Sepetim (0) Toplam: 0,00
%4
Yeni
Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı İngilizce Özetli Prof .Dr. Yücel

Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı İngilizce Özetli

Liste Fiyatı : 69,00
İndirimli Fiyat : 65,56
%4 İndirimli
Stokta var
Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı İngilizce Özetli
Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı İngilizce Özetli
Seçkin Yayıncılık
65.56
<p><strong>Konu Başlıkları</strong><br /><br />Antlaşmalar Hukuku<br />Deniz Hukuku<br />Hava ve Uzay Hukuku<br />İnsan Hakları Hukuku<br />Kuvvet Kullanma<br />Uyuşmazlık Çözümü<br />Çevre Hukuku<br />Ekonomi Hukuku<br /><br /><strong>İçindekiler</strong></p> <p>Önsöz 5<br />Kısaltmalar 17<br />Bölüm 1<br />ULUSLARARASI HUKUKUN TEMEL NİTELİKLERİ<br />GİRİŞ 23<br />A. Hukuk Kavramı 24<br />1. Toplum ve Düzen 24<br />2. Hukuk 25<br />B. Uluslararası Hukuk Kavramı 27<br />1. Uluslararası Toplum 27<br />2. Uluslararası Toplumun Hukuku: Uluslararası Hukuk 29<br />2.1. Uluslararası Hukuk Kurallarının Oluşturulması 29<br />2.2. Uluslararası Hukuk Kurallarının Uygulanmasının Sağlanması 31<br />3. Uluslararası Hukukun Gelişimi 33<br />C. Uluslararası Hukuk–Ulusal Hukuk İlişkisi 35<br />1. Yaklaşımlar ve Prensipler 36<br />2. Türk Hukukunda Sistem 39<br />İngilizce Özet 43<br />Bölüm 2<br />ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI<br />GİRİŞ 51<br />A. Bağlayıcı Kaynaklar 53<br />1. Yapılageliş 53<br />2. Uluslararası Antlaşmalar 56<br />3. Hukukun Genel İlkeleri 59<br />B. Yardımcı Kaynaklar 60<br />1. Yargı Kararları 60<br />2. Öğreti 62<br />C. Diğer Olası Kaynaklar 63<br />1. Uluslararası Örgütlerin Kararları 63<br />2. Yumuşak Hukuk 65<br />3. Hakkaniyet 66<br />D. Kaynaklar Hiyerarşisi 67<br />İngilizce Özet 69<br />Bölüm 3<br />ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR<br />GİRİŞ 79<br />A. Genel Bilgiler 79<br />1. Antlaşmaların Konumu ve Önemi 79<br />2. Tanımı 81<br />B. Antlaşmaların Yapılışı 82<br />1. Uluslararası Hukuktaki Durum 82<br />2. Antlaşmaların Yapılmasında Türk Hukukundaki Sistem 85<br />C. Antlaşmalara Bağlayıcı Güç Kazandırılması 86<br />1. Uluslararası Hukuktaki Durum 86<br />2. Türk İç Hukukundaki Durum 87<br />D. Antlaşmaların Hüküm Doğurması 90<br />1. Uluslararası Hukuktaki Durum 91<br />2. Türk İç Hukukundaki Durum 92<br />E. Uluslararası Antlaşmaların Geçersizliği 93<br />1. Geçersizlik Nedenlerinin Sınıflandırılması 93<br />2. Geçersizlik Nedenleri 94<br />2.1. Mutlak Geçersizlik Nedenleri 95<br />2.2. Nisbi Geçersizlik Nedenleri 96<br />3. Geçersizliğin Öne Sürülmesi 97<br />F. Uluslararası Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Temel Prensipler ve Antlaşmaların Uygulamadaki Etkileri 98<br />1. Bazı Temel Prensipler 98<br />2. Üçüncü Ülkeler İçin Hak ve Yükümlülükler 99<br />3. Çekinceler 100<br />4. Uluslararası Antlaşmaların Çatışması 101<br />G. Uluslararası Antlaşmaların Değiştirilmesi ve Sona Ermesi 101<br />1. Antlaşmaların Değiştirilmesi 101<br />2. Antlaşmaların Sona Ermesi 102<br />İngilizce Özet 105<br />Bölüm 4<br />ULUSLARARASI HUKUKTA KİŞİLİK<br />GİRİŞ 117<br />A. Uluslararası Hukukta Kişilik Kavramı 117<br />1. Hukukta Kişilik 117<br />2. Uluslararası Hukukta Kişilik 118<br />B. Uluslararası Hukukun Kişileri 119<br />1. Devlet 119<br />1.1. İnsan Topluluğu 120<br />1.2. Ülke 120<br />1.3. Kurulu Otorite 121<br />1.4. Bağımsızlık ve Uluslararası Münasebetleri Yürütebilme Yeteneği 122<br />1.5. Self–Determinasyon Hakkı 124<br />1.6. Devlet Türleri ve Uluslararası Hukuktaki Etkileri 125<br />1.7. Devletlerin Tanınması 127<br />2. Uluslararası Örgütler 130<br />3. Gerçek Kişiler 131<br />İngilizce Özet 135<br />Bölüm 5<br />DEVLETİN ÜLKESİ<br />GİRİŞ 143<br />A. Devletin Ülkesi 143<br />1. Sınırlar 143<br />2. Kara Ülkesi 144<br />2.1. Nehirler, Göller ve Uluslararası Akarsular 146<br />2.2. Kanallar 150<br />3. Hava Ülkesi 150<br />4. Deniz Ülkesi 152<br />B. Ülkenin Kazanılması ve Kaybedilmesi 152<br />1. İşgal 152<br />2. Arazi Oluşumu 153<br />3. Zamanaşımı 153<br />4. Fetih ve İlhak 154<br />5. Yargı Kararları 155<br />6. Devir (Rıza) 155<br />İngilizce Özet 157<br />Bölüm 6<br />DEVLETİN YETKİSİ<br />GİRİŞ 167<br />A. Devletin Cezai Yetkisi 167<br />1. Ülkesellik Prensibi 169<br />2. Vatandaşlık Prensibi 169<br />3. Koruma Prensibi 170<br />4. Pasif Kişisellik Prensibi 171<br />5. Evrensellik Prensibi 171<br />B. Devletin Hukuki Yetkisi 173<br />1. Devletin Münhasır Yetkileri 174<br />1.1. Devletin Ülkesel Yetkileri 174<br />1.2. Ülkesel Yetkisine Genel Sınırlandırmalar 174<br />1.3. Devletin Ülkesel Yetkisine Özel Sınırlandırmalar 176<br />1.4. Devletin Ülkesi Dışındaki Münhasır Yetkileri 181<br />2. Devletin Ortak ve Yarışan Yetkileri 183<br />İngilizce Özet 185<br />Bölüm 7<br />ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU<br />GİRİŞ 195<br />A. Deniz Hukukunun Gelişimi ve Deniz Hukuku Kurallarının Kaynakları 196<br />1. Kısa Tarihçe 196<br />2. Deniz Hukukunun Kaynakları 199<br />B. Deniz Alanları 201<br />1. Devletlerin Egemenliği Altındaki Deniz Alanları 201<br />1.1. Esas Çizgi 201<br />1.2. İçsular 204<br />1.3. Karasuları 206<br />1.4. Uluslararası Boğazlar 210<br />1.5. Takımada Devleti ve Takımada Suları 211<br />2. Devletlerin Bazı Yetkiler Kullandıkları Deniz Alanları 213<br />2.1. Bitişik Bölge 213<br />2.2. Kıta Sahanlığı 215<br />2.3. Münhasır Ekonomik Bölge 218<br />3. Ada Kavramı ve Adaların Deniz Alanları 220<br />4. Açık Deniz 222<br />4.1. Tanımı ve Hukuksal Statüsü 222<br />4.2. Açık Denizlerde Devletlerin Yetkileri 223<br />5. Uluslararası Deniz Yatağı 225<br />6. Deniz Alanlarının Sınırlandırılması 226<br />İngilizce Özet 231<br />Bölüm 8<br />HAVA VE UZAY HUKUKU<br />ULUSLARARASI HAVA HUKUKU 245<br />Giriş ve Tarihsel Gelişim 245<br />A. Hava Sahasının Hukuksal Statüsü 248<br />1. Ulusal Hava Sahasının Hukuksal Statüsü 248<br />2. Uluslararası Hava Sahasının Statüsü 250<br />B. Hava Ulaşım Rejimi 251<br />1. Uluslararası Hava Sahasında Uçuş Rejimi 251<br />2. Ulusal Hava Sahasında Uçuş Rejimi 253<br />C. Hava Sahasından İletişim (Telekomünikasyon) Maksadıyla Yararlanma 256<br />ULUSLARARASI UZAY HUKUKU 260<br />Giriş 260<br />A. Uluslararası Uzay Hukukunun Kaynakları 262<br />B. Uzay Hukukunun Temel Prensipleri 265<br />1. Uzaydaki Faaliyetler Uluslararası Hukuk Kurallarınca Düzenlenir 265<br />2. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Bütün Devletlere Açıktır 265<br />3. Uzaydaki Faaliyetler Bütün Devletlerin Faydasına Olmalıdır 266<br />4. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Barışçıl Olmalıdır 266<br />5. Uzay ve Gök Cisimleri Üzerinde Egemenlik Kurulamaz 268<br />6. Faaliyetler, İşbirliği, Dayanışma ve Çıkarlara Saygı Prensiplerine Dayanmalıdır 269<br />7. Uzaya Gönderilen Araçlar Üzerindeki Hak ve Sorumluluklar Devam Eder 270<br />8. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Çevreye Zarar Vermemelidir 273<br />9. Astronotların Kurtarılması ve İadesi Yükümlülüğü 274<br />10. Uzaya Gönderilen Araçlarla İlgili Kayıt Yükümlülüğü 275<br />İngilizce Özet 277<br />Bölüm 9<br />ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU<br />GİRİŞ 289<br />A. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Kavramı ve Gelişimi 290<br />1. İnsan Hakları ve Uluslararası İnsan Hakları Kavramı 290<br />2. Uluslararası İnsan Hakları Kavramının İçeriği 291<br />2.1. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 291<br />2.2. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 293<br />2.3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 294<br />2.4. Bölgesel Nitelikli İnsan Hakları Sözleşmeleri 296<br />2.5. Özel Konulu İnsan Hakları Sözleşmeleri 301<br />B. İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması 304<br />1. Yapılageliş Hukuku 305<br />2. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerindeki Koruma Sistemleri 305<br />2.1. Birleşmiş Milletler ve İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması 306<br />2.2. Avrupa’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması 310<br />2.3. Latin Amerika’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması 312<br />2.4. Afrika’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması 314<br />2.5. Sürekli Arap İnsan Hakları Komisyonu ve İİÖ Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu 315<br />İngilizce Özet 317<br />Bölüm 10<br />ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA<br />GİRİŞ 327<br />A. Birleşmiş Milletler Öncesi Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 327<br />1. “Haklı Savaş” Kavramı ve Gelişimi 327<br />2. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler 330<br />B. Birleşmiş Milletler Döneminde Kuvvet Kullanma 334<br />1. Birleşmiş Milletler Statüsü ve Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler 334<br />2. Birleşmiş Milletler Sonrası Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Gelişmeler 341<br />İngilizce Özet 347<br />Bölüm 11<br />ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK<br />GİRİŞ 355<br />A. Silahlı Çatışmalar Hukukunun Kuralları 355<br />1. Gelişimi 355<br />2. Kurallar ve Sınıflandırılmaları 360<br />2.1. Yasaklanmış Silahlar ve Savaş Teknikleri 361<br />2.2. Korunan Kişiler 362<br />B. Silahlı Çatışmalar Hukuku Kurallarının İhlali ve Sonuçları 365<br />1. Gerçek Kişilerin (Bireylerin) Cezai Sorumluluğu 366<br />2. İhlallerden Doğan Suçlar 371<br />3. Uluslararası Ceza Mahkemesi 376<br />İngilizce Özet 379<br />Bölüm 12<br />DEVLETLERİN ARDIL OLMALARI<br />GİRİŞ 387<br />A. Devletlerin Uluslararası Antlaşmalara Ardıl Olması 388<br />1. Uluslararası Hukukta Durum 388<br />2. Türkiye ve Devletlerin Ardıl Olması 391<br />B. Devletlerin Diğer Bazı Konularda Ardıl Olması 392<br />1. Devletlerin Devlet Mallarına Ardıl Olması 392<br />2. Devlet Borçları 394<br />3. Devlet Arşivleri 395<br />4. Devletin Yönetim Biçimi 396<br />5. Uyrukluk Bakımından Ardıllık 397<br />İngilizce Özet 399<br />Bölüm 13<br />DEVLETİN SORUMLULUĞU<br />GİRİŞ 407<br />A. Sorumluluğun Ortaya Çıkması 408<br />B. Yükümlülüğün İhlal Edilmesi 409<br />C. Devlete Yüklenebilme (Bağlanabilme) 410<br />D. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller 415<br />E. Devlet Sorumluluğunun Uygulanması 416<br />F. Diplomatik Koruma (Himaye) ve Uyrukluk 418<br />İngilizce Özet 421<br />Bölüm 14<br />ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN<br />BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ<br />GİRİŞ 431<br />A. Diplomatik Yollar 432<br />1. Görüşme 432<br />2. Dostça Girişim ve Arabuluculuk 433<br />3. Uzlaştırma 434<br />4. Veri Toplama ve Soruşturma 435<br />B. Yargısal Yollar 436<br />1. Mahkeme: Uluslararası Adalet Divanı 436<br />1.1. Davalarda Karar Verme 438<br />1.2. Tavsiye Görüşü 440<br />2. Hakemlik 441<br />İngilizce Özet 443<br />Bölüm 15<br />BİRLEŞMİŞ MİLLETLER<br />GİRİŞ 453<br />A. Birleşmiş Milletler’in Temel Nitelikleri 454<br />1. Birleşmiş Milletler’in Temel Amaçları ve Prensipleri 454<br />2. Üyelik 455<br />3. Bütçe 456<br />B. Birleşmiş Milletler’in Yapısı 457<br />1. Genel Kurul 458<br />1.1. Yapısı 458<br />1.2. Yetki ve Görevleri 460<br />2. Güvenlik Konseyi 461<br />2.1. Yapısı 461<br />2.2. Yetki ve Görevleri 463<br />3. Ekonomik ve Sosyal Konsey 465<br />3.1. Yapısı 465<br />3.2. Yetki ve Görevleri 466<br />4. Vesayet Konseyi 467<br />5. Uluslararası Adalet Divanı 468<br />5.1. Yapısı 468<br />5.2. Yargı Yetkisi 469<br />6. Sekreterlik 469<br />İngilizce Özet 471<br />Bölüm 16<br />ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU<br />GİRİŞ 479<br />A. Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişimi 479<br />B. İlkeler ve Yükümlülükler 482<br />1. Sınır Aşan Zarara Yol Açmama Yükümlülüğü 483<br />2. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü 483<br />3. İhtiyatlılık İlkesi 484<br />4. Kirleten Öder İlkesi 485<br />5. Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar 485<br />6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Kullanım 486<br />7. Nesillerarası Hakkaniyet 487<br />8. Bilgi Verme 487<br />C. Önemli Alanlar 488<br />1. Biyolojik Kaynaklar 488<br />2. Tehlikeli Madde ve Faaliyetler 489<br />3. Hava ve Atmosfer 490<br />4. Ozon Tabakası 492<br />5. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma 493<br />İngilizce Özet 495<br />Bölüm 17<br />ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKU<br />Giriş 507<br />A. Uluslararası Ekonomi Hukuku Kavramı 508<br />1. Gelişimi 508<br />2. Uluslararası Ekonomi Hukukunun Tanımı 512<br />B. Uluslararası Ekonomi Hukukunun Prensipleri 514<br />1. Uluslararası Ticarete İlişkin Prensipler 514<br />1.1. Uluslararası Para Fonu (IMF) 515<br />1.2. Dünya Bankası 518<br />1.3. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması (GATT) 520<br />1.4. Dünya Ticaret Örgütü (DT) 522<br />2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar 524<br />2.1. Kavram ve Gelişimi 524<br />2.2. Hukuki Prensipler 526<br />3. Uluslararası Kalkınma 531<br />3.1. Kavram ve Gelişimi 531<br />3.2. Hukuki Prensipler 534<br />4. Uluslararası Ekonomik Yaptırımlar 537<br />4.1. Kavramsal Çerçeve 537<br />4.2. Yaptırımlara Dair Kurallar 539<br />İngilizce Özet 543<br />Kaynakça 551<br />Kavramlar Dizini 557</p>
 • Açıklama
  • Konu Başlıkları

   Antlaşmalar Hukuku
   Deniz Hukuku
   Hava ve Uzay Hukuku
   İnsan Hakları Hukuku
   Kuvvet Kullanma
   Uyuşmazlık Çözümü
   Çevre Hukuku
   Ekonomi Hukuku

   İçindekiler

   Önsöz 5
   Kısaltmalar 17
   Bölüm 1
   ULUSLARARASI HUKUKUN TEMEL NİTELİKLERİ
   GİRİŞ 23
   A. Hukuk Kavramı 24
   1. Toplum ve Düzen 24
   2. Hukuk 25
   B. Uluslararası Hukuk Kavramı 27
   1. Uluslararası Toplum 27
   2. Uluslararası Toplumun Hukuku: Uluslararası Hukuk 29
   2.1. Uluslararası Hukuk Kurallarının Oluşturulması 29
   2.2. Uluslararası Hukuk Kurallarının Uygulanmasının Sağlanması 31
   3. Uluslararası Hukukun Gelişimi 33
   C. Uluslararası Hukuk–Ulusal Hukuk İlişkisi 35
   1. Yaklaşımlar ve Prensipler 36
   2. Türk Hukukunda Sistem 39
   İngilizce Özet 43
   Bölüm 2
   ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI
   GİRİŞ 51
   A. Bağlayıcı Kaynaklar 53
   1. Yapılageliş 53
   2. Uluslararası Antlaşmalar 56
   3. Hukukun Genel İlkeleri 59
   B. Yardımcı Kaynaklar 60
   1. Yargı Kararları 60
   2. Öğreti 62
   C. Diğer Olası Kaynaklar 63
   1. Uluslararası Örgütlerin Kararları 63
   2. Yumuşak Hukuk 65
   3. Hakkaniyet 66
   D. Kaynaklar Hiyerarşisi 67
   İngilizce Özet 69
   Bölüm 3
   ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
   GİRİŞ 79
   A. Genel Bilgiler 79
   1. Antlaşmaların Konumu ve Önemi 79
   2. Tanımı 81
   B. Antlaşmaların Yapılışı 82
   1. Uluslararası Hukuktaki Durum 82
   2. Antlaşmaların Yapılmasında Türk Hukukundaki Sistem 85
   C. Antlaşmalara Bağlayıcı Güç Kazandırılması 86
   1. Uluslararası Hukuktaki Durum 86
   2. Türk İç Hukukundaki Durum 87
   D. Antlaşmaların Hüküm Doğurması 90
   1. Uluslararası Hukuktaki Durum 91
   2. Türk İç Hukukundaki Durum 92
   E. Uluslararası Antlaşmaların Geçersizliği 93
   1. Geçersizlik Nedenlerinin Sınıflandırılması 93
   2. Geçersizlik Nedenleri 94
   2.1. Mutlak Geçersizlik Nedenleri 95
   2.2. Nisbi Geçersizlik Nedenleri 96
   3. Geçersizliğin Öne Sürülmesi 97
   F. Uluslararası Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Temel Prensipler ve Antlaşmaların Uygulamadaki Etkileri 98
   1. Bazı Temel Prensipler 98
   2. Üçüncü Ülkeler İçin Hak ve Yükümlülükler 99
   3. Çekinceler 100
   4. Uluslararası Antlaşmaların Çatışması 101
   G. Uluslararası Antlaşmaların Değiştirilmesi ve Sona Ermesi 101
   1. Antlaşmaların Değiştirilmesi 101
   2. Antlaşmaların Sona Ermesi 102
   İngilizce Özet 105
   Bölüm 4
   ULUSLARARASI HUKUKTA KİŞİLİK
   GİRİŞ 117
   A. Uluslararası Hukukta Kişilik Kavramı 117
   1. Hukukta Kişilik 117
   2. Uluslararası Hukukta Kişilik 118
   B. Uluslararası Hukukun Kişileri 119
   1. Devlet 119
   1.1. İnsan Topluluğu 120
   1.2. Ülke 120
   1.3. Kurulu Otorite 121
   1.4. Bağımsızlık ve Uluslararası Münasebetleri Yürütebilme Yeteneği 122
   1.5. Self–Determinasyon Hakkı 124
   1.6. Devlet Türleri ve Uluslararası Hukuktaki Etkileri 125
   1.7. Devletlerin Tanınması 127
   2. Uluslararası Örgütler 130
   3. Gerçek Kişiler 131
   İngilizce Özet 135
   Bölüm 5
   DEVLETİN ÜLKESİ
   GİRİŞ 143
   A. Devletin Ülkesi 143
   1. Sınırlar 143
   2. Kara Ülkesi 144
   2.1. Nehirler, Göller ve Uluslararası Akarsular 146
   2.2. Kanallar 150
   3. Hava Ülkesi 150
   4. Deniz Ülkesi 152
   B. Ülkenin Kazanılması ve Kaybedilmesi 152
   1. İşgal 152
   2. Arazi Oluşumu 153
   3. Zamanaşımı 153
   4. Fetih ve İlhak 154
   5. Yargı Kararları 155
   6. Devir (Rıza) 155
   İngilizce Özet 157
   Bölüm 6
   DEVLETİN YETKİSİ
   GİRİŞ 167
   A. Devletin Cezai Yetkisi 167
   1. Ülkesellik Prensibi 169
   2. Vatandaşlık Prensibi 169
   3. Koruma Prensibi 170
   4. Pasif Kişisellik Prensibi 171
   5. Evrensellik Prensibi 171
   B. Devletin Hukuki Yetkisi 173
   1. Devletin Münhasır Yetkileri 174
   1.1. Devletin Ülkesel Yetkileri 174
   1.2. Ülkesel Yetkisine Genel Sınırlandırmalar 174
   1.3. Devletin Ülkesel Yetkisine Özel Sınırlandırmalar 176
   1.4. Devletin Ülkesi Dışındaki Münhasır Yetkileri 181
   2. Devletin Ortak ve Yarışan Yetkileri 183
   İngilizce Özet 185
   Bölüm 7
   ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU
   GİRİŞ 195
   A. Deniz Hukukunun Gelişimi ve Deniz Hukuku Kurallarının Kaynakları 196
   1. Kısa Tarihçe 196
   2. Deniz Hukukunun Kaynakları 199
   B. Deniz Alanları 201
   1. Devletlerin Egemenliği Altındaki Deniz Alanları 201
   1.1. Esas Çizgi 201
   1.2. İçsular 204
   1.3. Karasuları 206
   1.4. Uluslararası Boğazlar 210
   1.5. Takımada Devleti ve Takımada Suları 211
   2. Devletlerin Bazı Yetkiler Kullandıkları Deniz Alanları 213
   2.1. Bitişik Bölge 213
   2.2. Kıta Sahanlığı 215
   2.3. Münhasır Ekonomik Bölge 218
   3. Ada Kavramı ve Adaların Deniz Alanları 220
   4. Açık Deniz 222
   4.1. Tanımı ve Hukuksal Statüsü 222
   4.2. Açık Denizlerde Devletlerin Yetkileri 223
   5. Uluslararası Deniz Yatağı 225
   6. Deniz Alanlarının Sınırlandırılması 226
   İngilizce Özet 231
   Bölüm 8
   HAVA VE UZAY HUKUKU
   ULUSLARARASI HAVA HUKUKU 245
   Giriş ve Tarihsel Gelişim 245
   A. Hava Sahasının Hukuksal Statüsü 248
   1. Ulusal Hava Sahasının Hukuksal Statüsü 248
   2. Uluslararası Hava Sahasının Statüsü 250
   B. Hava Ulaşım Rejimi 251
   1. Uluslararası Hava Sahasında Uçuş Rejimi 251
   2. Ulusal Hava Sahasında Uçuş Rejimi 253
   C. Hava Sahasından İletişim (Telekomünikasyon) Maksadıyla Yararlanma 256
   ULUSLARARASI UZAY HUKUKU 260
   Giriş 260
   A. Uluslararası Uzay Hukukunun Kaynakları 262
   B. Uzay Hukukunun Temel Prensipleri 265
   1. Uzaydaki Faaliyetler Uluslararası Hukuk Kurallarınca Düzenlenir 265
   2. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Bütün Devletlere Açıktır 265
   3. Uzaydaki Faaliyetler Bütün Devletlerin Faydasına Olmalıdır 266
   4. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Barışçıl Olmalıdır 266
   5. Uzay ve Gök Cisimleri Üzerinde Egemenlik Kurulamaz 268
   6. Faaliyetler, İşbirliği, Dayanışma ve Çıkarlara Saygı Prensiplerine Dayanmalıdır 269
   7. Uzaya Gönderilen Araçlar Üzerindeki Hak ve Sorumluluklar Devam Eder 270
   8. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Çevreye Zarar Vermemelidir 273
   9. Astronotların Kurtarılması ve İadesi Yükümlülüğü 274
   10. Uzaya Gönderilen Araçlarla İlgili Kayıt Yükümlülüğü 275
   İngilizce Özet 277
   Bölüm 9
   ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
   GİRİŞ 289
   A. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Kavramı ve Gelişimi 290
   1. İnsan Hakları ve Uluslararası İnsan Hakları Kavramı 290
   2. Uluslararası İnsan Hakları Kavramının İçeriği 291
   2.1. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 291
   2.2. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 293
   2.3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 294
   2.4. Bölgesel Nitelikli İnsan Hakları Sözleşmeleri 296
   2.5. Özel Konulu İnsan Hakları Sözleşmeleri 301
   B. İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması 304
   1. Yapılageliş Hukuku 305
   2. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerindeki Koruma Sistemleri 305
   2.1. Birleşmiş Milletler ve İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması 306
   2.2. Avrupa’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması 310
   2.3. Latin Amerika’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması 312
   2.4. Afrika’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması 314
   2.5. Sürekli Arap İnsan Hakları Komisyonu ve İİÖ Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu 315
   İngilizce Özet 317
   Bölüm 10
   ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA
   GİRİŞ 327
   A. Birleşmiş Milletler Öncesi Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 327
   1. “Haklı Savaş” Kavramı ve Gelişimi 327
   2. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler 330
   B. Birleşmiş Milletler Döneminde Kuvvet Kullanma 334
   1. Birleşmiş Milletler Statüsü ve Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler 334
   2. Birleşmiş Milletler Sonrası Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Gelişmeler 341
   İngilizce Özet 347
   Bölüm 11
   ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK
   GİRİŞ 355
   A. Silahlı Çatışmalar Hukukunun Kuralları 355
   1. Gelişimi 355
   2. Kurallar ve Sınıflandırılmaları 360
   2.1. Yasaklanmış Silahlar ve Savaş Teknikleri 361
   2.2. Korunan Kişiler 362
   B. Silahlı Çatışmalar Hukuku Kurallarının İhlali ve Sonuçları 365
   1. Gerçek Kişilerin (Bireylerin) Cezai Sorumluluğu 366
   2. İhlallerden Doğan Suçlar 371
   3. Uluslararası Ceza Mahkemesi 376
   İngilizce Özet 379
   Bölüm 12
   DEVLETLERİN ARDIL OLMALARI
   GİRİŞ 387
   A. Devletlerin Uluslararası Antlaşmalara Ardıl Olması 388
   1. Uluslararası Hukukta Durum 388
   2. Türkiye ve Devletlerin Ardıl Olması 391
   B. Devletlerin Diğer Bazı Konularda Ardıl Olması 392
   1. Devletlerin Devlet Mallarına Ardıl Olması 392
   2. Devlet Borçları 394
   3. Devlet Arşivleri 395
   4. Devletin Yönetim Biçimi 396
   5. Uyrukluk Bakımından Ardıllık 397
   İngilizce Özet 399
   Bölüm 13
   DEVLETİN SORUMLULUĞU
   GİRİŞ 407
   A. Sorumluluğun Ortaya Çıkması 408
   B. Yükümlülüğün İhlal Edilmesi 409
   C. Devlete Yüklenebilme (Bağlanabilme) 410
   D. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller 415
   E. Devlet Sorumluluğunun Uygulanması 416
   F. Diplomatik Koruma (Himaye) ve Uyrukluk 418
   İngilizce Özet 421
   Bölüm 14
   ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN
   BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
   GİRİŞ 431
   A. Diplomatik Yollar 432
   1. Görüşme 432
   2. Dostça Girişim ve Arabuluculuk 433
   3. Uzlaştırma 434
   4. Veri Toplama ve Soruşturma 435
   B. Yargısal Yollar 436
   1. Mahkeme: Uluslararası Adalet Divanı 436
   1.1. Davalarda Karar Verme 438
   1.2. Tavsiye Görüşü 440
   2. Hakemlik 441
   İngilizce Özet 443
   Bölüm 15
   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
   GİRİŞ 453
   A. Birleşmiş Milletler’in Temel Nitelikleri 454
   1. Birleşmiş Milletler’in Temel Amaçları ve Prensipleri 454
   2. Üyelik 455
   3. Bütçe 456
   B. Birleşmiş Milletler’in Yapısı 457
   1. Genel Kurul 458
   1.1. Yapısı 458
   1.2. Yetki ve Görevleri 460
   2. Güvenlik Konseyi 461
   2.1. Yapısı 461
   2.2. Yetki ve Görevleri 463
   3. Ekonomik ve Sosyal Konsey 465
   3.1. Yapısı 465
   3.2. Yetki ve Görevleri 466
   4. Vesayet Konseyi 467
   5. Uluslararası Adalet Divanı 468
   5.1. Yapısı 468
   5.2. Yargı Yetkisi 469
   6. Sekreterlik 469
   İngilizce Özet 471
   Bölüm 16
   ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU
   GİRİŞ 479
   A. Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişimi 479
   B. İlkeler ve Yükümlülükler 482
   1. Sınır Aşan Zarara Yol Açmama Yükümlülüğü 483
   2. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü 483
   3. İhtiyatlılık İlkesi 484
   4. Kirleten Öder İlkesi 485
   5. Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar 485
   6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Kullanım 486
   7. Nesillerarası Hakkaniyet 487
   8. Bilgi Verme 487
   C. Önemli Alanlar 488
   1. Biyolojik Kaynaklar 488
   2. Tehlikeli Madde ve Faaliyetler 489
   3. Hava ve Atmosfer 490
   4. Ozon Tabakası 492
   5. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma 493
   İngilizce Özet 495
   Bölüm 17
   ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKU
   Giriş 507
   A. Uluslararası Ekonomi Hukuku Kavramı 508
   1. Gelişimi 508
   2. Uluslararası Ekonomi Hukukunun Tanımı 512
   B. Uluslararası Ekonomi Hukukunun Prensipleri 514
   1. Uluslararası Ticarete İlişkin Prensipler 514
   1.1. Uluslararası Para Fonu (IMF) 515
   1.2. Dünya Bankası 518
   1.3. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması (GATT) 520
   1.4. Dünya Ticaret Örgütü (DT) 522
   2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar 524
   2.1. Kavram ve Gelişimi 524
   2.2. Hukuki Prensipler 526
   3. Uluslararası Kalkınma 531
   3.1. Kavram ve Gelişimi 531
   3.2. Hukuki Prensipler 534
   4. Uluslararası Ekonomik Yaptırımlar 537
   4.1. Kavramsal Çerçeve 537
   4.2. Yaptırımlara Dair Kurallar 539
   İngilizce Özet 543
   Kaynakça 551
   Kavramlar Dizini 557

   Stok Kodu
   :
   9789750262869
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   560
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   11
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat