Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
PARA BORÇLARININ İFASINDA FAİZ Zeynep Şeyma CEYLAN

PARA BORÇLARININ İFASINDA FAİZ

Liste Fiyatı : 70,00
İndirimli Fiyat : 66,50
%5 İndirimli
Aynı gün kargo
9789753686082
364499
PARA BORÇLARININ İFASINDA FAİZ
PARA BORÇLARININ İFASINDA FAİZ
Filiz Kitabevi
66.50

SUNUŞ          V

ÖNSÖZ          VII

KISALTMALAR LİSTESİ      IX

GİRİŞ            1

BİRİNCİ BÖLÜM

PARA KAVRAMI, PARA BORCU KAVRAMI VE PARA BORCUNUN İFASI

 1. PARA KAVRAMI 4

1.1. Ekonomik Bakımdan    4

1.2. Hukuki Bakımdan         7

1.2.1. Eşya Hukuku Bakımından 9

1.2.2. Kıymetli Evrak Hukuku Bakımından            12

 1. PARA BORCU KAVRAMI 13

2.1. Genel Olarak Para Borcu Ve Hukuki Niteliği           13

2.2. Para Borcu İle Diğer Çeşit Borçlarının Karşılaştırılması      20

2.3. Para Borcunun Değerinin Değişmesine Karşı Alınacak Önlemler       21

2.3.1. Yabancı Para Değeri Kaydı              22

2.3.2. Eşya Değer Kaydı               23

2.3.3. Altın Değer Kaydı              24

 1. PARA BORCUNUN KAYNAKLARI 24
 2. PARA BORCUNUN İFASI 26

4.1. İfanın Tarafları 26

4.1.1. Borçlu     26

4.1.2. Alacaklı 29

4.2. İfanın Konusu 32

4.3. İfanın Yeri        37

4.4. İfanın Zamanı 42

4.5. İfa Yöntemleri 45

4.5.1. Nakit Ödeme        45

4.5.2. Nakit Dışı Ödeme               46

4.5.2.1. Kaydi Ödeme        46

4.5.2.2. Elektronik Ödeme Yöntemleri           48

4.6. Para Borcunda Mahsup Meselesi 50

4.6.1. Kısmen Ödemede 51

4.6.1.1. TBK m. 100/f. 1    51

4.6.1.2. TBK m. 100/f. 2    54

4.6.2. Birden Çok Borçta              56

İKİNCİ BÖLÜM

FAİZ KAVRAMI, FAİZİN ÖZELLİKLERİ, BENZER

KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ VE FAİZİN TÜRLERİ

 1. GENEL OLARAK FAİZ KAVRAMI 58
 2. FAİZİN ÖZELLİKLERİ 61

2.1. Para Borcunda Söz Konusu Olması           61

2.2. Asıl Alacağın Varlığına Bağlı Olması (Fer’iliği)      62

2.3. Asıl Alacaktan Bağımsız Olması 68

2.4. Zamana Bağlı Olarak İşlemesi     72

 1. FAİZ KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT

EDİLMESİ               74

3.1. Dönemsel Edimler          74

3.1.1. Kira Bedeli            74

3.1.2. Kâr Payı 75

3.2. Giderim Amaçlı Karşılıklar          75

3.2.1. Vade Farkı            75

3.2.2. Munzam Zarar     80

3.2.3. Ceza Koşulu          86

 1. FAİZİN TÜRLERİ 95

4.1. Kanuni Faiz- İradi Faiz Ayrımı   95

4.2. Basit Faiz- Bileşik Faiz Ayrımı   97

4.3. Adi Faiz- Ticari Faiz Ayrımı       103

4.4. Anapara Faizi- Temerrüt Faizi Ayrımı      106

4.4.1. Anapara Faizi       107

4.4.2. Temerrüt Faizi      108

4.4.2.1. Genel Olarak Temerrüt Kavramı ve Temerrüdün

Şartları   108

4.4.2.1.1. Borcun Muaccel Olması  110

4.4.2.1.2. Alacaklının İhtarı             111

4.4.2.1.3. İfası Mümkün Bir Borç Olması      115

4.4.2.2. Temerrüdün Para Borcundaki En Önemli Sonucu:

Temerrüt Faizi      116

4.4.2.3. TTK m. 1530 Hükmü Uyarınca Borçlu Temerrüdü     119

4.4.2.3.1. TTK m. 1530 Uyarınca İhtarsız Temerrüt ve Ödeme Süresi    121

4.4.2.3.2. TTK m. 1530 Uyarınca Temerrüt Faizi        126

4.4.3. İşin Niteliğine Göre Faiz Oranları   128

4.4.3.1. Adi İşler Bakımından Anapara ve Temerrüt Faizi

Oranları 129

4.4.3.1.1. Anapara Faizi Oranı         129

4.4.3.1.2. Temerrüt Faizi Oranı        132

4.4.3.2. Ticari İşlerde Anapara ve Temerrüt Faizi Oranları      133

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARA BORÇLARININ İFASINDA FAİZE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ

DURUMLAR

 1. TAZMİNAT FAİZİ 139
 2. YABANCI PARA BORCU VE YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ 141

2.1. Ülke Parasıyla İfa Prensibi           141

2.2. Prensibin İstisnası- Yabancı Parayla İfa   142

2.2.1. Efektif Yabancı Para Borçları          145

2.2.2. Yalın Yabancı Para Borçları             149

2.2.2.1. Yalın Yabancı Para Borçlarının İfası              149

2.2.2.2. Yalın Yabancı Para Borçlarının İfasında Temerrüt     155

2.2.2.3. Yalın Yabancı Para Borçlarının İfasında Temerrüt

Faizi        157

 1. FAİZİN ANAPARAYI GEÇMESİ MESELESİ 160
 2. FAİZ BORCUNUN BAŞLANGICI, DURMASI VE SONA ERMESİ 161

4.1. Faizin Başlangıcı            161

4.2. Faizin Durması               162

4.3. Faizin Sona Ermesi         167

SONUÇ         169

EK: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI

KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52)        176

KAYNAKÇA                181

ELEKTRONİK KAYNAKÇA  205

 • Açıklama
  • SUNUŞ          V

   ÖNSÖZ          VII

   KISALTMALAR LİSTESİ      IX

   GİRİŞ            1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   PARA KAVRAMI, PARA BORCU KAVRAMI VE PARA BORCUNUN İFASI

   1. PARA KAVRAMI 4

   1.1. Ekonomik Bakımdan    4

   1.2. Hukuki Bakımdan         7

   1.2.1. Eşya Hukuku Bakımından 9

   1.2.2. Kıymetli Evrak Hukuku Bakımından            12

   1. PARA BORCU KAVRAMI 13

   2.1. Genel Olarak Para Borcu Ve Hukuki Niteliği           13

   2.2. Para Borcu İle Diğer Çeşit Borçlarının Karşılaştırılması      20

   2.3. Para Borcunun Değerinin Değişmesine Karşı Alınacak Önlemler       21

   2.3.1. Yabancı Para Değeri Kaydı              22

   2.3.2. Eşya Değer Kaydı               23

   2.3.3. Altın Değer Kaydı              24

   1. PARA BORCUNUN KAYNAKLARI 24
   2. PARA BORCUNUN İFASI 26

   4.1. İfanın Tarafları 26

   4.1.1. Borçlu     26

   4.1.2. Alacaklı 29

   4.2. İfanın Konusu 32

   4.3. İfanın Yeri        37

   4.4. İfanın Zamanı 42

   4.5. İfa Yöntemleri 45

   4.5.1. Nakit Ödeme        45

   4.5.2. Nakit Dışı Ödeme               46

   4.5.2.1. Kaydi Ödeme        46

   4.5.2.2. Elektronik Ödeme Yöntemleri           48

   4.6. Para Borcunda Mahsup Meselesi 50

   4.6.1. Kısmen Ödemede 51

   4.6.1.1. TBK m. 100/f. 1    51

   4.6.1.2. TBK m. 100/f. 2    54

   4.6.2. Birden Çok Borçta              56

   İKİNCİ BÖLÜM

   FAİZ KAVRAMI, FAİZİN ÖZELLİKLERİ, BENZER

   KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ VE FAİZİN TÜRLERİ

   1. GENEL OLARAK FAİZ KAVRAMI 58
   2. FAİZİN ÖZELLİKLERİ 61

   2.1. Para Borcunda Söz Konusu Olması           61

   2.2. Asıl Alacağın Varlığına Bağlı Olması (Fer’iliği)      62

   2.3. Asıl Alacaktan Bağımsız Olması 68

   2.4. Zamana Bağlı Olarak İşlemesi     72

   1. FAİZ KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT

   EDİLMESİ               74

   3.1. Dönemsel Edimler          74

   3.1.1. Kira Bedeli            74

   3.1.2. Kâr Payı 75

   3.2. Giderim Amaçlı Karşılıklar          75

   3.2.1. Vade Farkı            75

   3.2.2. Munzam Zarar     80

   3.2.3. Ceza Koşulu          86

   1. FAİZİN TÜRLERİ 95

   4.1. Kanuni Faiz- İradi Faiz Ayrımı   95

   4.2. Basit Faiz- Bileşik Faiz Ayrımı   97

   4.3. Adi Faiz- Ticari Faiz Ayrımı       103

   4.4. Anapara Faizi- Temerrüt Faizi Ayrımı      106

   4.4.1. Anapara Faizi       107

   4.4.2. Temerrüt Faizi      108

   4.4.2.1. Genel Olarak Temerrüt Kavramı ve Temerrüdün

   Şartları   108

   4.4.2.1.1. Borcun Muaccel Olması  110

   4.4.2.1.2. Alacaklının İhtarı             111

   4.4.2.1.3. İfası Mümkün Bir Borç Olması      115

   4.4.2.2. Temerrüdün Para Borcundaki En Önemli Sonucu:

   Temerrüt Faizi      116

   4.4.2.3. TTK m. 1530 Hükmü Uyarınca Borçlu Temerrüdü     119

   4.4.2.3.1. TTK m. 1530 Uyarınca İhtarsız Temerrüt ve Ödeme Süresi    121

   4.4.2.3.2. TTK m. 1530 Uyarınca Temerrüt Faizi        126

   4.4.3. İşin Niteliğine Göre Faiz Oranları   128

   4.4.3.1. Adi İşler Bakımından Anapara ve Temerrüt Faizi

   Oranları 129

   4.4.3.1.1. Anapara Faizi Oranı         129

   4.4.3.1.2. Temerrüt Faizi Oranı        132

   4.4.3.2. Ticari İşlerde Anapara ve Temerrüt Faizi Oranları      133

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   PARA BORÇLARININ İFASINDA FAİZE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ

   DURUMLAR

   1. TAZMİNAT FAİZİ 139
   2. YABANCI PARA BORCU VE YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ 141

   2.1. Ülke Parasıyla İfa Prensibi           141

   2.2. Prensibin İstisnası- Yabancı Parayla İfa   142

   2.2.1. Efektif Yabancı Para Borçları          145

   2.2.2. Yalın Yabancı Para Borçları             149

   2.2.2.1. Yalın Yabancı Para Borçlarının İfası              149

   2.2.2.2. Yalın Yabancı Para Borçlarının İfasında Temerrüt     155

   2.2.2.3. Yalın Yabancı Para Borçlarının İfasında Temerrüt

   Faizi        157

   1. FAİZİN ANAPARAYI GEÇMESİ MESELESİ 160
   2. FAİZ BORCUNUN BAŞLANGICI, DURMASI VE SONA ERMESİ 161

   4.1. Faizin Başlangıcı            161

   4.2. Faizin Durması               162

   4.3. Faizin Sona Ermesi         167

   SONUÇ         169

   EK: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI

   KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK

   YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52)        176

   KAYNAKÇA                181

   ELEKTRONİK KAYNAKÇA  205

   Stok Kodu
   :
   9789753686082
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   224
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur 80 gr.
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat