Sepetim (0) Toplam: 0,00
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesi ( EĞİLMEZ ) Ahmet Eğilme

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesi ( EĞİLMEZ )

Liste Fiyatı : 75,00
Taksitli fiyat : 1 x 75,00
9786254324079
601910
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesi ( EĞİLMEZ )
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesi ( EĞİLMEZ )
75.00

İşyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işletmelere yönelik denetimlerde, ruhsat iptalleri oldukça sık karşılaşılan bir olgudur. Somut olayın koşulları dahilinde belki de son çare olarak başvurulması gereken ruhsat iptalleri, idareler tarafından kimi zaman ilk yöntem olarak kullanılmaktadır. Halbuki, anayasal bir ilke olan ve idareyi bağlayan ölçülülük ilkesi gereği, idarenin, elinde bulundurduğu araçları arasında bir kademelendirme yapması gerekir. Bu bağlamda, idarenin, mevzuata aykırılığı giderecek ve kamu düzenini tekrardan tesis edecek elverişli ve zorunlu önleme başvurması beklenir. Ancak, gerek uygulamada gerekse mevzuatta ruhsat iptallerine, kimi hallerde, ilk çare olarak başvurulmaktadır. Kanımızca bu yaklaşımın, iptal işleminin yaptırım niteliği dikkate alınarak ve ölçülülük ilkesi bağlamında yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu anlayışa uygun olarak hazırlanmaya çalışılan eldeki çalışmada, işyeri açma ve çalışma ruhsatının sona erme rejimi ele alınmaya çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
1. GENEL OLARAK RUHSAT
1.1. Ruhsat Kavramı ve Ruhsat İlişkisi
1.2. Ruhsatın Hukuki Niteliği ve Ruhsat Türleri
2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
2.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kavramı
2.2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Düzenlenmesi
2.3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Düzenlemeye Yetkili Merciler
2.4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Devredilmesi
2.5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Malvarlığı Değeri
İKİNCİ BÖLÜM
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİ VE SONA ERME İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİ
1.1. Genel Olarak
1.2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İdarenin İradesi Dışındaki Nedenlerle Sona Ermesi
1.3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İdarenin İradesine Bağlı Nedenlerle Sona Ermesi
2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI SONA ERDİREN İPTAL İŞLEMİNE KARŞI KORUMA SAĞLAYAN ANAYASAL GÜVENCELER
2.1. Ruhsat İptali İşleminde Kanunilik İlkesinin Karşılanması
2.2. Ruhsat İptali İşleminde Ölçülülük İlkesinin Karşılanması
3. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI SONA ERDİREN İPTAL İŞLEMİNİN İDARİ YAPTIRIM NİTELİĞİ VE İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI KORUMA SAĞLAYAN GÜVENCELER
3.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Sona Erdiren İptal İşleminin İdari Yaptırım Niteliği
3.2. Ruhsat İptali Niteliğinde Olmayan İdari Yaptırımlar
3.3. İdari Ceza Niteliği Taşıyan Ruhsat İptali İşlemlerine Karşı Koruma Sağlayan Çekirdek Ceza Hukuku Güvenceleri
3.4. Ruhsat İptali İşlemlerine Karşı Güvence Sağlayan Usul Kuralları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ GÜVENLİK VE İDARİ İSTİKRAR İLKELERİ IŞIĞINDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİ
1. SONA ERMEDE UYGULAMA ALANI BULAN GENEL İLKELER
1.1. Genel Olarak
1.2. Hukuki Güvenlik İlkesi
1.3. İdari İstikrar İlkesi
1.4. Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi
1.5. Haklı (Meşru) Beklentilerin Korunması İlkesi
2. YASAL DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİ
2.1. Yasal Değişiklik Yapma Gereksinimi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİNDE İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU
1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİNDE İDARENİN HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANAN MALİ SORUMLULUĞU
1.1. İdarenin Hizmet Kusuru
1.2. Hizmet Kusurunun Şartları
1.3. Ruhsat İptali İşleminden Kaynaklı Zararların Tazmini
2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİNDE İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU
2.1. İdarenin Kusursuz Sorumluluk İlkeleri
2.2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesinde İdarenin Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi Gereği Sorumluluğu
2.3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesinde İdarenin Risk Sorumluluğundan Kaynaklanan Sorumluluğu
2.4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesinde İdarenin Sosyal Risk İlkesinden Kaynaklanan Sorumluluğu
SONUÇ VE ÖNERİLER

 • Açıklama
  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işletmelere yönelik denetimlerde, ruhsat iptalleri oldukça sık karşılaşılan bir olgudur. Somut olayın koşulları dahilinde belki de son çare olarak başvurulması gereken ruhsat iptalleri, idareler tarafından kimi zaman ilk yöntem olarak kullanılmaktadır. Halbuki, anayasal bir ilke olan ve idareyi bağlayan ölçülülük ilkesi gereği, idarenin, elinde bulundurduğu araçları arasında bir kademelendirme yapması gerekir. Bu bağlamda, idarenin, mevzuata aykırılığı giderecek ve kamu düzenini tekrardan tesis edecek elverişli ve zorunlu önleme başvurması beklenir. Ancak, gerek uygulamada gerekse mevzuatta ruhsat iptallerine, kimi hallerde, ilk çare olarak başvurulmaktadır. Kanımızca bu yaklaşımın, iptal işleminin yaptırım niteliği dikkate alınarak ve ölçülülük ilkesi bağlamında yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu anlayışa uygun olarak hazırlanmaya çalışılan eldeki çalışmada, işyeri açma ve çalışma ruhsatının sona erme rejimi ele alınmaya çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)
   İÇİNDEKİLER
   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
   1. GENEL OLARAK RUHSAT
   1.1. Ruhsat Kavramı ve Ruhsat İlişkisi
   1.2. Ruhsatın Hukuki Niteliği ve Ruhsat Türleri
   2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
   2.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kavramı
   2.2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Düzenlenmesi
   2.3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Düzenlemeye Yetkili Merciler
   2.4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Devredilmesi
   2.5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Malvarlığı Değeri
   İKİNCİ BÖLÜM
   İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİ VE SONA ERME İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
   1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİ
   1.1. Genel Olarak
   1.2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İdarenin İradesi Dışındaki Nedenlerle Sona Ermesi
   1.3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İdarenin İradesine Bağlı Nedenlerle Sona Ermesi
   2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI SONA ERDİREN İPTAL İŞLEMİNE KARŞI KORUMA SAĞLAYAN ANAYASAL GÜVENCELER
   2.1. Ruhsat İptali İşleminde Kanunilik İlkesinin Karşılanması
   2.2. Ruhsat İptali İşleminde Ölçülülük İlkesinin Karşılanması
   3. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI SONA ERDİREN İPTAL İŞLEMİNİN İDARİ YAPTIRIM NİTELİĞİ VE İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI KORUMA SAĞLAYAN GÜVENCELER
   3.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Sona Erdiren İptal İşleminin İdari Yaptırım Niteliği
   3.2. Ruhsat İptali Niteliğinde Olmayan İdari Yaptırımlar
   3.3. İdari Ceza Niteliği Taşıyan Ruhsat İptali İşlemlerine Karşı Koruma Sağlayan Çekirdek Ceza Hukuku Güvenceleri
   3.4. Ruhsat İptali İşlemlerine Karşı Güvence Sağlayan Usul Kuralları
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   HUKUKİ GÜVENLİK VE İDARİ İSTİKRAR İLKELERİ IŞIĞINDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİ
   1. SONA ERMEDE UYGULAMA ALANI BULAN GENEL İLKELER
   1.1. Genel Olarak
   1.2. Hukuki Güvenlik İlkesi
   1.3. İdari İstikrar İlkesi
   1.4. Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi
   1.5. Haklı (Meşru) Beklentilerin Korunması İlkesi
   2. YASAL DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİ
   2.1. Yasal Değişiklik Yapma Gereksinimi
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİNDE İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU
   1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİNDE İDARENİN HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANAN MALİ SORUMLULUĞU
   1.1. İdarenin Hizmet Kusuru
   1.2. Hizmet Kusurunun Şartları
   1.3. Ruhsat İptali İşleminden Kaynaklı Zararların Tazmini
   2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ SONA ERMESİNDE İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU
   2.1. İdarenin Kusursuz Sorumluluk İlkeleri
   2.2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesinde İdarenin Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi Gereği Sorumluluğu
   2.3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesinde İdarenin Risk Sorumluluğundan Kaynaklanan Sorumluluğu
   2.4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Sona Ermesinde İdarenin Sosyal Risk İlkesinden Kaynaklanan Sorumluluğu
   SONUÇ VE ÖNERİLER

   Stok Kodu
   :
   9786254324079
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   108
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   75,00   
   75,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat