Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler %

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler

Liste Fiyatı : 87,96
İndirimli Fiyat : 83,56
%5 İndirimli
Stokta yok
Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler
Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler
On İki Levha Yayıncılık
83.56
<p><br /> <span style="font-weight: bold;">İÇİNDEKİLER</span><br /> Genel Açıklamalar<br /> I. Türk Ticaret Kanununun kabulüne kadar geçirdiği aşamalar<br /> II. Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler<br /> III. Türk Ticaret Kanunu hakkında genel tespitler<br /> IV. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü hakkındaki düzenleme<br /> V. İncelemenin kapsamı ve sınırlandırma</p> <p><br /> Başlangıç (TK 1-10; eTK 1-10)<br /> I. Ticari davalar ve delilleri (TK 4-5)<br /> II. Teselsül karinesi (TK 7)<br /> III. Ticari işlerde faiz (TK 8-10)<br /> Birinci Kitap <br /> Ticari İşletme (TK 11-123; eTK 11-135)<br /> I. Birinci Kısım / Tacir (TK 11-23)<br /> II. İkinci Kısım / Ticaret Sicili (TK 24-38)<br /> III. Üçüncü Kısım / Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (TK 39-53)<br /> IV. Dördüncü Kısım / Haksız Rekabet (TK 54-63)<br /> V. Beşinci Kısım / Ticari Defterler (TK 64-88)<br /> VI. Altıncı Kısım / Cari Hesap (TK 89-101)<br /> VII. Yedinci Kısım / Acente (TK 102-123)<br /> İkinci Kitap<br /> Ticaret Şirketleri(TK 124-644; eTK 136-556)<br /> Birinci Kısım<br /> Genel Hükümler(TK 124-210; eTK 136-152)<br /> I. Gerçek anlamda "genel" nitelikteki hükümler (TK 124-133 ve TK 210)<br /> II. Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin hükümler (TK 134-194)<br /> İkinci Kısım<br /> Kollektif Şirket(TK 211-303; eTK 153-242)<br /> I. Birinci Bölüm / Şirketin Niteliği ve Kuruluşu <br /> II. İkinci Bölüm / Ortaklar arasındaki ilişkiler<br /> III. Üçüncü Bölüm / Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle ilişkileri<br /> IV. Dördüncü Bölüm / Şirketin sona ermesi ve ortağın ayrılması<br /> V. Beşinci Bölüm / Tasfiye<br /> Üçüncü Kısım<br /> Komandit Şirket(TK 304-328; eTK 243-268)<br /> I. Birinci Bölüm / Şirketin niteliği ve kuruluşu<br /> II. İkinci Bölüm / Ortaklar arasındaki ilişkiler<br /> III. Üçüncü Bölüm / Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkileri<br /> Dördüncü Kısım<br /> Anonim Şirket(TK 329-563; eTK 269-474)<br /> Birinci Bölüm <br /> Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler (TK 329-358)<br /> I. Genel hükümler (TK 329-334)<br /> II. Kuruluş (TK 335-355)<br /> III. Kanuna karşı hile (TK 356)<br /> IV. Temel ilkeler (TK 357-358)<br /> İkinci Bölüm<br /> Yönetim Kurulu (TK 359-396)<br /> I. Genel olarak (TK 359-364)<br /> II. Yönetim ve temsil (TK 365-396)<br /> Üçüncü Bölüm<br /> Denetleme(TK 397-406)<br /> I. Genel olarak (TK 397)<br /> II. Konu ve kapsam (TK 398)<br /> III. Denetçi (TK 399-400)<br /> IV. İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı (TK 401)<br /> V. Denetim raporu (TK 402)<br /> VI. Görüş yazıları (TK 403)<br /> VII. Denetçilerin sırsaklamadan doğan sorumluluğu (TK 404)<br /> VIII. Şirket ile denetçiarasındaki görüş ayrılıkları (TK 405)<br /> IX. Topluluk ilişkileri içinözel denetçi denetimi (TK 406)<br /> Dördüncü Bölüm<br /> Genel Kurul(TK 407-451)<br /> I. Genel olarak (TK 407)<br /> II. Görev ve yetkileri (TK 408)<br /> III. Toplantılar (TK 409)<br /> IV. Çağrı (TK 410-416)<br /> V. Toplantının yapılması (TK 417-424)<br /> VI. Pay sahibinin kişisel hakları (TK 425-444)<br /> VII. Genel kurulkararlarının geçersizliği (TK 445-451)<br /> Beşinci Bölüm<br /> Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi(TK 452-475)<br /> I. Genel olarak (TK 452-455)<br /> II. Özel değişiklikler (TK 456-475)<br /> Altıncı Bölüm<br /> Pay ve Sermaye Koyma Borcu(TK 476-483)<br /> I. Pay (TK 476-479)<br /> II. Pay bedelini ifa borcu veifa etmemenin sonuçları <br /> Yedinci Bölüm<br /> Menkul Kıymetler(TK 484-506)<br /> I. Pay Senetleri (TK 484-501)<br /> II. İntifa Senetleri (TK 502-503)<br /> III. Borçlanma Senetleriyle Alma ve DeğiştirmeHakkını İçeren Menkul Kıymetler (TK 504-506)<br /> Sekizinci Bölüm<br /> Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı<br /> I. Kâr ve tasfiye payı hakkı (TK 507-508)<br /> II. Kâr payı, hazırlık dönemifaizi ve kazanç payı (TK 509-511)<br /> III. Geri alma hakkı (TK 512-513)<br /> Dokuzuncu Bölüm<br /> Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler<br /> IV. Anonim şirketlerin finansal tabloları veyönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (TK 514-516)<br /> V. Şirketler topluluğunun finansaltabloları ve yıllık faaliyet raporu (TK 517-518)<br /> VI. Yedek Akçeler (TK 519-523)<br /> Onuncu Bölüm<br /> Sona Erme ve Tasfiye<br /> I. Sona erme (TK 529-535)<br /> II. Tasfiye (TK 536-546)<br /> III. Ek tasfiye (TK 547)<br /> IV. Tasfiyeden dönülmesi (TK 548)<br /> Onbirinci Bölüm<br /> Hukuki Sorumluluk<br /> I. Sorumluluk hâlleri (TK 549-554)<br /> II. Şirketin zararı (TK 555-561)<br /> Onikinci Bölüm<br /> Cezai Sorumluluk<br /> Beşinci Kısım<br /> Sermayesi Paylara Bölünmüş <br /> Komandit Şirket<br /> I. Tanımı (TK 564)<br /> II. Uygulanacak hükümler (TK 565)<br /> III. Kuruluş (TK 566-569)<br /> IV. Yönetim – Görevden alınma (TK 571)<br /> V. Yeni kanuna alınmayan madde (eTK 484)<br /> Altıncı Kısım<br /> Limited Şirket<br /> Birinci Bölüm<br /> Tanım ve Kuruluş<br /> I. Kavram (TK 573)<br /> II. Ortakların sayısı (TK 574)<br /> III. Şirket sözleşmesi (TK 575-579)<br /> IV. Sermaye (TK 580-582)<br /> V. Esas sermaye payları (TK 583)<br /> VI. İntifa senetleri (TK 584)<br /> VII. Kuruluş (TK 585-588)<br /> İkinci Bölüm<br /> Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi<br /> (TK 589-592)<br /> I. Genel olarak (TK 589)<br /> II. Özel değişiklikler (TK 590-592)<br /> Üçüncü Bölüm<br /> Ortakların Hak ve Borçları<br /> I. Esas sermaye payınınişlemlere konu olması (TK 593-600)<br /> II. Geri verme yasağı (TK 601)<br /> III. Ortakların sorumluluğu (TK 602)<br /> IV. Ek ödeme veyan edim yükümlülükleri (TK 603-607)<br /> V. Kâr payı ve ilgili diğer hükümler (TK 608-611)<br /> VI. Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı (TK 612)<br /> VII. Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı (TK 613)<br /> VIII. Bilgi alma ve inceleme hakkı (TK 614)<br /> IX. Özkaynakların yerini tutan ödünçler [TK 615 (mülga)]<br /> Dördüncü Bölüm<br /> Şirketin Organları(TK 616-635)<br /> I. Genel Kurul (TK 616-622)<br /> II. Yönetim ve temsil (TK 623-635)<br /> III. Sermaye kaybı ve borca batıklık (TK 633-634)<br /> IV. Denetçi (TK 635)<br /> Beşinci Bölüm<br /> Sona Erme ve Ayrılma<br /> I. Sona erme sebeplerive sona ermenin sonuçları (TK 636)<br /> II. Tescil ve ilan (TK 637)<br /> III. Çıkma ve çıkarılma (TK 638-642)<br /> IV. Tasfiye (TK 643)<br /> V. Uygulanacak hükümler (TK 644)<br /> Üçüncü Kitap<br /> Kıymetli Evrak<br /> I. Genel nitelikteki maddeler<br /> II. Poliçeye ilişkin maddeler<br /> III. Bonoya ilişkin maddeler<br /> IV. Çeke ilişkin maddeler<br /> V. Diğer maddeler<br /> Son (ve Geçici) Hükümler<br /> I. Şirket Davalarında Yargılama Usulü (TK 1521)<br /> II. İşletme ve Sermaye ŞirketlerininÖlçeklerine Göre Sınıflandırılmasına İlişkin Maddeler (TK 1522-1523)<br /> III. Elektronik İşlemler ve Bilgi ToplumuHizmetlerine İlişkin Maddeler (TK 1524-1528)<br /> IV. Kurumsal Yönetim İlkeleri (TK 1529)<br /> V. Diğer Maddeler<br /> Kavram İndeksi<br /> Prof. Dr. Abuzer Kendigelen'inBilimsel Yayınlarının Listesi</p>
 • Açıklama

  • İÇİNDEKİLER
   Genel Açıklamalar
   I. Türk Ticaret Kanununun kabulüne kadar geçirdiği aşamalar
   II. Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler
   III. Türk Ticaret Kanunu hakkında genel tespitler
   IV. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü hakkındaki düzenleme
   V. İncelemenin kapsamı ve sınırlandırma


   Başlangıç (TK 1-10; eTK 1-10)
   I. Ticari davalar ve delilleri (TK 4-5)
   II. Teselsül karinesi (TK 7)
   III. Ticari işlerde faiz (TK 8-10)
   Birinci Kitap
   Ticari İşletme (TK 11-123; eTK 11-135)
   I. Birinci Kısım / Tacir (TK 11-23)
   II. İkinci Kısım / Ticaret Sicili (TK 24-38)
   III. Üçüncü Kısım / Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (TK 39-53)
   IV. Dördüncü Kısım / Haksız Rekabet (TK 54-63)
   V. Beşinci Kısım / Ticari Defterler (TK 64-88)
   VI. Altıncı Kısım / Cari Hesap (TK 89-101)
   VII. Yedinci Kısım / Acente (TK 102-123)
   İkinci Kitap
   Ticaret Şirketleri(TK 124-644; eTK 136-556)
   Birinci Kısım
   Genel Hükümler(TK 124-210; eTK 136-152)
   I. Gerçek anlamda "genel" nitelikteki hükümler (TK 124-133 ve TK 210)
   II. Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin hükümler (TK 134-194)
   İkinci Kısım
   Kollektif Şirket(TK 211-303; eTK 153-242)
   I. Birinci Bölüm / Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
   II. İkinci Bölüm / Ortaklar arasındaki ilişkiler
   III. Üçüncü Bölüm / Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle ilişkileri
   IV. Dördüncü Bölüm / Şirketin sona ermesi ve ortağın ayrılması
   V. Beşinci Bölüm / Tasfiye
   Üçüncü Kısım
   Komandit Şirket(TK 304-328; eTK 243-268)
   I. Birinci Bölüm / Şirketin niteliği ve kuruluşu
   II. İkinci Bölüm / Ortaklar arasındaki ilişkiler
   III. Üçüncü Bölüm / Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkileri
   Dördüncü Kısım
   Anonim Şirket(TK 329-563; eTK 269-474)
   Birinci Bölüm
   Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler (TK 329-358)
   I. Genel hükümler (TK 329-334)
   II. Kuruluş (TK 335-355)
   III. Kanuna karşı hile (TK 356)
   IV. Temel ilkeler (TK 357-358)
   İkinci Bölüm
   Yönetim Kurulu (TK 359-396)
   I. Genel olarak (TK 359-364)
   II. Yönetim ve temsil (TK 365-396)
   Üçüncü Bölüm
   Denetleme(TK 397-406)
   I. Genel olarak (TK 397)
   II. Konu ve kapsam (TK 398)
   III. Denetçi (TK 399-400)
   IV. İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı (TK 401)
   V. Denetim raporu (TK 402)
   VI. Görüş yazıları (TK 403)
   VII. Denetçilerin sırsaklamadan doğan sorumluluğu (TK 404)
   VIII. Şirket ile denetçiarasındaki görüş ayrılıkları (TK 405)
   IX. Topluluk ilişkileri içinözel denetçi denetimi (TK 406)
   Dördüncü Bölüm
   Genel Kurul(TK 407-451)
   I. Genel olarak (TK 407)
   II. Görev ve yetkileri (TK 408)
   III. Toplantılar (TK 409)
   IV. Çağrı (TK 410-416)
   V. Toplantının yapılması (TK 417-424)
   VI. Pay sahibinin kişisel hakları (TK 425-444)
   VII. Genel kurulkararlarının geçersizliği (TK 445-451)
   Beşinci Bölüm
   Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi(TK 452-475)
   I. Genel olarak (TK 452-455)
   II. Özel değişiklikler (TK 456-475)
   Altıncı Bölüm
   Pay ve Sermaye Koyma Borcu(TK 476-483)
   I. Pay (TK 476-479)
   II. Pay bedelini ifa borcu veifa etmemenin sonuçları
   Yedinci Bölüm
   Menkul Kıymetler(TK 484-506)
   I. Pay Senetleri (TK 484-501)
   II. İntifa Senetleri (TK 502-503)
   III. Borçlanma Senetleriyle Alma ve DeğiştirmeHakkını İçeren Menkul Kıymetler (TK 504-506)
   Sekizinci Bölüm
   Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
   I. Kâr ve tasfiye payı hakkı (TK 507-508)
   II. Kâr payı, hazırlık dönemifaizi ve kazanç payı (TK 509-511)
   III. Geri alma hakkı (TK 512-513)
   Dokuzuncu Bölüm
   Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler
   IV. Anonim şirketlerin finansal tabloları veyönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (TK 514-516)
   V. Şirketler topluluğunun finansaltabloları ve yıllık faaliyet raporu (TK 517-518)
   VI. Yedek Akçeler (TK 519-523)
   Onuncu Bölüm
   Sona Erme ve Tasfiye
   I. Sona erme (TK 529-535)
   II. Tasfiye (TK 536-546)
   III. Ek tasfiye (TK 547)
   IV. Tasfiyeden dönülmesi (TK 548)
   Onbirinci Bölüm
   Hukuki Sorumluluk
   I. Sorumluluk hâlleri (TK 549-554)
   II. Şirketin zararı (TK 555-561)
   Onikinci Bölüm
   Cezai Sorumluluk
   Beşinci Kısım
   Sermayesi Paylara Bölünmüş
   Komandit Şirket
   I. Tanımı (TK 564)
   II. Uygulanacak hükümler (TK 565)
   III. Kuruluş (TK 566-569)
   IV. Yönetim – Görevden alınma (TK 571)
   V. Yeni kanuna alınmayan madde (eTK 484)
   Altıncı Kısım
   Limited Şirket
   Birinci Bölüm
   Tanım ve Kuruluş
   I. Kavram (TK 573)
   II. Ortakların sayısı (TK 574)
   III. Şirket sözleşmesi (TK 575-579)
   IV. Sermaye (TK 580-582)
   V. Esas sermaye payları (TK 583)
   VI. İntifa senetleri (TK 584)
   VII. Kuruluş (TK 585-588)
   İkinci Bölüm
   Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
   (TK 589-592)
   I. Genel olarak (TK 589)
   II. Özel değişiklikler (TK 590-592)
   Üçüncü Bölüm
   Ortakların Hak ve Borçları
   I. Esas sermaye payınınişlemlere konu olması (TK 593-600)
   II. Geri verme yasağı (TK 601)
   III. Ortakların sorumluluğu (TK 602)
   IV. Ek ödeme veyan edim yükümlülükleri (TK 603-607)
   V. Kâr payı ve ilgili diğer hükümler (TK 608-611)
   VI. Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı (TK 612)
   VII. Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı (TK 613)
   VIII. Bilgi alma ve inceleme hakkı (TK 614)
   IX. Özkaynakların yerini tutan ödünçler [TK 615 (mülga)]
   Dördüncü Bölüm
   Şirketin Organları(TK 616-635)
   I. Genel Kurul (TK 616-622)
   II. Yönetim ve temsil (TK 623-635)
   III. Sermaye kaybı ve borca batıklık (TK 633-634)
   IV. Denetçi (TK 635)
   Beşinci Bölüm
   Sona Erme ve Ayrılma
   I. Sona erme sebeplerive sona ermenin sonuçları (TK 636)
   II. Tescil ve ilan (TK 637)
   III. Çıkma ve çıkarılma (TK 638-642)
   IV. Tasfiye (TK 643)
   V. Uygulanacak hükümler (TK 644)
   Üçüncü Kitap
   Kıymetli Evrak
   I. Genel nitelikteki maddeler
   II. Poliçeye ilişkin maddeler
   III. Bonoya ilişkin maddeler
   IV. Çeke ilişkin maddeler
   V. Diğer maddeler
   Son (ve Geçici) Hükümler
   I. Şirket Davalarında Yargılama Usulü (TK 1521)
   II. İşletme ve Sermaye ŞirketlerininÖlçeklerine Göre Sınıflandırılmasına İlişkin Maddeler (TK 1522-1523)
   III. Elektronik İşlemler ve Bilgi ToplumuHizmetlerine İlişkin Maddeler (TK 1524-1528)
   IV. Kurumsal Yönetim İlkeleri (TK 1529)
   V. Diğer Maddeler
   Kavram İndeksi
   Prof. Dr. Abuzer Kendigelen'inBilimsel Yayınlarının Listesi

   Stok Kodu
   :
   9786051523880
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   704
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2016
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat