Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Küçüklerin Evlat Edinilmesi Ali ER

Küçüklerin Evlat Edinilmesi

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 47,50
%5 İndirimli
Stokta var
9789753685580
364101
Küçüklerin Evlat Edinilmesi
Küçüklerin Evlat Edinilmesi
Filiz Kitabevi
47.50

ÖNSÖZ ........................................................................................................... III
KISALTMALAR LİSTESİ ........................................................................... IX
GİRİŞ .............................................................................................................. 1

BİRİNCİ BÖLÜM
EVLAT EDİNME KURUMUNA GENEL BAKIŞ
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ ......................................................... 3
II.FAYDALARI VE SAKINCALARI ....................................................... 5
III.TÜRLERİ ............................................................................................... 7
A. Evlat Edinme Sistemleri Bakımından ............................................... 7
1.Tam Evlat Edinme Sistemi ............................................................ 7
2.Sınırlı Evlat Edinme Sistemi ......................................................... 8
3.Karma Evlat Edinme Sistemi ......................................................... 9
B. Evlat Edinilen Bakımından ................................................................ 10
1.Küçüklerin Evlat Edinilmesi .......................................................... 10
2.Erginlerin Evlat Edinilmesi ........................................................... 11
C. Evlat Edinen Bakımından .................................................................. 12
1.Birlikte Evlat Edinme .................................................................... 12
2.Tek Başına Evlat Edinme .............................................................. 19
a.Evli Olmayan Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesi .................... 19
b.Evli Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesi ................................... 21
(1) Diğer Eşin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu .................... 22
(2) Diğer Eşin Nerede Olduğunun Bilinmemesi ........................ 24
(3) Mahkeme Kararına Dayanan Ayrı Yaşama .......................... 25
c.Üvey Çocuğun Evlat Edinilmesi ................................................ 27

İKİNCİ BÖLÜM
KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNİN ŞARTLARI
I. EVLAT EDİNENİN GERÇEK KİŞİ OLMASI ...................................... 32
II.EVLAT EDİNENİN EHLİYETİ ............................................................ 32
III.KÜÇÜĞÜN EVLAT EDİNEN TARAFINDAN BAKILMIŞ VE
EĞİTİLMİŞ OLMASI ........................................................................... 35
IV.EVLAT EDİNMENİN KÜÇÜĞÜN YARARINA OLMASI ................. 40
V.EVLAT EDİNMENİN EVLAT EDİNENİN DİĞER ÇOCUKLARININ
YARARLARINA AYKIRI OLMAMASI .............................................. 43
VI.YAŞ ŞARTLARININ TAMAMLANMIŞ OLMASI ............................. 45
A. Tarafların Doldurmaları Gereken Yaş Bakımından .......................... 46
1.Evlat Edinenin Yaşı ........................................................................ 46
2.Evlatlığın Yaşı ................................................................................ 46
B. Taraflar Arasındaki Yaş Farkı Bakımından ....................................... 47
VII.RIZA ŞARTLARININ TAMAMLANMIŞ OLMASI ........................... 52
A. Küçüğün Rızası ................................................................................. 52
1.Genel Olarak .................................................................................. 52
2.Rızanın Şekli ve Zamanı ................................................................ 55
3.Küçüğün Rızasının Alınmaması .................................................... 56
B. Ana ve Babanın Rızası ...................................................................... 57
1.Ana ve Babanın Rızasının Aranmasının Nedeni ........................... 57
2.Rızası Gereken Ana ve Babaya İlişkin Şartlar ............................... 57
3.Rızanın Şekli ................................................................................. 60
4.Rızanın Zamanı ............................................................................. 66
5.Rızanın Geri Alınması ................................................................... 67
6.Rızanın Aranmaması ..................................................................... 69
a.Rızanın Aranmamasının Şartları ................................................ 70
(1) Ana ve/veya Babanın Kim Olduğunun Bilinmemesi ........... 70
(2)Ana ve/veya Babanın Uzun Süreden Beri Nerede
Oturduğunun Bilinmemesi .................................................... 72
(3)Ana ve/veya Babanın Ayırt Etme Gücünden Sürekli Olarak
Yoksun Bulunması ............................................................... 74
(4)Ana ve/veya Babanın Küçüğe Karşı Özen Yükümlülüğünü
Yeterince Yerine Getirmemesi ............................................. 75
b.Rızanın Aranmaması Kararı ve Zamanı .................................... 82
c.Rızanın Aranmaması Kararının Yazılı Bildirimi ....................... 86
C. Vesayet Dairelerinin Rızası ............................................................... 87
VIII.MAHKEMENİN EVLAT EDİNMEYE KARAR VERMESİ ............... 91

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVLAT EDİNMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. HISIMLIK VE SOYBAĞI ...................................................................... 92
II. VELAYET HAKKI ................................................................................ 95
III. ANA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI ........................... 100
IV. EVLENME ENGELİ .............................................................................. 103
V. EVLATLIĞIN ADI ................................................................................ 111
A. Evlat Edinilen Küçüğün Öz Adı ........................................................ 111
B. Evlat Edinilen Küçüğün Soyadı ........................................................ 112
VI. EVLATLIĞIN ANA BABA ADI ........................................................... 117
VII. VATANDAŞLIK ................................................................................... 122
VIII. MİRASÇILIK ........................................................................................ 127
A. Genel Olarak ..................................................................................... 127
B. Evlat Edinenin Mirasçılığı ................................................................. 129
C. Evlatlığın Ve Altsoyunun Mirasçılığı ................................................ 132
1. Genel Olarak .................................................................................. 132
2. Evlatlığın Mirasçılığının Sınırlı Olması ........................................ 133
3. Evlatlığın Birden Fazla Sıfatla Mirasçılığı .................................... 134
4. Evlatlığın Mirasçılığının Kaldırılması ........................................... 135
D. Evlatlığın Öz Ailesine Mirasçılığı ..................................................... 137
IX. BAKIM BORCU .................................................................................... 138
X. YARDIM NAFAKASI ........................................................................... 140
XI. EVLAT EDİNMENİN DİĞER SONUÇLARI ....................................... 143
A. Evlatlığın Yerleşim Yeri ................................................................... 143
B. Nüfus Siciline Kayıt .......................................................................... 144
C. Hısımlık İlişkisinden Kaynaklanan Kanuni Düzenlemeler
Bakımından Diğer Sonuçlar .............................................................. 145
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
USULE İLİŞKİN ESASLAR VE EVLATLIK İLİŞKİSİNİN
SONA ERMESİ
I. ŞEKİL VE USULE İLİŞKİN ESASLAR ............................................... 146
A. Evlat Edinme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme .................... 146
B. Başvurudan Sonraki Değişiklikler ..................................................... 149
C. Hakimin Araştırma Ödevi ................................................................. 151
D. Evlat Edinmede Aracılık ................................................................... 155
E. Kayıt, Belge ve Bilgilerin Gizliliği .................................................... 157
II. EVLATLIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ .......................................... 160
A. Yokluk ............................................................................................... 160
B. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması ......................................................... 163
1. Genel Olarak .................................................................................. 163
2. Sebepleri ........................................................................................ 166
a. Esasa İlişkin Sebepler ............................................................ 166
(1) Rızanın Bulunmaması .................................................... 166
(2) Esasa İlişkin Diğer Eksiklikler ....................................... 169
b. Usule İlişkin Sebepler ............................................................ 170
3. Hak Düşürücü Süre ........................................................................ 171
4. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasının Sonuçları ............................... 172
SONUÇ ........................................................................................................... 175
KAYNAKÇA .................................................................................................. 179
ELEKTRONİK KAYNAKÇA ........................................................................ 186

 • Açıklama
  • ÖNSÖZ ........................................................................................................... III
   KISALTMALAR LİSTESİ ........................................................................... IX
   GİRİŞ .............................................................................................................. 1

   BİRİNCİ BÖLÜM
   EVLAT EDİNME KURUMUNA GENEL BAKIŞ
   I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ ......................................................... 3
   II.FAYDALARI VE SAKINCALARI ....................................................... 5
   III.TÜRLERİ ............................................................................................... 7
   A. Evlat Edinme Sistemleri Bakımından ............................................... 7
   1.Tam Evlat Edinme Sistemi ............................................................ 7
   2.Sınırlı Evlat Edinme Sistemi ......................................................... 8
   3.Karma Evlat Edinme Sistemi ......................................................... 9
   B. Evlat Edinilen Bakımından ................................................................ 10
   1.Küçüklerin Evlat Edinilmesi .......................................................... 10
   2.Erginlerin Evlat Edinilmesi ........................................................... 11
   C. Evlat Edinen Bakımından .................................................................. 12
   1.Birlikte Evlat Edinme .................................................................... 12
   2.Tek Başına Evlat Edinme .............................................................. 19
   a.Evli Olmayan Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesi .................... 19
   b.Evli Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesi ................................... 21
   (1) Diğer Eşin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu .................... 22
   (2) Diğer Eşin Nerede Olduğunun Bilinmemesi ........................ 24
   (3) Mahkeme Kararına Dayanan Ayrı Yaşama .......................... 25
   c.Üvey Çocuğun Evlat Edinilmesi ................................................ 27

   İKİNCİ BÖLÜM
   KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNİN ŞARTLARI
   I. EVLAT EDİNENİN GERÇEK KİŞİ OLMASI ...................................... 32
   II.EVLAT EDİNENİN EHLİYETİ ............................................................ 32
   III.KÜÇÜĞÜN EVLAT EDİNEN TARAFINDAN BAKILMIŞ VE
   EĞİTİLMİŞ OLMASI ........................................................................... 35
   IV.EVLAT EDİNMENİN KÜÇÜĞÜN YARARINA OLMASI ................. 40
   V.EVLAT EDİNMENİN EVLAT EDİNENİN DİĞER ÇOCUKLARININ
   YARARLARINA AYKIRI OLMAMASI .............................................. 43
   VI.YAŞ ŞARTLARININ TAMAMLANMIŞ OLMASI ............................. 45
   A. Tarafların Doldurmaları Gereken Yaş Bakımından .......................... 46
   1.Evlat Edinenin Yaşı ........................................................................ 46
   2.Evlatlığın Yaşı ................................................................................ 46
   B. Taraflar Arasındaki Yaş Farkı Bakımından ....................................... 47
   VII.RIZA ŞARTLARININ TAMAMLANMIŞ OLMASI ........................... 52
   A. Küçüğün Rızası ................................................................................. 52
   1.Genel Olarak .................................................................................. 52
   2.Rızanın Şekli ve Zamanı ................................................................ 55
   3.Küçüğün Rızasının Alınmaması .................................................... 56
   B. Ana ve Babanın Rızası ...................................................................... 57
   1.Ana ve Babanın Rızasının Aranmasının Nedeni ........................... 57
   2.Rızası Gereken Ana ve Babaya İlişkin Şartlar ............................... 57
   3.Rızanın Şekli ................................................................................. 60
   4.Rızanın Zamanı ............................................................................. 66
   5.Rızanın Geri Alınması ................................................................... 67
   6.Rızanın Aranmaması ..................................................................... 69
   a.Rızanın Aranmamasının Şartları ................................................ 70
   (1) Ana ve/veya Babanın Kim Olduğunun Bilinmemesi ........... 70
   (2)Ana ve/veya Babanın Uzun Süreden Beri Nerede
   Oturduğunun Bilinmemesi .................................................... 72
   (3)Ana ve/veya Babanın Ayırt Etme Gücünden Sürekli Olarak
   Yoksun Bulunması ............................................................... 74
   (4)Ana ve/veya Babanın Küçüğe Karşı Özen Yükümlülüğünü
   Yeterince Yerine Getirmemesi ............................................. 75
   b.Rızanın Aranmaması Kararı ve Zamanı .................................... 82
   c.Rızanın Aranmaması Kararının Yazılı Bildirimi ....................... 86
   C. Vesayet Dairelerinin Rızası ............................................................... 87
   VIII.MAHKEMENİN EVLAT EDİNMEYE KARAR VERMESİ ............... 91

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   EVLAT EDİNMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
   I. HISIMLIK VE SOYBAĞI ...................................................................... 92
   II. VELAYET HAKKI ................................................................................ 95
   III. ANA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI ........................... 100
   IV. EVLENME ENGELİ .............................................................................. 103
   V. EVLATLIĞIN ADI ................................................................................ 111
   A. Evlat Edinilen Küçüğün Öz Adı ........................................................ 111
   B. Evlat Edinilen Küçüğün Soyadı ........................................................ 112
   VI. EVLATLIĞIN ANA BABA ADI ........................................................... 117
   VII. VATANDAŞLIK ................................................................................... 122
   VIII. MİRASÇILIK ........................................................................................ 127
   A. Genel Olarak ..................................................................................... 127
   B. Evlat Edinenin Mirasçılığı ................................................................. 129
   C. Evlatlığın Ve Altsoyunun Mirasçılığı ................................................ 132
   1. Genel Olarak .................................................................................. 132
   2. Evlatlığın Mirasçılığının Sınırlı Olması ........................................ 133
   3. Evlatlığın Birden Fazla Sıfatla Mirasçılığı .................................... 134
   4. Evlatlığın Mirasçılığının Kaldırılması ........................................... 135
   D. Evlatlığın Öz Ailesine Mirasçılığı ..................................................... 137
   IX. BAKIM BORCU .................................................................................... 138
   X. YARDIM NAFAKASI ........................................................................... 140
   XI. EVLAT EDİNMENİN DİĞER SONUÇLARI ....................................... 143
   A. Evlatlığın Yerleşim Yeri ................................................................... 143
   B. Nüfus Siciline Kayıt .......................................................................... 144
   C. Hısımlık İlişkisinden Kaynaklanan Kanuni Düzenlemeler
   Bakımından Diğer Sonuçlar .............................................................. 145
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   USULE İLİŞKİN ESASLAR VE EVLATLIK İLİŞKİSİNİN
   SONA ERMESİ
   I. ŞEKİL VE USULE İLİŞKİN ESASLAR ............................................... 146
   A. Evlat Edinme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme .................... 146
   B. Başvurudan Sonraki Değişiklikler ..................................................... 149
   C. Hakimin Araştırma Ödevi ................................................................. 151
   D. Evlat Edinmede Aracılık ................................................................... 155
   E. Kayıt, Belge ve Bilgilerin Gizliliği .................................................... 157
   II. EVLATLIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ .......................................... 160
   A. Yokluk ............................................................................................... 160
   B. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması ......................................................... 163
   1. Genel Olarak .................................................................................. 163
   2. Sebepleri ........................................................................................ 166
   a. Esasa İlişkin Sebepler ............................................................ 166
   (1) Rızanın Bulunmaması .................................................... 166
   (2) Esasa İlişkin Diğer Eksiklikler ....................................... 169
   b. Usule İlişkin Sebepler ............................................................ 170
   3. Hak Düşürücü Süre ........................................................................ 171
   4. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasının Sonuçları ............................... 172
   SONUÇ ........................................................................................................... 175
   KAYNAKÇA .................................................................................................. 179
   ELEKTRONİK KAYNAKÇA ........................................................................ 186

   Stok Kodu
   :
   9789753685580
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   196
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat