Sepetim (0) Toplam: 0,00
Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku
Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku
Filiz Kitabevi
66.50
<p><span style="font-size: 0.9em;">GİRİŞ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. AİLE KAVRAMI 1</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ 2</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IV. ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 2</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">V. AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 4</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 4</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması 4</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma 4</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Çocukları ve zayıfları koruma 4</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Devletin müdahalesi 5</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">e) Şekle bağlılık 5</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">f) Hâkimin takdir yetkisi 5</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği 5</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Aile Hukuku ilişkileri 5</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Aile hukuku hakları 6</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği 6</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Aile hukuku taleplerinin özelliği 6</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VI. TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ 7</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VII. MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ 9</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">BİRİNCİ KISIM</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">EVLİLİK</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Birinci Bölüm</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Evlilik Birliğinin Oluşması</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Birinci Ayırım</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">NİŞANLILIK</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 1. TERİM VE KAVRAM 13</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA 13</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 13</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Önsözleşme görüşü 13</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Karar görüşü 14</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Sözleşme görüşü 14</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 15</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Karşılıklı evlenme vaadi 16</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması 17</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 18</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması 18</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması 20</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar 22</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. İrade beyanındaki sakatlıklar 22</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IV. NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI 23</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Şart 23</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Zaman 24</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 25</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 25</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü 25</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Sadakat yükümlülüğü 26</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması 27</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme 27</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı 27</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 28</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. SONA ERME HALLERİ 28</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Evlenme 28</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi 28</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi 28</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Tarafların anlaşması 28</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Bozucu şartın gerçekleşmesi 28</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) 29</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi 29</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">6. Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme) 30</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Kavram 30</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Nişanı bozmada haklı sebep 31</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa) Haklı sebep kavramı 31</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb) Haklı sebep örnekleri 31</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc) Hâkimin takdir yetkisi 32</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Haksız nişan bozma 32</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 33</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. GENEL OLARAK 33</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. MADDÎ TAZMİNAT 33</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Nişanlıların tazminat isteme hakkı 34</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Şartları 34</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Tazmin edilecek zarar ve masraflar 35</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Tazminat davası 36</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı 37</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. MANEVÎ TAZMİNAT 38</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 38</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Manevî tazminat istemenin şartları 39</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır 39</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır 39</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Davalının kusurlu olması 40</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Manevî tazminatın tayini 40</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Dava hakkı 40</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Davalı 41</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Tazminat 41</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve </span><br /><span style="font-size: 0.9em;">hayatta devri 41</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">D. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ 42</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 42</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Hediye kavramı 42</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları 43</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır 43</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması 44</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır 44</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">gibi hareket eden kimseler sahiptirler 44</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı 45</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">E. NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI 46</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İkinci Ayırım</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">EVLENME</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 47</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 48</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. EVLENME EHLİYETİ 49</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. EVLENME YAŞI 49</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Olağan evlenme yaşı 49</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı 50</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">olmalıdır 51</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması 51</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi 51</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Görevli ve yetkili mahkeme 52</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. AYIRT ETME GÜCÜ 52</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 53</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Evlenmeye tam ehliyetliler 53</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Evlenmeye tam ehliyetsizler 54</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler 54</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. EVLENME ENGELLERİ 56</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. KESİN EVLENME ENGELLERİ 57</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Hısımlık 57</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Kan hısımlığı 57</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Kayın hısımlığı 58</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Evlâtlık ilişkisi 58</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Önceki evlilik 59</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Akıl hastalığı 60</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ 60</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Bekleme süresi 61</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Bazı bulaşıcı hastalıklar 62</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 62</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. GENEL OLARAK 62</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI 63</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer 63</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Başvurunun incelenmesi ve itiraz 66</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) İnceleme ve talebin reddi 66</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Redde itiraz 66</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Evlenmeye izin belgesi 68</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 68</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">D. EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 70</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi 70</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil 70</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Savcılığa bildirme 71</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Özel olarak dinî evlenme 71</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">E. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">SONUÇLARI 71</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 71</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. EVLENMENİN YOKLUĞU 72</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Evlenmenin yokluğu halleri 72</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması 72</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması 77</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları 78</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Evlenmenin yokluğunun sonuçları 79</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">hale getirilmesi 79</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. EVLENMENİN BUTLANI 80</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. GENEL OLARAK 80</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. MUTLAK BUTLAN 81</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 81</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Mutlak butlan halleri 84</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 b.1) 84</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">yoksun olması (MK 145 b. 2) 85</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Akıl hastalığı (MK 145 b. 3) 86</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(MK 145 b.4) 87</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. NİSBÎ BUTLAN 87</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 87</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Nisbî butlan halleri 87</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) 87</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) İrade sakatlıkları (MK 149 vd.) 88</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa) Yanılma 88</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma 88</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma 88</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma 89</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb) Aldatma 89</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Namus ve onur hakkında aldatma 90</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi 91</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccc) Korkutma 92</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) 93</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">D. BUTLAN DAVALARI 93</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Davaların hukukî niteliği 93</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Davaların tarafları 93</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Mutlak butlan davasının tarafları 93</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa) Davacı 93</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb) Davalı 93</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması 94</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Nisbî butlan davasının tarafları 95</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa) Davacı 95</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb) Davalı 96</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc) Dava hakkının sona ermesi 96</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi 96</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi 97</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">E. HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 97</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Yetkili ve görevli mahkeme 97</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Yargılama usulü 98</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">F. BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI 98</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel sonuçlar 98</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Çocuklar yönünden sonuçlar 98</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Eşler yönünden sonuçlar 98</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER 101</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi 102</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Bazı şekil kurallarına uymama 102</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Bazı bulaşıcı hastalıklar 102</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İkinci Bölüm</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 8. ÖLÜM VE GAİPLİK 104</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Ölüm 104</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Gaiplik 104</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Cinsiyet değişikliği 104</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 9. BOŞANMA 104</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 10. BOŞANMA SEBEPLERİ 105</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ 105</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. ZİNA 105</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Kavram ve zinanın ispatı 105</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Dava hakkının düşmesi 108</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Hak düşürücü sürenin geçmesi 108</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Af 109</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">DAVRANIŞ 109</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Kavram 109</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Hayata kast 109</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Pek fena muamele 110</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Onur kırıcı davranış 111</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Dava hakkının düşmesi 111</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT </span><br /><span style="font-size: 0.9em;">SÜRME 111</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Kavram 111</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Küçük düşürücü suç işleme 111</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Haysiyetsiz hayat sürme 112</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">hale getirmesi 112</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Davanın süreye bağlı olmaması 112</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">D. TERK 113</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Kavram 113</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Terkin şartları 113</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi 113</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır. 113</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">rağmen eşin ortak konuta dönmemesi 114</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme 114</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Terkin en az altı ay sürmüş olması 114</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">rağmen dönmemesi 115</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">E. AKIL HASTALIĞI 117</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Şartları 117</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması 117</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması 117</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">gelmesi 117</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Dava hakkının süreye tabi olmaması 117</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ 117</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 118</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 118</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Şartları 119</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması 119</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır 119</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır 121</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI 122</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 122</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları 123</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır 123</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir 123</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi 124</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun </span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bulunması 124</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">C. ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK 125</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 126</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Şartlar 126</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">reddedilmiş olması 126</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır 126</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması 127</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 128</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. DAVANIN KONUSU 128</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 129</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Yetkili mahkeme 129</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Görevli mahkeme 129</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ 130</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VE ALINACAK ÖNLEMLER 132</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK 132</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. USUL KURALLARI 133</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 134</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler 135</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler 136</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Çocuklara ilişkin alınacak önlemler 136</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">AYRILIK 136</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK 136</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 137</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Ayrılık kararı 137</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Ayrılık kararının sonuçları 137</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu 139</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 140</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. Boşanma kararı 140</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. Boşanma kararının sonuçları 140</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları 140</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri 140</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Mal rejimin tasfiyesi 140</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi 141</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ermesi 142</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">e) Zamanaşımının işlemeye başlaması 144</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları 144</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Velâyet 144</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Çocukla kişisel ilişki kurulması 146</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi 147</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">düzenlenmesi 148</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması 149</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Boşanma sonrası evlilik birliği içerisinde doğmuş ortak küçük</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">çocuğun soyadı 150</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Boşanmanın malî sonuçları 151</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a) Maddî tazminat 152</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bulunmaması ya da kusurunun daha az olması 152</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb) Davalı tarafın kusurlu olması 153</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi 153</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd) Maddî tazminatın miktarı 153</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b) Manevî tazminat 154</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa) Davalının kusurlu olması 154</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) 155</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi 155</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c) Yoksulluk nafakası 155</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa) Taraflardan birinin talepte bulunması 156</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması 156</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi 156</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ile orantılı olması 157</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme 157</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ff) Nafakanın süresi 158</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d) Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi 159</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">e) Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi 160</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">f) Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi 160</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">g) Zamanaşımı 162</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İKİNCİ KISIM</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU 163</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK 163</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 163</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 163</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi 163</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Hak ve Yükümler 164</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü 164</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü 166</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü 166</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d. Eşlerin sadakat yükümü 166</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">e. Eşlerin yardım yükümü 166</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">f. Eşlerin bilgi verme yükümü 166</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. KARININ SOYADI 167</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IV. EVLİLİK KONUTU 168</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">V. VATANDAŞLIK 168</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VI. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI 169</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 169</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Birlik Giderleri Kavramı 169</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Haciz ve Devredilebilirlik 170</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Zamanaşımı 171 </span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Sona erme 171</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VII. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 171</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VIII. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 172</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Kural 172</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 172</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar 174</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Genel olarak 174</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Aile konutu kavramı, MK 194’ün zamansal ve işlemsel sınırları 175</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. MK 194’de yer alan sınırlamanın hukuki niteliği 178</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d. Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları 179</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">e. Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması 180</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">f. Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi 180</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IX. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 183</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Yasal Düzenleme 183</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Hukuksal Nitelik 183</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Ehliyet 184</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı 184</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Evlilik Birliğinin Temsili Türleri 184</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Olağan temsil yetkisi 184</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Olağanüstü temsil yetkisi 185</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Genel olarak 185</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 185</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Sorumluluk 186</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 187</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK 187</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME 187</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. MK 195’e DAYALI GENEL KORUMA 188</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 188</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Şartları 189</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi 189</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 189</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığa</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">düşmesi 189</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Tedbir Türleri 189</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Diğer Tedbirlere Başvuru 190</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IV. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">KATKISININ BELİRLENMESİ 190</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">V. ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 191</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 191</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Şartları 191</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Genel olarak 191</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Kişiliğin tehlikeye düşmesi 192</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi 192</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d. Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi 192</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi 192</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler 192</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Genel olarak 192</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler 193</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler 193</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d. Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler 194</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">e. Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler 194</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın </span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Olanaksızlığı 194</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VI. BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 195</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 195</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Hukuksal Nitelik 195</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Şartları 195</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Maddî şart 195</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Şeklî şart 195</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Talimatın konusu 196</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Talimatın Kapsamının Tayini 196</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">6. Tedbirin Sonuçları 196</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VII. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">SINIRLANMASI 196</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 196</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. MK 199’un Uygulama Şartları 197</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Sınırlamanın Konusu 197</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 198</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları 198</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">6. Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı 199</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VIII. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">KALDIRILMASI 200</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 200</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Şartları 200</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Temsil yetkisinin “açık” aşımı 200</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik 201</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması 201</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Sonuçları 201</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 201</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IX. TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">DEĞİŞİKLİKLER 202</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi 202</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Şartları 202</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Maddî şart 202</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Şeklî şart 202</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları 203</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">X. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER 203</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ÜÇÜNCÜ KISIM</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ 207</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK 207</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. MAL REJİMİ TÜRLERİ 207</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi 207</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi 208</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 208</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 208</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Şartları 208</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması 208</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Geçerlilik Şartları 209</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Ehliyet 209</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Şekil 209</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Hüküm ve Sonuçları 209</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi 210</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IV. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 210</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 210</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 210</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 210</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Haklı bir sebebe dayalı olarak olağanüstü mal rejimine geçiş 211</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Eşlerden birisinin talebi 211</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Haklı bir sebebin varlığı 211</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Genel olarak 211</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Kanunda öngörülen örnekler 211</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Yetkili ve görevli mahkeme 212</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. MK 210 uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 212</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Talep Olmaksızın Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 213</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 213</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Genel olarak 213</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Anlaşmaya dayalı sonra erme 213</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Eşlerden birisinin talebi üzerine sona erme 213</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">V. MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ OLAN</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">MAHKEME 213</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Kural 213</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme 214</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VI. ALACAKLILARIN KORUNMASI 214</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VII. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ 214</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VIII. ENVANTER YAPILMASI 215</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IX. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇ ERTELEMESİ 215</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 17. YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">KATILMA REJİMİ 216</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. GENEL OLARAK 216</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE HAK SAHİPLİĞİ</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İLİŞKİSİ 216</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Yasal Düzenleme 216</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Eşlerin Kanunî Edinilmiş Malları 217</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Genel olarak 217</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. “Mal Rejimi Süresince Edinme” ve “Karşılık” kavramları 217</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Edinilmiş mallara ilişkin yasal örnekler 218</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Eşlerin çalışmasının (emeğinin) karşılığı olan edinimler 218</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ödemeler 218</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar 218</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd. Kişisel malların gelirleri 218</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ee. Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerler 219</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d. Diğer edinilmiş mallar 219</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Eşlerin Kanunî Kişisel Malları 219</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Genel olarak 219</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Kişisel mallara ilişkin yasal örnekler 220</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya 220</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri 220</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Manevî tazminat alacakları 220</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd. Kişisel mallar yerine geçen değerler 221</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Sözleşmesel Kişisel veya Edinilmiş Mallar 221</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. İSPAT 222</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">IV. YÖNETİM, YARARLANMA ve TASARRUF 223</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Kural 223</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Paylı Mülkiyet Payı Üzerinde Tasarruf 223</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">V. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 224</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">VI. SONA ERME ve TASFİYE 224</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Sona Erme 224</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Tasfiye 225</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Tasfiye Anlaşması ve Tasfiye Davası 225</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Malların Geri Verilmesi, Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerden Birisine Tahsisi ve Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 228</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Malların Geri Verilmesi 228</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi 228</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Genel Olarak 228</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Hukuksal Nitelik 228</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Şartları 229</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 229</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması 230</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d. Değer artış payı alacağı 230</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Genel olarak 230</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Şartları 231</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Diğer eşe ait bir malvarlığı unsuruna yönelik katkı 231</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Bağışlama kastı ve karşı edimin olmaması 232</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Mal rejiminin tasfiyesi anında bir değer artışının varlığı 232</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ddd. Mal rejiminin tasfiyesinin talep edilmesi 233</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Değer artış payı alacağının hesaplanması 233</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Değer artışının hesaplanması 233</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Değer artış payının hesaplanması 234</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Değer artış payı alacağının hesaplanması 234</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd. Değer artış payı alacağının artık değer (ve dolayısıyla katılma</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">alacağının) hesabına etkisi 236</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ee. Muacceliyet 237</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ff. Zamanından önce geri ödeme üzerine eşlerin anlaşması 237</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">gg. Eşlerin değer artış payı üzerindeki tasarrufları 238</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">e. Denkleştirme alacağı 238</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Genel olarak 238</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Eşlerin borçlarının malvarlığı kesimlerindeki konumu 238</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Genel olarak 238</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Borçların edinilmiş malları yüklemesi karinesi 239</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Denkleştirme alacağının türleri 239</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">f. Eklenecek değerler 240</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Genel olarak 240</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Eklenecek ivazsız kazandırmaların kapsamı ve sınırı 241</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">g. Değer tespiti (değerleme) 242</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">h. Değerleme zamanı 243</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">i. Katılma alacağı ve hesaplanması 243</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Genel olarak 243</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Artık değer ve hesaplanması 243</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Artık değere yasal katılım (artık değer alacağı) ve katılma alacağı 244</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd. Artık Değere Sözleşmesel Katılma 245</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Halinde 245</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Mal Rejiminin Ölüm Dışında Bir Sebeple Sona Ermesi</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Halinde 246</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ee. Katılma alacağı için muacceliyet anı ve temerrüt 246</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ff. Zamanaşımı 247</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">gg. Katılma alacağının hukuksal niteliği, ödenmesi ve hâkim kararıyla</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">azaltılması ve ortadan kaldırılması 247</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">hh. Katılma alacağının ifasının ertelenmesi 248</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ii. Faiz ödeme ve teminat gösterme yükümü 248</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">jj. Katılma Alacağının Miras Paylaşımına Etkisi 249</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">kk. Katılma Alacağından Feragat 249</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">j. Aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin talep hakkı 249</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Genel olarak 249</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Hayatta olan eşin talebi ve hukukî niteliği 250</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Şartları 250</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd. Talebin konusu 252</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ee. Talebin süresi 252</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">k. Üçüncü kişilere karşı dava hakkı 252</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">aa. Yasal düzenleme ve Miras Hukukuna İlişkin Tenkis Davası ile </span><br /><span style="font-size: 0.9em;">İlişkisi 252</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Şartları 253</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Davanın Tarafları 253</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd. Tenkis Hükmünün Hukuksal Niteliği 254</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ee. Talebin süresi 254</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ff. MK 560 vd.nın kıyasen uygulanması 254</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 18. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 254</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. MAL AYIRILIĞI 254</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 254</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Mal Ayrılığında Yönetim Yararlanma ve Tasarruf 255</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. İspat 255</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Borçlardan Sorumluluk 255</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Eşlerden Birisine Özgülenmesi 255</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">6. Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Birbirlerinin Malvarlığı Unsurlarına</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Katkıları 255</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 256</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel olarak 256</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Paylaşmalı Mal Ayrılığında Mal Rejiminin Sona Ermesi 256</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Aileye Özgülenen Mallar 257</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">4. Katkıdan Doğan Alacak 257</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">5. Paylaştırmaya Aykırı Davranışlar 257</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">6. Paylaşma İsteminin Reddi 258</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">7. Paylaştırma Yöntemi 258</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">8. Evliliğin İptali veya Boşanma ya da Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">Eşyasının Hukuksal Durumu 258</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">III. MAL ORTAKLIĞI 259</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Olarak 259</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Türleri 259</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Genel Mal Ortaklığı 260</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Malvarlığı yapısı 260</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Kişisel mallara ve ortaklık mallarına giren malvarlığı değerleri 260</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Kişisel mallar 260</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Ortaklık malları 260</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. İspat 261</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d. Yönetim ve tasarruf 261</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">e. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 262</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">f. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 262</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Sona erme anı 262</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Kişisel mala ekleme 263</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Denkleştirme alacağı 263</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd. Borçların düzenlenmesi 263</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ee. Değer artış payı alacağı 263</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ff. Değerleme anı 263</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">gg. Paylaşma 263</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Paylaşma oranı 263</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Paylaşma usulü 264</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">DÖRDÜNCÜ KISIM</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">HISIMLIK</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">BİRİNCİ BÖLÜM</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">SOYBAĞININ KURULMASI</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 19. GENEL BAKIŞ 266</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">§ 20. SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI 267</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">I. KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI 267</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">A. ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 267</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">B. ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 268</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Ana ile evlilik 268</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Evliliğin çocuğun doğumundan önce gerçekleşmiş olması 268</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Babalık karinesi 268</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Babalık karinesinin kapsamı 269</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Çocuğun evlilik içinde doğması 269</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi 270</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Babalık karinesinin çürütülmesi: Soybağının reddi 272</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Soybağının reddi kavramı 272</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Soybağının reddi sebepleri 273</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaa. Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse 273</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaaa. Cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı 274</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbbb. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">imkansızlığının ispatı: İlliyet bağının yokluğunun</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ispatı 275</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbb. Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ana rahmine düşmüşse 278</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaaa. Çocuğun evlilikten önce ana rahmine düşmesi 279</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbbb. Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">düşmesi 279</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cccc. Babalık karinesinin yeniden kurulması 279</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Soybağının reddi davasının tarafları 280</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaa. Davacı taraf 280</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaaa. Koca ve çocuk 280</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbbb. Diğer ilgililerin dava hakkı 282</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbb. Davalı taraf 284</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ddd. Soybağının reddi davası açma hakkının düşmesi 285</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaa. Dava açma süresinin dolması 285</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbb. Kocanın dava hakkının dava açma süresinin</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dolmasından önce düşmesi 287</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">eee. Soybağının reddi davası açma süresinin uzaması 288</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">fff. Soybağının reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme 289</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ggg. Soybağının reddi kararının sonuçları 289</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması 290</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Evlenmenin çocuğun soybağına etkisi 290</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Bildirim yapılması 291</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz 291</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. İtirazın niteliği 291</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Davacılar 292</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Davalılar 294</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ddd. İtiraz sebebinin (kocanın baba olmadığının) ispatlanması 294</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">eee. Dava açma süresi 294</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">fff. Yetkili ve görevli mahkeme 295</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Tanıma 295</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Genel olarak 295</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Geçerlilik şartları 296</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Ehliyet 297</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Şekil 297</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Çocuğun bir başka erkek ile soybağının bulunmaması 299</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Tanımanın gerçekleştirilebileceği zaman 300</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d. Tanımanın geçersizliği 300</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Tanımanın kesin hükümsüzlüğü 300</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Tanımanın irade sakatlığı sebebi ile iptali 301</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersiz</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">hale getirilmesi 302</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. İptal davası açma hakkına sahip olan kişiler 302</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. İspat yükü 304</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dd. Hak düşürücü süreler 305</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">3. Babalık hükmü 305</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Babalık davasının tarafları 306</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Davacı taraf 306</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Davalı taraf 307</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Babalığın ispatı 308</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Babalık karinesi 308</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Babalık karinesinin çürütülmesi 309</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Davalının çocuğun babası olmasının olanaksızlığının ispatı 310</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">c. Babalık davasının süresi 311</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">d. Babalık davasında görevli ve yetkili mahkeme 313</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">e. Babalık davasının sonucu ve ananın malî hakları 314</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Doğum giderleri 314</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri 314</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cc. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler 315</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">II. EVLÂT EDİNME YOLUYLA SOYBAĞININ KURULMASI 315</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">1. Genel Bakış: Evlât Edinme Kurumunun Niteliği ve İşlevi 315</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">2. Evlât Edinme İlişkisinin Kurulması İçin Gerekli Şartlar 317</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">a. Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin şartlar 317</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Genel Şartlar 317</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Küçük evlât edinen tarafından bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır 317</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Evlât edinmenin küçüğün yararına bulunması 318</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aykırı biçimde zedelenmemesi 319</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bb. İlgililere ilişkin şartlar 319</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Evlât edinenler açısından 319</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaa. Evli kişilerin evlât edinmesi 319</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaaa. Kural: Birlikte evlât edinme 319</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbbb. Birlikte evlât edinme için gerçekleşmesi</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">gereken şartlar 320</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbb. Eşlerden birinin diğerinin çocuğunu evlât edinmesinin</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">özelliği: Üvey çocukların evlât edinilmesi 321</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cccc. İstisna: Evli kişilerin tek başına evlât edinmesi 321</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dddd. Evli olmayan kişilerin evlât edinmesi 322</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Evlâtlık açısından 322</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaa. Yaş 322</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbb. Küçüğün rızası 323</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cccc. Vesayet dairelerinin izni 323</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dddd. Ana ve babanın rızası 323</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaaa. Anlamı 323</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbbb. Rızası aranacak kişiler 324</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccccc. Rızanın verilmesi yöntemi, zamanı, içeriği ve</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">geri alınması 324</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaaaa. Yöntemi 324</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbbbb. Zamanı 325</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cccccc. İçeriği 326</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">dddddd. Geri alınması 326</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">eeee. Ana babanın rızasının aranmadığı haller 327</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaaa. Gerekçesi ve sebepleri 327</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbbb. Kararın verilme zamanı 329</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">b. Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi 329</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aa. Şartları 330</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Evlât edinilenin ergin veya kısıtlı olması 330</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatinin bulunması 330</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Evlât edinilenin evli olması halinde eşinin rızası</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(MK m. 313/f.2) 331</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">ddd. Evlât edinen ve evlât edinilen açısından kanunun aradığı</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">diğer şartlardan birinin gerçekleşmiş olması 332</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aaaa. Evlât edinilenin bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">sürekli olarak yardıma muhtaç olması</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(MK m.313/b.1) 332</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">bbbb. Evlât edinilenin küçükken evlât edinen tarafından en</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">az beş yıl süre ile bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş olması</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">(MK m. 313/b.2) 332</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">cccc. Evlât edinen ile evlât edinilenin en az beş yıldan beri</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">aile halinde birlikte yaşamaları ve diğer haklı sebeplerin</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">mevcut olması 333</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">eee. Küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümlerin kıyasen</span><br /><span style="font-size: 0.9em;">uygulanacak olm
 • Açıklama
  • GİRİŞ
   I. AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1
   II. AİLE KAVRAMI 1
   III. TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ 2
   IV. ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 2
   V. AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 4
   1. Genel olarak 4
   a) İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması 4
   b) Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma 4
   c) Çocukları ve zayıfları koruma 4
   d) Devletin müdahalesi 5
   e) Şekle bağlılık 5
   f) Hâkimin takdir yetkisi 5
   2. Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği 5
   a) Aile Hukuku ilişkileri 5
   b) Aile hukuku hakları 6
   c) Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği 6
   d) Aile hukuku taleplerinin özelliği 6
   VI. TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ 7
   VII. MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ 9
   BİRİNCİ KISIM
   EVLİLİK
   Birinci Bölüm
   Evlilik Birliğinin Oluşması
   Birinci Ayırım
   NİŞANLILIK
   § 1. TERİM VE KAVRAM 13
   § 2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA 13
   I. NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 13
   1. Önsözleşme görüşü 13
   2. Karar görüşü 14
   3. Sözleşme görüşü 14
   II. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 15
   1. Karşılıklı evlenme vaadi 16
   2. Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması 17
   III. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 18
   1. Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması 18
   2. Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı
   olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması 20
   3. Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar 22
   4. İrade beyanındaki sakatlıklar 22
   IV. NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI 23
   1. Şart 23
   2. Zaman 24
   § 3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 25
   I. VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 25
   1. Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü 25
   2. Sadakat yükümlülüğü 26
   3. Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması 27
   4. Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme 27
   5. Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı 27
   § 4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 28
   I. SONA ERME HALLERİ 28
   1. Evlenme 28
   a) Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi 28
   b) Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi 28
   2. Tarafların anlaşması 28
   3. Bozucu şartın gerçekleşmesi 28
   4. Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) 29
   5. Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi 29
   6. Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme) 30
   a) Kavram 30
   b) Nişanı bozmada haklı sebep 31
   aa) Haklı sebep kavramı 31
   bb) Haklı sebep örnekleri 31
   cc) Hâkimin takdir yetkisi 32
   c) Haksız nişan bozma 32
   II. NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 33
   A. GENEL OLARAK 33
   B. MADDÎ TAZMİNAT 33
   1. Nişanlıların tazminat isteme hakkı 34
   a) Şartları 34
   b) Tazmin edilecek zarar ve masraflar 35
   c) Tazminat davası 36
   2. Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı 37
   C. MANEVÎ TAZMİNAT 38
   1. Genel olarak 38
   2. Manevî tazminat istemenin şartları 39
   a) Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır 39
   b) Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır 39
   c) Davalının kusurlu olması 40
   3. Manevî tazminatın tayini 40
   a) Dava hakkı 40
   b) Davalı 41
   c) Tazminat 41
   d) Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve
   hayatta devri 41
   D. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ 42
   1. Genel olarak 42
   2. Hediye kavramı 42
   3. Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları 43
   a) Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır 43
   b) Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması 44
   c) Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır 44
   d) Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba
   gibi hareket eden kimseler sahiptirler 44
   4. Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı 45
   E. NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI 46
   İkinci Ayırım
   EVLENME
   § 5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 47
   § 6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 48
   I. EVLENME EHLİYETİ 49
   A. EVLENME YAŞI 49
   1. Olağan evlenme yaşı 49
   2. Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı 50
   a) Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş
   olmalıdır 51
   b) Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması 51
   c) Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi 51
   d) Görevli ve yetkili mahkeme 52
   B. AYIRT ETME GÜCÜ 52
   C. KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 53
   1. Evlenmeye tam ehliyetliler 53
   2. Evlenmeye tam ehliyetsizler 54
   3. Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler 54
   II. EVLENME ENGELLERİ 56
   A. KESİN EVLENME ENGELLERİ 57
   1. Hısımlık 57
   a) Kan hısımlığı 57
   b) Kayın hısımlığı 58
   c) Evlâtlık ilişkisi 58
   2. Önceki evlilik 59
   3. Akıl hastalığı 60
   B. KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ 60
   1. Bekleme süresi 61
   2. Bazı bulaşıcı hastalıklar 62
   III. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 62
   A. GENEL OLARAK 62
   B. EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI 63
   1. Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer 63
   2. Başvurunun incelenmesi ve itiraz 66
   a) İnceleme ve talebin reddi 66
   b) Redde itiraz 66
   3. Evlenmeye izin belgesi 68
   C. EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 68
   D. EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 70
   1. Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi 70
   2. Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil 70
   3. Savcılığa bildirme 71
   4. Özel olarak dinî evlenme 71
   E. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ
   SONUÇLARI 71
   § 7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 71
   I. EVLENMENİN YOKLUĞU 72
   1. Evlenmenin yokluğu halleri 72
   a) Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması 72
   b) Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması 77
   c) İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları 78
   2. Evlenmenin yokluğunun sonuçları 79
   3. Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli
   hale getirilmesi 79
   II. EVLENMENİN BUTLANI 80
   A. GENEL OLARAK 80
   B. MUTLAK BUTLAN 81
   1. Genel olarak 81
   2. Mutlak butlan halleri 84
   a) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 b.1) 84
   b) Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden
   yoksun olması (MK 145 b. 2) 85
   c) Akıl hastalığı (MK 145 b. 3) 86
   d) Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması
   (MK 145 b.4) 87
   C. NİSBÎ BUTLAN 87
   1. Genel olarak 87
   2. Nisbî butlan halleri 87
   a) Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) 87
   b) İrade sakatlıkları (MK 149 vd.) 88
   aa) Yanılma 88
   aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma 88
   bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma 88
   ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma 89
   bb) Aldatma 89
   aaa) Namus ve onur hakkında aldatma 90
   bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi 91
   ccc) Korkutma 92
   c) Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) 93
   D. BUTLAN DAVALARI 93
   1. Davaların hukukî niteliği 93
   2. Davaların tarafları 93
   a) Mutlak butlan davasının tarafları 93
   aa) Davacı 93
   bb) Davalı 93
   cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması 94
   b) Nisbî butlan davasının tarafları 95
   aa) Davacı 95
   bb) Davalı 96
   cc) Dava hakkının sona ermesi 96
   aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi 96
   bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi 97
   E. HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 97
   1. Yetkili ve görevli mahkeme 97
   2. Yargılama usulü 98
   F. BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI 98
   1. Genel sonuçlar 98
   2. Çocuklar yönünden sonuçlar 98
   3. Eşler yönünden sonuçlar 98
   III. EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER 101
   1. Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi 102
   2. Bazı şekil kurallarına uymama 102
   3. Bazı bulaşıcı hastalıklar 102
   İkinci Bölüm
   Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma
   § 8. ÖLÜM VE GAİPLİK 104
   1. Ölüm 104
   2. Gaiplik 104
   3. Cinsiyet değişikliği 104
   § 9. BOŞANMA 104
   § 10. BOŞANMA SEBEPLERİ 105
   I. BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ 105
   A. ZİNA 105
   1. Kavram ve zinanın ispatı 105
   2. Dava hakkının düşmesi 108
   a) Hak düşürücü sürenin geçmesi 108
   b) Af 109
   B. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI
   DAVRANIŞ 109
   1. Kavram 109
   a) Hayata kast 109
   b) Pek fena muamele 110
   c) Onur kırıcı davranış 111
   2. Dava hakkının düşmesi 111
   C. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT
   SÜRME 111
   1. Kavram 111
   a) Küçük düşürücü suç işleme 111
   b) Haysiyetsiz hayat sürme 112
   2. Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez
   hale getirmesi 112
   3. Davanın süreye bağlı olmaması 112
   D. TERK 113
   1. Kavram 113
   2. Terkin şartları 113
   a) Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi 113
   aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri
   (yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır. 113
   bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna
   rağmen eşin ortak konuta dönmemesi 114
   cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep
   olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme 114
   b) Terkin en az altı ay sürmüş olması 114
   c) Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna
   rağmen dönmemesi 115
   E. AKIL HASTALIĞI 117
   1. Şartları 117
   a) Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması 117
   b) İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması 117
   c) Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale
   gelmesi 117
   2. Dava hakkının süreye tabi olmaması 117
   II. BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ 117
   A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 118
   1. Genel olarak 118
   2. Şartları 119
   a) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması 119
   b) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak
   hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır 119
   c) Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş
   ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır 121
   B. EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI 122
   1. Genel olarak 122
   2. Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları 123
   a) Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır 123
   b) Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,
   diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir 123
   c) Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi 124
   d) Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun
   bulunması 124
   C. ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK 125
   1. Genel olarak 126
   2. Şartlar 126
   a) Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın
   reddedilmiş olması 126
   b) Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre
   içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır 126
   c) Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması 127
   § 11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 128
   I. DAVANIN KONUSU 128
   II. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 129
   1. Yetkili mahkeme 129
   2. Görevli mahkeme 129
   III. TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ 130
   § 12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL
   VE ALINACAK ÖNLEMLER 132
   I. GENEL OLARAK 132
   II. USUL KURALLARI 133
   III. DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 134
   1. Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler 135
   2. Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler 136
   3. Çocuklara ilişkin alınacak önlemler 136
   § 13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA
   AYRILIK 136
   I. GENEL OLARAK 136
   II. AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 137
   1. Ayrılık kararı 137
   2. Ayrılık kararının sonuçları 137
   3. Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu 139
   III. BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 140
   A. Boşanma kararı 140
   B. Boşanma kararının sonuçları 140
   1. Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları 140
   a) Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri 140
   b) Mal rejimin tasfiyesi 140
   c) Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi 141
   d) Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona
   ermesi 142
   e) Zamanaşımının işlemeye başlaması 144
   2. Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları 144
   a) Velâyet 144
   b) Çocukla kişisel ilişki kurulması 146
   aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba
   arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi 147
   bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının
   düzenlenmesi 148
   c) Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması 149
   d) Boşanma sonrası evlilik birliği içerisinde doğmuş ortak küçük
   çocuğun soyadı 150
   3. Boşanmanın malî sonuçları 151
   a) Maddî tazminat 152
   aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun
   bulunmaması ya da kusurunun daha az olması 152
   bb) Davalı tarafın kusurlu olması 153
   cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi 153
   dd) Maddî tazminatın miktarı 153
   b) Manevî tazminat 154
   aa) Davalının kusurlu olması 154
   bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) 155
   cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi 155
   c) Yoksulluk nafakası 155
   aa) Taraflardan birinin talepte bulunması 156
   bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması 156
   cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi 156
   dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü
   ile orantılı olması 157
   ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme 157
   ff) Nafakanın süresi 158
   d) Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi 159
   e) Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi 160
   f) Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi 160
   g) Zamanaşımı 162
   İKİNCİ KISIM
   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
   § 14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU 163
   I. GENEL OLARAK 163
   II. EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 163
   1. Genel Olarak 163
   2. Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi 163
   3. Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği
   Hak ve Yükümler 164
   a. Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü 164
   b. Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü 166
   c. Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü 166
   d. Eşlerin sadakat yükümü 166
   e. Eşlerin yardım yükümü 166
   f. Eşlerin bilgi verme yükümü 166
   III. KARININ SOYADI 167
   IV. EVLİLİK KONUTU 168
   V. VATANDAŞLIK 168
   VI. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI 169
   1. Genel Olarak 169
   2. Birlik Giderleri Kavramı 169
   3. Haciz ve Devredilebilirlik 170
   4. Zamanaşımı 171
   5. Sona erme 171
   VII. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 171
   VIII. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 172
   1. Kural 172
   2. Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 172
   3. Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar 174
   a. Genel olarak 174
   b. Aile konutu kavramı, MK 194’ün zamansal ve işlemsel sınırları 175
   c. MK 194’de yer alan sınırlamanın hukuki niteliği 178
   d. Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları 179
   e. Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması 180
   f. Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi 180
   IX. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 183
   1. Yasal Düzenleme 183
   2. Hukuksal Nitelik 183
   3. Ehliyet 184
   4. Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı 184
   5. Evlilik Birliğinin Temsili Türleri 184
   a. Olağan temsil yetkisi 184
   b. Olağanüstü temsil yetkisi 185
   aa. Genel olarak 185
   bb. Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 185
   c. Sorumluluk 186
   § 15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 187
   I. GENEL OLARAK 187
   II. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ
   VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME 187
   III. MK 195’e DAYALI GENEL KORUMA 188
   1. Genel Olarak 188
   2. Şartları 189
   a. Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi 189
   b. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 189
   c. Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığa
   düşmesi 189
   3. Tedbir Türleri 189
   4. Diğer Tedbirlere Başvuru 190
   IV. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL
   KATKISININ BELİRLENMESİ 190
   V. ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 191
   1. Genel Olarak 191
   2. Şartları 191
   a. Genel olarak 191
   b. Kişiliğin tehlikeye düşmesi 192
   c. Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi 192
   d. Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi 192
   3. Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi 192
   4. Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler 192
   a. Genel olarak 192
   b. Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler 193
   c. Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler 193
   d. Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler 194
   e. Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler 194
   5. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın
   Olanaksızlığı 194
   VI. BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 195
   1. Genel Olarak 195
   2. Hukuksal Nitelik 195
   3. Şartları 195
   a. Maddî şart 195
   b. Şeklî şart 195
   4. Talimatın konusu 196
   5. Talimatın Kapsamının Tayini 196
   6. Tedbirin Sonuçları 196
   VII. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ
   BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN
   SINIRLANMASI 196
   1. Genel Olarak 196
   2. MK 199’un Uygulama Şartları 197
   3. Sınırlamanın Konusu 197
   4. Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 198
   5. Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları 198
   6. Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı 199
   VIII. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN
   KALDIRILMASI 200
   1. Genel Olarak 200
   2. Şartları 200
   a. Temsil yetkisinin “açık” aşımı 200
   b. Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik 201
   3. Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması 201
   4. Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının
   Sonuçları 201
   5. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 201
   IX. TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA
   DEĞİŞİKLİKLER 202
   1. Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi 202
   2. Şartları 202
   a. Maddî şart 202
   b. Şeklî şart 202
   3. Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları 203
   X. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
   ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER 203
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ
   § 16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ 207
   I. GENEL OLARAK 207
   II. MAL REJİMİ TÜRLERİ 207
   1. Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi 207
   2. Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi 208
   III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 208
   1. Genel Olarak 208
   2. Şartları 208
   a. Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması 208
   b. Geçerlilik Şartları 209
   aa. Ehliyet 209
   bb. Şekil 209
   c. Hüküm ve Sonuçları 209
   3. Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi 210
   IV. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 210
   1. Genel Olarak 210
   2. Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 210
   a. MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 210
   b. Haklı bir sebebe dayalı olarak olağanüstü mal rejimine geçiş 211
   aa. Eşlerden birisinin talebi 211
   bb. Haklı bir sebebin varlığı 211
   aaa. Genel olarak 211
   bbb. Kanunda öngörülen örnekler 211
   cc. Yetkili ve görevli mahkeme 212
   c. MK 210 uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 212
   3. Talep Olmaksızın Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 213
   4. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 213
   a. Genel olarak 213
   b. Anlaşmaya dayalı sonra erme 213
   c. Eşlerden birisinin talebi üzerine sona erme 213
   V. MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ OLAN
   MAHKEME 213
   1. Kural 213
   2. Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme 214
   VI. ALACAKLILARIN KORUNMASI 214
   VII. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ 214
   VIII. ENVANTER YAPILMASI 215
   IX. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇ ERTELEMESİ 215
   § 17. YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA
   KATILMA REJİMİ 216
   I. GENEL OLARAK 216
   II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE HAK SAHİPLİĞİ
   İLİŞKİSİ 216
   1. Yasal Düzenleme 216
   2. Eşlerin Kanunî Edinilmiş Malları 217
   a. Genel olarak 217
   b. “Mal Rejimi Süresince Edinme” ve “Karşılık” kavramları 217
   c. Edinilmiş mallara ilişkin yasal örnekler 218
   aa. Eşlerin çalışmasının (emeğinin) karşılığı olan edinimler 218
   bb. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya
   personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı
   ödemeler 218
   cc. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar 218
   dd. Kişisel malların gelirleri 218
   ee. Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerler 219
   d. Diğer edinilmiş mallar 219
   3. Eşlerin Kanunî Kişisel Malları 219
   a. Genel olarak 219
   b. Kişisel mallara ilişkin yasal örnekler 220
   aa. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya 220
   bb. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir
   eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız
   kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri 220
   cc. Manevî tazminat alacakları 220
   dd. Kişisel mallar yerine geçen değerler 221
   4. Sözleşmesel Kişisel veya Edinilmiş Mallar 221
   III. İSPAT 222
   IV. YÖNETİM, YARARLANMA ve TASARRUF 223
   1. Kural 223
   2. Paylı Mülkiyet Payı Üzerinde Tasarruf 223
   V. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 224
   VI. SONA ERME ve TASFİYE 224
   1. Sona Erme 224
   2. Tasfiye 225
   a. Tasfiye Anlaşması ve Tasfiye Davası 225
   b. Malların Geri Verilmesi, Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın
   Eşlerden Birisine Tahsisi ve Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 228
   aa. Malların Geri Verilmesi 228
   bb. Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi 228
   aaa. Genel Olarak 228
   bbb. Hukuksal Nitelik 228
   ccc. Şartları 229
   cc. Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 229
   c. Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması 230
   d. Değer artış payı alacağı 230
   aa. Genel olarak 230
   bb. Şartları 231
   aaa. Diğer eşe ait bir malvarlığı unsuruna yönelik katkı 231
   bbb. Bağışlama kastı ve karşı edimin olmaması 232
   ccc. Mal rejiminin tasfiyesi anında bir değer artışının varlığı 232
   ddd. Mal rejiminin tasfiyesinin talep edilmesi 233
   cc. Değer artış payı alacağının hesaplanması 233
   aaa. Değer artışının hesaplanması 233
   bbb. Değer artış payının hesaplanması 234
   ccc. Değer artış payı alacağının hesaplanması 234
   dd. Değer artış payı alacağının artık değer (ve dolayısıyla katılma
   alacağının) hesabına etkisi 236
   ee. Muacceliyet 237
   ff. Zamanından önce geri ödeme üzerine eşlerin anlaşması 237
   gg. Eşlerin değer artış payı üzerindeki tasarrufları 238
   e. Denkleştirme alacağı 238
   aa. Genel olarak 238
   bb. Eşlerin borçlarının malvarlığı kesimlerindeki konumu 238
   aaa. Genel olarak 238
   bbb. Borçların edinilmiş malları yüklemesi karinesi 239
   cc. Denkleştirme alacağının türleri 239
   f. Eklenecek değerler 240
   aa. Genel olarak 240
   bb. Eklenecek ivazsız kazandırmaların kapsamı ve sınırı 241
   g. Değer tespiti (değerleme) 242
   h. Değerleme zamanı 243
   i. Katılma alacağı ve hesaplanması 243
   aa. Genel olarak 243
   bb. Artık değer ve hesaplanması 243
   cc. Artık değere yasal katılım (artık değer alacağı) ve katılma alacağı 244
   dd. Artık Değere Sözleşmesel Katılma 245
   aaa. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Halinde 245
   bbb. Mal Rejiminin Ölüm Dışında Bir Sebeple Sona Ermesi
   Halinde 246
   ee. Katılma alacağı için muacceliyet anı ve temerrüt 246
   ff. Zamanaşımı 247
   gg. Katılma alacağının hukuksal niteliği, ödenmesi ve hâkim kararıyla
   azaltılması ve ortadan kaldırılması 247
   hh. Katılma alacağının ifasının ertelenmesi 248
   ii. Faiz ödeme ve teminat gösterme yükümü 248
   jj. Katılma Alacağının Miras Paylaşımına Etkisi 249
   kk. Katılma Alacağından Feragat 249
   j. Aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin talep hakkı 249
   aa. Genel olarak 249
   bb. Hayatta olan eşin talebi ve hukukî niteliği 250
   cc. Şartları 250
   dd. Talebin konusu 252
   ee. Talebin süresi 252
   k. Üçüncü kişilere karşı dava hakkı 252

   aa. Yasal düzenleme ve Miras Hukukuna İlişkin Tenkis Davası ile
   İlişkisi 252
   bb. Şartları 253
   cc. Davanın Tarafları 253
   dd. Tenkis Hükmünün Hukuksal Niteliği 254
   ee. Talebin süresi 254
   ff. MK 560 vd.nın kıyasen uygulanması 254
   § 18. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 254
   I. MAL AYIRILIĞI 254
   1. Genel olarak 254
   2. Mal Ayrılığında Yönetim Yararlanma ve Tasarruf 255
   3. İspat 255
   4. Borçlardan Sorumluluk 255
   5. Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Eşlerden Birisine Özgülenmesi 255
   6. Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Birbirlerinin Malvarlığı Unsurlarına
   Katkıları 255
   II. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 256
   1. Genel olarak 256
   2. Paylaşmalı Mal Ayrılığında Mal Rejiminin Sona Ermesi 256
   3. Aileye Özgülenen Mallar 257
   4. Katkıdan Doğan Alacak 257
   5. Paylaştırmaya Aykırı Davranışlar 257
   6. Paylaşma İsteminin Reddi 258
   7. Paylaştırma Yöntemi 258
   8. Evliliğin İptali veya Boşanma ya da Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev
   Eşyasının Hukuksal Durumu 258
   III. MAL ORTAKLIĞI 259
   1. Genel Olarak 259
   2. Türleri 259
   3. Genel Mal Ortaklığı 260
   a. Malvarlığı yapısı 260
   b. Kişisel mallara ve ortaklık mallarına giren malvarlığı değerleri 260
   aa. Kişisel mallar 260
   bb. Ortaklık malları 260
   c. İspat 261
   d. Yönetim ve tasarruf 261
   e. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 262
   f. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 262
   aa. Sona erme anı 262
   bb. Kişisel mala ekleme 263
   cc. Denkleştirme alacağı 263
   dd. Borçların düzenlenmesi 263
   ee. Değer artış payı alacağı 263
   ff. Değerleme anı 263
   gg. Paylaşma 263
   aaa. Paylaşma oranı 263
   bbb. Paylaşma usulü 264

   DÖRDÜNCÜ KISIM
   HISIMLIK
   BİRİNCİ BÖLÜM
   SOYBAĞININ KURULMASI
   § 19. GENEL BAKIŞ 266
   § 20. SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI 267
   I. KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI 267
   A. ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 267
   B. ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 268
   1. Ana ile evlilik 268
   a. Evliliğin çocuğun doğumundan önce gerçekleşmiş olması 268
   aa. Babalık karinesi 268
   bb. Babalık karinesinin kapsamı 269
   aaa. Çocuğun evlilik içinde doğması 269
   bbb. Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi 270
   cc. Babalık karinesinin çürütülmesi: Soybağının reddi 272
   aaa. Soybağının reddi kavramı 272
   bbb. Soybağının reddi sebepleri 273
   aaaa. Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse 273
   aaaaa. Cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı 274
   bbbbb. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının
   imkansızlığının ispatı: İlliyet bağının yokluğunun
   ispatı 275
   bbbb. Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında
   ana rahmine düşmüşse 278
   aaaaa. Çocuğun evlilikten önce ana rahmine düşmesi 279
   bbbbb. Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine
   düşmesi 279
   cccc. Babalık karinesinin yeniden kurulması 279
   ccc. Soybağının reddi davasının tarafları 280
   aaaa. Davacı taraf 280
   aaaaa. Koca ve çocuk 280
   bbbbb. Diğer ilgililerin dava hakkı 282
   bbbb. Davalı taraf 284
   ddd. Soybağının reddi davası açma hakkının düşmesi 285
   aaaa. Dava açma süresinin dolması 285
   bbbb. Kocanın dava hakkının dava açma süresinin
   dolmasından önce düşmesi 287
   eee. Soybağının reddi davası açma süresinin uzaması 288
   fff. Soybağının reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme 289
   ggg. Soybağının reddi kararının sonuçları 289
   b. Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması 290
   aa. Evlenmenin çocuğun soybağına etkisi 290
   bb. Bildirim yapılması 291
   cc. Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz 291
   aaa. İtirazın niteliği 291
   bbb. Davacılar 292
   ccc. Davalılar 294
   ddd. İtiraz sebebinin (kocanın baba olmadığının) ispatlanması 294
   eee. Dava açma süresi 294
   fff. Yetkili ve görevli mahkeme 295
   2. Tanıma 295
   a. Genel olarak 295
   b. Geçerlilik şartları 296
   aa. Ehliyet 297
   bb. Şekil 297
   cc. Çocuğun bir başka erkek ile soybağının bulunmaması 299
   c. Tanımanın gerçekleştirilebileceği zaman 300
   d. Tanımanın geçersizliği 300
   aa. Tanımanın kesin hükümsüzlüğü 300
   bb. Tanımanın irade sakatlığı sebebi ile iptali 301
   cc. Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersiz
   hale getirilmesi 302
   aaa. İptal davası açma hakkına sahip olan kişiler 302
   bbb. İspat yükü 304
   dd. Hak düşürücü süreler 305
   3. Babalık hükmü 305
   a. Babalık davasının tarafları 306
   aa. Davacı taraf 306
   bb. Davalı taraf 307
   b. Babalığın ispatı 308
   aa. Babalık karinesi 308
   bb. Babalık karinesinin çürütülmesi 309
   aaa. Davalının çocuğun babası olmasının olanaksızlığının ispatı 310
   c. Babalık davasının süresi 311
   d. Babalık davasında görevli ve yetkili mahkeme 313
   e. Babalık davasının sonucu ve ananın malî hakları 314
   aa. Doğum giderleri 314
   bb. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri 314
   cc. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler 315
   II. EVLÂT EDİNME YOLUYLA SOYBAĞININ KURULMASI 315
   1. Genel Bakış: Evlât Edinme Kurumunun Niteliği ve İşlevi 315
   2. Evlât Edinme İlişkisinin Kurulması İçin Gerekli Şartlar 317
   a. Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin şartlar 317
   aa. Genel Şartlar 317
   aaa. Küçük evlât edinen tarafından bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır 317
   bbb. Evlât edinmenin küçüğün yararına bulunması 318
   ccc. Evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete
   aykırı biçimde zedelenmemesi 319
   bb. İlgililere ilişkin şartlar 319
   aaa. Evlât edinenler açısından 319
   aaaa. Evli kişilerin evlât edinmesi 319
   aaaaa. Kural: Birlikte evlât edinme 319
   bbbbb. Birlikte evlât edinme için gerçekleşmesi
   gereken şartlar 320
   bbbb. Eşlerden birinin diğerinin çocuğunu evlât edinmesinin
   özelliği: Üvey çocukların evlât edinilmesi 321
   cccc. İstisna: Evli kişilerin tek başına evlât edinmesi 321
   dddd. Evli olmayan kişilerin evlât edinmesi 322
   bbb. Evlâtlık açısından 322
   aaaa. Yaş 322
   bbbb. Küçüğün rızası 323
   cccc. Vesayet dairelerinin izni 323
   dddd. Ana ve babanın rızası 323
   aaaaa. Anlamı 323
   bbbbb. Rızası aranacak kişiler 324
   ccccc. Rızanın verilmesi yöntemi, zamanı, içeriği ve
   geri alınması 324
   aaaaaa. Yöntemi 324
   bbbbbb. Zamanı 325
   cccccc. İçeriği 326
   dddddd. Geri alınması 326
   eeee. Ana babanın rızasının aranmadığı haller 327
   aaaaa. Gerekçesi ve sebepleri 327
   bbbbb. Kararın verilme zamanı 329
   b. Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi 329
   aa. Şartları 330
   aaa. Evlât edinilenin ergin veya kısıtlı olması 330
   bbb. Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatinin bulunması 330
   ccc. Evlât edinilenin evli olması halinde eşinin rızası
   (MK m. 313/f.2) 331
   ddd. Evlât edinen ve evlât edinilen açısından kanunun aradığı
   diğer şartlardan birinin gerçekleşmiş olması 332
   aaaa. Evlât edinilenin bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle
   sürekli olarak yardıma muhtaç olması
   (MK m.313/b.1) 332
   bbbb. Evlât edinilenin küçükken evlât edinen tarafından en
   az beş yıl süre ile bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş olması
   (MK m. 313/b.2) 332
   cccc. Evlât edinen ile evlât edinilenin en az beş yıldan beri
   aile halinde birlikte yaşamaları ve diğer haklı sebeplerin
   mevcut olması 333
   eee. Küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümlerin kıyasen
   uygulanacak olm

   Stok Kodu
   :
   9789753685610
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   519
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   15
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat