Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Roma Hukukundan Türk Hukukuna Hükümsüzlük Sisteminin Oluşumu ve Gelişi

Roma Hukukundan Türk Hukukuna Hükümsüzlük Sisteminin Oluşumu ve Gelişimi

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 47,50
%5 İndirimli
Stokta var
Roma Hukukundan Türk Hukukuna Hükümsüzlük Sisteminin Oluşumu ve Gelişimi
Roma Hukukundan Türk Hukukuna Hükümsüzlük Sisteminin Oluşumu ve Gelişimi
Filiz Kitabevi
47.50
<p>ÖNSÖZ           III</p> <p>İÇİNDEKİLER             V</p> <p>KISALTMALAR LİSTESİ        IX</p> <p>GİRİŞ             1</p> <p><strong>BİRİNCİ BÖLÜM</strong></p> <p><strong>ROMA HUKUKUNDA HUKUKİ İŞLEM, SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ</strong></p> <p><strong>İLKESİ VE İLKENİN SINIRI OLARAK HÜKÜMSÜZLÜK, TÜRK</strong></p> <p><strong>HUKUKUNDA HÜKÜMSÜZLÜĞE İLİŞKİN TERMİNOLOJİ VE TEMEL KAVRAMLAR</strong></p> <ol> <li>Roma Hukukunda Hukuki İşlem 5</li> <li>Hukuki İşlem Kavramı 5</li> <li>Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları 8</li> <li>İrade Beyanı 8</li> <li>Roma Hukuku Sözleşmeler Sistemi Bağlamında Kabul Edilen Kurucu Unsurlar 15</li> <li>Sözleşme Özgürlüğü İlkesi, İlkenin Sınırları ve Hükümsüzlük 20</li> </ol> <p>III. Türk Hukukunda Hükümsüzlüğe İlişkin Terminoloji ve Hükümsüzlük</p> <p>Türleri      25</p> <ol> <li>Terminoloji 25</li> <li>Hükümsüzlük Türleri 27</li> <li>Yokluk 27</li> <li>Kesin Hükümsüzlük 31</li> <li>İptal Edilebilirlik 37</li> <li>Eksiklik 40</li> <li>Nisbi Etkisizlik 43</li> </ol> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>İKİNCİ BÖLÜM</strong></p> <p><strong>ROMA HUKUKUNDA HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR VE ROMA HUKUKUNDA HAK VE FİİL EHLİYETİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HÜKÜMSÜZLÜK</strong></p> <ol> <li>Tarihi Bakış 45</li> <li>Eski Hukuk Devri 48</li> <li>Klasik Hukuk Devri 50</li> <li>Ius Civile Hükümsüzlüğü 50</li> <li>Ius Honorarium Hükümsüzlüğü 52</li> <li>Denegatio Actionis 54</li> <li>Exceptio 57</li> <li>In Integrum Restitutio 60</li> <li>Post Klasik Hukuk Devri 62</li> <li>Kısmi Hükümsüzlük 64</li> <li>Conversio (Tahvil, Çevirme) 67</li> <li>Roma Hukukunda Hak ve Fiil Ehliyetine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan</li> </ol> <p>Hükümsüzlük         69</p> <ol> <li>Hak Ehliyetine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Hükümsüzlük 70</li> <li>Özgürlük Durumunun (Status Libertatis) Hukuki İşlemlere Etkisi 72</li> <li>Vatandaşlık Durumunun (Status Civitatis) Hukuki İşlemlere Etkisi 75</li> <li>Aile Statüsünün (Status Familiae) Hukuki İşlemlere Etkisi 79</li> <li>Dini Durumun Hukuki İşlemlere Etkisi 81</li> <li>Infamia’nın Hukuki İşlemlere Etkisi 83</li> <li>Azatlılık Durumunun Hukuki İşlemlere Etkisi 84</li> <li>Toplumsal Sınıflara Mensubiyetin Hukuki İşlemlere Etkisi 86</li> <li>Cinsiyet Durumunun Hukuki İşlemlere Etkisi 87</li> <li>Fiil Ehliyetine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Hükümsüzlük 90</li> <li>Yaş (Aetas) 92</li> <li>0-7 Yaş Arası Küçükler (Infans Çağındakiler) 93</li> <li>7 Yaş-Erginlik Yaşı Arasındaki Küçükler (Impubes Infantia</li> </ol> <p>Maiores)     94</p> <ol> <li>Erginlik Yaşı-25 Yaş Arası Küçükler (Puberes Minores) 98</li> <li>Akıl Hastalığı (Furor) 100</li> <li>Savurganlık (Prodigentia) 101</li> </ol> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</strong></p> <p><strong>ROMA HUKUKUNDA HUKUKİ İŞLEME İLİŞKİN HÜKÜMSÜZLÜK</strong></p> <p><strong>SEBEPLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI</strong></p> <ol> <li>Genel Olarak 103</li> <li>Başlangıçtaki İmkânsızlık 104</li> </ol> <p>III. Emredici Hükümlere Aykırılık           108</p> <ol> <li>Ahlâka Aykırılık 112</li> <li>Şekle Aykırılık 115</li> <li>İrade ile Beyan Uygunsuzluğu 121</li> <li>Reservatio Mentalis (Zihni Kayıt) 121</li> <li>Iocandi Causa (Latife Beyanı) 123</li> <li>Simulatio (Muvazaa) 125</li> <li>Açıklamada Yanılma (Beyan Hatası) 129</li> </ol> <p>VII. İradenin Oluşumuna İlişkin Bozukluklar         138</p> <ol> <li>Saikte Yanılma (Saik Hatası) 138</li> <li>Dolus Malus (Aldatma, Hile) 140</li> <li>Metus (Korkutma, İkrah) 144</li> </ol> <p>VIII. Laesio Enormis (Aşırı Yararlanma, Gabin)     148</p> <p>SONUÇ              152</p> <p>KAYNAKÇA    155</p>
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ           III

   İÇİNDEKİLER             V

   KISALTMALAR LİSTESİ        IX

   GİRİŞ             1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   ROMA HUKUKUNDA HUKUKİ İŞLEM, SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

   İLKESİ VE İLKENİN SINIRI OLARAK HÜKÜMSÜZLÜK, TÜRK

   HUKUKUNDA HÜKÜMSÜZLÜĞE İLİŞKİN TERMİNOLOJİ VE TEMEL KAVRAMLAR

   1. Roma Hukukunda Hukuki İşlem 5
   2. Hukuki İşlem Kavramı 5
   3. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları 8
   4. İrade Beyanı 8
   5. Roma Hukuku Sözleşmeler Sistemi Bağlamında Kabul Edilen Kurucu Unsurlar 15
   6. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi, İlkenin Sınırları ve Hükümsüzlük 20

   III. Türk Hukukunda Hükümsüzlüğe İlişkin Terminoloji ve Hükümsüzlük

   Türleri      25

   1. Terminoloji 25
   2. Hükümsüzlük Türleri 27
   3. Yokluk 27
   4. Kesin Hükümsüzlük 31
   5. İptal Edilebilirlik 37
   6. Eksiklik 40
   7. Nisbi Etkisizlik 43

    

    

   İKİNCİ BÖLÜM

   ROMA HUKUKUNDA HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR VE ROMA HUKUKUNDA HAK VE FİİL EHLİYETİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HÜKÜMSÜZLÜK

   1. Tarihi Bakış 45
   2. Eski Hukuk Devri 48
   3. Klasik Hukuk Devri 50
   4. Ius Civile Hükümsüzlüğü 50
   5. Ius Honorarium Hükümsüzlüğü 52
   6. Denegatio Actionis 54
   7. Exceptio 57
   8. In Integrum Restitutio 60
   9. Post Klasik Hukuk Devri 62
   10. Kısmi Hükümsüzlük 64
   11. Conversio (Tahvil, Çevirme) 67
   12. Roma Hukukunda Hak ve Fiil Ehliyetine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan

   Hükümsüzlük         69

   1. Hak Ehliyetine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Hükümsüzlük 70
   2. Özgürlük Durumunun (Status Libertatis) Hukuki İşlemlere Etkisi 72
   3. Vatandaşlık Durumunun (Status Civitatis) Hukuki İşlemlere Etkisi 75
   4. Aile Statüsünün (Status Familiae) Hukuki İşlemlere Etkisi 79
   5. Dini Durumun Hukuki İşlemlere Etkisi 81
   6. Infamia’nın Hukuki İşlemlere Etkisi 83
   7. Azatlılık Durumunun Hukuki İşlemlere Etkisi 84
   8. Toplumsal Sınıflara Mensubiyetin Hukuki İşlemlere Etkisi 86
   9. Cinsiyet Durumunun Hukuki İşlemlere Etkisi 87
   10. Fiil Ehliyetine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Hükümsüzlük 90
   11. Yaş (Aetas) 92
   12. 0-7 Yaş Arası Küçükler (Infans Çağındakiler) 93
   13. 7 Yaş-Erginlik Yaşı Arasındaki Küçükler (Impubes Infantia

   Maiores)     94

   1. Erginlik Yaşı-25 Yaş Arası Küçükler (Puberes Minores) 98
   2. Akıl Hastalığı (Furor) 100
   3. Savurganlık (Prodigentia) 101

    

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   ROMA HUKUKUNDA HUKUKİ İŞLEME İLİŞKİN HÜKÜMSÜZLÜK

   SEBEPLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI

   1. Genel Olarak 103
   2. Başlangıçtaki İmkânsızlık 104

   III. Emredici Hükümlere Aykırılık           108

   1. Ahlâka Aykırılık 112
   2. Şekle Aykırılık 115
   3. İrade ile Beyan Uygunsuzluğu 121
   4. Reservatio Mentalis (Zihni Kayıt) 121
   5. Iocandi Causa (Latife Beyanı) 123
   6. Simulatio (Muvazaa) 125
   7. Açıklamada Yanılma (Beyan Hatası) 129

   VII. İradenin Oluşumuna İlişkin Bozukluklar         138

   1. Saikte Yanılma (Saik Hatası) 138
   2. Dolus Malus (Aldatma, Hile) 140
   3. Metus (Korkutma, İkrah) 144

   VIII. Laesio Enormis (Aşırı Yararlanma, Gabin)     148

   SONUÇ              152

   KAYNAKÇA    155

   Stok Kodu
   :
   9789753686105
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   190
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat