Sepetim (0) Toplam: 0,00

GENEL İKTİSAT

Liste Fiyatı : 150,00
İndirimli Fiyat : 135,00
Kazancınız : 15,00
Taksitli fiyat : 1 x 135,00
9789753686730
599370
GENEL İKTİSAT
GENEL İKTİSAT
135.00
 1. BÖLÜM / İKTİSAT BİLİMİ
  • Temel Kavramlar 2
   • İhtiyaçlar 2
   • Mal ve Hizmetler 3
   • Üretim 3
   • Tüketim  4
   • Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti 4
   • Üretim Olanakları Eğrisi  5
  • İktisadın Bölümleri 6
   • Mikro İktisat-Makro İktisat 7
   • Pozitif İktisat-Normatif İktisat 7
  • İktisatta Temel Karar Alıcılar  8
  • İktisatta Döngüsel Akım  8
  • Farklı İktisadi Sistemler  10
   • Kapitalist Sistem  10
   • Sosyalist Sistem  10
   • Karma Ekonomik Sistem  11
  • Piyasa Mekanizması 12
 2. BÖLÜM / TALEP KAVRAMI
  • Talep ve Talep Fonksiyonu  20
  • Talep Eğrisi ve Talep Kanunu 21
  • Talep Eğrisinin İstisnai Durumu: Giffen Malları - Veblen Malları 23
  • Talep Eğrisi Üzerindeki Değişim ve Talep Eğrisinde Kaymalar 24
  • Talebin Fiyat Esnekliği 25
   • Talebin Fiyat Esnekliğini Belirleyen Unsurlar 28
   • Nokta Esnekliği 29
   • Yay Esnekliği  30
   • Çapraz Esneklik  30
   • Gelir Esnekliği 31
 1. BÖLÜM / ARZ KAVRAMI
  • Arz ve Arz Fonksiyonu  40
  • Arz Eğrisi ve Arz Kanunu 41
  • Arz Üzerindeki Değişim ve Arz Eğrisinde Kaymalar 43
  • Arzın Fiyat Esnekliği  44
   • Arzın Fiyat Esnekliğini Belirleyen Unsurlar 46
   • Nokta Esnekliği 47
   • Yay Esnekliği  47

 

 • Çapraz Esneklik  48
 1. BÖLÜM / PİYASA DENGESİ
  • Piyasa Kavramı ve Piyasa Dengesi  56
  • Piyasa Dengesi ve Zaman Dönemleri  57
  • Talep Kaymalarının Yarattığı Denge Durumları  58
  • Arz Kaymalarının Yarattığı Denge Durumları 59
  • Talep ve Arzın Birlikte Kaymalarının Yarattığı Denge Durumları 60
  • Piyasa Denge Fiyatının Oluşmaması 61
   • Serbest (Bedava) Mallar 62
   • Aşırı Lüks Mallar  63
 1. BÖLÜM / TÜKETİM TEORİSİ - TÜKETİCİ DENGESİ
  • Kardinal Fayda Yaklaşımı 72
   • Fayda, Toplam Fayda 72
   • Marjinal Fayda, Azalan Marjinal Fayda  73
  • Ordinal Fayda Yaklaşımı  74
   • Kayıtsızlık Eğrileri  75
   • Kayıtsızlık Eğrilerinin Kullanımı: İkame ve Tamamlayıcı Mallar  79
   • Bütçe Doğrusu 80
   • Tüketici Dengesi  81
   • Tüketici Bütçesindeki Değişim 82
    • Fiyat Tüketim Eğrisi  82
    • Gelir Tüketim Eğrisi 83
 1. BÖLÜM / ÜRETİM TEORİSİ - ÜRETİCİ DENGESİ
  • Üretim Faktörleri 92
  • Üretim Fonksiyonu 93
  • Kısa Dönem Üretim Teorisi  94
   • Üretimde Kısa ve Uzun Dönemli Değişimler  94
   • Toplam Ürün - Ortalama Ürün - Marjinal Ürün 95
  • Azalan Verim Kanunu 96
  • Uzun Dönem Üretim Teorisi 96
   • Eş - Ürün Eğrileri  96
   • Eş - Maliyet Doğruları 100
   • Üretici Dengesi  102
   • Üretici Bütçesindeki Değişim ve Genişleme Yolu  102
 1. BÖLÜM / ÜRETİM MALİYETLERİ
  • Maliyetler ve Kârlar  110
  • Kısa Dönem Maliyet Eğrileri  111
  • Uzun Dönem Maliyet Eğrileri 115
  • Ölçek Ekonomileri  117
   • İçsel Ölçek Ekonomileri 118
   • Dışsal Ölçek Ekonomileri  119

 

 1. BÖLÜM / TAM REKABET PİYASALARI
  • Piyasa Dengesi 126
  • Piyasa Şekilleri 128
  • Tam Rekabet Piyasaları 129
   • Tam Rekabet Koşulları 130
   • Firma Gelirleri 131
   • Kısa Dönem Firma Dengesi 133
    • Toplam Maliyet - Toplam Gelir Yaklaşımı 134
    • Marjinal Maliyet - Marjinal Gelir Yaklaşımı 135
    • Maliyet Farkları ve Firma Dengesi 136
   • Uzun Dönemde Firma ve Endüstri Dengesi 140
 1. BÖLÜM / EKSİK REKABET PİYASALARI
  • Monopol Piyasaları 149
  • Monopolün Piyasa Şartları 149
  • Monopol Piyasasının Oluşumu 151
  • Monopolcü Firma Gelirleri 151
  • Monopol Piyasalarında Denge Durumu 154
   • Kısa Dönemde Monopol Dengesi 154
    • Toplam Maliyet - Toplam Gelir Yaklaşımı 154
    • Marjinal Maliyet - Marjinal Gelir Yaklaşımı 155
   • Uzun Dönemde Monopol Dengesi 156
  • Monopson Piyasası 157
  • Monopollü Rekabet Piyasaları 158
   • Monopollü Rekabet Piyasasının Şartları 158
   • Kısa Dönem Firma Dengesi 160
   • Uzun Dönem Firma Dengesi 160
  • Oligopol Piyasaları 162
   • Oligopol Piyasasının Şartları 162
   • Oligopol Modelleri 163
    • Anlaşmasız Oligopol Modelleri 164
    • Anlaşmalı Oligopol Modelleri 165
 1. BÖLÜM / FAKTÖR PİYASALARI
  • Faktör Piyasalarının Özellikleri 174
  • Emek 175
   • Emek Arzı 177
   • Emek Talebi 178
   • Emek Piyasasında Denge - Ücretin Belirlenmesi 179
  • Sermaye 180
   • Sermaye Arzı 180
   • Sermaye Talebi 180
   • Sermayenin Geliri - Faiz 181
  • Toprak - Rant 182
  • Girişimci - Kâr 183
  • Faktör Piyasasında Kâr Maksimizasyonu 184
 2. BÖLÜM / MİLLİ GELİR
  • Milli Gelir Kavramı  192
  • Milli Gelirin Hesaplanması 193
   • Üretim Yöntemi ile GSYİH  193
   • Gelir Yöntemi ile GSYİH  194
   • Harcama Yöntemi ile GSYİH  194
   • GSYİH’nın Hesaplanmasında Karşılaşılan Güçlükler  195
  • Milli Gelir Büyüklükleri  196
   • Gayrı Safi Milli Hasıla 196
   • Safi Milli Hasıla  196
   • Kişisel Gelir  197
   • Harcanabilir Gelir 197
   • Kişi Başına Milli Gelir 198
    • Döviz Kuru Yaklaşımı 199
    • Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı  199
   • Nominal GSYİH ve Reel GSYİH 200
 1. BÖLÜM / ENFLASYON
  • Enflasyonun Tanımı 208
  • Enflasyonun Ölçülmesi 209
   • GSYİH Deflatörü 209
   • Tüketici Fiyat Endeksi 209
   • Üretici Fiyat Endeksi 210
  • Enflasyonun Nedenleri 210
   • Talep Enflasyonu 210
   • Arz (Maliyet) Enflasyonu  212
  • Enflasyonun Çeşitleri 213
   • Yapısal Enflasyon  213
   • Kronik Enflasyon  214
   • Sinsi Enflasyon 214
   • Hiperenflasyon 215
  • Enflasyonla Mücadele Stratejileri 216
   • Toplam Arzı Arttırmaya Yönelik Uygulamalar 216
   • Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Uygulamalar  217
  • Deflasyon 218
   • Deflasyonun Nedenleri 218
   • Deflasyonun Mücadele Stratejileri 219
  • Stagflasyon  219
   • Stagflasyonun Etkileri 219
   • Stagflasyon Mücadele Stratejileri  220
 1. BÖLÜM / İSTİHDAM İŞSİZLİK
  • İstihdam 228
  • Aktif Nüfus 229
  • İşgücü 229
  • İşsizlik 230
  • İşsizlik Çeşitleri 231
   • Yapısal İşsizlik 231
   • İradi İşsizlik 232
   • Gayrı İradi İşsizlik 232
   • Friksiyonel İşsizlik 232
   • Konjonktürel İşsizlik 233
   • Gizli İşsizlik 233
  • Tam İstihdam ve Doğal İşsizlik Oranı 234
  • İşsizlik Süresini Belirleyen Faktörler 235
  • Histeri Hipotezi 236
  • İşsizliğin Maliyeti - Okun Yasası 236
 2. BÖLÜM / PARA KAVRAMI
  • Paranın Tanımı 244
  • Paranın Temel Özellikleri 245
  • Paranın Fonksiyonları 245
   • Değer Ölçüsü ve Hesap Birimi Olma Fonksiyonu 245
   • Mübadele Aracı Olma Fonksiyonu 246
   • Değer Olarak Saklanması Fonksiyonu 247
  • Para Arzı 247
   • Para Arzı Tanımları 248
   • Para Arzı Aktörleri 249
  • Para Talebi 249
   • Para Talebini Belirleyen Faktörler 250
   • Para Talebinin Nedenleri 251
    • Muamele Güdüsü ile Para Talebi 251
    • İhtiyat Güdüsü ile Para Talebi 251
    • Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi 252
 1. BÖLÜM / PARA POLİTİKASI
  • Para Politikası Uygulaması 262
  • Para Politikası Göstergeleri 263
  • Para Politikası Çeşitleri 264
  • Para Politikasının Amaçları 265
  • Para Politikasının Araçları 267
   • Para Politikası Genel Araçları 267
    • Açık Piyasa İşlemleri 267
    • Reeskont Oranları 269
    • Zorunlu Karşılıklar 271

15.1.1.1. Kredi Tavanı   271

15.1.2. Para Politikası Özel Araçlar             271

 • İkna Etme 271
 • Farklılaştırılmış Reeskont Oranları 272
 • Faiz Oranı Oranı Kontrolleri  272
 • Finansal Aracı Kurum Portföylerinin Düzenlenmesi272
 • Menkul Kıymet Alımında Kredi Kontrolü  272
 • Tüketici Kredi Kontrolü  272

15.5.3. Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçları         273

 • Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) 273
 • Faiz Koridoru Uygulaması  274
  • Politika Faizi 274
  • Gecelik Borç Alma/Verme Faizi  274
  • Geç Likidite Penceresi 274
 1. BÖLÜM / DIŞ TİCARET POLİTİKASI
  • Dış Ticaret Politikasının Amaçları  282
  • Dış Ticaret Politikasının Araçları  283
   • Gümrük Tarifeleri  283
   • Miktar Kısıtlamaları  286
   • Diğer Engeller 287
  • Dış Ticaret Hadleri  288
  • Ödemeler Bilançosu  289
   • Cari İşlemler Hesabı 290
   • Sermaye Hesabı 292
   • Rezerv Hesabı 293
   • Net Hata ve Noksan  293
  • Ödemeler Bilançosunun Açık ve Fazla Vermesi Durumu 293
  • Ödemeler Bilançosu Açıklarının Nedenleri 294
  • Ödemeler Bilançosu Açıklarını Gidermeye Yönelik Uygulamalar  296
 2. BÖLÜM / İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA
  • Büyüme Kavramı  304
  • Büyümenin Kaynakları 304
   • Büyümenin Arz Yönlü Kaynakları  305
   • Büyümenin Talep Yönlü Kaynakları  305
  • İktisadi Büyümeyi Belirleyen Faktörler 306
   • Emek 306
   • Sermaye 306
   • Doğal Kaynaklar  307
   • Teknolojik Gelişme  307
  • Az Gelişmiş Ülkelerin Büyüme Sorunları  308
  • Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri  310
  • Kalkınma Kavramı  312

 

 • Kalkınma Modelleri 312
  • Dengeli Kalkınma Model  313
  • Dengesiz Kalkınma Modeli 313
 • Kalkınma Stratejileri 314
  • İçe DönükKalkınma Stratejileri 314
  • Dışa DönükKalkınma Stratejileri  315

Kaynakça         321

 

 • Açıklama
   1. BÖLÜM / İKTİSAT BİLİMİ
    • Temel Kavramlar 2
     • İhtiyaçlar 2
     • Mal ve Hizmetler 3
     • Üretim 3
     • Tüketim  4
     • Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti 4
     • Üretim Olanakları Eğrisi  5
    • İktisadın Bölümleri 6
     • Mikro İktisat-Makro İktisat 7
     • Pozitif İktisat-Normatif İktisat 7
    • İktisatta Temel Karar Alıcılar  8
    • İktisatta Döngüsel Akım  8
    • Farklı İktisadi Sistemler  10
     • Kapitalist Sistem  10
     • Sosyalist Sistem  10
     • Karma Ekonomik Sistem  11
    • Piyasa Mekanizması 12
   2. BÖLÜM / TALEP KAVRAMI
    • Talep ve Talep Fonksiyonu  20
    • Talep Eğrisi ve Talep Kanunu 21
    • Talep Eğrisinin İstisnai Durumu: Giffen Malları - Veblen Malları 23
    • Talep Eğrisi Üzerindeki Değişim ve Talep Eğrisinde Kaymalar 24
    • Talebin Fiyat Esnekliği 25
     • Talebin Fiyat Esnekliğini Belirleyen Unsurlar 28
     • Nokta Esnekliği 29
     • Yay Esnekliği  30
     • Çapraz Esneklik  30
     • Gelir Esnekliği 31
   1. BÖLÜM / ARZ KAVRAMI
    • Arz ve Arz Fonksiyonu  40
    • Arz Eğrisi ve Arz Kanunu 41
    • Arz Üzerindeki Değişim ve Arz Eğrisinde Kaymalar 43
    • Arzın Fiyat Esnekliği  44
     • Arzın Fiyat Esnekliğini Belirleyen Unsurlar 46
     • Nokta Esnekliği 47
     • Yay Esnekliği  47

    

   • Çapraz Esneklik  48
   1. BÖLÜM / PİYASA DENGESİ
    • Piyasa Kavramı ve Piyasa Dengesi  56
    • Piyasa Dengesi ve Zaman Dönemleri  57
    • Talep Kaymalarının Yarattığı Denge Durumları  58
    • Arz Kaymalarının Yarattığı Denge Durumları 59
    • Talep ve Arzın Birlikte Kaymalarının Yarattığı Denge Durumları 60
    • Piyasa Denge Fiyatının Oluşmaması 61
     • Serbest (Bedava) Mallar 62
     • Aşırı Lüks Mallar  63
   1. BÖLÜM / TÜKETİM TEORİSİ - TÜKETİCİ DENGESİ
    • Kardinal Fayda Yaklaşımı 72
     • Fayda, Toplam Fayda 72
     • Marjinal Fayda, Azalan Marjinal Fayda  73
    • Ordinal Fayda Yaklaşımı  74
     • Kayıtsızlık Eğrileri  75
     • Kayıtsızlık Eğrilerinin Kullanımı: İkame ve Tamamlayıcı Mallar  79
     • Bütçe Doğrusu 80
     • Tüketici Dengesi  81
     • Tüketici Bütçesindeki Değişim 82
      • Fiyat Tüketim Eğrisi  82
      • Gelir Tüketim Eğrisi 83
   1. BÖLÜM / ÜRETİM TEORİSİ - ÜRETİCİ DENGESİ
    • Üretim Faktörleri 92
    • Üretim Fonksiyonu 93
    • Kısa Dönem Üretim Teorisi  94
     • Üretimde Kısa ve Uzun Dönemli Değişimler  94
     • Toplam Ürün - Ortalama Ürün - Marjinal Ürün 95
    • Azalan Verim Kanunu 96
    • Uzun Dönem Üretim Teorisi 96
     • Eş - Ürün Eğrileri  96
     • Eş - Maliyet Doğruları 100
     • Üretici Dengesi  102
     • Üretici Bütçesindeki Değişim ve Genişleme Yolu  102
   1. BÖLÜM / ÜRETİM MALİYETLERİ
    • Maliyetler ve Kârlar  110
    • Kısa Dönem Maliyet Eğrileri  111
    • Uzun Dönem Maliyet Eğrileri 115
    • Ölçek Ekonomileri  117
     • İçsel Ölçek Ekonomileri 118
     • Dışsal Ölçek Ekonomileri  119

    

   1. BÖLÜM / TAM REKABET PİYASALARI
    • Piyasa Dengesi 126
    • Piyasa Şekilleri 128
    • Tam Rekabet Piyasaları 129
     • Tam Rekabet Koşulları 130
     • Firma Gelirleri 131
     • Kısa Dönem Firma Dengesi 133
      • Toplam Maliyet - Toplam Gelir Yaklaşımı 134
      • Marjinal Maliyet - Marjinal Gelir Yaklaşımı 135
      • Maliyet Farkları ve Firma Dengesi 136
     • Uzun Dönemde Firma ve Endüstri Dengesi 140
   1. BÖLÜM / EKSİK REKABET PİYASALARI
    • Monopol Piyasaları 149
    • Monopolün Piyasa Şartları 149
    • Monopol Piyasasının Oluşumu 151
    • Monopolcü Firma Gelirleri 151
    • Monopol Piyasalarında Denge Durumu 154
     • Kısa Dönemde Monopol Dengesi 154
      • Toplam Maliyet - Toplam Gelir Yaklaşımı 154
      • Marjinal Maliyet - Marjinal Gelir Yaklaşımı 155
     • Uzun Dönemde Monopol Dengesi 156
    • Monopson Piyasası 157
    • Monopollü Rekabet Piyasaları 158
     • Monopollü Rekabet Piyasasının Şartları 158
     • Kısa Dönem Firma Dengesi 160
     • Uzun Dönem Firma Dengesi 160
    • Oligopol Piyasaları 162
     • Oligopol Piyasasının Şartları 162
     • Oligopol Modelleri 163
      • Anlaşmasız Oligopol Modelleri 164
      • Anlaşmalı Oligopol Modelleri 165
   1. BÖLÜM / FAKTÖR PİYASALARI
    • Faktör Piyasalarının Özellikleri 174
    • Emek 175
     • Emek Arzı 177
     • Emek Talebi 178
     • Emek Piyasasında Denge - Ücretin Belirlenmesi 179
    • Sermaye 180
     • Sermaye Arzı 180
     • Sermaye Talebi 180
     • Sermayenin Geliri - Faiz 181
    • Toprak - Rant 182
    • Girişimci - Kâr 183
    • Faktör Piyasasında Kâr Maksimizasyonu 184
   2. BÖLÜM / MİLLİ GELİR
    • Milli Gelir Kavramı  192
    • Milli Gelirin Hesaplanması 193
     • Üretim Yöntemi ile GSYİH  193
     • Gelir Yöntemi ile GSYİH  194
     • Harcama Yöntemi ile GSYİH  194
     • GSYİH’nın Hesaplanmasında Karşılaşılan Güçlükler  195
    • Milli Gelir Büyüklükleri  196
     • Gayrı Safi Milli Hasıla 196
     • Safi Milli Hasıla  196
     • Kişisel Gelir  197
     • Harcanabilir Gelir 197
     • Kişi Başına Milli Gelir 198
      • Döviz Kuru Yaklaşımı 199
      • Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı  199
     • Nominal GSYİH ve Reel GSYİH 200
   1. BÖLÜM / ENFLASYON
    • Enflasyonun Tanımı 208
    • Enflasyonun Ölçülmesi 209
     • GSYİH Deflatörü 209
     • Tüketici Fiyat Endeksi 209
     • Üretici Fiyat Endeksi 210
    • Enflasyonun Nedenleri 210
     • Talep Enflasyonu 210
     • Arz (Maliyet) Enflasyonu  212
    • Enflasyonun Çeşitleri 213
     • Yapısal Enflasyon  213
     • Kronik Enflasyon  214
     • Sinsi Enflasyon 214
     • Hiperenflasyon 215
    • Enflasyonla Mücadele Stratejileri 216
     • Toplam Arzı Arttırmaya Yönelik Uygulamalar 216
     • Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Uygulamalar  217
    • Deflasyon 218
     • Deflasyonun Nedenleri 218
     • Deflasyonun Mücadele Stratejileri 219
    • Stagflasyon  219
     • Stagflasyonun Etkileri 219
     • Stagflasyon Mücadele Stratejileri  220
   1. BÖLÜM / İSTİHDAM İŞSİZLİK
    • İstihdam 228
    • Aktif Nüfus 229
    • İşgücü 229
    • İşsizlik 230
    • İşsizlik Çeşitleri 231
     • Yapısal İşsizlik 231
     • İradi İşsizlik 232
     • Gayrı İradi İşsizlik 232
     • Friksiyonel İşsizlik 232
     • Konjonktürel İşsizlik 233
     • Gizli İşsizlik 233
    • Tam İstihdam ve Doğal İşsizlik Oranı 234
    • İşsizlik Süresini Belirleyen Faktörler 235
    • Histeri Hipotezi 236
    • İşsizliğin Maliyeti - Okun Yasası 236
   2. BÖLÜM / PARA KAVRAMI
    • Paranın Tanımı 244
    • Paranın Temel Özellikleri 245
    • Paranın Fonksiyonları 245
     • Değer Ölçüsü ve Hesap Birimi Olma Fonksiyonu 245
     • Mübadele Aracı Olma Fonksiyonu 246
     • Değer Olarak Saklanması Fonksiyonu 247
    • Para Arzı 247
     • Para Arzı Tanımları 248
     • Para Arzı Aktörleri 249
    • Para Talebi 249
     • Para Talebini Belirleyen Faktörler 250
     • Para Talebinin Nedenleri 251
      • Muamele Güdüsü ile Para Talebi 251
      • İhtiyat Güdüsü ile Para Talebi 251
      • Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi 252
   1. BÖLÜM / PARA POLİTİKASI
    • Para Politikası Uygulaması 262
    • Para Politikası Göstergeleri 263
    • Para Politikası Çeşitleri 264
    • Para Politikasının Amaçları 265
    • Para Politikasının Araçları 267
     • Para Politikası Genel Araçları 267
      • Açık Piyasa İşlemleri 267
      • Reeskont Oranları 269
      • Zorunlu Karşılıklar 271

   15.1.1.1. Kredi Tavanı   271

   15.1.2. Para Politikası Özel Araçlar             271

   • İkna Etme 271
   • Farklılaştırılmış Reeskont Oranları 272
   • Faiz Oranı Oranı Kontrolleri  272
   • Finansal Aracı Kurum Portföylerinin Düzenlenmesi272
   • Menkul Kıymet Alımında Kredi Kontrolü  272
   • Tüketici Kredi Kontrolü  272

   15.5.3. Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçları         273

   • Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) 273
   • Faiz Koridoru Uygulaması  274
    • Politika Faizi 274
    • Gecelik Borç Alma/Verme Faizi  274
    • Geç Likidite Penceresi 274
   1. BÖLÜM / DIŞ TİCARET POLİTİKASI
    • Dış Ticaret Politikasının Amaçları  282
    • Dış Ticaret Politikasının Araçları  283
     • Gümrük Tarifeleri  283
     • Miktar Kısıtlamaları  286
     • Diğer Engeller 287
    • Dış Ticaret Hadleri  288
    • Ödemeler Bilançosu  289
     • Cari İşlemler Hesabı 290
     • Sermaye Hesabı 292
     • Rezerv Hesabı 293
     • Net Hata ve Noksan  293
    • Ödemeler Bilançosunun Açık ve Fazla Vermesi Durumu 293
    • Ödemeler Bilançosu Açıklarının Nedenleri 294
    • Ödemeler Bilançosu Açıklarını Gidermeye Yönelik Uygulamalar  296
   2. BÖLÜM / İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA
    • Büyüme Kavramı  304
    • Büyümenin Kaynakları 304
     • Büyümenin Arz Yönlü Kaynakları  305
     • Büyümenin Talep Yönlü Kaynakları  305
    • İktisadi Büyümeyi Belirleyen Faktörler 306
     • Emek 306
     • Sermaye 306
     • Doğal Kaynaklar  307
     • Teknolojik Gelişme  307
    • Az Gelişmiş Ülkelerin Büyüme Sorunları  308
    • Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri  310
    • Kalkınma Kavramı  312

    

   • Kalkınma Modelleri 312
    • Dengeli Kalkınma Model  313
    • Dengesiz Kalkınma Modeli 313
   • Kalkınma Stratejileri 314
    • İçe DönükKalkınma Stratejileri 314
    • Dışa DönükKalkınma Stratejileri  315

   Kaynakça         321

    

   Stok Kodu
   :
   9789753686730
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   340
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur 70 gr.
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   135,00   
   135,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat