Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
İMTİYAZ HMGS Avukatlık Hukuku- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi - Türk H

İMTİYAZ HMGS Avukatlık Hukuku- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi - Türk Hukuk Tarihi Ders NotlarıHukuk Mesleklerine Giriş Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı

Liste Fiyatı : 290,00
İndirimli Fiyat : 275,50
Kazancınız : 14,50
Taksitli fiyat : 1 x 275,50
9786256623736
604161
İMTİYAZ HMGS Avukatlık Hukuku- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi - Türk Hukuk Tarihi Ders Notları
İMTİYAZ HMGS Avukatlık Hukuku- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi - Türk Hukuk Tarihi Ders Notları Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı
275.50

İÇİNDEKİLER
AVUKATLIK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK KAVRAMI – AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL.............................................................................1
I. AVUKATLIK KAVRAMI ........................................................................................................................................1
A.Tanımı .................................................................................................................................................................1
II. AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL....................................................................................................................3
İKİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ...............................................................................................................9
I. AVUKATIN HAKLARI ..........................................................................................................................................9
A. AVUKATLIK UNVANINI KULLANMA ve AVUKATLIK YETKİLERİNİ KULLANMA HAKKI...............9
B. KENDİSİNE GETİRİLEN İŞİ REDDETME HAKKI........................................................................................9
C. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI.....................................................................................................................9
D. İŞLERİNİ STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİP HAKKI..............................................................................10
E. DOSYA İNCELEME VE BİLGİ BELGE TEMİN ETME HAKKI.....................................................................10
F. ÖRNEK ÇIKARABİLME VE TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI......................................................................11
G. TEVKİL YETKİSİ ve YETKİ BELGESİ VERME HAKKI..................................................................................11
H. AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMA; ÜZERİNİN, BÜROSUNUN VEYA
KONUTUNUN ARANMASI ............................................................................................................................12
I. ÜCRET HAKKI.....................................................................................................................................................12
J. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI ...............................................................................12
K. DİĞER HAKLAR................................................................................................................................................12
II. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.......................................................................................................................13
A. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................................................13
B. BAROYA LEVHASINA YAZILMA ve MENSUP OLDUĞU BAROYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ...14
C. STAJYER ve ÇALIŞANLARINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................................................16
D. ÇEKİŞMELİ HAKLARI ELDE ETME YASAĞI...............................................................................................17
E. MENFAATİ ZIT TARAFLARA HUKUKİ MÜTALAA VEREMEMESİ.........................................................17
F. REKLAM YASAĞI...............................................................................................................................................17
G. CÜBBE GİYME ZORUNLULUĞU..................................................................................................................17
H. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ.................................................................................................................................18
I. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ....................................................................................................................18
J. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................18
K. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av. K. Md. 38)...........................................................................................19
L. DOSYA TUTMAK ve DOSYA SAKLAMAK..................................................................................................19
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ........................................................................................................................................20
I. TANIMI, NİTELİĞİ VE KURULMASI..................................................................................................................20
II. AVUKATLIK ÜCRETİ............................................................................................................................................21
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAROLAR ve TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ..........................................................................................................23
BEŞİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN SORUMLULUĞU...................................................................................................................................32
I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU................................................................................................................................32
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİNİN TEMELLERİ......................................................................42
I. NORMATİF DİSİPLİNLER ARASINDA HUKUKUN YERİ VE ÖNEMİ.........................................................42
II. HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİNİN DOGMATİK (FORMALİST) HUKUK
TEORİSİNDEN FARKI..........................................................................................................................................44
III. HUKUK FELSEFESİ İLE HUKUK SOSYOLOJİSİNİN BİRBİRİNDEN FARKI............................................46
İKINCI BÖLÜM
HUKUK FELSEFESİ ....................................................................................................................................................49
I. HUKUK FELSEFESİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİ ....................................................................................................49
II. HUKUK FELSEFESİNDE EKOLLER VE YAKLAŞIMLAR...............................................................................54
III. TARİH BOYUNCA DOĞAL HUKUK YAKLAŞIMLARI: ...............................................................................63
IV. 19. YÜZYIL’DA HUKUKÎ POZİTİVİZM VE REALİZMİN DOĞUŞU..........................................................78
V. 20. YÜZYIL’DA HUKUKİ POZİTİVİZM VE DOĞAL HUKUKÇULUK.........................................................90
VI. HUKUK FELSEFESİNİN GÜNCEL DURUMU...............................................................................................99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK SOSYOLOJİSİ ..............................................................................................................................................104
I. HUKUK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ NİTELİĞİNDE ÖN NOTLAR....................................................................105
II. Sosyolojik Terminolojinin ve Metodolojinin Hukuk Sosyolojisindeki
İzdüşümleri.........................................................................................................................................................112
III. HUKUK SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL SEYRİ..............................................................................................128
Hukuk Sosyolojisinin Ayrı Bir Disiplin Olmasında İki Öncü İsim:
Ehrlich ve Gurvitch.............................................................................................................................................130
Çağdaş Hukuk Sosyolojisine Katkı Sağlayan Yakın Dönem Düşünürleri.........................................131
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-1
(Stoacılar Hariç Eski Yunan Dönemi)............................................................................................................133
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-2
(Yunan Stoacılar Dahil Roma, İslam Filozofları Dahil Teolojik Ortaçağ Dönemi ve Çıkış)..........134
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-3
(Toplum Sözleşmesi Kuramları).....................................................................................................................135
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-4
(Toplum Sözleşmesi Kuramcısı Olmayan 18. ve Bazı 19.Yüzyıl Filozofları).....................................136
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-5
(19. ve 20. Yüzyıl’daki İlk Pozitivist ve Sosyolojik Yaklaşımlar ve Sosyalist Teoriler).....................137
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-6
(Tarihçi Hukuk ve Hukuki Realizm)...............................................................................................................138
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-7
(Son Pozitivist ve Doğal Hukukçu Düşünürler)........................................................................................139
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-8
(Çağdaş Toplum Sözleşmesi Kuramcıları ve Saf Doğal Hukukçu Düşünürler)..............................140
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-9
(Eleştirel Hukuk Teorisi).....................................................................................................................................141
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-10
(Sosyoloji, Sosyolojik -Yaklaşımlı- Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi).......................................142
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-11
(20.Yüzyıl’dan Günümüze Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi’ne Katkı Sağlayan Kuramlar)...........143
DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-12 ................................................................................................................................144
TÜRK HUKUK TARİHİ
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ HUKUK SİSTEMİ..............................................................................147
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri.......................................................................................................................147
İslamiyet Öncesi Türk Hukukunun Kaynakları.............................................................................................147
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET......................................................148
İSLAMİYETTEN SONRA TÜRK HUKUK SİSTEMİ...............................................................................................151
İSLAM ÖZEL HUKUKU...........................................................................................................................................159
İSLAM MİRAS HUKUKU........................................................................................................................................162
A) ŞER’İ MİRAS HUKUKU...................................................................................................................................162
B) İSLAM HUKUKUNDA BORÇLAR VE BAĞIT..............................................................................................166
C) İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET................................................................................................................166
TANZİMAT DÖNEMİNE KADAR OSMANLI KAMU HUKUKU.........................................................................167
Abbasi Devleti (750 - 1258).............................................................................................................................167
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)............................................................................................................167
Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)........................................................................................................169
Anadolu Beylikleri Dönemi..............................................................................................................................169
OSMANLI DEVLETİ’NİN DOĞUŞU VE YÜKSELMESİ..................................................................................................... 170
TANZİMAT SONRASI OSMANLI HUKUK SİSTEMİ......................................................................................................... 177
III. Ahmet (Lale Devri) Dönemi Islahatları...................................................................................................178
II. Mahmut Dönemi Islahatları........................................................................................................................178
Tanzimat Fermanı (1839) (Gülhanei Hattı Hümayun)............................................................................179
Islahat Fermanı 1856 (İmtiyazlar Fermanı).................................................................................................179
Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku......................................................................................................180

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   AVUKATLIK HUKUKU
   BİRİNCİ BÖLÜM
   AVUKATLIK KAVRAMI – AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL.............................................................................1
   I. AVUKATLIK KAVRAMI ........................................................................................................................................1
   A.Tanımı .................................................................................................................................................................1
   II. AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL....................................................................................................................3
   İKİNCİ BÖLÜM
   AVUKATIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ...............................................................................................................9
   I. AVUKATIN HAKLARI ..........................................................................................................................................9
   A. AVUKATLIK UNVANINI KULLANMA ve AVUKATLIK YETKİLERİNİ KULLANMA HAKKI...............9
   B. KENDİSİNE GETİRİLEN İŞİ REDDETME HAKKI........................................................................................9
   C. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI.....................................................................................................................9
   D. İŞLERİNİ STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİP HAKKI..............................................................................10
   E. DOSYA İNCELEME VE BİLGİ BELGE TEMİN ETME HAKKI.....................................................................10
   F. ÖRNEK ÇIKARABİLME VE TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI......................................................................11
   G. TEVKİL YETKİSİ ve YETKİ BELGESİ VERME HAKKI..................................................................................11
   H. AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMA; ÜZERİNİN, BÜROSUNUN VEYA
   KONUTUNUN ARANMASI ............................................................................................................................12
   I. ÜCRET HAKKI.....................................................................................................................................................12
   J. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI ...............................................................................12
   K. DİĞER HAKLAR................................................................................................................................................12
   II. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.......................................................................................................................13
   A. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................................................13
   B. BAROYA LEVHASINA YAZILMA ve MENSUP OLDUĞU BAROYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ...14
   C. STAJYER ve ÇALIŞANLARINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................................................16
   D. ÇEKİŞMELİ HAKLARI ELDE ETME YASAĞI...............................................................................................17
   E. MENFAATİ ZIT TARAFLARA HUKUKİ MÜTALAA VEREMEMESİ.........................................................17
   F. REKLAM YASAĞI...............................................................................................................................................17
   G. CÜBBE GİYME ZORUNLULUĞU..................................................................................................................17
   H. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ.................................................................................................................................18
   I. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ....................................................................................................................18
   J. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................................18
   K. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av. K. Md. 38)...........................................................................................19
   L. DOSYA TUTMAK ve DOSYA SAKLAMAK..................................................................................................19
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ........................................................................................................................................20
   I. TANIMI, NİTELİĞİ VE KURULMASI..................................................................................................................20
   II. AVUKATLIK ÜCRETİ............................................................................................................................................21
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   BAROLAR ve TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ..........................................................................................................23
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   AVUKATIN SORUMLULUĞU...................................................................................................................................32
   I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU................................................................................................................................32
   HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİNİN TEMELLERİ......................................................................42
   I. NORMATİF DİSİPLİNLER ARASINDA HUKUKUN YERİ VE ÖNEMİ.........................................................42
   II. HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİNİN DOGMATİK (FORMALİST) HUKUK
   TEORİSİNDEN FARKI..........................................................................................................................................44
   III. HUKUK FELSEFESİ İLE HUKUK SOSYOLOJİSİNİN BİRBİRİNDEN FARKI............................................46
   İKINCI BÖLÜM
   HUKUK FELSEFESİ ....................................................................................................................................................49
   I. HUKUK FELSEFESİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİ ....................................................................................................49
   II. HUKUK FELSEFESİNDE EKOLLER VE YAKLAŞIMLAR...............................................................................54
   III. TARİH BOYUNCA DOĞAL HUKUK YAKLAŞIMLARI: ...............................................................................63
   IV. 19. YÜZYIL’DA HUKUKÎ POZİTİVİZM VE REALİZMİN DOĞUŞU..........................................................78
   V. 20. YÜZYIL’DA HUKUKİ POZİTİVİZM VE DOĞAL HUKUKÇULUK.........................................................90
   VI. HUKUK FELSEFESİNİN GÜNCEL DURUMU...............................................................................................99
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   HUKUK SOSYOLOJİSİ ..............................................................................................................................................104
   I. HUKUK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ NİTELİĞİNDE ÖN NOTLAR....................................................................105
   II. Sosyolojik Terminolojinin ve Metodolojinin Hukuk Sosyolojisindeki
   İzdüşümleri.........................................................................................................................................................112
   III. HUKUK SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL SEYRİ..............................................................................................128
   Hukuk Sosyolojisinin Ayrı Bir Disiplin Olmasında İki Öncü İsim:
   Ehrlich ve Gurvitch.............................................................................................................................................130
   Çağdaş Hukuk Sosyolojisine Katkı Sağlayan Yakın Dönem Düşünürleri.........................................131
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-1
   (Stoacılar Hariç Eski Yunan Dönemi)............................................................................................................133
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-2
   (Yunan Stoacılar Dahil Roma, İslam Filozofları Dahil Teolojik Ortaçağ Dönemi ve Çıkış)..........134
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-3
   (Toplum Sözleşmesi Kuramları).....................................................................................................................135
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-4
   (Toplum Sözleşmesi Kuramcısı Olmayan 18. ve Bazı 19.Yüzyıl Filozofları).....................................136
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-5
   (19. ve 20. Yüzyıl’daki İlk Pozitivist ve Sosyolojik Yaklaşımlar ve Sosyalist Teoriler).....................137
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-6
   (Tarihçi Hukuk ve Hukuki Realizm)...............................................................................................................138
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-7
   (Son Pozitivist ve Doğal Hukukçu Düşünürler)........................................................................................139
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-8
   (Çağdaş Toplum Sözleşmesi Kuramcıları ve Saf Doğal Hukukçu Düşünürler)..............................140
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-9
   (Eleştirel Hukuk Teorisi).....................................................................................................................................141
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-10
   (Sosyoloji, Sosyolojik -Yaklaşımlı- Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi).......................................142
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-11
   (20.Yüzyıl’dan Günümüze Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi’ne Katkı Sağlayan Kuramlar)...........143
   DÜŞÜNÜRLER TABLOSU-12 ................................................................................................................................144
   TÜRK HUKUK TARİHİ
   İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ HUKUK SİSTEMİ..............................................................................147
   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri.......................................................................................................................147
   İslamiyet Öncesi Türk Hukukunun Kaynakları.............................................................................................147
   İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET......................................................148
   İSLAMİYETTEN SONRA TÜRK HUKUK SİSTEMİ...............................................................................................151
   İSLAM ÖZEL HUKUKU...........................................................................................................................................159
   İSLAM MİRAS HUKUKU........................................................................................................................................162
   A) ŞER’İ MİRAS HUKUKU...................................................................................................................................162
   B) İSLAM HUKUKUNDA BORÇLAR VE BAĞIT..............................................................................................166
   C) İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET................................................................................................................166
   TANZİMAT DÖNEMİNE KADAR OSMANLI KAMU HUKUKU.........................................................................167
   Abbasi Devleti (750 - 1258).............................................................................................................................167
   Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)............................................................................................................167
   Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)........................................................................................................169
   Anadolu Beylikleri Dönemi..............................................................................................................................169
   OSMANLI DEVLETİ’NİN DOĞUŞU VE YÜKSELMESİ..................................................................................................... 170
   TANZİMAT SONRASI OSMANLI HUKUK SİSTEMİ......................................................................................................... 177
   III. Ahmet (Lale Devri) Dönemi Islahatları...................................................................................................178
   II. Mahmut Dönemi Islahatları........................................................................................................................178
   Tanzimat Fermanı (1839) (Gülhanei Hattı Hümayun)............................................................................179
   Islahat Fermanı 1856 (İmtiyazlar Fermanı).................................................................................................179
   Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku......................................................................................................180

   Stok Kodu
   :
   9786256623736
   Boyut
   :
   19X27
   Sayfa Sayısı
   :
   190
   Basım Yeri
   :
   BURSA
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   275,50   
   275,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat