Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Milletlerarası Ticaret Hukuku 3.BASKI H.Ercüment Erdem

Milletlerarası Ticaret Hukuku 3.BASKI

Liste Fiyatı : 1.750,00
İndirimli Fiyat : 1.662,50
Kazancınız : 87,50
Taksitli fiyat : 1 x 1.662,50
9786254328077
604084
Milletlerarası Ticaret Hukuku 3.BASKI
Milletlerarası Ticaret Hukuku 3.BASKI
1662.50

İÇİNDEKİLER
Birinci Kitap
Kaynaklar
Birinci Bölüm
LEX MERCATORIA
I. KAVRAM
II. HUKUKİ NİTELİĞİ
III. LEX MERCATORIA'NIN KAYNAKLARI
IV. LEX MERCATORIA'NIN KAPSAMI
İkinci Bölüm
UNIDROIT İLKELERİ
I. GENEL OLARAK
II. HUKUKİ NİTELİĞİ
III. UNIDROIT İLKELERİNİN UYGULANDIĞI HALLER
IV. UNIDROIT İLKELERİNİN İÇERİĞİ
Üçüncü Bölüm
ICC MODEL SÖZLEŞMELERİ, ICC MÜCBİR SEBEP VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ MADDELERİ
I. GENEL OLARAK
II. ICC MODEL SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ
III. ICC MODEL SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMLERİ
IV. ICC MÜCBİR SEBEP VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ MADDELERİ 2020
Dördüncü bölüm
TİCARİ TERİMLER (INCOTERMS®)
I. GENEL OLARAK
II. INCOTERMS®'İN TARİHÇESİ
III. INCOTERMS® 2020
IV. TERİMLERE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER
İkinci Kitap
Milletlerarası Ticarette Önemli Sözleşmeler
Birinci Bölüm
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
I. GİRİŞ
II. İLK ÇALIŞMALAR
III. 1964 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMELERİ
IV. VİYANA SATIM ANTLAŞMASI
İkinci Kısım
Milletlerarası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması(Viyana Satım Antlaşması)
Birinci Ayrım
VİYANA SATIM ANTLAŞMASININ GENEL OLARAK TANITILMASI
I. Viyana Satım Antlaşması'na Hakim Olan İlkeler
II. Yapısı
İkinci Ayrım
VİYANA SATIM ANTLAŞMASININ UYGULAMA ALANI
I. Yersel Uygulama Alanı
II. Maddi Uygulama Alanı
III. Zamansal Uygulama Alanı
Üçüncü Ayrım
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU
I. Karşılıklı ve Uygun İrade Beyanları
II. Satış Sözleşmesinin Şekli
Dördüncü Ayrım
SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI VE AYKIRILIK DURUMUNDA YAPTIRIMLAR
I. SATICININ BORÇLARI
II. SATICININ SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞI HALİNDE ALICININ HAKLARI
III. ALICININ BORÇLARI
IV. ALICININ SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞI HALİNDE SATICININ HAKLARI
V. ALICI VE SATICIYA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
İkinci Bölüm
ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
III. ÖZEL ACENTE TİPLERİ
IV. TARAFLARIN BORÇLARI
V. ACENTE İLE MÜVEKKİL ARASINDAKİ İLİŞKİ
VI. ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
VII. ACENTELİK HUKUKUNUN BİRLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MİLLETLERARASI ÇALIŞMALAR
Üçüncü Bölüm
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ
III. TARAFLARIN BORÇLARI
IV. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
Dördüncü Bölüm
FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ
III. TARAFLARIN BORÇLARI
IV. FRANCHİSE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
Beşinci Bölüm
LİSANS SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. LİSANS SÖZLEŞMESİ
III. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
IV. TARAFLARIN BORÇLARI
V. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
VI. LİSANS SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER
Üçüncü Kitap
Ödeme Şekilleri
I. Akreditif
II. Vesaik Mukabili Ödeme
III. Mal Mukabili Ödeme
IV. Peşin Ödeme
Dördüncü Kitap
Milletlerarası Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK
II. HAKLARIN MAHKEME ÖNÜNDE İLERİ SÜRÜLMESİ
III. UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ
İkinci Bölüm
MİLLETLERARASI TAHKİM
I. TAHKİME İLİŞKİN BAZI ORTAK KONULAR
Üçüncü Bölüm
ICC TAHKİM KURALLARI
I. Genel Olarak
II. Tahkim Talebi ve Tahkim Talebine Cevap
III. Davaya Dahil Etme
IV. Hakemler ve Hakemlerin Seçimi
V. Dosyanın Hakeme Tevdii ve Görev Belgesi
VI. Usule İlişkin Program
VII. Yeni Talepler
VIII. Hakem veya Hakemlerce Yargılamanın Yapılması
IX. Yargılamanın Sona Ermesi
X. Kararın Verilmesi, Kararın Düzeltilmesi ve Tavzih
XI. Hakem Kararının Bağlayıcılığı
XII. Süre ve Ücret
XIII. ICC Seri Tahkim Kuralları
Dördüncü Bölüm
4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
I. Genel Olarak
II. Tahkim Usulü
Beşinci Bölüm
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI
I. Genel Olarak
II. Tahkim Talebi ve Tahkim Talebine Cevap
III. Hakemler ve Hakemlerin Seçimi
IV. Acil Durum Hakemi
V. Dosyanın Hakeme Tevdii ve Görev Belgesi
VI. Hakemler Tarafından Yargılamanın Yapılması
VII. Yargılamanın Çevrimiçi Yapılması
VIII. Yargılamanın Sona Ermesi
IX. Kararın Verilmesi Düzeltilmesi Yorumlanması ve Tamamlanması
X. Süre ve Ücret
XI. Seri Tahkim Kuralları
Altıncı Bölüm
UNCITRAL TAHKİM KURALLARI
I. Genel olarak
II. Tahkim Talebi ve Hakem Heyetinin Oluşumu
III. Tahkim Yargılaması
IV. Tahkim Yeri
V. Hakem Heyetinin Yetkisi
Yedinci Bölüm
YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ
I. Genel olarak
II. New York Sözleşmesi Uyarınca
Sekizinci Bölüm
UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI (ADR) İLE ÇÖZÜMÜ
I. Genel olarak
II. Arabuluculuk
EKLER
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Incoterms® 2020
GENEL KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   Birinci Kitap
   Kaynaklar
   Birinci Bölüm
   LEX MERCATORIA
   I. KAVRAM
   II. HUKUKİ NİTELİĞİ
   III. LEX MERCATORIA'NIN KAYNAKLARI
   IV. LEX MERCATORIA'NIN KAPSAMI
   İkinci Bölüm
   UNIDROIT İLKELERİ
   I. GENEL OLARAK
   II. HUKUKİ NİTELİĞİ
   III. UNIDROIT İLKELERİNİN UYGULANDIĞI HALLER
   IV. UNIDROIT İLKELERİNİN İÇERİĞİ
   Üçüncü Bölüm
   ICC MODEL SÖZLEŞMELERİ, ICC MÜCBİR SEBEP VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ MADDELERİ
   I. GENEL OLARAK
   II. ICC MODEL SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ
   III. ICC MODEL SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMLERİ
   IV. ICC MÜCBİR SEBEP VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ MADDELERİ 2020
   Dördüncü bölüm
   TİCARİ TERİMLER (INCOTERMS®)
   I. GENEL OLARAK
   II. INCOTERMS®'İN TARİHÇESİ
   III. INCOTERMS® 2020
   IV. TERİMLERE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER
   İkinci Kitap
   Milletlerarası Ticarette Önemli Sözleşmeler
   Birinci Bölüm
   SATIŞ SÖZLEŞMESİ
   I. GİRİŞ
   II. İLK ÇALIŞMALAR
   III. 1964 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMELERİ
   IV. VİYANA SATIM ANTLAŞMASI
   İkinci Kısım
   Milletlerarası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması(Viyana Satım Antlaşması)
   Birinci Ayrım
   VİYANA SATIM ANTLAŞMASININ GENEL OLARAK TANITILMASI
   I. Viyana Satım Antlaşması'na Hakim Olan İlkeler
   II. Yapısı
   İkinci Ayrım
   VİYANA SATIM ANTLAŞMASININ UYGULAMA ALANI
   I. Yersel Uygulama Alanı
   II. Maddi Uygulama Alanı
   III. Zamansal Uygulama Alanı
   Üçüncü Ayrım
   SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU
   I. Karşılıklı ve Uygun İrade Beyanları
   II. Satış Sözleşmesinin Şekli
   Dördüncü Ayrım
   SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI VE AYKIRILIK DURUMUNDA YAPTIRIMLAR
   I. SATICININ BORÇLARI
   II. SATICININ SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞI HALİNDE ALICININ HAKLARI
   III. ALICININ BORÇLARI
   IV. ALICININ SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞI HALİNDE SATICININ HAKLARI
   V. ALICI VE SATICIYA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
   İkinci Bölüm
   ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
   I. KAVRAM
   II. ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
   III. ÖZEL ACENTE TİPLERİ
   IV. TARAFLARIN BORÇLARI
   V. ACENTE İLE MÜVEKKİL ARASINDAKİ İLİŞKİ
   VI. ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
   VII. ACENTELİK HUKUKUNUN BİRLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MİLLETLERARASI ÇALIŞMALAR
   Üçüncü Bölüm
   TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ
   I. KAVRAM
   II. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ
   III. TARAFLARIN BORÇLARI
   IV. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
   Dördüncü Bölüm
   FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ
   I. KAVRAM
   II. FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ
   III. TARAFLARIN BORÇLARI
   IV. FRANCHİSE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
   Beşinci Bölüm
   LİSANS SÖZLEŞMESİ
   I. KAVRAM
   II. LİSANS SÖZLEŞMESİ
   III. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
   IV. TARAFLARIN BORÇLARI
   V. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
   VI. LİSANS SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER
   Üçüncü Kitap
   Ödeme Şekilleri
   I. Akreditif
   II. Vesaik Mukabili Ödeme
   III. Mal Mukabili Ödeme
   IV. Peşin Ödeme
   Dördüncü Kitap
   Milletlerarası Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
   Birinci Bölüm
   GİRİŞ
   I. GENEL OLARAK
   II. HAKLARIN MAHKEME ÖNÜNDE İLERİ SÜRÜLMESİ
   III. UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ
   İkinci Bölüm
   MİLLETLERARASI TAHKİM
   I. TAHKİME İLİŞKİN BAZI ORTAK KONULAR
   Üçüncü Bölüm
   ICC TAHKİM KURALLARI
   I. Genel Olarak
   II. Tahkim Talebi ve Tahkim Talebine Cevap
   III. Davaya Dahil Etme
   IV. Hakemler ve Hakemlerin Seçimi
   V. Dosyanın Hakeme Tevdii ve Görev Belgesi
   VI. Usule İlişkin Program
   VII. Yeni Talepler
   VIII. Hakem veya Hakemlerce Yargılamanın Yapılması
   IX. Yargılamanın Sona Ermesi
   X. Kararın Verilmesi, Kararın Düzeltilmesi ve Tavzih
   XI. Hakem Kararının Bağlayıcılığı
   XII. Süre ve Ücret
   XIII. ICC Seri Tahkim Kuralları
   Dördüncü Bölüm
   4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
   I. Genel Olarak
   II. Tahkim Usulü
   Beşinci Bölüm
   İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI
   I. Genel Olarak
   II. Tahkim Talebi ve Tahkim Talebine Cevap
   III. Hakemler ve Hakemlerin Seçimi
   IV. Acil Durum Hakemi
   V. Dosyanın Hakeme Tevdii ve Görev Belgesi
   VI. Hakemler Tarafından Yargılamanın Yapılması
   VII. Yargılamanın Çevrimiçi Yapılması
   VIII. Yargılamanın Sona Ermesi
   IX. Kararın Verilmesi Düzeltilmesi Yorumlanması ve Tamamlanması
   X. Süre ve Ücret
   XI. Seri Tahkim Kuralları
   Altıncı Bölüm
   UNCITRAL TAHKİM KURALLARI
   I. Genel olarak
   II. Tahkim Talebi ve Hakem Heyetinin Oluşumu
   III. Tahkim Yargılaması
   IV. Tahkim Yeri
   V. Hakem Heyetinin Yetkisi
   Yedinci Bölüm
   YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ
   I. Genel olarak
   II. New York Sözleşmesi Uyarınca
   Sekizinci Bölüm
   UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI (ADR) İLE ÇÖZÜMÜ
   I. Genel olarak
   II. Arabuluculuk
   EKLER
   United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
   Incoterms® 2020
   GENEL KAYNAKÇA
   KAVRAM DİZİNİ

   Stok Kodu
   :
   9786254328077
   Boyut
   :
   16X24
   Sayfa Sayısı
   :
   1096
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2024
   Kapak Türü
   :
   Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.662,50   
   1.662,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat