Sepetim (0) Toplam: 0,00
Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku
Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku
Filiz Kitabevi
65.00
<div style="text-align: justify;">I. AİLE HUKUKUNUN KONUSU........................................................................... 1</div> <div style="text-align: justify;">II.AİLE KAVRAMI ................................................................................................... 1</div> <div style="text-align: justify;">III.TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ........................................................................... 2</div> <div style="text-align: justify;">IV.ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR ................................. 2</div> <div style="text-align: justify;">V. AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ ................................................................. 4</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel olarak ................................................................................................... 4</div> <div style="text-align: justify;">a)İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması ............................... 4</div> <div style="text-align: justify;">b)Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma ................................................. 4</div> <div style="text-align: justify;">c)Çocukları ve zayıfları koruma.................................................................... 4</div> <div style="text-align: justify;">d)Devletin müdahalesi .................................................................................. 5</div> <div style="text-align: justify;">e)Şekle bağlılık ............................................................................................. 5</div> <div style="text-align: justify;">f)Hâkimin takdir yetkisi ................................................................................ 5</div> <div style="text-align: justify;">2.Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği................................ 5</div> <div style="text-align: justify;">a)Aile Hukuku ilişkileri ................................................................................ 5</div> <div style="text-align: justify;">b)Aile hukuku hakları ................................................................................... 6</div> <div style="text-align: justify;">c)Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği ............... 6</div> <div style="text-align: justify;">d)Aile hukuku taleplerinin özelliği ............................................................... 6</div> <div style="text-align: justify;">VI.TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ.................................... 7</div> <div style="text-align: justify;">VII.MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ ..... 9</div> <div style="text-align: justify;">BİRİNCİ KISIM</div> <div style="text-align: justify;">EVLİLİK</div> <div style="text-align: justify;">Birinci Bölüm</div> <div style="text-align: justify;">Evlilik Birliğinin Oluşması</div> <div style="text-align: justify;">Birinci Ayırım</div> <div style="text-align: justify;">NİŞANLILIK</div> <div style="text-align: justify;">§ 1. TERİM VE KAVRAM ....................................................................................... 13</div> <div style="text-align: justify;">§ 2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA ........................... 13</div> <div style="text-align: justify;">I. NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ......................................................... 13</div> <div style="text-align: justify;">1.Önsözleşme görüşü...................................................................................... 13</div> <div style="text-align: justify;">2.Karar görüşü ................................................................................................ 14</div> <div style="text-align: justify;">3.Sözleşme görüşü.......................................................................................... 14</div> <div style="text-align: justify;">II.NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI .................................................. 15</div> <div style="text-align: justify;">1.Karşılıklı evlenme vaadi.............................................................................. 16</div> <div style="text-align: justify;">2.Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması ....................................................... 17</div> <div style="text-align: justify;">III.NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ...... 18</div> <div style="text-align: justify;">1.Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması.......... 18</div> <div style="text-align: justify;">2.Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı</div> <div style="text-align: justify;">olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması ............................................. 20</div> <div style="text-align: justify;">3.Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar............................................................ 22</div> <div style="text-align: justify;">4.İrade beyanındaki sakatlıklar ....................................................................... 22</div> <div style="text-align: justify;">IV.NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI .................... 23</div> <div style="text-align: justify;">1.Şart .............................................................................................................. 23</div> <div style="text-align: justify;">2.Zaman .......................................................................................................... 24</div> <div style="text-align: justify;">§ 3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ ....................................................................... 25</div> <div style="text-align: justify;">I. VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ....................................... 25</div> <div style="text-align: justify;">1.Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü ..................................................... 25</div> <div style="text-align: justify;">2.Sadakat yükümlülüğü .................................................................................. 26</div> <div style="text-align: justify;">3.Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması................................. 27</div> <div style="text-align: justify;">4.Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme ........... 27</div> <div style="text-align: justify;">5.Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı.................................................. 27</div> <div style="text-align: justify;">§ 4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ...................................................................... 28</div> <div style="text-align: justify;">I. SONA ERME HALLERİ .................................................................................... 28</div> <div style="text-align: justify;">1.Evlenme ....................................................................................................... 28</div> <div style="text-align: justify;">a)Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi......................................................... 28</div> <div style="text-align: justify;">b)Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi ................................. 28</div> <div style="text-align: justify;">2.Tarafların anlaşması .................................................................................... 28</div> <div style="text-align: justify;">3.Bozucu şartın gerçekleşmesi ....................................................................... 28</div> <div style="text-align: justify;">4.Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) ............................................ 29</div> <div style="text-align: justify;">5.Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi ............................................ 29</div> <div style="text-align: justify;">6.Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme).................. 30</div> <div style="text-align: justify;">a)Kavram ................................................................................................... 30</div> <div style="text-align: justify;">b)Nişanı bozmada haklı sebep.................................................................... 31</div> <div style="text-align: justify;">aa) Haklı sebep kavramı ......................................................................... 31</div> <div style="text-align: justify;">bb) Haklı sebep örnekleri........................................................................ 31</div> <div style="text-align: justify;">cc) Hâkimin takdir yetkisi....................................................................... 32</div> <div style="text-align: justify;">c)Haksız nişan bozma ................................................................................ 32</div> <div style="text-align: justify;">II.NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI................................................... 33</div> <div style="text-align: justify;">A. GENEL OLARAK ......................................................................................... 33</div> <div style="text-align: justify;">B. MADDÎ TAZMİNAT..................................................................................... 33</div> <div style="text-align: justify;">1.Nişanlıların tazminat isteme hakkı ............................................................. 34</div> <div style="text-align: justify;">a)Şartları ................................................................................................... 34</div> <div style="text-align: justify;">b)Tazmin edilecek zarar ve masraflar ....................................................... 35</div> <div style="text-align: justify;">c)Tazminat davası ..................................................................................... 36</div> <div style="text-align: justify;">2.Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı...................................................... 37</div> <div style="text-align: justify;">C. MANEVÎ TAZMİNAT .................................................................................. 38</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel olarak ............................................................................................... 38</div> <div style="text-align: justify;">2.Manevî tazminat istemenin şartları ............................................................ 39</div> <div style="text-align: justify;">a)Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır ...................................... 39</div> <div style="text-align: justify;">b)Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır . 39</div> <div style="text-align: justify;">c)Davalının kusurlu olması ....................................................................... 40</div> <div style="text-align: justify;">3.Manevî tazminatın tayini............................................................................ 40</div> <div style="text-align: justify;">a)Dava hakkı ............................................................................................. 40</div> <div style="text-align: justify;">b)Davalı .................................................................................................... 41</div> <div style="text-align: justify;">c)Tazminat ................................................................................................ 41</div> <div style="text-align: justify;">d)Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve</div> <div style="text-align: justify;">hayatta devri ......................................................................................... 41</div> <div style="text-align: justify;">D. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ ............................................................. 42</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel olarak ............................................................................................... 42</div> <div style="text-align: justify;">2.Hediye kavramı .......................................................................................... 42</div> <div style="text-align: justify;">3.Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları........................................... 43</div> <div style="text-align: justify;">a)Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır .................................... 43</div> <div style="text-align: justify;">b)Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması................. 44</div> <div style="text-align: justify;">c)Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır ................ 44</div> <div style="text-align: justify;">d)Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba</div> <div style="text-align: justify;">gibi hareket eden kimseler sahiptirler .................................................... 44</div> <div style="text-align: justify;">4.Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı.................................................... 45</div> <div style="text-align: justify;">E. NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI 46</div> <div style="text-align: justify;">İkinci Ayırım</div> <div style="text-align: justify;">EVLENME</div> <div style="text-align: justify;">§ 5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ ............................................................. 47</div> <div style="text-align: justify;">§ 6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR .... 48</div> <div style="text-align: justify;">I. EVLENME EHLİYETİ ....................................................................................... 49</div> <div style="text-align: justify;">A. EVLENME YAŞI .......................................................................................... 49</div> <div style="text-align: justify;">1.Olağan evlenme yaşı .................................................................................. 49</div> <div style="text-align: justify;">2.Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı............................................................. 50</div> <div style="text-align: justify;">a)Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş</div> <div style="text-align: justify;">olmalıdır ................................................................................................ 51</div> <div style="text-align: justify;">b)Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması ............. 51</div> <div style="text-align: justify;">c)Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi ....................... 51</div> <div style="text-align: justify;">d)Görevli ve yetkili mahkeme .................................................................. 52</div> <div style="text-align: justify;">B. AYIRT ETME GÜCÜ.................................................................................... 52</div> <div style="text-align: justify;">C. KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI ..................... 53</div> <div style="text-align: justify;">1.Evlenmeye tam ehliyetliler ......................................................................... 53</div> <div style="text-align: justify;">2.Evlenmeye tam ehliyetsizler ...................................................................... 54</div> <div style="text-align: justify;">3.Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler ................................................................... 54</div> <div style="text-align: justify;">II.EVLENME ENGELLERİ ................................................................................... 56</div> <div style="text-align: justify;">A. KESİN EVLENME ENGELLERİ ................................................................. 57</div> <div style="text-align: justify;">1.Hısımlık ..................................................................................................... 57</div> <div style="text-align: justify;">a)Kan hısımlığı ......................................................................................... 57</div> <div style="text-align: justify;">b)Kayın hısımlığı ...................................................................................... 58</div> <div style="text-align: justify;">c)Evlâtlık ilişkisi ....................................................................................... 58</div> <div style="text-align: justify;">2.Önceki evlilik ............................................................................................. 59</div> <div style="text-align: justify;">3.Akıl hastalığı .............................................................................................. 60</div> <div style="text-align: justify;">B. KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ ............................................ 60</div> <div style="text-align: justify;">1.Bekleme süresi ........................................................................................... 61</div> <div style="text-align: justify;">2.Bazı bulaşıcı hastalıklar ............................................................................. 62</div> <div style="text-align: justify;">III.EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI .................................................................. 62</div> <div style="text-align: justify;">A. GENEL OLARAK ......................................................................................... 62</div> <div style="text-align: justify;">B. EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI .......................... 63</div> <div style="text-align: justify;">1.Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer ....................................................... 63</div> <div style="text-align: justify;">2.Başvurunun incelenmesi ve itiraz ............................................................... 66</div> <div style="text-align: justify;">a)İnceleme ve talebin reddi ....................................................................... 66</div> <div style="text-align: justify;">b)Redde itiraz ............................................................................................ 66</div> <div style="text-align: justify;">3.Evlenmeye izin belgesi ............................................................................... 68</div> <div style="text-align: justify;">C. EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI........................... 68</div> <div style="text-align: justify;">D. EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI ....................... 70</div> <div style="text-align: justify;">1.Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi.......................................................... 70</div> <div style="text-align: justify;">2.Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil................ 70</div> <div style="text-align: justify;">3.Savcılığa bildirme ...................................................................................... 71</div> <div style="text-align: justify;">4.Özel olarak dinî evlenme............................................................................ 71</div> <div style="text-align: justify;">E. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ</div> <div style="text-align: justify;">SONUÇLARI................................................................................................. 71</div> <div style="text-align: justify;">§ 7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ .............................................................. 71</div> <div style="text-align: justify;">I. EVLENMENİN YOKLUĞU .............................................................................. 72</div> <div style="text-align: justify;">1.Evlenmenin yokluğu halleri ....................................................................... 72</div> <div style="text-align: justify;">a)Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması................. 72</div> <div style="text-align: justify;">b)Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması .............. 77</div> <div style="text-align: justify;">c)İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları ...................... 78</div> <div style="text-align: justify;">2.Evlenmenin yokluğunun sonuçları ............................................................. 79</div> <div style="text-align: justify;">3.Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli</div> <div style="text-align: justify;">hale getirilmesi .......................................................................................... 79</div> <div style="text-align: justify;">II.EVLENMENİN BUTLANI................................................................................. 80</div> <div style="text-align: justify;">A. GENEL OLARAK ......................................................................................... 80</div> <div style="text-align: justify;">B. MUTLAK BUTLAN ...................................................................................... 81</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel olarak ............................................................................................... 81</div> <div style="text-align: justify;">2.Mutlak butlan halleri .................................................................................. 84</div> <div style="text-align: justify;">a)Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 b.1) ............... 84</div> <div style="text-align: justify;">b)Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden</div> <div style="text-align: justify;">yoksun olması (MK 145 b. 2) ................................................................ 85</div> <div style="text-align: justify;">c)Akıl hastalığı (MK 145 b. 3).................................................................. 86</div> <div style="text-align: justify;">d)Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması</div> <div style="text-align: justify;">(MK 145 b.4) ......................................................................................... 87</div> <div style="text-align: justify;">C. NİSBÎ BUTLAN ............................................................................................ 87</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel olarak ............................................................................................... 87</div> <div style="text-align: justify;">2.Nisbî butlan halleri ..................................................................................... 87</div> <div style="text-align: justify;">a)Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) ................................. 87</div> <div style="text-align: justify;">b)İrade sakatlıkları (MK 149 vd.) ............................................................. 88</div> <div style="text-align: justify;">aa) Yanılma ........................................................................................... 88</div> <div style="text-align: justify;">aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma ............................................... 88</div> <div style="text-align: justify;">bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma ......................................... 88</div> <div style="text-align: justify;">ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma ................................ 89</div> <div style="text-align: justify;">bb) Aldatma ........................................................................................... 89</div> <div style="text-align: justify;">aaa) Namus ve onur hakkında aldatma ............................................ 90</div> <div style="text-align: justify;">bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi .......................................... 91</div> <div style="text-align: justify;">ccc) Korkutma ................................................................................. 92</div> <div style="text-align: justify;">c)Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) ................................ 93</div> <div style="text-align: justify;">D. BUTLAN DAVALARI .................................................................................. 93</div> <div style="text-align: justify;">1.Davaların hukukî niteliği............................................................................ 93</div> <div style="text-align: justify;">2.Davaların tarafları ...................................................................................... 93</div> <div style="text-align: justify;">a)Mutlak butlan davasının tarafları ........................................................... 93</div> <div style="text-align: justify;">aa) Davacı.............................................................................................. 93</div> <div style="text-align: justify;">bb) Davalı.............................................................................................. 93</div> <div style="text-align: justify;">cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması................................... 94</div> <div style="text-align: justify;">b)Nisbî butlan davasının tarafları.............................................................. 95</div> <div style="text-align: justify;">aa) Davacı.............................................................................................. 95</div> <div style="text-align: justify;">bb) Davalı.............................................................................................. 96</div> <div style="text-align: justify;">cc) Dava hakkının sona ermesi .............................................................. 96</div> <div style="text-align: justify;">aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi........................................... 96</div> <div style="text-align: justify;">bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi.......................... 97</div> <div style="text-align: justify;">E. HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ......................... 97</div> <div style="text-align: justify;">1.Yetkili ve görevli mahkeme ....................................................................... 97</div> <div style="text-align: justify;">2.Yargılama usulü ......................................................................................... 98</div> <div style="text-align: justify;">F. BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI.......................................................... 98</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel sonuçlar............................................................................................ 98</div> <div style="text-align: justify;">2.Çocuklar yönünden sonuçlar ...................................................................... 98</div> <div style="text-align: justify;">3.Eşler yönünden sonuçlar ............................................................................ 98</div> <div style="text-align: justify;">III.EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER .............. 101</div> <div style="text-align: justify;">1.Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi ............................ 102</div> <div style="text-align: justify;">2.Bazı şekil kurallarına uymama .................................................................. 102</div> <div style="text-align: justify;">3.Bazı bulaşıcı hastalıklar ............................................................................ 102</div> <div style="text-align: justify;">İkinci Bölüm</div> <div style="text-align: justify;">Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma</div> <div style="text-align: justify;">§ 8. ÖLÜM VE GAİPLİK ........................................................................................ 104</div> <div style="text-align: justify;">1.Ölüm ....................................................................................................................... 104</div> <div style="text-align: justify;">2.Gaiplik .................................................................................................................... 104</div> <div style="text-align: justify;">3.Cinsiyet değişikliği ................................................................................................. 104</div> <div style="text-align: justify;">§ 9. BOŞANMA......................................................................................................... 104</div> <div style="text-align: justify;">§ 10. BOŞANMA SEBEPLERİ................................................................................ 105</div> <div style="text-align: justify;">I. BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ ................................................................ 105</div> <div style="text-align: justify;">A. ZİNA ............................................................................................................. 105</div> <div style="text-align: justify;">1.Kavram ve zinanın ispatı........................................................................... 105</div> <div style="text-align: justify;">2.Dava hakkının düşmesi ............................................................................. 108</div> <div style="text-align: justify;">a)Hak düşürücü sürenin geçmesi ............................................................. 108</div> <div style="text-align: justify;">b)Af ......................................................................................................... 108</div> <div style="text-align: justify;">B. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI</div> <div style="text-align: justify;">DAVRANIŞ .................................................................................................. 109</div> <div style="text-align: justify;">1.Kavram ...................................................................................................... 109</div> <div style="text-align: justify;">a)Hayata kast ........................................................................................... 109</div> <div style="text-align: justify;">b)Pek fena muamele ................................................................................. 110</div> <div style="text-align: justify;">c)Onur kırıcı davranış .............................................................................. 110</div> <div style="text-align: justify;">2.Dava hakkının düşmesi ............................................................................. 111</div> <div style="text-align: justify;">C. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT</div> <div style="text-align: justify;">SÜRME......................................................................................................... 111</div> <div style="text-align: justify;">1.Kavram ...................................................................................................... 111</div> <div style="text-align: justify;">a)Küçük düşürücü suç işleme .................................................................. 111</div> <div style="text-align: justify;">b)Haysiyetsiz hayat sürme ....................................................................... 112</div> <div style="text-align: justify;">2.Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez</div> <div style="text-align: justify;">hale getirmesi ............................................................................................ 112</div> <div style="text-align: justify;">3.Davanın süreye bağlı olmaması................................................................. 112</div> <div style="text-align: justify;">D. TERK ............................................................................................................ 112</div> <div style="text-align: justify;">1.Kavram ..................................................................................................... 113</div> <div style="text-align: justify;">2.Terkin şartları ............................................................................................ 113</div> <div style="text-align: justify;">a)Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi ...................... 113</div> <div style="text-align: justify;">aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri</div> <div style="text-align: justify;">(yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır................ 113</div> <div style="text-align: justify;">bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna</div> <div style="text-align: justify;">rağmen eşin ortak konuta dönmemesi ........................................... 114</div> <div style="text-align: justify;">cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep</div> <div style="text-align: justify;">olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme .......................... 114</div> <div style="text-align: justify;">b)Terkin en az altı ay sürmüş olması ....................................................... 114</div> <div style="text-align: justify;">c)Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna</div> <div style="text-align: justify;">rağmen dönmemesi ............................................................................... 115</div> <div style="text-align: justify;">E. AKIL HASTALIĞI ....................................................................................... 116</div> <div style="text-align: justify;">1.Şartları....................................................................................................... 117</div> <div style="text-align: justify;">a)Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması ........................................ 117</div> <div style="text-align: justify;">b)İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması ......... 117</div> <div style="text-align: justify;">c)Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale</div> <div style="text-align: justify;">gelmesi ................................................................................................. 117</div> <div style="text-align: justify;">2.Dava hakkının süreye tabi olmaması......................................................... 117</div> <div style="text-align: justify;">II.BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ ............................................................. 117</div> <div style="text-align: justify;">A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI.............................. 118</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel olarak .............................................................................................. 118</div> <div style="text-align: justify;">2.Şartları....................................................................................................... 119</div> <div style="text-align: justify;">a)Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması....................................... 119</div> <div style="text-align: justify;">b)Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak</div> <div style="text-align: justify;">hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır........................ 119</div> <div style="text-align: justify;">c)Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş</div> <div style="text-align: justify;">ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır.............................. 120</div> <div style="text-align: justify;">B. EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI........................... 122</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel olarak .............................................................................................. 122</div> <div style="text-align: justify;">2.Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları................................ 122</div> <div style="text-align: justify;">a)Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.................................................... 122</div> <div style="text-align: justify;">b)Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,</div> <div style="text-align: justify;">diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir ............................... 123</div> <div style="text-align: justify;">c)Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi ....................................................... 123</div> <div style="text-align: justify;">d)Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun</div> <div style="text-align: justify;">bulunması ............................................................................................. 124</div> <div style="text-align: justify;">C. ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK ............ 124</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel olarak .............................................................................................. 125</div> <div style="text-align: justify;">2.Şartlar........................................................................................................ 125</div> <div style="text-align: justify;">a)Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın</div> <div style="text-align: justify;">reddedilmiş olması ............................................................................... 125</div> <div style="text-align: justify;">b)Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre</div> <div style="text-align: justify;">içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır .. 125</div> <div style="text-align: justify;">c)Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması..................................... 126</div> <div style="text-align: justify;">§ 11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER ............................ 127</div> <div style="text-align: justify;">I. DAVANIN KONUSU ........................................................................................ 127</div> <div style="text-align: justify;">II.YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME .............................................................. 128</div> <div style="text-align: justify;">1.Yetkili mahkeme ....................................................................................... 128</div> <div style="text-align: justify;">2.Görevli mahkeme ...................................................................................... 128</div> <div style="text-align: justify;">III.TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ ................................................................. 129</div> <div style="text-align: justify;">§ 12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL</div> <div style="text-align: justify;">VE ALINACAK ÖNLEMLER ................................................................................ 131</div> <div style="text-align: justify;">I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 131</div> <div style="text-align: justify;">II.USUL KURALLARI ......................................................................................... 132</div> <div style="text-align: justify;">III.DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER .............................................. 132</div> <div style="text-align: justify;">1.Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler .................................. 133</div> <div style="text-align: justify;">2.Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler ...................................... 134</div> <div style="text-align: justify;">3.Çocuklara ilişkin alınacak önlemler .......................................................... 134</div> <div style="text-align: justify;">§ 13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA</div> <div style="text-align: justify;">AYRILIK................................................................................................................... 134</div> <div style="text-align: justify;">I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 134</div> <div style="text-align: justify;">II.AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI ............................................................. 135</div> <div style="text-align: justify;">1.Ayrılık kararı............................................................................................. 135</div> <div style="text-align: justify;">2.Ayrılık kararının sonuçları ........................................................................ 135</div> <div style="text-align: justify;">3.Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu............................................. 137</div> <div style="text-align: justify;">III.BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI .......................................................... 138</div> <div style="text-align: justify;">A. Boşanma kararı.............................................................................................. 138</div> <div style="text-align: justify;">B. Boşanma kararının sonuçları ......................................................................... 138</div> <div style="text-align: justify;">1.Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları ............................................ 138</div> <div style="text-align: justify;">a)Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri ...... 138</div> <div style="text-align: justify;">b)Mal rejimin tasfiyesi ............................................................................. 138</div> <div style="text-align: justify;">c)Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi..... 139</div> <div style="text-align: justify;">d)Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona</div> <div style="text-align: justify;">ermesi ................................................................................................... 139</div> <div style="text-align: justify;">e)Zamanaşımının işlemeye başlaması...................................................... 142</div> <div style="text-align: justify;">2.Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları...................................... 142</div> <div style="text-align: justify;">a)Velâyet.................................................................................................. 142</div> <div style="text-align: justify;">b)Çocukla kişisel ilişki kurulması............................................................ 144</div> <div style="text-align: justify;">aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba</div> <div style="text-align: justify;">arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi ........................................ 144</div> <div style="text-align: justify;">bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının</div> <div style="text-align: justify;">düzenlenmesi .................................................................................. 145</div> <div style="text-align: justify;">c)Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması ........................................ 146</div> <div style="text-align: justify;">3.Boşanmanın malî sonuçları ....................................................................... 147</div> <div style="text-align: justify;">a)Maddî tazminat ..................................................................................... 147</div> <div style="text-align: justify;">aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun</div> <div style="text-align: justify;">bulunmaması ya da kusurunun daha az olması............................... 147</div> <div style="text-align: justify;">bb) Davalı tarafın kusurlu olması ......................................................... 148</div> <div style="text-align: justify;">cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi..... 148</div> <div style="text-align: justify;">dd) Maddî tazminatın miktarı ............................................................... 148</div> <div style="text-align: justify;">b)Manevî tazminat ................................................................................... 149</div> <div style="text-align: justify;">aa) Davalının kusurlu olması ................................................................ 149</div> <div style="text-align: justify;">bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) ................ 150</div> <div style="text-align: justify;">cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi ....................... 150</div> <div style="text-align: justify;">c)Yoksulluk nafakası ............................................................................... 150</div> <div style="text-align: justify;">aa) Taraflardan birinin talepte bulunması ............................................. 150</div> <div style="text-align: justify;">bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması ................ 151</div> <div style="text-align: justify;">cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi........................................ 151</div> <div style="text-align: justify;">dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü</div> <div style="text-align: justify;">ile orantılı olması ........................................................................... 151</div> <div style="text-align: justify;">ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme ............................... 152</div> <div style="text-align: justify;">ff) Nafakanın süresi .............................................................................. 152</div> <div style="text-align: justify;">d)Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi ...................... 153</div> <div style="text-align: justify;">e)Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi...................................................... 153</div> <div style="text-align: justify;">f)Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi ......................................... 154</div> <div style="text-align: justify;">g)Zamanaşımı .......................................................................................... 156</div> <div style="text-align: justify;">İKİNCİ KISIM</div> <div style="text-align: justify;">EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ</div> <div style="text-align: justify;">§ 14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU ............................................. 157</div> <div style="text-align: justify;">I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 157</div> <div style="text-align: justify;">II.EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............. 157</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel Olarak ............................................................................................. 157</div> <div style="text-align: justify;">2.Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi................................................. 157</div> <div style="text-align: justify;">3.Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği</div> <div style="text-align: justify;">Hak ve Yükümler...................................................................................... 158</div> <div style="text-align: justify;">a.Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü ............... 158</div> <div style="text-align: justify;">b.Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü ................ 159</div> <div style="text-align: justify;">c.Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü ............................. 159</div> <div style="text-align: justify;">d.Eşlerin sadakat yükümü ........................................................................ 159</div> <div style="text-align: justify;">e.Eşlerin yardım yükümü ......................................................................... 159</div> <div style="text-align: justify;">f.Eşlerin bilgi verme yükümü................................................................... 160</div> <div style="text-align: justify;">III.KARININ SOYADI ........................................................................................... 160</div> <div style="text-align: justify;">IV.EVLİLİK KONUTU .......................................................................................... 161</div> <div style="text-align: justify;">V. VATANDAŞLIK ............................................................................................... 161</div> <div style="text-align: justify;">VI.EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI .................. 162</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel Olarak .................................................................................................. 162</div> <div style="text-align: justify;">2.Birlik Giderleri Kavramı ............................................................................... 162</div> <div style="text-align: justify;">3.Haciz ve Devredilebilirlik ............................................................................. 163</div> <div style="text-align: justify;">4.Zamanaşımı ................................................................................................... 164</div> <div style="text-align: justify;">5.Sona erme ...................................................................................................... 164</div> <div style="text-align: justify;">VII.EŞLERİN MESLEK VE İŞİ .............................................................................. 164</div> <div style="text-align: justify;">VIII.EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ............................................................... 165</div> <div style="text-align: justify;">1.Kural ......................................................................................................... 165</div> <div style="text-align: justify;">2.Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası ........................................................... 165</div> <div style="text-align: justify;">3.Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar.......................................................... 167</div> <div style="text-align: justify;">a.Genel olarak .......................................................................................... 167</div> <div style="text-align: justify;">b.Aile konutu kavramı, MK 194’ün zamansal ve işlemsel sınırları ......... 167</div> <div style="text-align: justify;">c.MK 194’de yer alan sınırlamanın hukukî niteliği ................................. 170</div> <div style="text-align: justify;">d.Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları ................................ 171</div> <div style="text-align: justify;">e.Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması......... 172</div> <div style="text-align: justify;">f.Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi .. 172</div> <div style="text-align: justify;">IX.EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ..................................................................... 175</div> <div style="text-align: justify;">1.Yasal Düzenleme ...................................................................................... 175</div> <div style="text-align: justify;">2.Hukuksal Nitelik ....................................................................................... 175</div> <div style="text-align: justify;">3.Ehliyet ....................................................................................................... 176</div> <div style="text-align: justify;">4.Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı .......................................................... 176</div> <div style="text-align: justify;">5.Evlilik Birliğinin Temsili Türleri .............................................................. 176</div> <div style="text-align: justify;">a.Olağan temsil yetkisi............................................................................. 176</div> <div style="text-align: justify;">b.Olağanüstü temsil yetkisi ...................................................................... 177</div> <div style="text-align: justify;">aa. Genel olarak .................................................................................... 177</div> <div style="text-align: justify;">bb. Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 177</div> <div style="text-align: justify;">c.Sorumluluk ............................................................................................ 178</div> <div style="text-align: justify;">§ 15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI ....................................................... 179</div> <div style="text-align: justify;">I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 179</div> <div style="text-align: justify;">II.EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ</div> <div style="text-align: justify;">VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME .................................................................. 179</div> <div style="text-align: justify;">III.MK 195’e DAYALI GENEL KORUMA........................................................... 180</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel Olarak ............................................................................................. 180</div> <div style="text-align: justify;">2.Şartları....................................................................................................... 181</div> <div style="text-align: justify;">a.Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi ................................................. 181</div> <div style="text-align: justify;">b.Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ......... 181</div> <div style="text-align: justify;">c.Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığa</div> <div style="text-align: justify;">düşmesi ................................................................................................. 181</div> <div style="text-align: justify;">3.Tedbir Türleri ............................................................................................ 181</div> <div style="text-align: justify;">4.Diğer Tedbirlere Başvuru.......................................................................... 182</div> <div style="text-align: justify;">IV.EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL</div> <div style="text-align: justify;">KATKISININ BELİRLENMESİ ...................................................................... 182</div> <div style="text-align: justify;">V. ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ ............................................................ 183</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel Olarak ............................................................................................. 183</div> <div style="text-align: justify;">2.Şartları....................................................................................................... 183</div> <div style="text-align: justify;">a.Genel olarak .......................................................................................... 183</div> <div style="text-align: justify;">b.Kişiliğin tehlikeye düşmesi................................................................... 184</div> <div style="text-align: justify;">c.Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi............................................... 184</div> <div style="text-align: justify;">d.Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi ................................................. 184</div> <div style="text-align: justify;">3.Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi ........................................................ 184</div> <div style="text-align: justify;">4.Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler..................................... 184</div> <div style="text-align: justify;">a.Genel olarak .......................................................................................... 184</div> <div style="text-align: justify;">b.Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler.............................. 185</div> <div style="text-align: justify;">c.Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler ......................... 185</div> <div style="text-align: justify;">d.Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler ....................................... 186</div> <div style="text-align: justify;">e.Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler.................................................. 186</div> <div style="text-align: justify;">5.Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın</div> <div style="text-align: justify;">Olanaksızlığı.............................................................................................. 186</div> <div style="text-align: justify;">VI.BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER ........................................................ 187</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel Olarak ............................................................................................. 187</div> <div style="text-align: justify;">2.Hukuksal Nitelik ....................................................................................... 187</div> <div style="text-align: justify;">3.Şartları....................................................................................................... 187</div> <div style="text-align: justify;">a.Maddî şart ............................................................................................. 187</div> <div style="text-align: justify;">b.Şeklî şart ............................................................................................... 187</div> <div style="text-align: justify;">4.Talimatın konusu....................................................................................... 188</div> <div style="text-align: justify;">5.Talimatın Kapsamının Tayini.................................................................... 188</div> <div style="text-align: justify;">6.Tedbirin Sonuçları..................................................................................... 188</div> <div style="text-align: justify;">VII.EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ</div> <div style="text-align: justify;">BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN</div> <div style="text-align: justify;">SINIRLANMASI .............................................................................................. 188</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel Olarak ............................................................................................. 188</div> <div style="text-align: justify;">2.MK 199’un Uygulama Şartları .................................................................. 189</div> <div style="text-align: justify;">3.Sınırlamanın Konusu................................................................................. 189</div> <div style="text-align: justify;">4.Sınırlamanın Hukuksal Niteliği ................................................................. 190</div> <div style="text-align: justify;">5.Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları.............................................................. 190</div> <div style="text-align: justify;">6.Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı..................................................... 191</div> <div style="text-align: justify;">VIII.EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN</div> <div style="text-align: justify;">KALDIRILMASI .............................................................................................. 192</div> <div style="text-align: justify;">1.Genel Olarak ............................................................................................. 192</div> <div style="text-align: justify;">2.Şartları....................................................................................................... 192</div> <div style="text-align: justify;">a.Temsil yetkisinin "açık” aşımı .............................................................. 192</div> <div style="text-align: justify;">b.Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik ................................................ 193</div> <div style="text-align: justify;">3.Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması ..... 193</div> <div style="text-align: justify;">4.Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının</div> <div style="text-align: justify;">Sonuçları ................................................................................................... 193</div> <div style="text-align: justify;">5.Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi ............................................................. 193</div> <div style="text-align: justify;">IX.TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA</div> <div style="text-align: justify;">DEĞİŞİKLİKLER ............................................................................................. 194</div> <div style="text-align: justify;">1.Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi....................................... 194</div> <div style="text-align: justify;">2.Şartları....................................................................................................... 194</div> <div style="text-align: justify;">a.Maddî şart ............................................................................................. 194</div> <div style="text-align: justify;">b.Şeklî şart ............................................................................................... 194</div> <div style="text-align: justify;">3.Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları................................................ 195</div> <div style="text-align: justify;">X. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN</div> <div style="text-align: justify;">ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER ............. 195</div> <div style="text-align: justify;">ÜÇÜNCÜ KISIM</div> <div style="text-align: justify;">EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ</div> <div style="text-align: justify;">§ 16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ .............................. 199</div> <div style="text-align: justify;">I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 199</div> <div style="text-align: justify;">II. MAL REJİMİ TÜRLERİ ................................................................................... 199</div> <div style="text-align: justify;">1. Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi .............................................. 199</div> <div style="text-align: justify;">2. Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi ............................................. 200</div> <div style="text-align: justify;">III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ ............................................................................ 200</div> <div style="text-align: justify;">1. Genel Olarak ............................................................................................. 200</div> <div style="text-align: justify;">2. Şartları ....................................................................................................... 200</div> <div style="text-align: justify;">a. Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması ....................................................... 200</div> <div style="text-align: justify;">b. Geçerlilik Şartları .................................................................................. 201</div> <div style="text-align: justify;">aa. Ehliyet ............................................................................................. 201</div> <div style="text-align: justify;">bb. Şekil................................................................................................ 201</div> <div style="text-align: justify;">c. Hüküm ve Sonuçları.............................................................................. 201</div> <div style="text-align: justify;">3. Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi ................................................... 202</div> <div style="text-align: justify;">IV. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ ......................................................................... 202</div> <div style="text-align: justify;">1. Genel Olarak ............................................................................................. 202</div> <div style="text-align: justify;">2. Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş ............ 202</div> <div style="text-align: justify;">a. MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş .............................. 202</div> <div style="text-align: justify;">b. Haklı bir sebebe dayalı olarak olağan?
 • Açıklama
  • I. AİLE HUKUKUNUN KONUSU........................................................................... 1
   II.AİLE KAVRAMI ................................................................................................... 1
   III.TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ........................................................................... 2
   IV.ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR ................................. 2
   V. AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ ................................................................. 4
   1.Genel olarak ................................................................................................... 4
   a)İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması ............................... 4
   b)Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma ................................................. 4
   c)Çocukları ve zayıfları koruma.................................................................... 4
   d)Devletin müdahalesi .................................................................................. 5
   e)Şekle bağlılık ............................................................................................. 5
   f)Hâkimin takdir yetkisi ................................................................................ 5
   2.Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği................................ 5
   a)Aile Hukuku ilişkileri ................................................................................ 5
   b)Aile hukuku hakları ................................................................................... 6
   c)Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği ............... 6
   d)Aile hukuku taleplerinin özelliği ............................................................... 6
   VI.TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ.................................... 7
   VII.MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ ..... 9
   BİRİNCİ KISIM
   EVLİLİK
   Birinci Bölüm
   Evlilik Birliğinin Oluşması
   Birinci Ayırım
   NİŞANLILIK
   § 1. TERİM VE KAVRAM ....................................................................................... 13
   § 2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA ........................... 13
   I. NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ......................................................... 13
   1.Önsözleşme görüşü...................................................................................... 13
   2.Karar görüşü ................................................................................................ 14
   3.Sözleşme görüşü.......................................................................................... 14
   II.NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI .................................................. 15
   1.Karşılıklı evlenme vaadi.............................................................................. 16
   2.Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması ....................................................... 17
   III.NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ...... 18
   1.Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması.......... 18
   2.Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı
   olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması ............................................. 20
   3.Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar............................................................ 22
   4.İrade beyanındaki sakatlıklar ....................................................................... 22
   IV.NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI .................... 23
   1.Şart .............................................................................................................. 23
   2.Zaman .......................................................................................................... 24
   § 3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ ....................................................................... 25
   I. VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ....................................... 25
   1.Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü ..................................................... 25
   2.Sadakat yükümlülüğü .................................................................................. 26
   3.Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması................................. 27
   4.Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme ........... 27
   5.Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı.................................................. 27
   § 4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ...................................................................... 28
   I. SONA ERME HALLERİ .................................................................................... 28
   1.Evlenme ....................................................................................................... 28
   a)Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi......................................................... 28
   b)Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi ................................. 28
   2.Tarafların anlaşması .................................................................................... 28
   3.Bozucu şartın gerçekleşmesi ....................................................................... 28
   4.Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) ............................................ 29
   5.Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi ............................................ 29
   6.Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme).................. 30
   a)Kavram ................................................................................................... 30
   b)Nişanı bozmada haklı sebep.................................................................... 31
   aa) Haklı sebep kavramı ......................................................................... 31
   bb) Haklı sebep örnekleri........................................................................ 31
   cc) Hâkimin takdir yetkisi....................................................................... 32
   c)Haksız nişan bozma ................................................................................ 32
   II.NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI................................................... 33
   A. GENEL OLARAK ......................................................................................... 33
   B. MADDÎ TAZMİNAT..................................................................................... 33
   1.Nişanlıların tazminat isteme hakkı ............................................................. 34
   a)Şartları ................................................................................................... 34
   b)Tazmin edilecek zarar ve masraflar ....................................................... 35
   c)Tazminat davası ..................................................................................... 36
   2.Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı...................................................... 37
   C. MANEVÎ TAZMİNAT .................................................................................. 38
   1.Genel olarak ............................................................................................... 38
   2.Manevî tazminat istemenin şartları ............................................................ 39
   a)Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır ...................................... 39
   b)Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır . 39
   c)Davalının kusurlu olması ....................................................................... 40
   3.Manevî tazminatın tayini............................................................................ 40
   a)Dava hakkı ............................................................................................. 40
   b)Davalı .................................................................................................... 41
   c)Tazminat ................................................................................................ 41
   d)Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve
   hayatta devri ......................................................................................... 41
   D. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ ............................................................. 42
   1.Genel olarak ............................................................................................... 42
   2.Hediye kavramı .......................................................................................... 42
   3.Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları........................................... 43
   a)Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır .................................... 43
   b)Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması................. 44
   c)Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır ................ 44
   d)Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba
   gibi hareket eden kimseler sahiptirler .................................................... 44
   4.Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı.................................................... 45
   E. NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI 46
   İkinci Ayırım
   EVLENME
   § 5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ ............................................................. 47
   § 6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR .... 48
   I. EVLENME EHLİYETİ ....................................................................................... 49
   A. EVLENME YAŞI .......................................................................................... 49
   1.Olağan evlenme yaşı .................................................................................. 49
   2.Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı............................................................. 50
   a)Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş
   olmalıdır ................................................................................................ 51
   b)Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması ............. 51
   c)Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi ....................... 51
   d)Görevli ve yetkili mahkeme .................................................................. 52
   B. AYIRT ETME GÜCÜ.................................................................................... 52
   C. KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI ..................... 53
   1.Evlenmeye tam ehliyetliler ......................................................................... 53
   2.Evlenmeye tam ehliyetsizler ...................................................................... 54
   3.Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler ................................................................... 54
   II.EVLENME ENGELLERİ ................................................................................... 56
   A. KESİN EVLENME ENGELLERİ ................................................................. 57
   1.Hısımlık ..................................................................................................... 57
   a)Kan hısımlığı ......................................................................................... 57
   b)Kayın hısımlığı ...................................................................................... 58
   c)Evlâtlık ilişkisi ....................................................................................... 58
   2.Önceki evlilik ............................................................................................. 59
   3.Akıl hastalığı .............................................................................................. 60
   B. KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ ............................................ 60
   1.Bekleme süresi ........................................................................................... 61
   2.Bazı bulaşıcı hastalıklar ............................................................................. 62
   III.EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI .................................................................. 62
   A. GENEL OLARAK ......................................................................................... 62
   B. EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI .......................... 63
   1.Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer ....................................................... 63
   2.Başvurunun incelenmesi ve itiraz ............................................................... 66
   a)İnceleme ve talebin reddi ....................................................................... 66
   b)Redde itiraz ............................................................................................ 66
   3.Evlenmeye izin belgesi ............................................................................... 68
   C. EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI........................... 68
   D. EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI ....................... 70
   1.Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi.......................................................... 70
   2.Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil................ 70
   3.Savcılığa bildirme ...................................................................................... 71
   4.Özel olarak dinî evlenme............................................................................ 71
   E. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ
   SONUÇLARI................................................................................................. 71
   § 7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ .............................................................. 71
   I. EVLENMENİN YOKLUĞU .............................................................................. 72
   1.Evlenmenin yokluğu halleri ....................................................................... 72
   a)Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması................. 72
   b)Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması .............. 77
   c)İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları ...................... 78
   2.Evlenmenin yokluğunun sonuçları ............................................................. 79
   3.Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli
   hale getirilmesi .......................................................................................... 79
   II.EVLENMENİN BUTLANI................................................................................. 80
   A. GENEL OLARAK ......................................................................................... 80
   B. MUTLAK BUTLAN ...................................................................................... 81
   1.Genel olarak ............................................................................................... 81
   2.Mutlak butlan halleri .................................................................................. 84
   a)Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 b.1) ............... 84
   b)Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden
   yoksun olması (MK 145 b. 2) ................................................................ 85
   c)Akıl hastalığı (MK 145 b. 3).................................................................. 86
   d)Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması
   (MK 145 b.4) ......................................................................................... 87
   C. NİSBÎ BUTLAN ............................................................................................ 87
   1.Genel olarak ............................................................................................... 87
   2.Nisbî butlan halleri ..................................................................................... 87
   a)Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) ................................. 87
   b)İrade sakatlıkları (MK 149 vd.) ............................................................. 88
   aa) Yanılma ........................................................................................... 88
   aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma ............................................... 88
   bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma ......................................... 88
   ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma ................................ 89
   bb) Aldatma ........................................................................................... 89
   aaa) Namus ve onur hakkında aldatma ............................................ 90
   bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi .......................................... 91
   ccc) Korkutma ................................................................................. 92
   c)Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) ................................ 93
   D. BUTLAN DAVALARI .................................................................................. 93
   1.Davaların hukukî niteliği............................................................................ 93
   2.Davaların tarafları ...................................................................................... 93
   a)Mutlak butlan davasının tarafları ........................................................... 93
   aa) Davacı.............................................................................................. 93
   bb) Davalı.............................................................................................. 93
   cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması................................... 94
   b)Nisbî butlan davasının tarafları.............................................................. 95
   aa) Davacı.............................................................................................. 95
   bb) Davalı.............................................................................................. 96
   cc) Dava hakkının sona ermesi .............................................................. 96
   aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi........................................... 96
   bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi.......................... 97
   E. HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ......................... 97
   1.Yetkili ve görevli mahkeme ....................................................................... 97
   2.Yargılama usulü ......................................................................................... 98
   F. BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI.......................................................... 98
   1.Genel sonuçlar............................................................................................ 98
   2.Çocuklar yönünden sonuçlar ...................................................................... 98
   3.Eşler yönünden sonuçlar ............................................................................ 98
   III.EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER .............. 101
   1.Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi ............................ 102
   2.Bazı şekil kurallarına uymama .................................................................. 102
   3.Bazı bulaşıcı hastalıklar ............................................................................ 102
   İkinci Bölüm
   Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma
   § 8. ÖLÜM VE GAİPLİK ........................................................................................ 104
   1.Ölüm ....................................................................................................................... 104
   2.Gaiplik .................................................................................................................... 104
   3.Cinsiyet değişikliği ................................................................................................. 104
   § 9. BOŞANMA......................................................................................................... 104
   § 10. BOŞANMA SEBEPLERİ................................................................................ 105
   I. BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ ................................................................ 105
   A. ZİNA ............................................................................................................. 105
   1.Kavram ve zinanın ispatı........................................................................... 105
   2.Dava hakkının düşmesi ............................................................................. 108
   a)Hak düşürücü sürenin geçmesi ............................................................. 108
   b)Af ......................................................................................................... 108
   B. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI
   DAVRANIŞ .................................................................................................. 109
   1.Kavram ...................................................................................................... 109
   a)Hayata kast ........................................................................................... 109
   b)Pek fena muamele ................................................................................. 110
   c)Onur kırıcı davranış .............................................................................. 110
   2.Dava hakkının düşmesi ............................................................................. 111
   C. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT
   SÜRME......................................................................................................... 111
   1.Kavram ...................................................................................................... 111
   a)Küçük düşürücü suç işleme .................................................................. 111
   b)Haysiyetsiz hayat sürme ....................................................................... 112
   2.Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez
   hale getirmesi ............................................................................................ 112
   3.Davanın süreye bağlı olmaması................................................................. 112
   D. TERK ............................................................................................................ 112
   1.Kavram ..................................................................................................... 113
   2.Terkin şartları ............................................................................................ 113
   a)Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi ...................... 113
   aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri
   (yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır................ 113
   bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna
   rağmen eşin ortak konuta dönmemesi ........................................... 114
   cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep
   olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme .......................... 114
   b)Terkin en az altı ay sürmüş olması ....................................................... 114
   c)Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna
   rağmen dönmemesi ............................................................................... 115
   E. AKIL HASTALIĞI ....................................................................................... 116
   1.Şartları....................................................................................................... 117
   a)Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması ........................................ 117
   b)İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması ......... 117
   c)Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale
   gelmesi ................................................................................................. 117
   2.Dava hakkının süreye tabi olmaması......................................................... 117
   II.BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ ............................................................. 117
   A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI.............................. 118
   1.Genel olarak .............................................................................................. 118
   2.Şartları....................................................................................................... 119
   a)Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması....................................... 119
   b)Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak
   hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır........................ 119
   c)Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş
   ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır.............................. 120
   B. EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI........................... 122
   1.Genel olarak .............................................................................................. 122
   2.Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları................................ 122
   a)Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.................................................... 122
   b)Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,
   diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir ............................... 123
   c)Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi ....................................................... 123
   d)Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun
   bulunması ............................................................................................. 124
   C. ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK ............ 124
   1.Genel olarak .............................................................................................. 125
   2.Şartlar........................................................................................................ 125
   a)Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın
   reddedilmiş olması ............................................................................... 125
   b)Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre
   içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır .. 125
   c)Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması..................................... 126
   § 11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER ............................ 127
   I. DAVANIN KONUSU ........................................................................................ 127
   II.YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME .............................................................. 128
   1.Yetkili mahkeme ....................................................................................... 128
   2.Görevli mahkeme ...................................................................................... 128
   III.TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ ................................................................. 129
   § 12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL
   VE ALINACAK ÖNLEMLER ................................................................................ 131
   I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 131
   II.USUL KURALLARI ......................................................................................... 132
   III.DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER .............................................. 132
   1.Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler .................................. 133
   2.Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler ...................................... 134
   3.Çocuklara ilişkin alınacak önlemler .......................................................... 134
   § 13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA
   AYRILIK................................................................................................................... 134
   I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 134
   II.AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI ............................................................. 135
   1.Ayrılık kararı............................................................................................. 135
   2.Ayrılık kararının sonuçları ........................................................................ 135
   3.Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu............................................. 137
   III.BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI .......................................................... 138
   A. Boşanma kararı.............................................................................................. 138
   B. Boşanma kararının sonuçları ......................................................................... 138
   1.Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları ............................................ 138
   a)Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri ...... 138
   b)Mal rejimin tasfiyesi ............................................................................. 138
   c)Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi..... 139
   d)Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona
   ermesi ................................................................................................... 139
   e)Zamanaşımının işlemeye başlaması...................................................... 142
   2.Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları...................................... 142
   a)Velâyet.................................................................................................. 142
   b)Çocukla kişisel ilişki kurulması............................................................ 144
   aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba
   arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi ........................................ 144
   bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının
   düzenlenmesi .................................................................................. 145
   c)Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması ........................................ 146
   3.Boşanmanın malî sonuçları ....................................................................... 147
   a)Maddî tazminat ..................................................................................... 147
   aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun
   bulunmaması ya da kusurunun daha az olması............................... 147
   bb) Davalı tarafın kusurlu olması ......................................................... 148
   cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi..... 148
   dd) Maddî tazminatın miktarı ............................................................... 148
   b)Manevî tazminat ................................................................................... 149
   aa) Davalının kusurlu olması ................................................................ 149
   bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) ................ 150
   cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi ....................... 150
   c)Yoksulluk nafakası ............................................................................... 150
   aa) Taraflardan birinin talepte bulunması ............................................. 150
   bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması ................ 151
   cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi........................................ 151
   dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü
   ile orantılı olması ........................................................................... 151
   ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme ............................... 152
   ff) Nafakanın süresi .............................................................................. 152
   d)Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi ...................... 153
   e)Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi...................................................... 153
   f)Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi ......................................... 154
   g)Zamanaşımı .......................................................................................... 156
   İKİNCİ KISIM
   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
   § 14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU ............................................. 157
   I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 157
   II.EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............. 157
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 157
   2.Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi................................................. 157
   3.Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği
   Hak ve Yükümler...................................................................................... 158
   a.Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü ............... 158
   b.Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü ................ 159
   c.Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü ............................. 159
   d.Eşlerin sadakat yükümü ........................................................................ 159
   e.Eşlerin yardım yükümü ......................................................................... 159
   f.Eşlerin bilgi verme yükümü................................................................... 160
   III.KARININ SOYADI ........................................................................................... 160
   IV.EVLİLİK KONUTU .......................................................................................... 161
   V. VATANDAŞLIK ............................................................................................... 161
   VI.EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI .................. 162
   1.Genel Olarak .................................................................................................. 162
   2.Birlik Giderleri Kavramı ............................................................................... 162
   3.Haciz ve Devredilebilirlik ............................................................................. 163
   4.Zamanaşımı ................................................................................................... 164
   5.Sona erme ...................................................................................................... 164
   VII.EŞLERİN MESLEK VE İŞİ .............................................................................. 164
   VIII.EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ............................................................... 165
   1.Kural ......................................................................................................... 165
   2.Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası ........................................................... 165
   3.Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar.......................................................... 167
   a.Genel olarak .......................................................................................... 167
   b.Aile konutu kavramı, MK 194’ün zamansal ve işlemsel sınırları ......... 167
   c.MK 194’de yer alan sınırlamanın hukukî niteliği ................................. 170
   d.Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları ................................ 171
   e.Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması......... 172
   f.Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi .. 172
   IX.EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ..................................................................... 175
   1.Yasal Düzenleme ...................................................................................... 175
   2.Hukuksal Nitelik ....................................................................................... 175
   3.Ehliyet ....................................................................................................... 176
   4.Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı .......................................................... 176
   5.Evlilik Birliğinin Temsili Türleri .............................................................. 176
   a.Olağan temsil yetkisi............................................................................. 176
   b.Olağanüstü temsil yetkisi ...................................................................... 177
   aa. Genel olarak .................................................................................... 177
   bb. Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 177
   c.Sorumluluk ............................................................................................ 178
   § 15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI ....................................................... 179
   I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 179
   II.EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ
   VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME .................................................................. 179
   III.MK 195’e DAYALI GENEL KORUMA........................................................... 180
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 180
   2.Şartları....................................................................................................... 181
   a.Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi ................................................. 181
   b.Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ......... 181
   c.Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığa
   düşmesi ................................................................................................. 181
   3.Tedbir Türleri ............................................................................................ 181
   4.Diğer Tedbirlere Başvuru.......................................................................... 182
   IV.EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL
   KATKISININ BELİRLENMESİ ...................................................................... 182
   V. ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ ............................................................ 183
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 183
   2.Şartları....................................................................................................... 183
   a.Genel olarak .......................................................................................... 183
   b.Kişiliğin tehlikeye düşmesi................................................................... 184
   c.Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi............................................... 184
   d.Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi ................................................. 184
   3.Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi ........................................................ 184
   4.Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler..................................... 184
   a.Genel olarak .......................................................................................... 184
   b.Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler.............................. 185
   c.Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler ......................... 185
   d.Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler ....................................... 186
   e.Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler.................................................. 186
   5.Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın
   Olanaksızlığı.............................................................................................. 186
   VI.BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER ........................................................ 187
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 187
   2.Hukuksal Nitelik ....................................................................................... 187
   3.Şartları....................................................................................................... 187
   a.Maddî şart ............................................................................................. 187
   b.Şeklî şart ............................................................................................... 187
   4.Talimatın konusu....................................................................................... 188
   5.Talimatın Kapsamının Tayini.................................................................... 188
   6.Tedbirin Sonuçları..................................................................................... 188
   VII.EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ
   BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN
   SINIRLANMASI .............................................................................................. 188
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 188
   2.MK 199’un Uygulama Şartları .................................................................. 189
   3.Sınırlamanın Konusu................................................................................. 189
   4.Sınırlamanın Hukuksal Niteliği ................................................................. 190
   5.Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları.............................................................. 190
   6.Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı..................................................... 191
   VIII.EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN
   KALDIRILMASI .............................................................................................. 192
   1.Genel Olarak ............................................................................................. 192
   2.Şartları....................................................................................................... 192
   a.Temsil yetkisinin "açık” aşımı .............................................................. 192
   b.Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik ................................................ 193
   3.Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması ..... 193
   4.Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının
   Sonuçları ................................................................................................... 193
   5.Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi ............................................................. 193
   IX.TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA
   DEĞİŞİKLİKLER ............................................................................................. 194
   1.Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi....................................... 194
   2.Şartları....................................................................................................... 194
   a.Maddî şart ............................................................................................. 194
   b.Şeklî şart ............................................................................................... 194
   3.Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları................................................ 195
   X. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
   ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER ............. 195
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ
   § 16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ .............................. 199
   I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 199
   II. MAL REJİMİ TÜRLERİ ................................................................................... 199
   1. Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi .............................................. 199
   2. Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi ............................................. 200
   III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ ............................................................................ 200
   1. Genel Olarak ............................................................................................. 200
   2. Şartları ....................................................................................................... 200
   a. Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması ....................................................... 200
   b. Geçerlilik Şartları .................................................................................. 201
   aa. Ehliyet ............................................................................................. 201
   bb. Şekil................................................................................................ 201
   c. Hüküm ve Sonuçları.............................................................................. 201
   3. Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi ................................................... 202
   IV. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ ......................................................................... 202
   1. Genel Olarak ............................................................................................. 202
   2. Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş ............ 202
   a. MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş .............................. 202
   b. Haklı bir sebebe dayalı olarak olağan?
   Stok Kodu
   :
   9789753685153
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   519
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   14
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat