Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
İmtiyaz Ders Notları HMGS Medeni Usul Hukuku Ali Sakinci

İmtiyaz Ders Notları HMGS Medeni Usul Hukuku

Liste Fiyatı : 330,00
İndirimli Fiyat : 313,50
Kazancınız : 16,50
Taksitli fiyat : 1 x 313,50
9786256623699
604039
İmtiyaz Ders Notları HMGS Medeni Usul Hukuku
İmtiyaz Ders Notları HMGS Medeni Usul Hukuku
313.50

GİRİŞ...................................................................................................................................2
1. MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER..................................................... 2
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 2
B. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KONUSU, AMACI VE NİTELİĞİ....................................... 2
C. MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL KAYNAĞI .......................................................... 3
2. YARGI (YARGISAL FAALİYET) VE YARGI YOLLARI............................................................ 3
BİRİNCİ BÖLÜM
1. MEDENİ YARGIDA GÖREVLİ MAHKEMELER.................................................................. 8
A. İLK DERECE MAHKEMELERİ....................................................................................... 8
B. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ (İSTİNAF MAHKEMELERİ)........................................... 19
C. YARGITAY.................................................................................................................. 20
2. MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ (GÖREV VE YETKİ KURALLARI).............................. 21
A. GÖREV..................................................................................................................... 21
B. YETKİ........................................................................................................................ 29
C. YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)................................................................ 38
D. İSTİNABE (MAHKEMELER ARASI HUKUKİ YARDIMLAŞMA)......................................... 39
3. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ................................................ 40
A. HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI................................................. 40
B. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ ............................................. 41
C. HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU............................................................................ 47
İKİNCİ BÖLÜM
1. TARAFLAR.................................................................................................................... 51
A. TARAF EHLİYETİ........................................................................................................ 51
B. DAVA EHLİYETİ.......................................................................................................... 52
C. DAVA TAKİP YETKİSİ.................................................................................................. 53
D. TARAF SIFATI............................................................................................................. 54
E. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ................................................................................................... 54
2. DAVAYA VEKALET......................................................................................................... 56
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 56
B. DAVAYA VEKALETİN KAPSAMI................................................................................... 57
C. VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASI........................................................................................... 58
3. USUL İŞLEMLERİ........................................................................................................... 59
A. TARAF USUL İŞLEMLERİ............................................................................................. 59
B. MAHKEME USUL İŞLEMLERİ...................................................................................... 59
4. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER........................................................................... 60
A. TASARRUF İLKESİ ..................................................................................................... 60
B. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ................................................................................. 60
C. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ........................................................................................... 60
D. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ..................................................................................... 60
E. ALENİYET İLKESİ........................................................................................................ 61
F. USUL EKONOMİSİ İLKESİ............................................................................................ 61
G. TEKSİF İLKESİ............................................................................................................ 61
H. ADİL YARGILANMA HAKKI ........................................................................................ 61
I. DOĞRUDANLIK İLKESİ................................................................................................ 62
J. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ...................................................................... 62
K. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ ............................................................................. 62
L. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................. 62
5. DAVA ŞARTLARI........................................................................................................... 62
6. DAVA ÇEŞİTLERİ........................................................................................................... 65
A. TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ........................................ 65
B. TALEP SONUCUNA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ................................................................. 67
C. TOPLULUK (GRUP) DAVASI........................................................................................ 70
7. DAVA AÇILMASI........................................................................................................... 72
A. DAVA DİLEKÇESİ........................................................................................................ 72
8. DAVAYA CEVAP............................................................................................................ 75
A. SAVUNMA SEBEPLERİ............................................................................................... 75
B. CEVAP DİLEKÇESİ....................................................................................................... 77
C. KARŞI DAVA AÇILMASI.............................................................................................. 78
9. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ - ........................................................... 80
A. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ (Tarafların İkinci Dilekçeleri)................... 80
B. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI .................. 80
10. ÖN İNCELEME............................................................................................................ 83
A. Ön İncelemede Yapılacak İşler.................................................................................. 83
B. Hak Düşürücü Süreler ve Zaman Aşımı Hakkındaki Kararlar ...................................... 83
C. Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi............................................................................ 83
D. Ön İnceleme Duruşması............................................................................................ 84
11. TAHKİKAT................................................................................................................... 85
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 85
B. DURUŞMA................................................................................................................ 85
C. TUTANAKLAR............................................................................................................ 88
12. İSTİCVAP.................................................................................................................... 90
A. İSTİCVAP OLUNACAK KİŞİLER.................................................................................... 90
B. İSTİCVAP OLUNACAK TARAFIN DAVET EDİLMESİ ....................................................... 90
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1. İSPAT........................................................................................................................... 93
A. İSPATIN KONUSU...................................................................................................... 93
B. İSPAT HAKKI.............................................................................................................. 93
C. İSPAT YÜKÜ............................................................................................................... 93
D. İSPAT ÖLÇÜSÜ........................................................................................................... 95
2. İKRAR.......................................................................................................................... 96
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 96
B. İKRAR ÇEŞİTLERİ....................................................................................................... 96
3. DELİLLER...................................................................................................................... 98
A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 98
B. DELİL ÇEŞİTLERİ......................................................................................................... 99
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN............................................................................... 122
A. ÖN SORUN..............................................................................................................122
B. BEKLETİCİ SORUN ...................................................................................................122
2. DAVA ARKADAŞLIĞI (SÜBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ).................................................... 123
A. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI...................................................................................123
B. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI..................................................................................124
3. DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE.................................................................. 125
A. DAVANIN İHBARI.....................................................................................................125
B. DAVAYA MÜDAHALE................................................................................................126
4. ISLAH ........................................................................................................................ 129
5. DAVA KONUSUNUN DEVRİ......................................................................................... 131
6. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI.............................................................. 132
A. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ..................................................................................132
B. DAVALARIN AYRILMASI............................................................................................133
7. TEMİNAT ................................................................................................................... 134
A. Teminat Gösterilmesi Gereken Haller.......................................................................134
B. Teminat Kararı ........................................................................................................134
C. Teminat gösterilmemesinin sonuçları ......................................................................134
BEŞİNCİ BÖLÜM
1. TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM....................................... 136
A. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA...................................................136
B. HÜKÜM (KARARLAR)...............................................................................................136
2. HÜKMÜN BİLDİRİLMESİ VE KAPSAMI......................................................................... 138
3. YOK (GÖRÜNÜŞTE) HÜKÜM VE ETKİSİZ HÜKÜM......................................................... 139
4. HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI....................................................... 139
A. Hükmün tashihi ......................................................................................................139
B. Hükmün tavzihi .......................................................................................................139
C. Hükmün tamamlanması...........................................................................................139
5. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ....................................................................... 140
A. DAVADAN FERAGAT.................................................................................................140
B. DAVAYI KABUL ........................................................................................................141
C. SULH .......................................................................................................................142
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR.............................................................................................144
A. İHTİYATİ TEDBİR.......................................................................................................144
B. DELİL TESPİTİ ..........................................................................................................147
C. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ........................................................................148
YEDİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLLARI................................................................................................................150
1. İSTİNAF...................................................................................................................... 151
A. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR.......................................................151
B. İSTİNAF DİLEKÇESİ....................................................................................................152
C. ÖN İNCELEME..........................................................................................................154
D. İNCELEME ...............................................................................................................155
E. İSTİNAF AŞAMASINDA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER ..................................................156
F. KARAR VE TEBLİĞİ....................................................................................................156
G. İSTİNAF MAHKEMESİ KARARININ ÇEŞİTLERİ.............................................................157
2. TEMYİZ...................................................................................................................... 158
A. GENEL OLARAK........................................................................................................158
B. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR..............................................................................158
C. BOZMA (TEMYİZ) SEBEPLERİ ...................................................................................159
D. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI............................................................................160
E. TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMA ..........................................................................160
F. ONAMA KARARLARI ................................................................................................161
G. BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME.............................................................................161
H. KANUN YARARINA TEMYİZ .....................................................................................162
3. USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK (USULİ MÜKTESEP HAK).......................................... 163
4. KESİN HÜKÜM........................................................................................................... 164
A. ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM...............................................................................164
B. MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM............................................................................164
5. YARGILAMIN İADESİ (YENİLENMESİ)........................................................................... 167
A. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ...........................................................................167
B. İNCELEME ..............................................................................................................169
C. İCRANIN DURDURULMASI .......................................................................................169
SEKİZİNCİ BÖLÜM
1. SÜRELER - ESKİ HALE GETİRME - ADLİ TATİL - TEBLİGAT.............................................. 171
A. SÜRELER..................................................................................................................171
B. ESKİ HALE GETİRME ................................................................................................172
C. ADLİ TATİL................................................................................................................174
D. TEBLİGAT.................................................................................................................175
2. YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ TATİL........................................................................ 178
A. YARGILAMA GİDERLERİ............................................................................................178
B. ADLİ YARDIM (MÜZAHERETİ ADLİYE).......................................................................180
DOKUZUNCU BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ............................................................................................. 183
ÇEKİŞMESİZ YARGI......................................................................................................... 186
A. GENEL OLARAK........................................................................................................186
B. HUKUK MUHAKAMELERİ KANUNU’NDA AÇIKÇA BELİRTİLEN ÇEKİŞMESİZ ................186
YARGI İŞLERİ.....................................................................................................186
C. ÇEKİŞMESİZ YARGININ ÖZELLİKLERİ..........................................................................189
D. ÇEKİŞMESİZ YARGI İLE ÇEKİŞMELİ YARGININ KARŞILAŞTIRILMASI.............................191
ONUNCU BÖLÜM
TAHKİM......................................................................................................................... 193
Hakemin reddi sebepleri ve reddi usulü......................................................................... 195
Yeni hakem seçilmesi .................................................................................................... 196
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK................................................................202
A. Arabulucuk ve Arabulucu kavramları.......................................................................202
B. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler ..........................................................................202
C. Arabuluculuk Faaliyeti.............................................................................................202
D. Arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi.................................................203
E. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk ...............................................................................203
ELEKTRONİK İŞLEMLER ......................................................................................................204
DİSİPLİN PARA CEZASI .......................................................................................................205
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI.............................................205
A. TENFİZ.....................................................................................................................205
B. TANIMA...................................................................................................................206

 • Açıklama
  • GİRİŞ...................................................................................................................................2
   1. MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER..................................................... 2
   A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 2
   B. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KONUSU, AMACI VE NİTELİĞİ....................................... 2
   C. MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL KAYNAĞI .......................................................... 3
   2. YARGI (YARGISAL FAALİYET) VE YARGI YOLLARI............................................................ 3
   BİRİNCİ BÖLÜM
   1. MEDENİ YARGIDA GÖREVLİ MAHKEMELER.................................................................. 8
   A. İLK DERECE MAHKEMELERİ....................................................................................... 8
   B. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ (İSTİNAF MAHKEMELERİ)........................................... 19
   C. YARGITAY.................................................................................................................. 20
   2. MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ (GÖREV VE YETKİ KURALLARI).............................. 21
   A. GÖREV..................................................................................................................... 21
   B. YETKİ........................................................................................................................ 29
   C. YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)................................................................ 38
   D. İSTİNABE (MAHKEMELER ARASI HUKUKİ YARDIMLAŞMA)......................................... 39
   3. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ................................................ 40
   A. HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI................................................. 40
   B. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ ............................................. 41
   C. HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU............................................................................ 47
   İKİNCİ BÖLÜM
   1. TARAFLAR.................................................................................................................... 51
   A. TARAF EHLİYETİ........................................................................................................ 51
   B. DAVA EHLİYETİ.......................................................................................................... 52
   C. DAVA TAKİP YETKİSİ.................................................................................................. 53
   D. TARAF SIFATI............................................................................................................. 54
   E. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ................................................................................................... 54
   2. DAVAYA VEKALET......................................................................................................... 56
   A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 56
   B. DAVAYA VEKALETİN KAPSAMI................................................................................... 57
   C. VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASI........................................................................................... 58
   3. USUL İŞLEMLERİ........................................................................................................... 59
   A. TARAF USUL İŞLEMLERİ............................................................................................. 59
   B. MAHKEME USUL İŞLEMLERİ...................................................................................... 59
   4. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER........................................................................... 60
   A. TASARRUF İLKESİ ..................................................................................................... 60
   B. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ................................................................................. 60
   C. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ........................................................................................... 60
   D. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ..................................................................................... 60
   E. ALENİYET İLKESİ........................................................................................................ 61
   F. USUL EKONOMİSİ İLKESİ............................................................................................ 61
   G. TEKSİF İLKESİ............................................................................................................ 61
   H. ADİL YARGILANMA HAKKI ........................................................................................ 61
   I. DOĞRUDANLIK İLKESİ................................................................................................ 62
   J. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ...................................................................... 62
   K. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ ............................................................................. 62
   L. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................. 62
   5. DAVA ŞARTLARI........................................................................................................... 62
   6. DAVA ÇEŞİTLERİ........................................................................................................... 65
   A. TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ........................................ 65
   B. TALEP SONUCUNA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ................................................................. 67
   C. TOPLULUK (GRUP) DAVASI........................................................................................ 70
   7. DAVA AÇILMASI........................................................................................................... 72
   A. DAVA DİLEKÇESİ........................................................................................................ 72
   8. DAVAYA CEVAP............................................................................................................ 75
   A. SAVUNMA SEBEPLERİ............................................................................................... 75
   B. CEVAP DİLEKÇESİ....................................................................................................... 77
   C. KARŞI DAVA AÇILMASI.............................................................................................. 78
   9. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ - ........................................................... 80
   A. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ (Tarafların İkinci Dilekçeleri)................... 80
   B. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI .................. 80
   10. ÖN İNCELEME............................................................................................................ 83
   A. Ön İncelemede Yapılacak İşler.................................................................................. 83
   B. Hak Düşürücü Süreler ve Zaman Aşımı Hakkındaki Kararlar ...................................... 83
   C. Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi............................................................................ 83
   D. Ön İnceleme Duruşması............................................................................................ 84
   11. TAHKİKAT................................................................................................................... 85
   A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 85
   B. DURUŞMA................................................................................................................ 85
   C. TUTANAKLAR............................................................................................................ 88
   12. İSTİCVAP.................................................................................................................... 90
   A. İSTİCVAP OLUNACAK KİŞİLER.................................................................................... 90
   B. İSTİCVAP OLUNACAK TARAFIN DAVET EDİLMESİ ....................................................... 90
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   1. İSPAT........................................................................................................................... 93
   A. İSPATIN KONUSU...................................................................................................... 93
   B. İSPAT HAKKI.............................................................................................................. 93
   C. İSPAT YÜKÜ............................................................................................................... 93
   D. İSPAT ÖLÇÜSÜ........................................................................................................... 95
   2. İKRAR.......................................................................................................................... 96
   A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 96
   B. İKRAR ÇEŞİTLERİ....................................................................................................... 96
   3. DELİLLER...................................................................................................................... 98
   A. GENEL OLARAK......................................................................................................... 98
   B. DELİL ÇEŞİTLERİ......................................................................................................... 99
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   1. ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN............................................................................... 122
   A. ÖN SORUN..............................................................................................................122
   B. BEKLETİCİ SORUN ...................................................................................................122
   2. DAVA ARKADAŞLIĞI (SÜBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ).................................................... 123
   A. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI...................................................................................123
   B. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI..................................................................................124
   3. DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE.................................................................. 125
   A. DAVANIN İHBARI.....................................................................................................125
   B. DAVAYA MÜDAHALE................................................................................................126
   4. ISLAH ........................................................................................................................ 129
   5. DAVA KONUSUNUN DEVRİ......................................................................................... 131
   6. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI.............................................................. 132
   A. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ..................................................................................132
   B. DAVALARIN AYRILMASI............................................................................................133
   7. TEMİNAT ................................................................................................................... 134
   A. Teminat Gösterilmesi Gereken Haller.......................................................................134
   B. Teminat Kararı ........................................................................................................134
   C. Teminat gösterilmemesinin sonuçları ......................................................................134
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   1. TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM....................................... 136
   A. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA...................................................136
   B. HÜKÜM (KARARLAR)...............................................................................................136
   2. HÜKMÜN BİLDİRİLMESİ VE KAPSAMI......................................................................... 138
   3. YOK (GÖRÜNÜŞTE) HÜKÜM VE ETKİSİZ HÜKÜM......................................................... 139
   4. HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI....................................................... 139
   A. Hükmün tashihi ......................................................................................................139
   B. Hükmün tavzihi .......................................................................................................139
   C. Hükmün tamamlanması...........................................................................................139
   5. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ....................................................................... 140
   A. DAVADAN FERAGAT.................................................................................................140
   B. DAVAYI KABUL ........................................................................................................141
   C. SULH .......................................................................................................................142
   ALTINCI BÖLÜM
   GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR.............................................................................................144
   A. İHTİYATİ TEDBİR.......................................................................................................144
   B. DELİL TESPİTİ ..........................................................................................................147
   C. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ........................................................................148
   YEDİNCİ BÖLÜM
   KANUN YOLLARI................................................................................................................150
   1. İSTİNAF...................................................................................................................... 151
   A. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR.......................................................151
   B. İSTİNAF DİLEKÇESİ....................................................................................................152
   C. ÖN İNCELEME..........................................................................................................154
   D. İNCELEME ...............................................................................................................155
   E. İSTİNAF AŞAMASINDA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER ..................................................156
   F. KARAR VE TEBLİĞİ....................................................................................................156
   G. İSTİNAF MAHKEMESİ KARARININ ÇEŞİTLERİ.............................................................157
   2. TEMYİZ...................................................................................................................... 158
   A. GENEL OLARAK........................................................................................................158
   B. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR..............................................................................158
   C. BOZMA (TEMYİZ) SEBEPLERİ ...................................................................................159
   D. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI............................................................................160
   E. TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMA ..........................................................................160
   F. ONAMA KARARLARI ................................................................................................161
   G. BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME.............................................................................161
   H. KANUN YARARINA TEMYİZ .....................................................................................162
   3. USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK (USULİ MÜKTESEP HAK).......................................... 163
   4. KESİN HÜKÜM........................................................................................................... 164
   A. ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM...............................................................................164
   B. MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM............................................................................164
   5. YARGILAMIN İADESİ (YENİLENMESİ)........................................................................... 167
   A. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ...........................................................................167
   B. İNCELEME ..............................................................................................................169
   C. İCRANIN DURDURULMASI .......................................................................................169
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   1. SÜRELER - ESKİ HALE GETİRME - ADLİ TATİL - TEBLİGAT.............................................. 171
   A. SÜRELER..................................................................................................................171
   B. ESKİ HALE GETİRME ................................................................................................172
   C. ADLİ TATİL................................................................................................................174
   D. TEBLİGAT.................................................................................................................175
   2. YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ TATİL........................................................................ 178
   A. YARGILAMA GİDERLERİ............................................................................................178
   B. ADLİ YARDIM (MÜZAHERETİ ADLİYE).......................................................................180
   DOKUZUNCU BÖLÜM
   BASİT YARGILAMA USULÜ............................................................................................. 183
   ÇEKİŞMESİZ YARGI......................................................................................................... 186
   A. GENEL OLARAK........................................................................................................186
   B. HUKUK MUHAKAMELERİ KANUNU’NDA AÇIKÇA BELİRTİLEN ÇEKİŞMESİZ ................186
   YARGI İŞLERİ.....................................................................................................186
   C. ÇEKİŞMESİZ YARGININ ÖZELLİKLERİ..........................................................................189
   D. ÇEKİŞMESİZ YARGI İLE ÇEKİŞMELİ YARGININ KARŞILAŞTIRILMASI.............................191
   ONUNCU BÖLÜM
   TAHKİM......................................................................................................................... 193
   Hakemin reddi sebepleri ve reddi usulü......................................................................... 195
   Yeni hakem seçilmesi .................................................................................................... 196
   HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK................................................................202
   A. Arabulucuk ve Arabulucu kavramları.......................................................................202
   B. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler ..........................................................................202
   C. Arabuluculuk Faaliyeti.............................................................................................202
   D. Arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi.................................................203
   E. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk ...............................................................................203
   ELEKTRONİK İŞLEMLER ......................................................................................................204
   DİSİPLİN PARA CEZASI .......................................................................................................205
   YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI.............................................205
   A. TENFİZ.....................................................................................................................205
   B. TANIMA...................................................................................................................206

   Stok Kodu
   :
   9786256623699
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   214
   Basım Yeri
   :
   İSTANBUL
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   313,50   
   313,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat