Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Vatandaşlık Hukuku Prof. Dr. Ergin Nomer

Türk Vatandaşlık Hukuku

Liste Fiyatı : 45,00
İndirimli Fiyat : 42,75
%5 İndirimli
Stokta var
Türk Vatandaşlık Hukuku
Türk Vatandaşlık Hukuku
Filiz Kitabevi
42.75
<p><strong>İÇİNDEKİLER</strong></p> <p>BİRİNCİ KISIM</p> <p><strong>VATANDAŞLIK HUKUKUNUN</strong></p> <p><strong>GENEL DOKTRİNİ</strong></p> <ol> <li><strong> Vatandaşlık</strong> 3</li> <li>Genel olarak 3</li> <li>Vatandaşlık kavramının devletler hukuku ve iç hukuk karakteri 17</li> <li>Kavram, nitelik ve içerik 19</li> <li><strong> Vatandaşlık Kavramının Kamu Hukuku Karakteri </strong> 27</li> </ol> <p><strong>III. Vatandaşlığı Tâyinde Uygulanacak Hukuk (Vatandaşlığın Tâyininde Kanunlar İhtilâfı) </strong>       29</p> <ol> <li>Prensip 29</li> <li>Prensibin kanunlar ihtilâfı karakteri 32</li> <li>Zaman bakımından uygulanabilirlik 32</li> <li><strong> Vatandaşlık Hukukunun Ön meseleleri </strong> 33</li> <li><strong> Vatandaşlık Hukukunun Müsbet ve Menfi Çatışmaları</strong></li> </ol> <p><strong>(Çok Vatandaşlık ve Vatansızlık) </strong>                34</p> <ol> <li>Çifte veya çok vatandaşlık 35</li> <li>a) Vatandaşlıklardan birinin lex fori’nin vatandaşlığı olması 37</li> <li>b) Birden fazla yabancı vatandaşlık 40</li> <li>Vatansızlık (Tâbiiyetsizlik / Devletsizlik) 42</li> <li><strong> Tüzel Kişiler, Gemiler ve Hava Araçları </strong> 45</li> <li>Tüzel kişiler 46</li> <li>Gemiler ve hava araçları 47</li> </ol> <p>İKİNCİ KISIM</p> <p><strong>TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKU</strong></p> <p><strong>Birinci Bölüm</strong></p> <p>TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKUNA HÂKİM</p> <p>GENEL PRENSİPLER</p> <ol> <li><strong> Vatandaşlığın “Doğum” ile Kazanılması </strong> 51</li> <li><strong> Türk Vatandaşlık Hukukunda Kan ve Toprak Esası </strong> 55</li> <li>Tarihçe 55</li> <li>a) 8 Nisan 1284/23 Ocak 1869 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye’ye</li> </ol> <p>dair Nizamname (Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi)             55</p> <ol> <li>b) 23 Mayıs 1928 tarih ve 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı</li> </ol> <p>Kanunu               55</p> <ol> <li>c) 11 Şubat 1964 tarih ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı</li> </ol> <p>Kanunu               56</p> <ol start="2"> <li>29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 57</li> </ol> <p><strong>III. Anayasa ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı </strong>     58</p> <ol> <li>Vatandaşlık anlayışı 58</li> <li>Vatandaşlığın kazanılması 62</li> <li>Vatandaşlığın kaybedilmesi 62</li> <li>Vatandaşlığın teminatı 63</li> </ol> <p><strong>İkinci Bölüm</strong></p> <p>TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI</p> <ol> <li><strong> Genel Olarak </strong> 65</li> <li>Türk Vatandaşlığının Kanunî Düzeni 65</li> <li>Türk Vatandaşlığı Kanununun Sistemi 66</li> <li>Türk Vatandaşlığının Kazanılma Halleri 66</li> <li><strong> Türk Vatandaşlığının "Doğum" ile Kazanılması</strong> 67</li> <li>Soybağı (Nesep) 68</li> <li>a) Evlilik Birliği içinde doğan çocuk 68</li> <li>b) Evlilik Birliği dışında doğan çocuk 69</li> <li>c) Saklı Nüfus 71</li> <li>Doğum yeri (Toprak esası) 72</li> </ol> <p><strong>III. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması</strong>         75</p> <ol> <li>Yetkili Makam Kararı ile Vatandaşlığın Kazanılması 75</li> <li>Genel Olarak Vatandaşlığa Alınma ("Telsik”) 75</li> <li>a) Genel olarak 75</li> <li>b) Yetkili Makamın Takdir Hakkı 76</li> <li>c) Vatandaşlığa Alınmanın Başvuru Şartları 80</li> <li>d) Vatandaşlığın Kazanılmasında Takdir Hakkı 87</li> <li>İstisnaî Yolla Vatandaşlığa Alınma 88</li> <li>a) Genel olarak 88</li> <li>b) İstisnaî yolla vatandaşlığa alınmadan istifade edecek</li> </ol> <p>kişiler   89</p> <ol start="3"> <li>Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması 94</li> <li>Evlenme ile Vatandaşlığın Kazanılması 96</li> <li>a) Genel olarak 96</li> <li>b) Prensip 98</li> <li>c) İnceleme ve araştırma 100</li> <li>d) Evlenme akdi 101</li> <li>e) Evlenme yoluyla kazanılan Türk Vatandaşlığının</li> </ol> <p>özellikleri            105</p> <ol start="5"> <li>Evlâd Edinilme 108</li> <li>Haklarında “Kaybettirme" Kararı Verilenlerin Türk</li> </ol> <p>Vatandaşlığı    109</p> <ol start="7"> <li>Vatandaşlığın Kazanılmasında "Usul", “Esas" ve "Sonuçlar” 111</li> </ol> <p>1) Yetkili Makam Kararı ile Vatandaşlığa Alınmada "Usûl" ve</p> <p>“Esaslar"     111</p> <p>2) Yetkili Makam Kararı ile Vatandaşlığa Alınmanın “Sonuçları"   115</p> <ol> <li>a) Eş bakımından 115</li> <li>b) Çocuklar bakımından 115</li> <li>c) Ad ve Soyad 117</li> <li>d) Askerlik Yükümlülüğü 119</li> <li>Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı 119</li> </ol> <p>1) Genel olarak              119</p> <p>2) Seçme hakkına sahip yabancılar          120</p> <p>3) Sonuçları    120</p> <p>4) Seçme hakkının kullanılma şekli          120</p> <ol> <li>(Özel Hüküm:) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti [KKTC]</li> </ol> <p>vatandaşları   121</p> <p><strong>Üçüncü Bölüm</strong></p> <p>TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI</p> <ol> <li><strong> Genel Olarak </strong> 122</li> <li>Türk Vatandaşlığı Kanununun sistemi 122</li> <li>a) Genel Olarak 122</li> <li>b) Kişinin İradesi Dışında Türk Vatandaşlığının Kaybı 123</li> <li>Türk vatandaşlığını kaybetmenin “Genel Sonucu” 125</li> <li>a) Prensip 125</li> <li>b) İstisnalar 127</li> <li><strong> Türk Vatandaşlığının Kayıp Halleri </strong> 133</li> <li>Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kaybı 133</li> <li>Çıkma 133</li> <li>a) Şartları 135</li> <li>Kaybettirme 139</li> <li>a) Kaybettirme sebepleri 139</li> <li>b) Sonuçları 143</li> <li>Vatandaşlığa alınma kararının iptali 145</li> <li>a) İptal sebepleri 146</li> <li>b) İptalin hükmü 148</li> <li>c) Sonuçları 150</li> <li>Türk vatandaşlığının “seçme" hakkının kullanılması ile kaybı 152</li> <li>a) Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı 152</li> <li>b) Sonuçları 153</li> <li>Vatandaşlığın kaybında usul ve esaslar 153</li> <li>Yabancı devlet vatandaşlığını kazanma (Çifte Vatandaşlık) 154</li> <li>431 sayılı ve 1340 tarihli Kanun 156</li> </ol> <p><strong>Dördüncü Bölüm</strong></p> <p>TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSBATI VE</p> <p>VATANDAŞLIK İHTİLÂFLARI</p> <ol> <li><strong> Türk Vatandaşlığının İsbatı </strong> 157</li> <li>Genel olarak 157</li> <li>Tatbik edilecek hukuk 158</li> <li>Doğrudan doğruya isbat 159</li> <li>a) Vatandaşlığın kazanılması 159</li> <li>b) Vatandaşlığın kaybı 161</li> <li>Resmî kayıt ve belgelerle isbat 161</li> <li>a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus kayıtları 163</li> <li>b) Nüfus cüzdanları 163</li> <li>c) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler 164</li> </ol> <p>ç) Vatandaşlık ilmühaberleri                165</p> <ol start="5"> <li>Ahvâli şahsiye belgelerinin milletlerarası dolaşımı 166</li> <li>Milletlerarası alanda vatandaşlık belgeleri 166</li> <li><strong> Yargı Yolu </strong> 166</li> <li>Vatandaşlık işlerinde mahkeme kararları 166</li> <li>a) Genel olarak 166</li> <li>b) Türk hukuk sistemi 167</li> <li>Yargı kontrolü (Danıştay) 170</li> <li>Danıştay dışı yargı organları 177</li> <li>Vatandaşlıkla ilgili mahkeme kararlarının milletlerarası etkisi 178</li> </ol> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Beşinci Bölüm</strong></p> <p>TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMA VE KAYBEDİLME ANI</p> <ol> <li>a) Türk vatandaşlığının kazanılma anı 180</li> <li>b) Türk vatandaşlığının kayıp anı 181</li> </ol> <p><strong>Altıncı Bölüm</strong></p> <p>ANDLAŞMALARA GÖRE VATANDAŞLIĞIN</p> <p>KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ</p> <ol> <li><strong> Genel Olarak </strong> 183</li> <li><strong> Türk Andlaşmalar Hukukunda Vatandaşlık </strong> 186</li> <li>Arazi terk ve ilhakı 186</li> <li>Ahali mübadelesi 188</li> </ol> <p><strong>Bibliyografya </strong>             193</p> <p><strong>Mevzuat</strong>       199</p> <p>ê Türkiye Cumhuriyeti Anayasası    201</p> <p>ê Milletlerarası Sözleşmeler               202</p> <p>ê 13 Eylül 1973 tarihli Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına</p> <p>Dair “Bern-CIEC” Sözleşmesi       202</p> <p>ê 14 Eylül 1999 tarihli Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin “Lizbon-CIEC” Sözleşmesi [m. 1-6]            206</p> <p>ê Türk Vatandaşlığı Kanunu              208</p> <p>ê 11.2.2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun</p> <p>Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik              221</p> <p>ê İskan Kanunu    259</p> <p>ê Vatandaşlıkla İlgili Kanun Hükümleri          262</p> <p>                * Hilâfetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti</p> <p>                   Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun       262</p> <p>     * Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı suç ve Cezaların Affı</p> <p>        Hakkında Kanun           264</p> <p>ê 403 Sayılı ve 11.2.1964 Tarihli Mülga Türk Vatandaşlığı Kanunu        265</p> <p>ê Terörle Mücadele Kanunu               285</p> <p><strong>Madde İndeksi </strong>           287</p> <p><strong>Kavram İndeksi</strong> 291</p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   BİRİNCİ KISIM

   VATANDAŞLIK HUKUKUNUN

   GENEL DOKTRİNİ

   1. Vatandaşlık 3
   2. Genel olarak 3
   3. Vatandaşlık kavramının devletler hukuku ve iç hukuk karakteri 17
   4. Kavram, nitelik ve içerik 19
   5. Vatandaşlık Kavramının Kamu Hukuku Karakteri 27

   III. Vatandaşlığı Tâyinde Uygulanacak Hukuk (Vatandaşlığın Tâyininde Kanunlar İhtilâfı)        29

   1. Prensip 29
   2. Prensibin kanunlar ihtilâfı karakteri 32
   3. Zaman bakımından uygulanabilirlik 32
   4. Vatandaşlık Hukukunun Ön meseleleri 33
   5. Vatandaşlık Hukukunun Müsbet ve Menfi Çatışmaları

   (Çok Vatandaşlık ve Vatansızlık)                 34

   1. Çifte veya çok vatandaşlık 35
   2. a) Vatandaşlıklardan birinin lex fori’nin vatandaşlığı olması 37
   3. b) Birden fazla yabancı vatandaşlık 40
   4. Vatansızlık (Tâbiiyetsizlik / Devletsizlik) 42
   5. Tüzel Kişiler, Gemiler ve Hava Araçları 45
   6. Tüzel kişiler 46
   7. Gemiler ve hava araçları 47

   İKİNCİ KISIM

   TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKU

   Birinci Bölüm

   TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKUNA HÂKİM

   GENEL PRENSİPLER

   1. Vatandaşlığın “Doğum” ile Kazanılması 51
   2. Türk Vatandaşlık Hukukunda Kan ve Toprak Esası 55
   3. Tarihçe 55
   4. a) 8 Nisan 1284/23 Ocak 1869 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye’ye

   dair Nizamname (Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi)             55

   1. b) 23 Mayıs 1928 tarih ve 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı

   Kanunu               55

   1. c) 11 Şubat 1964 tarih ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı

   Kanunu               56

   1. 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 57

   III. Anayasa ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı      58

   1. Vatandaşlık anlayışı 58
   2. Vatandaşlığın kazanılması 62
   3. Vatandaşlığın kaybedilmesi 62
   4. Vatandaşlığın teminatı 63

   İkinci Bölüm

   TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

   1. Genel Olarak 65
   2. Türk Vatandaşlığının Kanunî Düzeni 65
   3. Türk Vatandaşlığı Kanununun Sistemi 66
   4. Türk Vatandaşlığının Kazanılma Halleri 66
   5. Türk Vatandaşlığının "Doğum" ile Kazanılması 67
   6. Soybağı (Nesep) 68
   7. a) Evlilik Birliği içinde doğan çocuk 68
   8. b) Evlilik Birliği dışında doğan çocuk 69
   9. c) Saklı Nüfus 71
   10. Doğum yeri (Toprak esası) 72

   III. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması         75

   1. Yetkili Makam Kararı ile Vatandaşlığın Kazanılması 75
   2. Genel Olarak Vatandaşlığa Alınma ("Telsik”) 75
   3. a) Genel olarak 75
   4. b) Yetkili Makamın Takdir Hakkı 76
   5. c) Vatandaşlığa Alınmanın Başvuru Şartları 80
   6. d) Vatandaşlığın Kazanılmasında Takdir Hakkı 87
   7. İstisnaî Yolla Vatandaşlığa Alınma 88
   8. a) Genel olarak 88
   9. b) İstisnaî yolla vatandaşlığa alınmadan istifade edecek

   kişiler   89

   1. Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması 94
   2. Evlenme ile Vatandaşlığın Kazanılması 96
   3. a) Genel olarak 96
   4. b) Prensip 98
   5. c) İnceleme ve araştırma 100
   6. d) Evlenme akdi 101
   7. e) Evlenme yoluyla kazanılan Türk Vatandaşlığının

   özellikleri            105

   1. Evlâd Edinilme 108
   2. Haklarında “Kaybettirme" Kararı Verilenlerin Türk

   Vatandaşlığı    109

   1. Vatandaşlığın Kazanılmasında "Usul", “Esas" ve "Sonuçlar” 111

   1) Yetkili Makam Kararı ile Vatandaşlığa Alınmada "Usûl" ve

   “Esaslar"     111

   2) Yetkili Makam Kararı ile Vatandaşlığa Alınmanın “Sonuçları"   115

   1. a) Eş bakımından 115
   2. b) Çocuklar bakımından 115
   3. c) Ad ve Soyad 117
   4. d) Askerlik Yükümlülüğü 119
   5. Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı 119

   1) Genel olarak              119

   2) Seçme hakkına sahip yabancılar          120

   3) Sonuçları    120

   4) Seçme hakkının kullanılma şekli          120

   1. (Özel Hüküm:) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti [KKTC]

   vatandaşları   121

   Üçüncü Bölüm

   TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI

   1. Genel Olarak 122
   2. Türk Vatandaşlığı Kanununun sistemi 122
   3. a) Genel Olarak 122
   4. b) Kişinin İradesi Dışında Türk Vatandaşlığının Kaybı 123
   5. Türk vatandaşlığını kaybetmenin “Genel Sonucu” 125
   6. a) Prensip 125
   7. b) İstisnalar 127
   8. Türk Vatandaşlığının Kayıp Halleri 133
   9. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kaybı 133
   10. Çıkma 133
   11. a) Şartları 135
   12. Kaybettirme 139
   13. a) Kaybettirme sebepleri 139
   14. b) Sonuçları 143
   15. Vatandaşlığa alınma kararının iptali 145
   16. a) İptal sebepleri 146
   17. b) İptalin hükmü 148
   18. c) Sonuçları 150
   19. Türk vatandaşlığının “seçme" hakkının kullanılması ile kaybı 152
   20. a) Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı 152
   21. b) Sonuçları 153
   22. Vatandaşlığın kaybında usul ve esaslar 153
   23. Yabancı devlet vatandaşlığını kazanma (Çifte Vatandaşlık) 154
   24. 431 sayılı ve 1340 tarihli Kanun 156

   Dördüncü Bölüm

   TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSBATI VE

   VATANDAŞLIK İHTİLÂFLARI

   1. Türk Vatandaşlığının İsbatı 157
   2. Genel olarak 157
   3. Tatbik edilecek hukuk 158
   4. Doğrudan doğruya isbat 159
   5. a) Vatandaşlığın kazanılması 159
   6. b) Vatandaşlığın kaybı 161
   7. Resmî kayıt ve belgelerle isbat 161
   8. a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus kayıtları 163
   9. b) Nüfus cüzdanları 163
   10. c) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler 164

   ç) Vatandaşlık ilmühaberleri                165

   1. Ahvâli şahsiye belgelerinin milletlerarası dolaşımı 166
   2. Milletlerarası alanda vatandaşlık belgeleri 166
   3. Yargı Yolu 166
   4. Vatandaşlık işlerinde mahkeme kararları 166
   5. a) Genel olarak 166
   6. b) Türk hukuk sistemi 167
   7. Yargı kontrolü (Danıştay) 170
   8. Danıştay dışı yargı organları 177
   9. Vatandaşlıkla ilgili mahkeme kararlarının milletlerarası etkisi 178

    

   Beşinci Bölüm

   TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMA VE KAYBEDİLME ANI

   1. a) Türk vatandaşlığının kazanılma anı 180
   2. b) Türk vatandaşlığının kayıp anı 181

   Altıncı Bölüm

   ANDLAŞMALARA GÖRE VATANDAŞLIĞIN

   KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ

   1. Genel Olarak 183
   2. Türk Andlaşmalar Hukukunda Vatandaşlık 186
   3. Arazi terk ve ilhakı 186
   4. Ahali mübadelesi 188

   Bibliyografya              193

   Mevzuat       199

   ê Türkiye Cumhuriyeti Anayasası    201

   ê Milletlerarası Sözleşmeler               202

   ê 13 Eylül 1973 tarihli Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına

   Dair “Bern-CIEC” Sözleşmesi       202

   ê 14 Eylül 1999 tarihli Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin “Lizbon-CIEC” Sözleşmesi [m. 1-6]            206

   ê Türk Vatandaşlığı Kanunu              208

   ê 11.2.2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun

   Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik              221

   ê İskan Kanunu    259

   ê Vatandaşlıkla İlgili Kanun Hükümleri          262

                   * Hilâfetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti

                      Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun       262

        * Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı suç ve Cezaların Affı

           Hakkında Kanun           264

   ê 403 Sayılı ve 11.2.1964 Tarihli Mülga Türk Vatandaşlığı Kanunu        265

   ê Terörle Mücadele Kanunu               285

   Madde İndeksi            287

   Kavram İndeksi 291

   Stok Kodu
   :
   9789753686013
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   311
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   27
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat