Sepetim (0) Toplam: 0,00

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNE GÖREANAYASA HUKUKU UYGULAMALARI

Liste Fiyatı : 121,00
İndirimli Fiyat : 108,90
Kazancınız : 12,10
Taksitli fiyat : 1 x 108,90
9789753686778
599367
ANAYASA HUKUKU UYGULAMALARI
ANAYASA HUKUKU UYGULAMALARI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNE GÖRE
Filiz Kitabevi
108.90

DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ             IX

İÇİNDEKİLER    XI

KISALTMALAR              XVII

BİRİNCİ BÖLÜM
OKUMA PARÇALARI

 1. OKUMA PARÇALARI 1
 2. Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1): “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi  1
 3. Hükûmet Sistemi Tartışmaları (2) 6
 4. Hükûmet Sistemi Tartışmaları (3): Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Bütçe

Krizi               8

 1. Hükûmet Sistemi Tartışmaları (4): Türkiye İçin Hükûmet Sistemi Arayışları  12
 2. Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (1)  18
 3. Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (2) 20
 4. Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmesi Meselesi  24
 5. Cumhurbaşkanının Üniversite Rektörlerini Seçme ve Atama Yetkisi ve İstanbul

Üniversitesi Rektörlük Seçimleri Üzerine              33

 1. 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Üniversite Rektöklerinin Belirlenmesi Usulü 38
 2. Cumhurbaşkanı Tarafından Kısmen Veto Edilen Kanunların TBMM’de Görüşülmesi  42
 3. Türkiye’de Demokrasiye Yapılmış Müdahaleler ve Savcı Sacit Kayasu’nun

Ardından      47

 1. 28 Şubat      Darbesi  50
 2. 12 Mart Darbesi (1)  56
 3. 12 Mart Darbesi (2): Darbe Sonrası ve Ara Rejim 63
 4. 27 Nisan      Darbesi (1)             68
 5. 27 Nisan Darbesi (2)                  73
 6. 27 Nisan Darbesi (3):               Darbe Sonrası Gelişmeler  79
 7. 27 Mayıs Darbesi (1) 83
 8. 27 Mayıs Darbesi (2):               Darbenin İlk Günleri ve      Basın       86
 9. 27 Mayıs Darbesi (3):               Yassıada Yargılamaları        93
 10. 27 Mayıs Darbesi (4): Yassıada Yargılamalarının Bütün Sonuçlarının Ortadan

Kaldırılması  101


 1. Zorunlu Din Dersleri ve İHAM Sorunu 165
 2. Danıştay'ın 12 Kasım 2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (1) 168
 3. Danıştay'ın 12 Kasım 2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (2) 174
 4. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 26 Şubat 2015 Tarihli Başörtüsü Kararı

Üzerine         181

 1. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin Başörtüsü ile İlgili Yazısı184
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik  187
 3. 4 Ekim 2013 Tarihli Yönetmelik Değişikliği  192
 4. 2 Eylül 1925 Tarihli ve 2413 Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri

Hakkında Kararname                 193

 1. 2 Kasım 2017 Tarihli Danıştay İkinci Daire Kararı 194
 2. Federal Almanya Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Fransız

Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Örneklerinde Sosyal Medya Şirketlerinin Yasal

Yükümlülükleri           213

 1. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu       233

 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk Hukuku Bakımından Önemi ve Yerine Getirilmesi 294

İKİNCİ BÖLÜM

UYGULAMA ÇALIŞMALARI

 1. ANAYASA HUKUKU GENEL ESASLAR-ANAYASA HUKUKU I 307
 2. Anayasa Kavramı ve Normlar Hiyerarşisi  307
 3. Siyasi İktidarın Kurumsallaşması, Devlet ve Devletin Unsurları  310
 4. Kurucu İktidar, Asli Kurucu İktidar ve Tali Kurucu İktidar  313
 5. Kurucu Meclis, Kurucu Referandum ve Plebisit 314
 6. Devlet Şekilleri, Üniter Devlet, Federal Devlet ve Bölgeli Devlet 316
 7. Demokrasi, Çoğulcu ve Özgürlükçü Demokrasi ve Demokratik Toplum 321
 8. Devlet, Devletin Kriteri ve Egemenlik 323
 9. Hukuk Devleti Kavramı ve Hukuk Devletinin Unsurları  324
 10. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi ve Seçim Barajı 327
 11. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın 27 Nisan 2015 Tarihli Konuşmasından Bazı

Bölümler      331

 1. TÜRK ANAYASA HUKUKU-ANAYASA HUKUKU II 340
 2. Parlamenter Muafiyetler ve Yasama Dokunulmazlığı  340
 3. Siyasi Parti Kapatma Davası  347
 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bakanlar Kurulu’nu Denetleme Araçları- Gensoru 350
 5. Parlamenter Hükûmet Sistemine Göre Hükûmetin Kurulması 353
 6. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine Göre Yürütmenin Göreve Başlaması 359
 7. Olağanüstü Hal İlan Edilmesi 369
 8. 1961 ve 1982 Anayasalarının İkinci Maddeleri  376
 9. 1982 Anayasası’nın Sınıflandırılması ve 1982 Anayasası’nda “Anayasanın Üstünlüğü İlkesi” 381
 10. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında “Laiklik İlkesi”  389
 11. 1982 Anayasası’nda “Seçimlerin Yenilenmesi”  405
 12. Ayasofya-i Kebîr Cami-i’nin İbadete Açılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı

Kararı’nın Değerlendirilmesi          416

 1. Kısa Bilgi Notu 416
 2. Ayasofya-i Kebîr Cami-i’nin Müzeye Çevrilmesine İlişkin 24/11/1934 ve

2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu              Kararı     420

 1. Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya-i Kebîr Cami-i’nin Müzeye Çevrilmesine

İlişkin 24/11/1934 ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın İptali Kararı421

 1. Ayasofya-i Kebîr      Cami-i’nin              Yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına

Devredilerek İbadete Açılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı             447

 1. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi  447
 2. Kısa Bilgi Notu 448
 3. 29/7/2020 Tarih ve 7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Metni        449

 1. Vakıf Üniversiteleri Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Bulunabilir mi? 454
 2. Somut Olay ve Anayasa Mahkemesi Kararı 454
 3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı 460
 4. Türk Hukukunda Tekrar İdam Cezası Kabul Edilebilir mi?  470
 5. Kısa Bilgi Notu 470
 6. Somut Olay 514

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1982 ANAYASASI'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTESİ

1982 ANAYASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALKOYLAMALARI

LİSTESİ (17 MAYIS 1987-21 OCAK 2017)      519

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1982 ANAYASASI'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN

METİNLERİ

 1. 1982 ANAYASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN METİNLERİ 525
 2. 05.1987 Tarihli Anayasa Değişikliği  525
 3. Değişiklik Metni 525
 4. Karşılaştırmalı Maddeler 526

2.08.07.1993 Tarihli Anayasa Değişikliği   531

 1. Değişiklik Metni 531
 2. Karşılaştırmalı Maddeler 532
  • 1995 Tarihli Anayasa Değişikliği 533
 3. Değişiklik Metni 533
 4. Karşılaştırmalı Maddeler 540
 5. 06.1999 Tarihli Anayasa Değişikliği  557
 6. Değişiklik Metni 557
 7. Karşılaştırmalı Maddeler 557
 8. 08.1999 Tarihli Anayasa Değişikliği  559
 9. Değişiklik Metni 559
 10. Karşılaştırmalı Maddeler 560

6.03.10.2001 Tarihli Anayasa Değişikliği   562

 1. Değişiklik Metni 562
 2. Karşılaştırmalı Maddeler 571

7.21.11.2001 Tarihli Anayasa Değişikliği   598

 1. Değişiklik Metni 598
 2. Değerlendirilmesi 598
 3. Karşılaştırmalı Maddeler 599

8.27.12.2002 Tarihli Anayasa Değişikliği   600

 • . Değişiklik Metni 600
 • . Karşılaştırmalı Maddeler 600
 • .07.05.2004 Tarihli Anayasa Değişikliği  602
 1. Değişiklik Metni 602
 2. Değerlendirilmesi 604
 3. Karşılaştırmalı Maddeler 607
 4. 06.2005 Tarihli Anayasa Değişikliği  614
 5. Değişiklik Metni 614
 6. Karşılaştırmalı Maddeler 615
 7. 10.2005 Tarihli Anayasa Değişikliği  616
 8. Değişiklik Metni 616
 9. Karşılaştırmalı Maddeler 617
 10. 10.2006 Tarihli Anayasa Değişikliği  621
 11. Değişiklik Metni 621
 12. Karşılaştırmalı Maddeler 621
 13. 05.2007 Tarihli Anayasa Değişikliği  622
 14. Değişiklik Metni 622
 15. 05.2007 Tarihli Anayasa Değişikliği              622
 16. Değişiklik Metni 622
 17. Karşılaştırmalı Maddeler 625
 18. 10.2007 Tarihli Anayasa Değişikliği              631
 19. Değişiklik Metni 631
 20. 02.2008 Tarihli Anayasa Değişikliği              632
 21. Değişiklik Metni 632
 22. Karşılaştırmalı Maddeler 632
 23. 05.2010 Tarihli Anayasa Değişikliği              634
 24. Değişiklik Metni 634
 25. Karşılaştırmalı Maddeler 646
 26. 03.2011 Tarihli Anayasa Değişikliği  679
 27. Değişiklik Metni 679
 28. Karşılaştırmalı Maddeler 679
 29. 05.2016 Tarihli Anayasa Değişikliği  680
 30. Değişiklik Metni 680
 31. Genel Gerekçe 681
 32. Madde Gerekçeleri 683
 • Değerlendirme 684
 1. Karşılaştırmalı Maddeler 687
 2. 01.2017 Tarihli Anayasa Değişikliği  688
 3. Değişiklik Metni 688
 4. Genel Gerekçe 702
 • Madde Gerekçeleri 704
 1. Karşılaştırmalı Maddeler 709
 2. Genel Kurul Oylamalarında Maddelerin Aldığı Oylar 775

EKLER

GÜNCEL VE DİPNOTLU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1982 ANAYASASI  779

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR             919

DOĞRU-YANLIŞ ŞEKLİNDE CEVAPLANDIRILABİLECEK SORULAR   989

TÜRKÇE-İNGİLİZCE HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ   1083

TÜRKÇE ANAYASA HUKUKU SÖZLÜĞÜ          1105

BAŞLICA KAYNAKLAR             1151

YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYINLARI 1153

 • Açıklama
  • DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ             IX

   İÇİNDEKİLER    XI

   KISALTMALAR              XVII

   BİRİNCİ BÖLÜM
   OKUMA PARÇALARI

   1. OKUMA PARÇALARI 1
   2. Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1): “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi  1
   3. Hükûmet Sistemi Tartışmaları (2) 6
   4. Hükûmet Sistemi Tartışmaları (3): Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Bütçe

   Krizi               8

   1. Hükûmet Sistemi Tartışmaları (4): Türkiye İçin Hükûmet Sistemi Arayışları  12
   2. Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (1)  18
   3. Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (2) 20
   4. Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmesi Meselesi  24
   5. Cumhurbaşkanının Üniversite Rektörlerini Seçme ve Atama Yetkisi ve İstanbul

   Üniversitesi Rektörlük Seçimleri Üzerine              33

   1. 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Üniversite Rektöklerinin Belirlenmesi Usulü 38
   2. Cumhurbaşkanı Tarafından Kısmen Veto Edilen Kanunların TBMM’de Görüşülmesi  42
   3. Türkiye’de Demokrasiye Yapılmış Müdahaleler ve Savcı Sacit Kayasu’nun

   Ardından      47

   1. 28 Şubat      Darbesi  50
   2. 12 Mart Darbesi (1)  56
   3. 12 Mart Darbesi (2): Darbe Sonrası ve Ara Rejim 63
   4. 27 Nisan      Darbesi (1)             68
   5. 27 Nisan Darbesi (2)                  73
   6. 27 Nisan Darbesi (3):               Darbe Sonrası Gelişmeler  79
   7. 27 Mayıs Darbesi (1) 83
   8. 27 Mayıs Darbesi (2):               Darbenin İlk Günleri ve      Basın       86
   9. 27 Mayıs Darbesi (3):               Yassıada Yargılamaları        93
   10. 27 Mayıs Darbesi (4): Yassıada Yargılamalarının Bütün Sonuçlarının Ortadan

   Kaldırılması  101


   1. Zorunlu Din Dersleri ve İHAM Sorunu 165
   2. Danıştay'ın 12 Kasım 2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (1) 168
   3. Danıştay'ın 12 Kasım 2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (2) 174
   4. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 26 Şubat 2015 Tarihli Başörtüsü Kararı

   Üzerine         181

   1. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin Başörtüsü ile İlgili Yazısı184
   2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik  187
   3. 4 Ekim 2013 Tarihli Yönetmelik Değişikliği  192
   4. 2 Eylül 1925 Tarihli ve 2413 Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri

   Hakkında Kararname                 193

   1. 2 Kasım 2017 Tarihli Danıştay İkinci Daire Kararı 194
   2. Federal Almanya Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Fransız

   Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Örneklerinde Sosyal Medya Şirketlerinin Yasal

   Yükümlülükleri           213

   1. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla

   İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu       233

   1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk Hukuku Bakımından Önemi ve Yerine Getirilmesi 294

   İKİNCİ BÖLÜM

   UYGULAMA ÇALIŞMALARI

   1. ANAYASA HUKUKU GENEL ESASLAR-ANAYASA HUKUKU I 307
   2. Anayasa Kavramı ve Normlar Hiyerarşisi  307
   3. Siyasi İktidarın Kurumsallaşması, Devlet ve Devletin Unsurları  310
   4. Kurucu İktidar, Asli Kurucu İktidar ve Tali Kurucu İktidar  313
   5. Kurucu Meclis, Kurucu Referandum ve Plebisit 314
   6. Devlet Şekilleri, Üniter Devlet, Federal Devlet ve Bölgeli Devlet 316
   7. Demokrasi, Çoğulcu ve Özgürlükçü Demokrasi ve Demokratik Toplum 321
   8. Devlet, Devletin Kriteri ve Egemenlik 323
   9. Hukuk Devleti Kavramı ve Hukuk Devletinin Unsurları  324
   10. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi ve Seçim Barajı 327
   11. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın 27 Nisan 2015 Tarihli Konuşmasından Bazı

   Bölümler      331

   1. TÜRK ANAYASA HUKUKU-ANAYASA HUKUKU II 340
   2. Parlamenter Muafiyetler ve Yasama Dokunulmazlığı  340
   3. Siyasi Parti Kapatma Davası  347
   4. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bakanlar Kurulu’nu Denetleme Araçları- Gensoru 350
   5. Parlamenter Hükûmet Sistemine Göre Hükûmetin Kurulması 353
   6. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine Göre Yürütmenin Göreve Başlaması 359
   7. Olağanüstü Hal İlan Edilmesi 369
   8. 1961 ve 1982 Anayasalarının İkinci Maddeleri  376
   9. 1982 Anayasası’nın Sınıflandırılması ve 1982 Anayasası’nda “Anayasanın Üstünlüğü İlkesi” 381
   10. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında “Laiklik İlkesi”  389
   11. 1982 Anayasası’nda “Seçimlerin Yenilenmesi”  405
   12. Ayasofya-i Kebîr Cami-i’nin İbadete Açılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı

   Kararı’nın Değerlendirilmesi          416

   1. Kısa Bilgi Notu 416
   2. Ayasofya-i Kebîr Cami-i’nin Müzeye Çevrilmesine İlişkin 24/11/1934 ve

   2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu              Kararı     420

   1. Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya-i Kebîr Cami-i’nin Müzeye Çevrilmesine

   İlişkin 24/11/1934 ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın İptali Kararı421

   1. Ayasofya-i Kebîr      Cami-i’nin              Yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına

   Devredilerek İbadete Açılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı             447

   1. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi  447
   2. Kısa Bilgi Notu 448
   3. 29/7/2020 Tarih ve 7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

   Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

   Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Metni        449

   1. Vakıf Üniversiteleri Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Bulunabilir mi? 454
   2. Somut Olay ve Anayasa Mahkemesi Kararı 454
   3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı 460
   4. Türk Hukukunda Tekrar İdam Cezası Kabul Edilebilir mi?  470
   5. Kısa Bilgi Notu 470
   6. Somut Olay 514

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   1982 ANAYASASI'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTESİ

   1982 ANAYASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALKOYLAMALARI

   LİSTESİ (17 MAYIS 1987-21 OCAK 2017)      519

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   1982 ANAYASASI'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN

   METİNLERİ

   1. 1982 ANAYASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN METİNLERİ 525
   2. 05.1987 Tarihli Anayasa Değişikliği  525
   3. Değişiklik Metni 525
   4. Karşılaştırmalı Maddeler 526

   2.08.07.1993 Tarihli Anayasa Değişikliği   531

   1. Değişiklik Metni 531
   2. Karşılaştırmalı Maddeler 532
    • 1995 Tarihli Anayasa Değişikliği 533
   3. Değişiklik Metni 533
   4. Karşılaştırmalı Maddeler 540
   5. 06.1999 Tarihli Anayasa Değişikliği  557
   6. Değişiklik Metni 557
   7. Karşılaştırmalı Maddeler 557
   8. 08.1999 Tarihli Anayasa Değişikliği  559
   9. Değişiklik Metni 559
   10. Karşılaştırmalı Maddeler 560

   6.03.10.2001 Tarihli Anayasa Değişikliği   562

   1. Değişiklik Metni 562
   2. Karşılaştırmalı Maddeler 571

   7.21.11.2001 Tarihli Anayasa Değişikliği   598

   1. Değişiklik Metni 598
   2. Değerlendirilmesi 598
   3. Karşılaştırmalı Maddeler 599

   8.27.12.2002 Tarihli Anayasa Değişikliği   600

   • . Değişiklik Metni 600
   • . Karşılaştırmalı Maddeler 600
   • .07.05.2004 Tarihli Anayasa Değişikliği  602
   1. Değişiklik Metni 602
   2. Değerlendirilmesi 604
   3. Karşılaştırmalı Maddeler 607
   4. 06.2005 Tarihli Anayasa Değişikliği  614
   5. Değişiklik Metni 614
   6. Karşılaştırmalı Maddeler 615
   7. 10.2005 Tarihli Anayasa Değişikliği  616
   8. Değişiklik Metni 616
   9. Karşılaştırmalı Maddeler 617
   10. 10.2006 Tarihli Anayasa Değişikliği  621
   11. Değişiklik Metni 621
   12. Karşılaştırmalı Maddeler 621
   13. 05.2007 Tarihli Anayasa Değişikliği  622
   14. Değişiklik Metni 622
   15. 05.2007 Tarihli Anayasa Değişikliği              622
   16. Değişiklik Metni 622
   17. Karşılaştırmalı Maddeler 625
   18. 10.2007 Tarihli Anayasa Değişikliği              631
   19. Değişiklik Metni 631
   20. 02.2008 Tarihli Anayasa Değişikliği              632
   21. Değişiklik Metni 632
   22. Karşılaştırmalı Maddeler 632
   23. 05.2010 Tarihli Anayasa Değişikliği              634
   24. Değişiklik Metni 634
   25. Karşılaştırmalı Maddeler 646
   26. 03.2011 Tarihli Anayasa Değişikliği  679
   27. Değişiklik Metni 679
   28. Karşılaştırmalı Maddeler 679
   29. 05.2016 Tarihli Anayasa Değişikliği  680
   30. Değişiklik Metni 680
   31. Genel Gerekçe 681
   32. Madde Gerekçeleri 683
   • Değerlendirme 684
   1. Karşılaştırmalı Maddeler 687
   2. 01.2017 Tarihli Anayasa Değişikliği  688
   3. Değişiklik Metni 688
   4. Genel Gerekçe 702
   • Madde Gerekçeleri 704
   1. Karşılaştırmalı Maddeler 709
   2. Genel Kurul Oylamalarında Maddelerin Aldığı Oylar 775

   EKLER

   GÜNCEL VE DİPNOTLU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1982 ANAYASASI  779

   ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR             919

   DOĞRU-YANLIŞ ŞEKLİNDE CEVAPLANDIRILABİLECEK SORULAR   989

   TÜRKÇE-İNGİLİZCE HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ   1083

   TÜRKÇE ANAYASA HUKUKU SÖZLÜĞÜ          1105

   BAŞLICA KAYNAKLAR             1151

   YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYINLARI 1153

   Stok Kodu
   :
   9789753686778
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   1200
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hmr 70 gr.
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   108,90   
   108,90   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat