Sepetim (0) Toplam: 0,00

Hastalığın İş İlişkisine Etkisi ( DEMİR )

Liste Fiyatı : 180,00
İndirimli Fiyat : 162,00
Kazancınız : 18,00
Taksitli fiyat : 1 x 162,00
9789753687041
599783
Hastalığın İş İlişkisine Etkisi ( DEMİR )
Hastalığın İş İlişkisine Etkisi ( DEMİR )
Filiz Kitabevi
162.00

ÖNSÖZ       V

KISALTMALAR      XIII

GİRİŞ          XV

Birinci Bölüm

Hastalığın İş İlişkisinin Kurulmasına Etkisi

 • 1. HASTALIK KAVRAMI VE KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT 1
 1. HASTALIK KAVRAMI 1
  1. TIBBİ ANLAMDA HASTALIK KAVRAMI 2
  2. İŞ HUKUKUNDA HASTALIK KAVRAMI 4
  3. İŞ GÖREMEZLİK KAVRAMI 5
 2. HASTALIĞA İLİŞKİN MEVZUAT 8
  1. 158 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ 8
  2. İŞ KANUNU 9
  3. BASIN İŞ KANUNU 11
  4. DENİZ İŞ KANUNU 12
  5. TÜRK BORÇLAR KANUNU 13
 • 2. HASTALIĞIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINA ETKİSİ 13
 1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU ÖNCESİ İŞ GÖRÜŞMESİ 13
  1. İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 16
   1. Soru Sorma Hakkı ve Sınırları 17
   2. Muayene Ettirme Hakkı ve Sınırları 22
  2. İŞÇİ ADAYININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 24
   1. İşçinin Hastalığı Hakkında Açıklama Yapma Yükümlülüğü 24
   2. Kendiliğinden Aydınlatma Yükümlülüğü 26
  3. İŞ GÖRÜŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI 28
   1. İşçi ve İşverenin Culpa In Contrahendo Sorumluluğu 28
 1. İş Görüşmesinde İşçinin İşvereni, İşverenin İşçiyi Yanıltması 32
  1. İşçinin İşvereni Yanıltması 32
  2. İşverenin İşçiyi Yanıltması 34

İkinci Bölüm

Hastalığın İş Sözleşmesi Devam Ederken Ortaya Çıkan Etkileri

 • 3. ASKI HALİ VE HASTALIĞIN HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ 36
 1. GENEL OLARAK 36
 2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALMASI 39
 • HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ 44
  1. İHBAR TAZMİNATINDA 44
  2. KIDEM TAZMİNATINDA 45
  3. İŞE İADE DAVASINDA İŞÇİNİN ALTI AYLIK KIDEMİNDE 50
  4. YILLIK İZİN ALACAĞINDA 54
   1. Yıllık İzin Süresine Etkisi 56
   2. Yıllık İzin Ücretine Etkisi 58
  5. DENEME SÜRESİNDE 59
 • 4. ÜCRETE ETKİSİ 60
 1. MAKTU AYLIKTA ETKİSİ 63
  1. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİKTE MAKTU AYLIK 65
  2. MAKTU AYLIK-İŞ 25/I-B KARŞILAŞTIRILMASI 70
 2. MAKTU AYLIK DIŞINDAKİ ÜCRETLERE ETKİSİ 71
 • EK SOSYAL HAKLARA ETKİSİ 77
  1. PRİM 79
  2. İKRAMİYE 83
 1. FAZLA MESAİ HAFTA TATİLİ GENEL TATİL ÜCRETLERİNE ETKİSİ 85
  1. FAZLA MESAİ ÜCRETİNE ETKİSİ 85
  2. HAFTA TATİL ÜCRETİNE ETKİSİ 87
  3. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNE ETKİSİ 94
 • 5. GREV VE LOKAVTA ETKİSİ 96
 1. GREVE ETKİSİ 96

 

 1. HASTALIKTAN SONRA GREV KARARININ UYGULAMAYA KONULMASI 98
 2. GREV KARARININ UYGULANMASI SONRASINDA İŞÇİNİN HASTALANMASI 101
 1. LOKAVTA ETKİSİ 102
 • 6. BAZI ÖZEL KANUNLARDA KONUNUN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 102
 1. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA 103
 2. DENİZ İŞ KANUNU’NDA 105
  1. ÜCRETE ETKİSİ 105
  2. HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ 107
  3. HAFTA TATİL ÜCRETİNE ETKİSİ 108
 • BASIN İŞ KANUNU’NDA 109
  1. ÜCRETE ETKİSİ 109
  2. HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ 110

Üçüncü Bölüm

Hastalığın İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi

 • 7. HASTALIĞIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ İLE SONA ERMESİNDE ETKİSİ 111
 1. GENEL OLARAK 111
 2. İHBAR SÜRELİ FESİH 112
  1. İHBAR SÜRESİNE ETKİSİ 112
   1. Raporlu Dönemde Gerçekleşen Haklardan İşçinin Yararlanması 119
   2. Raporlu Dönemde Gerçekleşen Haklı Neden 120
  2. PEŞİN ÖDEME İLE FESİH 123
  3. FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 125
   1. İhbar Tazminatı 125
   2. Kötüniyet Tazminatı 127
 • 8. İŞ GÜVENCESİNDE HASTALIĞIN ETKİSİ 129
 1. AYNI İŞ KOLUNDA OTUZ İŞÇİ ÇALIŞMASI 130
 2. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER 131
  1. UZUN SÜRELİ HASTALIK 133
  2. SIK SIK HASTALANMA 138
 • GEÇERLİ-HAKLI NEDEN AYRIMI 143
 1. FESHİN SON ÇARE OLMASI (ULTİMA RATİO) İLKESİ 144
 2. İŞÇİNİN DAVRANIŞI VE VERİMİ NEDENİYLE FESİHTE SAVUNMASININ ALINMASI 150
 3. İŞE İADE DAVASINDA ARABULUCUYA BAŞVURU VE DAVA AÇMA SÜRESİNE HASTALIĞIN ETKİSİ 153
 • 9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE HAKLI FESHİ 154
 1. İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİ İLE HAKLI FESHİ 154
  1. İŞİN İŞÇİNİN SAĞLIĞI VEYA YAŞAYIŞI İÇİN TEHLİKELİ OLMASI 156
  2. İŞVERENİN VEYA YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ HASTALIĞI NEDENİYLE İŞÇİNİN FESİH HAKKI 170
   1. İşçinin Görüştüğü İşverenin veya Diğer İş Arkadaşlarının Bulaşıcı Hastalığı           171
 1. İşçinin Görüştüğü İşverenin veya Diğer İş Arkadaşlarının

İşçinin İşi ile Bağdaşmayacak Bir Hastalığa Yakalanması   175

 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI    177
 1. ZORLAYICI NEDENLE İŞÇİNİN FESİH HAKKINDA HASTALIĞIN ETKİSİ 181
 1. İŞVERENİN SAĞLIK NEDENLERİ İLE HAKLI   NEDENLE FESHİ               185
  1. İŞÇİNİN KUSURLU HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN HAKLI NEDEN 187
   1. İşçinin Kendi Kastı ile Hastalanması 188
   2. İşçinin Derli Toplu Olmayan Yaşayışı Sonucu Hastalanması 190
   3. İşçinin İçkiye Düşkünlüğünden Dolayı Hastalanması 192
   4. İşçinin Devamsızlığının Belirli Bir Süreyi Aşması 196
  2. İŞÇİNİN TEDAVİ EDİLEMEYECEK BİR HASTALIĞA YAKALANMASI 198
   1. Hastalığın Tedavi Edilemeyecek Nitelikte Olması 199
   2. İşçinin İşyerinde Çalışmasında Sakınca Olması 201
   3. Belirtilen Nitelikte Hastalığın Sağlık Kurulunca Tespit Edilmesi            204
 1. İŞÇİNİN KUSURSUZ HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN HAKLI NEDEN 204

 

 1. SAĞLIK NEDENİYLE HAKLI FESİHTE İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI 213
 2. İŞÇİNİN HASTALIĞI SIRASINDA İYİ NİYET VE AHLAK KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞI 215
 3. HASTALIĞIN İŞE DEVAMSIZLIĞI HAKLI KILMASI 218
 4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İŞÇİNİN UYMAMASI 220
 5. ZORLAYICI NEDENLE İŞVERENİN FESİH HAKKI 222
 • 10. SAĞLIK NEDENİYLE HAKLI FESHİN BAZI KANUNLARDA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 224
 • TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA 224
 1. BASIN İŞ KANUNU’NDA 226
  1. GAZETECİNİN SAĞLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİN

HAKLI NEDENLE FESHİ               226

 1. İŞVERENİN SAĞLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ 227
 • DENİZ İŞ KANUNU’NDA 229
 • 11. SAĞLIK NEDENİYLE FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ 232
 • 12. SAĞLIK NEDENİYLE FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 236

SONUÇ       238

KAYNAKÇA             245

 • Açıklama
  • ÖNSÖZ       V

   KISALTMALAR      XIII

   GİRİŞ          XV

   Birinci Bölüm

   Hastalığın İş İlişkisinin Kurulmasına Etkisi

   • 1. HASTALIK KAVRAMI VE KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT 1
   1. HASTALIK KAVRAMI 1
    1. TIBBİ ANLAMDA HASTALIK KAVRAMI 2
    2. İŞ HUKUKUNDA HASTALIK KAVRAMI 4
    3. İŞ GÖREMEZLİK KAVRAMI 5
   2. HASTALIĞA İLİŞKİN MEVZUAT 8
    1. 158 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ 8
    2. İŞ KANUNU 9
    3. BASIN İŞ KANUNU 11
    4. DENİZ İŞ KANUNU 12
    5. TÜRK BORÇLAR KANUNU 13
   • 2. HASTALIĞIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINA ETKİSİ 13
   1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU ÖNCESİ İŞ GÖRÜŞMESİ 13
    1. İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 16
     1. Soru Sorma Hakkı ve Sınırları 17
     2. Muayene Ettirme Hakkı ve Sınırları 22
    2. İŞÇİ ADAYININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 24
     1. İşçinin Hastalığı Hakkında Açıklama Yapma Yükümlülüğü 24
     2. Kendiliğinden Aydınlatma Yükümlülüğü 26
    3. İŞ GÖRÜŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI 28
     1. İşçi ve İşverenin Culpa In Contrahendo Sorumluluğu 28
   1. İş Görüşmesinde İşçinin İşvereni, İşverenin İşçiyi Yanıltması 32
    1. İşçinin İşvereni Yanıltması 32
    2. İşverenin İşçiyi Yanıltması 34

   İkinci Bölüm

   Hastalığın İş Sözleşmesi Devam Ederken Ortaya Çıkan Etkileri

   • 3. ASKI HALİ VE HASTALIĞIN HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ 36
   1. GENEL OLARAK 36
   2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALMASI 39
   • HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ 44
    1. İHBAR TAZMİNATINDA 44
    2. KIDEM TAZMİNATINDA 45
    3. İŞE İADE DAVASINDA İŞÇİNİN ALTI AYLIK KIDEMİNDE 50
    4. YILLIK İZİN ALACAĞINDA 54
     1. Yıllık İzin Süresine Etkisi 56
     2. Yıllık İzin Ücretine Etkisi 58
    5. DENEME SÜRESİNDE 59
   • 4. ÜCRETE ETKİSİ 60
   1. MAKTU AYLIKTA ETKİSİ 63
    1. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİKTE MAKTU AYLIK 65
    2. MAKTU AYLIK-İŞ 25/I-B KARŞILAŞTIRILMASI 70
   2. MAKTU AYLIK DIŞINDAKİ ÜCRETLERE ETKİSİ 71
   • EK SOSYAL HAKLARA ETKİSİ 77
    1. PRİM 79
    2. İKRAMİYE 83
   1. FAZLA MESAİ HAFTA TATİLİ GENEL TATİL ÜCRETLERİNE ETKİSİ 85
    1. FAZLA MESAİ ÜCRETİNE ETKİSİ 85
    2. HAFTA TATİL ÜCRETİNE ETKİSİ 87
    3. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNE ETKİSİ 94
   • 5. GREV VE LOKAVTA ETKİSİ 96
   1. GREVE ETKİSİ 96

    

   1. HASTALIKTAN SONRA GREV KARARININ UYGULAMAYA KONULMASI 98
   2. GREV KARARININ UYGULANMASI SONRASINDA İŞÇİNİN HASTALANMASI 101
   1. LOKAVTA ETKİSİ 102
   • 6. BAZI ÖZEL KANUNLARDA KONUNUN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 102
   1. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA 103
   2. DENİZ İŞ KANUNU’NDA 105
    1. ÜCRETE ETKİSİ 105
    2. HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ 107
    3. HAFTA TATİL ÜCRETİNE ETKİSİ 108
   • BASIN İŞ KANUNU’NDA 109
    1. ÜCRETE ETKİSİ 109
    2. HİZMET SÜRESİNE ETKİSİ 110

   Üçüncü Bölüm

   Hastalığın İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi

   • 7. HASTALIĞIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ İLE SONA ERMESİNDE ETKİSİ 111
   1. GENEL OLARAK 111
   2. İHBAR SÜRELİ FESİH 112
    1. İHBAR SÜRESİNE ETKİSİ 112
     1. Raporlu Dönemde Gerçekleşen Haklardan İşçinin Yararlanması 119
     2. Raporlu Dönemde Gerçekleşen Haklı Neden 120
    2. PEŞİN ÖDEME İLE FESİH 123
    3. FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 125
     1. İhbar Tazminatı 125
     2. Kötüniyet Tazminatı 127
   • 8. İŞ GÜVENCESİNDE HASTALIĞIN ETKİSİ 129
   1. AYNI İŞ KOLUNDA OTUZ İŞÇİ ÇALIŞMASI 130
   2. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER 131
    1. UZUN SÜRELİ HASTALIK 133
    2. SIK SIK HASTALANMA 138
   • GEÇERLİ-HAKLI NEDEN AYRIMI 143
   1. FESHİN SON ÇARE OLMASI (ULTİMA RATİO) İLKESİ 144
   2. İŞÇİNİN DAVRANIŞI VE VERİMİ NEDENİYLE FESİHTE SAVUNMASININ ALINMASI 150
   3. İŞE İADE DAVASINDA ARABULUCUYA BAŞVURU VE DAVA AÇMA SÜRESİNE HASTALIĞIN ETKİSİ 153
   • 9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE HAKLI FESHİ 154
   1. İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİ İLE HAKLI FESHİ 154
    1. İŞİN İŞÇİNİN SAĞLIĞI VEYA YAŞAYIŞI İÇİN TEHLİKELİ OLMASI 156
    2. İŞVERENİN VEYA YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ HASTALIĞI NEDENİYLE İŞÇİNİN FESİH HAKKI 170
     1. İşçinin Görüştüğü İşverenin veya Diğer İş Arkadaşlarının Bulaşıcı Hastalığı           171
   1. İşçinin Görüştüğü İşverenin veya Diğer İş Arkadaşlarının

   İşçinin İşi ile Bağdaşmayacak Bir Hastalığa Yakalanması   175

   1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI    177
   1. ZORLAYICI NEDENLE İŞÇİNİN FESİH HAKKINDA HASTALIĞIN ETKİSİ 181
   1. İŞVERENİN SAĞLIK NEDENLERİ İLE HAKLI   NEDENLE FESHİ               185
    1. İŞÇİNİN KUSURLU HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN HAKLI NEDEN 187
     1. İşçinin Kendi Kastı ile Hastalanması 188
     2. İşçinin Derli Toplu Olmayan Yaşayışı Sonucu Hastalanması 190
     3. İşçinin İçkiye Düşkünlüğünden Dolayı Hastalanması 192
     4. İşçinin Devamsızlığının Belirli Bir Süreyi Aşması 196
    2. İŞÇİNİN TEDAVİ EDİLEMEYECEK BİR HASTALIĞA YAKALANMASI 198
     1. Hastalığın Tedavi Edilemeyecek Nitelikte Olması 199
     2. İşçinin İşyerinde Çalışmasında Sakınca Olması 201
     3. Belirtilen Nitelikte Hastalığın Sağlık Kurulunca Tespit Edilmesi            204
   1. İŞÇİNİN KUSURSUZ HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN HAKLI NEDEN 204

    

   1. SAĞLIK NEDENİYLE HAKLI FESİHTE İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI 213
   2. İŞÇİNİN HASTALIĞI SIRASINDA İYİ NİYET VE AHLAK KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞI 215
   3. HASTALIĞIN İŞE DEVAMSIZLIĞI HAKLI KILMASI 218
   4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İŞÇİNİN UYMAMASI 220
   5. ZORLAYICI NEDENLE İŞVERENİN FESİH HAKKI 222
   • 10. SAĞLIK NEDENİYLE HAKLI FESHİN BAZI KANUNLARDA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 224
   • TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA 224
   1. BASIN İŞ KANUNU’NDA 226
    1. GAZETECİNİN SAĞLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİN

   HAKLI NEDENLE FESHİ               226

   1. İŞVERENİN SAĞLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ 227
   • DENİZ İŞ KANUNU’NDA 229
   • 11. SAĞLIK NEDENİYLE FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ 232
   • 12. SAĞLIK NEDENİYLE FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 236

   SONUÇ       238

   KAYNAKÇA             245

   Stok Kodu
   :
   9789753687041
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   291
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   162,00   
   162,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat