Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Türk Ceza Hukuku Temel Bilgiler Prof. Dr. Berrin Akbulut

Türk Ceza Hukuku Temel Bilgiler

Liste Fiyatı : 47,00
Stokta var
Türk Ceza Hukuku Temel Bilgiler
Türk Ceza Hukuku Temel Bilgiler
Seçkin Yayıncılık
47.00
<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td width="470"> <div align="center"><strong>İÇİNDEKİLER</strong></div> <div align="center">İçindekiler</div> <div class="icnok"><span class="icntext">Önsöz </span><span class="icnpagenum"> 5</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kısaltmalar </span><span class="icnpagenum"> 23</span></div> <div align="center">Birinci Bölüm</div> <div align="center">GENEL ESASLAR VE CEZA KANUNUNUN</div> <div align="center">UYGULAMA ALANI</div> <div class="icnok"><span class="icntext">§1. GİRİŞ </span><span class="icnpagenum"> 25</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Ceza Hukukunda Görev </span><span class="icnpagenum"> 25</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Ceza Hukukunda Amaç </span><span class="icnpagenum"> 27</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri </span><span class="icnpagenum"> 27</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. Ceza Hukukunun Alt Disiplinleri </span><span class="icnpagenum"> 28</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi </span><span class="icnpagenum"> 30</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Anayasa Hukuku </span><span class="icnpagenum"> 30</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İdare Hukuku </span><span class="icnpagenum"> 30</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Devletler Hukuku </span><span class="icnpagenum"> 31</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Medeni Hukuk </span><span class="icnpagenum"> 32</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Kriminoloji ve Diğer Yakın Disiplinler </span><span class="icnpagenum"> 32</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM </span><span class="icnpagenum"> 33</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Ceza Hukukunun Kaynakları </span><span class="icnpagenum"> 33</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Doğrudan Kaynaklar </span><span class="icnpagenum"> 33</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Anayasa </span><span class="icnpagenum"> 33</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Uluslararası Sözleşmeler </span><span class="icnpagenum"> 34</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Kanun </span><span class="icnpagenum"> 34</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Türk Ceza Kanunu </span><span class="icnpagenum"> 34</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Diğer Kanunlar </span><span class="icnpagenum"> 35</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi </span><span class="icnpagenum"> 36</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Dolayısıyla Kaynaklar </span><span class="icnpagenum"> 37</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Yorum </span><span class="icnpagenum"> 38</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 38</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Yorum Araçları </span><span class="icnpagenum"> 39</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Yorum Çeşitleri </span><span class="icnpagenum"> 40</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Yapan Organa Göre Yorum çeşitleri </span><span class="icnpagenum"> 40</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Niteliğine Göre Yorum Çeşitleri </span><span class="icnpagenum"> 40</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§3. SUÇ–KABAHAT AYRIMI </span><span class="icnpagenum"> 41</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 41</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Suç İle Kabahat Arasındaki Farklar </span><span class="icnpagenum"> 42</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§4. KANUNİLİK İLKESİ </span><span class="icnpagenum"> 43</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 43</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Kanunilik İlkesinin Anlamı ve Kapsamı </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Kanunilik İlkesinin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 46</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Örf ve Âdet Hukukuyla Ceza Uygulama Yasağı </span><span class="icnpagenum"> 46</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Belirlilik İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 47</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Kıyas Yasağı </span><span class="icnpagenum"> 48</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Geriye Yürüme Yasağı </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§5. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Zaman Bakımından Uygulama Alanı </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Geriye Yürüme Yasağı </span><span class="icnpagenum"> 52</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Lehe Kanunun Geriye Yürümesi </span><span class="icnpagenum"> 53</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Lehe Kanunun Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 55</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Süreli veya Geçici Kanunlarda Zaman Bakımından Uygulama </span><span class="icnpagenum"> 57</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Suçun İşlendiği Zaman </span><span class="icnpagenum"> 58</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Yer Bakımından Uygulama Alanı </span><span class="icnpagenum"> 60</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 60</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Mülkilik İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 62</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Ülke Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 62</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 64</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 64</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Suçun İşlendiği Yer </span><span class="icnpagenum"> 64</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. İnternet Suçlarında Suçun İşlendiği Yer </span><span class="icnpagenum"> 67</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması </span><span class="icnpagenum"> 68</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Şahsilik İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 69</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 69</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Faile Göre Şahsilik İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Görev Suçları </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Vatandaş Tarafından İşlenen Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 73</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Koruma (Gerçeklik) İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 74</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. TCK m. 12/1 Kapsamında Devleti Koruma İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 74</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. 13/1–b Kapsamında Devleti Koruma İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 75</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. İkame Yargı İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 76</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Evrensellik İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 77</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. Mahsup </span><span class="icnpagenum"> 79</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">H. Yabancı Ülkede Verilmiş Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları </span><span class="icnpagenum"> 81</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I.Yabancı Ülke Kanununun Göz Önünde Bulundurulması </span><span class="icnpagenum"> 82</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Kişi Bakımından Uygulama Alanı </span><span class="icnpagenum"> 83</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 83</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Cumhurbaşkanı </span><span class="icnpagenum"> 84</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar </span><span class="icnpagenum"> 85</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Milletvekilleri </span><span class="icnpagenum"> 87</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 87</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Yasama Sorumsuzluğu </span><span class="icnpagenum"> 87</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Yasama Dokunulmazlığı </span><span class="icnpagenum"> 88</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Diplomasi Temsilcileri </span><span class="icnpagenum"> 90</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Asker Kişiler </span><span class="icnpagenum"> 93</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§6. GERİ VERME </span><span class="icnpagenum"> 93</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 93</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 95</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Fiile İlişkin Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 95</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Faile İlişkin Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 98</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Geri Verme Usulü </span><span class="icnpagenum"> 99</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. Geri Vermede Özellik Kuralı </span><span class="icnpagenum"> 101</span></div> <div align="center">İkinci Bölüm</div> <div align="center">SUÇTA SORUMLULUĞUN ESASLARI</div> <div class="icnok"><span class="icntext">§7. SUÇ </span><span class="icnpagenum"> 103</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Tanım </span><span class="icnpagenum"> 103</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Haksızlık Oluşturan Bir Fiil Olarak Suçun Hukuka Aykırılık ve Kusurla İlişkisi </span><span class="icnpagenum"> 104</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Fiilin Sosyal Uygunluğu </span><span class="icnpagenum"> 105</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. Suçun Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 106</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Tipiklik </span><span class="icnpagenum"> 106</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Hukuka Aykırılık </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. Cezalandırılabilirliğin Diğer Şartları </span><span class="icnpagenum"> 109</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Objektif Cezalandırılabilme Şartları </span><span class="icnpagenum"> 109</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Şahsi Cezasızlık Sebepleri veya Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler </span><span class="icnpagenum"> 110</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§8. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 112</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Maddi Unsurun Fonksiyonları ve Öğeleri </span><span class="icnpagenum"> 112</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Fonksiyonları </span><span class="icnpagenum"> 112</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Öğeleri </span><span class="icnpagenum"> 113</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Fiil (Hareket) </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Hareket Olmayan Hususlar </span><span class="icnpagenum"> 117</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Hareketin Tipiklikte Düzenlenişine Göre Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 121</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 121</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tek Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 121</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Çok Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 122</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Serbest Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 122</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Bağlı Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 122</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Seçimlik Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 123</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 123</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. İcrai–İhmali Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 125</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 125</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İhmali Suçların Çeşitleri </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Gerçek İhmali Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Belli Bir İcrai Davranışta Bulunma Hususunda Hukuki Yükümlülük </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Garantörlük </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Garantörlük Durumları </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Maddi Unsur Kapsamında Garantörlük Durumları </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Garantörlük Durumunun Hukuki Nedenleri </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaaa. Koruma Garantörlüğü </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbbb. Gözetim Garantörlüğü </span><span class="icnpagenum"> 131</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Beklenebilirlik </span><span class="icnpagenum"> 134</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. Netice </span><span class="icnpagenum"> 135</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 135</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Sırf Hareket Suçları </span><span class="icnpagenum"> 135</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Neticeli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 136</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet </span><span class="icnpagenum"> 136</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Nedensellik Bağı </span><span class="icnpagenum"> 136</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. İcrai Şekilde Gerçekleştirilen Neticeli Suçlarda </span><span class="icnpagenum"> 136</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 136</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Şart Teorisi </span><span class="icnpagenum"> 137</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Şartların Eşitliği Formülü (condicio sine qua non) </span><span class="icnpagenum"> 138</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Kanuna Uygun Şart Formül </span><span class="icnpagenum"> 138</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Formüllere Göre Nedensellik Bağının Kesilmesi </span><span class="icnpagenum"> 139</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. İhmali Suçlarda Nedensellik Bağı </span><span class="icnpagenum"> 140</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Nedensellik Bağı </span><span class="icnpagenum"> 142</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Somut Tehlike Suçlarında Nedensellik Bağı </span><span class="icnpagenum"> 142</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Objektif İsnadiyet </span><span class="icnpagenum"> 143</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 143</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Fiilin Objektif İsnat Edilebilirliğini Ortadan Kaldıran Nedenler </span><span class="icnpagenum"> 143</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. İzin Verilen Risk </span><span class="icnpagenum"> 143</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması </span><span class="icnpagenum"> 144</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Riskin Artırılması Teorisi </span><span class="icnpagenum"> 145</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Neticenin Normun Koruma Amacı Dışında Kalması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması </span><span class="icnpagenum"> 146</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Riskin Azaltılması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması </span><span class="icnpagenum"> 146</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">f. Hukuken Önemli Herhangi Bir Tehlikenin Yaratılmaması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması </span><span class="icnpagenum"> 147</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">g. İzin Verilmeyen Riskin Gerçekleştirilmesine Rağmen, Neticenin Failin Fiilinin Etkisiyle Gerçekleşmemesi </span><span class="icnpagenum"> 148</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">h. Bir Kimsenin İsteyerek Kendini Zarara veya Tehlikeye Sokmasının Etkisi </span><span class="icnpagenum"> 149</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ı. Yabancı Tehlikenin Bilinçli Olarak Üstlenilmesi </span><span class="icnpagenum"> 150</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">j. Başka Birinin Sorumluluk Alanına Geçen Neticelerin İsnadiyeti (Yabancı Birinin Sorumluluk Alanına Dâhil Etme) </span><span class="icnpagenum"> 151</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">k. Güven İlkesi Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması </span><span class="icnpagenum"> 152</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">l. Temel Suç Tipinin İçerdiği Tipik Tehlikeliliğin Ağır veya Başka Neticede Gerçekleşmesi </span><span class="icnpagenum"> 154</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. Fail </span><span class="icnpagenum"> 155</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Suçlar ve Özgü Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 155</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Bizzat İşlenebilen Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 157</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Tüzel Kişilerin Fail Olabilmesi Sorunu </span><span class="icnpagenum"> 157</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu </span><span class="icnpagenum"> 157</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tüzel Kişilerin Cezalandırılması </span><span class="icnpagenum"> 158</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. Mağdur </span><span class="icnpagenum"> 159</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VIII. Konu </span><span class="icnpagenum"> 161</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IX. Nitelikli Unsurlar </span><span class="icnpagenum"> 163</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§9. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 165</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 165</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Manevi Unsur Şekilleri </span><span class="icnpagenum"> 166</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Kast ve Taksir </span><span class="icnpagenum"> 166</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Kanuni Tanımda Yer Alan Diğer Sübjektif Unsurlar </span><span class="icnpagenum"> 166</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Kast </span><span class="icnpagenum"> 168</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Kastın Tanımı ve Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 168</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Kastın Konusu </span><span class="icnpagenum"> 169</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Kastın Bulunması Gereken Zaman </span><span class="icnpagenum"> 171</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Kast Şekilleri </span><span class="icnpagenum"> 171</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Doğrudan Kast </span><span class="icnpagenum"> 171</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Olası (Muhtemel) Kast </span><span class="icnpagenum"> 172</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Kastı Ortadan Kaldıran Hata </span><span class="icnpagenum"> 175</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 175</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Maddi Unsurlarda Hata (Unsur Yanılgısı) </span><span class="icnpagenum"> 176</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Nitelikli Unsurlarda Hata </span><span class="icnpagenum"> 177</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. Taksir </span><span class="icnpagenum"> 178</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 178</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ceza Hukukunda Taksirin Önemi </span><span class="icnpagenum"> 179</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Taksir Şekilleri </span><span class="icnpagenum"> 181</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Bilinçli Taksir </span><span class="icnpagenum"> 182</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Bilinçsiz Taksir </span><span class="icnpagenum"> 183</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Taksirin Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 184</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Taksirli Suçlarda Kusur </span><span class="icnpagenum"> 186</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasının Gerektiren Şahsi Sebep </span><span class="icnpagenum"> 187</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 188</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Tanım ve Sorumluluk Şartları </span><span class="icnpagenum"> 188</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Hata </span><span class="icnpagenum"> 192</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. İhmali Suçlarda Manevi Unsur </span><span class="icnpagenum"> 193</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Kast </span><span class="icnpagenum"> 193</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Taksir </span><span class="icnpagenum"> 194</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§10. HUKUKA AYKIRILIK </span><span class="icnpagenum"> 194</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Haksızlığın Unsuru Olarak Hukuka Aykırılık </span><span class="icnpagenum"> 194</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Hukuka Uygunluğun Genel Esasları </span><span class="icnpagenum"> 195</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Kaynakları </span><span class="icnpagenum"> 195</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Yapısı </span><span class="icnpagenum"> 196</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Hukuka Uygunluk Nedenleri </span><span class="icnpagenum"> 197</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 197</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 198</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Meşru Savunma </span><span class="icnpagenum"> 200</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 200</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 201</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Saldırıya İlişkin Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 201</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Savunmaya İlişkin Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 203</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. İlgilinin Rızası </span><span class="icnpagenum"> 205</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 205</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 206</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Hakkın Kullanılması </span><span class="icnpagenum"> 208</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 208</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Bazı Hakkın Kullanılması Hukuka Uygunluk Nedenleri </span><span class="icnpagenum"> 209</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Haber Verme Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 209</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. İfade Özgürlüğü </span><span class="icnpagenum"> 210</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Yükümlülüklerin Çatışması </span><span class="icnpagenum"> 212</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Hukuka Aykırılık </span><span class="icnpagenum"> 213</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması </span><span class="icnpagenum"> 214</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata </span><span class="icnpagenum"> 215</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§11. KUSURLULUK </span><span class="icnpagenum"> 217</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 217</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Kusurluluğun Şartları </span><span class="icnpagenum"> 219</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 219</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Kusur Yeteneği </span><span class="icnpagenum"> 221</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Kusur Yeteneği Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 221</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman </span><span class="icnpagenum"> 223</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler </span><span class="icnpagenum"> 225</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Yaş Küçüklüğü </span><span class="icnpagenum"> 225</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 225</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. 12 Yaşını Tamamlamamış Çocuklar </span><span class="icnpagenum"> 226</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. 12–15 Yaş Grubu Çocuklar </span><span class="icnpagenum"> 227</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. 15–18 Yaş Grubu Çocuklar </span><span class="icnpagenum"> 230</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Akıl Hastalığı </span><span class="icnpagenum"> 231</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Sağır ve Dilsizlik </span><span class="icnpagenum"> 233</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Bulunma </span><span class="icnpagenum"> 235</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Zorunluluk Hali </span><span class="icnpagenum"> 238</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 238</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 239</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 242</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması </span><span class="icnpagenum"> 244</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit Etkisiyle İrade Yeteneğinin Etkilenmesi </span><span class="icnpagenum"> 245</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9. Haksız Tahrik </span><span class="icnpagenum"> 247</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 247</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 248</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Haksızlık Bilinci </span><span class="icnpagenum"> 252</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 252</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Yasak Hatası </span><span class="icnpagenum"> 253</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Taksirli Suçlarda Yasak Hatası </span><span class="icnpagenum"> 256</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata </span><span class="icnpagenum"> 257</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§12. TEŞEBBÜS </span><span class="icnpagenum"> 258</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 258</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Teşebbüsün Şartları </span><span class="icnpagenum"> 259</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 259</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Suç İşleme Kastının Varlığı </span><span class="icnpagenum"> 260</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. İcra Hareketlerinin Başlaması </span><span class="icnpagenum"> 261</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Hareketin Elverişli Olması </span><span class="icnpagenum"> 263</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması </span><span class="icnpagenum"> 263</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Teşebbüste Ceza </span><span class="icnpagenum"> 265</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. Özel Durumlar ve Teşebbüs </span><span class="icnpagenum"> 265</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. İştirak Halinde İşlenen Suçlar ve Teşebbüs </span><span class="icnpagenum"> 265</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İhmali Suçlar ve Teşebbüs </span><span class="icnpagenum"> 266</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar ve Teşebbüs </span><span class="icnpagenum"> 267</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. Gönüllü Vazgeçme </span><span class="icnpagenum"> 268</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 268</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 269</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. TCK m. 36’nın Şartları </span><span class="icnpagenum"> 269</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. TCK m. 41’in Şartları </span><span class="icnpagenum"> 275</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Sonucu </span><span class="icnpagenum"> 278</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. Etkin Pişmanlık </span><span class="icnpagenum"> 278</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§13. İŞTİRAK </span><span class="icnpagenum"> 279</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 279</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Dolaylı Faillik ve Yan Faillik </span><span class="icnpagenum"> 281</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Dolaylı Faillik </span><span class="icnpagenum"> 281</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanım ve niteliği </span><span class="icnpagenum"> 281</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Özgü Suçlarda ve Bizzat İşlenebilen Suçlarda Dolaylı Faillik </span><span class="icnpagenum"> 281</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Dolaylı Faillik Durumları </span><span class="icnpagenum"> 282</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Dolaylı Failin Hata İçinde Olması </span><span class="icnpagenum"> 284</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik </span><span class="icnpagenum"> 285</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Dolaylı Faillikle İlgili Diğer Konular </span><span class="icnpagenum"> 285</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Yan Faillik </span><span class="icnpagenum"> 286</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Ceza Kanunumuzda Düzenlenen İştirak Şekilleri </span><span class="icnpagenum"> 287</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 287</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Müşterek Faillik </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Fiilin İcrası Üzerinde Müşterek Hâkimiyet </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Birlikte Suç işleme Kararı </span><span class="icnpagenum"> 291</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Özgü Suçlarda Müşterek Faillik </span><span class="icnpagenum"> 293</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Müşterek Faillik İle İlgili Diğer Konular </span><span class="icnpagenum"> 294</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Şeriklik </span><span class="icnpagenum"> 295</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası ve Sınırlı Bağlılık Kuralı </span><span class="icnpagenum"> 295</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 297</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Azmettirme </span><span class="icnpagenum"> 299</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Yardım Etme </span><span class="icnpagenum"> 303</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Nitelikli Unsurların Ortaklara Uygulanması </span><span class="icnpagenum"> 308</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§14. İÇTİMA </span><span class="icnpagenum"> 309</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 309</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Kavram </span><span class="icnpagenum"> 309</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İçtimanın Önemi </span><span class="icnpagenum"> 310</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Fiil Tekliği–Fiil Çokluğu </span><span class="icnpagenum"> 312</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Fiil Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 312</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Doğal Anlamda Hareket Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 312</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Doğal Hareket Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 312</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Tipik Hareket Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 314</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. İhmali Suçlarda Fiil Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 316</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Fiil Çokluğu </span><span class="icnpagenum"> 317</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. İçtima Şekilleri </span><span class="icnpagenum"> 317</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Normların İçtimaı </span><span class="icnpagenum"> 317</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Zincirleme Suç </span><span class="icnpagenum"> 319</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 319</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 319</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Birden Çok Fiilin Bulunması </span><span class="icnpagenum"> 320</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Fiillerin Aynı Suçları Oluşturması </span><span class="icnpagenum"> 321</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Suçların Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 323</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı </span><span class="icnpagenum"> 323</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Zincirleme Suçun Uygulanmayacağı Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 325</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Zincirleme Suçun Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 326</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Fikri İçtima </span><span class="icnpagenum"> 326</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 326</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 327</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Fiil Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 327</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Birden Fazla Suçun Gerçekleşmesi </span><span class="icnpagenum"> 328</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 328</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Aynı Suçların İşlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 328</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Farklı Suçların İşlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 329</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 331</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Fikri İçtimada Özel Durumlar </span><span class="icnpagenum"> 332</span></div> <div align="center">Üçüncü Bölüm</div> <div align="center">YAPTIRIMIN ESASLARI</div> <div class="icnok"><span class="icntext">§15. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI </span><span class="icnpagenum"> 335</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Yaptırım </span><span class="icnpagenum"> 335</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 335</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Yaptırım Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 335</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Yaptırım Türleri </span><span class="icnpagenum"> 336</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Ceza </span><span class="icnpagenum"> 336</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Cezanın nitelikleri </span><span class="icnpagenum"> 336</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Cezanın Türleri </span><span class="icnpagenum"> 337</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 337</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Hapis Cezası </span><span class="icnpagenum"> 337</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası </span><span class="icnpagenum"> 338</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Müebbet Hapis Cezası </span><span class="icnpagenum"> 339</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Süreli Hapis Cezası </span><span class="icnpagenum"> 340</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi </span><span class="icnpagenum"> 341</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaaa. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 341</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbbb. Seçenek Yaptırımlar </span><span class="icnpagenum"> 343</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cccc. Seçenek Yaptırımların Gereklerinin Yerine Getirilmemesi </span><span class="icnpagenum"> 347</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Hapis Cezasının Özel İnfaz Usulleri </span><span class="icnpagenum"> 348</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">dd. Hapis Cezasının Ertelenmesi </span><span class="icnpagenum"> 349</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 349</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaaa. İki Yıl veya Daha Az Hapis Cezasına Mahkûm Olmak </span><span class="icnpagenum"> 349</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbbb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmak </span><span class="icnpagenum"> 350</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cccc. Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması </span><span class="icnpagenum"> 350</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Erteleme Kararı </span><span class="icnpagenum"> 351</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ccc. Ertelemenin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 352</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ee Koşullu Salıverilme </span><span class="icnpagenum"> 353</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 353</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Koşullu Salıvermenin Şartları </span><span class="icnpagenum"> 353</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaaa. Cezanın Belli Bir Bölümünün Çekilmiş Olması </span><span class="icnpagenum"> 353</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbbb. İyi Halli Olması </span><span class="icnpagenum"> 359</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ccc. Koşullu Salıverme Kararı </span><span class="icnpagenum"> 360</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ddd. Koşullu Salıvermenin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 360</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ff. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı </span><span class="icnpagenum"> 363</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Adlî Para Cezası </span><span class="icnpagenum"> 366</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 366</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Adlî Para Cezasının Tespiti </span><span class="icnpagenum"> 366</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Adlî Para Cezasının İnfazı </span><span class="icnpagenum"> 368</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Güvenlik Tedbiri </span><span class="icnpagenum"> 370</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Özellikleri </span><span class="icnpagenum"> 370</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma </span><span class="icnpagenum"> 371</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma </span><span class="icnpagenum"> 371</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Hak ve Yetkilerden Birinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen Suçlar Dolayısıyla Karar Verilmesi Zorunlu Olan Yasaklılık </span><span class="icnpagenum"> 375</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Taksirli Suçlardan Mahkûmiyet Halinde Karar Verilebilen Hak Yoksunluğu </span><span class="icnpagenum"> 376</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Müsadere </span><span class="icnpagenum"> 378</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 378</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Eşya Müsaderesi </span><span class="icnpagenum"> 378</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Kazanç Müsaderesi </span><span class="icnpagenum"> 381</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri </span><span class="icnpagenum"> 383</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri </span><span class="icnpagenum"> 384</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular </span><span class="icnpagenum"> 387</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Tekerrürün Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 387</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Tekerrürün Şartları </span><span class="icnpagenum"> 387</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hüküm Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Suçun İşlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 387</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması </span><span class="icnpagenum"> 388</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Yeni Suçun Belirli Sürede İşlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 389</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Tekerrürün Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 390</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Özel Tehlikeli Suçlular </span><span class="icnpagenum"> 392</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri </span><span class="icnpagenum"> 393</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§16. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ </span><span class="icnpagenum"> 395</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 395</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 400</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Ceza Sürelerinin Hesaplanması </span><span class="icnpagenum"> 400</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. Takdiri İndirim Nedenleri </span><span class="icnpagenum"> 401</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. Mahsup </span><span class="icnpagenum"> 401</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§17. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER </span><span class="icnpagenum"> 403</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 403</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü </span><span class="icnpagenum"> 403</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Sanığın Ölümü </span><span class="icnpagenum"> 403</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Hükümlünün Ölümü </span><span class="icnpagenum"> 404</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. Af </span><span class="icnpagenum"> 405</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 405</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ceza Kanunumuzda Düzenlenen Af Çeşitleri </span><span class="icnpagenum"> 406</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Af </span><span class="icnpagenum"> 406</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Özel Af </span><span class="icnpagenum"> 407</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı </span><span class="icnpagenum"> 408</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 408</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Dava Zamanaşımı </span><span class="icnpagenum"> 408</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Dava Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanmayacağı Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 409</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Dava Zamanaşımı Süreleri ve Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 410</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması </span><span class="icnpagenum"> 411</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 411</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Halinde Dava Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması </span><span class="icnpagenum"> 411</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması </span><span class="icnpagenum"> 412</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Tamamlanmış Suçlarda </span><span class="icnpagenum"> 412</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Teşebbüs Halinde Kalmış Suçlarda </span><span class="icnpagenum"> 412</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda </span><span class="icnpagenum"> 412</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">dd. Zincirleme Suçlarda </span><span class="icnpagenum"> 413</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ee. Objektif Cezalandırılabilme Şartları İçeren Suçlarda </span><span class="icnpagenum"> 413</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ff. Çocuklara Karşı Belirli Kişiler Tarafından İşlenen Suçlarda </span><span class="icnpagenum"> 413</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">gg. Kovuşturma Şartlarına Bağlı Suçlarda </span><span class="icnpagenum"> 414</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">hh. Dava Zamanaşımına İlişkin Özel Belirleme İçeren Suçlarda </span><span class="icnpagenum"> 414</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi </span><span class="icnpagenum"> 414</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 414</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması </span><span class="icnpagenum"> 415</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi </span><span class="icnpagenum"> 416</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Ceza Zamanaşımı </span><span class="icnpagenum"> 417</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 417</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Ceza Zamanaşımı Süreleri </span><span class="icnpagenum"> 418</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması </span><span class="icnpagenum"> 419</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Ceza Zamanaşımının Uygulanmayacağı Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 419</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi </span><span class="icnpagenum"> 419</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması </span><span class="icnpagenum"> 419</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi </span><span class="icnpagenum"> 420</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması </span><span class="icnpagenum"> 421</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. Şikâyetten Vazgeçme </span><span class="icnpagenum"> 422</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 422</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Şikâyetten Feragat </span><span class="icnpagenum"> 423</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Şikâyetten Vazgeçme </span><span class="icnpagenum"> 423</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kaynakça </span><span class="icnpagenum"> 427</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kavramlar Dizini </span><span class="icnpagenum"> 439</span></div> </td> <td class="ds_br" width="20"> </td> </tr> </tbody> </table> </div>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Önsöz  5
   Kısaltmalar  23
   Birinci Bölüm
   GENEL ESASLAR VE CEZA KANUNUNUN
   UYGULAMA ALANI
   §1. GİRİŞ  25
   I. Ceza Hukukunda Görev  25
   II. Ceza Hukukunda Amaç  27
   III. Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  27
   IV. Ceza Hukukunun Alt Disiplinleri  28
   V. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi  30
   A. Anayasa Hukuku  30
   B. İdare Hukuku  30
   C. Devletler Hukuku  31
   D. Medeni Hukuk  32
   E. Kriminoloji ve Diğer Yakın Disiplinler  32
   §2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM  33
   I. Ceza Hukukunun Kaynakları  33
   A. Doğrudan Kaynaklar  33
   1. Anayasa  33
   2. Uluslararası Sözleşmeler  34
   3. Kanun  34
   a. Türk Ceza Kanunu  34
   b. Diğer Kanunlar  35
   c. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi  36
   B. Dolayısıyla Kaynaklar  37
   II. Yorum  38
   A. Genel Olarak  38
   B. Yorum Araçları  39
   C. Yorum Çeşitleri  40
   1. Yapan Organa Göre Yorum çeşitleri  40
   2. Niteliğine Göre Yorum Çeşitleri  40
   §3. SUÇ–KABAHAT AYRIMI  41
   I. Genel Olarak  41
   II. Suç İle Kabahat Arasındaki Farklar  42
   §4. KANUNİLİK İLKESİ  43
   I. Genel Olarak  43
   II. Kanunilik İlkesinin Anlamı ve Kapsamı  44
   III. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  46
   A. Örf ve Âdet Hukukuyla Ceza Uygulama Yasağı  46
   B. Belirlilik İlkesi  47
   C. Kıyas Yasağı  48
   D. Geriye Yürüme Yasağı  50
   §5. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI  50
   I. Zaman Bakımından Uygulama Alanı  50
   A. Genel Olarak  50
   B. Geriye Yürüme Yasağı  52
   C. Lehe Kanunun Geriye Yürümesi  53
   D. Lehe Kanunun Belirlenmesi  55
   E. Süreli veya Geçici Kanunlarda Zaman Bakımından Uygulama  57
   F. Suçun İşlendiği Zaman  58
   II. Yer Bakımından Uygulama Alanı  60
   A. Genel Olarak  60
   B. Mülkilik İlkesi  62
   1. Ülke Kavramı  62
   2. Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi  64
   a. Genel Olarak  64
   b. Suçun İşlendiği Yer  64
   c. İnternet Suçlarında Suçun İşlendiği Yer  67
   3. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması  68
   C. Şahsilik İlkesi  69
   1. Genel Olarak  69
   2. Faile Göre Şahsilik İlkesi  70
   a. Görev Suçları  70
   b. Vatandaş Tarafından İşlenen Suçlar  70
   3. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  73
   D. Koruma (Gerçeklik) İlkesi  74
   1. TCK m. 12/1 Kapsamında Devleti Koruma İlkesi  74
   2. 13/1–b Kapsamında Devleti Koruma İlkesi  75
   E. İkame Yargı İlkesi  76
   F. Evrensellik İlkesi  77
   G. Mahsup  79
   H. Yabancı Ülkede Verilmiş Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları  81
   I.Yabancı Ülke Kanununun Göz Önünde Bulundurulması  82
   III. Kişi Bakımından Uygulama Alanı  83
   A. Genel Olarak  83
   B. Cumhurbaşkanı  84
   C. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  85
   D. Milletvekilleri  87
   1. Genel Olarak  87
   2. Yasama Sorumsuzluğu  87
   3. Yasama Dokunulmazlığı  88
   E. Diplomasi Temsilcileri  90
   F. Asker Kişiler  93
   §6. GERİ VERME  93
   I. Genel Olarak  93
   II. Şartları  95
   A. Fiile İlişkin Şartlar  95
   B. Faile İlişkin Şartlar  98
   III. Geri Verme Usulü  99
   IV. Geri Vermede Özellik Kuralı  101
   İkinci Bölüm
   SUÇTA SORUMLULUĞUN ESASLARI
   §7. SUÇ  103
   I. Tanım  103
   II. Haksızlık Oluşturan Bir Fiil Olarak Suçun Hukuka Aykırılık ve Kusurla İlişkisi  104
   III. Fiilin Sosyal Uygunluğu  105
   IV. Suçun Unsurları  106
   A. Tipiklik  106
   B. Hukuka Aykırılık  108
   V. Cezalandırılabilirliğin Diğer Şartları  109
   A. Objektif Cezalandırılabilme Şartları  109
   B. Şahsi Cezasızlık Sebepleri veya Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  110
   §8. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI  112
   I. Maddi Unsurun Fonksiyonları ve Öğeleri  112
   A. Fonksiyonları  112
   B. Öğeleri  113
   II. Fiil (Hareket)  114
   A. Genel Olarak  114
   B. Hareket Olmayan Hususlar  117
   C. Hareketin Tipiklikte Düzenlenişine Göre Suçlar  121
   1. Genel Olarak  121
   2. Tek Hareketli Suçlar  121
   3. Çok Hareketli Suçlar  122
   4. Serbest Hareketli Suçlar  122
   5. Bağlı Hareketli Suçlar  122
   6. Seçimlik Hareketli Suçlar  123
   7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  123
   III. İcrai–İhmali Suçlar  125
   A. Genel Olarak  125
   B. İhmali Suçların Çeşitleri  127
   1. Gerçek İhmali Suçlar  127
   2. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  127
   a. Genel Olarak  127
   b. Belli Bir İcrai Davranışta Bulunma Hususunda Hukuki Yükümlülük  128
   aa. Garantörlük  128
   bb. Garantörlük Durumları  128
   aaa. Maddi Unsur Kapsamında Garantörlük Durumları  128
   bbb. Garantörlük Durumunun Hukuki Nedenleri  129
   aaaa. Koruma Garantörlüğü  129
   bbbb. Gözetim Garantörlüğü  131
   C. Beklenebilirlik  134
   IV. Netice  135
   A. Genel Olarak  135
   B. Sırf Hareket Suçları  135
   C. Neticeli Suçlar  136
   V. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet  136
   A. Nedensellik Bağı  136
   1. İcrai Şekilde Gerçekleştirilen Neticeli Suçlarda  136
   a. Genel Olarak  136
   b. Şart Teorisi  137
   aa. Şartların Eşitliği Formülü (condicio sine qua non)  138
   bb. Kanuna Uygun Şart Formül  138
   cc. Formüllere Göre Nedensellik Bağının Kesilmesi  139
   2. İhmali Suçlarda Nedensellik Bağı  140
   3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Nedensellik Bağı  142
   4. Somut Tehlike Suçlarında Nedensellik Bağı  142
   B. Objektif İsnadiyet  143
   1. Genel Olarak  143
   2. Fiilin Objektif İsnat Edilebilirliğini Ortadan Kaldıran Nedenler  143
   a. İzin Verilen Risk  143
   b. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması  144
   c. Riskin Artırılması Teorisi  145
   d. Neticenin Normun Koruma Amacı Dışında Kalması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması  146
   e. Riskin Azaltılması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması  146
   f. Hukuken Önemli Herhangi Bir Tehlikenin Yaratılmaması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması  147
   g. İzin Verilmeyen Riskin Gerçekleştirilmesine Rağmen, Neticenin Failin Fiilinin Etkisiyle Gerçekleşmemesi  148
   h. Bir Kimsenin İsteyerek Kendini Zarara veya Tehlikeye Sokmasının Etkisi  149
   ı. Yabancı Tehlikenin Bilinçli Olarak Üstlenilmesi  150
   j. Başka Birinin Sorumluluk Alanına Geçen Neticelerin İsnadiyeti (Yabancı Birinin Sorumluluk Alanına Dâhil Etme)  151
   k. Güven İlkesi Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması  152
   l. Temel Suç Tipinin İçerdiği Tipik Tehlikeliliğin Ağır veya Başka Neticede Gerçekleşmesi  154
   VI. Fail  155
   A. Genel Suçlar ve Özgü Suçlar  155
   B. Bizzat İşlenebilen Suçlar  157
   C. Tüzel Kişilerin Fail Olabilmesi Sorunu  157
   1. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  157
   2. Tüzel Kişilerin Cezalandırılması  158
   VII. Mağdur  159
   VIII. Konu  161
   IX. Nitelikli Unsurlar  163
   §9. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI  165
   I. Genel Olarak  165
   II. Manevi Unsur Şekilleri  166
   A. Kast ve Taksir  166
   B. Kanuni Tanımda Yer Alan Diğer Sübjektif Unsurlar  166
   III. Kast  168
   A. Kastın Tanımı ve Unsurları  168
   B. Kastın Konusu  169
   C. Kastın Bulunması Gereken Zaman  171
   D. Kast Şekilleri  171
   1. Doğrudan Kast  171
   2. Olası (Muhtemel) Kast  172
   E. Kastı Ortadan Kaldıran Hata  175
   1. Genel Olarak  175
   2. Maddi Unsurlarda Hata (Unsur Yanılgısı)  176
   3. Nitelikli Unsurlarda Hata  177
   IV. Taksir  178
   A. Genel Olarak  178
   B. Ceza Hukukunda Taksirin Önemi  179
   C. Taksir Şekilleri  181
   1. Bilinçli Taksir  182
   2. Bilinçsiz Taksir  183
   D. Taksirin Unsurları  184
   E. Taksirli Suçlarda Kusur  186
   F. Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasının Gerektiren Şahsi Sebep  187
   V. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar  188
   A. Tanım ve Sorumluluk Şartları  188
   B. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Hata  192
   VI. İhmali Suçlarda Manevi Unsur  193
   A. Kast  193
   B. Taksir  194
   §10. HUKUKA AYKIRILIK  194
   I. Haksızlığın Unsuru Olarak Hukuka Aykırılık  194
   II. Hukuka Uygunluğun Genel Esasları  195
   A. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Kaynakları  195
   B. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Yapısı  196
   III. Hukuka Uygunluk Nedenleri  197
   A. Genel Olarak  197
   B. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi  198
   C. Meşru Savunma  200
   1. Genel Olarak  200
   2. Şartları  201
   a. Saldırıya İlişkin Şartlar  201
   b. Savunmaya İlişkin Şartlar  203
   D. İlgilinin Rızası  205
   1. Genel Olarak  205
   2. Şartları  206
   E. Hakkın Kullanılması  208
   1. Şartları  208
   2. Bazı Hakkın Kullanılması Hukuka Uygunluk Nedenleri  209
   a. Haber Verme Hakkı  209
   b. İfade Özgürlüğü  210
   F. Yükümlülüklerin Çatışması  212
   IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Hukuka Aykırılık  213
   V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  214
   VI. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata  215
   §11. KUSURLULUK  217
   I. Genel Olarak  217
   II. Kusurluluğun Şartları  219
   A. Genel Olarak  219
   B. Kusur Yeteneği  221
   1. Kusur Yeteneği Kavramı  221
   2. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  223
   C. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  225
   1. Yaş Küçüklüğü  225
   a. Genel Olarak  225
   b. 12 Yaşını Tamamlamamış Çocuklar  226
   c. 12–15 Yaş Grubu Çocuklar  227
   d. 15–18 Yaş Grubu Çocuklar  230
   2. Akıl Hastalığı  231
   3. Sağır ve Dilsizlik  233
   4. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Bulunma  235
   5. Zorunluluk Hali  238
   a. Genel Olarak  238
   b. Şartları  239
   6. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  242
   7. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması  244
   8. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit Etkisiyle İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  245
   9. Haksız Tahrik  247
   a. Genel Olarak  247
   b. Şartları  248
   D. Haksızlık Bilinci  252
   1. Genel Olarak  252
   2. Yasak Hatası  253
   3. Taksirli Suçlarda Yasak Hatası  256
   III. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata  257
   §12. TEŞEBBÜS  258
   I. Genel Olarak  258
   II. Teşebbüsün Şartları  259
   A. Genel Olarak  259
   B. Suç İşleme Kastının Varlığı  260
   C. İcra Hareketlerinin Başlaması  261
   D. Hareketin Elverişli Olması  263
   E. Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması  263
   III. Teşebbüste Ceza  265
   IV. Özel Durumlar ve Teşebbüs  265
   A. İştirak Halinde İşlenen Suçlar ve Teşebbüs  265
   B. İhmali Suçlar ve Teşebbüs  266
   C. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar ve Teşebbüs  267
   V. Gönüllü Vazgeçme  268
   A. Genel Olarak  268
   B. Şartları  269
   1. TCK m. 36’nın Şartları  269
   2. TCK m. 41’in Şartları  275
   C. Sonucu  278
   VII. Etkin Pişmanlık  278
   §13. İŞTİRAK  279
   I. Genel Olarak  279
   II. Dolaylı Faillik ve Yan Faillik  281
   A. Dolaylı Faillik  281
   1. Tanım ve niteliği  281
   2. Özgü Suçlarda ve Bizzat İşlenebilen Suçlarda Dolaylı Faillik  281
   3. Dolaylı Faillik Durumları  282
   4. Dolaylı Failin Hata İçinde Olması  284
   5. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik  285
   6. Dolaylı Faillikle İlgili Diğer Konular  285
   B. Yan Faillik  286
   III. Ceza Kanunumuzda Düzenlenen İştirak Şekilleri  287
   A. Genel Olarak  287
   B. Müşterek Faillik  288
   1. Fiilin İcrası Üzerinde Müşterek Hâkimiyet  288
   2. Birlikte Suç işleme Kararı  291
   3. Özgü Suçlarda Müşterek Faillik  293
   4. Müşterek Faillik İle İlgili Diğer Konular  294
   C. Şeriklik  295
   1. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası ve Sınırlı Bağlılık Kuralı  295
   2. Şartları  297
   3. Azmettirme  299
   4. Yardım Etme  303
   D. Nitelikli Unsurların Ortaklara Uygulanması  308
   §14. İÇTİMA  309
   I. Genel Olarak  309
   A. Kavram  309
   B. İçtimanın Önemi  310
   C. Fiil Tekliği–Fiil Çokluğu  312
   1. Fiil Tekliği  312
   a. Doğal Anlamda Hareket Tekliği  312
   b. Doğal Hareket Tekliği  312
   c. Tipik Hareket Tekliği  314
   d. İhmali Suçlarda Fiil Tekliği  316
   2. Fiil Çokluğu  317
   II. İçtima Şekilleri  317
   A. Normların İçtimaı  317
   B. Zincirleme Suç  319
   1. Genel Olarak  319
   2. Şartları  319
   a. Birden Çok Fiilin Bulunması  320
   b. Fiillerin Aynı Suçları Oluşturması  321
   c. Suçların Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi  323
   d. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  323
   3. Zincirleme Suçun Uygulanmayacağı Suçlar  325
   4. Zincirleme Suçun Sonuçları  326
   C. Fikri İçtima  326
   1. Genel Olarak  326
   2. Şartları  327
   a. Fiil Tekliği  327
   b. Birden Fazla Suçun Gerçekleşmesi  328
   aa. Genel Olarak  328
   bb. Aynı Suçların İşlenmesi  328
   cc. Farklı Suçların İşlenmesi  329
   3. Sonuçları  331
   4. Fikri İçtimada Özel Durumlar  332
   Üçüncü Bölüm
   YAPTIRIMIN ESASLARI
   §15. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  335
   I. Yaptırım  335
   A. Genel Olarak  335
   B. Yaptırım Kavramı  335
   II. Yaptırım Türleri  336
   A. Ceza  336
   1. Cezanın nitelikleri  336
   2. Cezanın Türleri  337
   a. Genel Olarak  337
   b. Hapis Cezası  337
   aa. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  338
   bb. Müebbet Hapis Cezası  339
   cc. Süreli Hapis Cezası  340
   aaa. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi  341
   aaaa. Şartları  341
   bbbb. Seçenek Yaptırımlar  343
   cccc. Seçenek Yaptırımların Gereklerinin Yerine Getirilmemesi  347
   bbb. Hapis Cezasının Özel İnfaz Usulleri  348
   dd. Hapis Cezasının Ertelenmesi  349
   aaa. Şartları  349
   aaaa. İki Yıl veya Daha Az Hapis Cezasına Mahkûm Olmak  349
   bbbb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmak  350
   cccc. Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması  350
   bbb. Erteleme Kararı  351
   ccc. Ertelemenin Sonuçları  352
   ee Koşullu Salıverilme  353
   aaa. Genel Olarak  353
   bbb. Koşullu Salıvermenin Şartları  353
   aaaa. Cezanın Belli Bir Bölümünün Çekilmiş Olması  353
   bbbb. İyi Halli Olması  359
   ccc. Koşullu Salıverme Kararı  360
   ddd. Koşullu Salıvermenin Sonuçları  360
   ff. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı  363
   c. Adlî Para Cezası  366
   aa. Genel Olarak  366
   bb. Adlî Para Cezasının Tespiti  366
   cc. Adlî Para Cezasının İnfazı  368
   B. Güvenlik Tedbiri  370
   1. Genel Özellikleri  370
   2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  371
   a. Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  371
   b. Hak ve Yetkilerden Birinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen Suçlar Dolayısıyla Karar Verilmesi Zorunlu Olan Yasaklılık  375
   c. Taksirli Suçlardan Mahkûmiyet Halinde Karar Verilebilen Hak Yoksunluğu  376
   3. Müsadere  378
   a. Genel Olarak  378
   b. Eşya Müsaderesi  378
   c. Kazanç Müsaderesi  381
   4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  383
   5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  384
   6. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  387
   a. Tekerrürün Hukuki Niteliği  387
   b. Tekerrürün Şartları  387
   aa. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hüküm Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Suçun İşlenmesi  387
   bb. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması  388
   cc. Yeni Suçun Belirli Sürede İşlenmesi  389
   c. Tekerrürün Sonuçları  390
   d. Özel Tehlikeli Suçlular  392
   7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri  393
   §16. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  395
   I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  395
   II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  400
   III. Ceza Sürelerinin Hesaplanması  400
   IV. Takdiri İndirim Nedenleri  401
   V. Mahsup  401
   §17. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  403
   I. Genel Olarak  403
   II. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  403
   A. Sanığın Ölümü  403
   B. Hükümlünün Ölümü  404
   III. Af  405
   A. Genel Olarak  405
   B. Ceza Kanunumuzda Düzenlenen Af Çeşitleri  406
   1. Genel Af  406
   2. Özel Af  407
   IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  408
   A. Genel Olarak  408
   B. Dava Zamanaşımı  408
   1. Dava Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanmayacağı Suçlar  409
   2. Dava Zamanaşımı Süreleri ve Belirlenmesi  410
   3. Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması  411
   a. Genel Olarak  411
   b. Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Halinde Dava Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması  411
   c. Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması  412
   aa. Tamamlanmış Suçlarda  412
   bb. Teşebbüs Halinde Kalmış Suçlarda  412
   cc. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda  412
   dd. Zincirleme Suçlarda  413
   ee. Objektif Cezalandırılabilme Şartları İçeren Suçlarda  413
   ff. Çocuklara Karşı Belirli Kişiler Tarafından İşlenen Suçlarda  413
   gg. Kovuşturma Şartlarına Bağlı Suçlarda  414
   hh. Dava Zamanaşımına İlişkin Özel Belirleme İçeren Suçlarda  414
   4. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi  414
   a. Genel Olarak  414
   b. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması  415
   c. Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  416
   C. Ceza Zamanaşımı  417
   1. Genel Olarak  417
   2. Ceza Zamanaşımı Süreleri  418
   3. Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması  419
   4. Ceza Zamanaşımının Uygulanmayacağı Suçlar  419
   5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi  419
   a. Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması  419
   b. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  420
   6. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  421
   V. Şikâyetten Vazgeçme  422
   A. Genel Olarak  422
   B. Şikâyetten Feragat  423
   C. Şikâyetten Vazgeçme  423
   Kaynakça  427
   Kavramlar Dizini  439
    
   Stok Kodu
   :
   9789750261473
   Boyut
   :
   13.5x19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   448
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat