Sepetim (0) Toplam: 0,00
İdare Hukuku (Yıldırım) 7.Baskı
İdare Hukuku (Yıldırım) 7.Baskı
On İki Levha Yayıncılık
78.70
<p><span style="font-weight: bold;">İÇİNDEKİLER</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Kısım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">TÜRKİYE'NİN İDARİ TEŞKİLATI </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kanuni İdare</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Kamu Tüzelkişiliği</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. İdarenin Bütünlüğü</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Hiyerarşi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. İdari Vesayet</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Merkezden Yönetim</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Yerinden Yönetim</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VI. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İkinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Merkezden Yönetim Teşkilatı </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Merkez Teşkilatı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Cumhurbaşkanı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Bakanlıklar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Türk Silahlı Kuvvetleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Taşra Teşkilatı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Genel Esaslar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. İl ve İlçe İdaresi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Bölge Kuruluşları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Üçüncü Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Yerinden Yönetim Teşkilatı </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Mahalli İdareler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. İl Özel İdaresi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Belediye</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Büyükşehir Belediyesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. Köy İdaresi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">F. Mahalle Muhtarlığı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Kurumları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Bölüm Kaynakçası</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İkinci Kısım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">KAMU PERSONEL HUKUKU </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">GİRİŞ </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">KAMU PERSONEL REJİMİNDEKİ DEĞİŞİM </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim 191 </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Yeni Kamu Yönetimi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Kamu Personel Rejiminde Değişim</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Statü Hukuku</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Esneklik</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Değerlendirme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">KAMU GÖREVLİLERİ </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kamu Görevlisi kavramı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Memurlar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Sözleşmeli Personel</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Geçici Personel</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. İşçiler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İkinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEVLET MEMURLUĞU </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Temel İlkeler </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Devlet Memurluğuna Giriş</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Hizmetine Girme Hakkı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Güvenlik Soruşturması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Devlet Memurluğuna Girişte Sınav Şartı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Devlet Memuru Olabilmek İçin Aranan Şartlar </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. Aday Memurluk</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">F. İstisnai Memurluklar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Üçüncü Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEVLET MEMURLARININ ÖDEV ve SORUMLULUKLARI, HAKLARI ve TABİ OLDUKLARI YASAKLAR </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Sadakat, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Ödevi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Emirlere Uyma Yükümlülüğü ve Kanunsuz Emir</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Devlet Memurlarının Mali Sorumlulukları </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Devlet Memurlarının Hakları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. ilerleme ve yükselme Hakkı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Sendika Kurma Hakkı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Grev Yasağı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Siyasi Partilere Girme Yasağı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Dördüncü Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DİSİPLİN SORUŞTURMASI, CEZA SORUŞTURMASI ve GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Disiplin Soruşturması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Genel Olarak Disiplin Suç ve Cezaları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Disiplin Cezası Türleri </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Zamanaşımı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. Karar Süresi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">F. Karar Usulü ve İspat </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">G. Savunma Hakkı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">H. İtiraz</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Bir Üst Cezanın Uygulanması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">J. Bir Alt Cezanın Uygulanması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">K. Disiplin Cezalarının Sonuçları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">L. Devlet Memurluğundan Ayrılanlar Hakkında Disiplin Cezası Uygulaması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Ceza Soruşturması </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kapsamı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Ön İnceleme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. İtiraz</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Hazırlık Soruşturması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Görevden Uzaklaştırma</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Beşinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEVLET MEMURLUĞUNUN </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">SONA ERMESİ </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Devlet Memurluğundan Çekilme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Çekilme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Bölüm Kaynakçası</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Üçüncü Kısım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">KAMU MALLARI </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Giriş</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kamu Mallarının Tanımı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Kamu Mallarının Türleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Genel Olarak Kamu Hukukuna Tabi Olan Kamu Malları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Malları ve Özel Hukuk İşlemleri </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Malları ve Tapu Siciline Tescil</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Kamu Malları ve Özel Koruma</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Genel Yararlanma</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Bölüm Kaynakçası</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Dördüncü Kısım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İDARİ İŞLEMLER </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Hukuki İşlem Kavramı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. İdari İşlemler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Tanım</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. İdari İşlemlerin Nitelik ve Özellikleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. İdarenin Özel Hukuk İşlemleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlemleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. İdari İşlemlerin Türleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">F. Düzenleyici İşlemler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">G. İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">H. İdari İşlemin Unsurları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. İdari Sözleşmeler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. İdari Sözleşmelerin Ölçütleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. İdari Sözleşme Türleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Bölüm Kaynakçası</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Beşinci Kısım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">KAMU HİZMETİ </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kamu Hizmeti Kavramı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Tanım</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Hizmetinin Unsurları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Evrensel Kamu Hizmeti</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Virtüel Kamu Hizmeti</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Kamu Hizmetlerinin Türleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Tekelli – Tekelsiz Kamu Hizmetleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Yararlanma Yöntemlerine Göre Kamu Hizmetleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Konusuna Göre Kamu Hizmetleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Eşitlik</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Tarafsızlık (Nesnellik/Yansızlık) </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Süreklilik (Devamlılık/Düzenlilik)</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Uyarlanma (Değişebilirlik) </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. Meccanilik </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Görülmesi Emanet usulü</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Hizmetlerinin Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Görülme Usulleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Yeni Yöntemler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELLERİ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Özendirilmesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Bölüm Kaynakçası</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Altıncı Kısım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">KOLLUK </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Düzeninin Unsurları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Düzeninin İçeriğindeki Genişleme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Ayrımın Konusu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Ayrımın Güçlükleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Ayrımın Önemi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Kolluk Görevlileri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kolluk Makamları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kolluk Personeli</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Özel İdari Kolluk Alanında Faaliyette Bulunan Özel Hukuk Kişileri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Genel İdari Kolluk ve Güvenlik Hizmeti</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VI. Kolluk İşlem ve Usulleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kolluk İşlemleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kolluk Usulleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Re'sen İcra ve Zor Kullanma Yetkisi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kolluk Tedbirlerine Uyulmamasının Yaptırımları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Ölçülülük İlkesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Özgürlükler Arasındaki Hiyerarşi Açısından Kolluk Yetkisinin Sınırları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IX. Kolluk Yetkilerinin Yarışması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Genel Kolluk Makamları Arasında Yetki Yarışması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Genel Kolluk Özel Kolluk Arasında Yetki Yarışması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Özel Kolluklar Arasında Yetki Yarışması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">X. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Anayasal Dayanak</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Olağanüstü Halin Uygulanması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Sıkıyönetimin Uygulanması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal İlanına İlişkin İşlemlerin Yargısal Denetimi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Tedbirlerinin Yargısal Denetimi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Bölüm Kaynakçası 596</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Yedinci Kısım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İDARİ USULLER</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İDARİ USUL </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. İdari Usulün Tanımı ve Kavram</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. İdari Usulün İlkeleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Aleniyet İlkesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Katılım İlkesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Dürüstlük ve İçtenlik İlkesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Denge İlkesi </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. İnceleme ve Araştırma İlkesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">F. İdari İşlemin Gerekçeli Olması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">G. İdari İşlemlerde İstikrar İlkesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">H. Usulde Paralellik İlkesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. İdari Usulün Kapsamı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. İdari Usul Kanunu'nun Önemi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VI. Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İkinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Amme Alacaklarının Tahsil Usulü </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Amme Alacağının Tanımı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Amme Alacağının Borçlusu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Amme Alacaklarının Korunması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Amme Alacağının Tahsili </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Amme Alacaklarının Düşmesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Üçüncü Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İHALE KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALE USULÜ </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. İhale Kavramı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Kamu İhale Kanunu'na Göre Temel İlkeler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Açık İhale Usulü</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Pazarlık Usulü</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri Dışındaki Alım Yöntemleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A.</span></p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   Birinci Kısım 
   TÜRKİYE'NİN İDARİ TEŞKİLATI 
   Birinci Bölüm 
   Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler 
   I. Kanuni İdare
   II. Kamu Tüzelkişiliği
   III. İdarenin Bütünlüğü
   A. Hiyerarşi
   B. İdari Vesayet
   IV. Merkezden Yönetim
   V. Yerinden Yönetim
   VI. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri
   İkinci Bölüm 
   Merkezden Yönetim Teşkilatı 
   I. Merkez Teşkilatı
   A. Cumhurbaşkanı
   B. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık
   C. Bakanlıklar
   II. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
   III. Türk Silahlı Kuvvetleri
   IV. Taşra Teşkilatı
   A. Genel Esaslar
   B. İl ve İlçe İdaresi
   C. Bölge Kuruluşları
   Üçüncü Bölüm 
   Yerinden Yönetim Teşkilatı 
   I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
   A. Mahalli İdareler
   B. İl Özel İdaresi
   C. Belediye
   D. Büyükşehir Belediyesi
   E. Köy İdaresi
   F. Mahalle Muhtarlığı
   II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
   A. Kamu Kurumları
   B. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
   Bölüm Kaynakçası
   İkinci Kısım 
   KAMU PERSONEL HUKUKU 
   GİRİŞ 
   KAMU PERSONEL REJİMİNDEKİ DEĞİŞİM 
   I. Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim 191 
   II. Yeni Kamu Yönetimi
   III. Kamu Personel Rejiminde Değişim
   A. Statü Hukuku
   B. Esneklik
   C. Değerlendirme
   Birinci Bölüm 
   KAMU GÖREVLİLERİ 
   I. Kamu Görevlisi kavramı
   II. Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
   A. Memurlar
   B. Sözleşmeli Personel
   C. Geçici Personel
   D. İşçiler
   İkinci Bölüm 
   DEVLET MEMURLUĞU 
   I. Temel İlkeler 
   II. Devlet Memurluğuna Giriş
   A. Kamu Hizmetine Girme Hakkı
   B. Güvenlik Soruşturması
   C. Devlet Memurluğuna Girişte Sınav Şartı
   D. Devlet Memuru Olabilmek İçin Aranan Şartlar 
   E. Aday Memurluk
   F. İstisnai Memurluklar
   Üçüncü Bölüm 
   DEVLET MEMURLARININ ÖDEV ve SORUMLULUKLARI, HAKLARI ve TABİ OLDUKLARI YASAKLAR 
   I. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları
   A. Sadakat, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Ödevi
   B. Emirlere Uyma Yükümlülüğü ve Kanunsuz Emir
   C. Devlet Memurlarının Mali Sorumlulukları 
   II. Devlet Memurlarının Hakları
   A. ilerleme ve yükselme Hakkı
   B. Sendika Kurma Hakkı
   III. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar
   A. Grev Yasağı
   B. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
   C. Siyasi Partilere Girme Yasağı
   Dördüncü Bölüm 
   DİSİPLİN SORUŞTURMASI, CEZA SORUŞTURMASI ve GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 
   I. Disiplin Soruşturması
   A. Genel Olarak Disiplin Suç ve Cezaları
   B. Disiplin Cezası Türleri 
   C. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 
   D. Zamanaşımı
   E. Karar Süresi
   F. Karar Usulü ve İspat 
   G. Savunma Hakkı
   H. İtiraz
   I. Bir Üst Cezanın Uygulanması
   J. Bir Alt Cezanın Uygulanması
   K. Disiplin Cezalarının Sonuçları
   L. Devlet Memurluğundan Ayrılanlar Hakkında Disiplin Cezası Uygulaması
   II. Ceza Soruşturması 
   A. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kapsamı
   B. Ön İnceleme
   C. İtiraz
   D. Hazırlık Soruşturması
   III. Görevden Uzaklaştırma
   Beşinci Bölüm 
   DEVLET MEMURLUĞUNUN 
   SONA ERMESİ 
   I. Devlet Memurluğundan Çekilme
   A. Çekilme
   Bölüm Kaynakçası
   Üçüncü Kısım 
   KAMU MALLARI 
   Giriş
   I. Kamu Mallarının Tanımı
   II. Kamu Mallarının Türleri
   A. Genel Olarak Kamu Hukukuna Tabi Olan Kamu Malları
   III. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
   IV. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
   A. Kamu Malları ve Özel Hukuk İşlemleri 
   B. Kamu Malları ve Tapu Siciline Tescil
   C. Kamu Malları ve Özel Koruma
   V. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
   A. Genel Yararlanma
   Bölüm Kaynakçası
   Dördüncü Kısım 
   İDARİ İŞLEMLER 
   I. Hukuki İşlem Kavramı
   II. İdari İşlemler
   A. Tanım
   B. İdari İşlemlerin Nitelik ve Özellikleri
   C. İdarenin Özel Hukuk İşlemleri
   D. Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlemleri
   E. İdari İşlemlerin Türleri
   F. Düzenleyici İşlemler
   G. İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması
   H. İdari İşlemin Unsurları
   III. İdari Sözleşmeler
   A. İdari Sözleşmelerin Ölçütleri
   B. İdari Sözleşme Türleri
   Bölüm Kaynakçası
   Beşinci Kısım 
   KAMU HİZMETİ 
   I. Kamu Hizmeti Kavramı
   A. Tanım
   B. Kamu Hizmetinin Unsurları
   II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
   A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması
   B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması
   III. Evrensel Kamu Hizmeti
   IV. Virtüel Kamu Hizmeti
   V. Kamu Hizmetlerinin Türleri
   A. Tekelli – Tekelsiz Kamu Hizmetleri
   B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri
   C. Yararlanma Yöntemlerine Göre Kamu Hizmetleri
   D. Konusuna Göre Kamu Hizmetleri
   VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler
   A. Eşitlik
   B. Tarafsızlık (Nesnellik/Yansızlık) 
   C. Süreklilik (Devamlılık/Düzenlilik)
   D. Uyarlanma (Değişebilirlik) 
   E. Meccanilik 
   VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
   A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Görülmesi Emanet usulü
   B. Kamu Hizmetlerinin Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Görülme Usulleri
   C. Yeni Yöntemler
   D. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELLERİ
   E. Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Özendirilmesi
   VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
   Bölüm Kaynakçası
   Altıncı Kısım 
   KOLLUK 
   I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni
   A. Kamu Düzeninin Unsurları
   B. Kamu Düzeninin İçeriğindeki Genişleme
   II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı
   A. Ayrımın Konusu
   B. Ayrımın Güçlükleri
   C. Ayrımın Önemi
   III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk
   IV. Kolluk Görevlileri
   A. Kolluk Makamları
   B. Kolluk Personeli
   V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti
   A. Özel İdari Kolluk Alanında Faaliyette Bulunan Özel Hukuk Kişileri
   B. Genel İdari Kolluk ve Güvenlik Hizmeti
   VI. Kolluk İşlem ve Usulleri
   A. Kolluk İşlemleri
   B. Kolluk Usulleri
   VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması
   A. Re'sen İcra ve Zor Kullanma Yetkisi
   B. Kolluk Tedbirlerine Uyulmamasının Yaptırımları
   VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları
   A. Ölçülülük İlkesi
   B. Özgürlükler Arasındaki Hiyerarşi Açısından Kolluk Yetkisinin Sınırları
   IX. Kolluk Yetkilerinin Yarışması
   A. Genel Kolluk Makamları Arasında Yetki Yarışması
   B. Genel Kolluk Özel Kolluk Arasında Yetki Yarışması
   C. Özel Kolluklar Arasında Yetki Yarışması
   X. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
   A. Anayasal Dayanak
   B. Olağanüstü Halin Uygulanması
   C. Sıkıyönetimin Uygulanması
   D. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal İlanına İlişkin İşlemlerin Yargısal Denetimi
   E. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Tedbirlerinin Yargısal Denetimi
   Bölüm Kaynakçası 596
   Yedinci Kısım 
   İDARİ USULLER
   Birinci Bölüm 
   İDARİ USUL 
   I. İdari Usulün Tanımı ve Kavram
   II. İdari Usulün İlkeleri
   A. Aleniyet İlkesi
   B. Katılım İlkesi
   C. Dürüstlük ve İçtenlik İlkesi
   D. Denge İlkesi 
   E. İnceleme ve Araştırma İlkesi
   F. İdari İşlemin Gerekçeli Olması
   G. İdari İşlemlerde İstikrar İlkesi
   H. Usulde Paralellik İlkesi
   III. İdari Usulün Kapsamı
   IV. İdari Usul Kanunu'nun Önemi
   V. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
   VI. Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı
   İkinci Bölüm 
   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
   I. Amme Alacağının Tanımı
   II. Amme Alacağının Borçlusu
   III. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
   A. Amme Alacaklarının Korunması
   B. Amme Alacağının Tahsili 
   C. Amme Alacaklarının Düşmesi
   Üçüncü Bölüm 
   İHALE KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALE USULÜ 
   I. İhale Kavramı
   II. Kamu İhale Kanunu'na Göre Temel İlkeler
   III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri
   A. Açık İhale Usulü
   B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
   C. Pazarlık Usulü
   IV. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri Dışındaki Alım Yöntemleri
   A.

   Stok Kodu
   :
   9786057542342
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   900
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat