Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
PROF. DR. SAİM ÜSTÜNDAĞ'A VEFA ANDACI (CİLT I-II) PROF. DR. SAİM ÜSTÜNDAĞ'A VEFA ANDACI (CİLT I-II)

PROF. DR. SAİM ÜSTÜNDAĞ'A VEFA ANDACI (CİLT I-II)

Liste Fiyatı : 750,00
İndirimli Fiyat : 675,00
Kazancınız : 75,00
Taksitli fiyat : 1 x 675,00
9789753685788
364212
PROF. DR. SAİM ÜSTÜNDAĞ'A VEFA ANDACI (CİLT I-II)
PROF. DR. SAİM ÜSTÜNDAĞ'A VEFA ANDACI (CİLT I-II)
675.00

-CİLT I-

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
Sigorta Uyuşmazlıklarının Çözümünde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk.............1
Av. Prof. Dr. H. Tamer İNAL
Tüketici İşlemi Kapsamında Avukatlık Vekâlet Sözleşmesi ...............................19
Titri Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI
Covid-19 Küresel Salgın Hastalığına Yönelik Tedbirler Kapsamında Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yasak ve Sınırlamalara İlişkin Düzenlemenin Değerlendirilmesi.........................................................................64
Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI
Covid 19 İle Birlikte KKTC’de Gündeme Gelen Sağlık Hukuku Problemleri ....82
Yargıtay 9. HD. Onursal Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KILIÇOĞLU
Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaası Kavramı ve Diğer kavramlarla İlişkisi ......................................................................................................... 93
Av. Çelik Ahmet Çelik
Belirsiz Alacak Davasında Dava Değeri Birkaç Kez Artırılabilir mi?................127
Dr. Öğretim Üyesi Özge VARIŞ
Unıformity, Consistency & Coherence in The International Investment Law: Mind The Gap .......................................................................................... 140
Dr. Öğretim Üyesi Coşkun KOÇ
Hukuk Davalarında Cumhuriyet Savcısının Görevleri........................................166
Dr. Öğretim Üyesi Hasan ORAL
E-Defter Uygulaması ve E-Defter Uygulamasına Geçişin Avantajlı ve Zayıf Yönleri  ..................................................................................................... 178
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DÖNMEZ
6718 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme: Yasama Dokunulmazlığı Kurumunun Askıya Alınması ................................................ 188
Av. Alev Elif BELLER-Av. Dr. Sema YERLİKAYA
Denizcilik’de (Armatör Firmalar İçin) Konkordato Uygulaması Olur Mu? .......199
Av. Dr. Sema YERLİKAYA
Geminizin Değeri, Kıymet Takdiri, Nasıl Belirleniyor? .....................................203
Av. Alev BELLER
Futbolun Tarihi ...................................................................................................206
Cumhuriyet Savcısı Dr. Remzi DEMİR-Cumhuriyet Savcısı Alperen ALKILINÇ
Kendisini Bedenen Savunamayacak Durumda Olan Mağdureyle İsteği Dışında Cinsel İlişkiye Girmek Suçuna Dair, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi ................................................................................ 207
Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi...................................................................215
Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
Aşama Aşama Seri Muhakeme ...........................................................................259
Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
Yargıtay Kararları Işığında Meskeniyet Şikayetinde Bulunmaya Hakkı Olanlar ............................................................................................................. 273
Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
Cezaevleri Aleyhine Düşünceler ve Cezaevlerinin Mahkum Üzerindeki Etkileri ............................................................................................................ 308
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Soner ALTAŞ
Belediyenin Borçları Nedeniyle Belediye Şirketindeki Paylarının ve Pay Senetlerinin Haczedilmesi...................................................................................325
Dr. Öğretim Üyesi Serhan DİNÇ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre ve Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirketin Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi ....................................335

 

-CİLT II-

Dr. Öğr. Üyesi Orhan EROĞLU
Zamanaşımı Sebebiyle İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesin Hüküm Teşkil 
Etmesi Ve Genel Mahkemede Açılacak Dava (İik M. 33/A-2, 71/2) ................. 381
Em.Baş.Vak.Genel Müd. Hukuk Müşaviri-Noter M. Serhat YENER
Vakıf Davalarında Medeni Usul Hukuku Kurumlarından Görev-Yetki ve Kanun Yolları ................................................................................................... 414
SPK Başuzmanı Yavuz AKBULAK
Ülkemizde Koronavirüs Salgınının Ekonomik Etkilerine İlişkin Alınan Başlıca Önlemler ................................................................................................. 429
Ankara BAM Ceza Dairesi Üyesi Gürsel YALVAÇ
İstinaf Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi ........................................................489
Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hakimi Mehmet Akif TUTUMLU
6502 Sayılı TKHK Hükümleri Bakımından Ayıbı İhbar Yükümlülüğü İhbarın Hukuki Niteliği, Şekli ve İspatı ..................................... 537
Av. Doğan KOCABEY
Koronavirüs (Covid-19) İş Kazası mı Meslek Hastalığı mı Kabul Edilmelidir? 566
Av. Şafak TÜRKEN
Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluğunun Düzenleyen Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Haller (TTK m. 1244) ................. 593
ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı Abdurrahman ÖZALP 

ICC Kuralları ve Mücbir Sebep Halleri .............................................................. 608
Av. A. Ece KAYA
Are “Creations” By Artificial Intelligence Eligible To Copyright Protection? ...616
Tıp Hukuku Uzmanı Nuray ÇELİK-Araş. Gör. Oğuz ERSÖZ
Kişilerin Organları ve Dokuları Üzerindeki Mülkiyet Hakkı ..............................634
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Başmüfettişi Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Çalışma Yaşamına Etkileri .........................651
İş Hukuku Uzmanı Av. Hamit TİRYAKİ
İş Davalarında Islaha Karşı Zamanaşımı Def’i ...................................................669
Av. M. İhsan DARENDE
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Delil Sunma Zamanı ...................................676
Av. M. İhsan DARENDE
Belirsiz Alacak Davası-Kısmi Dava İlişkisi ........................................................689
Av. Necdet KAPLAN
Covid-19 Genelgesi Kapsamında İcra ve İflas Hukuku Uygulamaları ...............715
Av. Şevket Günay BİGAT
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçinin, İşini Gördüğü Esnada, İşverene Verdiği Zararlar .......................................................... 733
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Türkiye’de Ceza Muhakemesinde Kabul Edilen Seri Muhakeme Usulü’nün Fransa Serüveni Hakkında Kısa Bir Değerlendirme ............ 751
Doç. Dr. Hüseyin SELİMLER
Türk Bankacılık Sektörü’nde Krediler ve Takipteki Krediler .............................759
Av. Celal ÜLGEN
Özgürlük mü Güvenlik mi Konusunda Bir Deneme ...........................................775

 • Açıklama
  • -CİLT I-

   Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
   Sigorta Uyuşmazlıklarının Çözümünde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk.............1
   Av. Prof. Dr. H. Tamer İNAL
   Tüketici İşlemi Kapsamında Avukatlık Vekâlet Sözleşmesi ...............................19
   Titri Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI
   Covid-19 Küresel Salgın Hastalığına Yönelik Tedbirler Kapsamında Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yasak ve Sınırlamalara İlişkin Düzenlemenin Değerlendirilmesi.........................................................................64
   Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI
   Covid 19 İle Birlikte KKTC’de Gündeme Gelen Sağlık Hukuku Problemleri ....82
   Yargıtay 9. HD. Onursal Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KILIÇOĞLU
   Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaası Kavramı ve Diğer kavramlarla İlişkisi ......................................................................................................... 93
   Av. Çelik Ahmet Çelik
   Belirsiz Alacak Davasında Dava Değeri Birkaç Kez Artırılabilir mi?................127
   Dr. Öğretim Üyesi Özge VARIŞ
   Unıformity, Consistency & Coherence in The International Investment Law: Mind The Gap .......................................................................................... 140
   Dr. Öğretim Üyesi Coşkun KOÇ
   Hukuk Davalarında Cumhuriyet Savcısının Görevleri........................................166
   Dr. Öğretim Üyesi Hasan ORAL
   E-Defter Uygulaması ve E-Defter Uygulamasına Geçişin Avantajlı ve Zayıf Yönleri  ..................................................................................................... 178
   Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DÖNMEZ
   6718 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme: Yasama Dokunulmazlığı Kurumunun Askıya Alınması ................................................ 188
   Av. Alev Elif BELLER-Av. Dr. Sema YERLİKAYA
   Denizcilik’de (Armatör Firmalar İçin) Konkordato Uygulaması Olur Mu? .......199
   Av. Dr. Sema YERLİKAYA
   Geminizin Değeri, Kıymet Takdiri, Nasıl Belirleniyor? .....................................203
   Av. Alev BELLER
   Futbolun Tarihi ...................................................................................................206
   Cumhuriyet Savcısı Dr. Remzi DEMİR-Cumhuriyet Savcısı Alperen ALKILINÇ
   Kendisini Bedenen Savunamayacak Durumda Olan Mağdureyle İsteği Dışında Cinsel İlişkiye Girmek Suçuna Dair, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi ................................................................................ 207
   Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
   Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi...................................................................215
   Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
   Aşama Aşama Seri Muhakeme ...........................................................................259
   Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
   Yargıtay Kararları Işığında Meskeniyet Şikayetinde Bulunmaya Hakkı Olanlar ............................................................................................................. 273
   Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
   Cezaevleri Aleyhine Düşünceler ve Cezaevlerinin Mahkum Üzerindeki Etkileri ............................................................................................................ 308
   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Soner ALTAŞ
   Belediyenin Borçları Nedeniyle Belediye Şirketindeki Paylarının ve Pay Senetlerinin Haczedilmesi...................................................................................325
   Dr. Öğretim Üyesi Serhan DİNÇ
   6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre ve Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirketin Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi ....................................335

    

   -CİLT II-

   Dr. Öğr. Üyesi Orhan EROĞLU
   Zamanaşımı Sebebiyle İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesin Hüküm Teşkil 
   Etmesi Ve Genel Mahkemede Açılacak Dava (İik M. 33/A-2, 71/2) ................. 381
   Em.Baş.Vak.Genel Müd. Hukuk Müşaviri-Noter M. Serhat YENER
   Vakıf Davalarında Medeni Usul Hukuku Kurumlarından Görev-Yetki ve Kanun Yolları ................................................................................................... 414
   SPK Başuzmanı Yavuz AKBULAK
   Ülkemizde Koronavirüs Salgınının Ekonomik Etkilerine İlişkin Alınan Başlıca Önlemler ................................................................................................. 429
   Ankara BAM Ceza Dairesi Üyesi Gürsel YALVAÇ
   İstinaf Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi ........................................................489
   Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hakimi Mehmet Akif TUTUMLU
   6502 Sayılı TKHK Hükümleri Bakımından Ayıbı İhbar Yükümlülüğü İhbarın Hukuki Niteliği, Şekli ve İspatı ..................................... 537
   Av. Doğan KOCABEY
   Koronavirüs (Covid-19) İş Kazası mı Meslek Hastalığı mı Kabul Edilmelidir? 566
   Av. Şafak TÜRKEN
   Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluğunun Düzenleyen Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Haller (TTK m. 1244) ................. 593
   ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı Abdurrahman ÖZALP 

   ICC Kuralları ve Mücbir Sebep Halleri .............................................................. 608
   Av. A. Ece KAYA
   Are “Creations” By Artificial Intelligence Eligible To Copyright Protection? ...616
   Tıp Hukuku Uzmanı Nuray ÇELİK-Araş. Gör. Oğuz ERSÖZ
   Kişilerin Organları ve Dokuları Üzerindeki Mülkiyet Hakkı ..............................634
   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Başmüfettişi Cumhur Sinan ÖZDEMİR
   Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Çalışma Yaşamına Etkileri .........................651
   İş Hukuku Uzmanı Av. Hamit TİRYAKİ
   İş Davalarında Islaha Karşı Zamanaşımı Def’i ...................................................669
   Av. M. İhsan DARENDE
   Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Delil Sunma Zamanı ...................................676
   Av. M. İhsan DARENDE
   Belirsiz Alacak Davası-Kısmi Dava İlişkisi ........................................................689
   Av. Necdet KAPLAN
   Covid-19 Genelgesi Kapsamında İcra ve İflas Hukuku Uygulamaları ...............715
   Av. Şevket Günay BİGAT
   İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçinin, İşini Gördüğü Esnada, İşverene Verdiği Zararlar .......................................................... 733
   Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
   Türkiye’de Ceza Muhakemesinde Kabul Edilen Seri Muhakeme Usulü’nün Fransa Serüveni Hakkında Kısa Bir Değerlendirme ............ 751
   Doç. Dr. Hüseyin SELİMLER
   Türk Bankacılık Sektörü’nde Krediler ve Takipteki Krediler .............................759
   Av. Celal ÜLGEN
   Özgürlük mü Güvenlik mi Konusunda Bir Deneme ...........................................775

   Stok Kodu
   :
   9789753685788
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   743
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   675,00   
   675,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat