Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Doç. Dr. Doruk GÖNEN

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Liste Fiyatı : 52,00
İndirimli Fiyat : 49,40
Kazancınız : 2,60
9789753686372
598728
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Filiz Kitabevi
49.40

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ   VII

İÇİNDEKİLER   IX

 1. Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları 1
 2. Borç ve Borç İlişkisi Kavramları 2

III. Borçlu, Alacaklı ve Edim Kavramları 3

 1. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 5
 2. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 1-48) 5
 3. Genel Olarak 15
 4. Sözleşme Kavramı ve Türleri 16
 5. Sözleşmenin Kurulması 17
 6. Sözleşmenin Şekli 23
 7. Şekil Kavramı 23
 8. Geçerlilik Şekli 23
 9. Genel Olarak 23
 10. Türk Borçlar Kanunu’nda Öngörülen Şekil Türleri 26

(1). Yazılı Şekil 26

(2). Resmi Şekil 28

 1. İspat Şekli 28
 2. Sebebi Gösterilmeksizin Borç Tanıması 29
 3. Sözleşmelerin Yorumu ve Muvazaalı İşlemler 31
 4. Sözleşmelerin Yorumu 31
 5. Muvazaalı İşlemler 32
 6. Genel İşlem Koşulları 34
 7. Genel İşlem Koşulu Kavramı 34
 8. Genel İşlem Koşulu Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar 36
 9. Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayıldığı Durumlar 36
 10. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması 38
 11. Değiştirme Yasağı 39
 12. İçerik Denetimi 40
 13. Sözleşme Özgürlüğü ve TBK 27 I'de Düzenlenen Kesin Hükümsüzlük Halleri 41
 14. Sözleşme Özgürlüğü 41
 15. TBK 27 I'de Düzenlenen Kesin Hükümsüzlük Halleri 42
 16. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık 42
 17. Ahlaka Aykırılık 43
 18. Kamu Düzenine Aykırılık 44
 19. Kişilik Haklarına Aykırılık 44
 20. Sözleşmenin Konusunun İmkansız Olması 45
 21. Kısmi Hükümsüzlük 48
 22. Aşırı Yararlanma 49
 23. İrade Bozuklukları 51
 24. Yanılma 51
 25. Aldatma 55
 26. Korkutma 56
 27. Yanılma, Aldatma ve Korkutmanın Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi 58
 28. Temsil 60
 29. Temsil Kavramı 60
 30. Dolaylı Temsil - Doğrudan Temsil Ayrımı 61
 31. Doğrudan Temsil 62
 32. Yetkisiz Temsil 66
 33. Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 67
 34. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 49-76) 67
 35. Genel Olarak 73
 36. Haksız Fiilin Şartları 75
 37. Hukuka Aykırı Fiil 75
 38. Kusur 79
 39. Zarar 81
 40. Uygun Nedensellik Bağı 82
 41. Özel Olarak Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Zarar Verme 84
 42. Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Halleri 85
 43. Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk Kavramı 85
 44. Hakkaniyet Sorumluluğu 85
 45. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 86
 46. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 88
 47. Yapı Malikinin Sorumluluğu 90
 48. Tehlike Sorumluluğu 91
 49. Haksız Fiilin Sonuçları 93
 50. Maddi Tazminat 93
 51. Manevi Tazminat 97
 52. Müteselsil Sorumluluk 100
 53. Zamanaşımı 102

III. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri 104

 1. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 77-82) 104
 2. Genel Olarak 105
 3. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları 106
 4. Zenginleşme 106
 5. Fakirleşme 108
 6. Zenginleşme ve Fakirleşme Arasında Nedensellik İlişkisi 108
 7. Zenginleşmenin Geçerli Bir Sebebe Dayanmaması 109
 8. Özel Olarak Borçlanılmamış Edimin İfası Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme 109
 9. Sebepsiz Zenginleşme Sorumluluğunun Doğmadığı Kabul Edilen Haller 110
 10. Sebepsiz Zenginleşmenin Sonuçları 111
 11. Sebepsiz Zenginleşenin İade Yükümlülüğü 111
 12. Sebepsiz Zenginleşenin Zenginleşme Konusu Şey İçin Yaptığı Giderleri İsteme Hakkı 112
 13. Zamanaşımı 114
 1. Borçların İfası 116
 2. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 83-111) 116
 3. Genel Olarak 122
 4. İfayı Gerçekleştirecek ve İfanın Gerçekleştirileceği Kişi 122
 5. İfanın Konusu 124
 6. İfa Yeri 126
 7. İfa Zamanı 127
 8. Para Borçlarında Ödeme 130
 9. Alacaklının Temerrüdü ve Alacaklıdan Kaynaklanan Diğer İfa Engelleri 134
 10. Borcun İfa Edilmemesi ve Bu Duruma Bağlanan Sonuçlar 136
 11. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 112-126) 136
 12. Genel Olarak 139
 13. Borcun İfa Edilmemesi 140
 14. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkansızlığı Nedeniyle Borcun Hiç İfa Edilmemesi 140
 15. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi 141
 16. Borcun İfa Edilmemesi Nedeniyle Borçlunun Tazminat Sorumluluğu 141
 17. Borçlunun Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğu 144
 18. Borçlu Temerrüdü (Borcun İfasında Gecikme) 146
 19. Tanım 146
 20. Borçlu Temerrüdünün Şartları 147
 21. Borcun İfasının Mümkün Olması 147
 22. Borcun İfa Zamanının Gelmiş (Muaccel) Olması 147
 23. Alacaklının İhtarı ve İhtar Gerekmeyen İstisnai Durumlar 147
 24. Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 148
 25. Borçlu Temerrüdünün Genel Sonuçları 148

(1). Genel Olarak  148

(2). Gecikme Tazminatı 148

(3). Beklenmedik Halden Sorumluluk  149

 1. Para Borçlarında Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 149

(1). Genel Olarak  149

(2). Temerrüt Faizi 149

(3). Temerrüt Faizini Aşan Zararın Tazmini 150

 1. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 151

(1). Genel Olarak  151

(2). Borçluya Uygun Süre Verilmesi ve İstisnaları 151

(3). Alacaklının Seçimlik Hakları 152

(a). Gecikmiş İfayı ve Gecikme Tazminatını İstemek  152

(b). Aynen İfadan Vazgeçerek Olumlu Zararının Giderilmesini       İstemek  153

(c). Sözleşmeden Dönerek Olumsuz Zararının Giderilmesini            İstemek  153

III. Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 155

 1. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 127-130) 155
 2. Alacaklıya Halef Olma 156
 3. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme 157
 4. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 158
 1. Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi 159
 2. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 131-145) 159
 3. Genel Olarak 162
 4. Asıl Borca Bağlı Hak ve Borçların Sona Ermesi 162
 5. İbra 162
 6. Yenileme 163
 7. Birleşme 163
 8. İfa İmkansızlığı ve Aşırı İfa Güçlüğü 164
 9. İfa İmkansızlığı 164
 10. Aşırı İfa Güçlüğü 166
 11. Takas 167
 12. Zamanaşımı 169
 13. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 146-161) 169
 14. Genel Olarak 172
 15. Zamanaşımı Süreleri 173
 16. Zamanaşımının Hesaplanması 174
 17. Zamanaşımının Durması 174
 18. Zamanaşımının Kesilmesi 175
 19. Zamanaşımının Sonuçları 176
 1. Teselsül 177
 2. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 162-169) 177
 3. Genel Olarak 179
 4. Müteselsil Borçluluk 179
 5. Müteselsil Alacaklılık 180
 6. Koşullar 181
 7. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 170-176) 181
 8. Genel Olarak 183
 9. Geciktirici Koşul 183
 10. Bozucu Koşul 184
 11. Koşullara İlişkin Ortak Noktalar 184

III. Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu  185

 1. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 177-182) 185
 2. Genel Olarak 186
 3. Bağlanma Parası 186
 4. Cayma Parası 187
 5. Ceza Koşulu 187
 6. Genel Olarak 187
 7. Ceza Koşulu İle Sözleşmenin İfası Arasındaki İlişki 188
 8. Sözleşme Cezasının İfa Yerine Talep Edilebilmesi 188
 9. Sözleşme Cezasının İfa İle Birlikte Talep Edilebilmesi 188
 10. Cayma Cezası 189
 11. Ceza İle Zarar Arasındaki İlişki 189
 12. Ceza Miktarının İndirilmesi 189
 1. Alacağın Devri 191
 2. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 183-194) 191
 3. Genel Olarak 193
 4. Alacağın İradi Devrinin Koşulları 194
 5. Geçerli Bir Alacağın Devri Sözleşmesinin Bulunması 194
 6. Devredilen Alacak Hakkının Doğmuş veya Doğacak Olması 195
 7. Alacağın Devrine Bir Engel Bulunmaması 196
 8. Devrin Hükümleri 197
 9. Devredilen Alacak Hakkı Bakımından 197
 10. Borçlunun Durumu 197
 11. Alacağı Devredenin Sorumluluğu 198
 12. Borcun Üstlenilmesi 200
 13. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 195-204) 200
 14. Genel Olarak 202
 15. İç ve Dış Üstlenme Sözleşmeleri 203
 16. Borçlunun Değişmesinin Sonuçları 204
 17. Borcun Üstlenilmesinde Bazı Özel Durumlar 205
 18. Borca Katılma 205
 19. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması 205
 20. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi 206
 21. Borcun Üstlenilmesine İlişkin Özel Hükümler 206

III. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma  207

 1. Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri (TBK 205-206) 207
 2. Genel Olarak 207
 3. Sözleşmenin Devri 207
 4. Sözleşmeye Katılma 208
Kapat