Sepetim (0) Toplam: 0,00
İdarenin Gıda Güvenliğine İlişkin Faaliyetleri ( SOYLU ) Ahmet Cemil S

İdarenin Gıda Güvenliğine İlişkin Faaliyetleri ( SOYLU )

Liste Fiyatı : 300,00
Taksitli fiyat : 1 x 300,00
9786254323973
601911
İdarenin Gıda Güvenliğine İlişkin Faaliyetleri ( SOYLU )
İdarenin Gıda Güvenliğine İlişkin Faaliyetleri ( SOYLU )
300.00

Gıda ve gıda güvenliği, insanının doğumundan ölümüne kadar olan süreçte en hayati noktalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıdanın birçok tarihsel gelişime yön vermesi, geçmişten günümüze gıda güvenliğinin çözülmesi gereken bir konu olması da gıda güvenliğinin önemini ortaya koymaktadır. İnsan hayatı için mühim bir alanı teşkil eden gıda güvenliği; gıda mühendisliğinden insan haklarına, tüketici hukukundan sağlık alanına birden fazla disiplini içeren bir konu olması nedeniyle birçok alanda incelenmesi gereken hususları içermektedir. Hukuki manada gıda güvenliği, sadece üretici ve tüketiciyi ilgilendiren bir husus olmayıp, idarelerin gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi bulunması dolayısıyla idare hukukunu da ilgilendirmektedir. Ancak doktrinde gıda güvenliğinin idare hukuku bağlamında pek fazla ele alınmadığı görülmektedir. Bu açıdan eserde konunun içerdiği güncel gelişmelerde dikkate alınarak idarelerin gıda güvenliğine ilişkin faaliyetleri ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GIDA VE GIDA GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TANIM VE İLKELER
Birinci Kısım
Gıda ve İlişkili Kavramlar
I. GIDA KAVRAMI
II. ÖZEL NİTELİKLİ GIDA TÜRLERİ
III. GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) VE BİYOGÜVENLİK
İkinci Kısım
Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğine İlişkin Kavramlar
IV. GIDA GÜVENLİĞİ (ve GÜVENCESİ)
V. GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON
VI. GIDA KALİTESİ
VII. GIDA ETİĞİ
VIII. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve GIDA GÜVENLİĞİ
Üçüncü Kısım
Bir Hak Olarak Gıda ve Gıda Güvenliği
IX. HAK BOYUTUYLA GIDA VE GIDA GÜVENLİĞİ
X. GIDA VE GIDA GÜVENLİĞİ HAKKININ SAĞLANMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR
Dördüncü Kısım
Gıda ve Gıda Güvenliği Hukukunun Gelişimi
XI. İLK ÇAĞDAN ÇAĞIMIZA GIDA VE GIDA GÜVENLİĞİ HUKUKUNUN GELİŞİMİ
XII. ÇAĞIMIZDA GIDA GÜVENLİĞİ HUKUKU
Beşinci Kısım
Gıda Güvenliğine Yönelik Tehlikeler
XIII. BİYOLOJİK TEHLİKELER
XIV. KİMYASAL TEHLİKELER
XV. FİZİKSEL TEHLİKELER
Altıncı Kısım
Gıda Güvenliği Sürecine Hakim Olan Esas ve Usuller
XVI. GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TEMEL İLKELER VE USULLER
XVII. GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA HİZMET EDEN DİĞER İLKE VE USULLER
İKİNCİ BÖLÜM
GIDA GÜVENLİĞİNDE FAALİYET GÖSTEREN İDARELER VE FAALİYETLERİNİN NİTELİĞİ
Birinci Kısım
Gıda Güvenliğinde Faaliyet Gösteren İdareler
I. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
II. SAĞLIK BAKANLIĞI
III. TİCARET BAKANLIĞI
IV. SAĞLIK VE GIDA POLİTİKALARI KURULU
V. RTÜK
VI. STANDARDİZASYON VE AKREDİTASYON KURUMLARI
VII. BELEDİYELER
VIII. İL ÖZEL İDARESİ
İkinci Kısım
Gıda Güvenliğine Yönelik İdari Faaliyetlerin Niteliği
IX. KOLLUK FAALİYETLERİ AÇISINDAN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA FAALİYETİ
X. KAMU HİZMETİ AÇISINDAN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA FAALİYETİ
XI. ÖZENDİRME VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ AÇISINDAN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARENİN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA HUSUSUNDA YETKİ ve GÖREVLERİ
Birinci Kısım
Gıdanın Hazırlanması ve Piyasaya Sürülmesinden Önceki İşlemler
I. GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNE KAYDA TABİ YERLER
II. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİ
III. GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN GIDA HİJYENİNE İLİŞKİN ŞARTLARIN SAĞLANMASI
İkinci Kısım
Gıdaların Piyasaya Sürülmesindeki İşlemler
IV. GIDALARIN TAŞINMASI, DEPOLANMASI ve MUHAFAZASI
V. GIDALARIN AMBALAJLANMASI VE PAKETLENMESİ
VI. GIDALARIN ETİKETLENMESİ VE BİLGİLENDİRME
VII. GIDALARIN REKLAMI VE TANITIMI
Üçüncü Kısım
Gıdaların Kontrolü ve Denetimi
VIII. KONTROL VE DENETİMLERİN KAPSAMI
IX. KONTROL VE DENETİMLERİN GENEL İLKE VE KURALLARI
X. GIDA KONTROLLERİNDE YETKİLİ MAKAM VE GÖREVLİLER
XI. KONTROL FAALİYETLERİ, METOTLAR VE TEKNİKLER
XII. İTHALAT VE İHRACATTA RESMİ KONTROLLER, GÜMRÜKLER VE SINIR KONTROL NOKTALARI
Dördüncü Kısım
Gıda Güvenliğine İlişkin İdari Yaptırımlar, İhlaller, Yaptırımların Uygulanması, Başvuru Yolları ve Suç Teşkil Eden Fiiller
XIII. GIDA GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
XIV. GIDA GÜVENLİĞİ HUSUSUNDA İDARİ YAPTIRIMLARA KONU İHLALLER (5996 Sayılı Kanun m.40 ve m.41)
XV. İDARİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI
XVI. TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLLER (Türk Ceza Kanunu m.186, 187)
SONUÇ

 • Açıklama
  • Gıda ve gıda güvenliği, insanının doğumundan ölümüne kadar olan süreçte en hayati noktalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıdanın birçok tarihsel gelişime yön vermesi, geçmişten günümüze gıda güvenliğinin çözülmesi gereken bir konu olması da gıda güvenliğinin önemini ortaya koymaktadır. İnsan hayatı için mühim bir alanı teşkil eden gıda güvenliği; gıda mühendisliğinden insan haklarına, tüketici hukukundan sağlık alanına birden fazla disiplini içeren bir konu olması nedeniyle birçok alanda incelenmesi gereken hususları içermektedir. Hukuki manada gıda güvenliği, sadece üretici ve tüketiciyi ilgilendiren bir husus olmayıp, idarelerin gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi bulunması dolayısıyla idare hukukunu da ilgilendirmektedir. Ancak doktrinde gıda güvenliğinin idare hukuku bağlamında pek fazla ele alınmadığı görülmektedir. Bu açıdan eserde konunun içerdiği güncel gelişmelerde dikkate alınarak idarelerin gıda güvenliğine ilişkin faaliyetleri ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)
   İÇİNDEKİLER
   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   GIDA VE GIDA GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TANIM VE İLKELER
   Birinci Kısım
   Gıda ve İlişkili Kavramlar
   I. GIDA KAVRAMI
   II. ÖZEL NİTELİKLİ GIDA TÜRLERİ
   III. GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) VE BİYOGÜVENLİK
   İkinci Kısım
   Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğine İlişkin Kavramlar
   IV. GIDA GÜVENLİĞİ (ve GÜVENCESİ)
   V. GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON
   VI. GIDA KALİTESİ
   VII. GIDA ETİĞİ
   VIII. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve GIDA GÜVENLİĞİ
   Üçüncü Kısım
   Bir Hak Olarak Gıda ve Gıda Güvenliği
   IX. HAK BOYUTUYLA GIDA VE GIDA GÜVENLİĞİ
   X. GIDA VE GIDA GÜVENLİĞİ HAKKININ SAĞLANMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR
   Dördüncü Kısım
   Gıda ve Gıda Güvenliği Hukukunun Gelişimi
   XI. İLK ÇAĞDAN ÇAĞIMIZA GIDA VE GIDA GÜVENLİĞİ HUKUKUNUN GELİŞİMİ
   XII. ÇAĞIMIZDA GIDA GÜVENLİĞİ HUKUKU
   Beşinci Kısım
   Gıda Güvenliğine Yönelik Tehlikeler
   XIII. BİYOLOJİK TEHLİKELER
   XIV. KİMYASAL TEHLİKELER
   XV. FİZİKSEL TEHLİKELER
   Altıncı Kısım
   Gıda Güvenliği Sürecine Hakim Olan Esas ve Usuller
   XVI. GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TEMEL İLKELER VE USULLER
   XVII. GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA HİZMET EDEN DİĞER İLKE VE USULLER
   İKİNCİ BÖLÜM
   GIDA GÜVENLİĞİNDE FAALİYET GÖSTEREN İDARELER VE FAALİYETLERİNİN NİTELİĞİ
   Birinci Kısım
   Gıda Güvenliğinde Faaliyet Gösteren İdareler
   I. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
   II. SAĞLIK BAKANLIĞI
   III. TİCARET BAKANLIĞI
   IV. SAĞLIK VE GIDA POLİTİKALARI KURULU
   V. RTÜK
   VI. STANDARDİZASYON VE AKREDİTASYON KURUMLARI
   VII. BELEDİYELER
   VIII. İL ÖZEL İDARESİ
   İkinci Kısım
   Gıda Güvenliğine Yönelik İdari Faaliyetlerin Niteliği
   IX. KOLLUK FAALİYETLERİ AÇISINDAN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA FAALİYETİ
   X. KAMU HİZMETİ AÇISINDAN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA FAALİYETİ
   XI. ÖZENDİRME VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ AÇISINDAN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   İDARENİN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA HUSUSUNDA YETKİ ve GÖREVLERİ
   Birinci Kısım
   Gıdanın Hazırlanması ve Piyasaya Sürülmesinden Önceki İşlemler
   I. GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNE KAYDA TABİ YERLER
   II. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİ
   III. GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN GIDA HİJYENİNE İLİŞKİN ŞARTLARIN SAĞLANMASI
   İkinci Kısım
   Gıdaların Piyasaya Sürülmesindeki İşlemler
   IV. GIDALARIN TAŞINMASI, DEPOLANMASI ve MUHAFAZASI
   V. GIDALARIN AMBALAJLANMASI VE PAKETLENMESİ
   VI. GIDALARIN ETİKETLENMESİ VE BİLGİLENDİRME
   VII. GIDALARIN REKLAMI VE TANITIMI
   Üçüncü Kısım
   Gıdaların Kontrolü ve Denetimi
   VIII. KONTROL VE DENETİMLERİN KAPSAMI
   IX. KONTROL VE DENETİMLERİN GENEL İLKE VE KURALLARI
   X. GIDA KONTROLLERİNDE YETKİLİ MAKAM VE GÖREVLİLER
   XI. KONTROL FAALİYETLERİ, METOTLAR VE TEKNİKLER
   XII. İTHALAT VE İHRACATTA RESMİ KONTROLLER, GÜMRÜKLER VE SINIR KONTROL NOKTALARI
   Dördüncü Kısım
   Gıda Güvenliğine İlişkin İdari Yaptırımlar, İhlaller, Yaptırımların Uygulanması, Başvuru Yolları ve Suç Teşkil Eden Fiiller
   XIII. GIDA GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
   XIV. GIDA GÜVENLİĞİ HUSUSUNDA İDARİ YAPTIRIMLARA KONU İHLALLER (5996 Sayılı Kanun m.40 ve m.41)
   XV. İDARİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI
   XVI. TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLLER (Türk Ceza Kanunu m.186, 187)
   SONUÇ

   Stok Kodu
   :
   9786254323973
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   425
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2023
   Kapak Türü
   :
   Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   300,00   
   300,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat