Sepetim (0) Toplam: 0,00

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK (MİRASÇILIK) DAVASI

Liste Fiyatı : 150,00
İndirimli Fiyat : 142,50
Kazancınız : 7,50
Taksitli fiyat : 1 x 142,50
9789753687096
599801
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK (MİRASÇILIK) DAVASI
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK (MİRASÇILIK) DAVASI
Filiz Kitabevi
142.50

SUNUŞ  V

ÖNSÖZ  VII

İÇİNDEKİLER   IX

KISALTMALAR                XV

GİRİŞ    1

BİRİNCİ BÖLÜM

Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Tarihî Gelişimi ve Hukukî Niteliği

 • 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Tarihî Gelişimi 5
 1. Roma Hukukunda ve Müşterek Hukukta Hereditatis Petitio 5
 2. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Modern Hukuklarda Kanunlaştırılma Süreci 13
 • Alman Medenî Kanunu’nda Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Düzenlemelerinin Kabulü            15

 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Düzenlemelerinin BGB’ye Kabulü 15
 2. BGB’de Düzenlenen Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hereditatis Petitio ile İlişkisi 19
 1. İsviçre Medenî Kanunu’nda Miras Sebebiyle İstihkak Davasının (Erbsc-

haftsklage) Kabulü       22

 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Türk Medenî Kanunu’nuna Kabulü (TMK 637-639) 26
 2. Kısa Değerlendirme 27
 • 2.Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hukukî Niteliği 28
 1. Genel Olarak 28
 2. Davanın Bir İhtiyaca Cevap Verip Vermediği Tartışmaları 29
 • Dava Sebebi (Klagegrund) 32

X

 1. Alman Hukuku’nda Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hukukî Niteliği Hakkında İleri Sürülen Görüşler 41
  1. Genel Olarak 41
  2. Münferit Davalar Toplamı Teorisi (Theorie der Summe aller Einze-

lansprüche-Summenthorie)     42

 1. Bağımsız(Müstakil) ve Küllî Dava Teorisi (Theorie Des Selbstandigen Einheitlichen Gesamtanspruch) 44
 2. Talepler (Davalar) Buketi Teorisi (Anspruchbündel-Anspruchmehrheit Theorie) 48
 1. İsviçre-Türk Hukuklarında Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hukukî Ni- teliği Hakkında İleri Sürülen Görüşler 50
  1. Mirasçıya Münferit Dava Hakları Yanında Tanınmış Bağımsız

(Müstakil) Bir Dava Olarak Miras Sebebiyle İstihkak Davası      50

 1. Küllî Bir Dava Olarak Miras Sebebiyle İstihkak Davası 55
 2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Aynî ya da Mutlak Bir Dava mıdır? 59
 3. Eda Davası Olarak Miras Sebebiyle İstihkak Davası 65
 1. Kısa Değerlendirme 72

İKİNCİ BÖLÜM

Davanın Tarafları ve Konusu

 • 3. Davacı Sıfatı 74
 1. Genel Olarak 74
 2. Miras Ortaklığında Davacı Sıfatı 80
  1. Miras Ortaklığında Elbirliği İlkesi ve Zorunlu Dava Arkadaşlığı 80
  2. Miras Ortaklığında Birlikte Mirasçının Bireysel Dava Hakkı 84
 • Mirasın Paylaşılmasından Sonraki Durum 88
 1. Ön Mirasçı ve Art Mirasçının Davacı Sıfatı 92
 2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Davacısı Olarak Mirasçı Dışındaki

Kişiler               94

 1. Genel Olarak 94
 2. Tereke Yöneticisinin ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Davacı Sıfatı 95
  1. Üçüncü Kişilere Karşı 95
  2. Mirasçılara Karşı 102

XI

 1. Mirasın Paylaşılmasından Sonra Ortaya Çıkan Gaip veya Üstün Hak Sahiplerinin Durumu 104
 2. İflas İdaresi ve Alacaklılar 107
 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Aktif Dava Ehliyetini Haiz

Olmayanlar Kişiler        110

 1. Vasiyet Alacaklısı 110
 2. Miras Payını Devralan Üçüncü Kişi (Erbteilserwerber) ve Terekeyi

Satın Alanın Durumu (Erbschaftskäufer) Durumu             111

 • 4. Davalı Sıfatı 115
 1. Genel Olarak 115
 2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Davalısı Olmak İçin Aranan Sübjektif

Şart   118

 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası Davalısı Olmak İçin Aranan Objektif (Nesnel) Şart 124
 1. Yargıtay Uygulaması 128
 2. Tereke Değerini Kendisine Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açılabilecek Olan Haksız Zilyetten Devralan Üçüncü Kişinin Davalı Sıfatı 132
 3. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Davalısı Olarak Birlikte Mirasçı 136
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Davalı Sıfatını Haiz Diğer Kişiler. 140
 • İspat Yükü 142
 • 5. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Konusu 149
 1. Genel Olarak 149
 2. Tereke Mallarının Aynen İadesi 151
 • Zilyedin İade Dışındaki Tazmin Yükümlülüğü 153
  1. İyi Niyetli Zilyedin İade Dışındaki Sorumluluğu 153
  2. Kötü Niyetli Zilyedin İade Dışındaki Sorumluluğu 160
 1. Tereke Zilyedinin Giderlerin Tazminini Talep Etme Hakkı 165
  • Genel Olarak 165
  • İyi Niyetli Zilyedin Giderleri Talep Hakkı 167
  • Kötü Niyetli Zilyedin Giderleri Talep Hakkı 169

 

XII

 

Üçüncü Bölüm

Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Mirasçının Diğer Dava Hakları ile İlişkisi ve Kendine Has Özellikleri

 • 6. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Mirasçının Miras Bırakandan İntikal Eden Münferit Davaları ile İlişkisi ve Diğer Miras Hukuku Davaları Karşısında Durumu 171
 1. Mirasçının Münferit Davaları (Sonderklagen, Ererbten Klagen) ve Miras Sebebiyle İstihkak Davası 171
  1. Genel Olarak 171
  2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Adi İstihkak Davası 177
 2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Yenilik Doğuran Miras Hukuku

Davaları          181

 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Tenkis Davası 182
  1. Sağlararası Kazandırmaların Tenkisinde 184
  2. Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisinde 187
 2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası 189
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Denkleştirme (İade) Davası 190
 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Paylaşma Davası 191
 2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Mirastan Yoksunluğun Tespiti

Davası             192

 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Muris Muvazaası 193
 • 7. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Kendine Özgü Özellikleri 196
 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Kapsamında Haksız Tereke Zilyedinin

Bilgi Verme Yükümlülüğü           196

 1. Aynî İkame İlkesi 200
  1. Dayanağı ve Amacı 200
  2. Uygulanma Koşulları 207
   1. Tereke Aracılığıyla Edinme Şartı ( Erwerb Mit Mitteln Der

Erbschaft)             207

 1. İkame Değerin Hukukî İşlem ile Elde Edilmesi (Rechtsgeschäftliche Surrogation) 209
 2. Hukukî İşlemin Geçerliliği 211
 3. Nedensellik (Die Kausalität) 214
 • Aynî İkame Etkisinin Uygulanma Kapsamı ve Sonuçları 215

 

XIII

a.Aynî İkame İlkesinin Uygulanma Kapsamı     215

b.Aynî İkame İlkesinin Sonuçları           216

 • Kazandırıcı Zamanaşımı Savunması İleri Sürme Yasağı

(TMK md. 638/2)         219

 • TMK 638/2’nin İşlevi 219
 • TMK 638/2 Uygulamasına İlişkin Öğretide İleri Sürülen

Görüşler        225

 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Kapsamında Koruma Tedbiri Alınması Talebi 228
 2. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Zamanaşımı 231
  • TMK md 639’da Düzenlenen Sürenin Hukukî Niteliği 231
  • Zamanaşımının Başlangıcı 234
  • Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması 238
  • İyi Niyetli Zilyede Karşı (TMK 639/1) 240

a.Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi              240

b.On Yıllık Zamanaşımı Süresi              242

 • Kötü Niyetli Zilyede Karşı (TMK 639/2) 245
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Zamanaşımı Süresinin Fiilen

Kısaldığı Durumlar    247

 • Davanın Zamanaşımına Uğramasının Sonuçları 249
 1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 250

SONUÇ              252

KAYNAKÇA    259

 • Açıklama
  • SUNUŞ  V

   ÖNSÖZ  VII

   İÇİNDEKİLER   IX

   KISALTMALAR                XV

   GİRİŞ    1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Tarihî Gelişimi ve Hukukî Niteliği

   • 1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Tarihî Gelişimi 5
   1. Roma Hukukunda ve Müşterek Hukukta Hereditatis Petitio 5
   2. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Modern Hukuklarda Kanunlaştırılma Süreci 13
   • Alman Medenî Kanunu’nda Miras Sebebiyle İstihkak Davası

   Düzenlemelerinin Kabulü            15

   1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Düzenlemelerinin BGB’ye Kabulü 15
   2. BGB’de Düzenlenen Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hereditatis Petitio ile İlişkisi 19
   1. İsviçre Medenî Kanunu’nda Miras Sebebiyle İstihkak Davasının (Erbsc-

   haftsklage) Kabulü       22

   1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Türk Medenî Kanunu’nuna Kabulü (TMK 637-639) 26
   2. Kısa Değerlendirme 27
   • 2.Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hukukî Niteliği 28
   1. Genel Olarak 28
   2. Davanın Bir İhtiyaca Cevap Verip Vermediği Tartışmaları 29
   • Dava Sebebi (Klagegrund) 32

   X

   1. Alman Hukuku’nda Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hukukî Niteliği Hakkında İleri Sürülen Görüşler 41
    1. Genel Olarak 41
    2. Münferit Davalar Toplamı Teorisi (Theorie der Summe aller Einze-

   lansprüche-Summenthorie)     42

   1. Bağımsız(Müstakil) ve Küllî Dava Teorisi (Theorie Des Selbstandigen Einheitlichen Gesamtanspruch) 44
   2. Talepler (Davalar) Buketi Teorisi (Anspruchbündel-Anspruchmehrheit Theorie) 48
   1. İsviçre-Türk Hukuklarında Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hukukî Ni- teliği Hakkında İleri Sürülen Görüşler 50
    1. Mirasçıya Münferit Dava Hakları Yanında Tanınmış Bağımsız

   (Müstakil) Bir Dava Olarak Miras Sebebiyle İstihkak Davası      50

   1. Küllî Bir Dava Olarak Miras Sebebiyle İstihkak Davası 55
   2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Aynî ya da Mutlak Bir Dava mıdır? 59
   3. Eda Davası Olarak Miras Sebebiyle İstihkak Davası 65
   1. Kısa Değerlendirme 72

   İKİNCİ BÖLÜM

   Davanın Tarafları ve Konusu

   • 3. Davacı Sıfatı 74
   1. Genel Olarak 74
   2. Miras Ortaklığında Davacı Sıfatı 80
    1. Miras Ortaklığında Elbirliği İlkesi ve Zorunlu Dava Arkadaşlığı 80
    2. Miras Ortaklığında Birlikte Mirasçının Bireysel Dava Hakkı 84
   • Mirasın Paylaşılmasından Sonraki Durum 88
   1. Ön Mirasçı ve Art Mirasçının Davacı Sıfatı 92
   2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Davacısı Olarak Mirasçı Dışındaki

   Kişiler               94

   1. Genel Olarak 94
   2. Tereke Yöneticisinin ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Davacı Sıfatı 95
    1. Üçüncü Kişilere Karşı 95
    2. Mirasçılara Karşı 102

   XI

   1. Mirasın Paylaşılmasından Sonra Ortaya Çıkan Gaip veya Üstün Hak Sahiplerinin Durumu 104
   2. İflas İdaresi ve Alacaklılar 107
   1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Aktif Dava Ehliyetini Haiz

   Olmayanlar Kişiler        110

   1. Vasiyet Alacaklısı 110
   2. Miras Payını Devralan Üçüncü Kişi (Erbteilserwerber) ve Terekeyi

   Satın Alanın Durumu (Erbschaftskäufer) Durumu             111

   • 4. Davalı Sıfatı 115
   1. Genel Olarak 115
   2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Davalısı Olmak İçin Aranan Sübjektif

   Şart   118

   • Miras Sebebiyle İstihkak Davası Davalısı Olmak İçin Aranan Objektif (Nesnel) Şart 124
   1. Yargıtay Uygulaması 128
   2. Tereke Değerini Kendisine Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açılabilecek Olan Haksız Zilyetten Devralan Üçüncü Kişinin Davalı Sıfatı 132
   3. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Davalısı Olarak Birlikte Mirasçı 136
   • Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Davalı Sıfatını Haiz Diğer Kişiler. 140
   • İspat Yükü 142
   • 5. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Konusu 149
   1. Genel Olarak 149
   2. Tereke Mallarının Aynen İadesi 151
   • Zilyedin İade Dışındaki Tazmin Yükümlülüğü 153
    1. İyi Niyetli Zilyedin İade Dışındaki Sorumluluğu 153
    2. Kötü Niyetli Zilyedin İade Dışındaki Sorumluluğu 160
   1. Tereke Zilyedinin Giderlerin Tazminini Talep Etme Hakkı 165
    • Genel Olarak 165
    • İyi Niyetli Zilyedin Giderleri Talep Hakkı 167
    • Kötü Niyetli Zilyedin Giderleri Talep Hakkı 169

    

   XII

    

   Üçüncü Bölüm

   Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Mirasçının Diğer Dava Hakları ile İlişkisi ve Kendine Has Özellikleri

   • 6. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Mirasçının Miras Bırakandan İntikal Eden Münferit Davaları ile İlişkisi ve Diğer Miras Hukuku Davaları Karşısında Durumu 171
   1. Mirasçının Münferit Davaları (Sonderklagen, Ererbten Klagen) ve Miras Sebebiyle İstihkak Davası 171
    1. Genel Olarak 171
    2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Adi İstihkak Davası 177
   2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Yenilik Doğuran Miras Hukuku

   Davaları          181

   1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Tenkis Davası 182
    1. Sağlararası Kazandırmaların Tenkisinde 184
    2. Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisinde 187
   2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası 189
   • Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Denkleştirme (İade) Davası 190
   1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Paylaşma Davası 191
   2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Mirastan Yoksunluğun Tespiti

   Davası             192

   1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ve Muris Muvazaası 193
   • 7. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Kendine Özgü Özellikleri 196
   1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Kapsamında Haksız Tereke Zilyedinin

   Bilgi Verme Yükümlülüğü           196

   1. Aynî İkame İlkesi 200
    1. Dayanağı ve Amacı 200
    2. Uygulanma Koşulları 207
     1. Tereke Aracılığıyla Edinme Şartı ( Erwerb Mit Mitteln Der

   Erbschaft)             207

   1. İkame Değerin Hukukî İşlem ile Elde Edilmesi (Rechtsgeschäftliche Surrogation) 209
   2. Hukukî İşlemin Geçerliliği 211
   3. Nedensellik (Die Kausalität) 214
   • Aynî İkame Etkisinin Uygulanma Kapsamı ve Sonuçları 215

    

   XIII

   a.Aynî İkame İlkesinin Uygulanma Kapsamı     215

   b.Aynî İkame İlkesinin Sonuçları           216

   • Kazandırıcı Zamanaşımı Savunması İleri Sürme Yasağı

   (TMK md. 638/2)         219

   • TMK 638/2’nin İşlevi 219
   • TMK 638/2 Uygulamasına İlişkin Öğretide İleri Sürülen

   Görüşler        225

   1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Kapsamında Koruma Tedbiri Alınması Talebi 228
   2. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Zamanaşımı 231
    • TMK md 639’da Düzenlenen Sürenin Hukukî Niteliği 231
    • Zamanaşımının Başlangıcı 234
    • Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması 238
    • İyi Niyetli Zilyede Karşı (TMK 639/1) 240

   a.Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi              240

   b.On Yıllık Zamanaşımı Süresi              242

   • Kötü Niyetli Zilyede Karşı (TMK 639/2) 245
   • Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Zamanaşımı Süresinin Fiilen

   Kısaldığı Durumlar    247

   • Davanın Zamanaşımına Uğramasının Sonuçları 249
   1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 250

   SONUÇ              252

   KAYNAKÇA    259

   Stok Kodu
   :
   9789753687096
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   282
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur 70 gr.
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   142,50   
   142,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat