Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat Doç. Dr. Ekre

Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : 60,00
İndirimli Fiyat : 57,00
%5 İndirimli
Stokta var
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat
Filiz Kitabevi
57.00
<h6><strong>TÜRK MEDENÎ KANUNU</strong>               1</h6> <h6><strong>Başlangıç</strong>               3</h6> <h6><strong>Birinci Kitap</strong></h6> <h6><strong>Kişiler Hukuku</strong></h6> <h6><strong>Birinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>Gerçek Kişiler</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Kişilik     9</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Kişisel Durum Sicili               21</h6> <h6><strong>İkinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>Tüzel Kişiler</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Genel Hükümler     26</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Dernekler                29</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Vakıflar   46</h6> <h6><strong> </strong></h6> <h6><strong>İkinci Kitap</strong></h6> <h6><strong>Aile Hukuku</strong></h6> <h6><strong>Birinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>Evlilik Hukuku</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Evlenme               57</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Nişanlılık        57</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Evlenme Ehliyeti ve Engelleri    60</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Evlenme Başvurusu ve Töreni   63</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Batıl Olan Evlenmeler 68</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Boşanma              75</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Evliliğin Genel Hükümleri               ..88</h6> <h6><strong>Dördüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Eşler Arasındaki Mal Rejimi            ..96</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Genel Hükümler           ..96</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Edinilmiş Mallara Katılma        102</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Mal Ayrılığı   111</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Paylaşmalı Mal Ayrılığı              112</h6> <h6><strong>Beşinci Ayırım</strong></h6> <h6>Mal Ortaklığı 116</h6> <h6><strong>İkinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>Hısımlık</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Soybağının Kurulması       127</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Genel Hükümler           127</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Kocanın Babalığı         128</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Tanıma ve Babalık Hükmü       134</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Evlât Edinme 139</h6> <h6><strong>Beşinci Ayırım</strong></h6> <h6>Soybağının Hükümleri 147</h6> <h6><strong>Altıncı Ayırım</strong></h6> <h6>Velâyet           152</h6> <h6><strong>Yedinci Ayırım</strong></h6> <h6>Çocuk Malları               159</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Aile         164</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Nafaka Yükümlülüğü  164</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Ev Düzeni      166</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Aile Malları   168</h6> <h6><strong>Üçüncü Kısım</strong></h6> <h6><strong>Vesayet</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Vesayet Düzeni   180</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Vesayet Organları         180</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Vesayeti Gerektiren Haller         183</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Yetki               186</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Vasinin Atanması        187</h6> <h6><strong>Beşinci Ayırım</strong></h6> <h6>Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık            193</h6> <h6><strong>Altıncı Ayırım</strong></h6> <h6>Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması        196</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Vesayetin Yürütülmesi      199</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Vasinin Görevleri          199</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Kayyımın Görevleri     207</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Vesayet Dairelerinin Görevleri  209</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Vesayet Organlarının Sorumluluğu          213</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Vesayetin Sona Ermesi      214</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi             214</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Vasilik Görevinin Sona Ermesi 218</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları       221</h6> <h6><strong>Üçüncü Kitap</strong></h6> <h6><strong>Miras Hukuku</strong></h6> <h6><strong>Birinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>Mirasçılar</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Yasal Mirasçılar  225</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Ölüme Bağlı Tasarruflar   229</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Tasarruf Ehliyeti           229</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Tasarruf Özgürlüğü      230</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri         235</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri          243</h6> <h6><strong>Beşinci Ayırım</strong></h6> <h6>Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi            253</h6> <h6><strong>Altıncı Ayırım</strong></h6> <h6>Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi           257</h6> <h6><strong>Yedinci Ayırım</strong></h6> <h6>Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar   266</h6> <h6><strong>İkinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>Mirasın Geçmesi</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Mirasın Açılması 268</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Mirasın Geçmesinin Sonuçları        275</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Koruma Önlemleri        275</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Mirasın Kazanılması   283</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Resmî Defter Tutma    293</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Resmî Tasfiye               299</h6> <h6><strong>Beşinci Ayırım</strong></h6> <h6>Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası             302</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Mirasın Paylaşılması         303</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı          303</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı  307</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Mirasta Denkleştirme   318</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu 321</h6> <h6><strong>Dördüncü Kitap</strong></h6> <h6><strong>Eşya Hukuku</strong></h6> <h6><strong>Birinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>Mülkiyet</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Genel Hükümler 326</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Taşınmaz Mülkiyeti           341</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve</h6> <h6>Kaybı              341</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları   354</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Taşınır Mülkiyeti 376</h6> <h6><strong>İkinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>Sınırlı Aynî Haklar</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü  385</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı 385</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları       391</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Taşınmaz Yükü            413</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Taşınmaz Rehni  419</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Genel Hükümler           419</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>İpotek             435</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi          443</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç</h6> <h6>Senetleri          456</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Taşınır Rehni       460</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı      460</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin            467</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar            471</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Rehinli Tahvil               474</h6> <h6><strong>Üçüncü Kısım</strong></h6> <h6><strong>Zilyetlik ve Tapu Sicili</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Zilyetlik 475</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Tapu Sicili             487</h6> <h6><strong>Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli</strong></h6> <h6><strong>Hakkında Kanun</strong>               503</h6> <h6><strong>BORÇLAR KANUNU</strong></h6> <h6><strong>Birinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>GENEL HÜKÜMLER</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Borç İlişkisinin Kaynakları              513</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri           513</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri    539</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri    558</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Borç İlişkisinin Hükümleri               562</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Borçların İfası              562</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları   576</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 589</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm </strong></h6> <h6>Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı       592</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Sona Erme Hâlleri        592</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Zamanaşımı  599</h6> <h6><strong>Dördüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Borç İlişkilerinde Özel Durumlar    608</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Teselsül           608</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Koşullar          612</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu  615</h6> <h6><strong>Beşinci Bölüm</strong></h6> <h6>Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri             618</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Alacağın Devri              618</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Borcun üstlenilmesi      624</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım </strong></h6> <h6>Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma          630</h6> <h6><strong>İkinci Kısım</strong></h6> <h6><strong>ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Satış Sözleşmesi  631</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Genel Hükümler           631</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Taşınır Satışı 632</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 650</h6> <h6><strong>Dördüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Bazı Satış Türleri          654</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Mal Değişim Sözleşmesi   671</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Bağışlama Sözleşmesi       672</h6> <h6><strong> </strong></h6> <h6><strong>Dördüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Kira Sözleşmesi   679</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Genel Hükümler           679</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları   699</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Ürün Kirası    710</h6> <h6><strong>Beşinci Bölüm</strong></h6> <h6>Ödünç Sözleşmeleri            720</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Kullanım Ödüncü         720</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Tüketim Ödüncü          723</h6> <h6><strong>Altıncı Bölüm</strong></h6> <h6>Hizmet Sözleşmeleri           726</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım </strong></h6> <h6>Genel Hizmet Sözleşmesi           726</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Pazarlamacılık Sözleşmesi         753</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Evde Hizmet Sözleşmesi             758</h6> <h6><strong>Yedinci Bölüm</strong></h6> <h6>Eser Sözleşmesi   761</h6> <h6><strong>Sekizinci Bölüm</strong></h6> <h6>Yayım Sözleşmesi              771</h6> <h6><strong>Dokuzuncu Bölüm</strong></h6> <h6>Vekâlet İlişkileri  779</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Vekâlet Sözleşmesi      779</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Kredi Mektubu ve Kredi Emri   788</h6> <h6><strong>Üçüncü Ayırım</strong></h6> <h6>Simsarlık Sözleşmesi   790</h6> <h6><strong>Onuncu Bölüm</strong></h6> <h6>Vekâletsiz İşgörme             793</h6> <h6><strong>Onbirinci Bölüm</strong></h6> <h6>Komisyon Sözleşmesi        795</h6> <h6><strong>Onikinci Bölüm</strong></h6> <h6>Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir</h6> <h6>Yardımcıları        803</h6> <h6><strong>Onüçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Havale  809</h6> <h6><strong>Ondördüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Saklama Sözleşmeleri        812</h6> <h6><strong>Onbeşinci Bölüm</strong></h6> <h6>Kefalet Sözleşmesi             822</h6> <h6><strong>Onaltıncı Bölüm</strong></h6> <h6>Kumar ve Bahis  838</h6> <h6><strong>Onyedinci Bölüm</strong></h6> <h6>Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma</h6> <h6>Sözleşmeleri         840</h6> <h6><strong>Birinci Ayırım</strong></h6> <h6>Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi     840</h6> <h6><strong>İkinci Ayırım</strong></h6> <h6>Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi        842</h6> <h6><strong>Onsekizinci Bölüm</strong></h6> <h6>Adi Ortaklık Sözleşmesi    848</h6> <h6><strong> </strong></h6> <h6><strong>Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli</strong></h6> <h6><strong>Hakkında Kanun</strong>               863</h6> <h6><strong>KADASTRO KANUNU</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Genel İlke             869</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Kadastro Çalışmaları         869</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Sınırlandırma ve Tespit İşleri           875</h6> <h6><strong>Dördüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 879</h6> <h6><strong>Beşinci Bölüm</strong></h6> <h6>Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi      887</h6> <h6><strong>Altıncı Bölüm</strong></h6> <h6>Mali Hükümler   895</h6> <h6><strong>Yedinci Bölüm</strong></h6> <h6>Çeşitli Hükümler 897</h6> <h6><strong>Sekizinci Bölüm</strong></h6> <h6>Ceza Hükümleri  899</h6> <h6><strong>Dokuzuncu Bölüm</strong></h6> <h6>İntikal ve Son Hükümler   900</h6> <h6><strong>Onuncu Bölüm</strong></h6> <h6>Geçici Hükümler 906</h6> <h6><strong>KAT MÜLKİYETİ KANUNU</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Genel Hükümler 913</h6> <h6><strong> </strong></h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması           918</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları 923</h6> <h6><strong>Dördüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları               925</h6> <h6><strong>Beşinci Bölüm</strong></h6> <h6>Anagayrimenkulün Yönetimi           932</h6> <h6><strong>Altıncı Bölüm</strong></h6> <h6>Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi        946</h6> <h6><strong>Yedinci Bölüm</strong></h6> <h6>Son Hükümler     950</h6> <h6><strong>Sekizinci Bölüm</strong></h6> <h6>Devre Mülk Hakkı             954</h6> <h6><strong>Dokuzuncu Bölüm</strong></h6> <h6>Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler          956</h6> <h6><strong>TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ</strong></h6> <h6><strong>Birinci Bölüm</strong></h6> <h6>Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar          969</h6> <h6><strong>İkinci Bölüm</strong></h6> <h6>Genel Hükümler 970</h6> <h6><strong>Üçüncü Bölüm</strong></h6> <h6>Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması            972</h6> <h6><strong>Dördüncü Bölüm</strong></h6> <h6>İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması               974</h6> <h6><strong> </strong></h6> <h6><strong>Beşinci Bölüm</strong></h6> <h6>Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili         982</h6> <h6><strong>Altıncı Bölüm</strong></h6> <h6>İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık</h6> <h6>Gösterilerek Çıkarılan Senetler        987</h6> <h6><strong>Yedinci Bölüm</strong></h6> <h6>Şerhler ve Beyanlar           992</h6> <h6><strong>Sekizinci Bölüm</strong></h6> <h6>Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve</h6> <h6>Kayıtların Taşınması         995</h6> <h6><strong>Dokuzuncu Bölüm</strong></h6> <h6>Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler             1000</h6> <h6><strong>Onuncu Bölüm</strong></h6> <h6>Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli</h6> <h6>Hükümler             1005</h6> <h6>KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN</h6> <h6>KANUN                1009</h6>
 • Açıklama
  • TÜRK MEDENÎ KANUNU               1
   Başlangıç               3
   Birinci Kitap
   Kişiler Hukuku
   Birinci Kısım
   Gerçek Kişiler
   Birinci Bölüm
   Kişilik     9
   İkinci Bölüm
   Kişisel Durum Sicili               21
   İkinci Kısım
   Tüzel Kişiler
   Birinci Bölüm
   Genel Hükümler     26
   İkinci Bölüm
   Dernekler                29
   Üçüncü Bölüm
   Vakıflar   46
    
   İkinci Kitap
   Aile Hukuku
   Birinci Kısım
   Evlilik Hukuku
   Birinci Bölüm
   Evlenme               57
   Birinci Ayırım
   Nişanlılık        57
   İkinci Ayırım
   Evlenme Ehliyeti ve Engelleri    60
   Üçüncü Ayırım
   Evlenme Başvurusu ve Töreni   63
   Dördüncü Ayırım
   Batıl Olan Evlenmeler 68
   İkinci Bölüm
   Boşanma              75
   Üçüncü Bölüm
   Evliliğin Genel Hükümleri               ..88
   Dördüncü Bölüm
   Eşler Arasındaki Mal Rejimi            ..96
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           ..96
   İkinci Ayırım
   Edinilmiş Mallara Katılma        102
   Üçüncü Ayırım
   Mal Ayrılığı   111
   Dördüncü Ayırım
   Paylaşmalı Mal Ayrılığı              112
   Beşinci Ayırım
   Mal Ortaklığı 116
   İkinci Kısım
   Hısımlık
   Birinci Bölüm
   Soybağının Kurulması       127
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           127
   İkinci Ayırım
   Kocanın Babalığı         128
   Üçüncü Ayırım
   Tanıma ve Babalık Hükmü       134
   Dördüncü Ayırım
   Evlât Edinme 139
   Beşinci Ayırım
   Soybağının Hükümleri 147
   Altıncı Ayırım
   Velâyet           152
   Yedinci Ayırım
   Çocuk Malları               159
   İkinci Bölüm
   Aile         164
   Birinci Ayırım
   Nafaka Yükümlülüğü  164
   İkinci Ayırım
   Ev Düzeni      166
   Üçüncü Ayırım
   Aile Malları   168
   Üçüncü Kısım
   Vesayet
   Birinci Bölüm
   Vesayet Düzeni   180
   Birinci Ayırım
   Vesayet Organları         180
   İkinci Ayırım
   Vesayeti Gerektiren Haller         183
   Üçüncü Ayırım
   Yetki               186
   Dördüncü Ayırım
   Vasinin Atanması        187
   Beşinci Ayırım
   Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık            193
   Altıncı Ayırım
   Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması        196
   İkinci Bölüm
   Vesayetin Yürütülmesi      199
   Birinci Ayırım
   Vasinin Görevleri          199
   İkinci Ayırım
   Kayyımın Görevleri     207
   Üçüncü Ayırım
   Vesayet Dairelerinin Görevleri  209
   Dördüncü Ayırım
   Vesayet Organlarının Sorumluluğu          213
   Üçüncü Bölüm
   Vesayetin Sona Ermesi      214
   Birinci Ayırım
   Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi             214
   İkinci Ayırım
   Vasilik Görevinin Sona Ermesi 218
   Üçüncü Ayırım
   Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları       221
   Üçüncü Kitap
   Miras Hukuku
   Birinci Kısım
   Mirasçılar
   Birinci Bölüm
   Yasal Mirasçılar  225
   İkinci Bölüm
   Ölüme Bağlı Tasarruflar   229
   Birinci Ayırım
   Tasarruf Ehliyeti           229
   İkinci Ayırım
   Tasarruf Özgürlüğü      230
   Üçüncü Ayırım
   Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri         235
   Dördüncü Ayırım
   Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri          243
   Beşinci Ayırım
   Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi            253
   Altıncı Ayırım
   Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi           257
   Yedinci Ayırım
   Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar   266
   İkinci Kısım
   Mirasın Geçmesi
   Birinci Bölüm
   Mirasın Açılması 268
   İkinci Bölüm
   Mirasın Geçmesinin Sonuçları        275
   Birinci Ayırım
   Koruma Önlemleri        275
   İkinci Ayırım
   Mirasın Kazanılması   283
   Üçüncü Ayırım
   Resmî Defter Tutma    293
   Dördüncü Ayırım
   Resmî Tasfiye               299
   Beşinci Ayırım
   Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası             302
   Üçüncü Bölüm
   Mirasın Paylaşılması         303
   Birinci Ayırım
   Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı          303
   İkinci Ayırım
   Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı  307
   Üçüncü Ayırım
   Mirasta Denkleştirme   318
   Dördüncü Ayırım
   Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu 321
   Dördüncü Kitap
   Eşya Hukuku
   Birinci Kısım
   Mülkiyet
   Birinci Bölüm
   Genel Hükümler 326
   İkinci Bölüm
   Taşınmaz Mülkiyeti           341
   Birinci Ayırım
   Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve
   Kaybı              341
   İkinci Ayırım
   Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları   354
   Üçüncü Bölüm
   Taşınır Mülkiyeti 376
   İkinci Kısım
   Sınırlı Aynî Haklar
   Birinci Bölüm
   İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü  385
   Birinci Ayırım
   Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı 385
   İkinci Ayırım
   İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları       391
   Üçüncü Ayırım
   Taşınmaz Yükü            413
   İkinci Bölüm
   Taşınmaz Rehni  419
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           419
   İkinci Ayırım
   İpotek             435
   Üçüncü Ayırım
   İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi          443
   Dördüncü Ayırım
   Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç
   Senetleri          456
   Üçüncü Bölüm
   Taşınır Rehni       460
   Birinci Ayırım
   Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı      460
   İkinci Ayırım
   Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin            467
   Üçüncü Ayırım
   Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar            471
   Dördüncü Ayırım
   Rehinli Tahvil               474
   Üçüncü Kısım
   Zilyetlik ve Tapu Sicili
   Birinci Bölüm
   Zilyetlik 475
   İkinci Bölüm
   Tapu Sicili             487
   Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
   Hakkında Kanun               503
   BORÇLAR KANUNU
   Birinci Kısım
   GENEL HÜKÜMLER
   Birinci Bölüm
   Borç İlişkisinin Kaynakları              513
   Birinci Ayırım
   Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri           513
   İkinci Ayırım
   Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri    539
   Üçüncü Ayırım
   Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri    558
   İkinci Bölüm
   Borç İlişkisinin Hükümleri               562
   Birinci Ayırım
   Borçların İfası              562
   İkinci Ayırım
   Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları   576
   Üçüncü Ayırım
   Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 589
   Üçüncü Bölüm
   Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı       592
   Birinci Ayırım
   Sona Erme Hâlleri        592
   İkinci Ayırım
   Zamanaşımı  599
   Dördüncü Bölüm
   Borç İlişkilerinde Özel Durumlar    608
   Birinci Ayırım
   Teselsül           608
   İkinci Ayırım
   Koşullar          612
   Üçüncü Ayırım
   Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu  615
   Beşinci Bölüm
   Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri             618
   Birinci Ayırım
   Alacağın Devri              618
   İkinci Ayırım
   Borcun üstlenilmesi      624
   Üçüncü Ayırım
   Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma          630
   İkinci Kısım
   ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
   Birinci Bölüm
   Satış Sözleşmesi  631
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           631
   İkinci Ayırım
   Taşınır Satışı 632
   Üçüncü Ayırım
   Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 650
   Dördüncü Ayırım
   Bazı Satış Türleri          654
   İkinci Bölüm
   Mal Değişim Sözleşmesi   671
   Üçüncü Bölüm
   Bağışlama Sözleşmesi       672
    
   Dördüncü Bölüm
   Kira Sözleşmesi   679
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           679
   İkinci Ayırım
   Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları   699
   Üçüncü Ayırım
   Ürün Kirası    710
   Beşinci Bölüm
   Ödünç Sözleşmeleri            720
   Birinci Ayırım
   Kullanım Ödüncü         720
   İkinci Ayırım
   Tüketim Ödüncü          723
   Altıncı Bölüm
   Hizmet Sözleşmeleri           726
   Birinci Ayırım
   Genel Hizmet Sözleşmesi           726
   İkinci Ayırım
   Pazarlamacılık Sözleşmesi         753
   Üçüncü Ayırım
   Evde Hizmet Sözleşmesi             758
   Yedinci Bölüm
   Eser Sözleşmesi   761
   Sekizinci Bölüm
   Yayım Sözleşmesi              771
   Dokuzuncu Bölüm
   Vekâlet İlişkileri  779
   Birinci Ayırım
   Vekâlet Sözleşmesi      779
   İkinci Ayırım
   Kredi Mektubu ve Kredi Emri   788
   Üçüncü Ayırım
   Simsarlık Sözleşmesi   790
   Onuncu Bölüm
   Vekâletsiz İşgörme             793
   Onbirinci Bölüm
   Komisyon Sözleşmesi        795
   Onikinci Bölüm
   Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir
   Yardımcıları        803
   Onüçüncü Bölüm
   Havale  809
   Ondördüncü Bölüm
   Saklama Sözleşmeleri        812
   Onbeşinci Bölüm
   Kefalet Sözleşmesi             822
   Onaltıncı Bölüm
   Kumar ve Bahis  838
   Onyedinci Bölüm
   Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma
   Sözleşmeleri         840
   Birinci Ayırım
   Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi     840
   İkinci Ayırım
   Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi        842
   Onsekizinci Bölüm
   Adi Ortaklık Sözleşmesi    848
    
   Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
   Hakkında Kanun               863
   KADASTRO KANUNU
   Birinci Bölüm
   Genel İlke             869
   İkinci Bölüm
   Kadastro Çalışmaları         869
   Üçüncü Bölüm
   Sınırlandırma ve Tespit İşleri           875
   Dördüncü Bölüm
   Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 879
   Beşinci Bölüm
   Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi      887
   Altıncı Bölüm
   Mali Hükümler   895
   Yedinci Bölüm
   Çeşitli Hükümler 897
   Sekizinci Bölüm
   Ceza Hükümleri  899
   Dokuzuncu Bölüm
   İntikal ve Son Hükümler   900
   Onuncu Bölüm
   Geçici Hükümler 906
   KAT MÜLKİYETİ KANUNU
   Birinci Bölüm
   Genel Hükümler 913
    
   İkinci Bölüm
   Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması           918
   Üçüncü Bölüm
   Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları 923
   Dördüncü Bölüm
   Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları               925
   Beşinci Bölüm
   Anagayrimenkulün Yönetimi           932
   Altıncı Bölüm
   Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi        946
   Yedinci Bölüm
   Son Hükümler     950
   Sekizinci Bölüm
   Devre Mülk Hakkı             954
   Dokuzuncu Bölüm
   Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler          956
   TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
   Birinci Bölüm
   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar          969
   İkinci Bölüm
   Genel Hükümler 970
   Üçüncü Bölüm
   Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması            972
   Dördüncü Bölüm
   İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması               974
    
   Beşinci Bölüm
   Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili         982
   Altıncı Bölüm
   İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık
   Gösterilerek Çıkarılan Senetler        987
   Yedinci Bölüm
   Şerhler ve Beyanlar           992
   Sekizinci Bölüm
   Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve
   Kayıtların Taşınması         995
   Dokuzuncu Bölüm
   Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler             1000
   Onuncu Bölüm
   Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli
   Hükümler             1005
   KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN
   KANUN                1009
   Stok Kodu
   :
   9789753685948
   Boyut
   :
   14.5X18.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1072
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   14
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur 60 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat