Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Para Politikasının Unutulan Yüzü: Gelir Dağılımı Üzerindeki İzler: G

Para Politikasının Unutulan Yüzü: Gelir Dağılımı Üzerindeki İzler: G-20 Ülkelerinde Ampirik Bir İnceleme

Liste Fiyatı : 280,00
İndirimli Fiyat : 266,00
Kazancınız : 14,00
Taksitli fiyat : 1 x 266,00
9789753689328
603238
Para Politikasının Unutulan Yüzü: Gelir Dağılımı Üzerindeki İzler: G-20 Ülkelerinde Ampirik Bir İnceleme
Para Politikasının Unutulan Yüzü: Gelir Dağılımı Üzerindeki İzler: G-20 Ülkelerinde Ampirik Bir İnceleme
266.00

İÇİNDEKİLER

Yazar Hakkında III

ÖnsözV

İçindekilerVII

Tablolar Listesi XI

Şekiller ListesiXIII

Kısaltmalar Listesi.XV

Giriş 1

Kavramsal Çerçeve Ve Para Politikası-Gelir Dağılımı İlişkisinin

Teorik Temelleri

1.1 Para Politikasına Dair 7

1.1.1. Para Politikasına Teorik Bir Bakış. 8

1.1.2. Para Politikalarının Geleneksel Amaçları 14

1.1.2.1. Fiyat İstikrarı Ve Finansal İstikrar. 14

1.1.2.2. İktisadi Büyüme 15

1.1.2.3. Tam İstihdam. 16

1.1.2.4. Ödemeler Dengesi Ve Döviz Kuru İstikrarı 17

1.1.3. Geleneksel Para Politikası Araçları. 17

1.1.3.1. Dolaylı Para Politikası Araçları. 18

1.1.3.1.1. Açık Piyasa İşlemleri. 18

1.1.3.1.2. Reeskont Politikası 19

1.1.3.1.3. Kanuni Karşılık Politikası. 20

1.1.3.2. Doğrudan Para Politikası Araçları. 20

1.1.3.2.1. Kredi Tavanı 20

1.1.3.2.2. Faiz Oranı Denetimi 21

1.1.3.2.3. Asgari Ödeme Oranı 21

1.1.3.2.4. Selektif Kredi Politikası 21

1.2 Gelir Dağılımına Dair. 22

1.2.1. Birincil Ve İkincil Gelir Dağılımı Kavramları. 24

1.2.2. Gelir Ve Servet Dağılımı Kavramları 25

1.2.3. Gelir Dağılımı Türleri 26

1.2.3.1. Fonksiyonel Gelir Dağılımı. 27

1.2.3.2. Kişisel Gelir Dağılımı. 27

1.2.3.3. Bölgesel Gelir Dağılımı. 27

1.2.3.4. Sektörel Gelir Dağılımı. 28

1.2.4. Gelir Dağılımı Ölçüm Yöntemleri. 28

1.2.4.1. Lorenz Eğrisi Ve Gini Katsayısı 29

1.2.4.2. Yüzde Paylar Analizi. 31

1.2.4.3. Theıl Endeksi. 31

1.2.4.4. Bozdağ Nüfus Etkinliği Katsayısı. 32

1.3 Yoksulluk. 32

1.3.1. Yoksulluk Türleri. 34

1.3.1.1. Mutlak Yoksulluk 34

1.3.1.2. Nispi Yoksulluk. 36

1.3.1.3. İnsani Yoksulluk 37

1.3.2. Yoksullukla Mücadele Politikaları. 39

1.3.2.1. Yoksullukla Doğrudan Mücadele Politikaları. 40

1.3.2.2. Yoksullukla Dolaylı Mücadele Politikaları. 41

1.4. Para Politikaları-Gelir Dağılımı İlişkisine Dair 42

1.4.1. Para Politikası Paradigmasında Kırılma Noktası: 2008 Küresel Finans Krizi 43

1.4.2. Para Politikasında Paradigma Kayması Ve Amaçsal Dönüşüm 45

1.4.3. Para Politikası-Gelir Dağılımı İlişkisi: Merkez Bankalarına Biçilen Yeni Bir Rol 46

1.4.4. Geleneksel Anlamda Para Politikaları Bağlamında Faiz-Gelir Dağılımı İlişkisi. 49

1.4.5. Geleneksel Anlamda Para Politikaları Bağlamında Enflasyon-Gelir Dağılımı İlişkisi. 52

1.4.6. Geleneksel Olmayan Bağlamda Para Politikalarının Gelir Dağıtım Mekanizmaları. 54

1.4.6.1. Gelir Kompozisyon Kanalı 60

1.4.6.2. Kazanç Heterojenliği Kanalı 61

1.4.6.3. Finansal Bölümleme Kanalı . 62

1.4.6.4. Portföy Kanalı 64

1.4.6.5. Tasarruf Yeniden Dağıtım Kanalı . 67

Para Politikasının Geleneksel Olmayan Araçları, Küresel Kriz

Dönemi Ve Sonrasında Parasal Görünüm Ve Gelir Dağılımının

Durumu: G-20’Den Yansımalar

2.1. Para Politikasının Geleneksel Olmayan Araçları: G-20’De Uygulamalar Ve Yansımaları 71

2.1.1. Miktarsal Genişleme Ve Yansımaları. 71

2.1.1.1. Devlet Tahvilleri Ayağı 75

2.1.1.2. Özel Sektör Bonoları Ayağı. 77

2.1.1.3. Hisse Senedi Endeksleri Ayağı 79

2.1.1.4. Makro Ekonomik Değişkenler Ayağı 82

2.1.2. Kredi Genişlemesi Ve Yansımaları 86

2.1.3. Faiz Koridoru Ve Yansımaları. 96

2.1.4. Negatif Faiz Politikası Ve Yansımaları. 104

2.1.5. İleriye Yönelik Beklenti Yönetimi Ve Yansımaları 114

2.2. G-20 Üyesi Ülkelerde Küresel Kriz Dönemi Ve Sonrasında Parasal Durum 120

2.3. G-20 Üyesi Ülkelerde Küresel Kriz Dönemi Ve Sonrasında Gelir

Dağılımının Görünümü 122

Ampirik Uygulama

3.1. Ampirik Literatür Taraması 129

3.2. Veri Seti Ve Değişkenler. 144

3.3. Yöntem. 150

3.1.1. Ana Ve Alt Modellerin Tasarımı. 150

3.1.2. Ekonometrik Modelin Teorik Zemini: Panel Veri Analizi 154

3.1.2.1. Panel Veri Analizinin Avantaj Ve Dezavantajları. 155

3.1.2.2. Sabit Etkiler Modeli. 156

3.1.2.3. Tesadüfi Etkiler Modeli 157

3.1.2.4. Sabit Etkiler Ve Tesadüfi Etkiler Tahmincileri Arasında Uygun Model Seçimi: Hausman Testi. 158

3.1.2.5. Temel Varsayımların Testleri 159

3.1.2.5.1. Heteroskedasite 159

3.1.2.5.2. Otokorelasyon 160

3.1.2.5.3. Birimler Arası Korelasyon. 161

3.4. Ekonometrik Modellere Ait Bulgular. 162

3.4.1.Tanımlayıcı İstatistikler. 162

3.4.2. Korelasyon Matrisi. 164

3.4.3. Birim Ve/Veya Zaman Etkilerinin Varlığının Sınanması 165

3.4.4. Sabit Ve Tesafüdi Etkili Tahminciler Arasında Model Seçimi167

3.4.5. Temel Varsayımların Test Edilmesi 169

3.4.5.1. Değişen Varyans Sorununun Sınanması. 169

3.4.5.2. Otokorelasyon Sorununun Sınanması 171

3.4.5.3. Birimler Arası Korelasyonun Sınanması 172

3.4.6. Dirençli Tahminciler Vasıtasıyla Ekonometrik Modelin Bulguları. 173

Sonuç 181

Kaynakça. 191

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Yazar Hakkında III

   ÖnsözV

   İçindekilerVII

   Tablolar Listesi XI

   Şekiller ListesiXIII

   Kısaltmalar Listesi.XV

   Giriş 1

   Kavramsal Çerçeve Ve Para Politikası-Gelir Dağılımı İlişkisinin

   Teorik Temelleri

   1.1 Para Politikasına Dair 7

   1.1.1. Para Politikasına Teorik Bir Bakış. 8

   1.1.2. Para Politikalarının Geleneksel Amaçları 14

   1.1.2.1. Fiyat İstikrarı Ve Finansal İstikrar. 14

   1.1.2.2. İktisadi Büyüme 15

   1.1.2.3. Tam İstihdam. 16

   1.1.2.4. Ödemeler Dengesi Ve Döviz Kuru İstikrarı 17

   1.1.3. Geleneksel Para Politikası Araçları. 17

   1.1.3.1. Dolaylı Para Politikası Araçları. 18

   1.1.3.1.1. Açık Piyasa İşlemleri. 18

   1.1.3.1.2. Reeskont Politikası 19

   1.1.3.1.3. Kanuni Karşılık Politikası. 20

   1.1.3.2. Doğrudan Para Politikası Araçları. 20

   1.1.3.2.1. Kredi Tavanı 20

   1.1.3.2.2. Faiz Oranı Denetimi 21

   1.1.3.2.3. Asgari Ödeme Oranı 21

   1.1.3.2.4. Selektif Kredi Politikası 21

   1.2 Gelir Dağılımına Dair. 22

   1.2.1. Birincil Ve İkincil Gelir Dağılımı Kavramları. 24

   1.2.2. Gelir Ve Servet Dağılımı Kavramları 25

   1.2.3. Gelir Dağılımı Türleri 26

   1.2.3.1. Fonksiyonel Gelir Dağılımı. 27

   1.2.3.2. Kişisel Gelir Dağılımı. 27

   1.2.3.3. Bölgesel Gelir Dağılımı. 27

   1.2.3.4. Sektörel Gelir Dağılımı. 28

   1.2.4. Gelir Dağılımı Ölçüm Yöntemleri. 28

   1.2.4.1. Lorenz Eğrisi Ve Gini Katsayısı 29

   1.2.4.2. Yüzde Paylar Analizi. 31

   1.2.4.3. Theıl Endeksi. 31

   1.2.4.4. Bozdağ Nüfus Etkinliği Katsayısı. 32

   1.3 Yoksulluk. 32

   1.3.1. Yoksulluk Türleri. 34

   1.3.1.1. Mutlak Yoksulluk 34

   1.3.1.2. Nispi Yoksulluk. 36

   1.3.1.3. İnsani Yoksulluk 37

   1.3.2. Yoksullukla Mücadele Politikaları. 39

   1.3.2.1. Yoksullukla Doğrudan Mücadele Politikaları. 40

   1.3.2.2. Yoksullukla Dolaylı Mücadele Politikaları. 41

   1.4. Para Politikaları-Gelir Dağılımı İlişkisine Dair 42

   1.4.1. Para Politikası Paradigmasında Kırılma Noktası: 2008 Küresel Finans Krizi 43

   1.4.2. Para Politikasında Paradigma Kayması Ve Amaçsal Dönüşüm 45

   1.4.3. Para Politikası-Gelir Dağılımı İlişkisi: Merkez Bankalarına Biçilen Yeni Bir Rol 46

   1.4.4. Geleneksel Anlamda Para Politikaları Bağlamında Faiz-Gelir Dağılımı İlişkisi. 49

   1.4.5. Geleneksel Anlamda Para Politikaları Bağlamında Enflasyon-Gelir Dağılımı İlişkisi. 52

   1.4.6. Geleneksel Olmayan Bağlamda Para Politikalarının Gelir Dağıtım Mekanizmaları. 54

   1.4.6.1. Gelir Kompozisyon Kanalı 60

   1.4.6.2. Kazanç Heterojenliği Kanalı 61

   1.4.6.3. Finansal Bölümleme Kanalı . 62

   1.4.6.4. Portföy Kanalı 64

   1.4.6.5. Tasarruf Yeniden Dağıtım Kanalı . 67

   Para Politikasının Geleneksel Olmayan Araçları, Küresel Kriz

   Dönemi Ve Sonrasında Parasal Görünüm Ve Gelir Dağılımının

   Durumu: G-20’Den Yansımalar

   2.1. Para Politikasının Geleneksel Olmayan Araçları: G-20’De Uygulamalar Ve Yansımaları 71

   2.1.1. Miktarsal Genişleme Ve Yansımaları. 71

   2.1.1.1. Devlet Tahvilleri Ayağı 75

   2.1.1.2. Özel Sektör Bonoları Ayağı. 77

   2.1.1.3. Hisse Senedi Endeksleri Ayağı 79

   2.1.1.4. Makro Ekonomik Değişkenler Ayağı 82

   2.1.2. Kredi Genişlemesi Ve Yansımaları 86

   2.1.3. Faiz Koridoru Ve Yansımaları. 96

   2.1.4. Negatif Faiz Politikası Ve Yansımaları. 104

   2.1.5. İleriye Yönelik Beklenti Yönetimi Ve Yansımaları 114

   2.2. G-20 Üyesi Ülkelerde Küresel Kriz Dönemi Ve Sonrasında Parasal Durum 120

   2.3. G-20 Üyesi Ülkelerde Küresel Kriz Dönemi Ve Sonrasında Gelir

   Dağılımının Görünümü 122

   Ampirik Uygulama

   3.1. Ampirik Literatür Taraması 129

   3.2. Veri Seti Ve Değişkenler. 144

   3.3. Yöntem. 150

   3.1.1. Ana Ve Alt Modellerin Tasarımı. 150

   3.1.2. Ekonometrik Modelin Teorik Zemini: Panel Veri Analizi 154

   3.1.2.1. Panel Veri Analizinin Avantaj Ve Dezavantajları. 155

   3.1.2.2. Sabit Etkiler Modeli. 156

   3.1.2.3. Tesadüfi Etkiler Modeli 157

   3.1.2.4. Sabit Etkiler Ve Tesadüfi Etkiler Tahmincileri Arasında Uygun Model Seçimi: Hausman Testi. 158

   3.1.2.5. Temel Varsayımların Testleri 159

   3.1.2.5.1. Heteroskedasite 159

   3.1.2.5.2. Otokorelasyon 160

   3.1.2.5.3. Birimler Arası Korelasyon. 161

   3.4. Ekonometrik Modellere Ait Bulgular. 162

   3.4.1.Tanımlayıcı İstatistikler. 162

   3.4.2. Korelasyon Matrisi. 164

   3.4.3. Birim Ve/Veya Zaman Etkilerinin Varlığının Sınanması 165

   3.4.4. Sabit Ve Tesafüdi Etkili Tahminciler Arasında Model Seçimi167

   3.4.5. Temel Varsayımların Test Edilmesi 169

   3.4.5.1. Değişen Varyans Sorununun Sınanması. 169

   3.4.5.2. Otokorelasyon Sorununun Sınanması 171

   3.4.5.3. Birimler Arası Korelasyonun Sınanması 172

   3.4.6. Dirençli Tahminciler Vasıtasıyla Ekonometrik Modelin Bulguları. 173

   Sonuç 181

   Kaynakça. 191

   Stok Kodu
   :
   9789753689328
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   262
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   266,00   
   266,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat