Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
7155 SAYILI KANUN’A GÖRE ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALAC

7155 SAYILI KANUN’A GÖRE ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN HACİZ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP USULÜ

Liste Fiyatı : 400,00
İndirimli Fiyat : 380,00
Kazancınız : 20,00
Taksitli fiyat : 1 x 380,00
9789753688321
601963
7155 SAYILI KANUN’A GÖRE ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN HACİZ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP USULÜ
7155 SAYILI KANUN’A GÖRE ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN HACİZ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP USULÜ
380.00

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ V

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR VII

İÇİNDEKİLER .XI

KISALTMALAR CETVELİ XVII

GİRİŞ .1

BİRİNCİ BÖLÜM

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİBİN GENEL ÇERÇEVESİ

1.MTS’nin Yapısı ve İşleyişi 15

a.Bir E-İşlem Alanı Olarak MTS15

aa. Takip İşlemlerin MTS Üzerinden Yapılması Zorunluluğu .16

ba. MTS’de Yapılan İşlemlerde Öngörülen Şekil Kuralları .17

b.MTS’nde Yapay Zekânın Rolü. 17

2.MTS’nin Cebrî İcra Faaliyetindeki Yeri20

c.MTS Tarafından Yapılan İşlemlerin Atfedileceği Merci .21

d.BİGM-MTS Biriminin İcra Organları Arasındaki Yeri.24

§1. TAKİBİN TÜRK HUKUKUNDAKİ POZİTİF DAYANAĞI OLARAKASPAK3

A.ASPAK DÜZENLEMESİNE GENEL BAKIŞ 3

B.TEKNOLOJİNİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE ADAPTASYONUÖRNEĞİ OLARAK ASPAK 10

I. ASPAK DÜZENLEMESİNİN TEORİK VE PRATİK BOYUTU .10

II.ASPAK DÜZENLEMESİYLE İCRA HUKUKUNDAYENİLİK:MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ .15

C.ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERİN İLÂMSIZ TAKİPLERARASINDAKİ YERİ .25

I.GENEL OLARAK.25

II.ASPAK’DA ÖNGÖRÜLEN TAKİBE BAŞVURUZORUNLULUĞU .26

1.Genel Olarak 26

2.ASPAK’da Öngörülen Takip Usulüne Başvurma Zorunluluğu veTakibin Diğer Cüzi İcra Yolları ile İlişkisi28

a. İlâmsız Takipler Bakımından .28

b. İlâmlı Takipler Bakımından .30

İKİNCİ BÖLÜM

ASPAK KAPSAMINDAKİ İLAMSIZ TAKİBE İLİŞKİN

ŞARTLAR VE TAKİBİN YÜRÜTÜLMESİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ İCRA ORGANLARI

1.Belirli Bir Mal veya Hizmetin Sürekli ya da Düzenli AralıklarlaSunulması 49

2.Abonelik Ücreti53

3.Tarafların Anlaşması54

1.Satıcı veya Sağlayıcı 55

2.Abone.55

a.TKHK Çerçevesinde Tüketici Kavramı.57

b.Diğer Mevzuat Bağlamında Tüketici.63

aa. Su Aboneliğinin Tabi Olduğu Mevzuatta Tüketici Kavramı64

ba. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Kavramı .64

ca. Enerji Piyasasında Tüketici Kavramı 65

da. Yargı Kararlarında ASPAK’a Göre Tüketici Kavramı.69

ea. Değerlendirme.71

§2. ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARAALACAKLARINA ÖZGÜ TAKİBİN VARLIK NEDENLERİ.31

A.İCRA DAİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK 31

B.KÜÇÜK MİKTARDAKİ PARA ALACAKLARININ TAKİBİNDEHACİZ AŞAMASINA DEĞİN AYRI BİR USUL ÖNGÖRMEK .36

C.TAKİP İŞLEMLERİNİ DAHA AZ EMEKLE, DAHA UCUZ VE HIZLIŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAMAK38

D.BAZI HARÇLARIN ÖDENMESİ ZORUNLULUĞUNU ORTADANKALDIRARAK TAKİP MALİYETİNİ AZALTMAK 42

§3. ASPAK KAPSAMINDA BAŞLATILACAK HACİZ YOLUYLA İLAMSIZTAKİBE İLİŞKİN ŞARTLAR45

A.TARAFLAR ARASINDA BİR ABONELİK .45

SÖZLEŞMESİNİN OLMASI .45

I.ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI47

II. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI .49

III. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 55

1.Genel Olarak74

2.Alacaklılar Arasındaki Eşitlik Bakımından .76

a.ASPAK’un İİK’na Göre Farklılık Arz Eden TemelDüzenlemeleri .77

aa. Takibi Avukat Aracılığıyla Başlatma ve Yürütme Zorunluluğu 77

ba. Takibin Elektronik Ortamda Başlatılıp Yürütülebilmesi .77

ca. Haciz Talep Süresinin Daha Uzun Olması ve Takibin Düşmesi Hususu.78

b. Değerlendirme.79

3.Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Eşitlik Açısından 81

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİBİN MTS ÜZERİNDEN

BAŞLATILMASI VE HACİZ AŞAMASINA DEK YÜRÜTÜLMESİ

B.TAKİBİN ALACAKLISININ SADECE SATICI VEYA SAĞLAYICIOLMASI VE BORÇLU TARAFTA TÜKETİCİNİN BULUNMASI73

I.GENEL OLARAK.73

II.AYRI TAKİP USULÜ ÖNGÖRMENİN EŞİTLİK İLKESİBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 74

C. TAKİBİN KONUSUNUN PARA ALACAĞI OLMASI 81

D.BORÇLUYA SUNULAN MAL VEYA HİZMETTENKAYNAKLANAN VE BEDELİ FATURAYA YANSITILAN PARAALACAĞI OLMASI 84

E. İCRA TAKİBİNİN AVUKATLA TAKİP EDİLMESİ .85

F. ŞARTLARIN KÜMÜLATİF OLARAK SAĞLANMASI .89

§4. ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERDE GÖREV, YETKİ VEŞİKÂYET90

A.ASPAK KAPSAMINDAKİ İLÂMSIZ TAKİPTE GÖREV VEYETKİ.90

I.İCRA TAKİBİNDE GÖREVLİ MERCİİN BELİRLENMESİ90

II. ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERDE YETKİ 94

B.ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERDE ŞİKÂYETPROSEDÜRÜ.98

I.GENEL OLARAK.98

II.ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİMAHKEME 105

§ 5. TAKİBİN MTS ÜZERİNDEN BAŞLATILMASI 110

1.Genel Olarak . 117

2.MTS’nin Takip Talebi ve Eklerini İncelemesi 120

1.İtiraz Sebepleri 144

a.ASPAK Kapsamındaki Takiplerde Borca İtiraz Nedenleri. 144

b.ASPAK Kapsamındaki Takiplerde Borçlunun İmzaya İtirazEtmesi 147

2.Ödeme Emrine İtirazın Yapılması ve Etkisi. 149

a.İtiraz Usulü . 149

b.İtirazın Etkisi 150

c.İtirazın Geçerlilik Şartlarının İncelenmesi 150

3.Gecikmiş İtiraz 155

1.İtirazın Hükümden Düşürülmesi Başvurusunun SüresiYönünden 162

2.Görevli Mahkeme Yönünden . 163

a.Davanın TKHK Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 164

aa. Genel Olarak. 164

ba. TKHK m.68’deki Sınır Bakımından. 166

A.TAKİP TALEBİNİN DOLDURULMASI VE MTS’NEKAYDEDİLMESİ . 110

I.ALACAKLI VE VEKİLİNİN MTS’NE KAYDOLMASI . 110

II. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ . 111

III. MTS’NİN TAKİP TALEBİNİ İNCELENMESİ . 117

IV. TAKİP TALEBİNİN SİSTEME KAYDEDİLMESİ 125

§ 6. MTS ÖDEME EMRİ VE KESİNLEŞMESİ 126

A.MTS ÖDEME EMRİNİN DÜZENLENMESİ VE İÇERİĞİ . 127

B.MTS ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ 129

I.MTS ÖDEME EMRİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİ (E-TEBLİGAT) 130

II. MTS ÖDEME EMRİNİN POSTA YOLUYLA TEBLİĞİ . 134

III. MTS ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ 136

C. MTS ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ÜZERİNE TAKİBİN SEYRİ . 139

I.BORÇLUNUN ÖDEME YAPMASI 140

II. BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEMESİ . 142

III. BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZI 143

D. ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ 158

I.ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERDE İTİRAZIN HÜKÜMDENDÜŞÜRÜLMESİ YOLLARI 159

II.İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİNDE ASPAK’UNGÖSTERDİĞİ BAŞLICA ÖZELLİKLER . 162

ca. TKHK m.73/A’daki Dava Şartı Arabuluculuk Bakımından. 168

b.Davanın TTK Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 170

aa. Genel Olarak. 170

ba. TTK m.5/A’daki Dava Şartı Arabuluculuk Bakımından 171

c.Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Durumlar 172

3.Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Yönünden . 174

a.İtirazın İptali Davasında. 174

b.İtirazın Kaldırılması İsteminde 175

1.Haciz Talebinin Şekli 180

2.Haciz Talep Süresi . 180

a. Sürenin Durması . 181

b.Süresinde Haciz Talep Edilmemesi Üzerine TakibinDüşmesi . 184

SONUÇ . 190

KAYNAKÇA 193

 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   SUNUŞ V

   ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR VII

   İÇİNDEKİLER .XI

   KISALTMALAR CETVELİ XVII

   GİRİŞ .1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİBİN GENEL ÇERÇEVESİ

   1.MTS’nin Yapısı ve İşleyişi 15

   a.Bir E-İşlem Alanı Olarak MTS15

   aa. Takip İşlemlerin MTS Üzerinden Yapılması Zorunluluğu .16

   ba. MTS’de Yapılan İşlemlerde Öngörülen Şekil Kuralları .17

   b.MTS’nde Yapay Zekânın Rolü. 17

   2.MTS’nin Cebrî İcra Faaliyetindeki Yeri20

   c.MTS Tarafından Yapılan İşlemlerin Atfedileceği Merci .21

   d.BİGM-MTS Biriminin İcra Organları Arasındaki Yeri.24

   §1. TAKİBİN TÜRK HUKUKUNDAKİ POZİTİF DAYANAĞI OLARAKASPAK3

   A.ASPAK DÜZENLEMESİNE GENEL BAKIŞ 3

   B.TEKNOLOJİNİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE ADAPTASYONUÖRNEĞİ OLARAK ASPAK 10

   I. ASPAK DÜZENLEMESİNİN TEORİK VE PRATİK BOYUTU .10

   II.ASPAK DÜZENLEMESİYLE İCRA HUKUKUNDAYENİLİK:MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ .15

   C.ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERİN İLÂMSIZ TAKİPLERARASINDAKİ YERİ .25

   I.GENEL OLARAK.25

   II.ASPAK’DA ÖNGÖRÜLEN TAKİBE BAŞVURUZORUNLULUĞU .26

   1.Genel Olarak 26

   2.ASPAK’da Öngörülen Takip Usulüne Başvurma Zorunluluğu veTakibin Diğer Cüzi İcra Yolları ile İlişkisi28

   a. İlâmsız Takipler Bakımından .28

   b. İlâmlı Takipler Bakımından .30

   İKİNCİ BÖLÜM

   ASPAK KAPSAMINDAKİ İLAMSIZ TAKİBE İLİŞKİN

   ŞARTLAR VE TAKİBİN YÜRÜTÜLMESİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ İCRA ORGANLARI

   1.Belirli Bir Mal veya Hizmetin Sürekli ya da Düzenli AralıklarlaSunulması 49

   2.Abonelik Ücreti53

   3.Tarafların Anlaşması54

   1.Satıcı veya Sağlayıcı 55

   2.Abone.55

   a.TKHK Çerçevesinde Tüketici Kavramı.57

   b.Diğer Mevzuat Bağlamında Tüketici.63

   aa. Su Aboneliğinin Tabi Olduğu Mevzuatta Tüketici Kavramı64

   ba. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Kavramı .64

   ca. Enerji Piyasasında Tüketici Kavramı 65

   da. Yargı Kararlarında ASPAK’a Göre Tüketici Kavramı.69

   ea. Değerlendirme.71

   §2. ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARAALACAKLARINA ÖZGÜ TAKİBİN VARLIK NEDENLERİ.31

   A.İCRA DAİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK 31

   B.KÜÇÜK MİKTARDAKİ PARA ALACAKLARININ TAKİBİNDEHACİZ AŞAMASINA DEĞİN AYRI BİR USUL ÖNGÖRMEK .36

   C.TAKİP İŞLEMLERİNİ DAHA AZ EMEKLE, DAHA UCUZ VE HIZLIŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAMAK38

   D.BAZI HARÇLARIN ÖDENMESİ ZORUNLULUĞUNU ORTADANKALDIRARAK TAKİP MALİYETİNİ AZALTMAK 42

   §3. ASPAK KAPSAMINDA BAŞLATILACAK HACİZ YOLUYLA İLAMSIZTAKİBE İLİŞKİN ŞARTLAR45

   A.TARAFLAR ARASINDA BİR ABONELİK .45

   SÖZLEŞMESİNİN OLMASI .45

   I.ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI47

   II. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI .49

   III. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 55

   1.Genel Olarak74

   2.Alacaklılar Arasındaki Eşitlik Bakımından .76

   a.ASPAK’un İİK’na Göre Farklılık Arz Eden TemelDüzenlemeleri .77

   aa. Takibi Avukat Aracılığıyla Başlatma ve Yürütme Zorunluluğu 77

   ba. Takibin Elektronik Ortamda Başlatılıp Yürütülebilmesi .77

   ca. Haciz Talep Süresinin Daha Uzun Olması ve Takibin Düşmesi Hususu.78

   b. Değerlendirme.79

   3.Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Eşitlik Açısından 81

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİBİN MTS ÜZERİNDEN

   BAŞLATILMASI VE HACİZ AŞAMASINA DEK YÜRÜTÜLMESİ

   B.TAKİBİN ALACAKLISININ SADECE SATICI VEYA SAĞLAYICIOLMASI VE BORÇLU TARAFTA TÜKETİCİNİN BULUNMASI73

   I.GENEL OLARAK.73

   II.AYRI TAKİP USULÜ ÖNGÖRMENİN EŞİTLİK İLKESİBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 74

   C. TAKİBİN KONUSUNUN PARA ALACAĞI OLMASI 81

   D.BORÇLUYA SUNULAN MAL VEYA HİZMETTENKAYNAKLANAN VE BEDELİ FATURAYA YANSITILAN PARAALACAĞI OLMASI 84

   E. İCRA TAKİBİNİN AVUKATLA TAKİP EDİLMESİ .85

   F. ŞARTLARIN KÜMÜLATİF OLARAK SAĞLANMASI .89

   §4. ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERDE GÖREV, YETKİ VEŞİKÂYET90

   A.ASPAK KAPSAMINDAKİ İLÂMSIZ TAKİPTE GÖREV VEYETKİ.90

   I.İCRA TAKİBİNDE GÖREVLİ MERCİİN BELİRLENMESİ90

   II. ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERDE YETKİ 94

   B.ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERDE ŞİKÂYETPROSEDÜRÜ.98

   I.GENEL OLARAK.98

   II.ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİMAHKEME 105

   § 5. TAKİBİN MTS ÜZERİNDEN BAŞLATILMASI 110

   1.Genel Olarak . 117

   2.MTS’nin Takip Talebi ve Eklerini İncelemesi 120

   1.İtiraz Sebepleri 144

   a.ASPAK Kapsamındaki Takiplerde Borca İtiraz Nedenleri. 144

   b.ASPAK Kapsamındaki Takiplerde Borçlunun İmzaya İtirazEtmesi 147

   2.Ödeme Emrine İtirazın Yapılması ve Etkisi. 149

   a.İtiraz Usulü . 149

   b.İtirazın Etkisi 150

   c.İtirazın Geçerlilik Şartlarının İncelenmesi 150

   3.Gecikmiş İtiraz 155

   1.İtirazın Hükümden Düşürülmesi Başvurusunun SüresiYönünden 162

   2.Görevli Mahkeme Yönünden . 163

   a.Davanın TKHK Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 164

   aa. Genel Olarak. 164

   ba. TKHK m.68’deki Sınır Bakımından. 166

   A.TAKİP TALEBİNİN DOLDURULMASI VE MTS’NEKAYDEDİLMESİ . 110

   I.ALACAKLI VE VEKİLİNİN MTS’NE KAYDOLMASI . 110

   II. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ . 111

   III. MTS’NİN TAKİP TALEBİNİ İNCELENMESİ . 117

   IV. TAKİP TALEBİNİN SİSTEME KAYDEDİLMESİ 125

   § 6. MTS ÖDEME EMRİ VE KESİNLEŞMESİ 126

   A.MTS ÖDEME EMRİNİN DÜZENLENMESİ VE İÇERİĞİ . 127

   B.MTS ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ 129

   I.MTS ÖDEME EMRİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİ (E-TEBLİGAT) 130

   II. MTS ÖDEME EMRİNİN POSTA YOLUYLA TEBLİĞİ . 134

   III. MTS ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ 136

   C. MTS ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ÜZERİNE TAKİBİN SEYRİ . 139

   I.BORÇLUNUN ÖDEME YAPMASI 140

   II. BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEMESİ . 142

   III. BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZI 143

   D. ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ 158

   I.ASPAK KAPSAMINDAKİ TAKİPLERDE İTİRAZIN HÜKÜMDENDÜŞÜRÜLMESİ YOLLARI 159

   II.İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİNDE ASPAK’UNGÖSTERDİĞİ BAŞLICA ÖZELLİKLER . 162

   ca. TKHK m.73/A’daki Dava Şartı Arabuluculuk Bakımından. 168

   b.Davanın TTK Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 170

   aa. Genel Olarak. 170

   ba. TTK m.5/A’daki Dava Şartı Arabuluculuk Bakımından 171

   c.Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Durumlar 172

   3.Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Yönünden . 174

   a.İtirazın İptali Davasında. 174

   b.İtirazın Kaldırılması İsteminde 175

   1.Haciz Talebinin Şekli 180

   2.Haciz Talep Süresi . 180

   a. Sürenin Durması . 181

   b.Süresinde Haciz Talep Edilmemesi Üzerine TakibinDüşmesi . 184

   SONUÇ . 190

   KAYNAKÇA 193

    

   Stok Kodu
   :
   9789753688321
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   238
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   380,00   
   380,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat