Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786053994169
363387
Hukuk Sosyolojisi
Hukuk Sosyolojisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
45.60

 

 Önsöz

 

 

 BİRİNCİ KISIM Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisine Giriş
 

 

 BİRİNCİ BÖLÜM Genel
 

 İKİNCİ BÖLÜM Sosyolojinin Yakın Çalışma Alanlarıyla İlişkisi
 Felsefe - Sosyoloji
 Tarih - Sosyoloji
 Psikoloji - Sosyoloji
 Antropoloji-Sosyoloji
 İktisat - Sosyoloji
 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyolojide Yöntem
 Araştırma Planı
 Araştırma Yöntemleri
 Gözlem
 Deney
 Saha Araştırması (Survey)
 Yaşam Öyküsü
 Tarihsel Çözümleme
 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sosyolojiden Sosyolojilere ve Hukuk Sosyolojisi
 Sosyolojiden Sosyolojilere
 Hukuk Sosyolojisi

 

 

 İKİNCİ KISIM Tarihsel Olarak Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi
 

 

 BEŞİNCİ BÖLÜM Modernite ve Sosyolojinin Doğuşu
 Modernite Önesi Dünyayı Anlamlandırmak
 İlkel Toplumlar
 Antik Çağ
 Ortaçağ
 Modernite ve Sonrası
 Modernite ve Dönüşümün Temelleri
 Sosyoloji: Modernitede Dünyayı Anlamak ve Açıklamak
 Tarihsel Perspektif
 Bilim Olarak Sosyolojinin Doğuşu

 ALTINCI BÖLÜM Hukuk ve Toplum Üzerine Sosyolojik Düşünce: Hukuk Sosyolojisi
 Hukuk ve Toplum Üzerine Düşüncelere Karşıt Kök: Hukuka Salt Norm Açısından Yaklaşanlar
 Hukuk Sosyolojisinin Habercileri
 

 YEDİNCİ BÖLÜM Sosyolojinin Kurucularında Hukuk Düşüncesi
 Durkheim: Toplumsal Dayanışma Sembolü Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Toplumsal Dayanışma Sembolü Olarak Hukuk
 Marx-Engels: Üstyapı Kurumu Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Üstyapı Kurumu Olarak Hukuk
 Weber: Modern Toplumda Rasyonel Bir Kurum Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Modern Toplumda Rasyonel Bir Kurum Olarak Hukuk
 

 SEKİZİNCİ BÖLÜM Özel Olarak Hukuk Sosyolojisi
 Duguit: Toplumsal Gerçeklik Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Toplumsal Gerçeklik Olarak Hukuk
 Ehrlich: Yaşayan Bir Olgu Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Yaşayan Bir Olgu Olarak Hukuk
 Petrażycki: Psiko-Sosyal Gerçeklik Olarak Sezgisel Hukuk
 Genel Olarak
 Psiko-Sosyal Gerçeklik Olarak Sezgisel Hukuk
 Timasheff: Etik-Buyurucu Toplumsal Koordinasyon Biçimi Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Etik-Buyurucu Toplumsal Koordinasyon Biçimi Olarak Hukuk
 Gurvitch: Toplumsal Tiplerin Düzenleri Olarak Toplumsal Hukuk
 Genel Olarak
 Toplumsal Tiplerin Düzenleri Olarak Toplumsal Hukuk
 Luhmann: Bir Alt Sistem Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Alt Sistem Olarak Hukuk
 Black: Yönetimsel-Ölçülebilir Toplumsal Kontrol Türü Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Yönetimsel-Ölçülebilir Toplumsal Kontrol Türü Olarak Hukuk
 

 DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuka Yeni Eleştirel Yaklaşımlar
 Genel Olarak
 Hukuk ve Toplum Çalışmaları
 Eleştirel Hukuk Çalışmaları
 Feminist Hukuk Yaklaşımları
 Hukuksal Çoğulluk

 

 ÜÇÜNCÜ KISIM Hukukun Sosyolojik Ele Alınış Biçimleri ve Pratik Hukuk Sosyolojisi
 

 

 ONUNCU BÖLÜM Hukukun Sosyolojik Ele Alınış Biçimleri
 Hukukun Fonksiyonlarının Hukuk Sosyolojisi ile İlişkilendirilmesi
 Genel Olarak
 Hukukun Düzen Fonksiyonu Açısından Ele Alınması
 Zorlayıcılık
 Biçimcilik
 Hukukun Adalet Fonksiyonu Açısından Ele Alınması
 Hukukun Sosyal Olgu Fonksiyonu Açısından Ele Alınması
 Hukuk, İnsanın Özelliklerinin Toplumsal Sonuçlarını Dikkate Alır
 Hukuk İktisadi Yaşamın Özelliklerine Uyar
 Hukuk Toplumdaki Güç İlişkilerine Uyar
 Hukuk Toplumsal Geleneklerle Belli Bir Uyum Kurar
 Hukukun İşlevi
 Genel Olarak
 Hukukun Kural Olarak ve Hüküm Olarak İşlevi
 Kural Olarak Hukukun İşlevi
 Hüküm Olarak Hukukun İşlevi
 Toplumsal Yapı Olarak Hukuk
 Hukuk Sosyolojisinde Araştırma Düzeyleri
 İnsan Davranışı Ne Zaman Bağlayıcılık Kazanır?
 Benimseme (Otokinetik) Deneyi
 Uyum Deneyi
 İtaat Deneyi
 Geçerlilik, Etkinlik ve Adalete Uygunluk Kriterinin Hukuk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi
 Kişi, Toplum ve Hukuk İdeolojisi
 Genel Olarak
 Kişi: Hukuk Öznesi
 Toplum-Hukuk İlişkisi
 Hukuk İdeolojisi
 İdeoloji
 Hukuk İdeolojisi
 İktidar ve Hukuk
 Genel Olarak
 İktidar ve Hukuk
 Toplumsal Değişim ve Hukuk
 Genel Olarak
 Toplumsal Girdi Olarak Hukuk ve Hukuk Politikası
 Toplumsal Girdi Olarak Hukuk
 Hukuk Politikası
 Toplumsal Çıktı Olarak Hukuk
 Hukuk Sosyolojisi Açısından Küreselleşme
 Genel Olarak
 Ulus-Devlet - Uluslararası Piyasa İlişkisi: Ülke Hukukunda Deregülasyon
 Yasama Süreci, Hukuk Profesyonelleri ve Uyuşmazlık Çözümlerine Yargı Alternatifleri
 Yasama Süreci
 Hukuk Profesyonelleri
 Uyuşmazlık Çözümlerine Yargı Alternatifleri
 

 ON BİRİNCİ BÖLÜM Pratik Hukuk Sosyolojisi Örnekleri
 Suç
 Suç Teorileri
 Biyolojik Teoriler
 Psikolojik Teoriler
 Sosyolojik Teoriler
 Toplumsal Yapı Teorileri
 Etkileşim veya Öğrenme Teorisi
 Anomi Teorisi
 Damgalama Teorisi
 Radikal Kriminoloji
 Cinsiyet-Suç İlişkisi
 Yaş-Suç İlişkisi
 Çocuk Suçluluğunun Nedenleri
 Ailenin Çocuk Suçluluğuna Etkisi
 Okulun Çocuk Suçluluğuna Etkisi
 Akran Grubu ve Suçluluk
 İş Yaşamı ve Suçluluk
 Çocuk Suçluluğunun Genel Değerlendirmesi
 Göç, Kentleşme ve Suç İlişkisi
 Mülkiyet
 Mülkiyetin İki Boyutu
 Mülkiyetin Nesnesi
 Mülkiyetin Öznesi
 Mülkiyetin Temellendirilmesi
 Mülkiyet-Sözleşme İlişkisi
 Sözleşme
 Söz ve Sözleşme
 Sözleşmenin Toplumsal Görünümü Olarak Dayanışma
 İşbölümü ve Sözleşme
 Çatışma ve Sözleşme
 "Armağan Verme” ve Sözleşme
 Dayanışmanın Karşı Alanı: Hınç
 Aile
 Ailenin Hukuk Sosyolojisi Açısından Nitelendirilmesi
 Evlenme ve Boşanma
 Evlenme
 Boşanma
 Boşanma Sebepleri

 

 Kaynakça

 

 Dizin


 

 • Açıklama
  •  

    Önsöz

    

    

    BİRİNCİ KISIM Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisine Giriş
    

    

    BİRİNCİ BÖLÜM Genel
    

    İKİNCİ BÖLÜM Sosyolojinin Yakın Çalışma Alanlarıyla İlişkisi
    Felsefe - Sosyoloji
    Tarih - Sosyoloji
    Psikoloji - Sosyoloji
    Antropoloji-Sosyoloji
    İktisat - Sosyoloji
    

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyolojide Yöntem
    Araştırma Planı
    Araştırma Yöntemleri
    Gözlem
    Deney
    Saha Araştırması (Survey)
    Yaşam Öyküsü
    Tarihsel Çözümleme
    

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sosyolojiden Sosyolojilere ve Hukuk Sosyolojisi
    Sosyolojiden Sosyolojilere
    Hukuk Sosyolojisi

    

    

    İKİNCİ KISIM Tarihsel Olarak Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi
    

    

    BEŞİNCİ BÖLÜM Modernite ve Sosyolojinin Doğuşu
    Modernite Önesi Dünyayı Anlamlandırmak
    İlkel Toplumlar
    Antik Çağ
    Ortaçağ
    Modernite ve Sonrası
    Modernite ve Dönüşümün Temelleri
    Sosyoloji: Modernitede Dünyayı Anlamak ve Açıklamak
    Tarihsel Perspektif
    Bilim Olarak Sosyolojinin Doğuşu

    ALTINCI BÖLÜM Hukuk ve Toplum Üzerine Sosyolojik Düşünce: Hukuk Sosyolojisi
    Hukuk ve Toplum Üzerine Düşüncelere Karşıt Kök: Hukuka Salt Norm Açısından Yaklaşanlar
    Hukuk Sosyolojisinin Habercileri
    

    YEDİNCİ BÖLÜM Sosyolojinin Kurucularında Hukuk Düşüncesi
    Durkheim: Toplumsal Dayanışma Sembolü Olarak Hukuk
    Genel Olarak
    Toplumsal Dayanışma Sembolü Olarak Hukuk
    Marx-Engels: Üstyapı Kurumu Olarak Hukuk
    Genel Olarak
    Üstyapı Kurumu Olarak Hukuk
    Weber: Modern Toplumda Rasyonel Bir Kurum Olarak Hukuk
    Genel Olarak
    Modern Toplumda Rasyonel Bir Kurum Olarak Hukuk
    

    SEKİZİNCİ BÖLÜM Özel Olarak Hukuk Sosyolojisi
    Duguit: Toplumsal Gerçeklik Olarak Hukuk
    Genel Olarak
    Toplumsal Gerçeklik Olarak Hukuk
    Ehrlich: Yaşayan Bir Olgu Olarak Hukuk
    Genel Olarak
    Yaşayan Bir Olgu Olarak Hukuk
    Petrażycki: Psiko-Sosyal Gerçeklik Olarak Sezgisel Hukuk
    Genel Olarak
    Psiko-Sosyal Gerçeklik Olarak Sezgisel Hukuk
    Timasheff: Etik-Buyurucu Toplumsal Koordinasyon Biçimi Olarak Hukuk
    Genel Olarak
    Etik-Buyurucu Toplumsal Koordinasyon Biçimi Olarak Hukuk
    Gurvitch: Toplumsal Tiplerin Düzenleri Olarak Toplumsal Hukuk
    Genel Olarak
    Toplumsal Tiplerin Düzenleri Olarak Toplumsal Hukuk
    Luhmann: Bir Alt Sistem Olarak Hukuk
    Genel Olarak
    Alt Sistem Olarak Hukuk
    Black: Yönetimsel-Ölçülebilir Toplumsal Kontrol Türü Olarak Hukuk
    Genel Olarak
    Yönetimsel-Ölçülebilir Toplumsal Kontrol Türü Olarak Hukuk
    

    DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuka Yeni Eleştirel Yaklaşımlar
    Genel Olarak
    Hukuk ve Toplum Çalışmaları
    Eleştirel Hukuk Çalışmaları
    Feminist Hukuk Yaklaşımları
    Hukuksal Çoğulluk

    

    ÜÇÜNCÜ KISIM Hukukun Sosyolojik Ele Alınış Biçimleri ve Pratik Hukuk Sosyolojisi
    

    

    ONUNCU BÖLÜM Hukukun Sosyolojik Ele Alınış Biçimleri
    Hukukun Fonksiyonlarının Hukuk Sosyolojisi ile İlişkilendirilmesi
    Genel Olarak
    Hukukun Düzen Fonksiyonu Açısından Ele Alınması
    Zorlayıcılık
    Biçimcilik
    Hukukun Adalet Fonksiyonu Açısından Ele Alınması
    Hukukun Sosyal Olgu Fonksiyonu Açısından Ele Alınması
    Hukuk, İnsanın Özelliklerinin Toplumsal Sonuçlarını Dikkate Alır
    Hukuk İktisadi Yaşamın Özelliklerine Uyar
    Hukuk Toplumdaki Güç İlişkilerine Uyar
    Hukuk Toplumsal Geleneklerle Belli Bir Uyum Kurar
    Hukukun İşlevi
    Genel Olarak
    Hukukun Kural Olarak ve Hüküm Olarak İşlevi
    Kural Olarak Hukukun İşlevi
    Hüküm Olarak Hukukun İşlevi
    Toplumsal Yapı Olarak Hukuk
    Hukuk Sosyolojisinde Araştırma Düzeyleri
    İnsan Davranışı Ne Zaman Bağlayıcılık Kazanır?
    Benimseme (Otokinetik) Deneyi
    Uyum Deneyi
    İtaat Deneyi
    Geçerlilik, Etkinlik ve Adalete Uygunluk Kriterinin Hukuk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi
    Kişi, Toplum ve Hukuk İdeolojisi
    Genel Olarak
    Kişi: Hukuk Öznesi
    Toplum-Hukuk İlişkisi
    Hukuk İdeolojisi
    İdeoloji
    Hukuk İdeolojisi
    İktidar ve Hukuk
    Genel Olarak
    İktidar ve Hukuk
    Toplumsal Değişim ve Hukuk
    Genel Olarak
    Toplumsal Girdi Olarak Hukuk ve Hukuk Politikası
    Toplumsal Girdi Olarak Hukuk
    Hukuk Politikası
    Toplumsal Çıktı Olarak Hukuk
    Hukuk Sosyolojisi Açısından Küreselleşme
    Genel Olarak
    Ulus-Devlet - Uluslararası Piyasa İlişkisi: Ülke Hukukunda Deregülasyon
    Yasama Süreci, Hukuk Profesyonelleri ve Uyuşmazlık Çözümlerine Yargı Alternatifleri
    Yasama Süreci
    Hukuk Profesyonelleri
    Uyuşmazlık Çözümlerine Yargı Alternatifleri
    

    ON BİRİNCİ BÖLÜM Pratik Hukuk Sosyolojisi Örnekleri
    Suç
    Suç Teorileri
    Biyolojik Teoriler
    Psikolojik Teoriler
    Sosyolojik Teoriler
    Toplumsal Yapı Teorileri
    Etkileşim veya Öğrenme Teorisi
    Anomi Teorisi
    Damgalama Teorisi
    Radikal Kriminoloji
    Cinsiyet-Suç İlişkisi
    Yaş-Suç İlişkisi
    Çocuk Suçluluğunun Nedenleri
    Ailenin Çocuk Suçluluğuna Etkisi
    Okulun Çocuk Suçluluğuna Etkisi
    Akran Grubu ve Suçluluk
    İş Yaşamı ve Suçluluk
    Çocuk Suçluluğunun Genel Değerlendirmesi
    Göç, Kentleşme ve Suç İlişkisi
    Mülkiyet
    Mülkiyetin İki Boyutu
    Mülkiyetin Nesnesi
    Mülkiyetin Öznesi
    Mülkiyetin Temellendirilmesi
    Mülkiyet-Sözleşme İlişkisi
    Sözleşme
    Söz ve Sözleşme
    Sözleşmenin Toplumsal Görünümü Olarak Dayanışma
    İşbölümü ve Sözleşme
    Çatışma ve Sözleşme
    "Armağan Verme” ve Sözleşme
    Dayanışmanın Karşı Alanı: Hınç
    Aile
    Ailenin Hukuk Sosyolojisi Açısından Nitelendirilmesi
    Evlenme ve Boşanma
    Evlenme
    Boşanma
    Boşanma Sebepleri

    

    Kaynakça

    

    Dizin


    

   Stok Kodu
   :
   9786053994169
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   320
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat