Sepetim (0) Toplam: 0,00
TBMM'nin 100. Yılı Anısına Armağan Ümit Süleyman Üstün

Milli Egemenlik ve HukukTBMM'nin 100. Yılı Anısına Armağan

Liste Fiyatı : 760,00
Taksitli fiyat : 1 x 760,00
9786254320446
604009
TBMM'nin 100. Yılı Anısına Armağan
TBMM'nin 100. Yılı Anısına Armağan Milli Egemenlik ve Hukuk
760.00
"Milli Egemenlik ve Hukuk TBMM'nin 100. Yılı Anısına Armağan" adıyla okuyucusuyla buluşan bu eser, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılan armağan kitaplar serisinin dokuzuncusudur. Gazi Meclisimizin 100. yaşını idraki ile birlikte ortaya çıkan bir fikirden hareketle hazırlanan Armağan, farklı üniversitelerden birçok akademisyen ve uygulayıcıya ait makalelerden oluşmaktadır. Hem Özel Hukuk hem de Kamu Hukuku'nun çeşitli dallarına ilişkin olan makalelerin tamamı hakem incelemesinden geçirilmiş.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kısırlaştırma Suçu (TCK M. 101), Prof. Dr. Berrin Akbulut – Arş. Gör. Rabia Gökçe Koyuncu
.
Hasta Hekim İlişkilerinin Hukuki Özellikleri Uyarınca Sağlık İhtisas Mahkemeleri Kurulması Gerekliliğine Medeni Hukuk Penceresinden Genel Bir Bakış, Doç. Dr. Sinan Sami Akkurt
.
Avalde Eş Rızası Aranmayacağına Dair 20 Nisan 2018 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı Hakkında Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Tüzemen Atik
.
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilenlerin Meslek Kodu Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kayık Aydınalp
.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denge ve Denetim Araçları, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bayraktar – Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çelik
.
Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Haline Dayanan Boşanma Davasına Bakış, Dr. Remzi Demir
.
Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik Hakkı, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kayırgan
.
Osmanlı Devleti'nde Müddeiumumilik (Savcılık) Müessesesinin Kuruluşu Üzerine Bir Tetkik, Dr. Öğr. Üyesi Ali Turan
.
Mecelle–İ Ahkam–I Adliyye'nin Günümüz Hukukuna Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ülker
.
Başkanlık Sistemi İle Fesih Mekanizmasının Bağdaşabilirliği, Arş. Gör. Dr. Cansu Büşra Ölmez
.
Türk Hukukunda İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Yöntemi İle İlgili Gelişmeler, Dr. Sezin Öztoprak
.
Çevre Sorunlarında Bir Çözüm Aracı Olarak Uluslararası Çevre Mahkemesi, Öğr. Gör. Betül Çatal
.
1982 Anayasasına Hakim Olan Vergi İlkeleri, Arş. Gör. Zeynep Sena Acar
.
İşçinin Kişiliğinin Sona Ermesinin İş Sözleşmesine Etkisi, Arş. Gör. Yusuf Akman –Arş. Gör. Hüseyin Tokat
.
Endüstri 4.0 Sürecinde Vergilendirme, Arş. Gör. Özge Balaban
.
Çevre Hakkı ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Gülizar Feyza Bayrak
.
Ceza Soruşturması ve Kovuşturmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi, Arş. Gör. Neslihan Demirkol
.
Hamilelik ve Annelik Halinde Kadın İşçilerin Korunması, Arş. Gör. Emsalgül Doğan
.
Muvazaa ve Peçeleme İlişkisi, Arş. Gör. Melike Kaya Karahanlı
.
AİHM'nin Artan İş Yükü Karşısında Danışma Görüşü Yetkisinin İncelenmesi, Arş. Gör. Aydın Furkan Kaynak
.
Türkiye'de Covıd–19 Salgınından Kaynaklanan Hukuk Devleti Sorunlarının Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Fatma Betül Korkmaz
.
İnsan Hakları Hareketleri Açısından Bir Değerlendirme: Batı ve İslam Coğrafyası, Arş. Gör. Rabia Macit
.
Uçuş Personelinin İş Sürelerinin Düzenlenmesi İle İş Sözleşmelerinin Sona Ermesinin Sonuçları, Arş. Gör. Ecenur Sarıkaya
.
Koşullarda Eksiklik Nedeniyle Devlet Memurluğunun Sona Ermesi (DMK M. 98–B), Arş. Gör. Ahmet Talha Tetik
.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Stajyer Kavramı, Arş. Gör. Sevde Bulun Tokkaş
.
Türk İdari Yargılama Usulünde Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik, Sümeyra Özgen
.
İş İlişkisindeki Dijital Dönüşümün 'Kamera Arkası': İşçinin Görüntü ve Ses Kaydeden Cihazlar Vasıtasıyla Gözetlenmesi, Av. Selen Uncular
 • Açıklama
  • "Milli Egemenlik ve Hukuk TBMM'nin 100. Yılı Anısına Armağan" adıyla okuyucusuyla buluşan bu eser, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılan armağan kitaplar serisinin dokuzuncusudur. Gazi Meclisimizin 100. yaşını idraki ile birlikte ortaya çıkan bir fikirden hareketle hazırlanan Armağan, farklı üniversitelerden birçok akademisyen ve uygulayıcıya ait makalelerden oluşmaktadır. Hem Özel Hukuk hem de Kamu Hukuku'nun çeşitli dallarına ilişkin olan makalelerin tamamı hakem incelemesinden geçirilmiş.
   (Tanıtım Bülteninden)
   Kitabın Konu Başlıkları
   .
   Kısırlaştırma Suçu (TCK M. 101), Prof. Dr. Berrin Akbulut – Arş. Gör. Rabia Gökçe Koyuncu
   .
   Hasta Hekim İlişkilerinin Hukuki Özellikleri Uyarınca Sağlık İhtisas Mahkemeleri Kurulması Gerekliliğine Medeni Hukuk Penceresinden Genel Bir Bakış, Doç. Dr. Sinan Sami Akkurt
   .
   Avalde Eş Rızası Aranmayacağına Dair 20 Nisan 2018 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı Hakkında Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Tüzemen Atik
   .
   696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilenlerin Meslek Kodu Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kayık Aydınalp
   .
   Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denge ve Denetim Araçları, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bayraktar – Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çelik
   .
   Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Haline Dayanan Boşanma Davasına Bakış, Dr. Remzi Demir
   .
   Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik Hakkı, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kayırgan
   .
   Osmanlı Devleti'nde Müddeiumumilik (Savcılık) Müessesesinin Kuruluşu Üzerine Bir Tetkik, Dr. Öğr. Üyesi Ali Turan
   .
   Mecelle–İ Ahkam–I Adliyye'nin Günümüz Hukukuna Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ülker
   .
   Başkanlık Sistemi İle Fesih Mekanizmasının Bağdaşabilirliği, Arş. Gör. Dr. Cansu Büşra Ölmez
   .
   Türk Hukukunda İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Yöntemi İle İlgili Gelişmeler, Dr. Sezin Öztoprak
   .
   Çevre Sorunlarında Bir Çözüm Aracı Olarak Uluslararası Çevre Mahkemesi, Öğr. Gör. Betül Çatal
   .
   1982 Anayasasına Hakim Olan Vergi İlkeleri, Arş. Gör. Zeynep Sena Acar
   .
   İşçinin Kişiliğinin Sona Ermesinin İş Sözleşmesine Etkisi, Arş. Gör. Yusuf Akman –Arş. Gör. Hüseyin Tokat
   .
   Endüstri 4.0 Sürecinde Vergilendirme, Arş. Gör. Özge Balaban
   .
   Çevre Hakkı ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Gülizar Feyza Bayrak
   .
   Ceza Soruşturması ve Kovuşturmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi, Arş. Gör. Neslihan Demirkol
   .
   Hamilelik ve Annelik Halinde Kadın İşçilerin Korunması, Arş. Gör. Emsalgül Doğan
   .
   Muvazaa ve Peçeleme İlişkisi, Arş. Gör. Melike Kaya Karahanlı
   .
   AİHM'nin Artan İş Yükü Karşısında Danışma Görüşü Yetkisinin İncelenmesi, Arş. Gör. Aydın Furkan Kaynak
   .
   Türkiye'de Covıd–19 Salgınından Kaynaklanan Hukuk Devleti Sorunlarının Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Fatma Betül Korkmaz
   .
   İnsan Hakları Hareketleri Açısından Bir Değerlendirme: Batı ve İslam Coğrafyası, Arş. Gör. Rabia Macit
   .
   Uçuş Personelinin İş Sürelerinin Düzenlenmesi İle İş Sözleşmelerinin Sona Ermesinin Sonuçları, Arş. Gör. Ecenur Sarıkaya
   .
   Koşullarda Eksiklik Nedeniyle Devlet Memurluğunun Sona Ermesi (DMK M. 98–B), Arş. Gör. Ahmet Talha Tetik
   .
   İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Stajyer Kavramı, Arş. Gör. Sevde Bulun Tokkaş
   .
   Türk İdari Yargılama Usulünde Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik, Sümeyra Özgen
   .
   İş İlişkisindeki Dijital Dönüşümün 'Kamera Arkası': İşçinin Görüntü ve Ses Kaydeden Cihazlar Vasıtasıyla Gözetlenmesi, Av. Selen Uncular
   Stok Kodu
   :
   9786254320446
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1114
   Basım Yeri
   :
   İSTANBUL
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2021
   Kapak Türü
   :
   Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   760,00   
   760,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat