. 66</span></p> <p><span lang="tr">Siyasal efsaneler..................................................................................... 67</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">PSİKOLOJİK FAKTÖRLER................................................................. 68</span></p> <p><span lang="tr">Politikada psikanaliz............................................................................... 68</span></p> <p><span lang="tr">6.1. Marcuse ve politika.......................................................................... 72</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">SINIFSAL FAKTÖRLER...................................................................... 76</span></p> <p><span lang="tr">Varlık ve gelir......................................................................................... 79</span></p> <p><span lang="tr">Meslek.................................................................................................... 80</span></p> <p><span lang="tr">Eğitim..................................................................................................... 81</span></p> <p><span lang="tr">Marks'a göre sosyal sınıflar.................................................................... 82</span></p> <p><span lang="tr">Max Weber'e göre sosyal sınıflar............................................................ 85</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">EKONOMİK FAKTÖRLER.................................................................. 89</span></p> <p><span lang="tr">BÖLÜM III. SİYASAL DİNAMİKLER</span></p> <p><span lang="tr">1. KAMUOYU......................................................................................... -92</span></p> <p><span lang="tr">1.1. </span><span lang="tr">Kamuoyu kavramının gelişmesi....................................................... 92</span></p> <p><span lang="tr">1.2. </span><span lang="tr">Kamuoyu konusundaki çağdaş görüş............................................... 94</span></p> <p><span lang="tr">1.3. </span><span lang="tr">Kamuoyunun kültürel içeriği............................................................ 98</span></p> <p><span lang="tr">1.4. </span><span lang="tr">Kamuoyunun davranışı......................... :........................................ 102</span></p> <p><span lang="tr">1.5. </span><span lang="tr">Kamuoyu oluşturma süreci............................................................. 105</span></p> <p><span lang="tr">1.6. </span><span lang="tr">Kamuoyunun ölçülmesi.................................................................. 106</span></p> <p><span lang="tr">1.6.1. Bilimsel ölçümün sorunları.................................................. 107</span></p> <p><span lang="tr">Örnekleme......................................................................... 107</span></p> <p><span lang="tr">Konu ve sorular................................................................... 109</span></p> <p><span lang="tr">Görüşme.............................................................................. 111</span></p> <p><span lang="tr">Gizli oy ve grup görüşmesi................................................. 112</span></p> <p><span lang="tr">1.6.2. Kamuoyu araştırmalarının yararlan ve sınırları..................... 113</span></p> <p><span lang="tr">1.7. Kamuoyunun demokrasi için anlamı....................................... 115</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">HABERLEŞME VE PROPAGANDA..................................... 117</span></p> <p><span lang="tr">2.1. </span><span lang="tr">İletişim süreci.......................................................................... 120</span></p> <p><span lang="tr">2.1.1.</span><span lang="tr">Semantik (anlambilim)......................................................... 121</span></p> <p><span lang="tr">2.1.2. </span><span lang="tr">İletişimin önündeki engeller.................................................. 122</span></p> <p><span lang="tr">2.2. </span><span lang="tr">Propaganda: Kanıların bilinçli olarak oluşturulması ve kullanılması 123</span></p> <p><span lang="tr">2.2.1. </span><span lang="tr">Propagandanın anlamı.......................................................... 124</span></p> <p><span lang="tr">2.2.2. </span><span lang="tr">Propagandanın nedenleri...................................................... 125</span></p> <p><span lang="tr">2.2.3. </span><span lang="tr">Tarih ve propaganda............................................................. 126</span></p> <p><span lang="tr">2.2.4. </span><span lang="tr">Propagandayı kimler yapar................................................... 128</span></p> <p><span lang="tr">2.2.4.1. </span><span lang="tr">Çıkar grupları.......................................................... 128</span></p> <p><span lang="tr">2.2.4.2.</span><span lang="tr">Siyasal partiler........................................................ 130</span></p> <p><span lang="tr">2.2.4.3. </span><span lang="tr">Bireysel propaganda............................................... 131</span></p> <p><span lang="tr">2.3. </span><span lang="tr">Propagandanın işleyişi, içeriği ve taknikleri............................. 131</span></p> <p><span lang="tr">2.3.1.</span><span lang="tr">Propaganda süreci................................................................ 132</span></p> <p><span lang="tr">2.3.2. </span><span lang="tr">Propagandanın tekniği ve içeriği........................................... 134</span></p> <p><span lang="tr">2.3.2.1. </span><span lang="tr">Propagandacının konumu....................................... 134</span></p> <p><span lang="tr">2.3.2.2. </span><span lang="tr">Propagandanın koşullan.......................................... 135</span></p> <p><span lang="tr">2.3.2.3. </span><span lang="tr">Saldın planı............................................................. 136</span></p> <p><span lang="tr">2.3.2.4. </span><span lang="tr">Propaganda taktikleri.............................................. 139</span></p> <p><span lang="tr">2.4. </span><span lang="tr">İletişim kanalları: Kitle haberleşme araçları (mass media)........ 142</span></p> <p><span lang="tr">2.4.1. Propagandanın sınırları........................................................ 144</span></p> <p><span lang="tr">BASKI GRUPLARI............................................... '................. 146</span></p> <p><span lang="tr">3.1. </span><span lang="tr">Meslek kuruluşlan................................................................... 149</span></p> <p><span lang="tr">3.2. </span><span lang="tr">Düşünce dernekleri.................................................................. 149</span></p> <p><span lang="tr">3.3. </span><span lang="tr">Baskı gruplannın çalışma şekilleri........................................... 150</span></p> <p><span lang="tr">3.3.1. </span><span lang="tr">Doğrudan ilişkiler................................................................. 151</span></p> <p><span lang="tr">3.3.2. </span><span lang="tr">Dolaylı baskılar.................................................................... 152</span></p> <p><span lang="tr">3.3.3. </span><span lang="tr">Baskı yöntemleri................................................................... 153</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">İnandırma........................................................................ 153</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Tehdit.............................................................................. 154</span></p> <p><span lang="tr">c) </span><span lang="tr">Para................................................................................. 155</span></p> <p><span lang="tr">ç) </span><span lang="tr">Hükümeti baltalama......................................................... 155</span></p> <p><span lang="tr">d) </span><span lang="tr">Eylem.............................................................................. 156</span></p> </div> <p><span lang="tr">3.4. </span><span lang="tr">İktidara sızma yollan ...................................................................... 157</span></p> <p><span lang="tr">3.4.1. </span><span lang="tr">Meclislere sızma................................................................... 157</span></p> <p><span lang="tr">3.4.2. </span><span lang="tr">Hükümete sızma................................................................... 158</span></p> <p><span lang="tr">3.4.3. </span><span lang="tr">İdareye sızma......................................................................... '59</span></p> <p><span lang="tr">3.5. </span><span lang="tr">Politikada askerin yeri..................................................................... 161</span></p> <p><span lang="tr">1) </span><span lang="tr">Silahlı kuvvetler bir savaş aracıdır.............................................. 163</span></p> <p><span lang="tr">2) </span><span lang="tr">Silahlı kuvvetler içeride düzenin güvencesidir............................ 166</span></p> <p><span lang="tr">3) </span><span lang="tr">Silahlı kuvvetler bir baskı grubudur........................................... 167</span></p> <p><span lang="tr">4) </span><span lang="tr">Silahlı kuvvetler sivil yönetimin bir alternatifidir....................... 170</span></p> <p><span lang="tr">Askerin gözetim altında tutulması.............................................. 172</span></p> <p><span lang="tr">Asker ne zaman iktidan ele geçirir.............................................. 177</span></p> <p><span lang="tr">4. SİYASAL PARTİLER....................................................................... 181</span></p> <p><span lang="tr">4.1. </span><span lang="tr">Siyasal partilerin doğuşu................................................................. 183</span></p> <p><span lang="tr">4.2. </span><span lang="tr">Siyasal partilerin işlevleri................................................................ 185</span></p> <p><span lang="tr">4.2.1. </span><span lang="tr">Düşünce oluşturmak............................................................. 186</span></p> <p><span lang="tr">4.2.2. </span><span lang="tr">Adayları seçmek................................................................... 187</span></p> <p><span lang="tr">4.2.3. </span><span lang="tr">Seçilenleri toparlamak........................................................... 188</span></p> <p><span lang="tr">4.3. </span><span lang="tr">Partilerin azgelişmiş ülkelerdeki işlevleri........................................ 189</span></p> <p><span lang="tr">4.4. </span><span lang="tr">Partilerin çeşitleri.............................................................................. '91</span></p> <p><span lang="tr">4.4.1.</span><span lang="tr">Kadro partileri...................................................................... 191</span></p> <p><span lang="tr">4.4.2. </span><span lang="tr">Kitle pertileri......................................................................... 193</span></p> <p><span lang="tr">4.4.2.1.</span><span lang="tr">Sosyalist partiler..................................................... 194</span></p> <p><span lang="tr">4.4.2.2.</span><span lang="tr">Komünist partiler.................................................... 197</span></p> <p><span lang="tr">4.4.2.3. </span><span lang="tr">Faşist partiler.......................................................... 199</span></p> <p><span lang="tr">4.5. </span><span lang="tr">Parti sistemleri................................................................................ 201</span></p> <p><span lang="tr">4.5.1. </span><span lang="tr">Çok parti sistemi................................................................... 201</span></p> <p><span lang="tr">4.5.2. </span><span lang="tr">İki parti sistemi..................................................................... 205</span></p> <p><span lang="tr">4.5.2.1. İki parti sisteminin çeşitleri..................................... 208</span></p> <p><span lang="tr">a) </span><span lang="tr">Katı iki parti sistemi........................................... 208</span></p> <p><span lang="tr">b) </span><span lang="tr">Yumuşak iki parti sistemi.................................. 209</span></p> <p><span lang="tr">4.5.2.2. Egemen parti sistemi.............................................. 211</span></p> <p><span lang="tr">4.5.3. </span><span lang="tr">Tek parti sistemi................................................................... 213</span></p> <p><span lang="tr">4.5.3.1. </span><span lang="tr">Tek partinin işlevleri............................................... 214</span></p> <p><span lang="tr">4.5.3.2. </span><span lang="tr">Tek partinin devlet içerisindeki yeri........................ 216</span></p> <p><span lang="tr">4.6. </span><span lang="tr">Siyasal parti karşıtlığı...................................................................... 220</span></p> <p><span lang="tr">4.7. </span><span lang="tr">Seçim sistemlerinin parti sistemleri üzerindeki etkisi...................... 224</span></p> <p><span lang="tr">SONUÇ................................................................................................. 228</span></p> <p><span lang="tr">KAYNAKÇA 229</span></p>
 • Açıklama
  • GİRİŞ.......................................................................................................... 1

   1. YİRMİNCİ YÜZYILA KADAR SİYASAL SOSYOLOJİ.................... 1

   1.1. Aristo (M.Ö.384-322)........................................................................ 2

   1.2 Makyavel (1469-1527)........................................................................ 5

   1.3. Montesquieu (1689-1755).................................................................. 9

   1.4. Diğerleri............................................................................................ 13

   1.4.1. Auguste Comte (1798-1S5"7)................................................ 13

   1.4.2. Tocqueville (1805-1859)........................................................ 17

   1.4.3. Marx (1818-1883).................................................................. 20

   2. YİRMİNCİ YÜZYİLDA SİYASAL SOSYOLOJİ.............................. 24

   3. SİYASAL SOSYOLOJİNİN KONUSU............................................. 26

   BÖLÜM I. DEVLET

   1. DEVLET SÖZCÜĞÜ............................................. ,.............................. 28

   2. DEVLET OLGUSU............................................................................... 29

   3. KLASİK DEVLET GÖRÜŞÜ............................................................... 30

   3.1. Siyasal toplum olarak devlet............................................................. 32

   3.1.1. Nüfus..................................................................................... 32

   3.1.2. Ülke....................................................................................... 33

   3.1.3. Ulusal dayanışma................................................................... 34

   3.2. Siyasal otorite olarak devlet.............................................................. 35

   4. MARKSİST DEVLET GÖRÜŞÜ......................................................... 39

   5. DEVLET İÇİNDE POLİTİKANIN AMACI......................................... 40

   BÖLÜM II. SİYASAL TOPLUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

   1. COĞRAFİ FAKTÖRLER...................................................................... 43

   1.1. Jeopolitik.......................................................................................... 46

   Sınır (die Grenze)............................................................................ 46

   Konum (die Lage)....... :................................................................... 48

   Alan (der Raum).................................................... ......................... 49

   1.2. Coğrafya faktörünün eleştirisi.......................................................... 53

   2. DEMOGRAFİK FAKTÖR.................................................................... 51

   Aşın nüfusun siyasal tehlikeleri.............................................................. 54

   Yaş grupları ve siyasal davranışlar......................................................... 55

   3. ETNİK FAKTÖRLER............................................................................ 57

   Renkli ırklara karşı ırkçılık...................................................................... 57

   Yahudilere karşı ırkçılık..................................... .i................................. 59

   İrkçı teorilerin eleştirisi........................................................................... 61

   4. İDEOLOJİLER VE İNANÇLAR.......................................................... 63

   5. EFSANELER......................................................................................... 65

   Geleneksel efsaneler............................................................................... 65

   Eylemsel efsaneler.................................................................................. 66

   Siyasal efsaneler..................................................................................... 67

   6. PSİKOLOJİK FAKTÖRLER................................................................. 68

   Politikada psikanaliz............................................................................... 68

   6.1. Marcuse ve politika.......................................................................... 72

   7. SINIFSAL FAKTÖRLER...................................................................... 76

   Varlık ve gelir......................................................................................... 79

   Meslek.................................................................................................... 80

   Eğitim..................................................................................................... 81

   Marks'a göre sosyal sınıflar.................................................................... 82

   Max Weber'e göre sosyal sınıflar............................................................ 85

   8. EKONOMİK FAKTÖRLER.................................................................. 89

   BÖLÜM III. SİYASAL DİNAMİKLER

   1. KAMUOYU......................................................................................... -92

   1.1. Kamuoyu kavramının gelişmesi....................................................... 92

   1.2. Kamuoyu konusundaki çağdaş görüş............................................... 94

   1.3. Kamuoyunun kültürel içeriği............................................................ 98

   1.4. Kamuoyunun davranışı......................... :........................................ 102

   1.5. Kamuoyu oluşturma süreci............................................................. 105

   1.6. Kamuoyunun ölçülmesi.................................................................. 106

   1.6.1. Bilimsel ölçümün sorunları.................................................. 107

   Örnekleme......................................................................... 107

   Konu ve sorular................................................................... 109

   Görüşme.............................................................................. 111

   Gizli oy ve grup görüşmesi................................................. 112

   1.6.2. Kamuoyu araştırmalarının yararlan ve sınırları..................... 113

   1.7. Kamuoyunun demokrasi için anlamı....................................... 115

   2. HABERLEŞME VE PROPAGANDA..................................... 117

   2.1. İletişim süreci.......................................................................... 120

   2.1.1.Semantik (anlambilim)......................................................... 121

   2.1.2. İletişimin önündeki engeller.................................................. 122

   2.2. Propaganda: Kanıların bilinçli olarak oluşturulması ve kullanılması 123

   2.2.1. Propagandanın anlamı.......................................................... 124

   2.2.2. Propagandanın nedenleri...................................................... 125

   2.2.3. Tarih ve propaganda............................................................. 126

   2.2.4. Propagandayı kimler yapar................................................... 128

   2.2.4.1. Çıkar grupları.......................................................... 128

   2.2.4.2.Siyasal partiler........................................................ 130

   2.2.4.3. Bireysel propaganda............................................... 131

   2.3. Propagandanın işleyişi, içeriği ve taknikleri............................. 131

   2.3.1.Propaganda süreci................................................................ 132

   2.3.2. Propagandanın tekniği ve içeriği........................................... 134

   2.3.2.1. Propagandacının konumu....................................... 134

   2.3.2.2. Propagandanın koşullan.......................................... 135

   2.3.2.3. Saldın planı............................................................. 136

   2.3.2.4. Propaganda taktikleri.............................................. 139

   2.4. İletişim kanalları: Kitle haberleşme araçları (mass media)........ 142

   2.4.1. Propagandanın sınırları........................................................ 144

   BASKI GRUPLARI............................................... '................. 146

   3.1. Meslek kuruluşlan................................................................... 149

   3.2. Düşünce dernekleri.................................................................. 149

   3.3. Baskı gruplannın çalışma şekilleri........................................... 150

   3.3.1. Doğrudan ilişkiler................................................................. 151

   3.3.2. Dolaylı baskılar.................................................................... 152

   3.3.3. Baskı yöntemleri................................................................... 153

   a) İnandırma........................................................................ 153

   b) Tehdit.............................................................................. 154

   c) Para................................................................................. 155

   ç) Hükümeti baltalama......................................................... 155

   d) Eylem.............................................................................. 156

   3.4. İktidara sızma yollan ...................................................................... 157

   3.4.1. Meclislere sızma................................................................... 157

   3.4.2. Hükümete sızma................................................................... 158

   3.4.3. İdareye sızma......................................................................... '59

   3.5. Politikada askerin yeri..................................................................... 161

   1) Silahlı kuvvetler bir savaş aracıdır.............................................. 163

   2) Silahlı kuvvetler içeride düzenin güvencesidir............................ 166

   3) Silahlı kuvvetler bir baskı grubudur........................................... 167

   4) Silahlı kuvvetler sivil yönetimin bir alternatifidir....................... 170

   Askerin gözetim altında tutulması.............................................. 172

   Asker ne zaman iktidan ele geçirir.............................................. 177

   4. SİYASAL PARTİLER....................................................................... 181

   4.1. Siyasal partilerin doğuşu................................................................. 183

   4.2. Siyasal partilerin işlevleri................................................................ 185

   4.2.1. Düşünce oluşturmak............................................................. 186

   4.2.2. Adayları seçmek................................................................... 187

   4.2.3. Seçilenleri toparlamak........................................................... 188

   4.3. Partilerin azgelişmiş ülkelerdeki işlevleri........................................ 189

   4.4. Partilerin çeşitleri.............................................................................. '91

   4.4.1.Kadro partileri...................................................................... 191

   4.4.2. Kitle pertileri......................................................................... 193

   4.4.2.1.Sosyalist partiler..................................................... 194

   4.4.2.2.Komünist partiler.................................................... 197

   4.4.2.3. Faşist partiler.......................................................... 199

   4.5. Parti sistemleri................................................................................ 201

   4.5.1. Çok parti sistemi................................................................... 201

   4.5.2. İki parti sistemi..................................................................... 205

   4.5.2.1. İki parti sisteminin çeşitleri..................................... 208

   a) Katı iki parti sistemi........................................... 208

   b) Yumuşak iki parti sistemi.................................. 209

   4.5.2.2. Egemen parti sistemi.............................................. 211

   4.5.3. Tek parti sistemi................................................................... 213

   4.5.3.1. Tek partinin işlevleri............................................... 214

   4.5.3.2. Tek partinin devlet içerisindeki yeri........................ 216

   4.6. Siyasal parti karşıtlığı...................................................................... 220

   4.7. Seçim sistemlerinin parti sistemleri üzerindeki etkisi...................... 224

   SONUÇ................................................................................................. 228

   KAYNAKÇA 229

   Stok Kodu
   :
   9789753683111
   Boyut
   :
   13,5X19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   234
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2008
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat