Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yabancılar Hukuku (Temel Konular)
Yabancılar Hukuku (Temel Konular)
Seçkin Yayıncılık
53.00
<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td width="470"> <div align="center"><strong><br />İÇİNDEKİLER</strong></div> <div align="center">İçindekiler</div> <div class="icnok"><span class="icntext">Altıncı Baskıya Önsöz </span><span class="icnpagenum"> 5</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kısaltmalar </span><span class="icnpagenum"> 17</span></div> <div align="center">Birinci Bölüm</div> <div align="center">YABANCILAR HUKUKU VE GÖÇ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1. YABANCILAR HUKUKU </span><span class="icnpagenum"> 19</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1.1. Yabancı Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 19</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1.2. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi </span><span class="icnpagenum"> 20</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1.2.1. Uluslararası Hukuk </span><span class="icnpagenum"> 20</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1.2.2. Vatandaşlık Hukuku </span><span class="icnpagenum"> 20</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1.2.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku </span><span class="icnpagenum"> 22</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1.2.4. Milletlerarası Usul Hukuku </span><span class="icnpagenum"> 22</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1.3. Yabancılar Hukukunun Kaynakları </span><span class="icnpagenum"> 23</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1.3.1. İç Hukuk Kaynakları </span><span class="icnpagenum"> 23</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.1.3.2. Uluslararası Hukuk Kaynakları </span><span class="icnpagenum"> 26</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.2. SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ </span><span class="icnpagenum"> 28</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.2.1. Uluslararası Belgelerde Seyahat Özgürlüğü </span><span class="icnpagenum"> 28</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.2.2. Seyahat Özgürlüğünün Mutlak Bir İnsan Hakkına Dönüşmesi </span><span class="icnpagenum"> 29</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.2.3. Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması/Engellenmesi ve Egemenlik Gücü Dengesi </span><span class="icnpagenum"> 31</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.3. GENEL OLARAK GÖÇ KAVRAMI </span><span class="icnpagenum"> 33</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1.4. GÖÇÜN BAŞLICA NEDENLERİ </span><span class="icnpagenum"> 37</span></div> <div align="center">İkinci Bölüm</div> <div align="center">SINIR (HUDUT) KAPILARINDA KONTROL</div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.1. SINIR KONTROLÜNÜN AMACI </span><span class="icnpagenum"> 41</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.2. KAPSAMLI VE EN ALT (MİNİMAL) KONTROLLER </span><span class="icnpagenum"> 42</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.2.1. En Alt (Minimal) Kontrol </span><span class="icnpagenum"> 43</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.2.2. Kapsamlı Kontrol </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.3. BİRİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4. İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ </span><span class="icnpagenum"> 46</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.1. Vize Koşulu ve Her Yüz Seksen Günde Doksan Gün Kuralı </span><span class="icnpagenum"> 46</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.1.1. Sınır Vizesi </span><span class="icnpagenum"> 51</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.1.2. Havalimanı Transit Vizesi </span><span class="icnpagenum"> 53</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.1.3. Diğer Vize Türleri </span><span class="icnpagenum"> 54</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.1.4. İkamet veya Çalışma İzinlerinin Vize Yerine Kabulü ile Zorunlu Pasaport Süresi </span><span class="icnpagenum"> 54</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vize Muafiyeti </span><span class="icnpagenum"> 56</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2.1. Talep Edilen Vize Süresinden Daha Uzun Pasaport Süresi Olmayanlar </span><span class="icnpagenum"> 61</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2.2. Giriş Yasağı/Ön İzin Uygulaması </span><span class="icnpagenum"> 61</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2.2.1. Kamu Düzeni veya Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülenler </span><span class="icnpagenum"> 67</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2.2.2. Kamu Sağlığına Tehdit Olarak Nitelendirilen Hastalıklardan Birini Taşıyanlar </span><span class="icnpagenum"> 69</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2.2.3. Suçluların Geri Verilmesine Esas Olan Suç veya Suçlardan Sanık Olanlar ya da Hükümlü Bulunanlar </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2.2.4. Kalacağı Süreyi Kapsayan Geçerli Sağlık Sigortası Bulunmayanlar </span><span class="icnpagenum"> 71</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2.2.5. Türkiye’ye Giriş, Türkiye’den Geçiş veya Türkiye’de Kalış Amacını Haklı Nedenlere Dayandıramayanlar </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2.2.6. Kalacağı Sürede, Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olmayanlar </span><span class="icnpagenum"> 73</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.4.2.2.7. Borç ve Cezalarını Ödemeyi Kabul Etmeyenler </span><span class="icnpagenum"> 73</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.5. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLLERİNDE ULUSLARARASI KORUMA TALEBİNDE BULUNANLARA SAĞLANAN GÜVENCE </span><span class="icnpagenum"> 74</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.6. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK KONTROLLERİNİN SONUÇLARI VE TAŞIYICILAR </span><span class="icnpagenum"> 75</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.6.1. Taşıyıcıların Yükümlülükleri </span><span class="icnpagenum"> 78</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.6.1.1. İdari Para Cezası Uygulaması </span><span class="icnpagenum"> 79</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2.6.2. Kabul Edilemeyen Yolcularla İlgili Diğer Hususlar </span><span class="icnpagenum"> 80</span></div> <div align="center">Üçüncü Bölüm</div> <div align="center">İKAMET İZNİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.1. İKAMET, İKAMETGÂH VE İKAMET İZNİ KAVRAMLARI </span><span class="icnpagenum"> 83</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.2. İKAMET İZNİNİN GÖÇ HAREKETLERİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ </span><span class="icnpagenum"> 83</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.3. İKAMET İZNİNDEN MUAF OLMA </span><span class="icnpagenum"> 84</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.4. İKAMET İZNİNDE VİZE MODELİ: YURT DIŞINDAN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU </span><span class="icnpagenum"> 88</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.5. İSTİSNA KAPSAMINDA YURT İÇİNDEN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU </span><span class="icnpagenum"> 89</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.6. İKAMET İZNİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR </span><span class="icnpagenum"> 90</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.6.1. İkamet İzni Başvurularının Değerlendirmesi </span><span class="icnpagenum"> 98</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.6.2. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar ve İkamet İzni Belgesi </span><span class="icnpagenum"> 100</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7. İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ </span><span class="icnpagenum"> 101</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.1. Kısa Dönem İkamet İzni </span><span class="icnpagenum"> 101</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.1.1. Kısa Dönem İkamet İzni Verilmesine Esas Olan Gerekçeler </span><span class="icnpagenum"> 102</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.1.2. Kısa Dönem İkamet İzninde Aranan Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.1.3. Kısa Dönem İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması </span><span class="icnpagenum"> 109</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.2. Aile İkamet İzni </span><span class="icnpagenum"> 110</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.2.1. Aile İkamet İzninin Verilmesi ve Süresi </span><span class="icnpagenum"> 110</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.2.2. Birden Fazla Eşle Evliliklerde Aile İkamet İzni </span><span class="icnpagenum"> 111</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.2.3. Boşanma ve Ölüm Hallerinde Aile İkamet İzni </span><span class="icnpagenum"> 112</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.2.4. Aile İkamet İzni ve Destekleyici </span><span class="icnpagenum"> 112</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.2.5. Aile İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.2.6. Aile İkamet İzninde Anlaşmalı Evlilik Önlemi </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.3. Öğrenci İkamet İzni </span><span class="icnpagenum"> 116</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.3.1. Öğrenci İkamet İzninde Temel Hususlar </span><span class="icnpagenum"> 117</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.3.2. Öğrenci Yakınlarının İkamet İzni Talepleri </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.3.3. Öğrenci İkamet İzni Talebinin Reddi, İptali veya Uzatılmaması </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.4. Uzun Dönem İkamet İzni </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.4.1. Uzun Dönem İkamet İzninin Kapsamı ve Aranan Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 121</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.4.2. Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar </span><span class="icnpagenum"> 123</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.4.3. Uzun Dönem İkamet İzninin İptali </span><span class="icnpagenum"> 125</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.4.4. İptal Edilen Uzun Dönem İkamet İzninin Tekrar Verilmesi </span><span class="icnpagenum"> 125</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.5. İnsani İkamet İzni </span><span class="icnpagenum"> 126</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.5.1. İnsani İkamet İzni Kapsamında Olan Yabancılar </span><span class="icnpagenum"> 126</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.5.2. İnsani İkamet İzninin Özellikleri ve İznin İptali </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.6.1. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni, Süresi ve Uzatılması </span><span class="icnpagenum"> 132</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.6.2. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninin İptali </span><span class="icnpagenum"> 133</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3.7.6.3. İnsan Ticareti Mağdurları Hakkında Öne Çıkan Hususlar </span><span class="icnpagenum"> 133</span></div> <div align="center">Dördüncü Bölüm</div> <div align="center">VATANSIZ KİŞİLER</div> <div class="icnok"><span class="icntext">4.1. VATANSIZLIK VE VATANSIZ KİŞİ </span><span class="icnpagenum"> 135</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4.1.1. Saklı Nüfus </span><span class="icnpagenum"> 135</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4.1.2. Türk Hukukunda Vatansızlık </span><span class="icnpagenum"> 137</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4.2. VATANSIZLIĞIN TESPİTİ </span><span class="icnpagenum"> 139</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4.3. VATANSIZ KİŞİ KİMLİK BELGESİ </span><span class="icnpagenum"> 141</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4.3.1. Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin iptali </span><span class="icnpagenum"> 141</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4.3.2. Diğer Ülkelerde Vatansız Kişi Olarak İşlem Görenlerin Türkiye’ye Seyahati ve Türkiye’de İkameti </span><span class="icnpagenum"> 141</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4.4. VATANSIZ KİŞİLERE SAĞLANAN HAKLAR VE KOLAYLIKLAR </span><span class="icnpagenum"> 142</span></div> <div align="center">Beşinci Bölüm</div> <div align="center">SINIR DIŞI</div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.1. SINIR DIŞI KAVRAMI </span><span class="icnpagenum"> 145</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2. SINIR DIŞI ETME KARARI </span><span class="icnpagenum"> 147</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.1. Sınır Dışı Kararı İçin Değerlendirme ve Yetkili Makam </span><span class="icnpagenum"> 149</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.2. Sınır Dışı Etme Kararının Tebliği </span><span class="icnpagenum"> 150</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.3. Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İtiraz Hakkı ve Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 152</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.4. Sınır Dışı Etme Kararına Konu Olacak Yabancılar </span><span class="icnpagenum"> 155</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.5. Sınır Dışı Etme Kararı Kapsamına Alınmayacaklar </span><span class="icnpagenum"> 165</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.6. Sınır Dışı Etme İşleminde Kolaylaştırılmış Usul: Türkiye’yi Terke Davet </span><span class="icnpagenum"> 167</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.6.1. Terke Davet Edilmeyecek Yabancılar </span><span class="icnpagenum"> 169</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.6.2. Terke Davet Yönteminin Uygulanmasında Temel İlkeler </span><span class="icnpagenum"> 170</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.6.3. Sınır Dışı Etme İşleminde Gönüllü Dönüş </span><span class="icnpagenum"> 170</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.6.4. Terke Davet ve Gönüllü Dönüş Uygulamalarının Karşılaştırılması </span><span class="icnpagenum"> 174</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.7. Sınır Dışı İşleminde İdari Gözetim ve İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler </span><span class="icnpagenum"> 175</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.7.1. İdari Gözetim Kararının Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 181</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.8. Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 185</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5.2.8.1. Sınır Dışı Giderleri Bütçesi </span><span class="icnpagenum"> 186</span></div> <div align="center">Altıncı Bölüm</div> <div align="center">SINIR DIŞI ETME SÜRECİNDE ZORUNLU İKAMET TEDBİRİ</div> <div align="center">GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE BARINDIRMA</div> <div class="icnok"><span class="icntext">6.1. GENEL OLARAK GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ </span><span class="icnpagenum"> 189</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6.1.1. Merkezlerin Kuruluşu </span><span class="icnpagenum"> 190</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6.1.2. Merkezlerin İşleyişinde Yönetsel İlkeler </span><span class="icnpagenum"> 190</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6.1.3. Merkezlerin İşletilmesi </span><span class="icnpagenum"> 195</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6.1.4. Merkezlerin Yönetimi ve Merkez Müdürünün Görevleri </span><span class="icnpagenum"> 196</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6.1.5. Merkezlerin Güvenliği </span><span class="icnpagenum"> 198</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6.1.6. Merkezlerde Verilecek Hizmetler ve Merkez Giderleri </span><span class="icnpagenum"> 198</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6.1.7. Merkezlerin Denetimi </span><span class="icnpagenum"> 199</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6.1.8. Merkezlerin Yönetilmesinde İşbirliği </span><span class="icnpagenum"> 199</span></div> <div align="center">Yedinci Bölüm</div> <div align="center">ULUSLARARASI KORUMA</div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.1. ULUSLARARASI KORUMA KAVRAMI </span><span class="icnpagenum"> 201</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2. ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU </span><span class="icnpagenum"> 202</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1. Başvurunun Temel Esasları ve Zorunlu Adımlar </span><span class="icnpagenum"> 202</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.1. Bizzat Başvuru </span><span class="icnpagenum"> 204</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.2. Başvurularda Özel İhtiyaç Sahiplerinin (refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiler) Gözetilmesi </span><span class="icnpagenum"> 204</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.3. Başvuruda İdari Gözetimin Gerekliliğini Belirleme </span><span class="icnpagenum"> 206</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.4. Ayrıntılı Beyan İsteme </span><span class="icnpagenum"> 209</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.5. Mülakat Tarihi Belirleme </span><span class="icnpagenum"> 210</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.6. Sağlık Kontrolü </span><span class="icnpagenum"> 210</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.7. Bilgilendirme ve Tercümanlık </span><span class="icnpagenum"> 210</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.8. Başvurunun Kabul Edilemezliğinin Kesinleştirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 210</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.9. Hızlandırılmış değerlendirme </span><span class="icnpagenum"> 212</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.10. Uluslararası Korumanın Dışında Tutulma </span><span class="icnpagenum"> 214</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.2.1.11. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi </span><span class="icnpagenum"> 217</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3. BAŞVURU SAHİBİNİN KENDİNİ İFADE ETME, İDARENİN GERÇEĞİ BULMA FAALİYETİ: MÜLAKAT </span><span class="icnpagenum"> 218</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3.1. Genel Olarak Mülakat Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 218</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3.2. YUKK’ta Mülakat </span><span class="icnpagenum"> 219</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3.2.1. Mülakat İşlemine İlişkin Teknik Bilgiler </span><span class="icnpagenum"> 220</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3.2.2. Mülakatın Tamamlanması ve Karar </span><span class="icnpagenum"> 221</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3.3. Uluslararası Koruma Talebinin Karara Bağlanması </span><span class="icnpagenum"> 221</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3.3.1. Uluslararası Koruma Talebiyle İlgili Süreçte Alınan Kararlara İtiraz ve Yargı Yolu </span><span class="icnpagenum"> 222</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3.4. Başvuru Sahiplerine Tanınan Haklar </span><span class="icnpagenum"> 223</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3.4.1. Yoksulluk ve İhtiyaç Saptaması </span><span class="icnpagenum"> 227</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.3.5. Başvuru Sahiplerinin Yükümlülükleri </span><span class="icnpagenum"> 227</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4. ULUSLARARASI KORUMAYA GEÇİŞ: MÜLTECİ, ŞARTLI MÜLTECİ, İKİNCİL KORUMA STATÜLERİ </span><span class="icnpagenum"> 229</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4.1. Mülteci Statüsü </span><span class="icnpagenum"> 229</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4.2. Şartlı Mülteci </span><span class="icnpagenum"> 230</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4.3. Mülteci ve Şartlı Mülteci Tanımlarının Detayları </span><span class="icnpagenum"> 231</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4.4. 1951 Sözleşmesi’nin Omurgası: Beş Temel Gerekçe ve Katlanan Sorunlar </span><span class="icnpagenum"> 232</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4.5. İkincil Koruma Statüsü </span><span class="icnpagenum"> 234</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4.6. Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi </span><span class="icnpagenum"> 235</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4.7. Mülteci, Şartlı Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Hakları </span><span class="icnpagenum"> 235</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4.8. Statü Sahiplerinin Yükümlülükleri </span><span class="icnpagenum"> 236</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7.4.9. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali </span><span class="icnpagenum"> 237</span></div> <div align="center">Sekizinci Bölüm</div> <div align="center">GEÇİCİ KORUMA</div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.1. GENEL OLARAK GEÇİCİ KORUMA (TARİHSEL GELİŞİM) </span><span class="icnpagenum"> 241</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.1.1 Avrupa Birliği Hukukunda Geçici Koruma </span><span class="icnpagenum"> 242</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.1.2. Türk Hukukunda Geçici Koruma </span><span class="icnpagenum"> 245</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.2. GEÇİCİ KORUMA SAĞLANACAK YABANCILAR </span><span class="icnpagenum"> 247</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.2.1 Geçici Koruma Kapsamına Alınmayacaklar </span><span class="icnpagenum"> 248</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.3. GEÇİCİ KORUMA KARARININ ALINMASI VE İÇERİĞİ </span><span class="icnpagenum"> 250</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.4. GEÇİCİ KORUMA KARARIYLA ÜLKEYE KABUL </span><span class="icnpagenum"> 251</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.4.1. Sınır Kapısı ve Sınır Geçiş Yeri Uygulaması </span><span class="icnpagenum"> 251</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.4.2. Sınır Geçişlerinde Belge İbrazı </span><span class="icnpagenum"> 251</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.4.3. Güvenlik Riski Taşıyanlar </span><span class="icnpagenum"> 252</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.4.4. Kişilerin Üzerlerinde ve Eşyalarında Arama </span><span class="icnpagenum"> 252</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.4.5. Silahtan Arındırma ve Sivillerden Ayrı Tutma </span><span class="icnpagenum"> 253</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.5. SEVK MERKEZİ İŞLEMLERİ </span><span class="icnpagenum"> 253</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.6. GEÇİCİ KORUNANLARA SAĞLANAN HİZMETLER </span><span class="icnpagenum"> 255</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.6.1. Geçici Koruma Kimlik Belgesi </span><span class="icnpagenum"> 255</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.6.2. Geçici Barınma Merkezlerine Sevk </span><span class="icnpagenum"> 255</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.6.3. Sağlık Hizmeti </span><span class="icnpagenum"> 256</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.6.4. Eğitim Hizmeti </span><span class="icnpagenum"> 257</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.6.5. Çalışma İzni </span><span class="icnpagenum"> 258</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.6.6. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar </span><span class="icnpagenum"> 258</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.6.7. Tercümanlık </span><span class="icnpagenum"> 260</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.7. GEÇİCİ KORUMA ALTINDA OLAN YABANCILARIN SORUMLULUKLARI </span><span class="icnpagenum"> 260</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.8. GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ </span><span class="icnpagenum"> 260</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.9. GEÇİCİ KORUNANLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK TÜRKİYE’DEN AYRILMALARI </span><span class="icnpagenum"> 262</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.10. GEÇİCİ KORUMANIN SONA ERMESİ </span><span class="icnpagenum"> 263</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.10.1. Geçici Koruma Kararının Kaldırılması </span><span class="icnpagenum"> 263</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.10.2. Geçici Korumanın Bireysel Olarak Sona Ermesi veya İptali </span><span class="icnpagenum"> 263</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.10.3. Geçici Korumanın Sona Ermesinin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.11. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIRLANDIRILMASI VEYA DURDURULMASI </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.12. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DESTEK VE SORUMLULUK PAYLAŞIM ÇAĞRISI </span><span class="icnpagenum"> 265</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8.13. SURİYE’DEN GELENLERE ÖZGÜ GEÇİŞ HÜKÜMLERİ </span><span class="icnpagenum"> 266</span></div> <div align="center">Dokuzuncu Bölüm</div> <div align="center">ÇALIŞMA İZNİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.1. GENEL OLARAK ÇALIŞMA HAKKI </span><span class="icnpagenum"> 267</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.1.1. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Çalışma Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 267</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.1.2. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Belgelerinde Çalışma Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 270</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.1.3. İç Hukukta Yabancıların Çalışma Hakkı ve Özgürlüğü </span><span class="icnpagenum"> 272</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.1.4. Çalışma Alanındaki Sınırlamalar </span><span class="icnpagenum"> 274</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2. ÇALIŞMA İZNİNE İLİŞKİN İLKELER </span><span class="icnpagenum"> 275</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.1. Çalışma İzninde Yetki ve Yükümlülük </span><span class="icnpagenum"> 275</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.2. Çalışma İzni Türleri </span><span class="icnpagenum"> 276</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.2.1. Süreli Çalışma İzni </span><span class="icnpagenum"> 276</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni </span><span class="icnpagenum"> 276</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni </span><span class="icnpagenum"> 276</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.2.4. Turkuaz Kart </span><span class="icnpagenum"> 277</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.3. Çalışma İzni Muafiyeti </span><span class="icnpagenum"> 278</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.4. Çalışma İzni Başvurusu ve Değerlendirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 279</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.4.1. Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması </span><span class="icnpagenum"> 279</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.4.2. Ön İzin </span><span class="icnpagenum"> 280</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.4.3. Çalışma İzni Başvurusunun Reddi </span><span class="icnpagenum"> 280</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.5. Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyetinin İptali </span><span class="icnpagenum"> 282</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.6. Uluslararası Koruma Kapsamında Olanlar </span><span class="icnpagenum"> 283</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.6.1. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Olanlar ile Şartlı Mülteciler </span><span class="icnpagenum"> 283</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.6.2. Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahipleri </span><span class="icnpagenum"> 286</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.6.3. Geçici Koruma Kapsamında Olanlar </span><span class="icnpagenum"> 287</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.7. İstisna Kapsamında Çalışma İzni Verilebilecek Yabancılar </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.8. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı </span><span class="icnpagenum"> 289</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.9. Yabancı Öğrenciler </span><span class="icnpagenum"> 290</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.2.10. Mavi Kart Sahipleri </span><span class="icnpagenum"> 291</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9.3. ÇALIŞMA İZNİ ALMADAN ÇALIŞMA VE ÇALIŞTIRMA </span><span class="icnpagenum"> 292</span></div> <div align="center">Onuncu Bölüm</div> <div align="center">UYUM (ENTEGRASYON)</div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.1. TEMEL KAVRAMLAR </span><span class="icnpagenum"> 293</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.1.1. Entegrasyon </span><span class="icnpagenum"> 293</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.1.2. Asimilasyon </span><span class="icnpagenum"> 294</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.1.3. Çok kültürlülük </span><span class="icnpagenum"> 295</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.2. UYUM FAAİYETLERİNDE HEDEF KİTLE </span><span class="icnpagenum"> 295</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.3. TÜRK GÖÇ HUKUKUNDA UYUM (ENTEGRASYON) </span><span class="icnpagenum"> 297</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.3.1. Tarihsel Arka Plan </span><span class="icnpagenum"> 297</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.3.2. YUKK ve Uyum (Entegrasyon) </span><span class="icnpagenum"> 299</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.2.1. Uyum Faaliyetlerinde Ortak Akıl </span><span class="icnpagenum"> 300</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.2.2. Uyum Faaliyetlerinde Temel Konular </span><span class="icnpagenum"> 301</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10.2.3. BM Küresel Göç Mutabakatında Uyum (Entegrasyon) </span><span class="icnpagenum"> 302</span></div> <div align="center">Onbirinci Bölüm</div> <div align="center">YABANCILARIN TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) EDİNİMİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.1. GENEL OLARAK TAŞINMAZ EDİNME HAKKI </span><span class="icnpagenum"> 305</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.2. MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DAYANAKLAR VE ÜLKE ÖRNEKLERİ </span><span class="icnpagenum"> 305</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.2.1. ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Galler, İrlanda, İran, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Meksika, Slovakya, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan </span><span class="icnpagenum"> 308</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.4. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMİ VE YASAL DAYANAKLAR </span><span class="icnpagenum"> 317</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.4.1. Tapu Kanunu </span><span class="icnpagenum"> 318</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.4.2. Miras Yoluyla Taşınmaz Edinme </span><span class="icnpagenum"> 322</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.4.3. Mülk Edinmede Değerleme Raporu </span><span class="icnpagenum"> 323</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.4.4. Yabancı Gerçek Kişilerin Tarım Arazisi edinmesi </span><span class="icnpagenum"> 324</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.4.5. Yabancıların Özel Güvenlik Bölgelerinde Taşınmaz Edinimi </span><span class="icnpagenum"> 324</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.4.6. Taşınmaz Edinmede Taşınmazın Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 324</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.4.7. Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunanlar (başvuru sahibi) ile Uluslararası Koruma Statüsü Alan Yabancıların Durumu </span><span class="icnpagenum"> 324</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.4.8. Tapu İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 325</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11.5. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN OLASI SORULARA YANITLAR </span><span class="icnpagenum"> 327</span></div> <div align="center">Onikinci Bölüm</div> <div align="center">DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK HUKUKUNA</div> <div align="center">TABİ YABANCILAR</div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLER </span><span class="icnpagenum"> 331</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.1. Sürekli Diplomatik Temsilcilerinin Görevleri </span><span class="icnpagenum"> 334</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.2. Ülkeye kabul </span><span class="icnpagenum"> 335</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.3. Ülkeye Giriş </span><span class="icnpagenum"> 336</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.4. İkamet İzninden Muafiyet </span><span class="icnpagenum"> 336</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.5. Kimlik Kartı ve İlk Başvuru </span><span class="icnpagenum"> 337</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.5.1. Kimlik Kartlarının İşlevi </span><span class="icnpagenum"> 337</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.5.2. Kimlik Kartlarında Ayırıcı Özellikler </span><span class="icnpagenum"> 338</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.5.3. Kimlik Kartından İkamet İznine Geçiş </span><span class="icnpagenum"> 339</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.5.4. Kimlik Kartı Süresinin İkamet İzni Süresi Yönünden Karşılığı </span><span class="icnpagenum"> 340</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.1.6. Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar </span><span class="icnpagenum"> 340</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.2. KONSOLOSLUK İLİŞKİSİ </span><span class="icnpagenum"> 342</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.2.1. Konsoloslıuk Personelinin Göreve Başlaması </span><span class="icnpagenum"> 342</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.2.2. Konsolosluk Görevleri </span><span class="icnpagenum"> 343</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.2.3. Ülkeye Giriş </span><span class="icnpagenum"> 344</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.2.4. İkamet İzninden Muafiyet </span><span class="icnpagenum"> 344</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.2.5. Dokunulmazlık ve Bağışıklık </span><span class="icnpagenum"> 344</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.3. GÖREVİN SONA ERMESİ: GERİ ÇAĞIRMA, ÖLÜM, ÜLKEDE İSTENMEME (PERSONA NON GRATA) </span><span class="icnpagenum"> 345</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">12.3.1. İstenmeyen Kişi (Persona Non Grata) İlanının Sınır Dışı Etme Kararı ve İşlemleri Yönünden Değerlendirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 345</span></div> <div align="center">Onüçüncü Bölüm</div> <div align="center">İDARİ PARA CEZALARI İLE</div> <div align="center">DİĞER BİREYSEL İDARİ YAPTIRIMLAR</div> <div class="icnok"><span class="icntext">13.1. İDARİ PARA CEZASI ÖNGÖRMEYEN BİREYSEL YAPTIRIMLAR </span><span class="icnpagenum"> 347</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">13.2. İDARİ PARA CEZALARI </span><span class="icnpagenum"> 353</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">13.2.1. İdari Para Cezalarının Uygulanmasındaki Usuller </span><span class="icnpagenum"> 357</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">13.3. İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARIN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDEKİ İŞLEVİ </span><span class="icnpagenum"> 358</span></div> <div align="center">Ondördüncü Bölüm</div> <div align="center">GÖÇ YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPI</div> <div align="center">GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.1. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ </span><span class="icnpagenum"> 361</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.1.1. Görev, Yetki ve Personel </span><span class="icnpagenum"> 363</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.1.2. Göç Kurulu </span><span class="icnpagenum"> 364</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.2. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (GENEL MÜDÜRLÜK DIŞINDAKİ İL VE İLÇE YAPILANMASI) </span><span class="icnpagenum"> 365</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.2.1. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri </span><span class="icnpagenum"> 366</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.2.1.1. İl Göç İdaresi Müdürlerinin Görevleri </span><span class="icnpagenum"> 368</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.2.2. İlçe Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri </span><span class="icnpagenum"> 369</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.2.2.1. İlçe Göç İdaresi Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları </span><span class="icnpagenum"> 370</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.2.3. İl ve İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü Personeli </span><span class="icnpagenum"> 371</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.2.3.1. İl Göç Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile Diğer Personelin Görev ve Sorumlulukları </span><span class="icnpagenum"> 371</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.2.4. İl ve İlçe Müdürlükleriyle İlgili Diğer Hususlar </span><span class="icnpagenum"> 371</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">14.3. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI TEŞKİLÂTI </span><span class="icnpagenum"> 372</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kaynakça </span><span class="icnpagenum"> 373</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kavram Dizini </span><span class="icnpagenum"> 379</span></div> </td> <td class="ds_br" width="20"> </td> </tr> </tbody> </table> </div>
 • Açıklama

  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Altıncı Baskıya Önsöz  5
   Kısaltmalar  17
   Birinci Bölüm
   YABANCILAR HUKUKU VE GÖÇ
   1.1. YABANCILAR HUKUKU  19
   1.1.1. Yabancı Kavramı  19
   1.1.2. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  20
   1.1.2.1. Uluslararası Hukuk  20
   1.1.2.2. Vatandaşlık Hukuku  20
   1.1.2.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  22
   1.1.2.4. Milletlerarası Usul Hukuku  22
   1.1.3. Yabancılar Hukukunun Kaynakları  23
   1.1.3.1. İç Hukuk Kaynakları  23
   1.1.3.2. Uluslararası Hukuk Kaynakları  26
   1.2. SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ  28
   1.2.1. Uluslararası Belgelerde Seyahat Özgürlüğü  28
   1.2.2. Seyahat Özgürlüğünün Mutlak Bir İnsan Hakkına Dönüşmesi  29
   1.2.3. Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması/Engellenmesi ve Egemenlik Gücü Dengesi  31
   1.3. GENEL OLARAK GÖÇ KAVRAMI  33
   1.4. GÖÇÜN BAŞLICA NEDENLERİ  37
   İkinci Bölüm
   SINIR (HUDUT) KAPILARINDA KONTROL
   2.1. SINIR KONTROLÜNÜN AMACI  41
   2.2. KAPSAMLI VE EN ALT (MİNİMAL) KONTROLLER  42
   2.2.1. En Alt (Minimal) Kontrol  43
   2.2.2. Kapsamlı Kontrol  44
   2.3. BİRİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  44
   2.4. İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  46
   2.4.1. Vize Koşulu ve Her Yüz Seksen Günde Doksan Gün Kuralı  46
   2.4.1.1. Sınır Vizesi  51
   2.4.1.2. Havalimanı Transit Vizesi  53
   2.4.1.3. Diğer Vize Türleri  54
   2.4.1.4. İkamet veya Çalışma İzinlerinin Vize Yerine Kabulü ile Zorunlu Pasaport Süresi  54
   2.4.2. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vize Muafiyeti  56
   2.4.2.1. Talep Edilen Vize Süresinden Daha Uzun Pasaport Süresi Olmayanlar  61
   2.4.2.2. Giriş Yasağı/Ön İzin Uygulaması  61
   2.4.2.2.1. Kamu Düzeni veya Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülenler  67
   2.4.2.2.2. Kamu Sağlığına Tehdit Olarak Nitelendirilen Hastalıklardan Birini Taşıyanlar  69
   2.4.2.2.3. Suçluların Geri Verilmesine Esas Olan Suç veya Suçlardan Sanık Olanlar ya da Hükümlü Bulunanlar  70
   2.4.2.2.4. Kalacağı Süreyi Kapsayan Geçerli Sağlık Sigortası Bulunmayanlar  71
   2.4.2.2.5. Türkiye’ye Giriş, Türkiye’den Geçiş veya Türkiye’de Kalış Amacını Haklı Nedenlere Dayandıramayanlar  72
   2.4.2.2.6. Kalacağı Sürede, Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olmayanlar  73
   2.4.2.2.7. Borç ve Cezalarını Ödemeyi Kabul Etmeyenler  73
   2.5. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLLERİNDE ULUSLARARASI KORUMA TALEBİNDE BULUNANLARA SAĞLANAN GÜVENCE  74
   2.6. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK KONTROLLERİNİN SONUÇLARI VE TAŞIYICILAR  75
   2.6.1. Taşıyıcıların Yükümlülükleri  78
   2.6.1.1. İdari Para Cezası Uygulaması  79
   2.6.2. Kabul Edilemeyen Yolcularla İlgili Diğer Hususlar  80
   Üçüncü Bölüm
   İKAMET İZNİ
   3.1. İKAMET, İKAMETGÂH VE İKAMET İZNİ KAVRAMLARI  83
   3.2. İKAMET İZNİNİN GÖÇ HAREKETLERİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ  83
   3.3. İKAMET İZNİNDEN MUAF OLMA  84
   3.4. İKAMET İZNİNDE VİZE MODELİ: YURT DIŞINDAN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  88
   3.5. İSTİSNA KAPSAMINDA YURT İÇİNDEN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  89
   3.6. İKAMET İZNİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR  90
   3.6.1. İkamet İzni Başvurularının Değerlendirmesi  98
   3.6.2. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar ve İkamet İzni Belgesi  100
   3.7. İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ  101
   3.7.1. Kısa Dönem İkamet İzni  101
   3.7.1.1. Kısa Dönem İkamet İzni Verilmesine Esas Olan Gerekçeler  102
   3.7.1.2. Kısa Dönem İkamet İzninde Aranan Şartlar  108
   3.7.1.3. Kısa Dönem İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  109
   3.7.2. Aile İkamet İzni  110
   3.7.2.1. Aile İkamet İzninin Verilmesi ve Süresi  110
   3.7.2.2. Birden Fazla Eşle Evliliklerde Aile İkamet İzni  111
   3.7.2.3. Boşanma ve Ölüm Hallerinde Aile İkamet İzni  112
   3.7.2.4. Aile İkamet İzni ve Destekleyici  112
   3.7.2.5. Aile İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  114
   3.7.2.6. Aile İkamet İzninde Anlaşmalı Evlilik Önlemi  114
   3.7.3. Öğrenci İkamet İzni  116
   3.7.3.1. Öğrenci İkamet İzninde Temel Hususlar  117
   3.7.3.2. Öğrenci Yakınlarının İkamet İzni Talepleri  120
   3.7.3.3. Öğrenci İkamet İzni Talebinin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  120
   3.7.4. Uzun Dönem İkamet İzni  120
   3.7.4.1. Uzun Dönem İkamet İzninin Kapsamı ve Aranan Şartlar  121
   3.7.4.2. Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar  123
   3.7.4.3. Uzun Dönem İkamet İzninin İptali  125
   3.7.4.4. İptal Edilen Uzun Dönem İkamet İzninin Tekrar Verilmesi  125
   3.7.5. İnsani İkamet İzni  126
   3.7.5.1. İnsani İkamet İzni Kapsamında Olan Yabancılar  126
   3.7.5.2. İnsani İkamet İzninin Özellikleri ve İznin İptali  129
   3.7.6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni  129
   3.7.6.1. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni, Süresi ve Uzatılması  132
   3.7.6.2. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninin İptali  133
   3.7.6.3. İnsan Ticareti Mağdurları Hakkında Öne Çıkan Hususlar  133
   Dördüncü Bölüm
   VATANSIZ KİŞİLER
   4.1. VATANSIZLIK VE VATANSIZ KİŞİ  135
   4.1.1. Saklı Nüfus  135
   4.1.2. Türk Hukukunda Vatansızlık  137
   4.2. VATANSIZLIĞIN TESPİTİ  139
   4.3. VATANSIZ KİŞİ KİMLİK BELGESİ  141
   4.3.1. Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin iptali  141
   4.3.2. Diğer Ülkelerde Vatansız Kişi Olarak İşlem Görenlerin Türkiye’ye Seyahati ve Türkiye’de İkameti  141
   4.4. VATANSIZ KİŞİLERE SAĞLANAN HAKLAR VE KOLAYLIKLAR  142
   Beşinci Bölüm
   SINIR DIŞI
   5.1. SINIR DIŞI KAVRAMI  145
   5.2. SINIR DIŞI ETME KARARI  147
   5.2.1. Sınır Dışı Kararı İçin Değerlendirme ve Yetkili Makam  149
   5.2.2. Sınır Dışı Etme Kararının Tebliği  150
   5.2.3. Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İtiraz Hakkı ve Sonuçları  152
   5.2.4. Sınır Dışı Etme Kararına Konu Olacak Yabancılar  155
   5.2.5. Sınır Dışı Etme Kararı Kapsamına Alınmayacaklar  165
   5.2.6. Sınır Dışı Etme İşleminde Kolaylaştırılmış Usul: Türkiye’yi Terke Davet  167
   5.2.6.1. Terke Davet Edilmeyecek Yabancılar  169
   5.2.6.2. Terke Davet Yönteminin Uygulanmasında Temel İlkeler  170
   5.2.6.3. Sınır Dışı Etme İşleminde Gönüllü Dönüş  170
   5.2.6.4. Terke Davet ve Gönüllü Dönüş Uygulamalarının Karşılaştırılması  174
   5.2.7. Sınır Dışı İşleminde İdari Gözetim ve İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler  175
   5.2.7.1. İdari Gözetim Kararının Unsurları  181
   5.2.8. Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi  185
   5.2.8.1. Sınır Dışı Giderleri Bütçesi  186
   Altıncı Bölüm
   SINIR DIŞI ETME SÜRECİNDE ZORUNLU İKAMET TEDBİRİ
   GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE BARINDIRMA
   6.1. GENEL OLARAK GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ  189
   6.1.1. Merkezlerin Kuruluşu  190
   6.1.2. Merkezlerin İşleyişinde Yönetsel İlkeler  190
   6.1.3. Merkezlerin İşletilmesi  195
   6.1.4. Merkezlerin Yönetimi ve Merkez Müdürünün Görevleri  196
   6.1.5. Merkezlerin Güvenliği  198
   6.1.6. Merkezlerde Verilecek Hizmetler ve Merkez Giderleri  198
   6.1.7. Merkezlerin Denetimi  199
   6.1.8. Merkezlerin Yönetilmesinde İşbirliği  199
   Yedinci Bölüm
   ULUSLARARASI KORUMA
   7.1. ULUSLARARASI KORUMA KAVRAMI  201
   7.2. ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU  202
   7.2.1. Başvurunun Temel Esasları ve Zorunlu Adımlar  202
   7.2.1.1. Bizzat Başvuru  204
   7.2.1.2. Başvurularda Özel İhtiyaç Sahiplerinin (refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiler) Gözetilmesi  204
   7.2.1.3. Başvuruda İdari Gözetimin Gerekliliğini Belirleme  206
   7.2.1.4. Ayrıntılı Beyan İsteme  209
   7.2.1.5. Mülakat Tarihi Belirleme  210
   7.2.1.6. Sağlık Kontrolü  210
   7.2.1.7. Bilgilendirme ve Tercümanlık  210
   7.2.1.8. Başvurunun Kabul Edilemezliğinin Kesinleştirilmesi  210
   7.2.1.9. Hızlandırılmış değerlendirme  212
   7.2.1.10. Uluslararası Korumanın Dışında Tutulma  214
   7.2.1.11. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi  217
   7.3. BAŞVURU SAHİBİNİN KENDİNİ İFADE ETME, İDARENİN GERÇEĞİ BULMA FAALİYETİ: MÜLAKAT  218
   7.3.1. Genel Olarak Mülakat Kavramı  218
   7.3.2. YUKK’ta Mülakat  219
   7.3.2.1. Mülakat İşlemine İlişkin Teknik Bilgiler  220
   7.3.2.2. Mülakatın Tamamlanması ve Karar  221
   7.3.3. Uluslararası Koruma Talebinin Karara Bağlanması  221
   7.3.3.1. Uluslararası Koruma Talebiyle İlgili Süreçte Alınan Kararlara İtiraz ve Yargı Yolu  222
   7.3.4. Başvuru Sahiplerine Tanınan Haklar  223
   7.3.4.1. Yoksulluk ve İhtiyaç Saptaması  227
   7.3.5. Başvuru Sahiplerinin Yükümlülükleri  227
   7.4. ULUSLARARASI KORUMAYA GEÇİŞ: MÜLTECİ, ŞARTLI MÜLTECİ, İKİNCİL KORUMA STATÜLERİ  229
   7.4.1. Mülteci Statüsü  229
   7.4.2. Şartlı Mülteci  230
   7.4.3. Mülteci ve Şartlı Mülteci Tanımlarının Detayları  231
   7.4.4. 1951 Sözleşmesi’nin Omurgası: Beş Temel Gerekçe ve Katlanan Sorunlar  232
   7.4.5. İkincil Koruma Statüsü  234
   7.4.6. Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi  235
   7.4.7. Mülteci, Şartlı Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Hakları  235
   7.4.8. Statü Sahiplerinin Yükümlülükleri  236
   7.4.9. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali  237
   Sekizinci Bölüm
   GEÇİCİ KORUMA
   8.1. GENEL OLARAK GEÇİCİ KORUMA (TARİHSEL GELİŞİM)  241
   8.1.1 Avrupa Birliği Hukukunda Geçici Koruma  242
   8.1.2. Türk Hukukunda Geçici Koruma  245
   8.2. GEÇİCİ KORUMA SAĞLANACAK YABANCILAR  247
   8.2.1 Geçici Koruma Kapsamına Alınmayacaklar  248
   8.3. GEÇİCİ KORUMA KARARININ ALINMASI VE İÇERİĞİ  250
   8.4. GEÇİCİ KORUMA KARARIYLA ÜLKEYE KABUL  251
   8.4.1. Sınır Kapısı ve Sınır Geçiş Yeri Uygulaması  251
   8.4.2. Sınır Geçişlerinde Belge İbrazı  251
   8.4.3. Güvenlik Riski Taşıyanlar  252
   8.4.4. Kişilerin Üzerlerinde ve Eşyalarında Arama  252
   8.4.5. Silahtan Arındırma ve Sivillerden Ayrı Tutma  253
   8.5. SEVK MERKEZİ İŞLEMLERİ  253
   8.6. GEÇİCİ KORUNANLARA SAĞLANAN HİZMETLER  255
   8.6.1. Geçici Koruma Kimlik Belgesi  255
   8.6.2. Geçici Barınma Merkezlerine Sevk  255
   8.6.3. Sağlık Hizmeti  256
   8.6.4. Eğitim Hizmeti  257
   8.6.5. Çalışma İzni  258
   8.6.6. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar  258
   8.6.7. Tercümanlık  260
   8.7. GEÇİCİ KORUMA ALTINDA OLAN YABANCILARIN SORUMLULUKLARI  260
   8.8. GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ  260
   8.9. GEÇİCİ KORUNANLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK TÜRKİYE’DEN AYRILMALARI  262
   8.10. GEÇİCİ KORUMANIN SONA ERMESİ  263
   8.10.1. Geçici Koruma Kararının Kaldırılması  263
   8.10.2. Geçici Korumanın Bireysel Olarak Sona Ermesi veya İptali  263
   8.10.3. Geçici Korumanın Sona Ermesinin Sonuçları  264
   8.11. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIRLANDIRILMASI VEYA DURDURULMASI  264
   8.12. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DESTEK VE SORUMLULUK PAYLAŞIM ÇAĞRISI  265
   8.13. SURİYE’DEN GELENLERE ÖZGÜ GEÇİŞ HÜKÜMLERİ  266
   Dokuzuncu Bölüm
   ÇALIŞMA İZNİ
   9.1. GENEL OLARAK ÇALIŞMA HAKKI  267
   9.1.1. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Çalışma Hakkı  267
   9.1.2. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Belgelerinde Çalışma Hakkı  270
   9.1.3. İç Hukukta Yabancıların Çalışma Hakkı ve Özgürlüğü  272
   9.1.4. Çalışma Alanındaki Sınırlamalar  274
   9.2. ÇALIŞMA İZNİNE İLİŞKİN İLKELER  275
   9.2.1. Çalışma İzninde Yetki ve Yükümlülük  275
   9.2.2. Çalışma İzni Türleri  276
   9.2.2.1. Süreli Çalışma İzni  276
   9.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni  276
   9.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni  276
   9.2.2.4. Turkuaz Kart  277
   9.2.3. Çalışma İzni Muafiyeti  278
   9.2.4. Çalışma İzni Başvurusu ve Değerlendirilmesi  279
   9.2.4.1. Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması  279
   9.2.4.2. Ön İzin  280
   9.2.4.3. Çalışma İzni Başvurusunun Reddi  280
   9.2.5. Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyetinin İptali  282
   9.2.6. Uluslararası Koruma Kapsamında Olanlar  283
   9.2.6.1. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Olanlar ile Şartlı Mülteciler  283
   9.2.6.2. Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahipleri  286
   9.2.6.3. Geçici Koruma Kapsamında Olanlar  287
   9.2.7. İstisna Kapsamında Çalışma İzni Verilebilecek Yabancılar  288
   9.2.8. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı  289
   9.2.9. Yabancı Öğrenciler  290
   9.2.10. Mavi Kart Sahipleri  291
   9.3. ÇALIŞMA İZNİ ALMADAN ÇALIŞMA VE ÇALIŞTIRMA  292
   Onuncu Bölüm
   UYUM (ENTEGRASYON)
   10.1. TEMEL KAVRAMLAR  293
   10.1.1. Entegrasyon  293
   10.1.2. Asimilasyon  294
   10.1.3. Çok kültürlülük  295
   10.2. UYUM FAAİYETLERİNDE HEDEF KİTLE  295
   10.3. TÜRK GÖÇ HUKUKUNDA UYUM (ENTEGRASYON)  297
   10.3.1. Tarihsel Arka Plan  297
   10.3.2. YUKK ve Uyum (Entegrasyon)  299
   10.2.1. Uyum Faaliyetlerinde Ortak Akıl  300
   10.2.2. Uyum Faaliyetlerinde Temel Konular  301
   10.2.3. BM Küresel Göç Mutabakatında Uyum (Entegrasyon)  302
   Onbirinci Bölüm
   YABANCILARIN TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) EDİNİMİ
   11.1. GENEL OLARAK TAŞINMAZ EDİNME HAKKI  305
   11.2. MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DAYANAKLAR VE ÜLKE ÖRNEKLERİ  305
   11.2.1. ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Galler, İrlanda, İran, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Meksika, Slovakya, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan  308
   11.4. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMİ VE YASAL DAYANAKLAR  317
   11.4.1. Tapu Kanunu  318
   11.4.2. Miras Yoluyla Taşınmaz Edinme  322
   11.4.3. Mülk Edinmede Değerleme Raporu  323
   11.4.4. Yabancı Gerçek Kişilerin Tarım Arazisi edinmesi  324
   11.4.5. Yabancıların Özel Güvenlik Bölgelerinde Taşınmaz Edinimi  324
   11.4.6. Taşınmaz Edinmede Taşınmazın Niteliği  324
   11.4.7. Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunanlar (başvuru sahibi) ile Uluslararası Koruma Statüsü Alan Yabancıların Durumu  324
   11.4.8. Tapu İşlemleri  325
   11.5. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN OLASI SORULARA YANITLAR  327
   Onikinci Bölüm
   DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK HUKUKUNA
   TABİ YABANCILAR
   12.1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLER  331
   12.1.1. Sürekli Diplomatik Temsilcilerinin Görevleri  334
   12.1.2. Ülkeye kabul  335
   12.1.3. Ülkeye Giriş  336
   12.1.4. İkamet İzninden Muafiyet  336
   12.1.5. Kimlik Kartı ve İlk Başvuru  337
   12.1.5.1. Kimlik Kartlarının İşlevi  337
   12.1.5.2. Kimlik Kartlarında Ayırıcı Özellikler  338
   12.1.5.3. Kimlik Kartından İkamet İznine Geçiş  339
   12.1.5.4. Kimlik Kartı Süresinin İkamet İzni Süresi Yönünden Karşılığı  340
   12.1.6. Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar  340
   12.2. KONSOLOSLUK İLİŞKİSİ  342
   12.2.1. Konsoloslıuk Personelinin Göreve Başlaması  342
   12.2.2. Konsolosluk Görevleri  343
   12.2.3. Ülkeye Giriş  344
   12.2.4. İkamet İzninden Muafiyet  344
   12.2.5. Dokunulmazlık ve Bağışıklık  344
   12.3. GÖREVİN SONA ERMESİ: GERİ ÇAĞIRMA, ÖLÜM, ÜLKEDE İSTENMEME (PERSONA NON GRATA)  345
   12.3.1. İstenmeyen Kişi (Persona Non Grata) İlanının Sınır Dışı Etme Kararı ve İşlemleri Yönünden Değerlendirilmesi  345
   Onüçüncü Bölüm
   İDARİ PARA CEZALARI İLE
   DİĞER BİREYSEL İDARİ YAPTIRIMLAR
   13.1. İDARİ PARA CEZASI ÖNGÖRMEYEN BİREYSEL YAPTIRIMLAR  347
   13.2. İDARİ PARA CEZALARI  353
   13.2.1. İdari Para Cezalarının Uygulanmasındaki Usuller  357
   13.3. İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARIN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDEKİ İŞLEVİ  358
   Ondördüncü Bölüm
   GÖÇ YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPI
   GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
   14.1. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ  361
   14.1.1. Görev, Yetki ve Personel  363
   14.1.2. Göç Kurulu  364
   14.2. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (GENEL MÜDÜRLÜK DIŞINDAKİ İL VE İLÇE YAPILANMASI)  365
   14.2.1. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  366
   14.2.1.1. İl Göç İdaresi Müdürlerinin Görevleri  368
   14.2.2. İlçe Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  369
   14.2.2.1. İlçe Göç İdaresi Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  370
   14.2.3. İl ve İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü Personeli  371
   14.2.3.1. İl Göç Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile Diğer Personelin Görev ve Sorumlulukları  371
   14.2.4. İl ve İlçe Müdürlükleriyle İlgili Diğer Hususlar  371
   14.3. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI TEŞKİLÂTI  372
   Kaynakça  373
   Kavram Dizini  379
    
   Stok Kodu
   :
   9789750261640
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   379
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat