Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku Prof. Dr. Rayegan Kender

Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku

Liste Fiyatı : 40,00
Stokta yok
Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku
Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku
On İki Levha Yayıncılık
40.00
<p><span style="font-weight: bold;">İÇİNDEKİLER</span><br /> Birinci Bölüm<br /> SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHİ GELİŞİMİ<br /> I. SİGORTA<br /> II. SİGORTANIN ÖNEMİ<br /> III. SİGORTA KONUSUNDA ULUSLARARASI KURULUŞLAR<br /> A. Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)<br /> B. Avrupa Sigortalar Komitesi (C.E.A.)<br /> C. Avrupa Birliğinde Sigorta<br /> IV. TARİHİ GELİŞİM<br /> A. Genel Olarak<br /> B. Türkiye'de<br /> İkinci Bölüm<br /> SİGORTA HUKUKU<br /> I. KONUNUN TAYİNİ<br /> II. KAYNAKLAR<br /> A. Kanunlar<br /> B. Yönetmelikler<br /> C. Sigorta Genel Şartları<br /> D. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin<br /> Üçüncü Bölüm<br /> SİGORTA MÜESSESELERİ HUKUKU<br /> I. SİGORTACILIK YAPAN MÜESSESELER<br /> A. Genel Olarak<br /> B. Türkiye'de<br /> II. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BAŞKA KONUDA ÇALIŞAMAMALARI<br /> III. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TACİR SIFATI<br /> IV. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KONTROLÜ<br /> A. Genel Olarak<br /> B. Kontrol Sistemleri<br /> 1. Aleniyet sistemi<br /> 2. Normatif sistem<br /> 3. Maddi (material) kontrol sistemi<br /> C. Kontrol Kanunları<br /> D. Türkiye'de Sigorta Şirketlerinin Kontrolü<br /> 1. Başlangıçtaki kontrol<br /> 2. Çalışma süresi içinde kontrol<br /> 3. Sona Ermede Kontrol:<br /> 4. Kontrol Makamı<br /> 5. Müeyyideler<br /> 6. Yabancı Sigorta Şirketleri<br /> 7. Sigorta fonlarının yatırımı<br /> 8. Sigortacılık Destek Hizmetleri <br /> V. SİGORTA DENETİM HUKUKUNUN BAZI EKONOMİK HUKUK ALANLARI İLE İLİŞKİSİ<br /> A. Sigorta Denetim Hukuku ve Bankacılığın Denetimi<br /> B. Sigorta Denetim Hukuku ve Tüketicinin Korunması<br /> C. Sigorta Denetim Hukuku ve Rekabetin Korunması<br /> VI. SİGORTA ARACILARI<br /> A. Genel Olarak<br /> B. Türkiye'de<br /> 1. Acentalar<br /> 2. Brokerler<br /> C. Sigorta Aracılarının Kontrolü<br /> 1. Acentalar<br /> 2. Brokerler<br /> I. SİGORTACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKUNA İLİŞKİN KURUMLAR<br /> A. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi<br /> B. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi:<br /> C. Güvence Hesabı<br /> D. Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme<br /> Dördüncü Bölüm<br /> SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKU<br /> I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARİFİ, AKDİ, NEVİLERİ VE TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER<br /> A. Sigorta sözleşmesinin tarifi<br /> B. Sigorta sözleşmesinin akdi<br /> C. Sigorta sözleşmesinin senede bağlanması<br /> D. Özel sözleşme şekilleri<br /> 1. Geçici sigorta teminatı<br /> 2. Abonman Sigorta Sözleşmesi<br /> 3. Birleştirilmiş sözleşmeler<br /> E. Sigorta sözleşmesine uygulanacak hükümler<br /> F. Sigorta sözleşmesinin yorumu<br /> II. SİGORTA SÖZLEŞMESİ YAPMA MECBURİYETİ<br /> A. Sigorta sözleşmesi yapma bakımından<br /> B. Sigorta sözleşmesinin Türkiye'de yapılması mecburiyeti<br /> III. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TASNİFİ<br /> IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR ve İLGİLİLER<br /> A. Sigortacı<br /> B. Sigorta ettiren<br /> C. Zarar sigortasında ilgili üçüncü şahıslar<br /> 1. Sigortalı<br /> 2. Sigorta edilen menfaatin değişmesi<br /> 3. Taşınmaz ve gemi üzerinde rehinli alacaklı<br /> 4. Trafik mali mesuliyet sigortasında zarar gören üçüncü kişiler<br /> D. Sorumluluk Sigortalarında zarar gören üçüncü kişiler<br /> E. Hayat sigortasında ilgili şahıslar<br /> 1. Sigortalı (riziko şahsı)<br /> 2. Lehdar (sigortadan faydalanan şahıs)<br /> V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ<br /> A. Anlaşma ile<br /> B. Kanun icabı<br /> C. İdari tasarruf ile<br /> D. Tek taraflı irade beyanı ile<br /> VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ<br /> A. Şekli (formel) sigorta süresi<br /> B. Maddi (material) sigorta süresi<br /> C. Teknik süre<br /> D. Süreler arasındaki münasebet<br /> VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ<br /> A. Sigorta ettirenin yükümlülükleri<br /> 1. Sigorta ettirenin prim ödeme borcu<br /> 2. Sigorta ettirenin görevleri<br /> B. Sigortacının Riziko Taşıma Borcu (Sigorta Himayesi)<br /> 1. Genel olarak<br /> 2. Rizikonun tayini<br /> 3. Sigorta edilen riziko<br /> 4. Sigorta edilen rizikonun sınırlandırılması<br /> 5. Sigorta himayesi<br /> 6. Sigorta himayesini sınırlayan unsurların ortaya çıkardığı sigorta hukuku kavramları<br /> 7. Sigortacının ödemesi<br /> 8. Zamanaşımı<br /> 9. Sigortacılıkta tahkim <br /> 10. Sigorta ettirenin(varsa sigortalı, lehdarın) sigorta tazminatı veya bedelini talep hakkı<br /> VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ<br /> IX. SİGORTACININ HALEFİYETİ<br /> A. Halefiyetin şartları<br /> B. Halefiyete müsteniden açılacak dava<br /> 1. Süre<br /> 2. Yetkili Mahkeme-Görevli Mahkeme<br /> 3. Talebin kapsamı<br /> C. Sigorta ettirenin halefiyeti ihlal edici hareketleri <br /> EKLER<br /> EK 1 SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ<br /> EK 2 SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ<br /> EK 3 SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK<br /> EK 4 ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK<br /> EK 5 SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİK<br /> EK 6 SİGORTACILIK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK<br /> EK 7 TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK<br /> EK 8 AVRUPA SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKU İLKELERİ (ASSHİ)</p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   Birinci Bölüm
   SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHİ GELİŞİMİ
   I. SİGORTA
   II. SİGORTANIN ÖNEMİ
   III. SİGORTA KONUSUNDA ULUSLARARASI KURULUŞLAR
   A. Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)
   B. Avrupa Sigortalar Komitesi (C.E.A.)
   C. Avrupa Birliğinde Sigorta
   IV. TARİHİ GELİŞİM
   A. Genel Olarak
   B. Türkiye'de
   İkinci Bölüm
   SİGORTA HUKUKU
   I. KONUNUN TAYİNİ
   II. KAYNAKLAR
   A. Kanunlar
   B. Yönetmelikler
   C. Sigorta Genel Şartları
   D. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin
   Üçüncü Bölüm
   SİGORTA MÜESSESELERİ HUKUKU
   I. SİGORTACILIK YAPAN MÜESSESELER
   A. Genel Olarak
   B. Türkiye'de
   II. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BAŞKA KONUDA ÇALIŞAMAMALARI
   III. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TACİR SIFATI
   IV. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KONTROLÜ
   A. Genel Olarak
   B. Kontrol Sistemleri
   1. Aleniyet sistemi
   2. Normatif sistem
   3. Maddi (material) kontrol sistemi
   C. Kontrol Kanunları
   D. Türkiye'de Sigorta Şirketlerinin Kontrolü
   1. Başlangıçtaki kontrol
   2. Çalışma süresi içinde kontrol
   3. Sona Ermede Kontrol:
   4. Kontrol Makamı
   5. Müeyyideler
   6. Yabancı Sigorta Şirketleri
   7. Sigorta fonlarının yatırımı
   8. Sigortacılık Destek Hizmetleri
   V. SİGORTA DENETİM HUKUKUNUN BAZI EKONOMİK HUKUK ALANLARI İLE İLİŞKİSİ
   A. Sigorta Denetim Hukuku ve Bankacılığın Denetimi
   B. Sigorta Denetim Hukuku ve Tüketicinin Korunması
   C. Sigorta Denetim Hukuku ve Rekabetin Korunması
   VI. SİGORTA ARACILARI
   A. Genel Olarak
   B. Türkiye'de
   1. Acentalar
   2. Brokerler
   C. Sigorta Aracılarının Kontrolü
   1. Acentalar
   2. Brokerler
   I. SİGORTACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKUNA İLİŞKİN KURUMLAR
   A. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
   B. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi:
   C. Güvence Hesabı
   D. Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme
   Dördüncü Bölüm
   SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKU
   I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARİFİ, AKDİ, NEVİLERİ VE TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER
   A. Sigorta sözleşmesinin tarifi
   B. Sigorta sözleşmesinin akdi
   C. Sigorta sözleşmesinin senede bağlanması
   D. Özel sözleşme şekilleri
   1. Geçici sigorta teminatı
   2. Abonman Sigorta Sözleşmesi
   3. Birleştirilmiş sözleşmeler
   E. Sigorta sözleşmesine uygulanacak hükümler
   F. Sigorta sözleşmesinin yorumu
   II. SİGORTA SÖZLEŞMESİ YAPMA MECBURİYETİ
   A. Sigorta sözleşmesi yapma bakımından
   B. Sigorta sözleşmesinin Türkiye'de yapılması mecburiyeti
   III. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TASNİFİ
   IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR ve İLGİLİLER
   A. Sigortacı
   B. Sigorta ettiren
   C. Zarar sigortasında ilgili üçüncü şahıslar
   1. Sigortalı
   2. Sigorta edilen menfaatin değişmesi
   3. Taşınmaz ve gemi üzerinde rehinli alacaklı
   4. Trafik mali mesuliyet sigortasında zarar gören üçüncü kişiler
   D. Sorumluluk Sigortalarında zarar gören üçüncü kişiler
   E. Hayat sigortasında ilgili şahıslar
   1. Sigortalı (riziko şahsı)
   2. Lehdar (sigortadan faydalanan şahıs)
   V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
   A. Anlaşma ile
   B. Kanun icabı
   C. İdari tasarruf ile
   D. Tek taraflı irade beyanı ile
   VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ
   A. Şekli (formel) sigorta süresi
   B. Maddi (material) sigorta süresi
   C. Teknik süre
   D. Süreler arasındaki münasebet
   VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
   A. Sigorta ettirenin yükümlülükleri
   1. Sigorta ettirenin prim ödeme borcu
   2. Sigorta ettirenin görevleri
   B. Sigortacının Riziko Taşıma Borcu (Sigorta Himayesi)
   1. Genel olarak
   2. Rizikonun tayini
   3. Sigorta edilen riziko
   4. Sigorta edilen rizikonun sınırlandırılması
   5. Sigorta himayesi
   6. Sigorta himayesini sınırlayan unsurların ortaya çıkardığı sigorta hukuku kavramları
   7. Sigortacının ödemesi
   8. Zamanaşımı
   9. Sigortacılıkta tahkim
   10. Sigorta ettirenin(varsa sigortalı, lehdarın) sigorta tazminatı veya bedelini talep hakkı
   VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
   IX. SİGORTACININ HALEFİYETİ
   A. Halefiyetin şartları
   B. Halefiyete müsteniden açılacak dava
   1. Süre
   2. Yetkili Mahkeme-Görevli Mahkeme
   3. Talebin kapsamı
   C. Sigorta ettirenin halefiyeti ihlal edici hareketleri
   EKLER
   EK 1 SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ
   EK 2 SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ
   EK 3 SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK
   EK 4 ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
   EK 5 SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİK
   EK 6 SİGORTACILIK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
   EK 7 TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
   EK 8 AVRUPA SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKU İLKELERİ (ASSHİ)

   Stok Kodu
   :
   9786051526201
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat