Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Ceza Muhakemesi Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

Liste Fiyatı : 115,00
İndirimli Fiyat : 103,50
Kazancınız : 11,50
Taksitli fiyat : 1 x 103,50
9789753688512
602371
Ceza Muhakemesi Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
103.50

İÇİNDEKİLER

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU .1

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler .1

BİRİNCİ KISIM

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki.1

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar .1

İKİNCİ BÖLÜM

Görev 4

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağlantılı Davalar .6

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki .8

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi .14

İKİNCİ KISIM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme .20

BİRİNCİ BÖLÜM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği 20

İKİNCİ BÖLÜM

Süreler ve Eski Hâle Getirme25

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif27İçindekiler Ceza Muhakemesi Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanıklık.27

İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi .38

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif

ve Otopsi .48

DÖRDÜNCÜ KISIM

Koruma Tedbirleri 59

BİRİNCİ BÖLÜM

Yakalama ve Gözaltı .59

İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama.68

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adlî Kontrol 79

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama ve Elkoyma87

BEŞİNCİ BÖLÜM

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin

Denetlenmesi İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve

Kayda Alınması.107

ALTINCI BÖLÜM

Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme 117

YEDİNCİ BÖLÜM

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat124

BEŞİNCİ KISIM

İfade ve Sorgu .13030

BİRİNCİ BÖLÜM

İfade veya Sorgu İçin Çağrı.130V

 

İKİNCİ BÖLÜM

İfade ve Sorgu Usulü.131

ALTINCI KISIM

Savunma .135

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve

Yetkileri 135

İKİNCİ KİTAP

Soruşturma .143

BİRİNCİ KISIM

Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma 143

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı143

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma İşlemleri .146

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Açılması 154

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Davasının Açılması.154

İKİNCİ BÖLÜM

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi 159

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Kovuşturma Evresi 164

BİRİNCİ KISIM .164

Kamu Davasının Yürütülmesi .164

Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşma Hazırlığı.164

İKİNCİ BÖLÜM

Duruşma169

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duruşmanın Düzen ve Disiplini 179

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması .181

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duruşma Tutanağı.187

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Sona Ermesi.189

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm 189

İKİNCİ BÖLÜM

Suç Niteliğinde Değişiklik 192

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Hüküm193

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan .201

BİRİNCİ KISIM

Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları.201

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasına Katılma .207

BEŞİNCİ KİTAP Özel Yargılama Usulleri 210

İçindekiler VII

 

BİRİNCİ KISIM

Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel

Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü 210

BİRİNCİ BÖLÜM

Gaiplerin Yargılanması .210

İKİNCİ BÖLÜM

Kaçakların Yargılanması .212

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili 218

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme.219

İKİNCİ KISIM

Uzlaşma ve Müsadere .228

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzlaşma 228

İKİNCİ BÖLÜM

Müsadere Usulü 238

ALTINCI KİTAP

Kanun Yolları .240

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler240

İKİNCİ KISIM

Olağan Kanun Yolları .244

BİRİNCİ BÖLÜM

İtiraz 244

Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

İKİNCİ BÖLÜM

İstinaf 248

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temyiz 260

ÜÇÜNCÜ KISIM

Olağanüstü Kanun Yolları 277

BİRİNCİ BÖLÜM

Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi .277

İKİNCİ BÖLÜM

Kanun Yararına Bozma .280

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılamanın Yenilenmesi282

YEDİNCİ KİTAP

Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler 290

BİRİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri 290

İKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler.294

5271 Sayılı Kanuna İşlenemeyen Hükümler . 300

5271 Sayılı Kanuna Ek Ve Değişiklik Getiren Mevzuatın Veya Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen İptal Kararlarının Yürürlüğe Giriş Tarihlerini Gösterir Tablo304

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN311

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler311

İçindekiler IX

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uyum Hükümleri 312

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler.318

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN329

BİRİNCİ KİTAP

Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri 329

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Temel İlkeler329

BİRİNCİ BÖLÜM

Kanunun Amacı 329

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler .330

İKİNCİ KISIM

Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri331

BİRİNCİ BÖLÜM

Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler 331

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri .335

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ceza İnfazının Ertelenmesi .343

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul

İşlemleri 351

Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı 354

ALTINCI BÖLÜM

Hükümlünün Yükümlülükleri .359

YEDİNCİ BÖLÜM

Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik .364

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme367

DOKUZUNCU BÖLÜM

Hükümlülerin Nakilleri .396

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları

Güvenceleri ve Kısıtlamalar401

BİRİNCİ BÖLÜM

Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü .401

İKİNCİ BÖLÜM

Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler .409

DÖRDÜNCÜ KISIM

İyileştirme .418

BİRİNCİ BÖLÜM

Bireyselleştirme 418

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim .420

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler422

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dışarıyla İlişkiler.425

İçindekiler XI

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri .431

ALTINCI BÖLÜM

Salıverilme İçin Hazırlama432

YEDİNCİ BÖLÜM

İzinler435

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İnfazla İlgili Kararlar.441

BEŞİNCİ KISIM

Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye Yardım 444

BİRİNCİ BÖLÜM

İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar .444

İKİNCİ BÖLÜM

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları446

İKİNCİ KİTAP

Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk .447

BİRİNCİ KISIM

Diğer Cezalar 447

BİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Cezalar 447

İKİNCİ BÖLÜM

Koşullu Salıverilme, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri.456

Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

İKİNCİ KISIM

Tedbirler ve Tutukluluk 469

BİRİNCİ BÖLÜM

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri 469

İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi .473

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler 475

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler .481

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ

KANUNU501

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve

Yükümlülükler 501

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 501

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Yükümlülükler .504

İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Teşkilât ve Görev .506

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilât .506

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığı507

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlük 509

İçindekiler XIII

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Kurulları 523

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şikâyet ve İtiraz 526

ALTINCI BÖLÜM

Danışma Kurulu 527

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler .530

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN .543

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler543

İKİNCİ KISIM

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri544

BİRİNCİ BÖLÜM

Hukuk Mahkemeleri544

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Mahkemeleri 549

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cumhuriyet Başsavcılığı .555

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler 560

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bölge Adliye Mahkemeleri .561

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş .561

Ceza Muhakemesi Kanunu

İçindekiler Ceza Muhakemesi Kanunu

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler 565

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelik ve Atama .575

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler 577

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler .581

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ .589

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar589

İKİNCİ BÖLÜM

Yakalama, Gözaltına Alma ve Muhafaza Altına Alma.594

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözaltı Süresi, Salıverme ve Adlî Mercilere Sevk 608

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdafi ile İlgili Hususlar 614

BEŞİNCİ BÖLÜM

İfade Alma 617

ALTINCI BÖLÜM

Nezarethane ve İfade Alma Odası.620

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler .622

ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI

YÖNETMELİĞİ 627

İçindekiler XV

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar627

İKİNCİ BÖLÜM

Adlî Arama .631

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Önleme Aramaları.644

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aramaların Yapılma Şekli 655

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler .666

CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ 667

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar667

İKİNCİ BÖLÜM

Uzlaştırmaya İlişkin İlkeler.671

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Evresinde Uzlaştırma .677

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma685

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler 691

ALTINCI BÖLÜM

Uzlaştırmanın Yapılacağı Yer, Zaman,

Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler 697

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzlaştırma Bürosunun Kurulması, Görev ve

Sorumlulukları 700

Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Kayıt ve Kartonlar704

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uzlaştırmacı Sicili, Eğitim, Sınav ve Denetim 706

ONUNCU BÖLÜM

Daire Başkanlığı .722

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler .725

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 727

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar727

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeneğin Kaynağı, Aktarılması, Dağıtımı ve Kullanılması729

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gider Çeşitleri, Hesap ve Personel731

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Rapor .733

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler.734

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler .735

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   CEZA MUHAKEMESİ KANUNU .1

   BİRİNCİ KİTAP

   Genel Hükümler .1

   BİRİNCİ KISIM

   Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki.1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Kapsam ve Tanımlar .1

   İKİNCİ BÖLÜM

   Görev 4

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Bağlantılı Davalar .6

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Yetki .8

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi .14

   İKİNCİ KISIM

   Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme .20

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Kararlar, Açıklanması ve Tebliği 20

   İKİNCİ BÖLÜM

   Süreler ve Eski Hâle Getirme25

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif27İçindekiler Ceza Muhakemesi Kanunu

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Tanıklık.27

   İKİNCİ BÖLÜM

   Bilirkişi İncelemesi .38

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif

   ve Otopsi .48

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   Koruma Tedbirleri 59

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Yakalama ve Gözaltı .59

   İKİNCİ BÖLÜM

   Tutuklama.68

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Adlî Kontrol 79

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Arama ve Elkoyma87

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin

   Denetlenmesi İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve

   Kayda Alınması.107

   ALTINCI BÖLÜM

   Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme 117

   YEDİNCİ BÖLÜM

   Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat124

   BEŞİNCİ KISIM

   İfade ve Sorgu .13030

   BİRİNCİ BÖLÜM

   İfade veya Sorgu İçin Çağrı.130V

    

   İKİNCİ BÖLÜM

   İfade ve Sorgu Usulü.131

   ALTINCI KISIM

   Savunma .135

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve

   Yetkileri 135

   İKİNCİ KİTAP

   Soruşturma .143

   BİRİNCİ KISIM

   Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma 143

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı143

   İKİNCİ BÖLÜM

   Soruşturma İşlemleri .146

   İKİNCİ KISIM

   Kamu Davasının Açılması 154

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Kamu Davasının Açılması.154

   İKİNCİ BÖLÜM

   Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi 159

   ÜÇÜNCÜ KİTAP

   Kovuşturma Evresi 164

   BİRİNCİ KISIM .164

   Kamu Davasının Yürütülmesi .164

   Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Duruşma Hazırlığı.164

   İKİNCİ BÖLÜM

   Duruşma169

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Duruşmanın Düzen ve Disiplini 179

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması .181

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Duruşma Tutanağı.187

   İKİNCİ KISIM

   Kamu Davasının Sona Ermesi.189

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm 189

   İKİNCİ BÖLÜM

   Suç Niteliğinde Değişiklik 192

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Karar ve Hüküm193

   DÖRDÜNCÜ KİTAP

   Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan .201

   BİRİNCİ KISIM

   Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları.201

   İKİNCİ KISIM

   Kamu Davasına Katılma .207

   BEŞİNCİ KİTAP Özel Yargılama Usulleri 210

   İçindekiler VII

    

   BİRİNCİ KISIM

   Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel

   Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü 210

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Gaiplerin Yargılanması .210

   İKİNCİ BÖLÜM

   Kaçakların Yargılanması .212

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili 218

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme.219

   İKİNCİ KISIM

   Uzlaşma ve Müsadere .228

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Uzlaşma 228

   İKİNCİ BÖLÜM

   Müsadere Usulü 238

   ALTINCI KİTAP

   Kanun Yolları .240

   BİRİNCİ KISIM

   Genel Hükümler240

   İKİNCİ KISIM

   Olağan Kanun Yolları .244

   BİRİNCİ BÖLÜM

   İtiraz 244

   Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

   İKİNCİ BÖLÜM

   İstinaf 248

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Temyiz 260

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   Olağanüstü Kanun Yolları 277

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi .277

   İKİNCİ BÖLÜM

   Kanun Yararına Bozma .280

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Yargılamanın Yenilenmesi282

   YEDİNCİ KİTAP

   Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler 290

   BİRİNCİ KISIM

   Yargılama Giderleri 290

   İKİNCİ KISIM

   Çeşitli Hükümler.294

   5271 Sayılı Kanuna İşlenemeyen Hükümler . 300

   5271 Sayılı Kanuna Ek Ve Değişiklik Getiren Mevzuatın Veya Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen İptal Kararlarının Yürürlüğe Giriş Tarihlerini Gösterir Tablo304

   CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN311

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Genel Hükümler311

   İçindekiler IX

    

   İKİNCİ BÖLÜM

   Uyum Hükümleri 312

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Çeşitli Hükümler.318

   CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN329

   BİRİNCİ KİTAP

   Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri 329

   BİRİNCİ KISIM

   Amaç ve Temel İlkeler329

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Kanunun Amacı 329

   İKİNCİ BÖLÜM

   Temel İlkeler .330

   İKİNCİ KISIM

   Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri331

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler 331

   İKİNCİ BÖLÜM

   Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri .335

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Ceza İnfazının Ertelenmesi .343

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul

   İşlemleri 351

   Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı 354

   ALTINCI BÖLÜM

   Hükümlünün Yükümlülükleri .359

   YEDİNCİ BÖLÜM

   Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik .364

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme367

   DOKUZUNCU BÖLÜM

   Hükümlülerin Nakilleri .396

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları

   Güvenceleri ve Kısıtlamalar401

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü .401

   İKİNCİ BÖLÜM

   Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler .409

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   İyileştirme .418

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Bireyselleştirme 418

   İKİNCİ BÖLÜM

   Eğitim .420

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler422

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Dışarıyla İlişkiler.425

   İçindekiler XI

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri .431

   ALTINCI BÖLÜM

   Salıverilme İçin Hazırlama432

   YEDİNCİ BÖLÜM

   İzinler435

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   İnfazla İlgili Kararlar.441

   BEŞİNCİ KISIM

   Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye Yardım 444

   BİRİNCİ BÖLÜM

   İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar .444

   İKİNCİ BÖLÜM

   Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları446

   İKİNCİ KİTAP

   Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk .447

   BİRİNCİ KISIM

   Diğer Cezalar 447

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Diğer Cezalar 447

   İKİNCİ BÖLÜM

   Koşullu Salıverilme, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri.456

   Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

   İKİNCİ KISIM

   Tedbirler ve Tutukluluk 469

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri 469

   İKİNCİ BÖLÜM

   Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi .473

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler 475

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Son Hükümler .481

   DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ

   KANUNU501

   BİRİNCİ KISIM

   Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve

   Yükümlülükler 501

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam ve Tanımlar 501

   İKİNCİ BÖLÜM

   Temel İlkeler ve Yükümlülükler .504

   İKİNCİ KISIM

   Kuruluş, Teşkilât ve Görev .506

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Kuruluş ve Teşkilât .506

   İKİNCİ BÖLÜM

   Daire Başkanlığı507

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Müdürlük 509

   İçindekiler XIII

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Koruma Kurulları 523

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Şikâyet ve İtiraz 526

   ALTINCI BÖLÜM

   Danışma Kurulu 527

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   Çeşitli ve Son Hükümler .530

   ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN .543

   BİRİNCİ KISIM

   Genel Hükümler543

   İKİNCİ KISIM

   Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri544

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Hukuk Mahkemeleri544

   İKİNCİ BÖLÜM

   Ceza Mahkemeleri 549

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Cumhuriyet Başsavcılığı .555

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Ortak Hükümler 560

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   Bölge Adliye Mahkemeleri .561

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Kuruluş .561

   Ceza Muhakemesi Kanunu

   İçindekiler Ceza Muhakemesi Kanunu

   İKİNCİ BÖLÜM

   Görevler 565

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Nitelik ve Atama .575

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Ortak Hükümler 577

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   Son Hükümler .581

   YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ .589

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar589

   İKİNCİ BÖLÜM

   Yakalama, Gözaltına Alma ve Muhafaza Altına Alma.594

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Gözaltı Süresi, Salıverme ve Adlî Mercilere Sevk 608

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Müdafi ile İlgili Hususlar 614

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   İfade Alma 617

   ALTINCI BÖLÜM

   Nezarethane ve İfade Alma Odası.620

   YEDİNCİ BÖLÜM

   Çeşitli ve Son Hükümler .622

   ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI

   YÖNETMELİĞİ 627

   İçindekiler XV

    

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar627

   İKİNCİ BÖLÜM

   Adlî Arama .631

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Önleme Aramaları.644

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Aramaların Yapılma Şekli 655

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Çeşitli ve Son Hükümler .666

   CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ 667

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar667

   İKİNCİ BÖLÜM

   Uzlaştırmaya İlişkin İlkeler.671

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Soruşturma Evresinde Uzlaştırma .677

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma685

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Ortak Hükümler 691

   ALTINCI BÖLÜM

   Uzlaştırmanın Yapılacağı Yer, Zaman,

   Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler 697

   YEDİNCİ BÖLÜM

   Uzlaştırma Bürosunun Kurulması, Görev ve

   Sorumlulukları 700

   Ceza Muhakemesi Kanunu İçindekilerCeza Muhakemesi Kanunu

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   Tutulacak Kayıt ve Kartonlar704

   DOKUZUNCU BÖLÜM

   Uzlaştırmacı Sicili, Eğitim, Sınav ve Denetim 706

   ONUNCU BÖLÜM

   Daire Başkanlığı .722

   ON BİRİNCİ BÖLÜM

   Çeşitli ve Son Hükümler .725

   CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 727

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar727

   İKİNCİ BÖLÜM

   Ödeneğin Kaynağı, Aktarılması, Dağıtımı ve Kullanılması729

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Gider Çeşitleri, Hesap ve Personel731

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Denetim ve Rapor .733

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Çeşitli Hükümler.734

   ALTINCI BÖLÜM

   Geçici ve Son Hükümler .735

   Stok Kodu
   :
   9789753688512
   Boyut
   :
   9x12.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   752
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   103,50   
   103,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat