Sepetim (0) Toplam: 0,00

Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Dışı Yollarla Kazanılması

Liste Fiyatı : 320,00
İndirimli Fiyat : 288,00
Kazancınız : 32,00
Taksitli fiyat : 1 x 288,00
9789753687287
600251
Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Dışı Yollarla Kazanılması
Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Dışı Yollarla Kazanılması
288.00

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER vii

KISALTMALAR LİSTESİ xxiii

GİRİŞ 1

 1. KONUNUN SUNUMU 1
 2. İNCELEME PLANI 3

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK MÜLKİYET KAVRAMI VE KAZANMA YOLLARI

 1. MÜLKİYET KAVRAMI 5
  1. Genel Olarak 5
  2. Mülkiyeti Kazanma Yolları 8
   1. Devren Kazanma 8
   2. Aslen Kazanma 11
  3. GEMİ TANIMI 13
   1. Gemi Kavramı 13
   2. Geminin Hukuki Niteliği 18
 • GEMİ MÜLKİYETİ 20
  1. Genel Olarak 20
  2. Gemi Mülkiyetini Kazanma Yolları 21
   1. Gemi Mülkiyetinin Devren Kazanılması 21
   2. Gemi Mülkiyetinin Aslen Kazanılması 26

 

İKİNCİ BÖLÜM

GEMİ MÜLKİYETİNİN KAMU HUKUKU HÜKÜMLERİ UYARINCA ASLEN KAZANILMASI

 1. GEMİ MÜLKİYETİNİN ZAPT  VE    MÜSADERE  YOLUYLA  ASLEN KAZANILMASI 28
  1. Genel Olarak 28
  2. Geminin Türk Ceza Kanunu Hükümleri Uyarınca Müsaderesi 29
   1. Türk Ceza Kanunu Uyarınca Müsadere Kavramı 29
   2. Müsadere Edilecek Gemi Kavramı 29
   3. Eşya Müsaderesi 31
   4. Kazanç Müsaderesi 34
   5. Müsadere Yoluyla Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 37
  3. Geminin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Müsaderesi . 38
  4. Geminin Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu Uyarınca Zapt ve Müsaderesi 43
   1. Genel Olarak 43
   2. Zapt ve Müsaderesi Mümkün Olan Gemiler 44
   3. Zapt ve Müsadere Nedenleri 46
    1. Geminin Düşman Gemisi Olması 46
    2. Tarafsız Geminin Savaş Kaçağı Olması veya Savaş Kaçağı Eşya Taşıması 46
    3. Tarafsız Geminin Düşman Refakatinde Seyretmesi 48
    4. Tarafsız Geminin Mukavemette Bulunması 49
    5. Tarafsız Geminin Hasmane Himaye ve Yardım Fiillerini İşlemesi 49

 

 1. Tarafsız Geminin  Ablukayı   Yarma   Eylemini Gerçekleştirmesi 50
 1. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 52
 1. GEMİ MÜLKİYETİNİN İSTİMVAL YOLUYLA ASLEN KAZANILMASI 54
  1. Genel Olarak 54
  2. İstimvalin Türleri 55
   1. Sivil İstimval 55
   2. Askeri İstimval 57
  3. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 58
 • GEMİ MÜLKİYETİNİN CEBRİ İCRA YOLUYLA ASLEN KAZANILMASI 59
  1. Genel Olarak 59
  2. Uygulanacak Hükümler 60
  3. Satış İstem Süresi ve Vaktinden Evvel Satış 62
   1. Satış İstem Süresi 62
   2. Vaktinden Evvel Satış 65
  4. Satışın Yapılma Süresi 67
  5. Paraya Çevirme Yolları 67
   1. Açık Artırma Yoluyla Satış 67
    1. Sicile Kayıtlı Gemilerde 67
     • Sicile Kayıtlı Gemi Kavramı 69
     • Artırmaya Hazırlık 71
    2. Artırma İlanı 71
    3. Artırma Şartnamesi 74
 • Mükellefiyetler Listesi 75
  • Artırmanın Yapılması 77
 1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemilerde 79

 

 • Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi Kavramı 80
 • Artırmaya Hazırlık 82
 • Artırmanın Yapılması 83
  1. Pazarlık Yoluyla Satış 86
   1. Genel Olarak 86
   2. Pazarlık Yoluyla Satışın Hukuki Niteliği 87
   3. Satışa Hazırlık 89
   4. Satışın Yapılması 90
  2. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 91

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GEMİ MÜLKİYETİNİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ UYARINCA ASLEN KAZANILMASI

 1. GENEL OLARAK 94
 2. ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ UYARINCA   MÜLKİYETİ   ASLEN KAZANILAMAYACAK GEMİLER 94
 • GEMİ MÜLKİYETİNİN SAHİPLENME YOLUYLA KAZANILMASI 96
  1. Genel Olarak 96
  2. Sicile Kayıtlı Gemi 96
   1. Sicil Kayıtlarından Sahibi Anlaşılamayan Gemi 96
   2. Mülkiyeti Terk Edilmiş Gemi 98
  3. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi 99
  4. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 102
 1. BULUNMUŞ GEMİNİN MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 103
  1. Genel Olarak 103
  2. Mülkiyetin Kazanılması İçin Aranan Koşullar 104

 

 1. Gemi Bulunmuş Olmalı 104
  1. Sahipli Olmalı 104
  2. Kimsenin Zilyetliğinde Olmamalı 105
 2. Bulan Kişi Gemiye Zilyet Olmalı 107
 3. Bulan Kişi Yasal Yükümlülüklere Uygun Davranmalı 108
  1. Bildirim ve Araştırma Yükümlülüğü 108
  2. Dikkat ve Özenle Koruma 109
 4. Geri Verme 111
 5. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 114
 1. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAZANDIRICI   ZAMANAŞIMI   YOLUYLA KAZANILMASI 115
  1. Genel Olarak Kazandırıcı Zamanaşımı 115
  2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma 117
   1. Genel Olarak 117
   2. Sicile Kayıtlı Gemi İçin Aranan Koşullar 118
    1. Yolsuz Tescil Koşulu 118
     • Genel Olarak Yolsuz Tescil Kavramı 118
     • Geminin Olağan Zamanaşımı Yolu İle Kazanılmasında Yolsuz Tescil Koşulu 120
    2. Asli Zilyet Olma Koşulu 122
    3. Davasızlık Koşulu 125
 • Genel Olarak 125
 • Gemi Sicilinin Düzeltilmesi Davası 127
 • Davanın Hukuki Niteliği 128
 • Davanın Tarafları 130
 • Görevli ve Yetkili Mahkeme 131

 

 1. Aralıksız Zilyetlik Koşulu 132
 2. Süre Koşulu 134
 1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi İçin Aranan Koşullar 136
  1. Geminin Zamanaşımıyla Kazanmaya Elverişli Olması Koşulu 136
  2. Malik Sıfatıyla Zilyedin İyi Niyetli Olma Koşulu 138
  3. Malik Sıfatıyla Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız Beş Yıl Sürmüş Olması Koşulu 140
 2. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 142
 1. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma 145
  1. Genel Olarak 145
  2. Gemiye İlişkin Koşullar 147
   1. Sicile Kaydı Gerekirken Kaydedilmemiş Gemiler 147
   2. Sicile Kayıtlı Gemiler 148
  3. Zilyetliğe İlişkin Koşullar 151
   1. Asli Zilyet Olma Koşulu 151
   2. Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız En Az On Yıl Sürmesi Koşulu 152
  4. Usule İlişkin Koşullar 156
   1. Tescil Davası 156
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 156
   3. Davanın Tarafları 157
   4. İlan ve İtiraz 158
  5. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 162

SONUÇ 165

KAYNAKÇA 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISALTMALAR LİSTESİ

 

 

Art.

: Artikel

AÜHFD

: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

AÜSBFD

: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi

AY

: Anayasa

AYM

: Anayasa Mahkemesi

BAM

: Bölge Adliye Mahkemesi

BATİDER

: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Dergisi

BGB

: Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medenî Kanunu)

BGE

: Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts (İsviçre Federal Mahkemesi Kararları)

BKUY

: Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği

Bkz.

: Bakınız

C.

: Cilt

CD

: Ceza Dairesi

CMK

: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Çev.

: Çeviren

DEÜHF

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

dn.

: Dipnot

DZMK

: 3894 sayılı Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu

E.

: Esas

Ed.

: Editör

eMK

: 743 sayılı eski Medeni Kanun

eTTK

: 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu

GSN

: Gemi Sicili Nizamnamesi

HD

: Hukuk Dairesi

HGK

: Hukuk Genel Kurulu

 

 

HMK

: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

İBBGK

: İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu

İİK

: 2004 sayılı İcra İflas Kanunu

İİKY

: İcra İflas Kanunu Yönetmeliği

İÜHFM

: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

 

İÜSBE

: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

K.

: Karar

KMK

: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

LHD

: Legal Hukuk Dergisi

m.

: Madde

MGS

: Milli Gemi sicili

MMMK

: 2634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

N.

: Numara

OHK

: 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu

RG

: Resmî Gazete

Rn.

: Randnummer (Paragraf)

s.

: Sayfa

S.

: Sayı

 

SchRG

: Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken [(Alman) Sicile Kayıtlı Gemiler ve Yapılar Üzerindeki Haklar Kanunu]

SÜHFD

: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

SSHK

: 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

T.

: Tarih

TBBD

: Türkiye Barolar Birliği Dergisi

TBK

: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

TCK

: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

TMK

: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

 

xvi

 

 

TTK

: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTKYUK

: 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uy- gulama Şekli Hakkında Kanun

TUGS

: Türk Uluslararası Gemi Sicili

TUGSK

: 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu

vb.

: Ve benzeri

vd.

: Ve devamı

YHGK

: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

YD

: Yargıtay Dergisi

y.y.

: Yayımcı yok

ZGB

: Schweizerisches Zivilgesetzbuch (İsviçre Medeni Kanu- nu)

 

Elektronik Kaynaklar:

 

www.lexpera.com.tr

 

http://www.gesetze-im-internet.de/schrg/

 

https://denizhukuku.bilgi.edu.tr

 

https://sozluk.adalet.gov.tr/m%c3%bcsadere

 

www.karararama.yargitay.gov.tr

 

https://ihl-databases.icrc.org/

 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss226.pdf

 

www.ilan.gov.tr/ilan/kategori/84/deniz-araclari?currentPage=0

 

www.izmirbarosu.org.tr

 

www.legalis.ch

 

www.swisslex.ch

 

https://beck-online.beck.de

 

www.servat.unibe.ch/dfr/pdf/c2059138.pdf

 

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/turk-uluslararasi-gemi-siciline-tescil- edilecek-ozel-maksatli-ozel-yapili-gemiler-listesi-10168?page=1

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   İÇİNDEKİLER vii

   KISALTMALAR LİSTESİ xxiii

   GİRİŞ 1

   1. KONUNUN SUNUMU 1
   2. İNCELEME PLANI 3

   BİRİNCİ BÖLÜM

   GENEL OLARAK MÜLKİYET KAVRAMI VE KAZANMA YOLLARI

   1. MÜLKİYET KAVRAMI 5
    1. Genel Olarak 5
    2. Mülkiyeti Kazanma Yolları 8
     1. Devren Kazanma 8
     2. Aslen Kazanma 11
    3. GEMİ TANIMI 13
     1. Gemi Kavramı 13
     2. Geminin Hukuki Niteliği 18
   • GEMİ MÜLKİYETİ 20
    1. Genel Olarak 20
    2. Gemi Mülkiyetini Kazanma Yolları 21
     1. Gemi Mülkiyetinin Devren Kazanılması 21
     2. Gemi Mülkiyetinin Aslen Kazanılması 26

    

   İKİNCİ BÖLÜM

   GEMİ MÜLKİYETİNİN KAMU HUKUKU HÜKÜMLERİ UYARINCA ASLEN KAZANILMASI

   1. GEMİ MÜLKİYETİNİN ZAPT  VE    MÜSADERE  YOLUYLA  ASLEN KAZANILMASI 28
    1. Genel Olarak 28
    2. Geminin Türk Ceza Kanunu Hükümleri Uyarınca Müsaderesi 29
     1. Türk Ceza Kanunu Uyarınca Müsadere Kavramı 29
     2. Müsadere Edilecek Gemi Kavramı 29
     3. Eşya Müsaderesi 31
     4. Kazanç Müsaderesi 34
     5. Müsadere Yoluyla Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 37
    3. Geminin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Müsaderesi . 38
    4. Geminin Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu Uyarınca Zapt ve Müsaderesi 43
     1. Genel Olarak 43
     2. Zapt ve Müsaderesi Mümkün Olan Gemiler 44
     3. Zapt ve Müsadere Nedenleri 46
      1. Geminin Düşman Gemisi Olması 46
      2. Tarafsız Geminin Savaş Kaçağı Olması veya Savaş Kaçağı Eşya Taşıması 46
      3. Tarafsız Geminin Düşman Refakatinde Seyretmesi 48
      4. Tarafsız Geminin Mukavemette Bulunması 49
      5. Tarafsız Geminin Hasmane Himaye ve Yardım Fiillerini İşlemesi 49

    

   1. Tarafsız Geminin  Ablukayı   Yarma   Eylemini Gerçekleştirmesi 50
   1. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 52
   1. GEMİ MÜLKİYETİNİN İSTİMVAL YOLUYLA ASLEN KAZANILMASI 54
    1. Genel Olarak 54
    2. İstimvalin Türleri 55
     1. Sivil İstimval 55
     2. Askeri İstimval 57
    3. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 58
   • GEMİ MÜLKİYETİNİN CEBRİ İCRA YOLUYLA ASLEN KAZANILMASI 59
    1. Genel Olarak 59
    2. Uygulanacak Hükümler 60
    3. Satış İstem Süresi ve Vaktinden Evvel Satış 62
     1. Satış İstem Süresi 62
     2. Vaktinden Evvel Satış 65
    4. Satışın Yapılma Süresi 67
    5. Paraya Çevirme Yolları 67
     1. Açık Artırma Yoluyla Satış 67
      1. Sicile Kayıtlı Gemilerde 67
       • Sicile Kayıtlı Gemi Kavramı 69
       • Artırmaya Hazırlık 71
      2. Artırma İlanı 71
      3. Artırma Şartnamesi 74
   • Mükellefiyetler Listesi 75
    • Artırmanın Yapılması 77
   1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemilerde 79

    

   • Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi Kavramı 80
   • Artırmaya Hazırlık 82
   • Artırmanın Yapılması 83
    1. Pazarlık Yoluyla Satış 86
     1. Genel Olarak 86
     2. Pazarlık Yoluyla Satışın Hukuki Niteliği 87
     3. Satışa Hazırlık 89
     4. Satışın Yapılması 90
    2. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 91

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   GEMİ MÜLKİYETİNİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ UYARINCA ASLEN KAZANILMASI

   1. GENEL OLARAK 94
   2. ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ UYARINCA   MÜLKİYETİ   ASLEN KAZANILAMAYACAK GEMİLER 94
   • GEMİ MÜLKİYETİNİN SAHİPLENME YOLUYLA KAZANILMASI 96
    1. Genel Olarak 96
    2. Sicile Kayıtlı Gemi 96
     1. Sicil Kayıtlarından Sahibi Anlaşılamayan Gemi 96
     2. Mülkiyeti Terk Edilmiş Gemi 98
    3. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi 99
    4. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 102
   1. BULUNMUŞ GEMİNİN MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 103
    1. Genel Olarak 103
    2. Mülkiyetin Kazanılması İçin Aranan Koşullar 104

    

   1. Gemi Bulunmuş Olmalı 104
    1. Sahipli Olmalı 104
    2. Kimsenin Zilyetliğinde Olmamalı 105
   2. Bulan Kişi Gemiye Zilyet Olmalı 107
   3. Bulan Kişi Yasal Yükümlülüklere Uygun Davranmalı 108
    1. Bildirim ve Araştırma Yükümlülüğü 108
    2. Dikkat ve Özenle Koruma 109
   4. Geri Verme 111
   5. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 114
   1. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAZANDIRICI   ZAMANAŞIMI   YOLUYLA KAZANILMASI 115
    1. Genel Olarak Kazandırıcı Zamanaşımı 115
    2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma 117
     1. Genel Olarak 117
     2. Sicile Kayıtlı Gemi İçin Aranan Koşullar 118
      1. Yolsuz Tescil Koşulu 118
       • Genel Olarak Yolsuz Tescil Kavramı 118
       • Geminin Olağan Zamanaşımı Yolu İle Kazanılmasında Yolsuz Tescil Koşulu 120
      2. Asli Zilyet Olma Koşulu 122
      3. Davasızlık Koşulu 125
   • Genel Olarak 125
   • Gemi Sicilinin Düzeltilmesi Davası 127
   • Davanın Hukuki Niteliği 128
   • Davanın Tarafları 130
   • Görevli ve Yetkili Mahkeme 131

    

   1. Aralıksız Zilyetlik Koşulu 132
   2. Süre Koşulu 134
   1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi İçin Aranan Koşullar 136
    1. Geminin Zamanaşımıyla Kazanmaya Elverişli Olması Koşulu 136
    2. Malik Sıfatıyla Zilyedin İyi Niyetli Olma Koşulu 138
    3. Malik Sıfatıyla Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız Beş Yıl Sürmüş Olması Koşulu 140
   2. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 142
   1. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma 145
    1. Genel Olarak 145
    2. Gemiye İlişkin Koşullar 147
     1. Sicile Kaydı Gerekirken Kaydedilmemiş Gemiler 147
     2. Sicile Kayıtlı Gemiler 148
    3. Zilyetliğe İlişkin Koşullar 151
     1. Asli Zilyet Olma Koşulu 151
     2. Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız En Az On Yıl Sürmesi Koşulu 152
    4. Usule İlişkin Koşullar 156
     1. Tescil Davası 156
     2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 156
     3. Davanın Tarafları 157
     4. İlan ve İtiraz 158
    5. Mülkiyetin Kazanılma Anı ve Sonuçları 162

   SONUÇ 165

   KAYNAKÇA 171

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   KISALTMALAR LİSTESİ

    

    

   Art.

   : Artikel

   AÜHFD

   : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

   AÜSBFD

   : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi

   AY

   : Anayasa

   AYM

   : Anayasa Mahkemesi

   BAM

   : Bölge Adliye Mahkemesi

   BATİDER

   : Bankacılık ve Ticaret Hukuku Dergisi

   BGB

   : Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medenî Kanunu)

   BGE

   : Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts (İsviçre Federal Mahkemesi Kararları)

   BKUY

   : Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği

   Bkz.

   : Bakınız

   C.

   : Cilt

   CD

   : Ceza Dairesi

   CMK

   : 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

   Çev.

   : Çeviren

   DEÜHF

   : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

   dn.

   : Dipnot

   DZMK

   : 3894 sayılı Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu

   E.

   : Esas

   Ed.

   : Editör

   eMK

   : 743 sayılı eski Medeni Kanun

   eTTK

   : 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu

   GSN

   : Gemi Sicili Nizamnamesi

   HD

   : Hukuk Dairesi

   HGK

   : Hukuk Genel Kurulu

    

    

   HMK

   : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

   İBBGK

   : İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu

   İİK

   : 2004 sayılı İcra İflas Kanunu

   İİKY

   : İcra İflas Kanunu Yönetmeliği

   İÜHFM

   : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

    

   İÜSBE

   : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

   K.

   : Karar

   KMK

   : 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

   LHD

   : Legal Hukuk Dergisi

   m.

   : Madde

   MGS

   : Milli Gemi sicili

   MMMK

   : 2634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

   N.

   : Numara

   OHK

   : 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu

   RG

   : Resmî Gazete

   Rn.

   : Randnummer (Paragraf)

   s.

   : Sayfa

   S.

   : Sayı

    

   SchRG

   : Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken [(Alman) Sicile Kayıtlı Gemiler ve Yapılar Üzerindeki Haklar Kanunu]

   SÜHFD

   : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

   SSHK

   : 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

   T.

   : Tarih

   TBBD

   : Türkiye Barolar Birliği Dergisi

   TBK

   : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

   TCK

   : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

   TMK

   : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

    

   xvi

    

    

   TTK

   : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

   TTKYUK

   : 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uy- gulama Şekli Hakkında Kanun

   TUGS

   : Türk Uluslararası Gemi Sicili

   TUGSK

   : 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu

   vb.

   : Ve benzeri

   vd.

   : Ve devamı

   YHGK

   : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

   YD

   : Yargıtay Dergisi

   y.y.

   : Yayımcı yok

   ZGB

   : Schweizerisches Zivilgesetzbuch (İsviçre Medeni Kanu- nu)

    

   Elektronik Kaynaklar:

    

   www.lexpera.com.tr

    

   http://www.gesetze-im-internet.de/schrg/

    

   https://denizhukuku.bilgi.edu.tr

    

   https://sozluk.adalet.gov.tr/m%c3%bcsadere

    

   www.karararama.yargitay.gov.tr

    

   https://ihl-databases.icrc.org/

    

   https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss226.pdf

    

   www.ilan.gov.tr/ilan/kategori/84/deniz-araclari?currentPage=0

    

   www.izmirbarosu.org.tr

    

   www.legalis.ch

    

   www.swisslex.ch

    

   https://beck-online.beck.de

    

   www.servat.unibe.ch/dfr/pdf/c2059138.pdf

    

   https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/turk-uluslararasi-gemi-siciline-tescil- edilecek-ozel-maksatli-ozel-yapili-gemiler-listesi-10168?page=1

   Stok Kodu
   :
   9789753687287
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   204
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2022
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   288,00   
   288,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat