Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Türk Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Kazanılması Dr

Türk Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Kazanılması

Liste Fiyatı : 250,00
İndirimli Fiyat : 237,50
Kazancınız : 12,50
Taksitli fiyat : 1 x 237,50
9789753688291
603239
Türk Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Kazanılması
Türk Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Kazanılması
237.50

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ III

İÇİNDEKİLER. VII

KISALTMALAR XI

 • 1. GİRİŞ. 1
 • GENEL OLARAK. 1
 • ÇALIŞMANIN AMACI VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ. 2

BİRİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI BAKIMINDAN TESCİL İLKESİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 • 2. TESCİL VE KAYIT- TAPULAMA KAVRAMLARI, KONUYA

İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR 5

 • TESCİL. 5
  • Kavram. 5
  • Tescilin Hukuki Niteliği. 6
  • Tescilin Hukuki Sebebi 8
  • Tescilin Sebebe Bağlılığı 9
  • Tescilin Geçersizliği (Yolsuz Tescil Olgusu) 11
   1. Baştaki Geçersizlik. 11
   2. Sonradan Geçersiz Hale Gelme Sorunu ve Konuya İlişkin Tartışmalar 13
   3. Sonradan Geçersiz Hale Gelme Sorununa İlişkin Görüşümüz 16
  • Tescilin “Yok” Hükmünde Olması 20
  • Tescilin Sonradan Geçerli Hale Gelmesi 22
 • KAYIT- TAPULAMA 23
  • Kavram. 23
  • Tescil ile Karşılaştırma. 24

 

VIII

 • Mevzuat ve Uygulamadaki Konuya İlişkin Durum. 24
 • TESCİLE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMA ALANI 25
  • Terkin Bakımından 25
  • Şerh Bakımından. 26
  • Beyan Bakımından 27
  • Diğer Kayıtlar Bakımından. 28
  • 3. TESCİL İLE KAZANILMAYI SAĞLAYAN HUKUKİ YOLLAR 28
 • SÖZLEŞME NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER 28
 • TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER. 34
  • Genel Olarak 34
  • Tahsis İşlemleri 35

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ KAZANILMASI VE MAHKEME KARARI İLE KAZANIMIN NİTELİK VE ÖZELLİĞİ

 • 4. TESCİLSİZ KAZANIM KAVRAMI. 37
 • 5. TESCİLSİZ KAZANILMA DURUMLARI 38
 • MEDENİ KANUN BAKIMINDAN. 38
 • DİĞER İLGİLİ MEVZUAT BAKIMINDAN. 44
 • MAHKEME KARARI İLE KAZANILMADA KARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 44
 • MAHKEME KARARI İLE KAZANIMIN ÖZELLİĞİ 49
 • DİĞER KAYITLAR BAKIMINDAN MAHKEME KARARI. 51
  • Terkin Bakımından. 52
  • Şerh Bakımından 53
  • 6. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI BAKIMINDAN KONUMUZA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA 54
  • 7. TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN KONUMUZA İLİŞKİN DURUMU. 56

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARI İLE KAZANILMASI- NIN HUKUKİ DAYANAKLARI

 • 8. MAHKEME KARARINA ESAS TEŞKİL EDEN BAŞLICA HUKUKİ

DAYANAKLARIN İNCELENMESİ 59

 • MEDENİ HUKUK AÇISINDAN. 59
  • Taşınmaz Satışı. 59
   1. Geçerli Satışlar. 59
    1. Ülkemizdeki Uygulama. 59
    2. Alıcının Genel Olarak Dönme Hakkını Kullanması 61
    3. Tarafların Temerrüdü 63
   2. Geçerli Olmayan Satışlar 65
    1. Konunun Genel Olarak Açıklanması ve Mahkeme Kararının

Geçersiz Satış İlişkisine Dayanılarak Oluşturulması Sorunu 67

 1. Maketten (veya Topraktan) Satışlar. 68

aaa) Kavram ve Uygulama 68

bbb) Yargıtay’ın, İlgili Yasal Düzenlemeden Önceki

Dönemde Konuya Bakışı 69

ccc) Konuya İlişkin Yasal Düzenleme 72

 • Taşınmaz Satış Vaadi. 75
  1. Hukuki Niteliği. 75
  2. Konuya İlişkin Tartışmalar 76
   1. Mahkeme Kararı ile Kazanılma Bakımından Öncelikle Satış İlişkisinin Kurulmasını Arayan Görüş 76
   2. Mahkeme Kararı ile Kazanılma Bakımından Doğrudan

Doğruya Satış Vaadine Dayanılabileceğini Savunan Görüş 78

 1. Görüşümüz. 82
 • Satış İlişkisi Doğurabilen Haklar 83
  1. Önalım (Şuf’a) Hakkı. 84
   1. Kavram 84
   2. Çeşitleri. 84
   3. Bugünkü Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Bakımından. 85
   4. Önceki Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Bakımından. 88
  2. Geri Alım (Vefa) Hakkı 89
  3. Alım (İştira) Hakkı 90
 • Taşınmaz Bağışı. 91
 • Ölüme Bağlı Tasarruflar. 94
 • Dolaylı Vekâlet İlişkisi. 94
 • Haksız İnşaat 97
 • Taşkın İnşaat 99
 • Aynen Tazmin 100

 

 • Toplu Mülkiyet İlişkileri 106
  1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet 107
  2. Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Halinde Mülkiyet). 109
  3. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı. 110
 • Miras Payının Devri ve Mirasın Paylaşılması Sözleşmesi 114
  1. Miras Payının Devri. 114
   1. Mirasçılar Arası Devir 114
   2. Üçüncü Kişiye Devir 115
   3. Mirasın Açılmasından Önce Devir. 115
  2. Mirasın Paylaşılması Sözleşmesi 117
 • Aile Hukuku Alanındaki İlişkiler. 118
 • Vakıf Kurma İşlemi 122
 • Sebepsiz Zenginleşme. 124
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi. 124
 • Tenkise İlişkin İade Borcu 125
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine Yönelen Diğer Hukuki İşlemler 127
  1. İnançlı Temlik 127
  2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 132
  3. Sulh Sözleşmesi ve Kabul. 141
  4. İsteğe Bağlı Açık Artırma. 143
  5. Trampa. 144
  6. Adi Ortaklık. 145
  7. İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme 147
  8. Ödüllü Yarışma Ve Piyango Tertibi 148
 • DİĞER HUKUK DALLARI AÇISINDAN 149
  • Ticaret Hukuku. 149
   1. Şirketler Bakımından 149
   2. Kooperatifler Bakımından. 152
  • İcra ve İflas Hukuku 153
  • 9. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARI İLE

KAZANILMASININ İFA VE BORCA AYKIRILIK BAKIMINDAN ETKİSİ 157

SONUÇ 161

KAYNAKÇA 163

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

    

   ÖNSÖZ III

   İÇİNDEKİLER. VII

   KISALTMALAR XI

   • 1. GİRİŞ. 1
   • GENEL OLARAK. 1
   • ÇALIŞMANIN AMACI VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ. 2

   BİRİNCİ BÖLÜM

   TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI BAKIMINDAN TESCİL İLKESİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

   • 2. TESCİL VE KAYIT- TAPULAMA KAVRAMLARI, KONUYA

   İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR 5

   • TESCİL. 5
    • Kavram. 5
    • Tescilin Hukuki Niteliği. 6
    • Tescilin Hukuki Sebebi 8
    • Tescilin Sebebe Bağlılığı 9
    • Tescilin Geçersizliği (Yolsuz Tescil Olgusu) 11
     1. Baştaki Geçersizlik. 11
     2. Sonradan Geçersiz Hale Gelme Sorunu ve Konuya İlişkin Tartışmalar 13
     3. Sonradan Geçersiz Hale Gelme Sorununa İlişkin Görüşümüz 16
    • Tescilin “Yok” Hükmünde Olması 20
    • Tescilin Sonradan Geçerli Hale Gelmesi 22
   • KAYIT- TAPULAMA 23
    • Kavram. 23
    • Tescil ile Karşılaştırma. 24

    

   VIII

   • Mevzuat ve Uygulamadaki Konuya İlişkin Durum. 24
   • TESCİLE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMA ALANI 25
    • Terkin Bakımından 25
    • Şerh Bakımından. 26
    • Beyan Bakımından 27
    • Diğer Kayıtlar Bakımından. 28
    • 3. TESCİL İLE KAZANILMAYI SAĞLAYAN HUKUKİ YOLLAR 28
   • SÖZLEŞME NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER 28
   • TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER. 34
    • Genel Olarak 34
    • Tahsis İşlemleri 35

   İKİNCİ BÖLÜM

   TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ KAZANILMASI VE MAHKEME KARARI İLE KAZANIMIN NİTELİK VE ÖZELLİĞİ

   • 4. TESCİLSİZ KAZANIM KAVRAMI. 37
   • 5. TESCİLSİZ KAZANILMA DURUMLARI 38
   • MEDENİ KANUN BAKIMINDAN. 38
   • DİĞER İLGİLİ MEVZUAT BAKIMINDAN. 44
   • MAHKEME KARARI İLE KAZANILMADA KARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 44
   • MAHKEME KARARI İLE KAZANIMIN ÖZELLİĞİ 49
   • DİĞER KAYITLAR BAKIMINDAN MAHKEME KARARI. 51
    • Terkin Bakımından. 52
    • Şerh Bakımından 53
    • 6. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI BAKIMINDAN KONUMUZA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA 54
    • 7. TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN KONUMUZA İLİŞKİN DURUMU. 56

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARI İLE KAZANILMASI- NIN HUKUKİ DAYANAKLARI

   • 8. MAHKEME KARARINA ESAS TEŞKİL EDEN BAŞLICA HUKUKİ

   DAYANAKLARIN İNCELENMESİ 59

   • MEDENİ HUKUK AÇISINDAN. 59
    • Taşınmaz Satışı. 59
     1. Geçerli Satışlar. 59
      1. Ülkemizdeki Uygulama. 59
      2. Alıcının Genel Olarak Dönme Hakkını Kullanması 61
      3. Tarafların Temerrüdü 63
     2. Geçerli Olmayan Satışlar 65
      1. Konunun Genel Olarak Açıklanması ve Mahkeme Kararının

   Geçersiz Satış İlişkisine Dayanılarak Oluşturulması Sorunu 67

   1. Maketten (veya Topraktan) Satışlar. 68

   aaa) Kavram ve Uygulama 68

   bbb) Yargıtay’ın, İlgili Yasal Düzenlemeden Önceki

   Dönemde Konuya Bakışı 69

   ccc) Konuya İlişkin Yasal Düzenleme 72

   • Taşınmaz Satış Vaadi. 75
    1. Hukuki Niteliği. 75
    2. Konuya İlişkin Tartışmalar 76
     1. Mahkeme Kararı ile Kazanılma Bakımından Öncelikle Satış İlişkisinin Kurulmasını Arayan Görüş 76
     2. Mahkeme Kararı ile Kazanılma Bakımından Doğrudan

   Doğruya Satış Vaadine Dayanılabileceğini Savunan Görüş 78

   1. Görüşümüz. 82
   • Satış İlişkisi Doğurabilen Haklar 83
    1. Önalım (Şuf’a) Hakkı. 84
     1. Kavram 84
     2. Çeşitleri. 84
     3. Bugünkü Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Bakımından. 85
     4. Önceki Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Bakımından. 88
    2. Geri Alım (Vefa) Hakkı 89
    3. Alım (İştira) Hakkı 90
   • Taşınmaz Bağışı. 91
   • Ölüme Bağlı Tasarruflar. 94
   • Dolaylı Vekâlet İlişkisi. 94
   • Haksız İnşaat 97
   • Taşkın İnşaat 99
   • Aynen Tazmin 100

    

   • Toplu Mülkiyet İlişkileri 106
    1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet 107
    2. Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Halinde Mülkiyet). 109
    3. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı. 110
   • Miras Payının Devri ve Mirasın Paylaşılması Sözleşmesi 114
    1. Miras Payının Devri. 114
     1. Mirasçılar Arası Devir 114
     2. Üçüncü Kişiye Devir 115
     3. Mirasın Açılmasından Önce Devir. 115
    2. Mirasın Paylaşılması Sözleşmesi 117
   • Aile Hukuku Alanındaki İlişkiler. 118
   • Vakıf Kurma İşlemi 122
   • Sebepsiz Zenginleşme. 124
   • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi. 124
   • Tenkise İlişkin İade Borcu 125
   • Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine Yönelen Diğer Hukuki İşlemler 127
    1. İnançlı Temlik 127
    2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 132
    3. Sulh Sözleşmesi ve Kabul. 141
    4. İsteğe Bağlı Açık Artırma. 143
    5. Trampa. 144
    6. Adi Ortaklık. 145
    7. İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme 147
    8. Ödüllü Yarışma Ve Piyango Tertibi 148
   • DİĞER HUKUK DALLARI AÇISINDAN 149
    • Ticaret Hukuku. 149
     1. Şirketler Bakımından 149
     2. Kooperatifler Bakımından. 152
    • İcra ve İflas Hukuku 153
    • 9. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARI İLE

   KAZANILMASININ İFA VE BORCA AYKIRILIK BAKIMINDAN ETKİSİ 157

   SONUÇ 161

   KAYNAKÇA 163

   Stok Kodu
   :
   9789753688291
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   186
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   237,50   
   237,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat