Sepetim (0) Toplam: 0,00

FİNANSAL GELİŞİMDE ENDÜSTRİYEL ETKİ (ÖZTÜRK)

Liste Fiyatı : 60,00
İndirimli Fiyat : 57,00
Kazancınız : 3,00
Taksitli fiyat : 1 x 57,00
9789753687058
599800
FİNANSAL GELİŞİMDE ENDÜSTRİYEL ETKİ (ÖZTÜRK)
FİNANSAL GELİŞİMDE ENDÜSTRİYEL ETKİ (ÖZTÜRK)
Filiz Kitabevi
57.00

ÖNSÖZ iii

TABLOLAR LİSTESİ      x

ŞEKİLLER LİSTESİ        xi

KISALTMALAR LİSTESİ            xii

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

İKTİSADİ BÜYÜME KAVRAMI, SANAYİ SEKTÖRÜ VE TEMEL UNSURLARI

 • İKTİSADİ BÜYÜMENİN TANIMI 5
 • İKTİSADİ BÜYÜMENİN KAYNAKLARI 6
  • Nüfus 6
  • İstihdam 7
  • Beşeri Sermaye 8
  • Doğal Kaynaklar 9
  • Sermaye Birikimi 10
  • Teknolojik Gelişmeler 10
 • İKTİSADİ BÜYÜME VE SANAYİ 11
  • Kaldor Yasaları Ekseninde İktisadi Büyüme - Sanayi İlişkisi 12
 • SANAYİNİN TANIMI VE TARİHÇESİ 13
  • Sanayinin Tanımı 13
  • Sanayinin Tarihçesi ve Tarihsel Süreçte Sanayi Döngüleri          14
 • Sanayi 0 14
 • Sanayi 0 15
 • Sanayi 0 16
 • Sanayi 0 16
 • SANAYİ SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 19
  • İmalat Sanayi 22
   • Tüketim Malları Üreten Sanayiler 27
   • Ara Malı Üreten Sanayiler 27
   • Yatırım Malları Üreten Sanayiler 27
  • Madencilik 28
  • Enerji 29
 • SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ 30
  • İthal İkamesine Dayalı Sanayileşme Stratejisi 30
  • İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi 32

İKİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL GELİŞME KAVRAMLARINA İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE

 • FİNANSAL SİSTEMİN TANIMI VE ÖNEMİ 34
 • FİNANSAL SİSTEMİ OLUŞTURAN UNSURLAR 36
 • FİNANSAL PİYASALAR 38
  • Para ve Sermaye Piyasaları 38
  • Birincil ve İkincil Piyasalar 40
  • Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları 41
  • Organize ve Tezgah Üstü Piyasalar 41
 • FİNANSAL ARAÇLAR 43
  • Para Piyasası Araçları 43
 • Hazine Bonoları 43
 • Finansman Bonosu 43
 • Mevduat Sertifikaları 44
 • Repo Sözleşmeleri 44
 • Sermaye Piyasası Araçları 45
  • Hisse Senetleri 45
  • İpotek Senetleri 46
  • Tahviller 46
 • FİNANSAL KURUMLAR 47
  • Merkez Bankaları 48
   • Temel Görev ve Fonksiyonları 48
   • Para Politikası Araçları 49
    • Geleneksel Para Politikası Araçları 49
     • Açık Piyasa İşlemleri 49
     • Reeskont Oranı 50
     • Zorunlu Karşılık Oranı 50
    • Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçları 50
     • Niceliksel Genişleme 51
     • Kredi Genişlemesi 51
     • Faiz Taahhüdü 52
     • Faiz Koridoru 52
    • Bankalar 52
     • Mevduat Bankaları (Ticari Bankalar) 53
     • Kalkınma ve Yatırım Bankaları 54
     • Katılım Bankaları 54
    • Diğer Finansal Kuruluşlar 54
 • Sigorta Şirketleri 54
 • Emeklilik Fonları 55
 • Finansman Şirketleri 55
 • Aracı Kurumlar 55
 • Yatırım Fonları 56
 • FİNANSAL GELİŞME KAVRAMI VE İÇERİĞİ 56
 • FİNANSAL GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTLERİ 57
  • Miktar Ölçütleri 58
   • Parasal Büyüklükler 58
   • Kredi Büyüklükleri 59
   • Sermaye Piyasası Büyüklükleri 59
  • Yapısal Ölçütler 60
  • Finansal Fiyatlar 60
  • Ürün Çeşitleri 61
  • İşlem Maliyetleri 61
 • FİNANSAL GELİŞME GÖSTERGELERİ 62

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LİTERATÜR TARAMASI VE EKONOMETRİK ANALİZ

 • LİTERATÜR 69
 • EKONOMETRİK ANALİZ 74
  • Metodoloji 74
   • Panel Veri Analizi 74
    • Panel Verinin Avantajları ve Sınırlamaları 75
    • Doğrusal Panel Veri Modelleri 76
    • Uygun Tahmincinin Seçimi İçin Kullanılan Testler 77

 

 • Birim ve/veya    Zaman   Etkisi   Varlığının Sınanması   78
 • Sabit Etkiler Tahmincisi ile Tesadüfi Etkiler

Tahmincisi Arasında Tercih          78

 • Sabit Etkiler – Tesadüfi Etkiler Modelleri, Tahmincileri ve Temel Varsayımların Testleri 78
  • Sabit Etkiler Modeli 78
  • Tesadüfi Etkiler Modeli 80
 • Veri Seti ve Model 81
 • Ampirik Bulgular 82
  • Olabilirlik Oranı (LR) Testi ve Sonuçları 82
  • Hausman Testi ve Sonuçları 84
  • Temel Varsayımların Test Sonuçları 85
   • Heteroskedasite Test Sonuçları 86
   • Otokorelasyon Test sonuçları 87
   • Birimler Arası Korelasyon Test Sonuçları 88
  • Çoklu Doğrusal Bağlantının Araştırılması 90
  • Normal Dağılım Varsayımının Test Edilmesi 90
  • Nihai Modelin Tahmini ve Ekonometrik Yorum 91
  • İktisadi Yorum ve Politika İmaları 95

SONUÇ             100

KAYNAKÇA     104

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Sanayi Devrimleri  19

Tablo 2: Temel Sektörlerin GSYİH İçindeki Yüzdelik Oranı ( Gelişmiş Ülkeler )         20

Tablo 3: Temel Sektörlerin GSYİH İçindeki Yüzdelik Oranı      21

Tablo 4: Sanayisi Gelişmiş Ülkeler ve Dünya Toplam İmalat Sanayi Katma Değeri ( Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar )          25

Tablo 5: Finansal Sistemi Oluşturan Unsurlar        37

Tablo 6: Mukayeseli Olarak Para ve Sermaye Piyasaları   40

Tablo 7: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Organize ve Tezgah Üstü Piyasalar         42

Tablo 8: Para Piyasası Araçları       45

Tablo 9: Sermaye Piyasası Araçları            47

Tablo 10: Finansal Gelişme Endeksinde Kullanılan Değişkenler  64

Tablo 11: Finansal Gelişme Göstergesi Olarak Kullanılan Değişkenlerin Literatür özeti            65

Tablo 12: Değişkenlere Ait Özet İstatistikler         82

Tablo 13: Değişkenlerin Logaritmik Dönüşüm Sonrası Özet İstatistikleri           82

Tablo 14: Olabilirlik Oranı (LR) Testi Sonuçları   83

Tablo 15: Hausman ve Rhausman Test Sonuçları  85

Tablo 16: Levene, Brown ve Forsythe’ nin Test Sonuçları            86

Tablo 17: Durbin-Watson ve Baltagi-Wu’ nun LBI Test Sonuçları          88

Tablo 18: Pesaran ve Friedman’ ın Test Sonuçları 89

Tablo 19: VIF Kriteri Sonuçları      90

Tablo 20: Normal Dağılım Test Sonuçları  91

Tablo 21: Driscoll – Kraay Tahmincisi ve Nihai Model    93

 • Açıklama
  • ÖNSÖZ iii

   TABLOLAR LİSTESİ      x

   ŞEKİLLER LİSTESİ        xi

   KISALTMALAR LİSTESİ            xii

   GİRİŞ 1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   İKTİSADİ BÜYÜME KAVRAMI, SANAYİ SEKTÖRÜ VE TEMEL UNSURLARI

   • İKTİSADİ BÜYÜMENİN TANIMI 5
   • İKTİSADİ BÜYÜMENİN KAYNAKLARI 6
    • Nüfus 6
    • İstihdam 7
    • Beşeri Sermaye 8
    • Doğal Kaynaklar 9
    • Sermaye Birikimi 10
    • Teknolojik Gelişmeler 10
   • İKTİSADİ BÜYÜME VE SANAYİ 11
    • Kaldor Yasaları Ekseninde İktisadi Büyüme - Sanayi İlişkisi 12
   • SANAYİNİN TANIMI VE TARİHÇESİ 13
    • Sanayinin Tanımı 13
    • Sanayinin Tarihçesi ve Tarihsel Süreçte Sanayi Döngüleri          14
   • Sanayi 0 14
   • Sanayi 0 15
   • Sanayi 0 16
   • Sanayi 0 16
   • SANAYİ SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 19
    • İmalat Sanayi 22
     • Tüketim Malları Üreten Sanayiler 27
     • Ara Malı Üreten Sanayiler 27
     • Yatırım Malları Üreten Sanayiler 27
    • Madencilik 28
    • Enerji 29
   • SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ 30
    • İthal İkamesine Dayalı Sanayileşme Stratejisi 30
    • İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi 32

   İKİNCİ BÖLÜM

   FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL GELİŞME KAVRAMLARINA İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE

   • FİNANSAL SİSTEMİN TANIMI VE ÖNEMİ 34
   • FİNANSAL SİSTEMİ OLUŞTURAN UNSURLAR 36
   • FİNANSAL PİYASALAR 38
    • Para ve Sermaye Piyasaları 38
    • Birincil ve İkincil Piyasalar 40
    • Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları 41
    • Organize ve Tezgah Üstü Piyasalar 41
   • FİNANSAL ARAÇLAR 43
    • Para Piyasası Araçları 43
   • Hazine Bonoları 43
   • Finansman Bonosu 43
   • Mevduat Sertifikaları 44
   • Repo Sözleşmeleri 44
   • Sermaye Piyasası Araçları 45
    • Hisse Senetleri 45
    • İpotek Senetleri 46
    • Tahviller 46
   • FİNANSAL KURUMLAR 47
    • Merkez Bankaları 48
     • Temel Görev ve Fonksiyonları 48
     • Para Politikası Araçları 49
      • Geleneksel Para Politikası Araçları 49
       • Açık Piyasa İşlemleri 49
       • Reeskont Oranı 50
       • Zorunlu Karşılık Oranı 50
      • Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçları 50
       • Niceliksel Genişleme 51
       • Kredi Genişlemesi 51
       • Faiz Taahhüdü 52
       • Faiz Koridoru 52
      • Bankalar 52
       • Mevduat Bankaları (Ticari Bankalar) 53
       • Kalkınma ve Yatırım Bankaları 54
       • Katılım Bankaları 54
      • Diğer Finansal Kuruluşlar 54
   • Sigorta Şirketleri 54
   • Emeklilik Fonları 55
   • Finansman Şirketleri 55
   • Aracı Kurumlar 55
   • Yatırım Fonları 56
   • FİNANSAL GELİŞME KAVRAMI VE İÇERİĞİ 56
   • FİNANSAL GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTLERİ 57
    • Miktar Ölçütleri 58
     • Parasal Büyüklükler 58
     • Kredi Büyüklükleri 59
     • Sermaye Piyasası Büyüklükleri 59
    • Yapısal Ölçütler 60
    • Finansal Fiyatlar 60
    • Ürün Çeşitleri 61
    • İşlem Maliyetleri 61
   • FİNANSAL GELİŞME GÖSTERGELERİ 62

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   LİTERATÜR TARAMASI VE EKONOMETRİK ANALİZ

   • LİTERATÜR 69
   • EKONOMETRİK ANALİZ 74
    • Metodoloji 74
     • Panel Veri Analizi 74
      • Panel Verinin Avantajları ve Sınırlamaları 75
      • Doğrusal Panel Veri Modelleri 76
      • Uygun Tahmincinin Seçimi İçin Kullanılan Testler 77

    

   • Birim ve/veya    Zaman   Etkisi   Varlığının Sınanması   78
   • Sabit Etkiler Tahmincisi ile Tesadüfi Etkiler

   Tahmincisi Arasında Tercih          78

   • Sabit Etkiler – Tesadüfi Etkiler Modelleri, Tahmincileri ve Temel Varsayımların Testleri 78
    • Sabit Etkiler Modeli 78
    • Tesadüfi Etkiler Modeli 80
   • Veri Seti ve Model 81
   • Ampirik Bulgular 82
    • Olabilirlik Oranı (LR) Testi ve Sonuçları 82
    • Hausman Testi ve Sonuçları 84
    • Temel Varsayımların Test Sonuçları 85
     • Heteroskedasite Test Sonuçları 86
     • Otokorelasyon Test sonuçları 87
     • Birimler Arası Korelasyon Test Sonuçları 88
    • Çoklu Doğrusal Bağlantının Araştırılması 90
    • Normal Dağılım Varsayımının Test Edilmesi 90
    • Nihai Modelin Tahmini ve Ekonometrik Yorum 91
    • İktisadi Yorum ve Politika İmaları 95

   SONUÇ             100

   KAYNAKÇA     104

   TABLOLAR LİSTESİ

   Tablo 1: Sanayi Devrimleri  19

   Tablo 2: Temel Sektörlerin GSYİH İçindeki Yüzdelik Oranı ( Gelişmiş Ülkeler )         20

   Tablo 3: Temel Sektörlerin GSYİH İçindeki Yüzdelik Oranı      21

   Tablo 4: Sanayisi Gelişmiş Ülkeler ve Dünya Toplam İmalat Sanayi Katma Değeri ( Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar )          25

   Tablo 5: Finansal Sistemi Oluşturan Unsurlar        37

   Tablo 6: Mukayeseli Olarak Para ve Sermaye Piyasaları   40

   Tablo 7: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Organize ve Tezgah Üstü Piyasalar         42

   Tablo 8: Para Piyasası Araçları       45

   Tablo 9: Sermaye Piyasası Araçları            47

   Tablo 10: Finansal Gelişme Endeksinde Kullanılan Değişkenler  64

   Tablo 11: Finansal Gelişme Göstergesi Olarak Kullanılan Değişkenlerin Literatür özeti            65

   Tablo 12: Değişkenlere Ait Özet İstatistikler         82

   Tablo 13: Değişkenlerin Logaritmik Dönüşüm Sonrası Özet İstatistikleri           82

   Tablo 14: Olabilirlik Oranı (LR) Testi Sonuçları   83

   Tablo 15: Hausman ve Rhausman Test Sonuçları  85

   Tablo 16: Levene, Brown ve Forsythe’ nin Test Sonuçları            86

   Tablo 17: Durbin-Watson ve Baltagi-Wu’ nun LBI Test Sonuçları          88

   Tablo 18: Pesaran ve Friedman’ ın Test Sonuçları 89

   Tablo 19: VIF Kriteri Sonuçları      90

   Tablo 20: Normal Dağılım Test Sonuçları  91

   Tablo 21: Driscoll – Kraay Tahmincisi ve Nihai Model    93

   Stok Kodu
   :
   9789753687058
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   151
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   57,00   
   57,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat