Sepetim (0) Toplam: 0,00
Kıymetli Evrak Hukuku (10. Baskı) 2015 basıdan tıpkı baskı
Kıymetli Evrak Hukuku (10. Baskı) 2015 basıdan tıpkı baskı
On İki Levha Yayıncılık
50.00
<p><span style="font-weight: bold;">İçindekiler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Giriş </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Genel Olarak </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Yasal Düzenleme </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">3.TK'nın Kıymetli Evraka İlişkin Düzenlemesinin Özelliği </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">4.Doktrin</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İkinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Temel Kavramlar </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Kıymetli Evrak </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Menkul Kıymet </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">3.Evraksız Kıymetli Evrak</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">4.Kıymetli Evraka Benzeyen Senetler </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">5.Kıymetli Evrakın İptali </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">6.Kıymetli Evrakta Sınırlı Sayı (Numerus Clausus) İlkesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Üçüncü Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Senetler </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Genel Olarak </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Nama Yazılı Senetler </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">3.Emre Yazılı Senetler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">4.Hamiline/Hamile Yazılı Senetler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">5.Senedin Türünün Değiştirilmesi (Tahvil/Dönüştürme)</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Dördüncü Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kambiyo Senetleri </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Ayrım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Genel Bakış </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Ön Bilgiler </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Kambiyo Senetlerinin Özellikleri </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">3.Ortak Hükümler </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">4.Kambiyo Senetlerinin Ekonomik İşlevleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İkinci Ayrım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Poliçe </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Kavram</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Şekil Şartları (Unsurlar)</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">3.İşleyiş</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">4.Kabul</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">5.Nüsha</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">6.Zamanaşımı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">7.Karşılığın İntikali</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">8.Sebepsiz Zenginleşme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">9.Emre Yazılı Havale</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Üçüncü Ayrım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Bono (Emre Yazılı Senet) </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Terminoloji</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Kavram</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">3.Şekil Şartları (Unsurlar)</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">4.İşleyiş</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">5.Hatır Bonosu (Bedelsiz ya da Karşılıksız Bono)</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">6.Açık (Beyaz) Bono</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">7.Teminat Bonosu (Senedi)</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">8.İmza Edenlerin Sorumluluğu (İmzaların Bağımsızlığı İlkesi)</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">9.Senet Metnindeki Değişiklikler/Bozma-Değiştirme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">10.Devir</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">11.Ciro</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">12.Aval</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">13.Ödeme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">14.Nüsha </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">15.Suret</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">16.Zamanaşımı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">17.Karşılığın Devri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">18.Sebepsiz Zenginleşme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">19.Emre Yazılı Ödeme Vaadi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Dördüncü Ayrım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Çek </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Genel Olarak</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Çekin Düzenlenmesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">3.Çekin Tedavülü (Devri)</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">4.Çekin Ödenmesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">5.Çekin Ödenmemesi ve Sonuçları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">6.Özel Çek Türleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Beşinci Ayrım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kanunlar İhtilafı </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Genel Olarak</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Poliçeye (ve Bonoya) İlişkin Kanunlar İhtilafı Hükümleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">3.Çeke İlişkin Kanunlar İhtilafı Hükümleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Altıncı Ayrım </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Genel Olarak</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Takibin Kabulü Şartları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">3.Ödeme Emri ve İçeriği </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">4.Ödeme Emrine İtiraz</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">5.Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yollarında Şikayet</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">6.Uygulanacak Diğer Hükümler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">7.Müşterek Hükümler</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">8.Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yollarının Genel Haciz ve İflas Yollarından Temel Farkları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Beşinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Emtia Senetleri </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">1.Genel Olarak Emtia Senetleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">2.Makbuz Senedi ve Varant</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Madde İndeksi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kavram İndeksi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kambiyo Senedi Örnekleri</span></p>
 • Açıklama
  • İçindekiler
   Birinci Bölüm 
   Giriş 
   1.Genel Olarak 
   2.Yasal Düzenleme 
   3.TK'nın Kıymetli Evraka İlişkin Düzenlemesinin Özelliği 
   4.Doktrin
   İkinci Bölüm 
   Temel Kavramlar 
   1.Kıymetli Evrak 
   2.Menkul Kıymet 
   3.Evraksız Kıymetli Evrak
   4.Kıymetli Evraka Benzeyen Senetler 
   5.Kıymetli Evrakın İptali 
   6.Kıymetli Evrakta Sınırlı Sayı (Numerus Clausus) İlkesi
   Üçüncü Bölüm 
   Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Senetler 
   1.Genel Olarak 
   2.Nama Yazılı Senetler 
   3.Emre Yazılı Senetler
   4.Hamiline/Hamile Yazılı Senetler
   5.Senedin Türünün Değiştirilmesi (Tahvil/Dönüştürme)
   Dördüncü Bölüm 
   Kambiyo Senetleri 
   Birinci Ayrım 
   Genel Bakış 
   1.Ön Bilgiler 
   2.Kambiyo Senetlerinin Özellikleri 
   3.Ortak Hükümler 
   4.Kambiyo Senetlerinin Ekonomik İşlevleri
   İkinci Ayrım 
   Poliçe 
   1.Kavram
   2.Şekil Şartları (Unsurlar)
   3.İşleyiş
   4.Kabul
   5.Nüsha
   6.Zamanaşımı
   7.Karşılığın İntikali
   8.Sebepsiz Zenginleşme
   9.Emre Yazılı Havale
   Üçüncü Ayrım 
   Bono (Emre Yazılı Senet) 
   1.Terminoloji
   2.Kavram
   3.Şekil Şartları (Unsurlar)
   4.İşleyiş
   5.Hatır Bonosu (Bedelsiz ya da Karşılıksız Bono)
   6.Açık (Beyaz) Bono
   7.Teminat Bonosu (Senedi)
   8.İmza Edenlerin Sorumluluğu (İmzaların Bağımsızlığı İlkesi)
   9.Senet Metnindeki Değişiklikler/Bozma-Değiştirme
   10.Devir
   11.Ciro
   12.Aval
   13.Ödeme
   14.Nüsha 
   15.Suret
   16.Zamanaşımı
   17.Karşılığın Devri
   18.Sebepsiz Zenginleşme
   19.Emre Yazılı Ödeme Vaadi
   Dördüncü Ayrım 
   Çek 
   1.Genel Olarak
   2.Çekin Düzenlenmesi
   3.Çekin Tedavülü (Devri)
   4.Çekin Ödenmesi
   5.Çekin Ödenmemesi ve Sonuçları
   6.Özel Çek Türleri
   Beşinci Ayrım 
   Kanunlar İhtilafı 
   1.Genel Olarak
   2.Poliçeye (ve Bonoya) İlişkin Kanunlar İhtilafı Hükümleri
   3.Çeke İlişkin Kanunlar İhtilafı Hükümleri
   Altıncı Ayrım 
   Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları 
   1.Genel Olarak
   2.Takibin Kabulü Şartları
   3.Ödeme Emri ve İçeriği 
   4.Ödeme Emrine İtiraz
   5.Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yollarında Şikayet
   6.Uygulanacak Diğer Hükümler
   7.Müşterek Hükümler
   8.Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yollarının Genel Haciz ve İflas Yollarından Temel Farkları
   Beşinci Bölüm 
   Emtia Senetleri 
   1.Genel Olarak Emtia Senetleri
   2.Makbuz Senedi ve Varant
   Madde İndeksi
   Kavram İndeksi
   Kambiyo Senedi Örnekleri

   Stok Kodu
   :
   9786051523118
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat