Sepetim (0) Toplam: 0,00

Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku 17.baskı ( Dural-Öğüz-Gümüş )

Liste Fiyatı : 190,00
İndirimli Fiyat : 180,50
Kazancınız : 9,50
Taksitli fiyat : 1 x 180,50
9789753687263
363814
Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku 17.baskı ( Dural-Öğüz-Gümüş )
Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku 17.baskı ( Dural-Öğüz-Gümüş )
180.50

GİRİŞ

 1. AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1
 2. AİLE KAVRAMI 1
 • TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ 2
 1. ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 2
 2. AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 4
  1. Genel olarak 4
   1. İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması 4
   2. Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma 4
   3. Çocukları ve zayıfları koruma 4
   4. Devletin müdahalesi 5
   5. Şekle bağlılık 5
   6. Hâkimin takdir yetkisi 5
  2. Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği 5
   1. Aile Hukuku ilişkileri 5
   2. Aile hukuku hakları 6
   3. Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği 6
   4. Aile hukuku taleplerinin özelliği 6
  3. TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ 7
 • MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ 9

 

BİRİNCİ KISIM EVLİLİK

Birinci Bölüm

Evlilik Birliğinin Oluşması Birinci Ayırım NİŞANLILIK

 • 1. TERİM VE KAVRAM 13
 • 2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA 13
 1. NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 13
  1. Önsözleşme görüşü 13
  2. Karar görüşü 14
  3. Sözleşme görüşü 14
 2. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 15
  1. Karşılıklı evlenme vaadi 16
  2. Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması 17
 • NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 18
  1. Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması 18
  2. Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı

olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması             20

 

 1. Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar 22
 2. İrade beyanındaki sakatlıklar 22
 1. NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI 23
  1. Şart 23
  2. Zaman 24
 • 3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 25
 1. VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 25
  1. Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü 25
  2. Sadakat yükümlülüğü 26
  3. Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması 27
  4. Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme 27
  5. Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı 27
 • 4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 28
 1. SONA ERME HALLERİ 28
  1. Evlenme 28
   1. Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi 28
   2. Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi 28
  2. Tarafların anlaşması 28
  3. Bozucu şartın gerçekleşmesi 28
  4. Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) 29
  5. Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi 29
  6. Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme) 29
   1. Kavram 29
   2. Nişanı bozmada haklı sebep 31
   3. aa) Haklı sebep kavramı 31
   4. bb) Haklı sebep örnekleri 31
   5. cc) Hâkimin takdir yetkisi 32
   6. Haksız nişan bozma 32
  7. NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 33
  8. GENEL OLARAK 33
  9. MADDÎ TAZMİNAT 33
   1. Nişanlıların tazminat isteme hakkı 34
    1. Şartları 34
    2. Tazmin edilecek zarar ve masraflar 35
    3. Tazminat davası 36
   2. Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı 37
  10. MANEVÎ TAZMİNAT 38
   1. Genel olarak 38
   2. Manevî tazminat istemenin şartları 39
    1. Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır 39
    2. Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır . 39
    3. Davalının kusurlu olması 40
   3. Manevî tazminatın tayini 40
    1. Dava hakkı 40
    2. Davalı 41

 

 1. Tazminat 41
 2. Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve hayatta devri 41
 1. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ 42
  1. Genel olarak 42
  2. Hediye kavramı 42
  3. Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları 43
   1. Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır 43
   2. Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması 44
   3. Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır 44
   4. Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba gibi hareket eden kimseler sahiptirler 44
  4. Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı 45
 2. NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI46

İkinci Ayırım EVLENME

 • 5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 47
 • 6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 48
 1. EVLENME EHLİYETİ 49
  1. EVLENME YAŞI 49
   1. Olağan evlenme yaşı 49
   2. Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı 50
    1. Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş

olmalıdır  51

 1. Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması 51
 2. Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi 51
 3. Görevli ve yetkili mahkeme 52
 1. AYIRT ETME GÜCÜ 52
 2. KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 53
  1. Evlenmeye tam ehliyetliler 53
  2. Evlenmeye tam ehliyetsizler 54
  3. Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler 54
 3. EVLENME ENGELLERİ 56
  1. KESİN EVLENME ENGELLERİ 57
   1. Hısımlık 57
    1. Kan hısımlığı 57
    2. Kayın hısımlığı 58
    3. Evlâtlık ilişkisi 58
   2. Önceki evlilik 59
   3. Akıl hastalığı 60
  2. KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ 60
   1. Bekleme süresi 61
   2. Bazı bulaşıcı hastalıklar 62
 • EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 62

 

 1. GENEL OLARAK 62
 2. EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI 63
  1. Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer 63
  2. Başvurunun incelenmesi ve itiraz 66
   1. İnceleme ve talebin reddi 66
   2. Redde itiraz 66
  3. Evlenmeye izin belgesi 67
 3. EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 68
 4. EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 70
  1. Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi 70
  2. Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil 70
  3. Savcılığa bildirme 71
  4. Özel olarak dinî evlenme 71
 5. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ

SONUÇLARI  71

 • 7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 71
 1. EVLENMENİN YOKLUĞU 72
  1. Evlenmenin yokluğu halleri 72
   1. Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması 72
   2. Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması 77
   3. İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları 78
  2. Evlenmenin yokluğunun sonuçları 79
  3. Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli hale getirilmesi 79
 2. EVLENMENİN BUTLANI 80
 3. GENEL OLARAK 80
 4. MUTLAK BUTLAN 81
  1. Genel olarak 81
  2. Mutlak butlan halleri 84
   1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 1) 84
   2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması (MK 145 2) 85
   3. Akıl hastalığı (MK 145 3) 86
   4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması (MK 145 4) 87
  3. NİSBÎ BUTLAN 87
   1. Genel olarak 87
   2. Nisbî butlan halleri 87
    1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) 87
    2. İrade sakatlıkları (MK 149 ) 88
    3. aa) Yanılma 88

aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma               88

bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma         88

ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma                89

 1. bb) Aldatma 89

aaa) Namus ve onur hakkında aldatma            90

 

bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi          91

ccc) Korkutma  92

 1. Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) 93
 1. BUTLAN DAVALARI 93
  1. Davaların hukukî niteliği 93
  2. Davaların tarafları 93
   1. Mutlak butlan davasının tarafları 93
   2. aa) Davacı 93
   3. bb) Davalı 93
   4. cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması 94
   5. Nisbî butlan davasının tarafları 95
   6. aa) Davacı 95
   7. bb) Davalı 96
   8. cc) Dava hakkının sona ermesi 96

aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi           96

bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi         97

 1. HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 97
  1. Yetkili ve görevli mahkeme 97
  2. Yargılama usulü 98
 2. BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI 98
  1. Genel sonuçlar 98
  2. Çocuklar yönünden sonuçlar 98
  3. Eşler yönünden sonuçlar 98
 • EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER 101
  1. Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi 102
  2. Bazı şekil kurallarına uymama 102
  3. Bazı bulaşıcı hastalıklar 102

İkinci Bölüm

Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma

 • 8. ÖLÜM VE GAİPLİK 104
 1. Ölüm 104
 2. Gaiplik 104
 3. Cinsiyet değişikliği 104
 • 9. BOŞANMA 104
 • 10. BOŞANMA SEBEPLERİ 105
  1. BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ 105
   1. ZİNA 105
    1. Kavram ve zinanın ispatı 105
    2. Dava hakkının düşmesi 108
     1. Hak düşürücü sürenin geçmesi 108
     2. Af 109
    3. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI DAVRANIŞ 109

 

 1. Kavram 109
  1. Hayata kast 109
  2. Pek fena muamele 110
  3. Onur kırıcı davranış 111
 2. Dava hakkının düşmesi 111
 1. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME 111
  1. Kavram 111
   1. Küçük düşürücü suç işleme 111
   2. Haysiyetsiz hayat sürme 112
  2. Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez

hale getirmesi              112

 1. Davanın süreye bağlı olmaması 112
 1. TERK 113
  1. Kavram 113
  2. Terkin şartları 113
   1. Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi 113
   2. aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri (yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır. 113
   3. bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna

rağmen eşin ortak konuta dönmemesi             114

 1. cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep

olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme           114

 1. Terkin en az altı ay sürmüş olması 114
 2. Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna

rağmen dönmemesi 115

 1. AKIL HASTALIĞI 117
  1. Şartları 117
   1. Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması 117
   2. İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması 117
   3. Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale

gelmesi    117

 1. Dava hakkının süreye tabi olmaması 117
 1. BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ 117
  1. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 118
   1. Genel olarak 118
   2. Şartları 119
    1. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması 119
    2. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır 119
    3. Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş

ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır               121

 1. EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI 122
  1. Genel olarak 122
  2. Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları 123
   1. Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır 123
   2. Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,

diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir 123

 

 1. Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi 124
 2. Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun bulunması 124
 1. ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK 125
  1. Genel olarak 126
  2. Şartlar 126
   1. Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın reddedilmiş olması 126
   2. Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre

içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır   127

 1. Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması 127
 • 11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 128
 1. DAVANIN KONUSU 128
 2. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 130
  1. Yetkili mahkeme 130
  2. Görevli mahkeme 131
 • TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ 131
 • 12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL

VE ALINACAK ÖNLEMLER  133

 1. GENEL OLARAK 133
 2. USUL KURALLARI 134
 • DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 135
  1. Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler 136
  2. Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler 137
  3. Çocuklara ilişkin alınacak önlemler 137
 • 13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA AYRILIK 137
 1. GENEL OLARAK 137
 2. AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 138
  1. Ayrılık kararı 138
  2. Ayrılık kararının sonuçları 138
  3. Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu 140
 • BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 141
 1. Boşanma kararı 141
 2. Boşanma kararının sonuçları 141
  1. Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları 141
   1. Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri 141
   2. Mal rejimin tasfiyesi 141
   3. Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi 142
   4. Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona

ermesi      143

 1. Zamanaşımının işlemeye başlaması 145
 1. Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları 145
  1. Velâyet 146
  2. Çocukla kişisel ilişki kurulması 148

 

 1. aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba

arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi         148

 1. bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının

düzenlenmesi     149

 1. Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması 150
 2. Boşanma sonrası evlilik birliği içerisinde doğmuş ortak küçük

çocuğun soyadı       151

 1. Boşanmanın malî sonuçları 153
  1. Maddî tazminat 153
  2. aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun

bulunmaması ya da kusurunun daha az olması                153

 1. bb) Davalı tarafın kusurlu olması 154
 2. cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi 154
 3. dd) Maddî tazminatın miktarı 155
 4. Manevî tazminat 155
 5. aa) Davalının kusurlu olması 155
 6. bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) 156
 7. cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi 156
 8. Yoksulluk nafakası 157
 9. aa) Taraflardan birinin talepte bulunması 157
 10. bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması 158
 11. cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi 158
 12. dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü

ile orantılı olması             158

 1. ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme 159
 2. ff) Nafakanın süresi 159
 3. Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi 161
 4. Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi 161
 5. Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi 162
 6. Zamanaşımı 164
 1. Ziynet Eşyalarının ve Diğer Takıların İadesi Talebi 164

İKİNCİ KISIM

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

 • 14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU 167
 1. GENEL OLARAK 167
 2. EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 167
  1. Genel Olarak 167
  2. Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi 167
  3. Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği

Hak ve Yükümler        168

 1. Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü 168
 2. Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü 170
 3. Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü 170
 4. Eşlerin sadakat yükümü 170
 5. Eşlerin yardım yükümü 170
 6. Eşlerin bilgi verme yükümü 170
 • KARININ SOYADI 171
 1. EVLİLİK KONUTU 172

 

 1. VATANDAŞLIK 172
 2. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI 173
  1. Genel Olarak 173
  2. Birlik Giderleri Kavramı 173
  3. Haciz ve Devredilebilirlik 174
  4. Zamanaşımı 175
  5. Sona erme 175
 • EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 175
 • EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 176
  1. Kural 176
  2. Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 176
  3. Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar 178
   1. Genel olarak 178
   2. Aile konutu kavramı, MK 194’ün zamansal ve işlemsel sınırları 179
   3. MK 194’de yer alan sınırlamanın hukuki niteliği 182
   4. Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları 183
   5. Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması 184
   6. Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi 184
  4. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 188
   1. Yasal Düzenleme 188
   2. Hukuksal Nitelik 189
   3. Ehliyet 189
   4. Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı 190
   5. Evlilik Birliğinin Temsili Türleri 190
    1. Olağan temsil yetkisi 190
    2. Olağanüstü temsil yetkisi 191
    3. Genel olarak 191
    4. Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 191
    5. Sorumluluk 192
 • 15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 193
 1. GENEL OLARAK 193
 2. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ

VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME    193

 • MK 195’e DAYALI GENEL KORUMA 194
  1. Genel Olarak 194
  2. Şartları 194
   1. Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi 194
   2. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 195
   3. Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığı

düşmesi    195

 1. Tedbir Türleri 195
 2. Diğer Tedbirlere Başvuru 196
 1. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL

KATKISININ BELİRLENMESİ        196

 1. ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 197
  1. Genel Olarak 197

 

 1. Şartları 197
  1. Genel olarak 197
  2. Kişiliğin tehlikeye düşmesi 197
  3. Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi 198
  4. Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi 198
 2. Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi 198
 3. Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler 198
  1. Genel olarak 198
  2. Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler 199
  3. Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler 199
  4. Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler 200
  5. Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler 200
 4. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın

Olanaksızlığı                200

 1. BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 200
  1. Genel Olarak 200
  2. Hukuksal Nitelik 201
  3. Şartları 201
   1. Maddî şart 201
   2. Şeklî şart 201
  4. Talimatın konusu 201
  5. Talimatın Kapsamının Tayini 202
  6. Tedbirin Sonuçları 202
 • EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN

SINIRLANMASI 202

 1. Genel Olarak 202
 2. MK 199’un Uygulama Şartları 203
 3. Sınırlamanın Konusu 203
 4. Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 204
 5. Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları 204
 6. Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı 205
 • EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN KALDIRILMASI 206
  1. Genel Olarak 206
  2. Şartları 206
   1. Temsil yetkisinin “açık” aşımı 206
   2. Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik 207
  3. Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması 207
  4. Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının

Sonuçları      207

 1. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 207
 1. TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİKLER 208
  1. Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi 208
  2. Şartları 208
   1. Maddî şart 208

 

 1. Şeklî şart 208
 1. Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları 209
 1. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER             209

ÜÇÜNCÜ KISIM

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

 • 16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ 213
 1. GENEL OLARAK 213
 2. MAL REJİMİ TÜRLERİ 213
  1. Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi 213
  2. Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi 214
 • MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 214
  1. Genel Olarak 214
  2. Şartları 214
   1. Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması 214
   2. Geçerlilik Şartları 215
   3. Ehliyet 215
   4. Şekil 215
   5. Hüküm ve Sonuçları 215
  3. Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi 216
 1. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 216
  1. Genel Olarak 216
  2. Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 216
   1. MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 216
   2. Haklı bir sebebe dayalı olarak olağanüstü mal rejimine geçiş 217
   3. Eşlerden birisinin talebi 217
   4. Haklı bir sebebin varlığı 217

aaa. Genel olarak              217

bbb. Kanunda öngörülen örnekler   217

 1. Yetkili ve görevli mahkeme 218
 2. MK 210 uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 218
 1. Talep Olmaksızın Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 219
 2. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 219
  1. Genel olarak 219
  2. Anlaşmaya dayalı sonra erme 219
  3. Eşlerden birisinin talebi üzerine sona erme 219
 3. MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ OLAN MAHKEME 219
  1. Kural 219
  2. Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme 220
 4. ALACAKLILARIN KORUNMASI 220
 • EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ 220
 • ENVANTER YAPILMASI 220

 

 1. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇ ERTELEMESİ 221
 • 17. YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA

KATILMA REJİMİ    222

 1. GENEL OLARAK 222
 2. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE HAK SAHİPLİĞİ İLİŞKİSİ 222
  1. Yasal Düzenleme 222
  2. Eşlerin Kanunî Edinilmiş Malları 223
   1. Genel olarak 223
   2. “Mal Rejimi Süresince Edinme” ve “Karşılık” kavramları 223
   3. Edinilmiş mallara ilişkin yasal örnekler 224
   4. Eşlerin çalışmasının (emeğinin) karşılığı olan edinimler 224
   5. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler 224
   6. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar 224
   7. Kişisel malların gelirleri 224
   8. Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerler 225
   9. Diğer edinilmiş mallar 225
  3. Eşlerin Kanunî Kişisel Malları 225
   1. Genel olarak 225
   2. Kişisel mallara ilişkin yasal örnekler 226
   3. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya 226
   4. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız

kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri             226

 1. Manevî tazminat alacakları 226
 2. Kişisel mallar yerine geçen değerler 227
 1. Sözleşmesel Kişisel veya Edinilmiş Mallar 227
 • İSPAT 228
 1. YÖNETİM, YARARLANMA ve TASARRUF 229
  1. Kural 229
  2. Paylı Mülkiyet Payı Üzerinde Tasarruf 229
 2. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 230
 3. SONA ERME ve TASFİYE 230
  1. Sona Erme 230
  2. Tasfiye 231
   1. Tasfiye Anlaşması ve Tasfiye Davası 231
   2. Malların Geri Verilmesi, Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın

Eşlerden Birisine Tahsisi ve Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 234

 1. Malların Geri Verilmesi 234
 2. Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi . 234

aaa. Genel Olarak             234

bbb. Hukuksal Nitelik      234

ccc. Şartları       235

 1. Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 235
 2. Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması 236

 

 1. Değer artış payı alacağı 236
 2. Genel olarak 236
 3. Şartları 237

aaa. Diğer eşe ait bir malvarlığı unsuruna yönelik katkı 237

bbb. Bağışlama kastı ve karşı edimin olmaması              238

ccc. Mal rejiminin tasfiyesi anında bir değer artışının varlığı         238

ddd. Mal rejiminin tasfiyesinin talep edilmesi 239

 1. Değer artış payı alacağının hesaplanması 239

aaa. Değer artışının hesaplanması     239

bbb. Değer artış payının hesaplanması             240

ccc. Değer artış payı alacağının hesaplanması 240

 1. Değer artış payı alacağının artık değer (ve dolayısıyla katılma

alacağının) hesabına etkisi              242

 1. Muacceliyet 243
 2. Zamanından önce geri ödeme üzerine eşlerin anlaşması 243
 3. Eşlerin değer artış payı üzerindeki tasarrufları 244
 4. Denkleştirme alacağı 244
 5. Genel olarak 244
 6. Eşlerin borçlarının malvarlığı kesimlerindeki konumu 244

aaa. Genel olarak              244

bbb. Borçların edinilmiş malları yüklemesi karinesi       245

 1. Denkleştirme alacağının türleri 245
 2. Eklenecek değerler 246
 3. Genel olarak 246
 4. Eklenecek ivazsız kazandırmaların kapsamı ve sınırı 247
 5. Değer tespiti (değerleme) 248
 6. Değerleme zamanı 249
 7. Katılma alacağı ve hesaplanması 249
 8. Genel olarak 249
 9. Artık değer ve hesaplanması 249
 10. Artık değere yasal katılım (artık değer alacağı) ve katılma alacağı. 250 dd. Artık Değere Sözleşmesel Katılma 251

aaa. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Halinde          251

bbb. Mal Rejiminin Ölüm Dışında Bir Sebeple Sona Ermesi

Halinde     252

 1. Katılma alacağı için muacceliyet anı ve temerrüt 252
 2. Zamanaşımı 253
 3. Katılma alacağının hukuksal niteliği, ödenmesi ve hâkim kararıyla azaltılması ve ortadan kaldırılması 254
 4. Katılma alacağının ifasının ertelenmesi 254
 5. Faiz ödeme ve teminat gösterme yükümü 255
 6. Katılma Alacağının Miras Paylaşımına Etkisi 255
 7. Katılma Alacağından Feragat 255
 8. Aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin talep hakkı 255
 9. Genel olarak 255
 10. Hayatta olan eşin talebi ve hukukî niteliği 256
 11. Şartları 256
 12. Talebin konusu 258
 13. Talebin süresi 258
 14. Üçüncü kişilere karşı dava hakkı 259

 

 1. Yasal düzenleme ve Miras Hukukuna İlişkin Tenkis Davası ile

İlişkisi               259

 1. Şartları 259
 2. Davanın Tarafları 259
 3. Tenkis Hükmünün Hukuksal Niteliği 260
 4. Talebin süresi 260
 5. MK 560 vd.nın kıyasen uygulanması 260
 • 18. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 260
 1. MAL AYIRILIĞI 260
  1. Genel olarak 260
  2. Mal Ayrılığında Yönetim Yararlanma ve Tasarruf 261
  3. İspat 261
  4. Borçlardan Sorumluluk 261
  5. Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Eşlerden Birisine Özgülenmesi 261
  6. Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Birbirlerinin Malvarlığı Unsurlarına

Katkıları       261

 1. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 262
  1. Genel olarak 262
  2. Paylaşmalı Mal Ayrılığında Mal Rejiminin Sona Ermesi 262
  3. Aileye Özgülenen Mallar 263
  4. Katkıdan Doğan Alacak 263
  5. Paylaştırmaya Aykırı Davranışlar 263
  6. Paylaşma İsteminin Reddi 264
  7. Paylaştırma Yöntemi 264
  8. Evliliğin İptali veya Boşanma ya da Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev

Eşyasının Hukuksal Durumu      264

 • MAL ORTAKLIĞI 265
  1. Genel Olarak 265
  2. Türleri 265
  3. Genel Mal Ortaklığı 266
   1. Malvarlığı yapısı 266
   2. Kişisel mallara ve ortaklık mallarına giren malvarlığı değerleri 266
   3. Kişisel mallar 266
   4. Ortaklık malları 266
   5. İspat 267
   6. Yönetim ve tasarruf 267
   7. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 268
   8. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 268
   9. Sona erme anı 268
   10. Kişisel mala ekleme 269
   11. Denkleştirme alacağı 269
   12. Borçların düzenlenmesi 269
   13. Değer artış payı alacağı 269
   14. Değerleme anı 269
   15. Paylaşma 269

aaa. Paylaşma oranı          269

bbb. Paylaşma usulü        270

 

DÖRDÜNCÜ KISIM HISIMLIK

BİRİNCİ BÖLÜM SOYBAĞININ KURULMASI

 • 19. GENEL BAKIŞ 272
 • 20. SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI 273
 1. KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI 273
  1. ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 273
  2. ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 274
   1. Ana ile evlilik 274
    1. Evliliğin çocuğun doğumundan önce gerçekleşmiş olması 274
    2. Babalık karinesi 274
    3. Babalık karinesinin kapsamı 275

aaa. Çocuğun evlilik içinde doğması               275

bbb. Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi          276

 1. Babalık karinesinin çürütülmesi: Soybağının reddi 278

aaa. Soybağının reddi kavramı         278

bbb. Soybağının reddi sebepleri       279

aaaa. Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse  279

aaaaa. Cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı 280

bbbbb. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının

imkansızlığının ispatı: İlliyet bağının yokluğunun

ispatı   281

bbbb. Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında

ana rahmine düşmüşse  284

aaaaa. Çocuğun evlilikten önce ana rahmine düşmesi  285

bbbbb. Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesi     285

cccc. Babalık karinesinin yeniden kurulması          285

ccc. Soybağının reddi davasının tarafları         286

aaaa. Davacı taraf     286

aaaaa. Koca ve çocuk     286

bbbbb. Diğer ilgililerin dava hakkı                288

bbbb. Davalı taraf    290

ddd. Soybağının reddi davası açma hakkının düşmesi    291

aaaa. Dava açma süresinin dolması        291

bbbb. Kocanın dava hakkının dava açma süresinin

dolmasından önce düşmesi           293

eee. Soybağının reddi davası açma süresinin uzaması    294

fff. Soybağının reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme          295

ggg. Soybağının reddi kararının sonuçları       295

 1. Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması 296
 2. Evlenmenin çocuğun soybağına etkisi 296
 3. Bildirim yapılması 297
 4. Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz 297

 

aaa. İtirazın niteliği           297

bbb. Davacılar   298

ccc. Davalılar    300

ddd. İtiraz sebebinin (kocanın baba olmadığının) ispatlanması      300

eee. Dava açma süresi      300

fff. Yetkili ve görevli mahkeme       301

 1. Tanıma 301
  1. Genel olarak 301
  2. Geçerlilik şartları 302
  3. Ehliyet 303
  4. Şekil 303
  5. Çocuğun bir başka erkek ile soybağının bulunmaması 305
  6. Tanımanın gerçekleştirilebileceği zaman 306
  7. Tanımanın geçersizliği 306
  8. Tanımanın kesin hükümsüzlüğü 306
  9. Tanımanın irade sakatlığı sebebi ile iptali 307
  10. Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersiz hale getirilmesi 308

aaa. İptal davası açma hakkına sahip olan kişiler            308

bbb. İspat yükü 310

 1. Hak düşürücü süreler 311
 1. Babalık hükmü 311
  1. Babalık davasının tarafları 312
  2. Davacı taraf 312
  3. Davalı taraf 313
  4. Babalığın ispatı 314
  5. Babalık karinesi 314
  6. Babalık karinesinin çürütülmesi 315

aaa.

 • Açıklama
  • GİRİŞ

   1. AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1
   2. AİLE KAVRAMI 1
   • TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ 2
   1. ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 2
   2. AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 4
    1. Genel olarak 4
     1. İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması 4
     2. Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma 4
     3. Çocukları ve zayıfları koruma 4
     4. Devletin müdahalesi 5
     5. Şekle bağlılık 5
     6. Hâkimin takdir yetkisi 5
    2. Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği 5
     1. Aile Hukuku ilişkileri 5
     2. Aile hukuku hakları 6
     3. Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği 6
     4. Aile hukuku taleplerinin özelliği 6
    3. TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ 7
   • MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ 9

    

   BİRİNCİ KISIM EVLİLİK

   Birinci Bölüm

   Evlilik Birliğinin Oluşması Birinci Ayırım NİŞANLILIK

   • 1. TERİM VE KAVRAM 13
   • 2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA 13
   1. NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 13
    1. Önsözleşme görüşü 13
    2. Karar görüşü 14
    3. Sözleşme görüşü 14
   2. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 15
    1. Karşılıklı evlenme vaadi 16
    2. Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması 17
   • NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 18
    1. Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması 18
    2. Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı

   olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması             20

    

   1. Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar 22
   2. İrade beyanındaki sakatlıklar 22
   1. NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI 23
    1. Şart 23
    2. Zaman 24
   • 3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 25
   1. VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 25
    1. Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü 25
    2. Sadakat yükümlülüğü 26
    3. Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması 27
    4. Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme 27
    5. Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı 27
   • 4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 28
   1. SONA ERME HALLERİ 28
    1. Evlenme 28
     1. Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi 28
     2. Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi 28
    2. Tarafların anlaşması 28
    3. Bozucu şartın gerçekleşmesi 28
    4. Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) 29
    5. Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi 29
    6. Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme) 29
     1. Kavram 29
     2. Nişanı bozmada haklı sebep 31
     3. aa) Haklı sebep kavramı 31
     4. bb) Haklı sebep örnekleri 31
     5. cc) Hâkimin takdir yetkisi 32
     6. Haksız nişan bozma 32
    7. NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 33
    8. GENEL OLARAK 33
    9. MADDÎ TAZMİNAT 33
     1. Nişanlıların tazminat isteme hakkı 34
      1. Şartları 34
      2. Tazmin edilecek zarar ve masraflar 35
      3. Tazminat davası 36
     2. Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı 37
    10. MANEVÎ TAZMİNAT 38
     1. Genel olarak 38
     2. Manevî tazminat istemenin şartları 39
      1. Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır 39
      2. Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır . 39
      3. Davalının kusurlu olması 40
     3. Manevî tazminatın tayini 40
      1. Dava hakkı 40
      2. Davalı 41

    

   1. Tazminat 41
   2. Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve hayatta devri 41
   1. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ 42
    1. Genel olarak 42
    2. Hediye kavramı 42
    3. Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları 43
     1. Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır 43
     2. Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması 44
     3. Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır 44
     4. Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba gibi hareket eden kimseler sahiptirler 44
    4. Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı 45
   2. NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI46

   İkinci Ayırım EVLENME

   • 5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 47
   • 6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 48
   1. EVLENME EHLİYETİ 49
    1. EVLENME YAŞI 49
     1. Olağan evlenme yaşı 49
     2. Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı 50
      1. Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş

   olmalıdır  51

   1. Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması 51
   2. Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi 51
   3. Görevli ve yetkili mahkeme 52
   1. AYIRT ETME GÜCÜ 52
   2. KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 53
    1. Evlenmeye tam ehliyetliler 53
    2. Evlenmeye tam ehliyetsizler 54
    3. Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler 54
   3. EVLENME ENGELLERİ 56
    1. KESİN EVLENME ENGELLERİ 57
     1. Hısımlık 57
      1. Kan hısımlığı 57
      2. Kayın hısımlığı 58
      3. Evlâtlık ilişkisi 58
     2. Önceki evlilik 59
     3. Akıl hastalığı 60
    2. KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ 60
     1. Bekleme süresi 61
     2. Bazı bulaşıcı hastalıklar 62
   • EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 62

    

   1. GENEL OLARAK 62
   2. EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI 63
    1. Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer 63
    2. Başvurunun incelenmesi ve itiraz 66
     1. İnceleme ve talebin reddi 66
     2. Redde itiraz 66
    3. Evlenmeye izin belgesi 67
   3. EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 68
   4. EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 70
    1. Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi 70
    2. Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil 70
    3. Savcılığa bildirme 71
    4. Özel olarak dinî evlenme 71
   5. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ

   SONUÇLARI  71

   • 7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 71
   1. EVLENMENİN YOKLUĞU 72
    1. Evlenmenin yokluğu halleri 72
     1. Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması 72
     2. Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması 77
     3. İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları 78
    2. Evlenmenin yokluğunun sonuçları 79
    3. Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli hale getirilmesi 79
   2. EVLENMENİN BUTLANI 80
   3. GENEL OLARAK 80
   4. MUTLAK BUTLAN 81
    1. Genel olarak 81
    2. Mutlak butlan halleri 84
     1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 1) 84
     2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması (MK 145 2) 85
     3. Akıl hastalığı (MK 145 3) 86
     4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması (MK 145 4) 87
    3. NİSBÎ BUTLAN 87
     1. Genel olarak 87
     2. Nisbî butlan halleri 87
      1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) 87
      2. İrade sakatlıkları (MK 149 ) 88
      3. aa) Yanılma 88

   aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma               88

   bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma         88

   ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma                89

   1. bb) Aldatma 89

   aaa) Namus ve onur hakkında aldatma            90

    

   bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi          91

   ccc) Korkutma  92

   1. Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) 93
   1. BUTLAN DAVALARI 93
    1. Davaların hukukî niteliği 93
    2. Davaların tarafları 93
     1. Mutlak butlan davasının tarafları 93
     2. aa) Davacı 93
     3. bb) Davalı 93
     4. cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması 94
     5. Nisbî butlan davasının tarafları 95
     6. aa) Davacı 95
     7. bb) Davalı 96
     8. cc) Dava hakkının sona ermesi 96

   aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi           96

   bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi         97

   1. HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 97
    1. Yetkili ve görevli mahkeme 97
    2. Yargılama usulü 98
   2. BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI 98
    1. Genel sonuçlar 98
    2. Çocuklar yönünden sonuçlar 98
    3. Eşler yönünden sonuçlar 98
   • EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER 101
    1. Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi 102
    2. Bazı şekil kurallarına uymama 102
    3. Bazı bulaşıcı hastalıklar 102

   İkinci Bölüm

   Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma

   • 8. ÖLÜM VE GAİPLİK 104
   1. Ölüm 104
   2. Gaiplik 104
   3. Cinsiyet değişikliği 104
   • 9. BOŞANMA 104
   • 10. BOŞANMA SEBEPLERİ 105
    1. BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ 105
     1. ZİNA 105
      1. Kavram ve zinanın ispatı 105
      2. Dava hakkının düşmesi 108
       1. Hak düşürücü sürenin geçmesi 108
       2. Af 109
      3. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI DAVRANIŞ 109

    

   1. Kavram 109
    1. Hayata kast 109
    2. Pek fena muamele 110
    3. Onur kırıcı davranış 111
   2. Dava hakkının düşmesi 111
   1. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME 111
    1. Kavram 111
     1. Küçük düşürücü suç işleme 111
     2. Haysiyetsiz hayat sürme 112
    2. Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez

   hale getirmesi              112

   1. Davanın süreye bağlı olmaması 112
   1. TERK 113
    1. Kavram 113
    2. Terkin şartları 113
     1. Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi 113
     2. aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri (yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır. 113
     3. bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna

   rağmen eşin ortak konuta dönmemesi             114

   1. cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep

   olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme           114

   1. Terkin en az altı ay sürmüş olması 114
   2. Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna

   rağmen dönmemesi 115

   1. AKIL HASTALIĞI 117
    1. Şartları 117
     1. Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması 117
     2. İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması 117
     3. Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale

   gelmesi    117

   1. Dava hakkının süreye tabi olmaması 117
   1. BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ 117
    1. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 118
     1. Genel olarak 118
     2. Şartları 119
      1. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması 119
      2. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır 119
      3. Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş

   ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır               121

   1. EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI 122
    1. Genel olarak 122
    2. Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları 123
     1. Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır 123
     2. Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,

   diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir 123

    

   1. Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi 124
   2. Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun bulunması 124
   1. ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK 125
    1. Genel olarak 126
    2. Şartlar 126
     1. Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın reddedilmiş olması 126
     2. Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre

   içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır   127

   1. Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması 127
   • 11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 128
   1. DAVANIN KONUSU 128
   2. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 130
    1. Yetkili mahkeme 130
    2. Görevli mahkeme 131
   • TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ 131
   • 12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL

   VE ALINACAK ÖNLEMLER  133

   1. GENEL OLARAK 133
   2. USUL KURALLARI 134
   • DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 135
    1. Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler 136
    2. Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler 137
    3. Çocuklara ilişkin alınacak önlemler 137
   • 13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA AYRILIK 137
   1. GENEL OLARAK 137
   2. AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 138
    1. Ayrılık kararı 138
    2. Ayrılık kararının sonuçları 138
    3. Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu 140
   • BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 141
   1. Boşanma kararı 141
   2. Boşanma kararının sonuçları 141
    1. Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları 141
     1. Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri 141
     2. Mal rejimin tasfiyesi 141
     3. Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi 142
     4. Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona

   ermesi      143

   1. Zamanaşımının işlemeye başlaması 145
   1. Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları 145
    1. Velâyet 146
    2. Çocukla kişisel ilişki kurulması 148

    

   1. aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba

   arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi         148

   1. bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının

   düzenlenmesi     149

   1. Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması 150
   2. Boşanma sonrası evlilik birliği içerisinde doğmuş ortak küçük

   çocuğun soyadı       151

   1. Boşanmanın malî sonuçları 153
    1. Maddî tazminat 153
    2. aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun

   bulunmaması ya da kusurunun daha az olması                153

   1. bb) Davalı tarafın kusurlu olması 154
   2. cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi 154
   3. dd) Maddî tazminatın miktarı 155
   4. Manevî tazminat 155
   5. aa) Davalının kusurlu olması 155
   6. bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) 156
   7. cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi 156
   8. Yoksulluk nafakası 157
   9. aa) Taraflardan birinin talepte bulunması 157
   10. bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması 158
   11. cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi 158
   12. dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü

   ile orantılı olması             158

   1. ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme 159
   2. ff) Nafakanın süresi 159
   3. Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi 161
   4. Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi 161
   5. Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi 162
   6. Zamanaşımı 164
   1. Ziynet Eşyalarının ve Diğer Takıların İadesi Talebi 164

   İKİNCİ KISIM

   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

   • 14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU 167
   1. GENEL OLARAK 167
   2. EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 167
    1. Genel Olarak 167
    2. Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi 167
    3. Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği

   Hak ve Yükümler        168

   1. Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü 168
   2. Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü 170
   3. Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü 170
   4. Eşlerin sadakat yükümü 170
   5. Eşlerin yardım yükümü 170
   6. Eşlerin bilgi verme yükümü 170
   • KARININ SOYADI 171
   1. EVLİLİK KONUTU 172

    

   1. VATANDAŞLIK 172
   2. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI 173
    1. Genel Olarak 173
    2. Birlik Giderleri Kavramı 173
    3. Haciz ve Devredilebilirlik 174
    4. Zamanaşımı 175
    5. Sona erme 175
   • EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 175
   • EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 176
    1. Kural 176
    2. Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 176
    3. Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar 178
     1. Genel olarak 178
     2. Aile konutu kavramı, MK 194’ün zamansal ve işlemsel sınırları 179
     3. MK 194’de yer alan sınırlamanın hukuki niteliği 182
     4. Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları 183
     5. Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması 184
     6. Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi 184
    4. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 188
     1. Yasal Düzenleme 188
     2. Hukuksal Nitelik 189
     3. Ehliyet 189
     4. Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı 190
     5. Evlilik Birliğinin Temsili Türleri 190
      1. Olağan temsil yetkisi 190
      2. Olağanüstü temsil yetkisi 191
      3. Genel olarak 191
      4. Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 191
      5. Sorumluluk 192
   • 15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 193
   1. GENEL OLARAK 193
   2. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ

   VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME    193

   • MK 195’e DAYALI GENEL KORUMA 194
    1. Genel Olarak 194
    2. Şartları 194
     1. Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi 194
     2. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 195
     3. Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığı

   düşmesi    195

   1. Tedbir Türleri 195
   2. Diğer Tedbirlere Başvuru 196
   1. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL

   KATKISININ BELİRLENMESİ        196

   1. ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 197
    1. Genel Olarak 197

    

   1. Şartları 197
    1. Genel olarak 197
    2. Kişiliğin tehlikeye düşmesi 197
    3. Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi 198
    4. Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi 198
   2. Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi 198
   3. Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler 198
    1. Genel olarak 198
    2. Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler 199
    3. Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler 199
    4. Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler 200
    5. Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler 200
   4. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın

   Olanaksızlığı                200

   1. BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 200
    1. Genel Olarak 200
    2. Hukuksal Nitelik 201
    3. Şartları 201
     1. Maddî şart 201
     2. Şeklî şart 201
    4. Talimatın konusu 201
    5. Talimatın Kapsamının Tayini 202
    6. Tedbirin Sonuçları 202
   • EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN

   SINIRLANMASI 202

   1. Genel Olarak 202
   2. MK 199’un Uygulama Şartları 203
   3. Sınırlamanın Konusu 203
   4. Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 204
   5. Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları 204
   6. Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı 205
   • EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN KALDIRILMASI 206
    1. Genel Olarak 206
    2. Şartları 206
     1. Temsil yetkisinin “açık” aşımı 206
     2. Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik 207
    3. Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması 207
    4. Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının

   Sonuçları      207

   1. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 207
   1. TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİKLER 208
    1. Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi 208
    2. Şartları 208
     1. Maddî şart 208

    

   1. Şeklî şart 208
   1. Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları 209
   1. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN

   ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER             209

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

   • 16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ 213
   1. GENEL OLARAK 213
   2. MAL REJİMİ TÜRLERİ 213
    1. Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi 213
    2. Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi 214
   • MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 214
    1. Genel Olarak 214
    2. Şartları 214
     1. Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması 214
     2. Geçerlilik Şartları 215
     3. Ehliyet 215
     4. Şekil 215
     5. Hüküm ve Sonuçları 215
    3. Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi 216
   1. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 216
    1. Genel Olarak 216
    2. Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 216
     1. MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 216
     2. Haklı bir sebebe dayalı olarak olağanüstü mal rejimine geçiş 217
     3. Eşlerden birisinin talebi 217
     4. Haklı bir sebebin varlığı 217

   aaa. Genel olarak              217

   bbb. Kanunda öngörülen örnekler   217

   1. Yetkili ve görevli mahkeme 218
   2. MK 210 uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 218
   1. Talep Olmaksızın Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 219
   2. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 219
    1. Genel olarak 219
    2. Anlaşmaya dayalı sonra erme 219
    3. Eşlerden birisinin talebi üzerine sona erme 219
   3. MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ OLAN MAHKEME 219
    1. Kural 219
    2. Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme 220
   4. ALACAKLILARIN KORUNMASI 220
   • EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ 220
   • ENVANTER YAPILMASI 220

    

   1. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇ ERTELEMESİ 221
   • 17. YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA

   KATILMA REJİMİ    222

   1. GENEL OLARAK 222
   2. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE HAK SAHİPLİĞİ İLİŞKİSİ 222
    1. Yasal Düzenleme 222
    2. Eşlerin Kanunî Edinilmiş Malları 223
     1. Genel olarak 223
     2. “Mal Rejimi Süresince Edinme” ve “Karşılık” kavramları 223
     3. Edinilmiş mallara ilişkin yasal örnekler 224
     4. Eşlerin çalışmasının (emeğinin) karşılığı olan edinimler 224
     5. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler 224
     6. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar 224
     7. Kişisel malların gelirleri 224
     8. Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerler 225
     9. Diğer edinilmiş mallar 225
    3. Eşlerin Kanunî Kişisel Malları 225
     1. Genel olarak 225
     2. Kişisel mallara ilişkin yasal örnekler 226
     3. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya 226
     4. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız

   kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri             226

   1. Manevî tazminat alacakları 226
   2. Kişisel mallar yerine geçen değerler 227
   1. Sözleşmesel Kişisel veya Edinilmiş Mallar 227
   • İSPAT 228
   1. YÖNETİM, YARARLANMA ve TASARRUF 229
    1. Kural 229
    2. Paylı Mülkiyet Payı Üzerinde Tasarruf 229
   2. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 230
   3. SONA ERME ve TASFİYE 230
    1. Sona Erme 230
    2. Tasfiye 231
     1. Tasfiye Anlaşması ve Tasfiye Davası 231
     2. Malların Geri Verilmesi, Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın

   Eşlerden Birisine Tahsisi ve Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 234

   1. Malların Geri Verilmesi 234
   2. Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi . 234

   aaa. Genel Olarak             234

   bbb. Hukuksal Nitelik      234

   ccc. Şartları       235

   1. Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 235
   2. Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması 236

    

   1. Değer artış payı alacağı 236
   2. Genel olarak 236
   3. Şartları 237

   aaa. Diğer eşe ait bir malvarlığı unsuruna yönelik katkı 237

   bbb. Bağışlama kastı ve karşı edimin olmaması              238

   ccc. Mal rejiminin tasfiyesi anında bir değer artışının varlığı         238

   ddd. Mal rejiminin tasfiyesinin talep edilmesi 239

   1. Değer artış payı alacağının hesaplanması 239

   aaa. Değer artışının hesaplanması     239

   bbb. Değer artış payının hesaplanması             240

   ccc. Değer artış payı alacağının hesaplanması 240

   1. Değer artış payı alacağının artık değer (ve dolayısıyla katılma

   alacağının) hesabına etkisi              242

   1. Muacceliyet 243
   2. Zamanından önce geri ödeme üzerine eşlerin anlaşması 243
   3. Eşlerin değer artış payı üzerindeki tasarrufları 244
   4. Denkleştirme alacağı 244
   5. Genel olarak 244
   6. Eşlerin borçlarının malvarlığı kesimlerindeki konumu 244

   aaa. Genel olarak              244

   bbb. Borçların edinilmiş malları yüklemesi karinesi       245

   1. Denkleştirme alacağının türleri 245
   2. Eklenecek değerler 246
   3. Genel olarak 246
   4. Eklenecek ivazsız kazandırmaların kapsamı ve sınırı 247
   5. Değer tespiti (değerleme) 248
   6. Değerleme zamanı 249
   7. Katılma alacağı ve hesaplanması 249
   8. Genel olarak 249
   9. Artık değer ve hesaplanması 249
   10. Artık değere yasal katılım (artık değer alacağı) ve katılma alacağı. 250 dd. Artık Değere Sözleşmesel Katılma 251

   aaa. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Halinde          251

   bbb. Mal Rejiminin Ölüm Dışında Bir Sebeple Sona Ermesi

   Halinde     252

   1. Katılma alacağı için muacceliyet anı ve temerrüt 252
   2. Zamanaşımı 253
   3. Katılma alacağının hukuksal niteliği, ödenmesi ve hâkim kararıyla azaltılması ve ortadan kaldırılması 254
   4. Katılma alacağının ifasının ertelenmesi 254
   5. Faiz ödeme ve teminat gösterme yükümü 255
   6. Katılma Alacağının Miras Paylaşımına Etkisi 255
   7. Katılma Alacağından Feragat 255
   8. Aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin talep hakkı 255
   9. Genel olarak 255
   10. Hayatta olan eşin talebi ve hukukî niteliği 256
   11. Şartları 256
   12. Talebin konusu 258
   13. Talebin süresi 258
   14. Üçüncü kişilere karşı dava hakkı 259

    

   1. Yasal düzenleme ve Miras Hukukuna İlişkin Tenkis Davası ile

   İlişkisi               259

   1. Şartları 259
   2. Davanın Tarafları 259
   3. Tenkis Hükmünün Hukuksal Niteliği 260
   4. Talebin süresi 260
   5. MK 560 vd.nın kıyasen uygulanması 260
   • 18. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 260
   1. MAL AYIRILIĞI 260
    1. Genel olarak 260
    2. Mal Ayrılığında Yönetim Yararlanma ve Tasarruf 261
    3. İspat 261
    4. Borçlardan Sorumluluk 261
    5. Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Eşlerden Birisine Özgülenmesi 261
    6. Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Birbirlerinin Malvarlığı Unsurlarına

   Katkıları       261

   1. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 262
    1. Genel olarak 262
    2. Paylaşmalı Mal Ayrılığında Mal Rejiminin Sona Ermesi 262
    3. Aileye Özgülenen Mallar 263
    4. Katkıdan Doğan Alacak 263
    5. Paylaştırmaya Aykırı Davranışlar 263
    6. Paylaşma İsteminin Reddi 264
    7. Paylaştırma Yöntemi 264
    8. Evliliğin İptali veya Boşanma ya da Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev

   Eşyasının Hukuksal Durumu      264

   • MAL ORTAKLIĞI 265
    1. Genel Olarak 265
    2. Türleri 265
    3. Genel Mal Ortaklığı 266
     1. Malvarlığı yapısı 266
     2. Kişisel mallara ve ortaklık mallarına giren malvarlığı değerleri 266
     3. Kişisel mallar 266
     4. Ortaklık malları 266
     5. İspat 267
     6. Yönetim ve tasarruf 267
     7. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 268
     8. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 268
     9. Sona erme anı 268
     10. Kişisel mala ekleme 269
     11. Denkleştirme alacağı 269
     12. Borçların düzenlenmesi 269
     13. Değer artış payı alacağı 269
     14. Değerleme anı 269
     15. Paylaşma 269

   aaa. Paylaşma oranı          269

   bbb. Paylaşma usulü        270

    

   DÖRDÜNCÜ KISIM HISIMLIK

   BİRİNCİ BÖLÜM SOYBAĞININ KURULMASI

   • 19. GENEL BAKIŞ 272
   • 20. SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI 273
   1. KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI 273
    1. ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 273
    2. ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 274
     1. Ana ile evlilik 274
      1. Evliliğin çocuğun doğumundan önce gerçekleşmiş olması 274
      2. Babalık karinesi 274
      3. Babalık karinesinin kapsamı 275

   aaa. Çocuğun evlilik içinde doğması               275

   bbb. Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi          276

   1. Babalık karinesinin çürütülmesi: Soybağının reddi 278

   aaa. Soybağının reddi kavramı         278

   bbb. Soybağının reddi sebepleri       279

   aaaa. Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse  279

   aaaaa. Cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı 280

   bbbbb. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının

   imkansızlığının ispatı: İlliyet bağının yokluğunun

   ispatı   281

   bbbb. Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında

   ana rahmine düşmüşse  284

   aaaaa. Çocuğun evlilikten önce ana rahmine düşmesi  285

   bbbbb. Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesi     285

   cccc. Babalık karinesinin yeniden kurulması          285

   ccc. Soybağının reddi davasının tarafları         286

   aaaa. Davacı taraf     286

   aaaaa. Koca ve çocuk     286

   bbbbb. Diğer ilgililerin dava hakkı                288

   bbbb. Davalı taraf    290

   ddd. Soybağının reddi davası açma hakkının düşmesi    291

   aaaa. Dava açma süresinin dolması        291

   bbbb. Kocanın dava hakkının dava açma süresinin

   dolmasından önce düşmesi           293

   eee. Soybağının reddi davası açma süresinin uzaması    294

   fff. Soybağının reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme          295

   ggg. Soybağının reddi kararının sonuçları       295

   1. Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması 296
   2. Evlenmenin çocuğun soybağına etkisi 296
   3. Bildirim yapılması 297
   4. Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz 297

    

   aaa. İtirazın niteliği           297

   bbb. Davacılar   298

   ccc. Davalılar    300

   ddd. İtiraz sebebinin (kocanın baba olmadığının) ispatlanması      300

   eee. Dava açma süresi      300

   fff. Yetkili ve görevli mahkeme       301

   1. Tanıma 301
    1. Genel olarak 301
    2. Geçerlilik şartları 302
    3. Ehliyet 303
    4. Şekil 303
    5. Çocuğun bir başka erkek ile soybağının bulunmaması 305
    6. Tanımanın gerçekleştirilebileceği zaman 306
    7. Tanımanın geçersizliği 306
    8. Tanımanın kesin hükümsüzlüğü 306
    9. Tanımanın irade sakatlığı sebebi ile iptali 307
    10. Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersiz hale getirilmesi 308

   aaa. İptal davası açma hakkına sahip olan kişiler            308

   bbb. İspat yükü 310

   1. Hak düşürücü süreler 311
   1. Babalık hükmü 311
    1. Babalık davasının tarafları 312
    2. Davacı taraf 312
    3. Davalı taraf 313
    4. Babalığın ispatı 314
    5. Babalık karinesi 314
    6. Babalık karinesinin çürütülmesi 315

   aaa.

   Stok Kodu
   :
   9789753687263
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   544
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   17
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2022
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   180,50   
   180,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat