Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Şematik İdari Yargılama Hukuku Ahmet Yayla

Şematik İdari Yargılama Hukuku

Liste Fiyatı : 185,00
İndirimli Fiyat : 175,75
Kazancınız : 9,25
Taksitli fiyat : 1 x 175,75
9789750292934
604094
Şematik İdari Yargılama Hukuku
Şematik İdari Yargılama Hukuku
175.75
Kitap İdari Yargılama Hukuku lisans derslerinde öğrencilere anlatılan konuların çeşitli şema ve tablolarla anlatılmasını hedeflemektedir. Kitap öğrencilerin ve uygulamacıların yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta mümkün mertebede güncel yargı kararlarına yer verilmeye çalışılmıştır.
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
9
Birinci Bölüm
 
 
DAVANIN AÇILMASI VE İLK İNCELEME
 
 
I. İDARİ YARGIDA DAVANIN AÇILMASI 
 
11
II. İLK İNCELEME 
 
14
A. İdari Yargıda Görev ve Yetki 
 
16
1. İdari Yargıda Görev 
 
16
2. İdari Yargıda Yetki 
 
21
a. Genel Yetki Kuralı 
 
21
b. Özel Yetki Kuralları 
 
21
d. Yalın Eylem Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmini 
 
22
c. Tam Yargı Davalarında Yetkili Yargı Yeri 
 
23
aa. İdari İşlemden Doğan Zararlara İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 
 
23
bb. Yalın Eylemden Doğan Zararlarda Yetkili Mahkeme 
 
25
3. Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları 
 
27
4. Merci Tayini 
 
29
5. Bağlantılı Davalar 
 
29
B. İdari Merci Tecavüzü 
 
31
C. Ehliyet (Dava Açma Ehliyeti) 
 
32
D. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem 
 
38
E. Süreaşımı ve İdari Yargıda Dava Açma Süreleri 
 
39
1. Dava Açma Süresi Hak Düşürücüdür. 
 
39
2. İptal ve Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi 
 
39
3. Kanunda Özel Süre Öngörülmüş ise Genel Süre Uygulanmaz. 
 
40
4. Yazılı Bildirim 
 
40
5. İlanı ya da Yayımlanması Gereken İşlemlerde Süre Yayım ya da İlan Tarihini İzleyen Günden Başlar. 
 
42
6. Uygulama İşlemi ile Birlikte Genel Düzenleyici İşlemlerin İptali Talep Edilebilir. 
 
42
7. Tatil Süreleri 
 
43
8. İvedi Yargılamada Farklı Dava Açma Süreleri Geçerlidir 
 
45
9. Anayasanın 40. Maddesi Hükmünün Dava Açma Sürelerine Etkisi 
 
45
10. İdari Başvuruda Bulunmanın Dava Açma Süresine Etkisi 
 
46
a. Bir İşlem Yapması ya da Eylemde Bulunması İçin İdareye Başvurulabilir. (İYUK md. 10) 
 
46
b. İdareye, Var Olan İşlemini Kaldırması, Geri Alması, Değiştirmesi veya Yeni Bir İşlem Yapması İçin Başvurulabilir (İYUK md. 11). 
 
47
c. Yalın Eylemden Kaynaklı Tam Yargı Davalarında İdareye Başvurulması Zorunludur. (İYUK m. 13) 
 
50
F. Husumet (İdari Yargıda Davalı) 
 
53
1. Dilekçenin İYUK’un Üçüncü Maddesine Uygunluğu 
 
55
2. İYUK’un Beşinci Maddesine Uygunluk: Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 
 
61
III. TEBLİGAT AŞAMASI 
 
63
İkinci Bölüm
 
 
DAVANIN GÖRÜLMESİ VE KARARIN SONUÇLARI
 
 
I. DAVANIN GÖRÜLMESİ 
 
65
II. İPTAL DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
 
66
A. Yürütmenin Durdurulması Talebi Üzerine Verilen Karara İtiraz 
 
71
B. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Yerine Getirilmesi 
 
74
III. DOSYANIN İNCELENMESİ (KARAR SÜRECİ) 
 
75
IV. İVEDİ YARGILAMA USULÜ 
 
77
V. İDARİ YARGILAMADA DELİLLER 
 
79
VI. İDARİ YARGILAMADA DURUŞMA 
 
81
VII. UYUŞMAZLIĞIN KARARA BAĞLANMASI 
 
84
VIII. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER 
 
85
A. Feragat 
 
86
B. Kabul 
 
88
IX. İDARİ YARGI YERİ KARARLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 
 
89
X. İDARİ YARGI KARARLARIN SONUÇLARI (UYGULANMASI) 
 
90
Üçüncü Bölüm
 
 
İDARİ YARGILAMADA KANUN YOLLARI
 
 
I. OLAĞAN KANUN YOLLARI 
 
95
A. İstinaf 
 
95
B. Temyiz 
 
101
1. Temyiz Sebepleri 
 
104
2. Aleyhe Bozma Yasağı 
 
104
3. Temyiz Üzerine Danıştay’ın Vereceği Karar 
 
105
a. İvedi Yargılama Usulünün Uygulandığı Hallerde Temyiz Kanun Yolu 
 
107
4. Temyiz ya da İstinaf İstemlerinde “Yargı Kararının” Yürütülmesinin Durdurulması 
 
110
II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
 
111
A. Kanun Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz) 
 
111
B. Yargılamanın Yenilenmesi 
 
114
III. İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN BAŞLICA KARAR TÜRLERİ 
 
115
Kaynakça 
 
118
Kavram Dizini 
 
119
 • Açıklama
  • Kitap İdari Yargılama Hukuku lisans derslerinde öğrencilere anlatılan konuların çeşitli şema ve tablolarla anlatılmasını hedeflemektedir. Kitap öğrencilerin ve uygulamacıların yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta mümkün mertebede güncel yargı kararlarına yer verilmeye çalışılmıştır.
   Kitabın İçindekileri
   Önsöz 
    
   5
   Kısaltmalar 
    
   9
   Birinci Bölüm
    
    
   DAVANIN AÇILMASI VE İLK İNCELEME
    
    
   I. İDARİ YARGIDA DAVANIN AÇILMASI 
    
   11
   II. İLK İNCELEME 
    
   14
   A. İdari Yargıda Görev ve Yetki 
    
   16
   1. İdari Yargıda Görev 
    
   16
   2. İdari Yargıda Yetki 
    
   21
   a. Genel Yetki Kuralı 
    
   21
   b. Özel Yetki Kuralları 
    
   21
   d. Yalın Eylem Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmini 
    
   22
   c. Tam Yargı Davalarında Yetkili Yargı Yeri 
    
   23
   aa. İdari İşlemden Doğan Zararlara İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 
    
   23
   bb. Yalın Eylemden Doğan Zararlarda Yetkili Mahkeme 
    
   25
   3. Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları 
    
   27
   4. Merci Tayini 
    
   29
   5. Bağlantılı Davalar 
    
   29
   B. İdari Merci Tecavüzü 
    
   31
   C. Ehliyet (Dava Açma Ehliyeti) 
    
   32
   D. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem 
    
   38
   E. Süreaşımı ve İdari Yargıda Dava Açma Süreleri 
    
   39
   1. Dava Açma Süresi Hak Düşürücüdür. 
    
   39
   2. İptal ve Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi 
    
   39
   3. Kanunda Özel Süre Öngörülmüş ise Genel Süre Uygulanmaz. 
    
   40
   4. Yazılı Bildirim 
    
   40
   5. İlanı ya da Yayımlanması Gereken İşlemlerde Süre Yayım ya da İlan Tarihini İzleyen Günden Başlar. 
    
   42
   6. Uygulama İşlemi ile Birlikte Genel Düzenleyici İşlemlerin İptali Talep Edilebilir. 
    
   42
   7. Tatil Süreleri 
    
   43
   8. İvedi Yargılamada Farklı Dava Açma Süreleri Geçerlidir 
    
   45
   9. Anayasanın 40. Maddesi Hükmünün Dava Açma Sürelerine Etkisi 
    
   45
   10. İdari Başvuruda Bulunmanın Dava Açma Süresine Etkisi 
    
   46
   a. Bir İşlem Yapması ya da Eylemde Bulunması İçin İdareye Başvurulabilir. (İYUK md. 10) 
    
   46
   b. İdareye, Var Olan İşlemini Kaldırması, Geri Alması, Değiştirmesi veya Yeni Bir İşlem Yapması İçin Başvurulabilir (İYUK md. 11). 
    
   47
   c. Yalın Eylemden Kaynaklı Tam Yargı Davalarında İdareye Başvurulması Zorunludur. (İYUK m. 13) 
    
   50
   F. Husumet (İdari Yargıda Davalı) 
    
   53
   1. Dilekçenin İYUK’un Üçüncü Maddesine Uygunluğu 
    
   55
   2. İYUK’un Beşinci Maddesine Uygunluk: Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 
    
   61
   III. TEBLİGAT AŞAMASI 
    
   63
   İkinci Bölüm
    
    
   DAVANIN GÖRÜLMESİ VE KARARIN SONUÇLARI
    
    
   I. DAVANIN GÖRÜLMESİ 
    
   65
   II. İPTAL DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
    
   66
   A. Yürütmenin Durdurulması Talebi Üzerine Verilen Karara İtiraz 
    
   71
   B. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Yerine Getirilmesi 
    
   74
   III. DOSYANIN İNCELENMESİ (KARAR SÜRECİ) 
    
   75
   IV. İVEDİ YARGILAMA USULÜ 
    
   77
   V. İDARİ YARGILAMADA DELİLLER 
    
   79
   VI. İDARİ YARGILAMADA DURUŞMA 
    
   81
   VII. UYUŞMAZLIĞIN KARARA BAĞLANMASI 
    
   84
   VIII. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER 
    
   85
   A. Feragat 
    
   86
   B. Kabul 
    
   88
   IX. İDARİ YARGI YERİ KARARLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 
    
   89
   X. İDARİ YARGI KARARLARIN SONUÇLARI (UYGULANMASI) 
    
   90
   Üçüncü Bölüm
    
    
   İDARİ YARGILAMADA KANUN YOLLARI
    
    
   I. OLAĞAN KANUN YOLLARI 
    
   95
   A. İstinaf 
    
   95
   B. Temyiz 
    
   101
   1. Temyiz Sebepleri 
    
   104
   2. Aleyhe Bozma Yasağı 
    
   104
   3. Temyiz Üzerine Danıştay’ın Vereceği Karar 
    
   105
   a. İvedi Yargılama Usulünün Uygulandığı Hallerde Temyiz Kanun Yolu 
    
   107
   4. Temyiz ya da İstinaf İstemlerinde “Yargı Kararının” Yürütülmesinin Durdurulması 
    
   110
   II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
    
   111
   A. Kanun Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz) 
    
   111
   B. Yargılamanın Yenilenmesi 
    
   114
   III. İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN BAŞLICA KARAR TÜRLERİ 
    
   115
   Kaynakça 
    
   118
   Kavram Dizini 
    
   119
   Stok Kodu
   :
   9789750292934
   Boyut
   :
   19X27
   Sayfa Sayısı
   :
   120
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   175,75   
   175,75   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat