Sepetim (0) Toplam: 0,00
Örnek Dilekçeler
Örnek Dilekçeler Uygulamada
Seçkin Yayıncılık
125.00
<p><strong>Konu Başlıkları</strong><br /><br />Usul ve Yasaya Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Dilekçe<br />Hukuk Mahkemeleri<br />Cumhuriyet Başsavcılığı – Ceza Mahkemeleri<br /><br /><strong>İçindekiler</strong></p> <p>Önsöz 7<br />Kısaltmalar 31<br />GİRİŞ<br />1. USUL VE YASAYA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKEN DİLEKÇE 33<br />2. DAVANIN KONUSU 35<br />3. GEREKÇE – YASAL MEVZUAT VE KONU İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARININ ARAŞTIRILMASI 35<br />4. DAVA DİLEKÇESİ ŞABLONU İNCELEMESİ 35<br />5. ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ ŞABLONU; 38<br />6. CEVAP DİLEKÇESİ ŞABLONU I 39<br />7. ÖRNEK İLK DERECE ADLİ YARGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ 42<br />8. İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR? 47<br />a. İstinaf Harcı 48<br />b. Re’sen İnceleme ile İlgili Karar 49<br />c. Yetersiz ve Eksik Hazırlanmış İstinaf Dilekçe Örneği 54<br />BİRİNCİ BÖLÜM<br />HUKUK MAHKEMELERİ<br />I. İLK DERCE ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ DİLEKÇELERİ 55<br />A. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 55<br />1. Dava Dilekçeleri 55<br />ACELE EL KOYMA – HİSSELİ GAYRİMENKUL 55<br />ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBI – BELİRSİZ ALACAK DAVASI 56<br />ARAÇTA OLUŞAN ZARAR, DEĞER KAYBI – KUSUR TESPİTİ 57<br />ARAÇTAKİ OLUŞAN ZARARIN TESPİTİ 58<br />BANKA KREDİSİ – MUVAZAAYA DAYALI İŞLEM (TBK. 19) 59<br />BASİT YARALAMA, HAKARET SUÇU – MANEVİ TAZMİNAT 60<br />BORCUN ÇEK KEŞİDE TARİHLERİNDEN ÖNCE DOĞMASI – İTİRAZ 61<br />BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ 62<br />DOĞAL AFET – ARAÇ ARIZASI – RÜCUEN TAZMİNAT 63<br />DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ 64<br />ECRİMİSİL TALEBİ 65<br />EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ – RÜCUEN TAZMİNAT 66<br />ESER SÖZLEŞMESİ – DELİL TESPİTİ 67<br />ESER SÖZLEŞMESİ – EKSİK İŞLER BEDELİ 68<br />ESER SÖZLEŞMESİ – MENFİ TESBİT 69<br />MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ 70<br />GELİR VERGİSİ BORCU – SIRA CETVELİNE İTİRAZ 71<br />GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – TASARRUFUN İPTALİ 72<br />HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN TAZMİNAT 73<br />İCRA TAKİBİNE KARŞI YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ 74<br />İHTİYATİ HACİZ VEYA İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ TASARRUFUN İPTALİ 75<br />İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ 76<br />İLAMSIZ İCRA TAKİBİ – İTİRAZIN İPTALİ 77<br />İPOTEK BEDELİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ 78<br />İSİM DÜZELTİLMESİ (EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN) 79<br />İTİRAZIN İPTALİ – KREDİ BORCU – KEFİLİN SORUMLULUĞU 80<br />İTİRAZININ İPTALİ – DOSYA MASRAFI 81<br />KADASTRO TESPİTİ 82<br />KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA BEDEL FARKININ İADESİ 83<br />KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALIMASI 84<br />KAMULAŞTIRMA – VAKIF ARAZİSİ 85<br />KAMULAŞTIRMA 86<br />KAMUYU ZARARA UĞRATMA – İTİRAZIN İPTALİ 87<br />KESİLEN ELEKTRİK – İHTİYATİ TEDBİR 88<br />KREDİ GENEL SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN İPTALİ 89<br />MANEVİ TAZMİNAT 90<br />MANEVİ TAZMİNAT – MALULİYET – YARALAMALI KAZA 91<br />MENFİ TESBİT – KAÇAK ELEKTRİK 92<br />MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL 93<br />MURİSİN ÖLÜMÜNÜN TESPİTİ 94<br />MÜKERRER KAYIT – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ 95<br />NÜFUS KAYDININ TASHİHİ 96<br />ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – NÜFUS KAYIT TASHİHİ 97<br />ÖNALIM HAKKI (ŞUFA) HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ 98<br />ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL 99<br />SIRA CETVELİNE – ÖNCE ÖDEMEYE İTİRAZ 100<br />SIRA CETVELİNE İTİRAZ 101<br />SIRA CETVELİNE İTİRAZ 102<br />SULH HUKUK MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ –ÖZÜRLÜ ARAÇ ALIMI TALEBİNİN REDDİ 103<br />ŞÜYULANDIRMA – TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ 104<br />TAPU İPTALİ TESCİL – KADASTRO HARİCİ YER – ZİLYETLİK 105<br />TAPU İPTALİ TESCİL – MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRILMASI – MUVAZAALI İŞLEM 106<br />TAPU İPTALİ–TESCİL (MURİS MUVAZAASINA DAYALI) 107<br />TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ – VERASET VE İNTİKAL İŞLEMLERİ 108<br />TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ 109<br />TASARRUFUN İPTALİ – ARAÇ DEVRİ 110<br />TASARRUFUN İPTALİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİ 111<br />TASARRUFUN İPTALİ – MAAŞ HACZİ 112<br />TASARRUFUN İPTALİ – MUVAZAALI DEVİR 113<br />TASARRUFUN İPTALİ – PEK AŞAĞI BİR FİYAT – BAĞIŞLAMA HÜKMÜ 114<br />TRAFİK KAZASI – HASAR – İTİRAZIN İPTALİ 115<br />VAKFIN EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE GALLE FAZLASINDAN YARARLANMASININ ATİYE BIRAKILMASI TALEBİ VE MÜTEVELLİLİĞE EHİL OLDUĞUNUN TESPİTİ 116<br />VEKALET AKDİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN DOĞAN ALACAK 117<br />YAPI İPOTEĞİNİN KALDIRILMASI 118<br />YARGILAMANIN MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT 119<br />YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL 120<br />ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ – YANGIN ZARARI – KISMİ DAVA 121<br />2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 122<br />ADLİ YARDIM TALEBİ 122<br />AĞAÇLANDIRILAN ALAN – ZİLYETLİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 123<br />ARA KARARDAN RÜCU TALEBİ 124<br />ARSA VE MUHTESATI BİRLİKTE KAMULAŞTIRMA TALEBİ 125<br />ASGARİ LEVAZIM BEDELİ HESAPLAMASI – EK RAPORA İTİRAZ 126<br />AZİLNAME SUNULMASI 127<br />BAKİYE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ 128<br />BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – MENFİ TESPİT – KAMBİYO SENEDİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ – KÖTÜNİYET 129<br />BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN UYAP ARACILIĞIYLA BAROKARTTAN YATIRILMASI 130<br />CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ 131<br />CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ 132<br />DAHİLİ DAVALILARA DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ 133<br />DAVADAN FERAGAT 134<br />DAVADAN FERAGAT 135<br />DAVALARIN AYRILMASI (TEFRİKİ) TALEBİ 136<br />DAVANIN KONUSUZ KALMASI 137<br />DAVANIN KONUSUZ KALMASI 138<br />DAVANIN MİKTAR YÖNÜNDEN ISLAHI 139<br />DAVANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHBARI 140<br />DAVAYA CEVAP VERME SÜRESİNİN UZATILMASI 141<br />DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ 142<br />DEĞER KAYBI VE MAHRUMİYET ZARARLARININ AÇIKLANMASI 143<br />DELİL LİSTESİ – HASARLI KAZA – MADDİ TAZMİNAT 144<br />DELİL TESPİTİ DOSYASINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 145<br />DELİLLERİN SUNULMASI 146<br />DERDESTLİK İTİRAZI 147<br />DERKENAR TALEBİ – TEHİR–İ İCRA 148<br />DURUŞMA GÜNÜNÜN ÖNE ALINMASI TALEBİ 149<br />ECRİ MİSİL – CEVAP 150<br />EK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – KEŞİF TALEBİ 151<br />EKSİK HARÇ İKMALİ – ISLAH DİLEKÇESİ 152<br />EL ATMA DAVASI – CEVABA CEVAP 153<br />ELEKTRİK KESİLMEMESİ – İHTİYATİ TEDBİR 154<br />EMSALLERİN BİLDİRİLMESİ 155<br />ESER SÖZLEŞMESİ – YETKİSİZLİK – CEVAP 156<br />FERAGAT 157<br />GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTA POLİÇESİ – MAHKEMENİN GÖREVİNE VE ESASA İTİRAZ 158<br />GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞE ÇIKARILMASI 159<br />GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ 160<br />GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ 161<br />HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT – CEVAP 162<br />HARCIN İADESİ TALEBİ 163<br />ISLAH 164<br />ISLAH – DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI 165<br />ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI İTİRAZ – CEZA DOSYASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI 166<br />ISLAH TALEBİNE KARŞI ZAMANAŞIMI İTİRAZI 167<br />ISLAHA İTİRAZ 168<br />İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN CEVAP 169<br />İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN RED KARARINA KARŞI İTİRAZ 170<br />İKİNCİ KEŞİF TALEBİ 171<br />İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ – DELİLLERİN TOPLANMASI 172<br />İTİRAZI İPTALİ – ARAÇ SATIŞI – MAHKEMENİN GÖREVİNE VE ESASA İTİRAZ 173<br />İTİRAZIN İPTALİ – DELİL DİLEKÇESİNE KARŞI İTİRAZ 174<br />KAÇAK ELEKTRİK – MENFİ TESPİT – CEVAP 175<br />KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 176<br />KAMU ZARARI – CEVABA CEVAP 177<br />KAMULAŞTIRILMADAN TAŞINMAZA EL ATILMASI – CEVAP 178<br />KAMULAŞTIRMA – BLOKE BEYANI 179<br />KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ 180<br />KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA – CEVAP 181<br />KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT – BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN 182<br />KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT – BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE ISLAHA KARŞI BEYAN 183<br />KARARIN TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMESİ 184<br />KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – CEVABA CEVAP 185<br />KESİN SÜREDE DELİL İBRAZI 186<br />MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ 187<br />MAHKEME KARARININ KESİNLEŞTİRME ŞERHİ 188<br />MANEVİ TAZMİNAT – İHBAR – CEVAP 189<br />MANEVİ TAZMİNAT – MALULİYET – CEVAP 190<br />MANEVİ TAZMİNAT – YETKİ İTİRAZI – CEVAP 191<br />MAZERET 192<br />MEN’İ MÜDAHALE, KAL VE ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ – CEVAP 193<br />MİRASÇILARI DAVAYA DÂHİL ETME TALEBİ 194<br />NÜFÜS KAYDININ DÜZELTİLMESİ – DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ 195<br />ORMAN VASFI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 196<br />ÖLÜMLÜ KAZA – MANEVİ TAZMİNAT – CEVABA CEVAP 197<br />ÖNALIM DAVASI – CEVAP VE DELİLLERİN SUNULMASI 198<br />SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI – CEVAP 199<br />ŞİRKETİN TASFİYESİ – ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 200<br />TANIK LİSTESİ SUNULMASI 201<br />TANIKLA DİNLENMESİNE MUVAFAKAT EDİLMEMESİ – ARA KARARINDAN DÖNÜLMESİ TALEBİ 202<br />TANIKLARIN BİLDİRİLMESİ – YURTDIŞI MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 203<br />TANIKLARIN İSİM VE ADRESLERİNİN BİLDİRİLMESİ 204<br />TAPU İPTALİ – HİSSELİ TAŞINMAZ – DAVAYA DAHİ EDİLME TALEBİ 205<br />TAPU İPTALİ – TESCİL – CEVAP 206<br />TAPU İPTALİ – TESCİL – CEVAP 207<br />TAPU İPTALİ VE TESCİL – CEVAP 208<br />TAPUDAKİ HİSSE YANLIŞLIĞININ GİDERİLMESİ – CEVABA CEVAP 209<br />TAPUYA TESCİL – DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ 210<br />TASARRUF İŞLEMİNİN İPTALİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 211<br />TASARRUFUN İPTALİ – CEVABA CEVAP 212<br />TASARRUFUN İPTALİ – CEVABA CEVAP 213<br />TASARRUFUN İPTALİ – DAVA ŞARTLARI YOKLUĞU İTİRAZI –CEVAP 214<br />TASARRUFUN İPTALİ – DAVALI – DELİL LİSTESİNİN SUNULMASI 215<br />TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ DAVALIDIR ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ 216<br />TAŞINMAZIN DEĞER TESBİTİ – EK RAPOR ALINMASI TALEBİ 217<br />TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPI – EK RAPOR ALINMASI TALEBİ 218<br />TAVZİH İSTEMİ 219<br />TAVZİH TALEBİ 220<br />TAZMİNAT BİLİRKİŞİ RAPORUNA – ISLAH DİLEKÇESİNE İTİRAZ 221<br />TAZMİNAT DAVASI – DELİLLERİN SUNULMASI 222<br />TEBLİĞ VE KESİNLEŞTİRME TALEBİ 223<br />TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ 224<br />TEHİR–İ İCRA TALEBİ 225<br />TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ – CEVABA CEVAP 226<br />TESBİT DAVASINA İTİRAZ – CEVAP 227<br />TIBBİ RAPORA İTİRAZ 228<br />UZLAŞMA MÜRACAATI 229<br />VEKALETNAME SUNULMASI 230<br />VEKİLLİKTEN ÇEKİLME (İSTİFA) 231<br />VEKİLLİKTEN ÇEKİLME 232<br />YENİDEN MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 233<br />YENİLEME TALEBİ 234<br />YENİLEME TALEBİ 235<br />B. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 236<br />1. Dava Dilekçeleri 236<br />ACİZ SEBEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS TALEBİ 236<br />ADİ SENEDE DAYANARAK VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ 237<br />ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDEDİLMESİ TALEBİ 238<br />BELİRSİZ (KISMİ) ALACAK DAVASI 239<br />BONO İPTALİ – YANGIN NEDENİYLE 240<br />BONO İPTALİ – ZAYİ NEDENİYLE 241<br />CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT 242<br />ÇEK – İBRANAME – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ 243<br />ÇEK İPTALİ 244<br />İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – BONO 245<br />İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – HACİZ MAL KAÇIRMA İDDİASI 246<br />İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – HAKSIZ FİİL 247<br />İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – MUACCEL ALACAK 248<br />İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – MUACCEL OLMAYAN ALACAK 249<br />İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – TRAFİK KAZASI 250<br />İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – VADESİ GELMEMİŞ BONO 251<br />İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ – BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ 252<br />İPOTEĞİN FEKKİ 253<br />İTİRAZIN İPTALİ 254<br />İTİRAZIN İPTALİ – BANKA 255<br />İTİRAZIN İPTALİ – ÇEKE DAYALI 256<br />İTİRAZIN İPTALİ – KREDİ GENEL SÖZLEŞMESİ – MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL 257<br />İTİRAZIN İPTALİ – ŞİRKET BORCU 258<br />KASKO SİGORTA POLİÇESİ – ÇALINMA 259<br />KONKORDATO (İFLAS ÖNCESİ) 260<br />KONKORDATO ÖN PROJESİ TASDİKİ TALEBİ 261<br />KONKORDATO TALEBİ 262<br />KOOPERATİF FAALİYETİNİN TESPİTİ TALEBİ 263<br />KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ 264<br />KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ 265<br />KREDİLİ MEVDUAT HESABI – İTİRAZIN İPTALİ 266<br />MALLARIN KAÇIRILMA ŞÜPHESİ – İHTİYATİ HACİZ 267<br />MENFİ TESPİT 268<br />MENFİ TESPİT – ÇEK 269<br />MENFİ TESPİT – FAKTORİNG 270<br />MENFİ TESPİT – İMZA İNKARI 271<br />MENFİ TESPİT VE ALACAK 272<br />MUARAZANIN MEN’İ VE AKREDİTİFTEN KAYNAKLANAN ALACAK 273<br />OTOMOBİLDEKİ İMALÂT HATASINDAN KAYNAKLANAN KAZA SONUCU BEDENSEL ZARARA UĞRAMA 274<br />ÖLÜMLÜ KAZA 275<br />ÖLÜMLÜ KAZA – FERAGAT 276<br />ŞİRKET – ÇEK İPTALİ 277<br />TAŞINMA – ZAYİİ BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ 278<br />TİCARİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN ÇEKE DAYALI ALACAK 279<br />TRAFİK KAZASI – MADDİ TAZMİNAT 280<br />TRAFİK KAZASI – TAZMİNAT – BELİRSİZ ALACAK 281<br />YARALAMALI KAZA – GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK – SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI 282<br />YARALAMALI KAZA – MOTORSİKLET 283<br />YARALAMALI KAZA – YAYA – KÜÇÜK 284<br />YARALAMALI KAZA – YETERSİZ MADDİ TAZMİNAT ÖDEMESİ – BAKİYE ALACAK 285<br />YARALAMALI KAZA – YOLCU 286<br />YARALAMALI KAZA –BAKICI ÜCRETİ – MALULİYET 287<br />2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 288<br />BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 288<br />BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 289<br />BİRLEŞTİRME TALEBİ – TAZMİNAT – CARİ HESAP 290<br />BİRLEŞTİRME TALEBİ 291<br />CEZA DAVASI HAKKINDA BEYAN DİLEKÇESİ 292<br />DAVA DEĞERİNİN ARTTIRILMASI 293<br />DAVA DEĞERİNİN ISLAHLA ARTIRILMASI 294<br />DAVADAN FERAGAT 295<br />EKSİKLERİN TAMAMLATILMASI TALEBİ 296<br />FERAGAT – DAVANIN KONUSUZ KALMASI 297<br />GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASI TALEBİ 298<br />ISLAH 299<br />İHTİYATİ HACİZ 300<br />İHTİYATİ HACZE İTİRAZ 301<br />İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ 302<br />İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI – YETKİ İTİRAZI – MÜRAFAA (DURUŞMA) TALEBİ 303<br />İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ 304<br />İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ 305<br />İMZA ASILLARININ BİLDİRİLMESİ 306<br />İMZA ÖRNEKLERİNİN BİLDİRİLMESİ 307<br />İPOTEK BEDELİNİ AŞAN KISIM – BEKLETİCİ MESELE – CEVABA CEVAP 308<br />İTİRAZIN İPTALİ 309<br />İTİRAZIN İPTALİ – CEVABA CEVAP 310<br />İTİRAZIN İPTALİ – CEVAP 311<br />İTİRAZIN İPTALİ – DELİL 312<br />İTİRAZIN İPTALİ – KAÇAK ELEKTRİK 313<br />MENFİ TESBİT – TEMLİK – CEVAP 314<br />ÖLÜMLÜ KAZA – BELGE İBRAZI 315<br />ÖLÜMLÜ KAZA – CEVAP 316<br />RÜCU – KAZA NEDENİYLE TAZİNAT ÖDEMESİ 317<br />SAHTE FATURA – CEVABA CEVAP 318<br />SİGORTA – CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ 319<br />SİGORTA – HASAR TESPİTİ 320<br />SİGORTA ŞİRKETİ HAKKINDA FERAGAT 321<br />SİGORTAYA BAŞVURU DİLEKÇESİ 322<br />SÖZLEŞMEYE UYMAMA – TİCARİ DEFTERLER – CEVAP 323<br />SULH BEYANI 324<br />TRAFİK KAZASI – MADDİ TAZMİNAT – SİGORTA 325<br />TRAFİK KAZASI TAZMİNAT – BEYAN 326<br />YARALAMALI KAZA – BEYAN DİLEKÇESİ 327<br />YARALAMALI KAZA – CEVAP 328<br />YARALAMALI KAZA – İHBAR 329<br />YARALAMALI KAZA – TESBİT DOSYASININ İSTENMESİ TALEBİ 330<br />YARALAMALI KAZA– SİGORTA – CEVAP 331<br />C. İŞ MAHKEMESİ 332<br />1. Dava Dilekçeleri 332<br />ALACAK – SİGORTALILIĞIN İPTALİ 332<br />BORÇLANMA –ESKİ HALE GETİRME– SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ 333<br />DELİL TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ 334<br />EMEKİLİK – KIDEM TAZMİNATI (ARABULUCULUK SONRASI) 335<br />HİZMET AKTİNE DAYALI OLARAK BİLFİİL ÇALIŞMA İTİRAZIN İPTALİ 336<br />HİZMET TESBİTİ 337<br />HİZMET TESBİTİ 338<br />HİZMET TESPİTİ – EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA 339<br />HİZMET TESPİTİ – KESİNTİSİZ ÇALIŞMA 340<br />HİZMET TESPİTİ – ÖZEL OKUL – ÖĞRETMEN 341<br />HİZMET TESPİTİ – SİGORTASIZ ÇALIŞMA 342<br />HİZMET TESPİTİ – YURT DIŞI ÇALIŞMASI 343<br />İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT (ARABULUCULUK SONRASI) 344<br />İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT 345<br />İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT 346<br />İŞ KAZASI – DELİL LİSTESİ SUNUMU 347<br />İŞ KAZASI TESPİTİ 348<br />İŞ KAZASI VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK AYLIĞI TALEBİ 349<br />İŞ KAZASI VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK AYLIĞI TALEBİ 350<br />İŞCİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ HAKARET VE KÖTÜ MUAMELE 351<br />İŞCİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ HAKARET VE KÖTÜ MUAMELE 352<br />İŞÇİ ALACAKLARI 353<br />İŞÇİ ALACAKLARI 354<br />İŞÇİ ALACAKLARI – EMEKLİLİK (ARABULUCULUK SONRASI) 355<br />İŞÇİ ALACAKLARI – İŞ AKTİNİN HAKSIZ FESHİ 356<br />İŞÇİ ALACAKLARI – İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ 357<br />İŞÇİ ALACAKLARI – SAĞLIK PERSONELİ 358<br />İŞÇİ ALACAKLARI – ŞOFÖR 359<br />İŞE İADE 360<br />İŞE İADE – GEÇERSİZ FESİH 361<br />İŞE İADE DAVASI – BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET AKDİ 362<br />KARARDAN DÖNME TALEBİ 363<br />KIDEM – FAZLA MESAİ ALACAĞI – TEDAVİ EVRAKLARI 364<br />KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI (ARABULUCULUK SONRASI) 365<br />MANEVİ VE MADDİ TAZMİNAT 366<br />ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ 367<br />YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ 368<br />YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI – MAAŞ FARKI 369<br />YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI 370<br />2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 371<br />BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN – ISLAH 371<br />EK MEHİL – TEHİRİ İCRA 372<br />EKSİK HARCIN TAMAMLANMASI TALEBİ 373<br />ESASA İLİŞKİN İTİRAZLAR – RÜCU DAVASI – CEVAP 374<br />FAZLA MESAİ ALACAĞI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 375<br />HİZMET TESBİTİ – CEVAP 376<br />HİZMET TESPİTİ – CEVAP 377<br />HİZMET TESPİTİ – GÜNÜBİRLİK ÇALIŞMA SAVUNMASI 378<br />HUSUMET İTİRAZI – CEVAP 379<br />ISLAH DİLEKÇESİ 380<br />İSTİFA – CEVAP 381<br />İŞ AKDİNİN FESHİ – ALACAK –ALT İŞVEREN – CEVAP 382<br />İŞ KAZASI – CEVAP 383<br />İŞ KAZASI – MANEVİ TAZMİNAT – CEVAP 384<br />İŞÇİ ALACAKLARI – CEVAP 385<br />İŞE İADE – DELİL LİSTESİ 386<br />İŞYERİ DOSYALARININ GETİRTİLMESİ TALEBİ 387<br />KURUMDAN YERSIZ MAAŞ ALINMASI – CEVAP 388<br />MANEVİ TAZMİNAT – İŞ KAZASI 389<br />TANIK BEYANLARINA KARŞI BEYAN 390<br />TANIK LİSTESİ SUNULMASI 391<br />TAŞERON FİRMA İŞCİSİ – İŞE İADE – CEVAP 392<br />VEKALETİN SUNULMASI 393<br />YENİLEME DİLEKÇESİ 394<br />D. TÜKETİCİ MAHKEMESİ 395<br />1. Dava Dilekçeleri 395<br />ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN KIRMIZI IŞIKTA GEÇMESİ 395<br />ÇALINMA 396<br />KASKOLU CİHAZIN YASAL SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİNDEN DOLAYI FATURA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ 397<br />RÜCUEN TAZMİNAT 398<br />RÜCUEN TAZMİNAT – İBRANAME 399<br />RÜCUEN TAZMİNAT – İTİRAZIN İPTALİ 400<br />2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 401<br />BANKA– CEVAP 401<br />BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 402<br />BİREYSEL KREDİ – CEVAP 403<br />DELİL DİLEKÇESİ – TRAFİK KAZASI 404<br />GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ 405<br />ISLAH DİLEKÇESİ 406<br />ISLAH DİLEKÇESİNE İTİRAZ 407<br />İHTİYAÇ KREDİSİ İTİRAZI – CEVAP 408<br />E. SULH HUKUK MAHKEMESİ 409<br />1. Dava Dilekçeleri 409<br />ARAÇ ALIMINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ 409<br />DELİL TESPİTİ 410<br />İNŞAAT EKSİKLİKLERİNİN TESPİTİ 411<br />KISITLI – ARAÇ ALIMI – İTİRAZ 412<br />KISITLI – KAYYUM ATANMASI 413<br />KİRA ALACAĞI – İTİRAZIN İPTALİ 414<br />KUSUR ORANI TESPİTİ – DELİL TESPİTİ 415<br />MİRASIN GERÇEK REDDİ 416<br />MİRASIN REDDİNİN TESCİLİ 417<br />ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 418<br />ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 419<br />ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 420<br />TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI 421<br />VASİ ATANMASI 422<br />VASİ ATANMASI 423<br />VASİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI 424<br />VELÂYETİN KALDIRILMASI – VASİ ATANMASI 425<br />VERASET – YETKİ BELGESİ 426<br />VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) – MİRASTAN FERAGAT 427<br />VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) 428<br />VESAYET ALTINDA BULUNANIN MURİSİNDEN KALAN TAŞINMAZININ VASİSİ TARAFINDAN SATILMASINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ 429<br />VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) 430<br />2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 431<br />DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ 431<br />KİRA ALACAĞI 432<br />SATIŞ BEDELİNİN YATIRILMASI 433<br />F. AİLE MAHKEMESİ 434<br />1. Dava Dilekçeleri 434<br />AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI 434<br />ANLAŞMA PROTOKLÜ 435<br />ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ 436<br />ANLAŞMALI BOŞANMA 437<br />ANLAŞMALI BOŞANMA 438<br />BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI 439<br />BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADININ KULLANILMASI İZNİ 440<br />BOŞANMA – 1 YILDAN AZ SÜREN EVLİLİK 441<br />BOŞANMA – AİLE KONUTU TESPİTİ 442<br />BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 443<br />BOŞANMA – GEÇİMSİZLİK – MANEVİ TAZMİNAT 444<br />BOŞANMA – MADDİ / MANEVİ TAZMİNAT 445<br />BOŞANMA – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – NAFAKA 446<br />DAVANIN ESASI HAKKINDA BEYAN 447<br />EŞYAYA TESPİT VE TEDBİR 448<br />İMZAYA İTİRAZ 449<br />KARŞI DAVA 450<br />KARŞI DAVA 451<br />KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 452<br />KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 453<br />KORUMA KARARINA İTİRAZ 454<br />MAL REJİMİNİN TASFİYESİ – KATILMA ALACAĞI – ALACAK VE TAPU İPTAL VE TESCİL 455<br />MAL REJİMİNİN TASFİYESİ – KATILMA ALACAĞI – ZİYNET EŞYASI – TAŞINMAZ 456<br />MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 457<br />MAL REJİMİNİN TASFİYESİ/ – KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPILMAMASI 458<br />MALLARA KATILMA REJİMİ – KATKI PAYINDAN VE DEĞER ARTIŞI – TAZMİNAT 459<br />NAFAKA 460<br />NAFAKANIN AZALTILMASI – TASHİH 461<br />NAFAKANIN DEVAM ETMESİ TALEBİ 462<br />NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ 463<br />NAFAKANIN KALDIRILMASI – YENİDEN EVLENME 464<br />SOY BAĞININ TESPİTİ 465<br />VELAYET VE NAFAKA TALEBİ 466<br />VELAYETİN KALDIRILMASI 467<br />YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI 468<br />YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE EVLENMEYE İZNİ 469<br />2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 470<br />BEYAN DİLEKÇESİ 470<br />BOŞANMA – CEVAP 471<br />BOŞANMA – DELİL 472<br />BOŞANMA – DELİL 473<br />BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI – CEVAP 474<br />BOŞANMA – KARŞI DAVA – CEVAP 475<br />DAVAYI KABUL BEYANI – KONSOLOSLUK YAZISI 476<br />FERAGAT 477<br />ISLAH 478<br />TEMYİZ SÜRESİNDEN FERAGAT 479<br />G. İCRA MAHKEMESİ 480<br />1. Dava Dilekçeleri 480<br />1.HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ 480<br />ALACAĞIN TEMLİKİ, SULH, İBRA VE FERAGAT SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN KALDIRILMASI 481<br />ASIL BORCA – FERİLERİNE – YETKİYE İTİRAZ 482<br />AŞKIN HACİZ 483<br />BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI SIFATINA İTİRAZ 484<br />BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ – 3. ŞAHIS 485<br />CARİ HESAP MUTABAKATI – İTİRAZIN KALDIRILMASI 486<br />ÇEK HESABI AÇMA YASAĞINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ 487<br />DERECE KARARINA İTİRAZ 488<br />GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASI 489<br />HACİZ – İŞLEMİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU İDDİASI 490<br />HACİZLİ TAŞINMAZIN SATIŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI TALEBİ 491<br />HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ 492<br />HARİCEN HABERDAR OLMA – TAKİBİN DURDURULMASI 493<br />İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ 494<br />İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE VE DAVALININ SIRASI İTİRAZ 495<br />İCRANIN GERİ BIRAKILMASI – ZAMANAŞIMI 496<br />İFLAS TASFİYESİ – NAFAKA ALACAĞI 497<br />İHALENİN FESHİ – TEBLİGAT İTİRAZI 498<br />İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – TARAF SIFATINA – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ 499<br />İMZAYA İTİRAZ VE TAKİBİN DURDURULMASI 500<br />İTFA NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ 501<br />İTİRAZIN KALDIRILMASI – TAHLİYE 502<br />İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE 503<br />KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK 504<br />KARŞILIKSIZ ÇEK 505<br />KAYIT KABUL DİLEKÇESİ 506<br />KESİN (KAT’İ) HACZE DÖNÜŞME – İTİRAZ 507<br />KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ 508<br />KIYMET TAKDİRİNE ŞİKAYET 509<br />KİRA BORCU – TESPİT 510<br />KİRA BORCUNA İTİRAZ 511<br />KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN BORÇLUNUN TAHLİYESİ TALEBİ 512<br />KONKORDATO KESİN MÜHLET VE TEDBİR KARARINDAN SONRA ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ 513<br />KONUT (TÜKETİCİ) KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ HAKKINDA İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP (ÖRNEK NO:6) İPTALİ 514<br />MAL BEYANINDA BULUNMAMA ŞİKAYETİ 515<br />MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET 516<br />MUVAZAALI HACİZ – İTİRAZ 517<br />NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME 518<br />ÖDEME ŞARTINI İHLAL 519<br />SAĞLIK MAZERETİ – GECİKMİŞ İTİRAZLARIN SUNULMASI 520<br />SIRA CETVELİNE İTİRAZ – HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT 521<br />ŞARTLI FERAGAT – TAAHÜTÜ İHLAL 522<br />ŞİKAYET – TAKİP DAYANAĞI BELGELERİN GÖNDERİLMEMESİ 523<br />ŞİKAYET – USULSÜZ TEBLİGAT 524<br />TAAHHÜDÜ İHLAL 525<br />TAAHHÜDÜ İHLALİ 526<br />TAHLİYE – SÜRESİNDE KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ 527<br />TAHLİYELERİN DURDURULMASI – TAPULARIN 3. ŞAHISLARA DEVİRLERİNİN ÖNLENMESİ 528<br />TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ 529<br />TAKİBE VE BORCA İTİRAZ – MİRASIN REDDİ 530<br />TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ – ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ 531<br />TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI 532<br />TAKİBİN İPTALİ 533<br />TAKİBİN VE SATIŞIN DURDURULMASI – MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET 534<br />TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ 535<br />TAŞINMAZDAN TAHLİYE 536<br />TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ 537<br />USULSÜZ TEBLİGAT 538<br />USULSÜZ TEBLİGAT 539<br />2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 540<br />BORCA İTİRAZ 540<br />BORCA VE FAİZ ORANINA İTİRAZ 541<br />DAVAYA DAHİ EDİLME TALEBİ 542<br />DAVAYI KABUL BEYANI 543<br />HACİZ KONULMASI İÇİN MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 544<br />HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ 545<br />HUSUMET İTİRAZI – DAVANIN REDDİ TALEBİ 546<br />İMZA İNCELEMESİ TALEBİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 547<br />İNKAR TAZMİNATI – BOZMA İLAMINA KARŞI BEYAN 548<br />İPOTEK ALACAĞI – CEVAP 549<br />İTİRAZ 550<br />MEHİL VESİKASI TALEBİ 551<br />TAKİPTEN VAZGEÇME 552<br />YETKİYE İTİRAZ 553<br />TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARI – EK MEHİL TALEBİ 554<br />TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ 555<br />SIRA CETVELİNE İTİRAZ 556<br />SIRA CETVELİNE İTİRAZ 557<br />SÜRE TUTUM TALEBİ 558<br />SATIŞIN DURDURULMASI VE HACZİN İPTALİ – CEVAP 559<br />II. İDARİ YARGI 560<br />ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 560<br />ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 561<br />BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 562<br />BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 563<br />CEVAP VE DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ 564<br />CEVAP VE DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ 565<br />İPTAL DAVASI – BELEDİYE ENCÜMENİNİN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ – CEVAP 566<br />İPTAL DAVASI – DAVACININ, TEKNİK ŞEF KADROSUNA VEYA EŞDEĞER BİR KADROYA ATANMAK İÇİN DAVALI İDAREYE YAPMIŞ OLDUĞU MÜRACAATIN REDDİNE DAİR DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ – TEMYİZ 567<br />İPTAL DAVASI – EMEKLİ İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ TALEBİ 568<br />İPTAL DAVASI – GÖREVDE YÜKSELME SINAVI – KADRO TESİSİ 569<br />İPTAL DAVASI – KURUM (SGK) KARARININ İPTALİ 570<br />ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İDARİ YARGI – VERGİ MAHKEMESİ – CEVAP 571<br />ÖĞRENİM KREDİ BURSU, YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ VE GECİKME CEZASI – ÖDEME EMRİ İPTALİ – VERGİ MAHKEMESİ 572<br />TAM YARGI DAVASI – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (CİSMANİ ZARAR) 573<br />TAM YARGI DAVASI – MANEVİ TAZMİNAT– ÖLÜMLÜ KAZA 574<br />III. İSTİNAF DİLEKÇELERİ 575<br />A. Asliye Hukuk Mahkemesi 575<br />ADLİ YARDIM TALEBİ 575<br />ARACIN ZİLYETLİĞİ – İHTİYATİ HACİZ 576<br />ARAÇ ZİLYETLİĞİ –İHTİYATİ HACİZ– İSTİNAF CEVAP 577<br />ARAÇLARIN DEVRİ – DEĞER TESBİTİ – ORANTISIZ TEDBİR – İSTİNAFA CEVAP 578<br />AVUKATLIK ÜCRETİ 579<br />BANKA KREDİ BORCU – İSTİNAFA CEVAP 580<br />BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİNİN GİDERİLMEMESİ 581<br />BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 582<br />ÇELİŞKİLİ KUSUR RAPORU 583<br />DAVANIN KONUSUZ KALMASI – ÜCRETİ VEKALET 584<br />DEĞER TESPİTİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZLAR 585<br />DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI – TRAFİK 586<br />EMSAL ARAŞTIRMASI 587<br />ESER SÖZLEŞMESİ – AYIPLI MAL İDDİASI 588<br />FAİZ – ÜCRETİ VEKALET – KISMİ İSTİNAF TALEBİ 589<br />GEÇİCİ – SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK – TEDAVİ GİDERLERİ TAZMİNATI – MANEVİ TAZMİNAT İSTİNAFA CEVAP 590<br />GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP 591<br />GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 592<br />GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ 593<br />GÖREVSİZLİK 594<br />HUSUSİ ARAÇ – ESASA VE FAİZE İTİRAZ – İSTİNAFA CEVAP 595<br />İBRANAME – SULH NEDENİYLE FERAGAT 596<br />İHTİYATİ HACİZ – DAHİLİ DAVALI TALEBİNE İTİRAZ 597<br />İHTİYATİ HACİZ – VEKALET ÜCRETİ 598<br />İHTİYATİ HACİZ KARARININ REDDİ 599<br />İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ – İSTİNAFA CEVAP 600<br />İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI 601<br />İHTİYATİ HACZİN REDDİ KARARININ KALDIRILMASI 602<br />İHTİYATİ TEDBİR KARARININ ONANMASI – İSTİNAFA CEVAP 603<br />İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİ KARARININ KALDIRILMASI 604<br />İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ 605<br />İSTİNAF – YASAL SÜRE – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE İTİRAZ 606<br />İSTİNAFTAN FERAGAT DİLEKÇESİ 607<br />İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP 608<br />İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİ – TAZMİNAT SORUMLULUĞU 609<br />KAT KARŞILIĞI İNŞAAT – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ 610<br />KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – BİRŞEŞTİRİLEN DAVA 611<br />KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – ÇELİŞKİLİ RAPOR – İSTİNAFA CEVAP 612<br />KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP 613<br />KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – KDV 614<br />KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – ÜCRETİ VEKALET – ESASA İLİŞKİN İTİRAZLAR 615<br />KEFALET SORUMLULUĞU 616<br />KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ 617<br />KUSUR İNCELEMESİ 618<br />MAAŞ HESABINA HACİZ BLOKESİ – İHTİYATİ HACİZ 619<br />MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT 620<br />MADDİ HASARLI KAZA 621<br />MALULİYET ORANI – MANEVİ TAZMİNAT 622<br />MANEVİ TAZMİNAT 623<br />MARKA HAKKI İHLALİ 624<br />MENFİ TESPİT (TİCARİ SATIMDAN KAYNAKLANAN) – İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ 625<br />MOTOSİKLET SÜRÜCÜ BELGESİNİN YETERSİZLİĞİ 626<br />MUVAZAALI İŞLEM 627<br />MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ 628<br />MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTALİ 629<br />NİSPİ VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ 630<br />ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – GABİN 631<br />ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP 632<br />ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – SENETLE ISPAT ZORUNLULUĞU 633<br />SIRA CETVELİNE İTİRAZ 634<br />SİGORTA TAZMİNAT – GÖREVLİ MAHKEME 635<br />SİGORTA TAZMİNAT – YETKİYE İTİRAZ 636<br />SİGORTALI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETSİZ OLARAK KAZAYA SEBEBİYET VERMESİ – İSTİNAFA CEVAP 637<br />SÜRELİ VEKALETNAME – TRAFİK KAZASI – İŞLETEN SIFATI 638<br />TALEP DIŞI FAİZE KARAR VERİLMESİ 639<br />TASARRUFUN İPTALİ – BONO ALACAĞI 640<br />TASARRUFUN İPTALİ – DAVA ŞARTLARI EKSİKLİĞİ 641<br />TASARRUFUN İPTALİ – HARÇ EKSİKLİĞİ – İSTİNAFA CEVAP 642<br />TASARRUFUN İPTALİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ 643<br />TASARRUFUN İPTALİ – İLAM – İHTİYATİ HACİZ 644<br />TASARRUFUN İPTALİ – İMZAYA İTİRAZ 645<br />TASARRUFUN İPTALİ – ÖDEME BELGELERİNİN İNCELENMEMESİ 646<br />TASARRUFUN İPTALİ – TAŞINMAZLARIN MUVAZAALI DEVRİ – İSTİNAFA CEVAP 647<br />TASARRUFUN İPTALİ – USÜL VE ESASA İLİŞKİN İTİRAZ 648<br />TASARRUFUN İPTALİ – ZAMAAŞIMI – ACİZ VESİKASI –– İSTİNAFA CEVAP 649<br />TASARRUFUN İPTALİ –USULSÜZ TEBLİGAT 650<br />TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ DEĞERİ 651<br />TAŞINMAZ ÜZERİNE KONULAN DAVALIDIR ŞERHiNiN KALDIRILMASI 652<br />TAZMİNATTAN MÜTESELSİL SORUMLULUK OLMASINA İLİŞKİN İTİRAZ 653<br />TEMİNATLA İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ TALEBİ 654<br />TERDİTLİ DAVA – KISMEN KABUL – AĞAÇ YETİŞTİRME BEDELİ 655<br />TRAFİK KAZASI – KUSUR ORANLARINA İTİRAZ 656<br />TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI – AĞIR KUSUR 657<br />VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ İSTEMİ 658<br />YARALAMALI KAZA – KISMEN RED – YARGILAMA GİDERİ 659<br />YEMİN DELİLİ – İSTİNAFA CEVAP 660<br />YENİDEN İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA – KÖTÜNİYET – İHTİYATİ HACİZ 661<br />ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI – İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI İLE İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ 662<br />B. Asliye Ticaret Mahkemesi 663<br />DAVALININ YANINDA DAVACI – KATILMA YOLUYLA İSTİNAF DİLEKÇESİ 663<br />ESER SÖZLEŞMESİ 664<br />GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARI – SAĞLIK GİDERLERİ 665<br />HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİNE İTİRAZ 666<br />İFLAS ERTELEME KARARI VERİLMİŞ ŞİRKET – ADLİ YARDIM VE TEHİRİ İCRA TALEPLİ 667<br />İFLASIN ERTELENMESİ – İTİRAZIN İPTALİ 668<br />İHTİYATİ HACİZ – YAKLAŞIK İSPAT 669<br />İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI 670<br />İSTİNAFA CEVAP 671<br />İSTİNAFA GÖNDERİLME TALEBİ 672<br />İSTİNAFA YASAL SÜREDE BAŞVURMAYANIN KATILMA YOLUYLA İSTİNAF TALEBİ 673<br />KATILMAYA KATILMA YOLU İSTİNAF 674<br />KOOPERATİF 675<br />MALULİYET RAPORU 676<br />NAKLİYAT EMTİA KAMYON SİGORTA POLİÇESİ 677<br />ÖLÜMLÜ KAZA 678<br />ÜCAEN TAZMİNAT – SİGORTA – İSTİNAFA CEVAP 679<br />SİGORTA – SIRALI SORUMLULUK 680<br />TAZMİNAT HESAPLAMA –TRH – PMF–1931 YAŞAM TABLOSU 681<br />TRAFİK KAZASI – PMF–1931 YAŞAM TABLOSU 682<br />TRAFİK KAZASI – SİGORTA – İSTİNAFA CEVAP 683<br />TRAFİK TAZMİNAT DAVASI – YOLCU – İSTİNAFA CEVAP 684<br />YARALAMALI KAZA 685<br />YARALAMALI KAZA – GEÇİCİ İŞ GÖREMEMEZLİK ZARARI 686<br />YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU – İSTİNAFA CEVAP 687<br />C. Sulh Hukuk Mahkemesi 688<br />GÖREVSİZ MAHKEME 688<br />D. İş Mahkemesi 689<br />İŞCİ ALACALARI 689<br />İŞE İADE 690<br />YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMİ 691<br />E. Aile Mahkemesi 692<br />TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ 692<br />F. İcra Mahkemesi 693<br />İCRA TAHSİL HARCI – ŞİKAYET 693<br />İTİRAZLARLA İLGİLİ ESASTAN RET KARARI VERİLMESİ TALEBİ 694<br />SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ 695<br />ŞİKAYET 696<br />TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ 697<br />G. Tüketici Mahkemeleri 698<br />ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI 698<br />İSTİAP HADDİNİN AŞILMIŞ OLDUĞU İDDİASI – İSTİNAFA CEVAP 699<br />KASKO SİGORTA POLİÇESİ 700<br />RÜCUEN TAZMİNAT 701<br />SİGORTALIYA RÜCU HAKKI 702<br />YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU 703<br />IV. TEMYİZ 704<br />ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN 704<br />BOŞANMA – KISMEN BOZULMA TALEBİ (NAFAKA VE TAZMİNATA İLİŞKİN KARARIN TEMYİZİ) 705<br />BOŞANMA – TEMYİZE CEVAP 706<br />EKSİKLİKLERİN GİDERİLDİĞİ BİLDİRİMİ 707<br />FATURA BEDELİ – ALACAK 708<br />GEÇERLİ HACİZ 709<br />GEREKÇELİ İMZA İNCELEMESİ – TEMYİZE CEVAP 710<br />İDARİ YARGI 711<br />İHALENİN FESHİ – EK BEYAN 712<br />İMZAYA İTİRAZ 713<br />İŞTEN ALACAK 714<br />KAÇAK ELEKTRİK 715<br />KAMULAŞTIRMA 716<br />KAMULAŞTIRMA (BEDEL TESPİTİ VE TESCİL) 717<br />KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT 718<br />KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT 719<br />KAMULAŞTIRTMA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL – TEMYİZE CEVAP 720<br />KIYMET TAKDİRİ EK TALEBİ 721<br />MANEVİ TAZMİNAT 722<br />MENFİ TESPİT VE ÇEK İPTALİ – TEMYİZE CEVAP 723<br />OLAĞANÜSTÜ (20 YILLIK) ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK 724<br />SIRA CETVELİNE İTİRAZ 725<br />SÖZLEŞMENİN FESHİ – EK BEYAN 726<br />SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI 727<br />ŞUFA 728<br />TAŞINMAZIN HACZİ 729<br />TEHİRİ İCRA 730<br />TEMYİZDEN FERAGAT DİLEKÇESİ 731<br />TRAFİK KAZASI – MANEVİ TAZMİNAT 732<br />VESAYET – TEMYİZE CEVAP 733<br />YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA İTİRAZ 734<br />V. KARAR DÜZELTME 735<br />AYIP İHBARI 735<br />MAZERET – İMZAYA İTİRAZ 736<br />İKİNCİ BÖLÜM<br />CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI –<br />CEZA MAHKEMELERİ<br />I. İLK DERCE ADLİ YARGI CEZA MAHKEMELERİ DİLEKÇELERİ 737<br />A. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 737<br />ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ TALEBİ 737<br />B. Cumhuriyet Başsavcılığı 738<br />HIRSIZLIK – ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE DOLANDIRICILIK 738<br />MALA ZARAR VERME 739<br />MÜHÜR BOZMA 740<br />NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK 741<br />ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI 742<br />RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK 743<br />SORUŞTURMA DOSYASININ SURETİNİN VERİLMESİ TALEBİ 744<br />ŞÜPHELİNİN SEVK VE İDARESİNDEKİ ARAÇ TRAFİK KAYDINA ŞERH DÜŞÜLMESİ TALEBİ 745<br />TRAFİK KAZASI 746<br />C. Sulh Ceza Mahkemesi 747<br />ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ 747<br />BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 748<br />HGS CEZA BİLDİRİMİNE İTİRAZ 749<br />HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ – YAYININ DURDURULMASI TALEBİ 750<br />İLGİLİ BELGELERİN İSTENMESİ TALEBİ 751<br />KARŞILIKSIZ YARARLANMA – MÜHÜR BOZMA 752<br />ORMAN YASASINA MUHALEFET– İTİRAZ 753<br />TRAFİK CEZASI TUTANAĞINA İTİRAZ 754<br />TRAFİK İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ 755<br />TUTUKLAMAYA İTİRAZ 756<br />D. Asliye Ceza Mahkemesi 757<br />BASİT YARALAMA – MALA ZARAR VERME – BİLİRKİŞİ RAPORUNA BEYAN – TEVSİİ TAHKİKAT TALEBİ 757<br />BASİT YARALAMA – MALA ZARAR VERME 758<br />BERAAT TALEBİ 759<br />ORMAN KANUNA MUHALEFET 760<br />ÖLÜMLÜ KAZA – SAVUNMA DİLEKÇESİ 761<br />SANIĞIN TUTKLANMASI TALEBİ 762<br />TRAFİK KAZASI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 763<br />E. Ağır Ceza Mahkemesi 764<br />HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ 764<br />İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA 765<br />KAMU HAKLARINDAN YASAKLILIĞIN KALDIRILMASI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI İSTEMİ 766<br />SÜRE TUTUM 767<br />II. YASAYOLU DİLEKÇELERİ 768<br />A. İstinaf 768<br />BERAAT TALEBİ 768<br />HIRSIZLIK SUÇU – KÜÇÜK SANIK 769<br />MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ TALEBİ 770<br />SÜRE TUTUM TALEBİ – MÜDAFİ 771<br />TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ 772<br />UYUŞTURUCU MADDE – BERAAT TALEBİ 773<br />ÜCRETİ VEKALET 774<br />B. TEMYİZ 775<br />SAHTE PARA BASMAK – KALPAZANLIK – TEMYİZE CEVAP 775<br />RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK–DOLANDIRICILIK 776</p>
 • Açıklama
  • Konu Başlıkları

   Usul ve Yasaya Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Dilekçe
   Hukuk Mahkemeleri
   Cumhuriyet Başsavcılığı – Ceza Mahkemeleri

   İçindekiler

   Önsöz 7
   Kısaltmalar 31
   GİRİŞ
   1. USUL VE YASAYA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKEN DİLEKÇE 33
   2. DAVANIN KONUSU 35
   3. GEREKÇE – YASAL MEVZUAT VE KONU İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARININ ARAŞTIRILMASI 35
   4. DAVA DİLEKÇESİ ŞABLONU İNCELEMESİ 35
   5. ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ ŞABLONU; 38
   6. CEVAP DİLEKÇESİ ŞABLONU I 39
   7. ÖRNEK İLK DERECE ADLİ YARGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ 42
   8. İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR? 47
   a. İstinaf Harcı 48
   b. Re’sen İnceleme ile İlgili Karar 49
   c. Yetersiz ve Eksik Hazırlanmış İstinaf Dilekçe Örneği 54
   BİRİNCİ BÖLÜM
   HUKUK MAHKEMELERİ
   I. İLK DERCE ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ DİLEKÇELERİ 55
   A. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 55
   1. Dava Dilekçeleri 55
   ACELE EL KOYMA – HİSSELİ GAYRİMENKUL 55
   ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBI – BELİRSİZ ALACAK DAVASI 56
   ARAÇTA OLUŞAN ZARAR, DEĞER KAYBI – KUSUR TESPİTİ 57
   ARAÇTAKİ OLUŞAN ZARARIN TESPİTİ 58
   BANKA KREDİSİ – MUVAZAAYA DAYALI İŞLEM (TBK. 19) 59
   BASİT YARALAMA, HAKARET SUÇU – MANEVİ TAZMİNAT 60
   BORCUN ÇEK KEŞİDE TARİHLERİNDEN ÖNCE DOĞMASI – İTİRAZ 61
   BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ 62
   DOĞAL AFET – ARAÇ ARIZASI – RÜCUEN TAZMİNAT 63
   DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ 64
   ECRİMİSİL TALEBİ 65
   EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ – RÜCUEN TAZMİNAT 66
   ESER SÖZLEŞMESİ – DELİL TESPİTİ 67
   ESER SÖZLEŞMESİ – EKSİK İŞLER BEDELİ 68
   ESER SÖZLEŞMESİ – MENFİ TESBİT 69
   MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ 70
   GELİR VERGİSİ BORCU – SIRA CETVELİNE İTİRAZ 71
   GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – TASARRUFUN İPTALİ 72
   HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN TAZMİNAT 73
   İCRA TAKİBİNE KARŞI YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ 74
   İHTİYATİ HACİZ VEYA İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ TASARRUFUN İPTALİ 75
   İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ 76
   İLAMSIZ İCRA TAKİBİ – İTİRAZIN İPTALİ 77
   İPOTEK BEDELİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ 78
   İSİM DÜZELTİLMESİ (EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN) 79
   İTİRAZIN İPTALİ – KREDİ BORCU – KEFİLİN SORUMLULUĞU 80
   İTİRAZININ İPTALİ – DOSYA MASRAFI 81
   KADASTRO TESPİTİ 82
   KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA BEDEL FARKININ İADESİ 83
   KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALIMASI 84
   KAMULAŞTIRMA – VAKIF ARAZİSİ 85
   KAMULAŞTIRMA 86
   KAMUYU ZARARA UĞRATMA – İTİRAZIN İPTALİ 87
   KESİLEN ELEKTRİK – İHTİYATİ TEDBİR 88
   KREDİ GENEL SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN İPTALİ 89
   MANEVİ TAZMİNAT 90
   MANEVİ TAZMİNAT – MALULİYET – YARALAMALI KAZA 91
   MENFİ TESBİT – KAÇAK ELEKTRİK 92
   MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL 93
   MURİSİN ÖLÜMÜNÜN TESPİTİ 94
   MÜKERRER KAYIT – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ 95
   NÜFUS KAYDININ TASHİHİ 96
   ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – NÜFUS KAYIT TASHİHİ 97
   ÖNALIM HAKKI (ŞUFA) HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ 98
   ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL 99
   SIRA CETVELİNE – ÖNCE ÖDEMEYE İTİRAZ 100
   SIRA CETVELİNE İTİRAZ 101
   SIRA CETVELİNE İTİRAZ 102
   SULH HUKUK MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ –ÖZÜRLÜ ARAÇ ALIMI TALEBİNİN REDDİ 103
   ŞÜYULANDIRMA – TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ 104
   TAPU İPTALİ TESCİL – KADASTRO HARİCİ YER – ZİLYETLİK 105
   TAPU İPTALİ TESCİL – MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRILMASI – MUVAZAALI İŞLEM 106
   TAPU İPTALİ–TESCİL (MURİS MUVAZAASINA DAYALI) 107
   TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ – VERASET VE İNTİKAL İŞLEMLERİ 108
   TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ 109
   TASARRUFUN İPTALİ – ARAÇ DEVRİ 110
   TASARRUFUN İPTALİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİ 111
   TASARRUFUN İPTALİ – MAAŞ HACZİ 112
   TASARRUFUN İPTALİ – MUVAZAALI DEVİR 113
   TASARRUFUN İPTALİ – PEK AŞAĞI BİR FİYAT – BAĞIŞLAMA HÜKMÜ 114
   TRAFİK KAZASI – HASAR – İTİRAZIN İPTALİ 115
   VAKFIN EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE GALLE FAZLASINDAN YARARLANMASININ ATİYE BIRAKILMASI TALEBİ VE MÜTEVELLİLİĞE EHİL OLDUĞUNUN TESPİTİ 116
   VEKALET AKDİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN DOĞAN ALACAK 117
   YAPI İPOTEĞİNİN KALDIRILMASI 118
   YARGILAMANIN MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT 119
   YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL 120
   ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ – YANGIN ZARARI – KISMİ DAVA 121
   2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 122
   ADLİ YARDIM TALEBİ 122
   AĞAÇLANDIRILAN ALAN – ZİLYETLİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 123
   ARA KARARDAN RÜCU TALEBİ 124
   ARSA VE MUHTESATI BİRLİKTE KAMULAŞTIRMA TALEBİ 125
   ASGARİ LEVAZIM BEDELİ HESAPLAMASI – EK RAPORA İTİRAZ 126
   AZİLNAME SUNULMASI 127
   BAKİYE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ 128
   BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – MENFİ TESPİT – KAMBİYO SENEDİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ – KÖTÜNİYET 129
   BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN UYAP ARACILIĞIYLA BAROKARTTAN YATIRILMASI 130
   CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ 131
   CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ 132
   DAHİLİ DAVALILARA DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ 133
   DAVADAN FERAGAT 134
   DAVADAN FERAGAT 135
   DAVALARIN AYRILMASI (TEFRİKİ) TALEBİ 136
   DAVANIN KONUSUZ KALMASI 137
   DAVANIN KONUSUZ KALMASI 138
   DAVANIN MİKTAR YÖNÜNDEN ISLAHI 139
   DAVANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHBARI 140
   DAVAYA CEVAP VERME SÜRESİNİN UZATILMASI 141
   DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ 142
   DEĞER KAYBI VE MAHRUMİYET ZARARLARININ AÇIKLANMASI 143
   DELİL LİSTESİ – HASARLI KAZA – MADDİ TAZMİNAT 144
   DELİL TESPİTİ DOSYASINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 145
   DELİLLERİN SUNULMASI 146
   DERDESTLİK İTİRAZI 147
   DERKENAR TALEBİ – TEHİR–İ İCRA 148
   DURUŞMA GÜNÜNÜN ÖNE ALINMASI TALEBİ 149
   ECRİ MİSİL – CEVAP 150
   EK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – KEŞİF TALEBİ 151
   EKSİK HARÇ İKMALİ – ISLAH DİLEKÇESİ 152
   EL ATMA DAVASI – CEVABA CEVAP 153
   ELEKTRİK KESİLMEMESİ – İHTİYATİ TEDBİR 154
   EMSALLERİN BİLDİRİLMESİ 155
   ESER SÖZLEŞMESİ – YETKİSİZLİK – CEVAP 156
   FERAGAT 157
   GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTA POLİÇESİ – MAHKEMENİN GÖREVİNE VE ESASA İTİRAZ 158
   GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞE ÇIKARILMASI 159
   GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ 160
   GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ 161
   HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT – CEVAP 162
   HARCIN İADESİ TALEBİ 163
   ISLAH 164
   ISLAH – DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI 165
   ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI İTİRAZ – CEZA DOSYASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI 166
   ISLAH TALEBİNE KARŞI ZAMANAŞIMI İTİRAZI 167
   ISLAHA İTİRAZ 168
   İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN CEVAP 169
   İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN RED KARARINA KARŞI İTİRAZ 170
   İKİNCİ KEŞİF TALEBİ 171
   İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ – DELİLLERİN TOPLANMASI 172
   İTİRAZI İPTALİ – ARAÇ SATIŞI – MAHKEMENİN GÖREVİNE VE ESASA İTİRAZ 173
   İTİRAZIN İPTALİ – DELİL DİLEKÇESİNE KARŞI İTİRAZ 174
   KAÇAK ELEKTRİK – MENFİ TESPİT – CEVAP 175
   KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 176
   KAMU ZARARI – CEVABA CEVAP 177
   KAMULAŞTIRILMADAN TAŞINMAZA EL ATILMASI – CEVAP 178
   KAMULAŞTIRMA – BLOKE BEYANI 179
   KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ 180
   KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA – CEVAP 181
   KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT – BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN 182
   KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT – BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE ISLAHA KARŞI BEYAN 183
   KARARIN TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMESİ 184
   KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – CEVABA CEVAP 185
   KESİN SÜREDE DELİL İBRAZI 186
   MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ 187
   MAHKEME KARARININ KESİNLEŞTİRME ŞERHİ 188
   MANEVİ TAZMİNAT – İHBAR – CEVAP 189
   MANEVİ TAZMİNAT – MALULİYET – CEVAP 190
   MANEVİ TAZMİNAT – YETKİ İTİRAZI – CEVAP 191
   MAZERET 192
   MEN’İ MÜDAHALE, KAL VE ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ – CEVAP 193
   MİRASÇILARI DAVAYA DÂHİL ETME TALEBİ 194
   NÜFÜS KAYDININ DÜZELTİLMESİ – DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ 195
   ORMAN VASFI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 196
   ÖLÜMLÜ KAZA – MANEVİ TAZMİNAT – CEVABA CEVAP 197
   ÖNALIM DAVASI – CEVAP VE DELİLLERİN SUNULMASI 198
   SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI – CEVAP 199
   ŞİRKETİN TASFİYESİ – ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 200
   TANIK LİSTESİ SUNULMASI 201
   TANIKLA DİNLENMESİNE MUVAFAKAT EDİLMEMESİ – ARA KARARINDAN DÖNÜLMESİ TALEBİ 202
   TANIKLARIN BİLDİRİLMESİ – YURTDIŞI MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 203
   TANIKLARIN İSİM VE ADRESLERİNİN BİLDİRİLMESİ 204
   TAPU İPTALİ – HİSSELİ TAŞINMAZ – DAVAYA DAHİ EDİLME TALEBİ 205
   TAPU İPTALİ – TESCİL – CEVAP 206
   TAPU İPTALİ – TESCİL – CEVAP 207
   TAPU İPTALİ VE TESCİL – CEVAP 208
   TAPUDAKİ HİSSE YANLIŞLIĞININ GİDERİLMESİ – CEVABA CEVAP 209
   TAPUYA TESCİL – DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ 210
   TASARRUF İŞLEMİNİN İPTALİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 211
   TASARRUFUN İPTALİ – CEVABA CEVAP 212
   TASARRUFUN İPTALİ – CEVABA CEVAP 213
   TASARRUFUN İPTALİ – DAVA ŞARTLARI YOKLUĞU İTİRAZI –CEVAP 214
   TASARRUFUN İPTALİ – DAVALI – DELİL LİSTESİNİN SUNULMASI 215
   TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ DAVALIDIR ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ 216
   TAŞINMAZIN DEĞER TESBİTİ – EK RAPOR ALINMASI TALEBİ 217
   TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPI – EK RAPOR ALINMASI TALEBİ 218
   TAVZİH İSTEMİ 219
   TAVZİH TALEBİ 220
   TAZMİNAT BİLİRKİŞİ RAPORUNA – ISLAH DİLEKÇESİNE İTİRAZ 221
   TAZMİNAT DAVASI – DELİLLERİN SUNULMASI 222
   TEBLİĞ VE KESİNLEŞTİRME TALEBİ 223
   TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ 224
   TEHİR–İ İCRA TALEBİ 225
   TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ – CEVABA CEVAP 226
   TESBİT DAVASINA İTİRAZ – CEVAP 227
   TIBBİ RAPORA İTİRAZ 228
   UZLAŞMA MÜRACAATI 229
   VEKALETNAME SUNULMASI 230
   VEKİLLİKTEN ÇEKİLME (İSTİFA) 231
   VEKİLLİKTEN ÇEKİLME 232
   YENİDEN MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 233
   YENİLEME TALEBİ 234
   YENİLEME TALEBİ 235
   B. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 236
   1. Dava Dilekçeleri 236
   ACİZ SEBEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS TALEBİ 236
   ADİ SENEDE DAYANARAK VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ 237
   ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDEDİLMESİ TALEBİ 238
   BELİRSİZ (KISMİ) ALACAK DAVASI 239
   BONO İPTALİ – YANGIN NEDENİYLE 240
   BONO İPTALİ – ZAYİ NEDENİYLE 241
   CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT 242
   ÇEK – İBRANAME – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ 243
   ÇEK İPTALİ 244
   İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – BONO 245
   İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – HACİZ MAL KAÇIRMA İDDİASI 246
   İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – HAKSIZ FİİL 247
   İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – MUACCEL ALACAK 248
   İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – MUACCEL OLMAYAN ALACAK 249
   İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – TRAFİK KAZASI 250
   İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – VADESİ GELMEMİŞ BONO 251
   İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ – BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ 252
   İPOTEĞİN FEKKİ 253
   İTİRAZIN İPTALİ 254
   İTİRAZIN İPTALİ – BANKA 255
   İTİRAZIN İPTALİ – ÇEKE DAYALI 256
   İTİRAZIN İPTALİ – KREDİ GENEL SÖZLEŞMESİ – MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL 257
   İTİRAZIN İPTALİ – ŞİRKET BORCU 258
   KASKO SİGORTA POLİÇESİ – ÇALINMA 259
   KONKORDATO (İFLAS ÖNCESİ) 260
   KONKORDATO ÖN PROJESİ TASDİKİ TALEBİ 261
   KONKORDATO TALEBİ 262
   KOOPERATİF FAALİYETİNİN TESPİTİ TALEBİ 263
   KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ 264
   KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ 265
   KREDİLİ MEVDUAT HESABI – İTİRAZIN İPTALİ 266
   MALLARIN KAÇIRILMA ŞÜPHESİ – İHTİYATİ HACİZ 267
   MENFİ TESPİT 268
   MENFİ TESPİT – ÇEK 269
   MENFİ TESPİT – FAKTORİNG 270
   MENFİ TESPİT – İMZA İNKARI 271
   MENFİ TESPİT VE ALACAK 272
   MUARAZANIN MEN’İ VE AKREDİTİFTEN KAYNAKLANAN ALACAK 273
   OTOMOBİLDEKİ İMALÂT HATASINDAN KAYNAKLANAN KAZA SONUCU BEDENSEL ZARARA UĞRAMA 274
   ÖLÜMLÜ KAZA 275
   ÖLÜMLÜ KAZA – FERAGAT 276
   ŞİRKET – ÇEK İPTALİ 277
   TAŞINMA – ZAYİİ BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ 278
   TİCARİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN ÇEKE DAYALI ALACAK 279
   TRAFİK KAZASI – MADDİ TAZMİNAT 280
   TRAFİK KAZASI – TAZMİNAT – BELİRSİZ ALACAK 281
   YARALAMALI KAZA – GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK – SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI 282
   YARALAMALI KAZA – MOTORSİKLET 283
   YARALAMALI KAZA – YAYA – KÜÇÜK 284
   YARALAMALI KAZA – YETERSİZ MADDİ TAZMİNAT ÖDEMESİ – BAKİYE ALACAK 285
   YARALAMALI KAZA – YOLCU 286
   YARALAMALI KAZA –BAKICI ÜCRETİ – MALULİYET 287
   2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 288
   BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 288
   BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 289
   BİRLEŞTİRME TALEBİ – TAZMİNAT – CARİ HESAP 290
   BİRLEŞTİRME TALEBİ 291
   CEZA DAVASI HAKKINDA BEYAN DİLEKÇESİ 292
   DAVA DEĞERİNİN ARTTIRILMASI 293
   DAVA DEĞERİNİN ISLAHLA ARTIRILMASI 294
   DAVADAN FERAGAT 295
   EKSİKLERİN TAMAMLATILMASI TALEBİ 296
   FERAGAT – DAVANIN KONUSUZ KALMASI 297
   GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASI TALEBİ 298
   ISLAH 299
   İHTİYATİ HACİZ 300
   İHTİYATİ HACZE İTİRAZ 301
   İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ 302
   İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI – YETKİ İTİRAZI – MÜRAFAA (DURUŞMA) TALEBİ 303
   İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ 304
   İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ 305
   İMZA ASILLARININ BİLDİRİLMESİ 306
   İMZA ÖRNEKLERİNİN BİLDİRİLMESİ 307
   İPOTEK BEDELİNİ AŞAN KISIM – BEKLETİCİ MESELE – CEVABA CEVAP 308
   İTİRAZIN İPTALİ 309
   İTİRAZIN İPTALİ – CEVABA CEVAP 310
   İTİRAZIN İPTALİ – CEVAP 311
   İTİRAZIN İPTALİ – DELİL 312
   İTİRAZIN İPTALİ – KAÇAK ELEKTRİK 313
   MENFİ TESBİT – TEMLİK – CEVAP 314
   ÖLÜMLÜ KAZA – BELGE İBRAZI 315
   ÖLÜMLÜ KAZA – CEVAP 316
   RÜCU – KAZA NEDENİYLE TAZİNAT ÖDEMESİ 317
   SAHTE FATURA – CEVABA CEVAP 318
   SİGORTA – CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ 319
   SİGORTA – HASAR TESPİTİ 320
   SİGORTA ŞİRKETİ HAKKINDA FERAGAT 321
   SİGORTAYA BAŞVURU DİLEKÇESİ 322
   SÖZLEŞMEYE UYMAMA – TİCARİ DEFTERLER – CEVAP 323
   SULH BEYANI 324
   TRAFİK KAZASI – MADDİ TAZMİNAT – SİGORTA 325
   TRAFİK KAZASI TAZMİNAT – BEYAN 326
   YARALAMALI KAZA – BEYAN DİLEKÇESİ 327
   YARALAMALI KAZA – CEVAP 328
   YARALAMALI KAZA – İHBAR 329
   YARALAMALI KAZA – TESBİT DOSYASININ İSTENMESİ TALEBİ 330
   YARALAMALI KAZA– SİGORTA – CEVAP 331
   C. İŞ MAHKEMESİ 332
   1. Dava Dilekçeleri 332
   ALACAK – SİGORTALILIĞIN İPTALİ 332
   BORÇLANMA –ESKİ HALE GETİRME– SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ 333
   DELİL TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ 334
   EMEKİLİK – KIDEM TAZMİNATI (ARABULUCULUK SONRASI) 335
   HİZMET AKTİNE DAYALI OLARAK BİLFİİL ÇALIŞMA İTİRAZIN İPTALİ 336
   HİZMET TESBİTİ 337
   HİZMET TESBİTİ 338
   HİZMET TESPİTİ – EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA 339
   HİZMET TESPİTİ – KESİNTİSİZ ÇALIŞMA 340
   HİZMET TESPİTİ – ÖZEL OKUL – ÖĞRETMEN 341
   HİZMET TESPİTİ – SİGORTASIZ ÇALIŞMA 342
   HİZMET TESPİTİ – YURT DIŞI ÇALIŞMASI 343
   İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT (ARABULUCULUK SONRASI) 344
   İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT 345
   İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT 346
   İŞ KAZASI – DELİL LİSTESİ SUNUMU 347
   İŞ KAZASI TESPİTİ 348
   İŞ KAZASI VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK AYLIĞI TALEBİ 349
   İŞ KAZASI VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK AYLIĞI TALEBİ 350
   İŞCİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ HAKARET VE KÖTÜ MUAMELE 351
   İŞCİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ HAKARET VE KÖTÜ MUAMELE 352
   İŞÇİ ALACAKLARI 353
   İŞÇİ ALACAKLARI 354
   İŞÇİ ALACAKLARI – EMEKLİLİK (ARABULUCULUK SONRASI) 355
   İŞÇİ ALACAKLARI – İŞ AKTİNİN HAKSIZ FESHİ 356
   İŞÇİ ALACAKLARI – İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ 357
   İŞÇİ ALACAKLARI – SAĞLIK PERSONELİ 358
   İŞÇİ ALACAKLARI – ŞOFÖR 359
   İŞE İADE 360
   İŞE İADE – GEÇERSİZ FESİH 361
   İŞE İADE DAVASI – BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET AKDİ 362
   KARARDAN DÖNME TALEBİ 363
   KIDEM – FAZLA MESAİ ALACAĞI – TEDAVİ EVRAKLARI 364
   KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI (ARABULUCULUK SONRASI) 365
   MANEVİ VE MADDİ TAZMİNAT 366
   ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ 367
   YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ 368
   YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI – MAAŞ FARKI 369
   YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI 370
   2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 371
   BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN – ISLAH 371
   EK MEHİL – TEHİRİ İCRA 372
   EKSİK HARCIN TAMAMLANMASI TALEBİ 373
   ESASA İLİŞKİN İTİRAZLAR – RÜCU DAVASI – CEVAP 374
   FAZLA MESAİ ALACAĞI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 375
   HİZMET TESBİTİ – CEVAP 376
   HİZMET TESPİTİ – CEVAP 377
   HİZMET TESPİTİ – GÜNÜBİRLİK ÇALIŞMA SAVUNMASI 378
   HUSUMET İTİRAZI – CEVAP 379
   ISLAH DİLEKÇESİ 380
   İSTİFA – CEVAP 381
   İŞ AKDİNİN FESHİ – ALACAK –ALT İŞVEREN – CEVAP 382
   İŞ KAZASI – CEVAP 383
   İŞ KAZASI – MANEVİ TAZMİNAT – CEVAP 384
   İŞÇİ ALACAKLARI – CEVAP 385
   İŞE İADE – DELİL LİSTESİ 386
   İŞYERİ DOSYALARININ GETİRTİLMESİ TALEBİ 387
   KURUMDAN YERSIZ MAAŞ ALINMASI – CEVAP 388
   MANEVİ TAZMİNAT – İŞ KAZASI 389
   TANIK BEYANLARINA KARŞI BEYAN 390
   TANIK LİSTESİ SUNULMASI 391
   TAŞERON FİRMA İŞCİSİ – İŞE İADE – CEVAP 392
   VEKALETİN SUNULMASI 393
   YENİLEME DİLEKÇESİ 394
   D. TÜKETİCİ MAHKEMESİ 395
   1. Dava Dilekçeleri 395
   ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN KIRMIZI IŞIKTA GEÇMESİ 395
   ÇALINMA 396
   KASKOLU CİHAZIN YASAL SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİNDEN DOLAYI FATURA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ 397
   RÜCUEN TAZMİNAT 398
   RÜCUEN TAZMİNAT – İBRANAME 399
   RÜCUEN TAZMİNAT – İTİRAZIN İPTALİ 400
   2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 401
   BANKA– CEVAP 401
   BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 402
   BİREYSEL KREDİ – CEVAP 403
   DELİL DİLEKÇESİ – TRAFİK KAZASI 404
   GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ 405
   ISLAH DİLEKÇESİ 406
   ISLAH DİLEKÇESİNE İTİRAZ 407
   İHTİYAÇ KREDİSİ İTİRAZI – CEVAP 408
   E. SULH HUKUK MAHKEMESİ 409
   1. Dava Dilekçeleri 409
   ARAÇ ALIMINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ 409
   DELİL TESPİTİ 410
   İNŞAAT EKSİKLİKLERİNİN TESPİTİ 411
   KISITLI – ARAÇ ALIMI – İTİRAZ 412
   KISITLI – KAYYUM ATANMASI 413
   KİRA ALACAĞI – İTİRAZIN İPTALİ 414
   KUSUR ORANI TESPİTİ – DELİL TESPİTİ 415
   MİRASIN GERÇEK REDDİ 416
   MİRASIN REDDİNİN TESCİLİ 417
   ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 418
   ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 419
   ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 420
   TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI 421
   VASİ ATANMASI 422
   VASİ ATANMASI 423
   VASİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI 424
   VELÂYETİN KALDIRILMASI – VASİ ATANMASI 425
   VERASET – YETKİ BELGESİ 426
   VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) – MİRASTAN FERAGAT 427
   VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) 428
   VESAYET ALTINDA BULUNANIN MURİSİNDEN KALAN TAŞINMAZININ VASİSİ TARAFINDAN SATILMASINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ 429
   VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) 430
   2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 431
   DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ 431
   KİRA ALACAĞI 432
   SATIŞ BEDELİNİN YATIRILMASI 433
   F. AİLE MAHKEMESİ 434
   1. Dava Dilekçeleri 434
   AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI 434
   ANLAŞMA PROTOKLÜ 435
   ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ 436
   ANLAŞMALI BOŞANMA 437
   ANLAŞMALI BOŞANMA 438
   BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI 439
   BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADININ KULLANILMASI İZNİ 440
   BOŞANMA – 1 YILDAN AZ SÜREN EVLİLİK 441
   BOŞANMA – AİLE KONUTU TESPİTİ 442
   BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 443
   BOŞANMA – GEÇİMSİZLİK – MANEVİ TAZMİNAT 444
   BOŞANMA – MADDİ / MANEVİ TAZMİNAT 445
   BOŞANMA – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – NAFAKA 446
   DAVANIN ESASI HAKKINDA BEYAN 447
   EŞYAYA TESPİT VE TEDBİR 448
   İMZAYA İTİRAZ 449
   KARŞI DAVA 450
   KARŞI DAVA 451
   KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 452
   KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 453
   KORUMA KARARINA İTİRAZ 454
   MAL REJİMİNİN TASFİYESİ – KATILMA ALACAĞI – ALACAK VE TAPU İPTAL VE TESCİL 455
   MAL REJİMİNİN TASFİYESİ – KATILMA ALACAĞI – ZİYNET EŞYASI – TAŞINMAZ 456
   MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 457
   MAL REJİMİNİN TASFİYESİ/ – KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPILMAMASI 458
   MALLARA KATILMA REJİMİ – KATKI PAYINDAN VE DEĞER ARTIŞI – TAZMİNAT 459
   NAFAKA 460
   NAFAKANIN AZALTILMASI – TASHİH 461
   NAFAKANIN DEVAM ETMESİ TALEBİ 462
   NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ 463
   NAFAKANIN KALDIRILMASI – YENİDEN EVLENME 464
   SOY BAĞININ TESPİTİ 465
   VELAYET VE NAFAKA TALEBİ 466
   VELAYETİN KALDIRILMASI 467
   YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI 468
   YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE EVLENMEYE İZNİ 469
   2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 470
   BEYAN DİLEKÇESİ 470
   BOŞANMA – CEVAP 471
   BOŞANMA – DELİL 472
   BOŞANMA – DELİL 473
   BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI – CEVAP 474
   BOŞANMA – KARŞI DAVA – CEVAP 475
   DAVAYI KABUL BEYANI – KONSOLOSLUK YAZISI 476
   FERAGAT 477
   ISLAH 478
   TEMYİZ SÜRESİNDEN FERAGAT 479
   G. İCRA MAHKEMESİ 480
   1. Dava Dilekçeleri 480
   1.HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ 480
   ALACAĞIN TEMLİKİ, SULH, İBRA VE FERAGAT SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN KALDIRILMASI 481
   ASIL BORCA – FERİLERİNE – YETKİYE İTİRAZ 482
   AŞKIN HACİZ 483
   BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI SIFATINA İTİRAZ 484
   BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ – 3. ŞAHIS 485
   CARİ HESAP MUTABAKATI – İTİRAZIN KALDIRILMASI 486
   ÇEK HESABI AÇMA YASAĞINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ 487
   DERECE KARARINA İTİRAZ 488
   GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASI 489
   HACİZ – İŞLEMİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU İDDİASI 490
   HACİZLİ TAŞINMAZIN SATIŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI TALEBİ 491
   HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ 492
   HARİCEN HABERDAR OLMA – TAKİBİN DURDURULMASI 493
   İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ 494
   İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE VE DAVALININ SIRASI İTİRAZ 495
   İCRANIN GERİ BIRAKILMASI – ZAMANAŞIMI 496
   İFLAS TASFİYESİ – NAFAKA ALACAĞI 497
   İHALENİN FESHİ – TEBLİGAT İTİRAZI 498
   İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – TARAF SIFATINA – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ 499
   İMZAYA İTİRAZ VE TAKİBİN DURDURULMASI 500
   İTFA NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ 501
   İTİRAZIN KALDIRILMASI – TAHLİYE 502
   İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE 503
   KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK 504
   KARŞILIKSIZ ÇEK 505
   KAYIT KABUL DİLEKÇESİ 506
   KESİN (KAT’İ) HACZE DÖNÜŞME – İTİRAZ 507
   KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ 508
   KIYMET TAKDİRİNE ŞİKAYET 509
   KİRA BORCU – TESPİT 510
   KİRA BORCUNA İTİRAZ 511
   KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN BORÇLUNUN TAHLİYESİ TALEBİ 512
   KONKORDATO KESİN MÜHLET VE TEDBİR KARARINDAN SONRA ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ 513
   KONUT (TÜKETİCİ) KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ HAKKINDA İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP (ÖRNEK NO:6) İPTALİ 514
   MAL BEYANINDA BULUNMAMA ŞİKAYETİ 515
   MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET 516
   MUVAZAALI HACİZ – İTİRAZ 517
   NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME 518
   ÖDEME ŞARTINI İHLAL 519
   SAĞLIK MAZERETİ – GECİKMİŞ İTİRAZLARIN SUNULMASI 520
   SIRA CETVELİNE İTİRAZ – HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT 521
   ŞARTLI FERAGAT – TAAHÜTÜ İHLAL 522
   ŞİKAYET – TAKİP DAYANAĞI BELGELERİN GÖNDERİLMEMESİ 523
   ŞİKAYET – USULSÜZ TEBLİGAT 524
   TAAHHÜDÜ İHLAL 525
   TAAHHÜDÜ İHLALİ 526
   TAHLİYE – SÜRESİNDE KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ 527
   TAHLİYELERİN DURDURULMASI – TAPULARIN 3. ŞAHISLARA DEVİRLERİNİN ÖNLENMESİ 528
   TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ 529
   TAKİBE VE BORCA İTİRAZ – MİRASIN REDDİ 530
   TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ – ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ 531
   TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI 532
   TAKİBİN İPTALİ 533
   TAKİBİN VE SATIŞIN DURDURULMASI – MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET 534
   TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ 535
   TAŞINMAZDAN TAHLİYE 536
   TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ 537
   USULSÜZ TEBLİGAT 538
   USULSÜZ TEBLİGAT 539
   2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri 540
   BORCA İTİRAZ 540
   BORCA VE FAİZ ORANINA İTİRAZ 541
   DAVAYA DAHİ EDİLME TALEBİ 542
   DAVAYI KABUL BEYANI 543
   HACİZ KONULMASI İÇİN MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 544
   HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ 545
   HUSUMET İTİRAZI – DAVANIN REDDİ TALEBİ 546
   İMZA İNCELEMESİ TALEBİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 547
   İNKAR TAZMİNATI – BOZMA İLAMINA KARŞI BEYAN 548
   İPOTEK ALACAĞI – CEVAP 549
   İTİRAZ 550
   MEHİL VESİKASI TALEBİ 551
   TAKİPTEN VAZGEÇME 552
   YETKİYE İTİRAZ 553
   TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARI – EK MEHİL TALEBİ 554
   TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ 555
   SIRA CETVELİNE İTİRAZ 556
   SIRA CETVELİNE İTİRAZ 557
   SÜRE TUTUM TALEBİ 558
   SATIŞIN DURDURULMASI VE HACZİN İPTALİ – CEVAP 559
   II. İDARİ YARGI 560
   ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 560
   ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 561
   BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 562
   BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 563
   CEVAP VE DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ 564
   CEVAP VE DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ 565
   İPTAL DAVASI – BELEDİYE ENCÜMENİNİN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ – CEVAP 566
   İPTAL DAVASI – DAVACININ, TEKNİK ŞEF KADROSUNA VEYA EŞDEĞER BİR KADROYA ATANMAK İÇİN DAVALI İDAREYE YAPMIŞ OLDUĞU MÜRACAATIN REDDİNE DAİR DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ – TEMYİZ 567
   İPTAL DAVASI – EMEKLİ İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ TALEBİ 568
   İPTAL DAVASI – GÖREVDE YÜKSELME SINAVI – KADRO TESİSİ 569
   İPTAL DAVASI – KURUM (SGK) KARARININ İPTALİ 570
   ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İDARİ YARGI – VERGİ MAHKEMESİ – CEVAP 571
   ÖĞRENİM KREDİ BURSU, YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ VE GECİKME CEZASI – ÖDEME EMRİ İPTALİ – VERGİ MAHKEMESİ 572
   TAM YARGI DAVASI – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (CİSMANİ ZARAR) 573
   TAM YARGI DAVASI – MANEVİ TAZMİNAT– ÖLÜMLÜ KAZA 574
   III. İSTİNAF DİLEKÇELERİ 575
   A. Asliye Hukuk Mahkemesi 575
   ADLİ YARDIM TALEBİ 575
   ARACIN ZİLYETLİĞİ – İHTİYATİ HACİZ 576
   ARAÇ ZİLYETLİĞİ –İHTİYATİ HACİZ– İSTİNAF CEVAP 577
   ARAÇLARIN DEVRİ – DEĞER TESBİTİ – ORANTISIZ TEDBİR – İSTİNAFA CEVAP 578
   AVUKATLIK ÜCRETİ 579
   BANKA KREDİ BORCU – İSTİNAFA CEVAP 580
   BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİNİN GİDERİLMEMESİ 581
   BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 582
   ÇELİŞKİLİ KUSUR RAPORU 583
   DAVANIN KONUSUZ KALMASI – ÜCRETİ VEKALET 584
   DEĞER TESPİTİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZLAR 585
   DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI – TRAFİK 586
   EMSAL ARAŞTIRMASI 587
   ESER SÖZLEŞMESİ – AYIPLI MAL İDDİASI 588
   FAİZ – ÜCRETİ VEKALET – KISMİ İSTİNAF TALEBİ 589
   GEÇİCİ – SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK – TEDAVİ GİDERLERİ TAZMİNATI – MANEVİ TAZMİNAT İSTİNAFA CEVAP 590
   GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP 591
   GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 592
   GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ 593
   GÖREVSİZLİK 594
   HUSUSİ ARAÇ – ESASA VE FAİZE İTİRAZ – İSTİNAFA CEVAP 595
   İBRANAME – SULH NEDENİYLE FERAGAT 596
   İHTİYATİ HACİZ – DAHİLİ DAVALI TALEBİNE İTİRAZ 597
   İHTİYATİ HACİZ – VEKALET ÜCRETİ 598
   İHTİYATİ HACİZ KARARININ REDDİ 599
   İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ – İSTİNAFA CEVAP 600
   İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI 601
   İHTİYATİ HACZİN REDDİ KARARININ KALDIRILMASI 602
   İHTİYATİ TEDBİR KARARININ ONANMASI – İSTİNAFA CEVAP 603
   İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİ KARARININ KALDIRILMASI 604
   İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ 605
   İSTİNAF – YASAL SÜRE – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE İTİRAZ 606
   İSTİNAFTAN FERAGAT DİLEKÇESİ 607
   İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP 608
   İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİ – TAZMİNAT SORUMLULUĞU 609
   KAT KARŞILIĞI İNŞAAT – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ 610
   KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – BİRŞEŞTİRİLEN DAVA 611
   KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – ÇELİŞKİLİ RAPOR – İSTİNAFA CEVAP 612
   KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP 613
   KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – KDV 614
   KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – ÜCRETİ VEKALET – ESASA İLİŞKİN İTİRAZLAR 615
   KEFALET SORUMLULUĞU 616
   KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ 617
   KUSUR İNCELEMESİ 618
   MAAŞ HESABINA HACİZ BLOKESİ – İHTİYATİ HACİZ 619
   MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT 620
   MADDİ HASARLI KAZA 621
   MALULİYET ORANI – MANEVİ TAZMİNAT 622
   MANEVİ TAZMİNAT 623
   MARKA HAKKI İHLALİ 624
   MENFİ TESPİT (TİCARİ SATIMDAN KAYNAKLANAN) – İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ 625
   MOTOSİKLET SÜRÜCÜ BELGESİNİN YETERSİZLİĞİ 626
   MUVAZAALI İŞLEM 627
   MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ 628
   MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTALİ 629
   NİSPİ VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ 630
   ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – GABİN 631
   ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP 632
   ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – SENETLE ISPAT ZORUNLULUĞU 633
   SIRA CETVELİNE İTİRAZ 634
   SİGORTA TAZMİNAT – GÖREVLİ MAHKEME 635
   SİGORTA TAZMİNAT – YETKİYE İTİRAZ 636
   SİGORTALI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETSİZ OLARAK KAZAYA SEBEBİYET VERMESİ – İSTİNAFA CEVAP 637
   SÜRELİ VEKALETNAME – TRAFİK KAZASI – İŞLETEN SIFATI 638
   TALEP DIŞI FAİZE KARAR VERİLMESİ 639
   TASARRUFUN İPTALİ – BONO ALACAĞI 640
   TASARRUFUN İPTALİ – DAVA ŞARTLARI EKSİKLİĞİ 641
   TASARRUFUN İPTALİ – HARÇ EKSİKLİĞİ – İSTİNAFA CEVAP 642
   TASARRUFUN İPTALİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ 643
   TASARRUFUN İPTALİ – İLAM – İHTİYATİ HACİZ 644
   TASARRUFUN İPTALİ – İMZAYA İTİRAZ 645
   TASARRUFUN İPTALİ – ÖDEME BELGELERİNİN İNCELENMEMESİ 646
   TASARRUFUN İPTALİ – TAŞINMAZLARIN MUVAZAALI DEVRİ – İSTİNAFA CEVAP 647
   TASARRUFUN İPTALİ – USÜL VE ESASA İLİŞKİN İTİRAZ 648
   TASARRUFUN İPTALİ – ZAMAAŞIMI – ACİZ VESİKASI –– İSTİNAFA CEVAP 649
   TASARRUFUN İPTALİ –USULSÜZ TEBLİGAT 650
   TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ DEĞERİ 651
   TAŞINMAZ ÜZERİNE KONULAN DAVALIDIR ŞERHiNiN KALDIRILMASI 652
   TAZMİNATTAN MÜTESELSİL SORUMLULUK OLMASINA İLİŞKİN İTİRAZ 653
   TEMİNATLA İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ TALEBİ 654
   TERDİTLİ DAVA – KISMEN KABUL – AĞAÇ YETİŞTİRME BEDELİ 655
   TRAFİK KAZASI – KUSUR ORANLARINA İTİRAZ 656
   TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI – AĞIR KUSUR 657
   VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ İSTEMİ 658
   YARALAMALI KAZA – KISMEN RED – YARGILAMA GİDERİ 659
   YEMİN DELİLİ – İSTİNAFA CEVAP 660
   YENİDEN İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA – KÖTÜNİYET – İHTİYATİ HACİZ 661
   ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI – İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI İLE İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ 662
   B. Asliye Ticaret Mahkemesi 663
   DAVALININ YANINDA DAVACI – KATILMA YOLUYLA İSTİNAF DİLEKÇESİ 663
   ESER SÖZLEŞMESİ 664
   GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARI – SAĞLIK GİDERLERİ 665
   HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİNE İTİRAZ 666
   İFLAS ERTELEME KARARI VERİLMİŞ ŞİRKET – ADLİ YARDIM VE TEHİRİ İCRA TALEPLİ 667
   İFLASIN ERTELENMESİ – İTİRAZIN İPTALİ 668
   İHTİYATİ HACİZ – YAKLAŞIK İSPAT 669
   İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI 670
   İSTİNAFA CEVAP 671
   İSTİNAFA GÖNDERİLME TALEBİ 672
   İSTİNAFA YASAL SÜREDE BAŞVURMAYANIN KATILMA YOLUYLA İSTİNAF TALEBİ 673
   KATILMAYA KATILMA YOLU İSTİNAF 674
   KOOPERATİF 675
   MALULİYET RAPORU 676
   NAKLİYAT EMTİA KAMYON SİGORTA POLİÇESİ 677
   ÖLÜMLÜ KAZA 678
   ÜCAEN TAZMİNAT – SİGORTA – İSTİNAFA CEVAP 679
   SİGORTA – SIRALI SORUMLULUK 680
   TAZMİNAT HESAPLAMA –TRH – PMF–1931 YAŞAM TABLOSU 681
   TRAFİK KAZASI – PMF–1931 YAŞAM TABLOSU 682
   TRAFİK KAZASI – SİGORTA – İSTİNAFA CEVAP 683
   TRAFİK TAZMİNAT DAVASI – YOLCU – İSTİNAFA CEVAP 684
   YARALAMALI KAZA 685
   YARALAMALI KAZA – GEÇİCİ İŞ GÖREMEMEZLİK ZARARI 686
   YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU – İSTİNAFA CEVAP 687
   C. Sulh Hukuk Mahkemesi 688
   GÖREVSİZ MAHKEME 688
   D. İş Mahkemesi 689
   İŞCİ ALACALARI 689
   İŞE İADE 690
   YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMİ 691
   E. Aile Mahkemesi 692
   TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ 692
   F. İcra Mahkemesi 693
   İCRA TAHSİL HARCI – ŞİKAYET 693
   İTİRAZLARLA İLGİLİ ESASTAN RET KARARI VERİLMESİ TALEBİ 694
   SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ 695
   ŞİKAYET 696
   TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ 697
   G. Tüketici Mahkemeleri 698
   ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI 698
   İSTİAP HADDİNİN AŞILMIŞ OLDUĞU İDDİASI – İSTİNAFA CEVAP 699
   KASKO SİGORTA POLİÇESİ 700
   RÜCUEN TAZMİNAT 701
   SİGORTALIYA RÜCU HAKKI 702
   YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU 703
   IV. TEMYİZ 704
   ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN 704
   BOŞANMA – KISMEN BOZULMA TALEBİ (NAFAKA VE TAZMİNATA İLİŞKİN KARARIN TEMYİZİ) 705
   BOŞANMA – TEMYİZE CEVAP 706
   EKSİKLİKLERİN GİDERİLDİĞİ BİLDİRİMİ 707
   FATURA BEDELİ – ALACAK 708
   GEÇERLİ HACİZ 709
   GEREKÇELİ İMZA İNCELEMESİ – TEMYİZE CEVAP 710
   İDARİ YARGI 711
   İHALENİN FESHİ – EK BEYAN 712
   İMZAYA İTİRAZ 713
   İŞTEN ALACAK 714
   KAÇAK ELEKTRİK 715
   KAMULAŞTIRMA 716
   KAMULAŞTIRMA (BEDEL TESPİTİ VE TESCİL) 717
   KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT 718
   KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT 719
   KAMULAŞTIRTMA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL – TEMYİZE CEVAP 720
   KIYMET TAKDİRİ EK TALEBİ 721
   MANEVİ TAZMİNAT 722
   MENFİ TESPİT VE ÇEK İPTALİ – TEMYİZE CEVAP 723
   OLAĞANÜSTÜ (20 YILLIK) ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK 724
   SIRA CETVELİNE İTİRAZ 725
   SÖZLEŞMENİN FESHİ – EK BEYAN 726
   SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI 727
   ŞUFA 728
   TAŞINMAZIN HACZİ 729
   TEHİRİ İCRA 730
   TEMYİZDEN FERAGAT DİLEKÇESİ 731
   TRAFİK KAZASI – MANEVİ TAZMİNAT 732
   VESAYET – TEMYİZE CEVAP 733
   YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA İTİRAZ 734
   V. KARAR DÜZELTME 735
   AYIP İHBARI 735
   MAZERET – İMZAYA İTİRAZ 736
   İKİNCİ BÖLÜM
   CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI –
   CEZA MAHKEMELERİ
   I. İLK DERCE ADLİ YARGI CEZA MAHKEMELERİ DİLEKÇELERİ 737
   A. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 737
   ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ TALEBİ 737
   B. Cumhuriyet Başsavcılığı 738
   HIRSIZLIK – ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE DOLANDIRICILIK 738
   MALA ZARAR VERME 739
   MÜHÜR BOZMA 740
   NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK 741
   ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI 742
   RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK 743
   SORUŞTURMA DOSYASININ SURETİNİN VERİLMESİ TALEBİ 744
   ŞÜPHELİNİN SEVK VE İDARESİNDEKİ ARAÇ TRAFİK KAYDINA ŞERH DÜŞÜLMESİ TALEBİ 745
   TRAFİK KAZASI 746
   C. Sulh Ceza Mahkemesi 747
   ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ 747
   BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 748
   HGS CEZA BİLDİRİMİNE İTİRAZ 749
   HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ – YAYININ DURDURULMASI TALEBİ 750
   İLGİLİ BELGELERİN İSTENMESİ TALEBİ 751
   KARŞILIKSIZ YARARLANMA – MÜHÜR BOZMA 752
   ORMAN YASASINA MUHALEFET– İTİRAZ 753
   TRAFİK CEZASI TUTANAĞINA İTİRAZ 754
   TRAFİK İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ 755
   TUTUKLAMAYA İTİRAZ 756
   D. Asliye Ceza Mahkemesi 757
   BASİT YARALAMA – MALA ZARAR VERME – BİLİRKİŞİ RAPORUNA BEYAN – TEVSİİ TAHKİKAT TALEBİ 757
   BASİT YARALAMA – MALA ZARAR VERME 758
   BERAAT TALEBİ 759
   ORMAN KANUNA MUHALEFET 760
   ÖLÜMLÜ KAZA – SAVUNMA DİLEKÇESİ 761
   SANIĞIN TUTKLANMASI TALEBİ 762
   TRAFİK KAZASI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 763
   E. Ağır Ceza Mahkemesi 764
   HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ 764
   İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA 765
   KAMU HAKLARINDAN YASAKLILIĞIN KALDIRILMASI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI İSTEMİ 766
   SÜRE TUTUM 767
   II. YASAYOLU DİLEKÇELERİ 768
   A. İstinaf 768
   BERAAT TALEBİ 768
   HIRSIZLIK SUÇU – KÜÇÜK SANIK 769
   MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ TALEBİ 770
   SÜRE TUTUM TALEBİ – MÜDAFİ 771
   TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ 772
   UYUŞTURUCU MADDE – BERAAT TALEBİ 773
   ÜCRETİ VEKALET 774
   B. TEMYİZ 775
   SAHTE PARA BASMAK – KALPAZANLIK – TEMYİZE CEVAP 775
   RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK–DOLANDIRICILIK 776

   Stok Kodu
   :
   789750227813
   Boyut
   :
   13.5x19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   776
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat