Sepetim (0) Toplam: 0,00
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku
Savaş Yayınevi
34.90
<p style="font-family: arial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: #f9f9f9; color: #666666; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;">Konu Başlıkları</strong></span><br />  </p> <table style="font-family: arial; color: #666666; font-size: 11px; background-color: #f9f9f9;"> <tbody> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Hukukunun Kaynakları</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Verginin Tarafları (Vergi İdaresi, Mükellef, Sorumlu)</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergilendirme Süreci</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Kabahat, Suç ve Cezaları</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Alacağının Korunması</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Borcunu ve Cezalarını Sona Erdiren veya Hafifleten Nedenler</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Hukukunun Kaynakları</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Verginin Tarafları (Vergi İdaresi, Mükellef, Sorumlu)</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergilendirme Süreci</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Kabahat, Suç ve Cezaları</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Alacağının Korunması</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Borcunu ve Cezalarını Sona Erdiren veya Hafifleten Nedenler</span></td> </tr> <tr> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">-</span></td> <td valign="top"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 12px;">Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-family: arial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: #f9f9f9; color: #666666; font-size: 11px; text-align: center;"> </p> <p style="font-family: arial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: #f9f9f9; color: #666666; font-size: 11px;"><br /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 14px;">  Vergi Hukuku dersi konuları; giriş, vergi usul hukuku, vergi tahsil hukuku ve vergi yargılama hukuku alanı olmak üzere dört ana grupta toplanabilir.<br /> <br /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;">Kitap;</strong><br /> <br /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;">Giriş grubunda: </strong>vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları;<br /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;">Vergi Usul Hukuku grubunda:</strong> verginin tarafları, vergilendirme süreci, mükellefin ödevleri (vergi denetimi, süreler), vergi kabahat-suç ve cezaları;<br /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;">Vergi Tahsil Hukuku grubunda:</strong> vergi alacagının korunması, vergi borcunu sona erdiren nedenler;<br /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;">Vergi Yargılama Hukuku grubunda:</strong> vergi uyuşmazlıkları bölümü olmak üzere toplam dokuz bölümden oluşmaktadır.<br /> <br /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;"> Konular;</strong> örnekler, tablolar, şemalardan da yararlanılarak mümkün oldugunca kolay anlaşılır bir dille işlenmektedir.<br /> <br />  Ayrıca bölüm sonlarına ve kitap sonuna konulan çok sayıda test sorusu ile ögrencilerin sınavlara hazırlanması amaçlanmıştır.</span></p>
 • Açıklama
  • Konu Başlıkları
    

   - Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri
   - Vergi Hukukunun Kaynakları
   - Verginin Tarafları (Vergi İdaresi, Mükellef, Sorumlu)
   - Vergilendirme Süreci
   - Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler
   - Vergi Kabahat, Suç ve Cezaları
   - Vergi Alacağının Korunması
   - Vergi Borcunu ve Cezalarını Sona Erdiren veya Hafifleten Nedenler
   - Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
   - Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri
   - Vergi Hukukunun Kaynakları
   - Verginin Tarafları (Vergi İdaresi, Mükellef, Sorumlu)
   - Vergilendirme Süreci
   - Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler
   - Vergi Kabahat, Suç ve Cezaları
   - Vergi Alacağının Korunması
   - Vergi Borcunu ve Cezalarını Sona Erdiren veya Hafifleten Nedenler
   - Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

    


     Vergi Hukuku dersi konuları; giriş, vergi usul hukuku, vergi tahsil hukuku ve vergi yargılama hukuku alanı olmak üzere dört ana grupta toplanabilir.

   Kitap;

   Giriş grubunda: vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları;
   Vergi Usul Hukuku grubunda: verginin tarafları, vergilendirme süreci, mükellefin ödevleri (vergi denetimi, süreler), vergi kabahat-suç ve cezaları;
   Vergi Tahsil Hukuku grubunda: vergi alacagının korunması, vergi borcunu sona erdiren nedenler;
   Vergi Yargılama Hukuku grubunda: vergi uyuşmazlıkları bölümü olmak üzere toplam dokuz bölümden oluşmaktadır.

    Konular; örnekler, tablolar, şemalardan da yararlanılarak mümkün oldugunca kolay anlaşılır bir dille işlenmektedir.

    Ayrıca bölüm sonlarına ve kitap sonuna konulan çok sayıda test sorusu ile ögrencilerin sınavlara hazırlanması amaçlanmıştır.

   Stok Kodu
   :
   9786257127479
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   249
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   50
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat