Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Küçüklerin Evlat Edinilmesi Ali ER

Küçüklerin Evlat Edinilmesi

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 47,50
%5 İndirimli
Stokta var
KARGO BEDAVA
Küçüklerin Evlat Edinilmesi
Küçüklerin Evlat Edinilmesi
Filiz Kitabevi
47.50
<p><span style="font-size: 0.9em;">ÖNSÖZ ........................................................................................................... III</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">KISALTMALAR LİSTESİ ........................................................................... IX</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">GİRİŞ .............................................................................................................. 1</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">BİRİNCİ BÖLÜM</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">EVLAT EDİNME KURUMUNA GENEL BAKIŞ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ ......................................................... 3</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II.FAYDALARI VE SAKINCALARI ....................................................... 5</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III.TÜRLERİ ............................................................................................... 7</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. Evlat Edinme Sistemleri Bakımından ............................................... 7</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1.Tam Evlat Edinme Sistemi ............................................................ 7</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2.Sınırlı Evlat Edinme Sistemi ......................................................... 8</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3.Karma Evlat Edinme Sistemi ......................................................... 9</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. Evlat Edinilen Bakımından ................................................................ 10</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1.Küçüklerin Evlat Edinilmesi .......................................................... 10</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2.Erginlerin Evlat Edinilmesi ........................................................... 11</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. Evlat Edinen Bakımından .................................................................. 12</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1.Birlikte Evlat Edinme .................................................................... 12</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2.Tek Başına Evlat Edinme .............................................................. 19</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a.Evli Olmayan Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesi .................... 19</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b.Evli Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesi ................................... 21</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(1) Diğer Eşin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu .................... 22</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(2) Diğer Eşin Nerede Olduğunun Bilinmemesi ........................ 24</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(3) Mahkeme Kararına Dayanan Ayrı Yaşama .......................... 25</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c.Üvey Çocuğun Evlat Edinilmesi ................................................ 27</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">İKİNCİ BÖLÜM</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNİN ŞARTLARI</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. EVLAT EDİNENİN GERÇEK KİŞİ OLMASI ...................................... 32</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II.EVLAT EDİNENİN EHLİYETİ ............................................................ 32</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III.KÜÇÜĞÜN EVLAT EDİNEN TARAFINDAN BAKILMIŞ VE</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">EĞİTİLMİŞ OLMASI ........................................................................... 35</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IV.EVLAT EDİNMENİN KÜÇÜĞÜN YARARINA OLMASI ................. 40</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">V.EVLAT EDİNMENİN EVLAT EDİNENİN DİĞER ÇOCUKLARININ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">YARARLARINA AYKIRI OLMAMASI .............................................. 43</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VI.YAŞ ŞARTLARININ TAMAMLANMIŞ OLMASI ............................. 45</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. Tarafların Doldurmaları Gereken Yaş Bakımından .......................... 46</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1.Evlat Edinenin Yaşı ........................................................................ 46</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2.Evlatlığın Yaşı ................................................................................ 46</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. Taraflar Arasındaki Yaş Farkı Bakımından ....................................... 47</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VII.RIZA ŞARTLARININ TAMAMLANMIŞ OLMASI ........................... 52</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. Küçüğün Rızası ................................................................................. 52</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1.Genel Olarak .................................................................................. 52</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2.Rızanın Şekli ve Zamanı ................................................................ 55</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3.Küçüğün Rızasının Alınmaması .................................................... 56</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. Ana ve Babanın Rızası ...................................................................... 57</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1.Ana ve Babanın Rızasının Aranmasının Nedeni ........................... 57</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2.Rızası Gereken Ana ve Babaya İlişkin Şartlar ............................... 57</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3.Rızanın Şekli ................................................................................. 60</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4.Rızanın Zamanı ............................................................................. 66</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5.Rızanın Geri Alınması ................................................................... 67</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">6.Rızanın Aranmaması ..................................................................... 69</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a.Rızanın Aranmamasının Şartları ................................................ 70</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(1) Ana ve/veya Babanın Kim Olduğunun Bilinmemesi ........... 70</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(2)Ana ve/veya Babanın Uzun Süreden Beri Nerede</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Oturduğunun Bilinmemesi .................................................... 72</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(3)Ana ve/veya Babanın Ayırt Etme Gücünden Sürekli Olarak</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Yoksun Bulunması ............................................................... 74</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(4)Ana ve/veya Babanın Küçüğe Karşı Özen Yükümlülüğünü</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Yeterince Yerine Getirmemesi ............................................. 75</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b.Rızanın Aranmaması Kararı ve Zamanı .................................... 82</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c.Rızanın Aranmaması Kararının Yazılı Bildirimi ....................... 86</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. Vesayet Dairelerinin Rızası ............................................................... 87</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VIII.MAHKEMENİN EVLAT EDİNMEYE KARAR VERMESİ ............... 91</span><br /><br /><span style="font-size: 0.9em;">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">EVLAT EDİNMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. HISIMLIK VE SOYBAĞI ...................................................................... 92</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. VELAYET HAKKI ................................................................................ 95</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. ANA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI ........................... 100</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IV. EVLENME ENGELİ .............................................................................. 103</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">V. EVLATLIĞIN ADI ................................................................................ 111</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. Evlat Edinilen Küçüğün Öz Adı ........................................................ 111</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. Evlat Edinilen Küçüğün Soyadı ........................................................ 112</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VI. EVLATLIĞIN ANA BABA ADI ........................................................... 117</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VII. VATANDAŞLIK ................................................................................... 122</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VIII. MİRASÇILIK ........................................................................................ 127</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. Genel Olarak ..................................................................................... 127</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. Evlat Edinenin Mirasçılığı ................................................................. 129</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. Evlatlığın Ve Altsoyunun Mirasçılığı ................................................ 132</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak .................................................................................. 132</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Evlatlığın Mirasçılığının Sınırlı Olması ........................................ 133</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Evlatlığın Birden Fazla Sıfatla Mirasçılığı .................................... 134</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Evlatlığın Mirasçılığının Kaldırılması ........................................... 135</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">D. Evlatlığın Öz Ailesine Mirasçılığı ..................................................... 137</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IX. BAKIM BORCU .................................................................................... 138</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">X. YARDIM NAFAKASI ........................................................................... 140</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">XI. EVLAT EDİNMENİN DİĞER SONUÇLARI ....................................... 143</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. Evlatlığın Yerleşim Yeri ................................................................... 143</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. Nüfus Siciline Kayıt .......................................................................... 144</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. Hısımlık İlişkisinden Kaynaklanan Kanuni Düzenlemeler</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Bakımından Diğer Sonuçlar .............................................................. 145</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">USULE İLİŞKİN ESASLAR VE EVLATLIK İLİŞKİSİNİN</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">SONA ERMESİ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. ŞEKİL VE USULE İLİŞKİN ESASLAR ............................................... 146</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. Evlat Edinme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme .................... 146</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. Başvurudan Sonraki Değişiklikler ..................................................... 149</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. Hakimin Araştırma Ödevi ................................................................. 151</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">D. Evlat Edinmede Aracılık ................................................................... 155</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">E. Kayıt, Belge ve Bilgilerin Gizliliği .................................................... 157</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. EVLATLIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ .......................................... 160</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. Yokluk ............................................................................................... 160</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması ......................................................... 163</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak .................................................................................. 163</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Sebepleri ........................................................................................ 166</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Esasa İlişkin Sebepler ............................................................ 166</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(1) Rızanın Bulunmaması .................................................... 166</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(2) Esasa İlişkin Diğer Eksiklikler ....................................... 169</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Usule İlişkin Sebepler ............................................................ 170</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Hak Düşürücü Süre ........................................................................ 171</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasının Sonuçları ............................... 172</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">SONUÇ ........................................................................................................... 175</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">KAYNAKÇA .................................................................................................. 179</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ELEKTRONİK KAYNAKÇA ........................................................................ 186</span></p>
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ ........................................................................................................... III
   KISALTMALAR LİSTESİ ........................................................................... IX
   GİRİŞ .............................................................................................................. 1

   BİRİNCİ BÖLÜM
   EVLAT EDİNME KURUMUNA GENEL BAKIŞ
   I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ ......................................................... 3
   II.FAYDALARI VE SAKINCALARI ....................................................... 5
   III.TÜRLERİ ............................................................................................... 7
   A. Evlat Edinme Sistemleri Bakımından ............................................... 7
   1.Tam Evlat Edinme Sistemi ............................................................ 7
   2.Sınırlı Evlat Edinme Sistemi ......................................................... 8
   3.Karma Evlat Edinme Sistemi ......................................................... 9
   B. Evlat Edinilen Bakımından ................................................................ 10
   1.Küçüklerin Evlat Edinilmesi .......................................................... 10
   2.Erginlerin Evlat Edinilmesi ........................................................... 11
   C. Evlat Edinen Bakımından .................................................................. 12
   1.Birlikte Evlat Edinme .................................................................... 12
   2.Tek Başına Evlat Edinme .............................................................. 19
   a.Evli Olmayan Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesi .................... 19
   b.Evli Kişinin Tek Başına Evlat Edinmesi ................................... 21
   (1) Diğer Eşin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu .................... 22
   (2) Diğer Eşin Nerede Olduğunun Bilinmemesi ........................ 24
   (3) Mahkeme Kararına Dayanan Ayrı Yaşama .......................... 25
   c.Üvey Çocuğun Evlat Edinilmesi ................................................ 27

   İKİNCİ BÖLÜM
   KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNİN ŞARTLARI
   I. EVLAT EDİNENİN GERÇEK KİŞİ OLMASI ...................................... 32
   II.EVLAT EDİNENİN EHLİYETİ ............................................................ 32
   III.KÜÇÜĞÜN EVLAT EDİNEN TARAFINDAN BAKILMIŞ VE
   EĞİTİLMİŞ OLMASI ........................................................................... 35
   IV.EVLAT EDİNMENİN KÜÇÜĞÜN YARARINA OLMASI ................. 40
   V.EVLAT EDİNMENİN EVLAT EDİNENİN DİĞER ÇOCUKLARININ
   YARARLARINA AYKIRI OLMAMASI .............................................. 43
   VI.YAŞ ŞARTLARININ TAMAMLANMIŞ OLMASI ............................. 45
   A. Tarafların Doldurmaları Gereken Yaş Bakımından .......................... 46
   1.Evlat Edinenin Yaşı ........................................................................ 46
   2.Evlatlığın Yaşı ................................................................................ 46
   B. Taraflar Arasındaki Yaş Farkı Bakımından ....................................... 47
   VII.RIZA ŞARTLARININ TAMAMLANMIŞ OLMASI ........................... 52
   A. Küçüğün Rızası ................................................................................. 52
   1.Genel Olarak .................................................................................. 52
   2.Rızanın Şekli ve Zamanı ................................................................ 55
   3.Küçüğün Rızasının Alınmaması .................................................... 56
   B. Ana ve Babanın Rızası ...................................................................... 57
   1.Ana ve Babanın Rızasının Aranmasının Nedeni ........................... 57
   2.Rızası Gereken Ana ve Babaya İlişkin Şartlar ............................... 57
   3.Rızanın Şekli ................................................................................. 60
   4.Rızanın Zamanı ............................................................................. 66
   5.Rızanın Geri Alınması ................................................................... 67
   6.Rızanın Aranmaması ..................................................................... 69
   a.Rızanın Aranmamasının Şartları ................................................ 70
   (1) Ana ve/veya Babanın Kim Olduğunun Bilinmemesi ........... 70
   (2)Ana ve/veya Babanın Uzun Süreden Beri Nerede
   Oturduğunun Bilinmemesi .................................................... 72
   (3)Ana ve/veya Babanın Ayırt Etme Gücünden Sürekli Olarak
   Yoksun Bulunması ............................................................... 74
   (4)Ana ve/veya Babanın Küçüğe Karşı Özen Yükümlülüğünü
   Yeterince Yerine Getirmemesi ............................................. 75
   b.Rızanın Aranmaması Kararı ve Zamanı .................................... 82
   c.Rızanın Aranmaması Kararının Yazılı Bildirimi ....................... 86
   C. Vesayet Dairelerinin Rızası ............................................................... 87
   VIII.MAHKEMENİN EVLAT EDİNMEYE KARAR VERMESİ ............... 91

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   EVLAT EDİNMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
   I. HISIMLIK VE SOYBAĞI ...................................................................... 92
   II. VELAYET HAKKI ................................................................................ 95
   III. ANA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI ........................... 100
   IV. EVLENME ENGELİ .............................................................................. 103
   V. EVLATLIĞIN ADI ................................................................................ 111
   A. Evlat Edinilen Küçüğün Öz Adı ........................................................ 111
   B. Evlat Edinilen Küçüğün Soyadı ........................................................ 112
   VI. EVLATLIĞIN ANA BABA ADI ........................................................... 117
   VII. VATANDAŞLIK ................................................................................... 122
   VIII. MİRASÇILIK ........................................................................................ 127
   A. Genel Olarak ..................................................................................... 127
   B. Evlat Edinenin Mirasçılığı ................................................................. 129
   C. Evlatlığın Ve Altsoyunun Mirasçılığı ................................................ 132
   1. Genel Olarak .................................................................................. 132
   2. Evlatlığın Mirasçılığının Sınırlı Olması ........................................ 133
   3. Evlatlığın Birden Fazla Sıfatla Mirasçılığı .................................... 134
   4. Evlatlığın Mirasçılığının Kaldırılması ........................................... 135
   D. Evlatlığın Öz Ailesine Mirasçılığı ..................................................... 137
   IX. BAKIM BORCU .................................................................................... 138
   X. YARDIM NAFAKASI ........................................................................... 140
   XI. EVLAT EDİNMENİN DİĞER SONUÇLARI ....................................... 143
   A. Evlatlığın Yerleşim Yeri ................................................................... 143
   B. Nüfus Siciline Kayıt .......................................................................... 144
   C. Hısımlık İlişkisinden Kaynaklanan Kanuni Düzenlemeler
   Bakımından Diğer Sonuçlar .............................................................. 145
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   USULE İLİŞKİN ESASLAR VE EVLATLIK İLİŞKİSİNİN
   SONA ERMESİ
   I. ŞEKİL VE USULE İLİŞKİN ESASLAR ............................................... 146
   A. Evlat Edinme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme .................... 146
   B. Başvurudan Sonraki Değişiklikler ..................................................... 149
   C. Hakimin Araştırma Ödevi ................................................................. 151
   D. Evlat Edinmede Aracılık ................................................................... 155
   E. Kayıt, Belge ve Bilgilerin Gizliliği .................................................... 157
   II. EVLATLIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ .......................................... 160
   A. Yokluk ............................................................................................... 160
   B. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması ......................................................... 163
   1. Genel Olarak .................................................................................. 163
   2. Sebepleri ........................................................................................ 166
   a. Esasa İlişkin Sebepler ............................................................ 166
   (1) Rızanın Bulunmaması .................................................... 166
   (2) Esasa İlişkin Diğer Eksiklikler ....................................... 169
   b. Usule İlişkin Sebepler ............................................................ 170
   3. Hak Düşürücü Süre ........................................................................ 171
   4. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasının Sonuçları ............................... 172
   SONUÇ ........................................................................................................... 175
   KAYNAKÇA .................................................................................................. 179
   ELEKTRONİK KAYNAKÇA ........................................................................ 186

   Stok Kodu
   :
   9789753685580
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   196
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat