Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
EKONOMİDE GENEL DENGE Dr. Gökhan Oruç ÖNALAN

EKONOMİDE GENEL DENGEPolitikalar ve Müdahale Yöntemleri

Liste Fiyatı : 320,00
İndirimli Fiyat : 304,00
Kazancınız : 16,00
Taksitli fiyat : 1 x 304,00
9789753688079
601454
EKONOMİDE GENEL DENGE
EKONOMİDE GENEL DENGE Politikalar ve Müdahale Yöntemleri
304.00

İÇİNDEKİLER

GENEL ÇERÇEVE KANTİTATİF İKTİSAT 9

1. İKTİSADİ TEORİNİN SÖZEL OLARAK İFADE EDİLMESİ 11

2. İKTİSADİ TEORİNİN FORMÜLASYONU . 11

3. MATEMATİKSEL MODELİN KURULMASI . 12

4. EKONOMETRİK MODELİN KURULMASI . 30

5. DEĞİŞKENLERE AİT VERİLERİN DERLENMESİ . 33

6. EKONOMETRİK MODELİN TAHMİN EDİLMESİ . 37

7. HİPOTEZ VE VARSAYIMLARIN TESTİ . 38

8. MODELİN KULLANILMASI 39

BİRİNCİ BÖLÜM

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ . 40

1.1. İKTİSAT FELSEFESİ 40

1.1.1. Doğal Felsefenin Matematik Prensipleri 40

1.1.2. Bilim Felsefesi ve Mantıkçı Pozitivizm 41

1.1.3. Ahlak Felsefesi ve Benthamism . 42

1.1.4. Varlık Felsefesi ve Materyalizm 43

1.2. TÜKETİM, REFAH VE BÜYÜME 44

1.3. DOĞAL ÖZ ÇIKAR YASASI 49

1.4. RASYONALİZM, BİREYCİLİK VE DENGE . 52

1.5. EKONOMİ POLİTİK . 52

1.6. İKTİSADİ DÜŞÜNCE . 53

İKİNCİ BÖLÜM

PİYASA BAŞARISIZLIKLARI 60

2.1. EMEK VE DEĞER PROBLEMİ . 60

2.2. SERMAYE BİRİKİMİ PROBLEMİ 72

2.3. ENFLASYON PROBLEMİ . 82

2.4. SOSYAL YARAR PROBLEMİ . 93

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İKTİSAT TEORİ VE POLİTİKASI 95

3.1. MİKROİKTİSAT 95

3.2. MAKROİKTİSAT . 98

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MİLLİ GELİR MUHASEBESİ 107

4.1. NOMİNAL VE REEL HASILA . 107

4.2. POTANSİYEL HASILA 111

4.3. NOMİNAL HASILANIN ÖLÇÜLMESİ . 111

4.3.1. Toplam Üretim Yöntemi. 112

4.3.2. Toplam Harcama Yöntemi 112

4.3.3. Toplam Gelir Yöntemi . 117

4.4. GSYİH İLE İLGİLİ DİĞER BÜYÜKLÜKLER 121

4.4.1. Gayri Safi Milli Harcanabilir Gelir . 121

4.4.2. Gayri Safi Milli Hasıla 122

4.4.3. Net Yurtiçi Hasıla 124

4.4.4. Yurtiçi Gelir 125

4.4.5. Milli Gelir . 125

4.4.6. Kişisel Gelir . 126

4.4.7. Harcanabilir Kişisel Gelir 127

4.5. MAKROİKTİSADİ GENEL DENGE 128

4.6. MALİ İKTİSAT . 133

4.7. FİNANSAL İKTİSAT 136

4.8. MİLLİ SERVET 141

BEŞİNCİ BÖLÜM

PARASAL EKONOMİ . 142

5.1. PARANIN FONKSİYONLARI 142

5.2. DEĞER, FİYAT VE EMİSYON . 143

5.3. PARA TALEBİ 146

5.4. PARA ARZI . 147

5.4.1. Para Arzı Tanımları . 147

5.4.2. Parasal Büyüklükler 149

5.5. PARA ARZININ BELİRLENMESİ 157

5.5.1. Para Tabanı . 157

5.5.2. Para Çarpanı . 159

5.6. PARA ARZI VE FİYATLAR 166

ALTINCI BÖLÜM

ENFLASYON MUHASEBESİ VE PARA POLİTİKASI 167

6.1. ENFLASYON METODOLOJİSİ 167

6.2. ENFLASYON MUHASEBESİ . 172

6.3. TOPLAM TALEP – TOPLAM ARZ MODELİ . 176

6.4. PARANIN MİKTAR TEORİSİ 181

6.5. FISHER ETKİSİ . 182

6.6. PARA POLİTİKASI . 184

6.6.1. Parasal Hedefleme 185

6.6.2. Faiz Haddi Hedeflemesi 187

6.6.3. Para Politikası Kuralı 193

6.7. POLİTİKA UYGULAMALARI 194

6.8. TÜRKİYE EKONOMİSİ HETERODOKS PARA POLİTİKASI . 202

YEDİNCİ BÖLÜM

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK . 208

7.1. İŞSİZLİK ÖLÇÜM METODOLOJİSİ . 208

7.2. METODOLOJİK EKSİKLİKLER 210

7.3. İŞSİZLİĞİN ÇEŞİTLERİ . 211

7.3.1. Devrevi İşsizlik 211

7.3.2. Geçici İşsizlik . 211

7.3.3. Yapısal İşsizlik 212

7.4. DOĞAL İŞSİZLİK (NAIRU) 212

7.5. İŞSİZLİĞİN MALİYETİ 213

7.6. PHILLIPS EĞRİSİ 214

7.6.1. Orijinal Phillips Eğrisi . 214

7.6.2. Modern Phillips Eğrisi . 215

7.7. TÜRKİYE EKONOMİSİ HETERODOKS İSTİHDAM POLİTİKASI . 220

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÖDEMELER DENGESİ . 222

8.1. ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİĞİ 222

8.1.1. Cari İşlemler Hesabı . 225

8.1.2. Sermaye Hesabı 226

8.1.3. Finans Hesabı 226

8.1.4. Rezerv Varlıklar . 226

8.1.5. Uluslararası Yatırım Pozisyonu 231

8.1.6. Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 233

8.2. DÖVİZ PİYASASI 234

8.2.1. Nominal Döviz Kuru . 234

8.2.2. Reel Döviz Kuru 235

8.2.3. Özel Çekme Hakkı (SDR) 236

8.2.4. Para Takası (SWAP) 237

8.3. ÖDEMELER BİLANÇOSU POLİTİKASI . 240

DOKUZUNCU BÖLÜM

İKTİSADİ GELİŞME . 242

9.1. İKTİSADİ BÜYÜME . 242

9.2. NEOKLASİK BÜYÜME MODELİ 249

9.3. BÜYÜME MUHASEBESİ DENKLEMİ 256

9.4. TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME POLİTİKASI 257

9.5. İKTİSADİ KALKINMA . 260

KAYNAKLAR . 263

DİZİN . 268

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   GENEL ÇERÇEVE KANTİTATİF İKTİSAT 9

   1. İKTİSADİ TEORİNİN SÖZEL OLARAK İFADE EDİLMESİ 11

   2. İKTİSADİ TEORİNİN FORMÜLASYONU . 11

   3. MATEMATİKSEL MODELİN KURULMASI . 12

   4. EKONOMETRİK MODELİN KURULMASI . 30

   5. DEĞİŞKENLERE AİT VERİLERİN DERLENMESİ . 33

   6. EKONOMETRİK MODELİN TAHMİN EDİLMESİ . 37

   7. HİPOTEZ VE VARSAYIMLARIN TESTİ . 38

   8. MODELİN KULLANILMASI 39

   BİRİNCİ BÖLÜM

   İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ . 40

   1.1. İKTİSAT FELSEFESİ 40

   1.1.1. Doğal Felsefenin Matematik Prensipleri 40

   1.1.2. Bilim Felsefesi ve Mantıkçı Pozitivizm 41

   1.1.3. Ahlak Felsefesi ve Benthamism . 42

   1.1.4. Varlık Felsefesi ve Materyalizm 43

   1.2. TÜKETİM, REFAH VE BÜYÜME 44

   1.3. DOĞAL ÖZ ÇIKAR YASASI 49

   1.4. RASYONALİZM, BİREYCİLİK VE DENGE . 52

   1.5. EKONOMİ POLİTİK . 52

   1.6. İKTİSADİ DÜŞÜNCE . 53

   İKİNCİ BÖLÜM

   PİYASA BAŞARISIZLIKLARI 60

   2.1. EMEK VE DEĞER PROBLEMİ . 60

   2.2. SERMAYE BİRİKİMİ PROBLEMİ 72

   2.3. ENFLASYON PROBLEMİ . 82

   2.4. SOSYAL YARAR PROBLEMİ . 93

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   İKTİSAT TEORİ VE POLİTİKASI 95

   3.1. MİKROİKTİSAT 95

   3.2. MAKROİKTİSAT . 98

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   MİLLİ GELİR MUHASEBESİ 107

   4.1. NOMİNAL VE REEL HASILA . 107

   4.2. POTANSİYEL HASILA 111

   4.3. NOMİNAL HASILANIN ÖLÇÜLMESİ . 111

   4.3.1. Toplam Üretim Yöntemi. 112

   4.3.2. Toplam Harcama Yöntemi 112

   4.3.3. Toplam Gelir Yöntemi . 117

   4.4. GSYİH İLE İLGİLİ DİĞER BÜYÜKLÜKLER 121

   4.4.1. Gayri Safi Milli Harcanabilir Gelir . 121

   4.4.2. Gayri Safi Milli Hasıla 122

   4.4.3. Net Yurtiçi Hasıla 124

   4.4.4. Yurtiçi Gelir 125

   4.4.5. Milli Gelir . 125

   4.4.6. Kişisel Gelir . 126

   4.4.7. Harcanabilir Kişisel Gelir 127

   4.5. MAKROİKTİSADİ GENEL DENGE 128

   4.6. MALİ İKTİSAT . 133

   4.7. FİNANSAL İKTİSAT 136

   4.8. MİLLİ SERVET 141

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   PARASAL EKONOMİ . 142

   5.1. PARANIN FONKSİYONLARI 142

   5.2. DEĞER, FİYAT VE EMİSYON . 143

   5.3. PARA TALEBİ 146

   5.4. PARA ARZI . 147

   5.4.1. Para Arzı Tanımları . 147

   5.4.2. Parasal Büyüklükler 149

   5.5. PARA ARZININ BELİRLENMESİ 157

   5.5.1. Para Tabanı . 157

   5.5.2. Para Çarpanı . 159

   5.6. PARA ARZI VE FİYATLAR 166

   ALTINCI BÖLÜM

   ENFLASYON MUHASEBESİ VE PARA POLİTİKASI 167

   6.1. ENFLASYON METODOLOJİSİ 167

   6.2. ENFLASYON MUHASEBESİ . 172

   6.3. TOPLAM TALEP – TOPLAM ARZ MODELİ . 176

   6.4. PARANIN MİKTAR TEORİSİ 181

   6.5. FISHER ETKİSİ . 182

   6.6. PARA POLİTİKASI . 184

   6.6.1. Parasal Hedefleme 185

   6.6.2. Faiz Haddi Hedeflemesi 187

   6.6.3. Para Politikası Kuralı 193

   6.7. POLİTİKA UYGULAMALARI 194

   6.8. TÜRKİYE EKONOMİSİ HETERODOKS PARA POLİTİKASI . 202

   YEDİNCİ BÖLÜM

   İSTİHDAM VE İŞSİZLİK . 208

   7.1. İŞSİZLİK ÖLÇÜM METODOLOJİSİ . 208

   7.2. METODOLOJİK EKSİKLİKLER 210

   7.3. İŞSİZLİĞİN ÇEŞİTLERİ . 211

   7.3.1. Devrevi İşsizlik 211

   7.3.2. Geçici İşsizlik . 211

   7.3.3. Yapısal İşsizlik 212

   7.4. DOĞAL İŞSİZLİK (NAIRU) 212

   7.5. İŞSİZLİĞİN MALİYETİ 213

   7.6. PHILLIPS EĞRİSİ 214

   7.6.1. Orijinal Phillips Eğrisi . 214

   7.6.2. Modern Phillips Eğrisi . 215

   7.7. TÜRKİYE EKONOMİSİ HETERODOKS İSTİHDAM POLİTİKASI . 220

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   ÖDEMELER DENGESİ . 222

   8.1. ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİĞİ 222

   8.1.1. Cari İşlemler Hesabı . 225

   8.1.2. Sermaye Hesabı 226

   8.1.3. Finans Hesabı 226

   8.1.4. Rezerv Varlıklar . 226

   8.1.5. Uluslararası Yatırım Pozisyonu 231

   8.1.6. Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 233

   8.2. DÖVİZ PİYASASI 234

   8.2.1. Nominal Döviz Kuru . 234

   8.2.2. Reel Döviz Kuru 235

   8.2.3. Özel Çekme Hakkı (SDR) 236

   8.2.4. Para Takası (SWAP) 237

   8.3. ÖDEMELER BİLANÇOSU POLİTİKASI . 240

   DOKUZUNCU BÖLÜM

   İKTİSADİ GELİŞME . 242

   9.1. İKTİSADİ BÜYÜME . 242

   9.2. NEOKLASİK BÜYÜME MODELİ 249

   9.3. BÜYÜME MUHASEBESİ DENKLEMİ 256

   9.4. TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME POLİTİKASI 257

   9.5. İKTİSADİ KALKINMA . 260

   KAYNAKLAR . 263

   DİZİN . 268

   Stok Kodu
   :
   9789753688079
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   274
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   EKİM 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   304,00   
   304,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat